SISTEM VOKAL

Semasa menghasilkan bunyibunyi vokal tiada sekatan dan penyempitan berlaku di antara titik artikulasi dengan artikulator Artikulator (artikulasi vokal) paru-paru. lidah dan bibir .BUNYI VOKAL Bunyi-bunyi vokal melibatkan udara agresif iaitu udara yang dihembuskan keluar semasa menghasilkan bunyi ini. saluran udara. rongga mulut.

VOKAL SISTEM KARDINAL Pengelasan vokal berdasarkan vokal sistem kardinal oleh Danial Jones (1956) ә .

/ә/ dan / / iv) Bahagian luas / rendah Cth: /a/ dan / / / i / = itek u / = ular  / e / = ekor o / = orang  / e / = make(dialek Kelantan) / ә /= emak / o / = OHP  / a / = ayam a / = apa  / / / . dan /o/ iii) Bahagian separuh luas / rendah Cth: /e/.       Cth: /i/ dan /u/ ii) Bahagian separuh sempit / tinggi Cth: /e/.