ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

Serviciul Cazare Studenţi

Str. Frumoasă, nr. 31, camera 13, sector 1, Bucureşti
Site: www.cazare.ase.ro E-mail: serviciulcazare@ase.ro

Nr.înreg ___________/___/___/2012
Domnule Șef Serviciu,
Subsemnatul, __________________________________________, inițiala tatălui ___,
student la facultatea ____________, în anul ___L/M/D, CNP__________________________,
Serie/Nr. CI _____/______________, telefon ______________________________________,
email ______________________________________________________________________,
solicit schimbarea locului de cămin deținut: cămin ____________________, camera ______,
cu seria și numărul de legitimație _________________, cu locul de cămin: cămin
_________________, camera ______, cu seria și numărul de legitimație ________________.
ATENTIE!!! Prin prezenta cerere declar că am luat la cunoștință faptul că în urma
schimbului voi rămâne cazat pe noul loc pe durata minimă (un semestru), cu obligaţia de
plată a regiei de cămin aferente.
Dată

Semnătură

Subsemnatul, __________________________________________, inițiala tatălui ___,
student la facultatea ____________, în anul ___L/M/D, CNP__________________________,
Serie/Nr. CI _____/______________, telefon ______________________________________,
email ______________________________________________________________________,
solicit schimbarea locului de cămin deținut: cămin ____________________, camera ______,
cu seria și numărul de legitimație _________________, cu locul de cămin: cămin
_________________, camera ______, cu seria și numărul de legitimație ________________.
ATENTIE!!! Prin prezenta cerere declar că am luat la cunoștință faptul că în urma
schimbului voi rămâne cazat pe noul loc pe durata minimă (un semestru), cu obligaţia de
plată a regiei de cămin aferente.
Dată

Semnătură

Domnului Șef Serviciu Cazare Studenți

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful