STRUKTUR 1. (a) Keris merupakan satu contoh budaya material masyarakat Melayu lama.

Jelaskan maksud budaya material dan berikan satu contoh budaya material yang menjadi simbol identiti negara malaysia.

2. (a)

Berdasarkan Perlembagaan Malaysia Bahagian 1, Perkara 3: menyatakan Agama Islam ialah agama bagi persekutuan, tapi agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan Huraikan dua pendapat yang diberi penekanan dalam perlembagaan Malaysia di atas.

(b) Huraikan tiga ciri budaya

(b) Sistem kekeluargaan masyarakat Melayu bermula daripada perkahwinan yang membentuk hubungan kekeluargaan yang dinamakan keluarga asas dan menghasilkan perhubungan sosial. Nyatakan empat bentuk perhubungan sosial tersebut.

Jelaskan tiga cara pengubatan main puteri dijalankan.3. (a) Nyatakan dua pantang larang masyarakat Melayu lama terhadap kaum wanita dan jelaskan musibahnya sekiranya pantang larang tersebut tidak dipatuhi. (b) Main puteri adalah satu upacara perubatan tradisional yang masih diamalkan di negeri Kelantan sehingga kini. (a) Karangkan tiga rangkap pantun bertemakan budi. 4. . Pantun yang dikarang hendaklah menepati ciri-ciri pantun yang baik. (b) Kemukakan empat aspek budaya yang terdapat pada ketiga rangkap pantun yang dikarang di atas.

Masyarakat Melayu mengalami perubahan budaya akibat pengaruh asing. Islam. Pengaruh asing yang mempengaruhi masyarakat Melayu ialah Hindu. 2. . Terangkan empat langkah yang diambil oleh Kementerian Kebudayaan dan Kesenian Malaysia untuk memantapkan dan memperkembangkan lagi kesenian masyarakat Melayu.ESEI 1. Jelaskan setiap satunya dengan memberikan contohcontoh yang sesuai. Cina dan Barat.

. Tafsirkan empat punca masalah bagi pelaksanaan Kebudayaan Kebangsaan serta kemukakan empat cadangan untuk menyelesaikannya.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful