1 Dove poslije abdesta

Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov rob i poslanik.

Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, koji nema sudruga u vlasti i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik. Allahu moj učini me od onih koji se često kaju i često čiste.

Slavljen neka si Ti, Allahu moj, Tebi svaka hvala pripada. Svjedočim da nema drugog boga osim Tebe. Tebe za oprost molim i Tebi si kajem.

2 Dove kojima je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, počinjao namaz

Allahu moj, udalji me od grijeha mojih kao što si udaljio istok od zapada. Allahu moj, očisti me od grijeha kao što se čisti bijela odjeća od prljavštine. Allah moj, saperi s mene moje grijehe vodom, snijegom i gradom.

koji nema sudruga u vlasti. Zaista sam prema sebi nepravedan bio. Gospodaru svih svjetova. Kod tebe utočište tražim. moj život i moja smrt pripadaju Allahu. od Tebe tražim oprost za svoje grijehe. Tako mi je naređeno i ja sam od Allahu predanih. Ti ćeš suditi robovima Svojim u onome oko čega su se sporili. Moj namaz i obredi. Ti koji znaš vidljivo i nevidljivo. Stvoritelju nebesa i Zemlje. Tebi se odazivam i Tvoju vjeru pomažem. Slavljen neka si. 3 Dove na noćnom namazu O Allahu moj. Allahu moj. Učvrsti me na istini oko koje se ljudi razilaze. Slavljen i Uzvišen neka si. Ti upućuješ koga hoćeš na pravi put. zato mi ih sve oprosti. Gospodaru Džibrila. Ti si vladar. Slavljeno neka je ime Tvoje i uzvišeno veličanstvo. Priznajem svoje grijehe. Mikaila i Israfila. to samo Ti možeš. svaka hvala pripada Allahu i neka je slavljen jutrom i uvečer. Podari mi najljepšu ćud. a loše me sačuvaj. Svako je dobro u Tvojim rukama. Ti si moj Gospodar. . Nema boga osim Tebe. a zlo se ne pripisuje tebi. a ja uspijevam samo Tvojom voljom. Tebi hvala pripada. a ja sam Tvoj rob. Gospodaru moj. jer ih samo Ti oprostiti možeš.lskreno okrećem lice svoje Onome Koji je stvorio nebesa i Zemlju. Allah je najveći. nema boga osim Tebe. Ja nisan mnogobožac.

Utječem se Allahu od prokletog šejtana. i Sudnji dan su istina. one koje sam na javu iznio i koje sam sakrio. Tvoji poslanici i Muhammed. Tebi se utječem od prokletog šejtana. Nema boga osim Tebe. od prokletog šejtana. njegove obmane i njegove oholosti. Tebi hvala. Tebi pripada hvala i vlast nebesa i Zemlje i onoga na njima. od njegovih spletki. Onome koji sve čuje i sve zna. Džennet i Džehennem. njegove oholosti i njegove obmane. Tebi pripada hvala koji si svjetlo nebesa i Zemlje. Ti si Prvi i Posljednji. Utječem se Allahu. Ti koji održavaš nebesa i Zemlju i ono što je na njima. Gospodaru moj. sallallahu alejhi ve sellem. Oprosti mi moje prošle i buduće grijehe. od njegovih spletki. . Ti i Tvoje obećanje ste istina i susret s Tobom je istina. Tvoje riječi.Gospodaru moj. na Tebe se oslanjam i Tebi se pokoravam. 4 Zaštita od prokletog šejtana prije učenja Kur'ana u namazu Allahu moj. Tebi hvala pripada. Zbog Tebe mrzim i sudom Tvojim sudim. Tebi se potpuno predajem i u Tebe vjerujem.

a Tebi se ne određuje. oprosti mi. Oprosti mi s onima kojima si već oprostio. Uzmi me u Svoju zaštitu sa onima koje si uzeo. Nema ponosa onaj kome se Ti suprotstaviš. Slavljen neka si Gospodaru naš. Ne mogu Te istinski pohvaliti. Blagoslovljen si. jer Ti određuješ. i utječem se Tebi od Tebe. Nema poniženja onome koga Ti zaštitiš. Sačuvaj me od zla odluka koje si već donio. i Tvome oprostu od Tvoje kazne. . Ti si onakav kakvim si sebe opisao. 7 Zikrovi na ruku'u Slavljen neka je Uzvišeni Gospodar. Allahu moj. Gospodaru naš i Uzvišen. 6 Dova poslije vitr namaza Allahu moj. Blagoslovi ono što si mi podario. utječem se Tvome zadovoljstvu od Tvoje srdžbe.5 Kunut dova na vitr namazu Allahu moj. uputi me sa onima koje si već uputio. Tebi sva hvala pripada. Slavljeni i Časni Gospodar meleka i Džibrila.

moja krv. kosti moje i nervi moji. Tebi su ponizni moj sluh. samo Tebi ruku' činim. moj vid. . posjednik Vlasti. moje meso. Tebi su pokorni moj vid. samo u Tebe vjerujem i samo se Tebi potpuno predajem. mozak moj.1 Zikrovi na ruku'u na noćnom i drugim dobrovoljnim namazima Slavljen neka je Gordi. samo u Tebe vjerujem i samo se Tebi potpuno predajem i samo se na Tebe oslanjam. 8 Zikrovi nakon vraćanja sa ruku'a Čuje Allah onoga koji Ga hvali. A nakon toga se dodaje: Gospodaru naš. moj mozak i nervi moji.Allahu moj. Strahuju od Gospodara svih svjetova. Dostojanstva i Veličanstvenosti. 7. Svaka slava i hvala Tebi pripada. nema istinskog božanstva mimo Tebe. samo Tebi ruku' činim. samo Tebi svaka hvala pripada. Ti si moj Gospodar. Allahu moj. moj sluh.

1 Zikrovi nakon vraćanja sa ruku'a u noćnim namazima Hvala pripada Gospodaru mome. hvala pripada Gospodaru mome. a svi smo mi Tvoji robovi. Najpreče što neki rob kaže. . Ti zaslužuješ svu hvalu i slavu. lijepa i blagoslovljena. Gospodaru naš. ono što Ti daješ niko ne može uskratiti. Gospodaru naš. Tebi hvala koja ispunjava nebesa i Zemlju i što ti hoćeš osim njih. 9 Zikrovi na sedždi Slavljen neka je uzvišeni Gospodar. svaka hvala Tebi pripada. velika hvala. Gospodaru naš.Allahu. Gospodaru naš. niti iko može dati ono što ti uskratiš. a niti ikome koristi njegova snaga pored Tvoje snage. jeste: Allahu moj. Tebi hvala koja ispunjava nebesa i Zemlju i što ti hoćeš osim njih. Tebi hvala. 8.

Allahu moj. kakvim si sebe opisao. male i velike. . Allahu moj. Ti si onakav. Moje lice sedždu čini Onome koji ga je u najljepšem obliku stvorio. Nema istinskog božanstva osim Tebe. oprosti mi grijehe moje. Ne mogu da ti se zahvalim. Samo se Tebi potpuno predajem. i Tvojoj milosti od Tvoje kazne. oprosti mi.Slavljen i časni Gospodar meleka i Džibrila. ranije i kasnije. Svaka slava i hvala Tebi pripadaju. koje sam javno ili tajno počinio. jedini i najljepši Stvoritelj.1 Zikrovi na sedždi noćnih namaza (nafila) Gospodaru moj. Allahu moj. utječem se Tvom zadovoljstvu od Tvoje srdžbe. Uzvišen neka je Allah. te mu je vid i čulo načinio. Allahu moj. i utječem se tebi od tebe. oprosti mi ono što sam skrio i ono što sam na javu iznio. Slavljeni naš Gospodaru. Tebi hvala pripada. 9. samo Tebi sedždu činim i u Tebe vjerujem.

1 Traženje utočišta od četiri stvar: Allahu moj. pomogni me. oprosti mi. iskušenja ovog i budućeg svijeta i od zla opakog Dedždžala. . Gospodaru.10 Dove između dvije sedžde Allahu moj. Tebi se utječem od džehennemske patnje. 11. uputi me i opskrbi me. učini mi lagahnim polaganje računa. oprosti mi.2 Dove prije selama Allahu moj. kaburske patnje. Gospodaru. Allahu moj. Tebi se utječem od zla koje sam spoznao i od zla koje ne znam. smiluj mi se. uzdigni me. 11 Dove na tešehhudu 11. oprosti mi.

Tebi se utječem od škrtosti. Zaista si Ti onaj koji je Milostiv i koji puno prašta. tajnu i javnu. Allahu moj. Zaštiti me od dunjalučkih iskušenja i kaburske patnje. Allahu moj. Zaista si Ti onaj koji je Milostiv i koji mnogo prašta. bez štete koja mi može naškoditi i bez smutnje koja me može u zabludu odvesti. Allahu moj. a samo ti grijehe praštaš. pa oprosti mi i smiluj mi se. zaista sam prema sebi nepravedan bio. Molim Te za blagodati koje ne prestaju. podari mi bogobojaznost. ako je u tome dobro za mene. koji nije rodio niti je rođen i kome niko nije ravan. Molim Te da budem zadovoljan onim što mi ti odrediš. ja te molim. Molim Te da mi podariš čežnju za susretom s tobom. . ostavi me u životu. a usmrti me. ukrasi nas biserima imana i uputi nas i učini nas onima koji upućuju. Allahu moj. jer si Ti Allah jedini. Molim Te da istinu govorim u srdžbi i zadovoljstvu. da mi oprostiš moje grijehe. molim Te Tvojim znanjem o nevidljivom i Tvojom moći nad Tvojim robovima.Allahu moj. za veselje koje ne nestaje. Allahu moj. kukavičluka i pozne starosti. Molim Te za umjerenost u raskoši i siromaštvu. Molim Te za ugodan život poslije smrti. ako je život bolji za mene. Molim Te da me počastiš da gledam u Tvoje plemenito lice. koji je utočište svakome.

. Nema istinskog božanstva mimo Allaha. Plemeniti i Veličanstveni naš gospodaru. Ne obožavamo nikoga osim Njega. Ti si mir i od Tebe je mir. Nema istinskog božanstva mimo Allaha. Nema istinskog božanstva osim Tebe. Nema istinskog božanstva mimo Allaha.Allahu moj. 12 Zikrovi i dove poslije namaza Allahu. niko ne može uskratiti ono što Ti podariš. Uzvišeni. Nema istinskog božanstva osim Allaha. oprosti mi moje ranije i kasnije grijehe. Od njega su sve blagodati i dobrote i Njemu pripada svaka hvala. koji nema saučesnika. niti iko može podariti ono što Ti uskratiš. Allahu moj. Ti si prvi i posljednji. Bogatog od Tebe neće zaštititi njegovo bogatstvo. i ako to nevjernici preziru. i ono što ti znaš bolje od mene. Njemu iskreno vjeru ispovijedamo. Allahu moj. Njemu sva vlast i zahvala pripadaju i On je Svemoćni. oprosti mi. koji nema sudruga u vlasti. Nema moći ni snage bez Allaha. Njemu sva vlast i zahvala pripadaju i On je Svemoćni. tajne i javne moje neumjerenosti.

siromaštva i patnje u kaburu. . 12. Allahu moj. Po 25 puta . tebi se utječem od nevjerstva. da Ti zahvaljujem i da Ti lijepo ibadet činim. Po 10 puta . ja Te molim da me poučiš korisnom znanju. el-Felek i en-Nas. Po 33 puta . a potom završiti sa . da primiš moja djela i da mi daš lijepu opskrbu.Allahu moj.1 Dodatni zikrovi nakon sabaha i akšama 12.1. Ajetul Kursijj. pomozi mi da Te spominjem. a po nekim predajama još i sure el-Ihlas.1 Zikrovi poslije sabah namaza Allahu moj.

1.2 Zikrovi poslije sabah i akšam namaza Po 10 puta. Allahu moj. koji nema saučesnika. Njemu sva vlast i zahvala pripadaju. On je taj koji umrtvljuje i oživljava i on je Svemoćni. U Njegovoj ruci je svako dobro. nakon „ja zel dželali vel ikram“ Nema istinskog božanstva mimo Allaha. spasi me vatre džehennemske. . Po 7 puta .12.

Daj mi bereket u opskrbi mojoj. Dom moj prostranim učini.13 Razne dove „Allahu moj.“ . oprosti mi grijehe moje.

.) Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha. reditu billahi rabben we bi Muhammedin resulen we bil-Islami dina. Jednog i Jedinog koji nema sudruga u vlasti i svjedočim da je Muhammed njegov rob i poslanik..14 Dova poslije ezana A nakon ove dove se prouči (. . Zadovoljan sam što mi je Allah gospodar. Muhammed poslanik i Islam vjera.

15 Dove kojima se otpočinje namaz 16 Dove na ruku'u 17 Dova kada se digne sa ruku'a .

molio da mu učvrsti vjerovanje ْ ْ ِّ ُ َ ُ ْ َ َ‫م‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫ِّت‬ ‫ب‬ ‫ث‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫قل‬ ُ ‫َيا‬ ِ ‫دي‬ ِ ‫علَى‬ ِ َ ‫ن‬ َ ‫بي‬ َ ِ ("Ja mukallibel-kulubi sebbit kalbi ‘ala dinike." .s.a.v.18 Dova prije predaje selama (poslije salavata na sjedenju u namazu) 19 Dova kojom je Poslanik s.") "O Ti koji preokrećeš srca. učvrsti moje srce u Svojoj vjeri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful