P. 1
Chart Aleph-Beyt Ancient-Hebrew

Chart Aleph-Beyt Ancient-Hebrew

|Views: 11|Likes:
Published by José Desard
The complete original alfabet
each letter with
sign and build
voice
meaning
value
The complete original alfabet
each letter with
sign and build
voice
meaning
value

More info:

Categories:Types, Research
Published by: José Desard on Jul 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2014

pdf

text

original

1

Letters van het ANCIENT HEBREW “ Aleph-Beth ”
Letter Naam Uitbeelding
Stierenkop met horens

Inhoudelijke betekenis
Kop met alle waarnemingsvermogens - zintuigen - twee ogen / twee oren / twee neusgaten - één mond (smaken)/één sensibele huid (voelen) én met 2 ongevoelige huidhorens - verweertanden - teken van gezag/ouderdom/wijsheid/ervaring Eén totaal = [3 (links + rechts) + 2 + 1 (links + rechts) = 6 ]

Klank

Getal

a

a

1

la hoornkop + staf

De kroon “a” én de scepter “l”
Hij die bekwaam is als “a” geeft leiding “l” Dé vermogende steunpilaster/drager (

al

hrwnm )
aleph

pla Hoornkop + staf + mond

Dé “l” is de cruciale 7e dragende spil-faktor la deelt mee/spreekt/leert “p” Ervaren leider spreekt = voedt op én onderhoudt Thuis/woonst met man.+ vrouw. compartiment Waar “va” én “ma” wonen = ouderlijke familie Beiden/met z’n tweetjes wonen/leven Geborgen/beschut/onder hoede van verblijven Ouderlijk/familiaal kenmerk/eigenheid/geaardheid Wat geoorloofd is/binnen de grenzen v/d omgang Geoorloofde activiteit “in” de woonst/familie - Waar beide voeten/handen staan/bezit nemen van In zijn grip hebben/verwerven/vermeerderen - Wat 2 (links+rechts/man+vrouw) realiseren/cultiveren Doén en laten van gezamelijke inzet = factor 3 Bezit van/wat men doet oprijzen/realisatie van e - Resultaat van twee = realisatie als 3 factor Gevolgen/consequenties v. realisatie/uitgroei/bezit - Behoefte/wankele status van uitgroei/realisatie Leiden omwille van onstabiele uitgroei/status Opvoeden/van melk spenen/zich tegoed doen aan In- /uitgang v. woonst – zich toegang verschaffen tot Omgaan met anderen dan de directe familie factor 4 - Zich laten leiden door om te gaan met anderen Niet conform “thuis” = onvakkundig/on-eigen/arm - Uitgaan om leiding te geven = herop doen bloeien - Vreemde omgang beëindigen - Uitgaan om tot volle bloei te brengen - Zich laten waarnemen zoals men is - Waarnemen wat er is Waarnemen en waargenomen worden - Doen waarnemen om te beïnvloeden - Door waarnemingen beInvloed worden

b

b

Tent

b-bh

2

tb Tent + kenmerk tib Tent + elleboog + teken

beth beyt

c

g

Voet

g-gh

3

mc Voet + water lmc Voet + water + staf

gam gimal

d

d

Doek aan staf / deur

d-dh
dal daleth

4

ld Deur + staf tld Deur + staf + teken

e

h
efe

Mens met elleboogen ten hemel Mens + elleboog

H
hawah hayah

5

eie Mens + elleboog + mens

2

Letter Naam

Uitbeelding
Tentpin

Inhoudelijke betekenis
Vastmaken – verankeren – toevoegen - verzekeren Stevig beveiligen – dubbele confirmatie Ploegen – zaaien – bewerken – oogsten - snoeien Zorgen voor levensonderhoud/behoud en voeding - blijven voortplanten/kweken/oogsten/snoeien - Voortgebracht als kweeksel van = dezelfde soort - Sexueel interfereren/tussenkomen - Wat men als target via kweek wil bekomen - Afgesloten tent = afschermen – indelen - Bemoederend in de armen sluiten en voorzien van Door de rastering breken/de uitweg-toegang vinden Van geen beschutting verzekerd Zijn erfgoed/nazaten indelen/beveiligen/afschermen - Opgeslagen voorraad – zich bevoorraden - Waar zaad kan rijpen – de baarmoeder/kindwoonst Enkel voor opslag = zonder bezieling/enkel stoffelijk Einde v/d voorraad = zonder voeding/vasten Grijpen/bewerken/interfereren/actief zijn/hinderen - Actief met anderen omgaan/interfereren tussen - Naar de hand vormen/kneden/maken van - Bepalen wat anderen moeten doen = rechten Onder de hoedende hand staan van/buigen voor Zoals men wordt/is naar iemands hoedende hand Met hand hoeden/afschermen -> verduisteren Afdekken/verzwakken/benevelen/ongevoelig voor Getuigenis/afdruk/spoor van/naar de hand/voet Omvormend spreken/beïnvloeden/anders kneden Beweegreden/doen gaan – in de greep van iemand Naar de maatstaven/normeringen/afdruk van De cup/beker waaruit men drinkt (= goed of slecht)

Klank

Getal

f z

w
ff

w
waw

6

Dubbele tentpin Snoeimes - ploegschaar

z

z
zan zayin

7

nz Ploeg + zaad niz Ploeg + elleboog + zaad

h

x j y k

Tentscherm – omwalling

ch
chets cheth

8

yh Wall + zijligging uh Wall + vruchtenkorf

u

Korf – mand

th
theth thet

9

uu Korf + korf tu Korf + teken

i

Hand + arm + elleboog

i
yad

10

di Elleboog + deur

k

Open gebogen handpalm/buigende knie

k-kh

20

pk Hand + mond

kaph

l

l

Herdersstaf

ml Staf + water dml Staf + water + deur

Push & pull / protect & defend Yoke & bind / guide & authority - Leiden/richten/verdedigen/leren van onstabielen - Consequenties/gevolgen van het leiden/richten . . . - Omgaan met anderen en hen leidend richten - Zich laten leiden naar de leringen van = volgeling Liquid/vloeibaar–onstabiele status/aard-wankel Wegvloeien uit – gevolg van – consequenties t.a.v. Wie is deze = niet kennen van aard/consequenties Wat kan beïnvloeden – onstabiel van handel/aard Inwerking/invloed/actie t.a.v. het niet kennen van aard/status/handelen en/of consequenties - Verder zetten/herhalen/aandringen/bekommeren - Volhardend/halsstarrig zijn/worden - 0ffspring/nieuw en van dezelfde aard/soort Vermenigvuldigen/verder zetten/volhardend zijn

L
lam lamed

30

m

m

Water

m
mah mayim

40

em Water + mens mim Water + elboog + water

n

n

Zaad

n
nun

50

nn Dubbel zaad

3

Letter Naam

Uitbeelding
Doornstruik

Inhoudelijke betekenis
Protect & enclose = beschermend afzonderen van Kleefzaad/aankleven<–>afstoten/verdrijven/weren Degelijk beschermen/afzonderen/sterken tegen Sterk binden/aankleven <–> verdedigen/wapenen Beschermd/veilig afgezonderen/zich harden tegen Bemoederend/hechtend t.a.v. onstabiele/wankele

Klank

Getal

x

s

s
sin samech

60

nx Doorn + zaad hmx Doorn + water + wall

o g

[ [ p c q
pq

Oog

nio Oog + elboog + zaad
Verstrengeld touw

Zien/focussen/aadacht geven/bewaken/observeren Weten/beoordelen/kennen/antwoorden Actief blijven waarnemen – opvolgen/naspeuren Zien en begeren/willen hebben – bezitterig oog Sterk gefocust en eenzijdig bekeken – troebel oog Het oog afschermen voor – verduisterd oog Zien om te hebben -> in de ban van zijn begeerte Onzuiver waarnemen -> labiel resultaat/onbekwaam Spreken = onthullen wat geborgen zit/standpunt van Getuigenis afleggen van/wat te kennen geeft dat Wat onthult wordt – wat getuigt/spreekt t.a.v. B eïnvloedende woorden – tot actie prikkelen De zijde vanwaar men komt én de kant die men gaat Uitgaan om een nieuwe cyclus aan te vatten Zich buiten vertonen zoals men is opgeleid/geoefend Conform de roots/opvoeding uitgaan/omgaan Circle of time/levenscyclus = opkomst en ondergang Van begin tot einde = ganse inhoudelijke levensloop Zoals de cyclus getuigt/onthult/voorzegt/openbaart Wat men op termijn wordt : klein->groot/jong->oud Mensenhoofd = eerste (bij geboorte) nieuwe begin Lichaamstop/krachtig hoedend voorzien van alle eigenschappen/kenmerken om met iets te beginnen Vijf zintuigen ontplooien de kracht die ze dragen Met tanden afweren/grijpen - verwerken/vermalen Wat men t.a.v.voeding uitstoot/weert/weigert/zoekt - verteerde voeding/mest/urine/etter uitstoten - wat men proeft/smaakt en niet wenst te eten Similar to x sin = zich reinigen/beschermen Wat men t.a.v. voeding behoeft/vermaalt/verbruikt - tekorten aanvullen/nodig voor groei/onderhoud - zoeken te vermalen/voor zich verwerken tot Sin herhalend reinigen/afweren/verdedigen - niet meer willen balast-afval-vuil/zich reinigen van - niet welkom/weigeren/afweren/verdedigen Shin blijven voorzien in behoefte/onderhoud - veestapel = voedselbank ~ aantal inwoners - target v/d groei halen – uitbouwen naar potentiëel Einde cyclus/afwerken/afbakenen/begrenzen Eindpunt/buiten bereik van waarnemingsvermogen

`
ayin

70

(n)g
(n)gah

eg Verstrikt + mens

p

Mond

p - ph
peh piy

80

ep Mond + mens ip Mond + elboog

y

Kruispunt op je weg

ts
Tsad

90

dy Kruisweg + deur

q
r

Horizon (zonsopgang en ondergang) Horizon + mond Hoofd van man

q
quph

100

r f-v
*s s*

r
rosh

200

sar Hoofd + hoornkop + tand

s

Twee voorste tanden Dot links boven letter (= achter van boven uit)

s - sh
sin

300

f v !f !v
400

Dot rechts boven letter (= vooraan v. boven uit)

shin Sin Shin

ns Tanden + zaad n*s

ns*

t

t

Gekruiste stokken

t
taw

ft Teken + pin

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->