1

Letters van het ANCIENT HEBREW “ Aleph-Beth ”
Letter Naam Uitbeelding
Stierenkop met horens

Inhoudelijke betekenis
Kop met alle waarnemingsvermogens - zintuigen - twee ogen / twee oren / twee neusgaten - één mond (smaken)/één sensibele huid (voelen) én met 2 ongevoelige huidhorens - verweertanden - teken van gezag/ouderdom/wijsheid/ervaring Eén totaal = [3 (links + rechts) + 2 + 1 (links + rechts) = 6 ]

Klank

Getal

a

a

1

la hoornkop + staf

De kroon “a” én de scepter “l”
Hij die bekwaam is als “a” geeft leiding “l” Dé vermogende steunpilaster/drager (

al

hrwnm )
aleph

pla Hoornkop + staf + mond

Dé “l” is de cruciale 7e dragende spil-faktor la deelt mee/spreekt/leert “p” Ervaren leider spreekt = voedt op én onderhoudt Thuis/woonst met man.+ vrouw. compartiment Waar “va” én “ma” wonen = ouderlijke familie Beiden/met z’n tweetjes wonen/leven Geborgen/beschut/onder hoede van verblijven Ouderlijk/familiaal kenmerk/eigenheid/geaardheid Wat geoorloofd is/binnen de grenzen v/d omgang Geoorloofde activiteit “in” de woonst/familie - Waar beide voeten/handen staan/bezit nemen van In zijn grip hebben/verwerven/vermeerderen - Wat 2 (links+rechts/man+vrouw) realiseren/cultiveren Doén en laten van gezamelijke inzet = factor 3 Bezit van/wat men doet oprijzen/realisatie van e - Resultaat van twee = realisatie als 3 factor Gevolgen/consequenties v. realisatie/uitgroei/bezit - Behoefte/wankele status van uitgroei/realisatie Leiden omwille van onstabiele uitgroei/status Opvoeden/van melk spenen/zich tegoed doen aan In- /uitgang v. woonst – zich toegang verschaffen tot Omgaan met anderen dan de directe familie factor 4 - Zich laten leiden door om te gaan met anderen Niet conform “thuis” = onvakkundig/on-eigen/arm - Uitgaan om leiding te geven = herop doen bloeien - Vreemde omgang beëindigen - Uitgaan om tot volle bloei te brengen - Zich laten waarnemen zoals men is - Waarnemen wat er is Waarnemen en waargenomen worden - Doen waarnemen om te beïnvloeden - Door waarnemingen beInvloed worden

b

b

Tent

b-bh

2

tb Tent + kenmerk tib Tent + elleboog + teken

beth beyt

c

g

Voet

g-gh

3

mc Voet + water lmc Voet + water + staf

gam gimal

d

d

Doek aan staf / deur

d-dh
dal daleth

4

ld Deur + staf tld Deur + staf + teken

e

h
efe

Mens met elleboogen ten hemel Mens + elleboog

H
hawah hayah

5

eie Mens + elleboog + mens

2

Letter Naam

Uitbeelding
Tentpin

Inhoudelijke betekenis
Vastmaken – verankeren – toevoegen - verzekeren Stevig beveiligen – dubbele confirmatie Ploegen – zaaien – bewerken – oogsten - snoeien Zorgen voor levensonderhoud/behoud en voeding - blijven voortplanten/kweken/oogsten/snoeien - Voortgebracht als kweeksel van = dezelfde soort - Sexueel interfereren/tussenkomen - Wat men als target via kweek wil bekomen - Afgesloten tent = afschermen – indelen - Bemoederend in de armen sluiten en voorzien van Door de rastering breken/de uitweg-toegang vinden Van geen beschutting verzekerd Zijn erfgoed/nazaten indelen/beveiligen/afschermen - Opgeslagen voorraad – zich bevoorraden - Waar zaad kan rijpen – de baarmoeder/kindwoonst Enkel voor opslag = zonder bezieling/enkel stoffelijk Einde v/d voorraad = zonder voeding/vasten Grijpen/bewerken/interfereren/actief zijn/hinderen - Actief met anderen omgaan/interfereren tussen - Naar de hand vormen/kneden/maken van - Bepalen wat anderen moeten doen = rechten Onder de hoedende hand staan van/buigen voor Zoals men wordt/is naar iemands hoedende hand Met hand hoeden/afschermen -> verduisteren Afdekken/verzwakken/benevelen/ongevoelig voor Getuigenis/afdruk/spoor van/naar de hand/voet Omvormend spreken/beïnvloeden/anders kneden Beweegreden/doen gaan – in de greep van iemand Naar de maatstaven/normeringen/afdruk van De cup/beker waaruit men drinkt (= goed of slecht)

Klank

Getal

f z

w
ff

w
waw

6

Dubbele tentpin Snoeimes - ploegschaar

z

z
zan zayin

7

nz Ploeg + zaad niz Ploeg + elleboog + zaad

h

x j y k

Tentscherm – omwalling

ch
chets cheth

8

yh Wall + zijligging uh Wall + vruchtenkorf

u

Korf – mand

th
theth thet

9

uu Korf + korf tu Korf + teken

i

Hand + arm + elleboog

i
yad

10

di Elleboog + deur

k

Open gebogen handpalm/buigende knie

k-kh

20

pk Hand + mond

kaph

l

l

Herdersstaf

ml Staf + water dml Staf + water + deur

Push & pull / protect & defend Yoke & bind / guide & authority - Leiden/richten/verdedigen/leren van onstabielen - Consequenties/gevolgen van het leiden/richten . . . - Omgaan met anderen en hen leidend richten - Zich laten leiden naar de leringen van = volgeling Liquid/vloeibaar–onstabiele status/aard-wankel Wegvloeien uit – gevolg van – consequenties t.a.v. Wie is deze = niet kennen van aard/consequenties Wat kan beïnvloeden – onstabiel van handel/aard Inwerking/invloed/actie t.a.v. het niet kennen van aard/status/handelen en/of consequenties - Verder zetten/herhalen/aandringen/bekommeren - Volhardend/halsstarrig zijn/worden - 0ffspring/nieuw en van dezelfde aard/soort Vermenigvuldigen/verder zetten/volhardend zijn

L
lam lamed

30

m

m

Water

m
mah mayim

40

em Water + mens mim Water + elboog + water

n

n

Zaad

n
nun

50

nn Dubbel zaad

3

Letter Naam

Uitbeelding
Doornstruik

Inhoudelijke betekenis
Protect & enclose = beschermend afzonderen van Kleefzaad/aankleven<–>afstoten/verdrijven/weren Degelijk beschermen/afzonderen/sterken tegen Sterk binden/aankleven <–> verdedigen/wapenen Beschermd/veilig afgezonderen/zich harden tegen Bemoederend/hechtend t.a.v. onstabiele/wankele

Klank

Getal

x

s

s
sin samech

60

nx Doorn + zaad hmx Doorn + water + wall

o g

[ [ p c q
pq

Oog

nio Oog + elboog + zaad
Verstrengeld touw

Zien/focussen/aadacht geven/bewaken/observeren Weten/beoordelen/kennen/antwoorden Actief blijven waarnemen – opvolgen/naspeuren Zien en begeren/willen hebben – bezitterig oog Sterk gefocust en eenzijdig bekeken – troebel oog Het oog afschermen voor – verduisterd oog Zien om te hebben -> in de ban van zijn begeerte Onzuiver waarnemen -> labiel resultaat/onbekwaam Spreken = onthullen wat geborgen zit/standpunt van Getuigenis afleggen van/wat te kennen geeft dat Wat onthult wordt – wat getuigt/spreekt t.a.v. B eïnvloedende woorden – tot actie prikkelen De zijde vanwaar men komt én de kant die men gaat Uitgaan om een nieuwe cyclus aan te vatten Zich buiten vertonen zoals men is opgeleid/geoefend Conform de roots/opvoeding uitgaan/omgaan Circle of time/levenscyclus = opkomst en ondergang Van begin tot einde = ganse inhoudelijke levensloop Zoals de cyclus getuigt/onthult/voorzegt/openbaart Wat men op termijn wordt : klein->groot/jong->oud Mensenhoofd = eerste (bij geboorte) nieuwe begin Lichaamstop/krachtig hoedend voorzien van alle eigenschappen/kenmerken om met iets te beginnen Vijf zintuigen ontplooien de kracht die ze dragen Met tanden afweren/grijpen - verwerken/vermalen Wat men t.a.v.voeding uitstoot/weert/weigert/zoekt - verteerde voeding/mest/urine/etter uitstoten - wat men proeft/smaakt en niet wenst te eten Similar to x sin = zich reinigen/beschermen Wat men t.a.v. voeding behoeft/vermaalt/verbruikt - tekorten aanvullen/nodig voor groei/onderhoud - zoeken te vermalen/voor zich verwerken tot Sin herhalend reinigen/afweren/verdedigen - niet meer willen balast-afval-vuil/zich reinigen van - niet welkom/weigeren/afweren/verdedigen Shin blijven voorzien in behoefte/onderhoud - veestapel = voedselbank ~ aantal inwoners - target v/d groei halen – uitbouwen naar potentiëel Einde cyclus/afwerken/afbakenen/begrenzen Eindpunt/buiten bereik van waarnemingsvermogen

`
ayin

70

(n)g
(n)gah

eg Verstrikt + mens

p

Mond

p - ph
peh piy

80

ep Mond + mens ip Mond + elboog

y

Kruispunt op je weg

ts
Tsad

90

dy Kruisweg + deur

q
r

Horizon (zonsopgang en ondergang) Horizon + mond Hoofd van man

q
quph

100

r f-v
*s s*

r
rosh

200

sar Hoofd + hoornkop + tand

s

Twee voorste tanden Dot links boven letter (= achter van boven uit)

s - sh
sin

300

f v !f !v
400

Dot rechts boven letter (= vooraan v. boven uit)

shin Sin Shin

ns Tanden + zaad n*s

ns*

t

t

Gekruiste stokken

t
taw

ft Teken + pin

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful