PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

PROFESOR: Bejan Andreea DATA: 5.05.2011 UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala cu clasele I-VIII „Vasile Mitru” Taşca CLASA : a V-a DISCIPLINA: Religie SUBIECTUL LECŢIEI: Patimile, Răstignire, Îngroparea şi Învierea Domnului TIPUL LECTIEI: de verificare şi evaluare a cunoştinţelor SCOPUL LECŢIEI: completarea cunoştinţelor despre Învierea Domnului pentru a înţelege importanţa acestui eveniment în istoria mântuirii; COMPETENŢE GENERALE: C.G.3.Manifestarea valorilor şi atitudinilor religioase în propriile atitudini şi comportamente; C.G.4. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice în cadrul diferitelor grupuri. COMPETENŢE SPECIFICE: 3.3 Explicarea semnificaţiei şi a importanţei sărbătorilor creştine pentru credincioşi; 4.3 Respectarea tradiţiilor creştine referitoare la participarea credincioşilor la sfintele sărbători. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili : O1 –să completeze corect rebusul pentru a găsi pe verticală „Învierea Domnului”; O2- să conştientizeze importanţa evenimentului Învierii Domnului; O3 – să răspundă corect la itemii testului referitor la Învierea Domnului, în timpul indicat de profesor.

1

STRATEGIA DIDACTICĂ 1. Metode şi procedee: conversaţia, audiţia, explicaţia, exerciţiul. 2. Mijloace de învăţământ: CD audio, fişa de lucru nr.1 şi fişe de evaluare. 3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală şi individuală. RESURSE 1. Oficiale : Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a V– a; Planificarea calendaristică orientativă, clasa a V – a; Proiectarea unităţii de învăţare. 2. Temporale : număr de lecţii : 1 durata : 50 min. 3. Bibliografice : 1. ***Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1994; 2. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Monica, Prof. Opriş, Dorin, Prof. Opriş, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea” Alba Iulia, 2000; 3. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura Polirom, Iaşi, 1999.

2

DESFĂŞURAREA LECŢIEI ( SCENARIUL DIDACTIC )
Nr. crt. ETAPELE LECŢIEI Timp 2’ 1. Momentul organizatoric 2’ 2. Prezentarea obiectivelor de evaluare Ob. op. ACTIVITATEA PROFESORULUI • Salutul • Rugăciunea • Notarea absenţelor • Pregătirea pentru începerea orei • Se audiaza un fragment din Sluba Învierii. • Se anunţă elevii că vor rezolva un rebus, iar pe verticală vor obţine tema din care vor primi un test. • Profesorul împarte elevilor fişe de lucru ce conţin un rebus. • Se discută rezolvarea rebusului şi sunt numiţi diferiţi elevi pentru a completa cuvintele găsite în rebusul de pe tablă. - Ce sărbătoare a rezultat după rezolvarea rebusului pe verticala A-B? - Acum veţi primi un test despre acestă sărbătoare. O3 • Profesorul împarte elevilor fişele de evaluare şi le explică testul. • Supraveghează elevii, la sfârşit strânge testele, iar apoi discută cu elevii rezolvarea ACTIVITATEA ELEVULUI • Salutul • Rugăciunea • Anunţarea absenţelor • Pregătirea pentru începerea orei • Elevii audiază fragmentul propus. • Elevii ascultă explicaţiile profesorului. • • METODE ŞI PROCEDEE MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT FORME DE ORGANIZARE Activitate frontală Audiţia Explicaţia CD audio Activitate frontală EVALUARE

42’ 3. Verificarea cunoştinţelor elevilor O1 O2

Elevii rezolvă rebusul. Elevii îşi corecteză rebusul. Conversaţia

Fişa de lucru nr.1

Activitate indiviuală Activitate frontală Aprecieri verbale

- Învierea Domnului.

Conversaţia

Activitate frontală

• •

Elevii rezolvă testul.

Explicaţia Exerciţiul Conversaţia

Fişe de evaluare

Activitate indiviuală Activitate frontală Aprecieri verbale

Elevii răspund.

3

4.

Aprecierea rezultatelor

2’

5.

6.

Precizarea şi explicarea temei pentru acasă Încheierea activităţii

1’

corectă a testului. • Se notează răspunsurile orale ale elevilor. Testele se corectează şi se discută împreună cu elevii, ora următoare. • Se anunţă tema pentru acasă. • • Rugăciunea Salutul

Explicaţia Activitate frontală • Elevii notează tema în caiete. • • Rugăciunea Salutul Explicaţia Activitate frontală

1’

4

5

Fişa de lucru nr.1

A

6

1. A dat la o parte piatra de pe mormânt. 2. Domnul a fost vândut pentru 30 de ... 3. Mântuitorul a pătimit şi a murit într-o zi de …. 4. L-a vândut pe Iisus. 5. Apostolul care s-a lepădat de Mântuitorul. 6. Ziua în care a fost vândut Domnul. 7. Sărbătoarea aceasta se mai numeşte şi… (trecere) 8. Mormântul Domnului se află la …. 9. Ziua în care a înviat Domnul. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Cina cea de Taină a avut loc într-o zi de… Lângă Domnul a stat tot timpul ucenicul Ioan şi mama sa … I-a fost pusă pe cap în semn de batjocură. Soldaţii L-au …... cu bice pe Mântuitorul. Muntele pe care a fost răstignit Mântuitorul. Domnul Iisus Hristos a fost răstignit pe o… Cu o săptămână înainte de această mare sărbătoare se cinsteşte Intrarea Domnului în Ierusalim sau …
7

A-B Cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii ……………………………………............ B
Numele şi prenumele ………………………… Clasa …………………….

TEST DE EVALUARE

1. Creştinii sărbătoresc Floriile: a) cu o săptămână înainte de Rusalii b) în Vinerea Mare c) cu o duminică înainte de Paşti 0,25 puncte 2. Iisus a fost trădat şi vândut de către Iuda într-o zi de: a) luni b) miercuri c) joi 0,25 puncte 3. La Cina cea de Taină, din Joia Mare, Iisus a instituit Sfânta Taină a: a) Botezului b) Euharistiei (Împărtăşania) c) Maslului 0,25 puncte

8

4. Sfânta Împărtăşanie conţine pâine şi …………… , care reprezintă ……………. şi ……………. Mântuitorului Iisus Hristos. 0,75 puncte 5. După Cina cea de Taină, Iisus a plecat împreună cu …………….. în Grădina ……………... pentru a se ……….. . Acolo au venit ………… împreună cu Iuda, pentru a-L ……… . Pentru trădarea lui Iisus, Iuda a primit o sumă de ……… de arginţi. 1,50 puncte 6. Patimile, moartea şi îngroparea Domnului sunt sărbătorite în: a) Duminica Floriilor b) Vinerea Mare c) în fiecare zi 0,25 puncte 7. Iisus a murit la ora …. după-amiaza, iar pentru a se convinge de acest lucru, un soldat L-a împuns cu suliţa în coastă, de unde a curs …………………. şi ………. . 1 punct 8. Coloraţi pătratele ce conţin propoziţii adevărate! Ce semn aţi obţinut? Soldaţii Îl iubeau pe Iisus. Iisus a fost batjocorit. Soldaţii erau prietnii lui Iisus. Judecata lui Iisus a fost lunea. Soldaţii L-au prins pe Iisus. Iisus a fost dus la judecată. Iisus a foat dus la Pilat. Pilat nu Îi găseşte nici o vină lui Soldaţi I-au dat mâncare lui Iisus. Iisus a avut pe cap coroană de spini. Soldaţii I-au cerut iertare lui Iisus. Iuda nu a luat cei 30 de arginţi.

9

Mulţimea cerea eliberarea lui Iisus.

Iisus. Mulţimea striga: “Răstigneşte-L!”

Sinedriul a hotărât că Iisus e nevinovat.

1,50 puncte 9. Învierea Domnului nostru Iisus Hristos o sărbătorim la: a) Crăciun b) Paşti c) Buna – vestire 0,25 puncte 10. Un ………………... al lui Dumnezeu s-a coborât din cer şi a ridicat ……………… de la uşa mormântului. Mormântul era ……….. pentru că Iisus …………………. . 1,00 puncte 11. Întotdeauna, Învierea Domnului o sărbătorim într-o zi de: a) duminică b) 27 aprilie c) vineri 0,25 puncte 12. După Înviere, Iisus a mai rămas pe pământ încă ……… de zile. 0,25 puncte 13. Apoi a avut loc Înălţarea Sa la ……… , sărbătoare ce osărbătorim într-o zi de: a) luni b) sâmbătă c) joi 0,50 puncte

10

NOTĂ: Toate subiectele sunt obligatorii. Din oficiu se acordă 2 puncte.

11

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful