$üLFüS

"i

j:

- lrilá¡;ico

.r:-

üi¡li{orriia
De¡'iéil

.i-

;j - fu4aracaib*

5- San fu1atías §- §ar jorge
+:aJ

.

r\:a:L-r'¡s

-; i:
\

.i

'(

.r- iiLrayaquii

,if \->
fr

¡"lsr¿ qa¡,,-

d- i:anarná
.

\\

PETüíEJ§["JLAS

$

.1. Aiaska

¿

¡- j-.ai_rr;¡dcr .l- Fi*rida
=aia i Yr¡i:a1án F Git;_.1ira l-i Par-aguer,á

¡-r

Caiifnrnía

r:A[$*$i E
L}- Barrcw.
''i

1

ü l,

i2'1

Flrincipe de Gales §,:rr Rriqu*
Frío
r-J0i-ilos

i

/i-

3- J"res Funtas

i-i i ,; i'l

ü§TRfiGF{OS N
i-)il¡,ernarca [-]ar¡is *e¡-inr:l i\,ri¡..:alia¡tBs

tr {t

*
,3
,f?n
agi-A-§

r

§

!;

ri€Bq4

AiALViiJé5
rrE

Frai:_

r.York Filadeif ia Sail LiieC¡ + ilJva. v a.e r h San Franciscr: 3 lV'iontreai Cuebec 3{ Detrc!t 9 Il _..r^.ianeau Var.cilti.-^^ iEo r¡ ¡9 Charlestc¡-t Ta l'-4azatlán rl La Habana rCIcñ' ' "tr-a> t$¿-+ Acapu lco Iilaracaibo Cumana Buenaventura Guavaquil Caye na Irujilio Caiiao Recif e Salvador Arica Antof ogasta Buenos Aires Valparaiso 'J )-'{ a¡odeJaneiro portoategre Montevideo La Plata f Valdivia Bahía Blanca .. f17 Halifax Nva.PBIilGTPATE§ PUERTO§ DE AMÉRICA .

¡IVAIiA ¡1/E§EI'A DEL C0t"{}í1AU0 $¡§ñnA Í\fr Aüñf: C..JLIALI.S.'.} ñiEñffiA T.F U 1.PA|.Si CASIAI}AS. t 1.ilt L:t. PüPüCATEP[T!" 5.O.l!E§HT¡{ nEL A i\¡ÁH LiA.¿{i}Fl[ {JilüI i] Éi'JTl\i¡d*hiT§s F.Il '+ \=' ii. CAÚÉNA COSTHRA §IERRA L}E LA.rv{ü.§ Rücü § rr.i [ § .-rY 2 LÜüAhI 3 \'.T{ji_tL.-liij/\f.3 M§SÉTA L]É [C}LL"]I.iü0fiAzü 8 f-JLJA§CAñÁT{ 9 SAJ.. §p¡ñ*.[ A.fui-"{iTl:iHY 4.{ o Ur.AMA i rl-ili. SiüNRA üE BRilÜK§ IVIüNTAÑAS D I ALASI.J tA L siEllñp.ACENCAGUA C¡dena d* L¡tt¡ Á*de* i€ry.t Á'\%-q f^I LI \.KiNl.ALCÜ 12 OJC§ DÉL SALADO 1 3. r¡ .jtA ii cü"1ililAXt 7.1 ¿*^_ ^. 11 LLi. .Ifi iA t\{ühi"t AtitA.ei-{ir". A C I.

1 lü r. -i. CüLOBAüO L.1 .{AilElfiA YUKO\I nlO i\4l5URf .i. á H^4 MICHiGAN GRAru LAGÜ DEL üiTÜ En¡E..ü *3*l' " -^ Át..*i.!t) i iír*.uri 3- .. i7i (m. .3GO Km' 25. Krn.¡¿¡sca \¡di¡... KE L¡....:. 5Oü frrr.fr (/)s.IUü...3. Knr...BiJ..fv{tssisipi .n .! .Piata üran Lago §alado l-itir:aca lv4 a F # racaihn AI!4AZüNA§ FtíGs rullÁs LA&Gü$ ilfi] &rvlÉrKtcA" il{ACK[FJ¿iE l'.5. ?"3:JI .."San Le¡ir¡nzc 5.¡'Jrug.6 3. .Paran¿{ 15.:.jt:O i l . 82.\ ::-..500 K¡n.g -on t sAN FRANCT§cCI . .o de fcs Esr: ler..2.. { J """':".Madeire . !-iuftéi.¡§t¡PEG . rSI r.. .5 F ria üntariir f4 13..24ü rir . 4.: ...¡*íÉs i- 1- Yr-¡i<ér¡ ffi¡ffis Y Ld[&ffis ffiffi effiffiffimffie tl¡r t_Á. fi. s{-}pñfiti}f..780 Kr*2 §. l-€' #d. ".4is.S0O Km" ..ns .".I m& ot{rARto MAfiACA!BO TiTIC...U{in.... rlRiNfiC0 . 59.ay i §.. I §..10O Km.i7 Knr.".Gren$e 7...Cok¡rado li" ürande de Santiag* Í...30ü Km' 8r270 Km'.¡..40O Km..Sian Franci¡r:o 14..-..".... " :3.\JDE ..5i3ü }(rn... PAftAf\¡A ."..4.J..210 i(nr.Missisipi 6.nnipeE üL:¡rurior l'Ju¡'ón Miotrigan -.Ar¡ra¿c¡ras 'i 2... 57. wtr... 9S É }{.fiüO i.800 Km¿ 3i....4agdalena r u.'.. §AFi LüBE|..§UAY r...¿\ 24.{ B üran Lago Cel Oso iJran L.qCA LAGC] DE htrICAFAGi.PTATA .. _l ü:rl J i(nr.Q- j..1...: i:...... 12...7CO Km2 É*i § u.ú "otÍ...$0s Mackenzir *.4. GRA... .