Borang soal selidik

Nama Guru Pendidikan Jasmani:
Bilangan kelas yang diajar:

Sila tandakan / di dalam kurungan yang berkenaan.

1. Adakah alatan bagi mengajar Pendidikan Jasmani mencukupi berdasarkan saiz
kelas yang diajar?
Cukup (

)

TIdak Cukup (

)

2. Bagaimanakah anda memastikan keadaan padang / gelanggang adalah dalam
keadaan

yang selamat sebelum menjalankan P &P?

______________________________________________________________________

3. Apakah cara yang anda gunakan supaya setiap murid akan berpakaian PJ semasa
waktu PJ?

______________________________________________________________________

4. Apakah alat-alat reka ganti yang anda usahakan untuk mengajar Pendidikan Jasmani?

______________________________________________________________________

Adakah aktiviti memanaskan badan dan menurunkan panas badan sebelum dan selepas pengajaran PJ? Sekiranya ada. berapa lama masa yang diambil? ______________________________________________________________________ .5. Apakah perbezaan dari segi aktivtiti P&P bagi peringkat satu dengan peringkat dua? ______________________________________________________________________ 6.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.