J.E.

ELECTRICAL ( RESULT SHEET )
FORM NO
E01776
E01816
E01969
E01621
E01194
E00571
E01834
E02134
E02171
E01554
E01292
E01583
E01719
E01269
E01768
E01641
E01645
E01278
E01244
E01128
E01284
E01563
E01677
E02152
E01971
E01258
E00941
E00970
E01736
E01739
E01823
E01915
E02125
E01347
E02078
E01602
E01553
E00233
E01333
E01383
E00915
E00057
E01101
E01771
E01724
E02106
E01696
E00131
E01637
E01725
E01846
E01328
E00785
E01197
E01262
E01373
E01435
E01484

ROLLNO
200001
200003
200004
200006
200008
200009
200011
200012
200014
200017
200018
200019
200021
200023
200025
200027
200028
200031
200032
200036
200038
200039
200041
200042
200043
200044
200045
200046
200047
200048
200049
200051
200052
200053
200054
200055
200056
200057
200059
200060
200061
200062
200063
200064
200065
200066
200073
200074
200075
200076
200077
200078
200080
200083
200086
200088
200089
200091

ROLL NUMBER WISE RESULT OF THE SCREENING TEST FOR THE POST OF JE (ELECTRIC)
CNAME
PNAME
DOB
AABID HUSSAIN DAR
ABDUL AZIZ
05/09/1991
AAMIR NISAR
NISAR AHMED
18/12/1992
AAMIR CHOWDHARY
MOHD DIN
10/01/1989
AANQA MOGHAL
ARSHD R MOGHA;L
23/09/1989
AAYUSHI
ANOOP GUPTA
18/12/1988
ABHAY GUPTA
KULBHUSHAN
12/04/1990
ABHAY SURI
PAVAN SURI
23/08/1989
ABHAY BHARTI
MULRAJ GUPTA
01/01/1989
ABHILASHA SHARMA
ROMESH CHANDER
01/03/1994
ABHIMANYU
DEWAN CHAND
01/08/1989
ABHINAB SHARMA
KULDEEP KUMAR SHARMA
06/12/1985
ABHINANADAN SINGH
RAKESH KUMAR
14/11/1989
ABHINANDAN
MOHINDER
10/03/1988
ABHINAV KHAJURIA
ARUN KUMAR KHAJ
28/02/1989
ABHISHAKE DUTTA
UMESH DUTTA
14/09/1987
ABHISHEK ABROL
NIRMAL KUMAR
14/06/1989
ABHISHEK KOUL
AVATAR KRISHAN
25/12/1988
ABIJEET SHARMA
PARSHOTAM
26/09/1991
ABINANDAN WAZIR
KRISHAN WAZIR
07/07/1989
ADITI GUPTA
AGYA PAUL GUPTA
16/08/1986
ADITYA VAID
OM PARKASH
01/12/1985
ADITYA BARGOTRA
SURINDER KR
23/03/1990
AFTAB AHMAD DAR
AB RASHID DAR
09/10/1987
AHSAN SHABIR BUTT
SHABIR AHMAD
12/04/1990
AIJAZ AHMAD CHOUDHARY
AHMAD DIN
25/02/1987
AJATSHATRU SINGH JAMWAL
K S JAMWAL
09/05/1986
AJAY KOUL
DILEEP KOUL
07/04/1990
AJAY DEV SINGH
KARAN SINGH
25/10/1987
AJAY KUMAR
MAN PARKASH
01/03/1989
AJAY KUMAR
PRITAM LAL
12/12/1989
AJAY GUPTA
OM PRAKASH
17/03/1981
AJAY KUMAR
GALDEY RAJ
14/04/1987
AJAY SINGH
PURAN SINGH
07/02/1990
AJEET SHARMA
OM PRAKASH
23/07/1991
AJIT KOTWAL
BAL KRISHAN
28/09/1991
AKARSHAN GUPTA
ROMESH
28/12/1988
AKASH KOHLI
GULSHAN KOHLI
25/05/1990
AKHIL VAID
MADAN LAL
20/08/1989
AKHIL KHAJURIA
RAJINDER
04/01/1989
AKHIL SURI
KRISHAN AVTAR
25/12/1986
AKHTER NAZAMI
MOHD ASLAM
21/03/1985
AKIL BASHIR
BASHIR AHMAD
24/08/1986
AKSHAT GUPTA
M L GUPTA
21/10/1990
AKSHAY BADYAL
VIJAY KUMAR
26/03/1993
AKSHYA MAGOTRA
K R MAGOTRA
25/08/1989
ALI ARSLAN ALHASSNAT
MANGTA PARRAY
11/01/1989
AMAN GUPTA
RAVI KUMAR GUPTA
02/07/1988
AMANDEEP SINGH SUDAN
HARCHARAN SINGH
13/05/1988
AMANDEEP SINGH
AYA SINGH
15/01/1986
AMANDEEP SINGH
BHAJAN SINGH
11/04/1990
AMANDEEP SINGH
JANAK SINGH
30/06/1990
AMAR VIJAY
PARSHOTAMLAL
30/03/1987
AMARPREET SINGH
DEEDAR SINGH
10/10/1986
AMEESH KUMAR SHARMA
D L SHAMRA
10/08/1984
AMIT SABHARWAL
VIJAY
08/04/1982
AMIT SHARMA
MADAN LAL
04/12/1987
AMIT LANGEH
RATTAN SINGH
06/09/1989
AMIT KHATRI
CHAMAN LAL
14/08/1981

CATE
OM
OM
ST
OM
OM
OM
OM
RBA
ALC
OM
OM
OM
OM
OM
OM
OM
OM
OM
OM
OM
OM
OM
OM
RBA
ST
OM
RBA
OM
OM
OM
OM
SC
RBA
OM
RBA
OM
OM
OM
OM
OM
ST
RBA
OM
OM
OM
RBA
OM
OM
OM
OM
OM
OM
RBA
OM
OM
OM
OM
OM

MARKS
40
33
41
41
54
45
42
37
28
30
61
52
35
47
56
59
39
48
50
49
41
48
26
47
34
48
53
21
39
40
41
42
29
51
43
40
41
49
28
40
28
40
42
27
43
35
29
53
46
50
53
37
37
45
37
43
37
47
1/25

J.E.ELECTRICAL ( RESULT SHEET )
FORM NO
E01590
E01630
E01648
E01676
E01680
E01749
E01751
E01779
E01800
E01732
E02193
E01344
E00368
E01334
E01270
E01433
E01819
E01853
E01506
E01775
E01241
E00978
E00933
E01196
E01359
E01369
E01714
E00572
E01346
E01656
E01434
E00370
E01163
E01183
E01482
E01643
E01789
E02178
E00610
E02109
E01539
E02146
E01327
E01428
E01786
E01441
E01869
E01300
E00724
E01303
E01162
E01530
E01951
E00678
E01573
E01646
E02008
E00992
E01098

ROLLNO
200093
200095
200096
200097
200098
200099
200100
200101
200102
200104
200105
200108
200109
200110
200111
200112
200114
200115
200116
200117
200118
200119
200120
200121
200122
200123
200125
200126
200127
200128
200129
200131
200132
200133
200134
200136
200137
200138
200139
200140
200141
200143
200144
200145
200147
200150
200151
200152
200153
200154
200155
200157
200158
200160
200162
200163
200164
200166
200168

CNAME
AMIT BANDRAL
AMIT SHARMA
AMIT SINGH SOODAN
AMIT GUPTA
AMIT KUMAR SHARMA
AMIT MANGOTRA
AMIT KAPOOR
AMIT KUMAR
AMIT KHANNA
AMITA SHUBAN BHAT
AMJED HUSSAIN
ANGREZ SINGH MANHAS
ANIES AHMED
ANIK GUPTA
ANIL KUMAR
ANIL KUMAR PANDIT
ANIL KUMAR MALHOTRA
ANIRUDH SINGH KOTWAL
ANISH SHARMA
ANITA RAINA
ANJALI SHARMA
ANJU-DEVI
ANJUM MALIK
ANJUM PARVAZ
ANKIT GUPTA
ANKIT SHARMA
ANKIT JAMWAL
ANKITA GUPTA
ANKITA MALHOTRA
ANKITA GUPTA
ANKUR MAHAJAN
ANKUSH LANGER
ANKUSH RAINA
ANKUSH GORKA
ANKUSH SHARMA
ANKUSH KUMAR SHARMA
ANKUSH TRIPATHI
ANKUSH KHOKHER
ANNAN SHARMA
ANOOP SHAN
ANSHU SHARMA
ANSHULI RAINA
ANSHUMAN KHAJURIA
ANSHUMAN MAGOTRA
ANUJ KAPOOR
ANURADHA DEVI
ANURADHA KHAJURIA
ANURAG ANAND
ANURUDH KACHROO
APARNA SHARMA
APPNAM GUPTA
ARADHANA DIGRA
ARFANA CHOWDHARY
ARJUN NARGOTRA
ARJUN KHAJURIA
ARJUN ANAND
ARPAN KUMAR
ARTI CHIB
ARUN LAL

PNAME
JAGROOP SINGH
RAVI KANT
MANMOHAN SINGH
NARESH KUMAR
BANSILAL
RAMESH KUMAR
B B KAPOOR
SANSAR CHAND
SUBHASH KHANNA
SHUBAN BHAT
MOHD HUSSAIN
KULDEEP SINGH
SHABIRAHMED
RAVI GUPTA
CHAMAN LAL
SARSATINATH
RAMESH LAL
S R KOTWAL
AMRIT LAL SHARMA
BANSI LAL
JOGINDER PAL SH
BHISHAM SINGH
NAZIR HUSSAIN
MOHD NAZIR
PARSHOTAM K GUP
O P SHARMA
BAJINDER SINGH
GL GUPTA
RAKESH CHANDER
SUBASH CHANDER
ASHWANI KR
SUBASH LANGER
DODA RAM
OM PARKASH
RAJPAL SHARMA
KANAHYA LAL
GOVIND RAM
SUBHASH CHANDER
SUBASH CHAND
DHARAM SINGH
PRASHOTAM
RAVINDER KUMAR
M M SHARMA
V K MAGOTRA
ASHOK KUMAR
ROMESH CHAND
RAJ GOPAL
ARVIND ANAND
ASHOR KUMAR
SHAKTI KUMAR SH
SURINDER GUPTA
VIJAY KUMAR
LIYQAT HUSSAIN
PARSHOTAM
SARDARI LAL
S.K ANAND
OM PARKASH BHAG
CHAIN SINGH
RAM RATTAN

DOB
CATE MARKS
05/04/1990
OM
40
16/06/1985
OM
41
17/01/1990
OM
45
16/01/1989
OM
42
01/01/1989
OM
44
17/07/1981
OM
37
07/09/1991
OM
31
02/12/1990
OM
34
25/12/1982
OM
40
24/02/1987
OM
23
07/08/1991
ALC
33
05/03/1990
OM
42
11/03/1993
OM
24
29/11/1988
OM
33
05/01/1988
OM
40
04/05/1987
OM
31
30/01/1990
OM
55
15/11/1990 OM/PHY
52
24/08/1991
OM
65
26/09/1989
OM
38
06/07/1990
OM
47
01/08/1988
OM
28
15/03/1992
OM
22
11/06/1993
OM
35
03/04/1990
OM
64
05/04/1990
OM
64
08/03/1990
OM
39
12/11/1987
OM
49
03/10/1990
OM
57
15/04/1987
OM
51
02/04/1988
OM
43
15/09/1986
OM
47
13/01/1989
OM
40
09/10/1990
SC
32
15/02/1989
OM
33
26/03/1988
OM
40
03/01/1989
OM
61
02/10/1990
ALC
51
27/03/1987
OM
44
03/04/1990
RBA
25
12/05/1991
OM
21
10/08/1989
RBA
47
03/03/1983
OM
39
14/06/1983
OM
36
11/06/1989
OM
28
30/11/1993
OM
47
20/12/1988
OM
50
13/03/1990
OM
46
30/11/1990
OM
47
12/04/1991
OM
49
08/10/1986
OM
45
19/03/1990
SC
46
04/01/1994
ST
38
06/12/1989
OM
38
16/04/1988
OM
52
02/07/1989
OM
42
26/02/1987
SC
55
15/03/1989
OM
31
13/03/1980
OM
34
2/25

E.ELECTRICAL ( RESULT SHEET ) FORM NO E01382 E01414 E02073 E02138 E02179 E01890 E01574 E00239 E01187 E01478 E01268 E01535 E01204 E01272 E01343 E01393 E01809 E02046 E02009 E00990 E00676 E01378 E00623 E00707 E01205 E01232 E01773 E02002 E02135 E01938 E01966 E02071 E00067 E01091 E01502 E01578 E01785 E00943 E00060 E01135 E00169 E00625 E01321 E01626 E01742 E02204 E02147 E00317 E01552 E01298 E01517 E01356 E01412 E01935 E01190 E01582 E01947 E00198 E01666 ROLLNO 200169 200170 200171 200172 200174 200175 200176 200177 200179 200180 200181 200182 200184 200186 200188 200190 200192 200194 200195 200196 200198 200199 200200 200201 200203 200204 200205 200207 200211 200212 200213 200214 200215 200216 200217 200218 200221 200223 200225 200226 200228 200229 200230 200231 200232 200233 200234 200235 200236 200237 200238 200240 200241 200242 200244 200246 200248 200249 200251 CNAME ARUN DEV SINGH ARUN KUMAR ARUN KUMAR ARUN SINGH ARUN SHARMA ARVIND KUMAR KUMAR ARYA SUMAN DATTA ASEEM DUBAY ASHA RANI ASHESH SHARMA ASHESHE KUMAR RAINA ASHIMA SAINI ASHISH SHARMA ASHISH SHARMA ASHISH SHARMA ASHISH SHARMA ASHISH GUPTA ASHISH LOCHAN ASHMI HANS ASHOK KUMAR VERMA ASHU RAINA ASHUTOSH SHARMA ASHWANI SHARMA ASHWANI BAWA ASHWANI CHOUDHARY ASHWANI SHARMA ASHWANI KUMAR ASHWANI KUMAR ASHWANI KUMAR SHARMA ASIF NAWAZ ASIF ALI ASSI ASIF IQBAL SHEIKH ASIM MAJID MIR ASMA ANJUM ATAL CHOUDHARY ATUL UPADHYAY AVINASH DEEP AVISHAKE KHAJURIA AVTAR SINGH AYUSHI BALBIR SHARMA BALVINDER SINGH BALVINDER SINGH BALVINDER SINGH BALVINDER KOUR BALVINDER SINGH BASHRAT ALI BEENISH ASHRAF KHAN BELA SHARMA BHANU PRATAP SINGH JAMWAL BHANU PRATAP SHARMA BHARAT SHARMA BHARAT CHOUDHARY BHARAT BHUSHAN BHAWANI ATRI BHUMIKA SHARMA BIKRAM SINGH BILAL AHMAD KHAN BINDU SHARMA PNAME ONKAR SINGH VIJAY KUMAR RAM KRISHAN RAMESH KUMAR KARTAR CHAND KULDEEP KUMAR RAJ KUMAR DATT S.J.K DUBEY SH RAM DHAN ASHOK SHARMA RAKESH RAINA IQBAL SAINI RASHPAL SHARMA BHUSHAN BHARAT MOULRAJ SHARMA VINAY SHARMA B R GUPTA RATTAN LAL RATTAN LAL MOHAN LAL VERMA R L RAINA RAGHUNADAN SH BANSILAL YASH PAL BABU RAM KRISHAN KISHOR V S SHARMA PRABHATMANI MULAKH RAJ BASHARAT HUSSAIN FAZAL HUSSAIN GHULAM MUSTAFA ABDUL MAJID RASHIDRAMZAN ASHOK CH MADAN MOHAN VIJAY RATTAN ASHOK KHAJURI JAGDISH SINGH SHAM KUMAR JAGDISH LAL POPINDERSINGH JEET SINGH VAKIL SINGH KIRPAL SINGH RATTAN SINGH ABDUL MAJEED MOHD ASHRAF KHA A K SHARMA CHHABIL SINGH RADHAKRISHAN BADRI NATH KRISHAN LAL HARI LAL NAGARMA A SHUB KUMAR MUNSHI RAM MOHD IRBAL GOVINDRAM DOB 27/05/1987 12/02/1988 06/02/1990 18/05/1991 16/02/1987 13/03/1990 28/01/1989 26/03/1985 15/03/1994 08/08/1988 12/09/1990 24/09/1990 07/07/1990 23/03/1989 14/08/1988 24/06/1986 15/02/1986 30/07/1987 20/11/1989 07/02/1987 13/12/1990 15/01/1988 18/12/1939 20/12/1977 02/03/1989 28/08/1987 07/03/1987 15/05/1991 26/05/1990 01/03/1994 01/04/1987 15/05/1990 16/11/1988 18/12/1989 27/10/1991 29/08/1977 01/04/1991 31/01/1986 03/11/1982 05/04/1991 21/10/1986 01/12/1991 01/06/1983 20/00/7198 08/06/1987 18/02/1989 01/04/1987 23/03/1986 01/01/1993 25/03/1989 17/06/1988 19/03/1990 15/10/1991 13/08/1989 11/05/1989 19/10/1989 23/03/1989 11/04/1988 25/05/1990 CATE OM OM RBA RBA ALC SC OM OM SC OM OM OM OM OM OM OM OM SC SC OM OM OM OM OM OM OM OM SC RBA ST ST RBA OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM RBA RBA RBA OM OM OM OM OM ST SC OM ST RBA OM MARKS 38 44 55 48 35 27 49 35 30 41 42 40 59 42 46 58 43 40 31 35 41 40 31 55 60 32 44 43 62 30 27 34 29 43 55 23 48 33 35 48 29 35 46 40 37 42 40 19 39 50 37 50 29 38 46 48 44 27 22 3/25 .

J.E.ELECTRICAL ( RESULT SHEET ) FORM NO E00064 E00119 E00712 E01993 E01795 E02051 E00969 E02098 E02026 E01229 E01405 E01649 E00979 E01325 E01474 E01730 E00986 E01143 E01436 E01576 E01394 E01669 E01907 E01256 E02010 E01652 E00758 E01391 E01210 E01339 E02031 E02107 E02200 E02102 E01500 E01804 E01304 E01495 E01520 E01125 E01136 E01811 E01218 E01544 E01185 E02020 E00069 E01970 E01448 E01672 E02160 E01683 E01095 E01318 E01688 E00975 E01202 E01348 E00100 ROLLNO 200253 200254 200255 200256 200259 200260 200261 200262 200263 200265 200266 200267 200268 200269 200270 200271 200272 200273 200274 200276 200277 200278 200279 200282 200284 200285 200286 200287 200288 200289 200291 200292 200294 200298 200299 200301 200302 200303 200304 200306 200307 200308 200309 200314 200316 200317 200319 200320 200324 200325 200326 200327 200330 200331 200332 200334 200335 200336 200337 CNAME BISHAN DUTT BRIJ MOHAN SINGH CH MOHD YASSAR ARFAT CHANDER BHANU CHHATAR PAUL MANSOTRA CHHAVI KANETHIA CHITWAN BEDI DAANISH AHMED DAIZY UTTAMA DALJEET KOUR DALJEET SINGH DAMANDEEP KOUR DAMANJEET KOUR DANISH KERNI DARMINDER SINGH DARMINDER SINGH DEEPAK SHARMA DEEPAK PARDEEP MALHOTRA DEEPAK KUMAR DEEPAK SHARMA DEEPALI CHADHA DEEPIKA MANHAS DEEPIKA LANGEH DEERAJ SLATHIA DEVIKA BHARDWAJ DHANANJAY SINGH DHANUVIR RATHORE DHANVI GUPTA DHEERAJ KUMAR DHEERAJ SINGH SAINI DHEERAJ VISHAVNATH BHIM BAHADUR DHEERAJ SHARMA DIKSHA DIVYA THAPPA DUSHYANT SINGH JAMWAL EKTA SHARMA ERA SHARMA ESHAN BHASIN FAREED AHMAD SHEIKH FAYAZ AHMED WANI GAGAN DEEP SINGH GAGAN SHARMA GAGANDEEP SINGH GANESH KHAJURIA GARA RAM GAURAV BHAGAT GHANSAR SINGH GHULAM RASOOL RASOOL GOURAV KHAJURIA GOUTAM MAHAJAN GOUTAM GULEEN SINGH GULZAR SINGH SUDAN GUNEET KOUR GUNEET KOUR GURDEEP KAUR GURDEV SINGH GURJEET SINGH GURMEET SINGH PNAME BABU RAM SURJEET SINGH MOHD AYOUB CHUNI LAL BIHARI LAL PURAN CHAND DEVINDER A B MAJEED D D UTTAMA KIRPAL SINGH INDERJEET SINGH JOGINDER SINGH RANJEET SINGH RACHHPAL KERNI BALDEV SINGH AMRIK SINGH ROMESH PARDEEP MALHOTR CHAIN SINGH BANARSI DAS PARVEEN NARINDER TARSEM LAL ANGAT SINGH VED PARKASH LAKHINDER MAHVIR MANGA RAM DARSHAN KUM KARNAIL SINGH J K ANGURANA SOM NATH PANJABAD RAM SUBASH CHANDER SUKHDEV KESAR LAL V K SHARMA RAVI BHASIN BASHIR AHMAD SHAMASUD DIN TARLOK SINGH VED PARKASH SURJEET SINGH SOM DATT MADAN LAL R C BHAGAT BALDEV SINGH KARAMAT HUSSAIN KULDIP SHAMLA GUPTA ROMESH LAL GURDEEP SINGH KULDEEPSINGH KULBIR SINGH PARMJIT SINGH BALDEV SINGH SUJAN SINGH DEVINDER HARJIT SINGH DOB 08/04/1987 26/03/1990 14/03/1986 05/08/1987 15/03/1988 27/08/1989 19/04/1990 19/12/1993 27/01/1986 30/01/1991 09/05/1988 11/02/1987 11/04/1987 15/01/1989 28/12/1987 10/07/1989 24/03/1990 24/04/1989 27/02/1990 16/01/1989 08/11/1990 10/04/1991 27/01/1989 27/03/1987 31/08/1990 19/21/1987 18/09/1987 01/11/1989 25/03/1985 23/03/1991 13/03/1990 27/09/1987 10/08/1991 30/09/1990 10/01/1990 03/02/1990 11/01/1989 11/09/1989 01/04/1989 05/10/1992 15/03/1979 15/10/1985 10/06/1985 08/01/1983 13/02/1979 16/08/1985 25/02/1989 01/01/1984 16/07/1989 11/11/1988 02/01/1990 01/10/1987 07/12/1989 02/03/1989 07/01/1989 24/06/1990 25/03/1989 24/12/1988 20/03/1989 CATE OM OM ST SC OM SC OM RBA SC OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM SC OM SC OM OM OM OM OM SC RBA RBA SC OM OM OM OM OM RBA OM OM OM OM SC SC RBA ST OM OM OSC OM OM OM OM OM OM OM OM MARKS 48 36 28 38 31 45 43 30 38 23 39 36 29 55 46 52 49 47 52 31 41 33 52 42 31 38 40 50 48 45 47 38 23 39 43 30 60 50 46 23 32 37 48 62 36 55 45 24 40 31 27 34 42 69 43 30 38 33 47 4/25 .

RAMBIR SINGH BADAR DIN BACHAN LAL DEVRAJSHARMA JASWANT SINGH SURJEET SINGH PARAMJIT JASWNT SINGH KHAJURIA BHUPINDER SINGH BALBIR SINGH RAJINDER SINGH SURJEET SINGH BAYANT SINGH HARBANS SINGH PREM SINGH MOHINDER SINGH JAGAJIT SINGH MOHD QASIM RAVINDER DARSHAN AJAY KUMAR PAWAN GUPTA TAJINDER GUPTA KULDEEP MAHAJAN SURESH KUMAR BAL KRISHAN OM PRAKASH JASRIR SINGH ALTAF HUSSAIN MOHD SHARIEF MANWAR GH RASOOL RANBIR SINGH RAJINDER SINGH KASTURI LAL VIJAY KUMAR AJEET KUMAR SHRI MARAYAN GU CHANDER BHAN HANS RAJ BOOH RAJ HARBANS LAL PRITAM SINGH LAL HUSSAIN MOHD LATIEF MUZZAFAR AVTAR SINGH TIRLOCHAN PRITAN SINGH ROMESH CHANDER MUZZAFAR INDERJEET SINGH GURDEEP SINGH BALRAM SINGH KARTAR NATH PREM KUMAR DOB 21/03/1985 15/06/1988 13/09/1989 01/03/1992 02/03/1989 06/06/1989 06/02/1984 05/03/1992 18/08/1990 11/03/1988 08/02/1988 20/11/1984 05/02/1989 22/06/1990 30/05/1989 23/03/1983 09/09/1987 15/04/1984 13/12/1988 05/03/1990 27/08/1990 05/10/1988 01/02/1991 16/09/1990 06/05/1989 09/05/1991 21/05/1990 30/03/1988 29/01/1991 25/12/1988 02/03/1989 05/05/1989 06/11/1991 14/04/1992 01/03/1991 30/10/1989 31/03/1989 28/02/1988 18/01/1990 26/07/1990 05/07/1989 11/10/1987 29/01/1990 01/04/1986 09/01/1990 12/11/1986 03/05/1989 01/05/1994 03/08/1991 10/07/1989 08/09/1989 23/06/1982 01/04/1989 31/01/1990 01/09/1988 16/08/1989 23/11/1989 05/11/1989 05/10/1983 CATE RBA OM OM RBA ST SC OM RBA OM OM OM OM OM OM OM OM OM RBA OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM RBA OM RBA ST RBA OM OM OM SC OM OM OM OM SC OM SC OM ST ST RBA OM OM OM OM RBA OM ALC OM SC OM MARKS 33 46 35 52 23 37 31 26 43 32 38 41 36 36 49 41 45 34 40 30 31 44 51 35 49 37 57 35 50 65 42 40 22 28 35 37 29 45 36 36 34 51 38 33 36 45 36 24 27 42 41 21 38 37 42 37 23 40 31 5/25 .J.ELECTRICAL ( RESULT SHEET ) FORM NO E00672 E01642 E00316 E02060 E01953 E01902 E01056 E02215 E01662 E01236 E01522 E01810 E00056 E00980 E01228 E01379 E01400 E02093 E01138 E01799 E00128 E01551 E01840 E01193 E01472 E01829 E01545 E01570 E01514 E00631 E00638 E02136 E01961 E00617 E01753 E01660 E01671 E02032 E01221 E01387 E01675 E01717 E01184 E01395 E02105 E01822 E00467 E01928 E00076 E01847 E01490 E01685 E01886 E00074 E00163 E02192 E01410 E02025 E00129 ROLLNO 200339 200340 200342 200343 200344 200346 200347 200348 200349 200350 200351 200352 200353 200355 200356 200359 200360 200361 200363 200364 200365 200366 200368 200369 200370 200373 200374 200375 200376 200377 200378 200379 200380 200381 200382 200383 200384 200386 200388 200389 200390 200391 200395 200398 200399 200402 200403 200404 200405 200407 200409 200412 200413 200415 200417 200418 200419 200420 200422 CNAME GURNAM SINGH GURPREET KOUR GURVINDER SINGH HAERIT SINGH HAQNAWAZ AHMED CHOUDHARY HARDEEP KUMAR DOGRA HARISH SHARMA HARJEET SINGH HARKIRAT KOUR HARMEET KOUR HARNEET KOUR KHAJURIA HARNEET SINGH HARPREET KOUR HARPREET KOUR WAZIR HARPREET SINGH HARPREET SINGH HARPREET SINGH HARPREET SINGH HARSIMRAN SINGH HARSIMRAN KOUR HASEEB SALARIA HEATISH PUNJ HENNA BHATTI HIMANI MAHAJAN HIMANI MAHAJAN HIMANSHU GUPTA HIMASHU MAHAJAN HIMANSHU BAKSHI HITESHI VIRDI HONISH KUMAR IBADAT SINGH IFROZ ALAM MINTOO IFTEKHAR AHMED IFTKAR HUSSAIN IMTISAAL RASOOL SHEIKH INDERPAL SINGH INDERPREET KOUR INDU BALA ISHAN GUPTA ISHAN GUPTA ISHAN MAHAJAN ISHAN BAKSHI JAGDEEP KUMAR JAGDISH SHARMA JAGDISH SINGH JAGVINDER KAUR JAMEEL AHMED JAMEEL AHMED JAMIL ZAFARULLAH KATOCH JASKARAN SINGH JASMEET SINGH JASVIR SINGH JATIN KAPOOR JAVAID ZAFARULLA KATOCH JITENDER SINGH ITENDER PAL SINGH JOGINDER SINGH JUGAL KUMAR JYOTI LALOTARA PNAME BALWANT SINGH AVTAR SINGH NARENDER SINGH.E.

J.E.ELECTRICAL ( RESULT SHEET ) FORM NO E01999 E01169 E01995 E00322 E01884 E00621 E01118 E01352 E01485 E01858 E02074 E01282 E01178 E01950 E02144 E01596 E01838 E01633 E01166 E01438 E01504 E01974 E01354 E01575 E02137 E00350 E01741 E01235 E01901 E01694 E02085 E01103 E01310 E01519 E02000 E01913 E01263 E01153 E01222 E01790 E01831 E01665 E01615 E01881 E00262 E00157 E01149 E01894 E01155 E01296 E01240 E01797 E01568 E01820 E01900 E01973 E01919 E01722 E00120 ROLLNO 200423 200427 200428 200430 200432 200434 200435 200438 200439 200440 200441 200443 200444 200445 200446 200447 200448 200449 200452 200453 200454 200456 200457 200459 200461 200463 200466 200468 200469 200471 200472 200476 200480 200481 200482 200483 200484 200485 200486 200489 200490 200491 200494 200496 200497 200498 200499 200501 200502 200503 200504 200505 200509 200510 200511 200512 200513 200514 200519 CNAME KAILASH BHAGAT KAMAL KISHOR KAMAL KISHORE KANNAV GUPTA KANNAV GUPTA KANWAL MANOCHA KAPIL SARMAAL KAPIL KUMAR KARAN KAW KARAN SINGH CHOUDHARY KARAN GOEL KARUN DUB KAVLEEN KOUR KESHAV BHAGAT KHALID MEHMOOD KHALID AHMED KOSHIK KAW KRITIKA RAMESH KULDEEP KUMAR KUMAR KRISHEN PARIMOO KUNAL TANDON LAXMI JYOTI SHARMA LOBZANG PHUNCHOK LOHIT PARTAP VAID LOKESH SHARMA LOVLEEN KOUR MADHU DEVI MADHVI SHARMA MAHESH SHARMA MAKHAN LAL BAVORIA MAMTA GUPTA MANAZ ALI MANGAL SINGH MANISHA SAMBYAL MANISHA SANWAL MANJEET KUMAR MANJEET RAJ MANMEET SINGH MANOUTI MAHAJAN MANPREET SINGH MANPREET KOUR MANPREET SINGH MANSOOR LATIF KAMAL MANVEER SINGH MANNYOG SINGH MARVIN REWAL MASRAT FAYAZ WANI MAYANK GUPTA MEENA DEVI MEENAKSHI CHOUDHARY MEENAKSHI GAIND MEERA HANDA MEGHA SHARMA MEHAK KALSOTRA MEHAK MAHAJAN MEHAK BHAGAT MEHBOOB ALAM MEHNAZ AKHTER MINAKSHI KAPOOR MOHD OSMAN PNAME KASTURI LAL HARI DUTT DEVI DITTA VIRENDER GUPTA TEJINDER MADAN LAL GHARU RAM KANWAR KRISHAN SATPAUL ARUN GOEL MADAN LAL UDHEYVIR HAKUMAT RAJ CHOWHAN MOHD HUSSAIN BASHIR AHMED KHANWAR KRISHAN RAMESH KUMAR TILAK RAJ JAWAHAR LAL SUSHIL HEM RAJ PALDAN GYATSO SURINDER JAGSIDH CHAND SHARMA ARJUN SINGH OM RAJ TARSEM KUMAR SHIV DUTT JEET RAJ R K GUPTA MOHD AMIN DAULT SINGH DARSHAN SWARAN SINGH OM PARKASH SHANKER DASS MANJEET ASHOK KUMAR MOHINDER SINGH DEVINDER UTTAM SINGH LATIF KAMAL AVTAR SINGH. JASPAL SINGH REWAL SOTARA FAYAZ AHMED INDER PAUL GUPT MOHINDER KUMAR SUDARSHAN K K L GAIND RATTAN KUMAR ROMESH KUMAR RAJINDER V K GUPTA RAVI DASS SARDAR MOHD FAQIR MOHD MADAN LAL NOOR AHMAD DOB 07/06/1989 22/08/1991 25/03/1990 03/03/1991 21/04/1991 29/10/1988 25/10/1983 08/12/1986 03/11/1991 14/08/1990 01/06/1988 17/12/1987 16/03/1990 05/03/1993 01/12/1990 28/11/1990 29/04/1990 14/05/1987 07/08/1976 17/11/1985 25/08/1990 08/09/1987 10/05/1989 01/09/1988 07/02/1991 25/10/1988 30/11/1988 21/09/1985 05/10/1989 22/11/1986 02/04/1989 04/10/1987 02/10/1983 27/08/1992 13/07/1983 27/03/1987 23/07/1988 16/06/1985 26/04/1991 19/12/1989 23/06/1990 01/03/1985 30/12/1988 16/08/1988 26/06/1989 05/07/1989 19/03/1989 08/10/1990 16/05/1990 02/10/1987 21/11/1985 15/11/1988 27/01/1987 07/05/1991 10/07/1990 03/03/1982 21/04/1987 31/07/1981 01/09/1984 CATE RBA SC SC OM OM SC SC OM OM OM OSC OM SC ST RBA OM OM OM OM OM OM ST OM OM OSC RBA OM OM SC OM RBA OM OM OM SC SC OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM SC OM OM OM OM OM OM SC ST ST OM ST MARKS 51 47 43 63 38 34 39 26 44 41 37 30 23 31 46 29 44 36 38 54 46 46 30 39 43 37 56 37 51 62 27 46 28 28 34 35 31 51 28 50 50 33 45 50 28 45 58 26 29 33 39 50 42 42 42 42 27 41 22 6/25 .

E.J.ELECTRICAL ( RESULT SHEET ) FORM NO E00162 E00232 E00286 E00616 E01365 E01487 E01944 E01955 E01956 E01957 E01958 E01978 E02069 E02117 E02201 E00710 E00487 E02181 E00068 E01870 E00175 E00171 E01488 E01498 E02118 E02041 E01121 E00130 E01004 E02063 E01238 E01338 E01983 E02049 E02199 E02077 E02007 E00949 E02205 E01948 E00762 E01311 E01340 E01547 E02123 E00098 E01234 E01376 E01562 E01622 E00837 E00170 E01227 E01465 E01326 E01976 E00315 E01917 E01479 ROLLNO 200520 200521 200522 200523 200525 200527 200529 200530 200531 200532 200533 200534 200535 200536 200537 200538 200539 200540 200542 200543 200544 200545 200547 200548 200549 200550 200551 200554 200556 200557 200558 200559 200560 200561 200562 200563 200564 200566 200567 200569 200571 200575 200576 200578 200582 200584 200585 200586 200587 200588 200589 200590 200591 200592 200594 200595 200597 200598 200601 CNAME MOHD ARFAN KHANDAY MOHD IBRAHIN MIR MOHD IKHLAQ MOHD OSMAN TANVIR MOHD RIAZ MOHD MUKHTAR MOHD SHAKOOR MOHD SAQIB MOHD JUNAID MOHD AFZAL MOHD TAHIR NAKASH MOHD TASQUEEN BATT MOHD IMRAN MOHD SHAFEEQ MIRZA MOHD MUSHTAQ MOHD ANZAR WANI MOHD ASIF MOHD ASIF MOHD ASIF MOHD IRSHAD IRSHAD IRSHAD MOHD SULAMAN MOHD YASEEN MOHD ZUBZIR AKHONE MOHIT SHARMA MOHIT SHARMA MOHIT GUPTA MOHSIN AHMED KAMAL MONIA KANDLEY MONIKA KULOO MR MUNEER HUSSAIN MUBASHAR YAQOOB ZARGAR MUDASIR HUSSAIN BATT MUKESH KUMAR MUKESH PADHA MUKESH KUMAR MUKESH KUMAR MUKHTAR AHMAD MUMTAZ AHMED MALIK MUNISH KUMAR MUSTAQ HUSSAIN MUZAFFAR AHMAD NAHIDA KOSER NANDINI SHARMA NARINDER MEHTA NARINDER DEV SINGH NARINDER SHARMA NARINDER SINGH NASIR ARFAT NATHVINDER KOUR NAVAL GUPTA NAVDEEP SINGH NAVDEEP KOUR NAVEED IQBAL MALIK NAVEEN RAINA NAVEEN MAHAJAN NAVEEN KUMAR NAVKETAN KERANI NAYEEM QAMMAR NAZISH ASHRAF KHAN NAZMA CHOUDHARY NEERAJ MAHAJAN PNAME MOHD SHAFI MOHD SHAFI BASHIR AHMAD MALIK SAIF ALI MOHD SADIQ MOHD RAZAO GHULAM MOHD ABDUL KARIM MOHD ISRAIL JAMSHID ALAM MOHD SHARIEF GH NABI BATT MOHD YOUSAF MOHD AZAM GULAM ALI BASHIR AHMAS JAMIL AHMED GH HASSAN ALTAFHUSSAIN MOHD YOUNUS MOHD ISHAQ KANWAI NAIN GANESH DUTT MULK RAJ GUPTA AB QAYOUM C L KANDLEY M K KULOO MOHD RAFIQ MOHD YAQOOB SAIFUL HUSSAIN THORU RAM KULDEEP RAJ HARBANS LAL DOULAT RAM GHULAM MOHD MOHD DIN BUTTA RAM BALOCH DIN IRSHAD AHMAD ABDUL NAJEED PARDEEP KUMAR VIJAY MEHTA DINA NATH BUA DITTA SHARM HANS RAJ LAIQAT ALI MANJEET SINGH RAM SAROOP MADAN SINGH AMRIK SINGH JAVEED MALIK A K RAINA SURESH MAHAJAN DWARKA NATH RACHHPAL KERANI SHABIR HUSSAIN MOHD ASHRAF MOHD SHARIF SUBASH CHANDER DOB 13/04/1988 02/02/1986 01/09/1989 21/04/1993 14/01/1989 04/03/1990 01/02/1989 21/08/1989 02/10/1988 15/12/1989 08/04/1988 28/03/1987 01/03/1990 15/03/1990 06/04/1985 24/07/1985 05/03/1987 01/01/1988 11/01/1992 01/02/1992 20/10/1989 20/03/1992 11/01/1990 25/03/1988 01/04/1990 10/07/1988 04/12/1984 02/02/1990 11/10/1985 16/02/1986 04/02/1992 03/11/1986 28/02/1986 07/07/1989 01/01/1993 04/06/1991 20/08/1988 02/08/1982 11/03/1987 05/02/1993 03/09/1992 20/06/1986 01/04/1989 19/07/1988 10/03/1986 05/04/1987 06/04/1987 16/07/1987 05/01/1987 11/10/1987 30/11/1989 17/07/1987 01/03/1990 05/08/1989 05/12/1989 09/03/1989 09/05/1990 01/10/1987 03/03/1988 CATE RBA ALC RBA ST OM OM ST ST ST ST ST OM RBA RBA RBA OM ST OSC ST OM RBA OM OM OM RBA SC OM OSC OM RBA OM OM SC SC RBA OSC SC ST RBA ST OM OM OM OM RBA RBA OM OM OM OM RBA OM OM OM OM ST RBA ST OM MARKS 39 44 47 41 35 34 35 33 55 23 24 31 30 35 34 30 37 28 20 27 50 30 67 52 35 30 56 36 46 29 41 44 39 40 32 38 37 31 18 28 38 64 38 59 31 25 31 43 44 50 45 39 49 37 40 27 32 30 37 7/25 .

VIJAY KUMAR SWAMI RAJ SATISH CHANDER RAVINDER JASPAL SINGH ANIL SURI SHAM LAL SHARMA SURINDER VIJAY SURI NATHA RAM RATTAN SINHG NIRMAL SINGH LAXMI NARYAN YASHPAL DARSHAN KAPOOR KARTAR CHAND PARSHOTAM KUMAR KRISHAN KUMAR CHAMAN LAL OM DUTT KARTAR NATH TARSEM SINGH BASHIR AHMED JANAK RAJ OM PARKASH KHAZAN CHAND TIRATH LAL AMAR SINGH D C THAKUR BASHIR AHMED SEWAK SINGH SAT PAUL SUDESHGUPTA K R SHARMA SOM DUTT SH PRAN KOUL RAJINDER PARSHOTTAM SHAM LAL SOON RAJ MOHIODER KIRPAL SINGH RAMPAL GUPTA JASVINDER SINGH BANSAL LAL SHAR ROMESH KUMAR BODH RAJ ASHOKSHARMA RATTAN LAL K S MANHAS SHASHI PAUL BALBIR KUMAR DOB CATE MARKS 04/08/1987 OSC 42 03/02/1983 SC 30 08/06/1988 OM 69 10/03/1989 OM 55 14/04/1991 OM 26 19/02/1989 OM 47 10/08/1989 SC 44 07/04/1988 OM 38 17/04/1990 SC 39 25/08/1990 SC 39 26/10/1990 OM 41 16/05/1991 OM 47 09/03/1989 OM 39 19/02/1990 OM 50 28/08/1990 OM 45 20/03/1991 OM 41 15/06/1986 OM 42 13/06/1990 SC 42 30/12/1989 OM 41 18/03/1989 OM 50 06/12/1987 OM 49 13/01/1988 OM 43 24/09/1989 OM 29 03/10/1988 SC 37 22/02/1991 OSC 32 14/05/1986 OM 39 09/09/1989 SC 49 22/11/1992 RBA 54 06/10/1980 OM 48 02/09/1989 OM 28 16/05/1983 ST 30 02/03/1991 SC 36 20/04/1987 RBA 48 22/08/1986 SC 27 16/05/1983 RBA 30 27/10/1989 OM 53 26/01/1991 OM 41 28/06/1989 OSC 40 24/02/1987 OM 23 08/02/1990 OSC 40 24/10/1987 RBA 24 30/09/1983 OM 40 18/09/1980 OM/PHY 40 02/01/1990 OM 30 02/09/1989 OM 37 15/07/1987 OM 60 09/12/1989 OM 41 19/11/1989 OM 43 13/02/1986 OM 46 30/03/1990 OM 34 24/09/1988 OM 37 06/01/1991 OM 48 14/08/1990 OM 39 03/06/1989 SC 32 02/10/1986 OM 43 05/03/1990 OM 39 24/09/1986 OM 52 07/01/1989 OM 40 01/04/1990 OSC 40 8/25 .ELECTRICAL ( RESULT SHEET ) FORM NO E02153 E00913 E01699 E00313 E01159 E01239 E00627 E01607 E02047 E00110 E01425 E00299 E01483 E01237 E01538 E00147 E01577 E01179 E00263 E01634 E01780 E00984 E01697 E02004 E02156 E02226 E02021 E02220 E01370 E01825 E01965 E02053 E00099 E02038 E02141 E01788 E01743 E01778 E00165 E02168 E00622 E01744 E01564 E00318 E01216 E01595 E00042 E01549 E00987 E00972 E01213 E01341 E01818 E02028 E00661 E01206 E01623 E01864 E02169 ROLLNO 200604 200607 200608 200610 200612 200613 200615 200616 200617 200621 200622 200623 200624 200625 200626 200630 200631 200632 200633 200634 200636 200640 200641 200642 200643 200644 200646 200649 200650 200651 200652 200654 200655 200657 200658 200659 200660 200661 200662 200663 200665 200666 200667 200669 200670 200673 200674 200675 200676 200677 200678 200679 200680 200681 200684 200686 200687 200688 200689 CNAME NEERAJ KUMAR NEETA KUMARI NEETI GUPTA NEETU KATAL NEHA VERMA NEHA GUPTA NIDHI MALHOTRA NIDHI NIDHI BHAGAT NIRAJ KUMAR NISHANT KHAJURIA NISHNA RAZDAN NITANJEET KOUR NITESH SURI NITESH SHARMA NITTEN GUPTA NITTIN SURI NOHIT MUMWALIA OMKAR SINGH OPINDER KOUR PALLAVI MISHRA PANKAJ ANAND PANKAJ KAPOOR PANKAJ KARLOOPIA PANKAJ VERMA PANKAJ BARNA PARAMJIT KUMAR PARSHOTAM SHARMA PARVEEN KUMAR ABROL PARVEEN SINGH PARVEEN AKHTAR PARVEEN KUMAR PAWAN SHARMA PAWAN KUMAR PAWAN KUMAR PAWANDEEP SINGH PAYAL DEWAN THAKUR PERVEZ AHMED PIA SINGH SUDAN PINTU RAINA POOJA GUPTA POOJA SHARMA POONAM SHARMA PRAERNA PRAN KOUL PRANAV KOHLI PRASHANT JAMWAL PRATIBHA SOODAN PRATIBHA JYOTI PRATIMA AITHMIAN PREETI GUPTA PREETI SAINI PREETI SHARMA PREETIKA SHARMA PREETY DOGRA PRIYA BHARTI PRIYA SHAMRA PRIYA MANHAS PRIYA PRIYA SHARMA PRIYA DOGRA PNAME RACHHPAL SINGH MADAN LAL PRADEEP KUMAR G DEVINDER MADAN LAL ARUN GUPTA KK MALHOTRA PAWAN KUMAR.E.J.

ELECTRICAL ( RESULT SHEET ) FORM NO E01529 E01650 E01841 E01787 E01148 E01357 E01713 E02154 E01857 E02033 E02216 E01566 E01877 E01844 E01350 E01501 E01523 E01542 E01638 E01758 E01784 E01882 E01903 E01933 E02054 E01457 E01560 E01996 E00996 E01375 E01287 E01285 E01808 E01821 E02104 E02151 E00997 E01409 E01515 E01445 E02211 E01619 E01618 E00237 E00269 E01186 E01422 E01879 E02062 E01251 E01165 E01654 E02190 E02197 E01404 E01792 E01358 E02128 E02061 ROLLNO 200690 200692 200693 200695 200696 200697 200698 200699 200701 200703 200704 200707 200708 200710 200713 200716 200717 200718 200721 200722 200723 200724 200725 200726 200729 200731 200732 200733 200734 200735 200738 200739 200742 200743 200745 200746 200748 200749 200750 200753 200757 200758 200760 200761 200762 200764 200765 200767 200768 200769 200770 200771 200772 200773 200775 200776 200778 200779 200780 CNAME PRIYANKA MANGOTRA PRIYANKA MOZA PRIYANKA SHARMA PUJIT ARORA PUNEET KOUR PUNEET SHARMA PUNEET SHARMA PUNEET PANDEY PUSHP JANDIAL RADHIKA SOHAN RADHIKA RAGHAV KESAR RAGHUBIR SINGH RAHIL MUGHAL RAHUL MAHAJAN RAHUL GUPTA RAHUL KHAJURIA RAHUL WAZIR PANDITA RAHUL SHARMA RAHUL SAMNOTRA RAHUL SINGH JAMWAL RAHUL JANDIAL RAHUL BADYAL RAHUL SINGH RAJ KUMAR RAJAN KUMAR RAJAN GUPTA RAJAN KUMAR RAJAT SHARMA RAJAT KANT RAJDEEP SINGH RAJEEV KUMAR RAJESH KUMAR BALI RAJESH SHARMA RAJESH KUMAR RAJESH SHARMA RAJESH KUMAR RAJESHWAR SINGH RAJESHWAR SINGH RAJINDER KOUR RAJNESH KUMAR RAJNI SALGOTRA RAJVIR SINGH RAKESH GUPTA RAKESH KUMAR RAKESH KUMAR BADGAL RAKESH KUMAR RAKESH KUMAR RAKESH SINGH RAM PARSHAD RAMAN DEEP SINGH RAMAN KUMAR RAMAN KUMAR RAMAN GUPTA RAMESHWAR SHARMA RAMNIK SINGH RANDEEP SINGH CHIB RANDEEP SINGH RANDIR SINGH PNAME NAVEEN ARUN JIMOZA R P SHARMA SHAM SUNDER PRITHPAL SINGH SOM NATH JOGINDER PARKAS RATTAN LAL PAWAN GUPTA JANAK RAJ ASHOK KUMAR JOGINDER KESAR SAGAR SINGH ASGHAR ALI ARUN KUMAR PRASHOTAM BHUSHAN KUMAR ROSHAN LAL NEK RAM RAM KRISHAN K S JAMWAL DHARAM PAL BODH RAJ KAPOOR SINGH TARA CHAND SURINDER KU ASHOK KUMAR GUDDI RAM JOGINDER RAJ RAVI KANT DAARSHAN SINGH VED PARKASH KULBHUSHAN OM PARKASH ANANT RAM MOHAN LAL SHARM SH PREM CHAND RAGHBIR SINGH J S JAMWAL KAMALJEET SINGH PRAG RAJ SITA RAM HARI SINGH ROMESH GUPTA SEWA RAM TARA CHAND RAJ KUMAR ASHOK KUMAR PRITAM SINGH KHEMRAJ HARBANS SINGH TARSEEM PAUL ROMESH LAL YASH PAUL MANOHAR LAL SHA BHAJAN SINGH KULDEEP SINGH BANSI LAL KULDEEP SINGH DOB 29/03/1989 16/08/1986 18/08/1988 24/08/1990 01/09/1990 30/08/1985 05/09/1988 09/03/1988 13/07/1990 11/02/1990 26/07/1989 20/03/1991 09/04/1988 14/08/1989 02/09/1990 07/01/1987 18/10/1987 22/07/1988 27/03/1990 15/12/1987 12/10/1987 31/10/1991 12/10/1988 25/08/1989 28/02/1988 10/07/1989 24/04/1989 01/03/1988 13/08/1990 17/09/1990 03/04/1987 09/01/1989 04/03/1989 14/04/1980 16/06/1986 09/09/1989 05/07/1990 28/05/1988 21/08/1985 22/02/1991 08/09/1989 14/03/1984 26/03/1987 29/11/1981 04/01/1989 14/03/1984 04/07/1990 24/02/1988 21/07/1993 25/10/1984 12/03/1987 01/02/1987 08/04/1993 01/04/1989 10/03/1991 27/02/1990 26/12/1986 03/12/1991 18/01/1987 CATE OM OM OM OM OM OM OM OSC OM SC RBA OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM SC ST SC OM OM SC OM OM OM OM OM OM SC RBA OM OM OM OSC RBA OM OM OM SC SC OM OM RBA OM OM OM ALC RBA OM OM OM RBA RBA MARKS 43 30 48 25 38 32 33 40 41 37 42 43 29 42 54 26 30 46 19 34 46 36 35 31 38 43 43 33 43 45 33 25 30 45 36 32 29 48 52 32 32 53 49 37 36 37 45 35 38 20 38 43 35 48 52 36 31 43 32 9/25 .E.J.

E.ELECTRICAL ( RESULT SHEET ) FORM NO E01891 E02198 E00133 E01454 E00671 E01952 E02207 E01990 E00782 E00964 E01512 E01904 E00296 E01540 E01306 E01467 E01527 E01693 E01119 E02018 E01408 E00283 E02131 E01980 E02110 E02095 E01144 E01104 E01678 E00172 E00173 E00314 E00654 E01140 E01157 E01188 E01248 E01342 E01424 E01480 E01584 E01862 E01878 E01912 E01991 E02017 E02035 E02057 E02158 E02165 E02185 E01723 E01264 E01608 E01110 E01806 E01459 E00754 E01261 ROLLNO 200781 200783 200784 200786 200787 200788 200789 200791 200792 200793 200794 200796 200798 200803 200805 200806 200808 200809 200810 200811 200813 200814 200815 200816 200817 200818 200819 200820 200822 200823 200824 200825 200826 200827 200828 200830 200831 200832 200833 200834 200835 200837 200838 200840 200841 200842 200843 200844 200846 200847 200848 200850 200852 200853 200855 200857 200858 200860 200861 CNAME RANJEET KUMAR ATRI RANJU DEVI RAVI KUMAR RAVI GANJOO RAVINDER SINGH RAVINDER SINGH RAVINDER KUMAR RAWAN KUMAR KUNDAL RAZIYA KHATOON REENU RANI REETI SHARMA REKHA DEVI RETASH GUPTA RINPI BHAGAT RIPU RAJAN RISHA JASROTIA RISHABH GUPTA RISHABH SHARMA RISHI VERMA RISHI KUMAR RITIKA MAHAJAN RIZWAN UZ ZAMAN RIZWAN AHMAD BATT ROBIN BHAT ROBIN DUTT RODIX PARIHAR ROHIL JAMWAL ROHIN SHARMA ROHINI SAINI ROHIT JAMWAL ROHIT GANDOTRA ROHIT KUMAR DIGRA ROHIT RAINA ROHIT BHAT ROHIT GUPTA ROHIT SINGH ROHIT SHARMA ROHIT SHARMA ROHIT KUMAR KHAJURIA ROHIT SETHI ROHIT GUPTA ROHIT KHAJURIA ROHIT CHALOTRA ROHIT GHAI ROHIT KUMAR BHAGAT ROHIT SWAROOP ROHIT DAMATHIA ROHIT KOTWAL ROHIT VERMA ROHIT SALGOTRA ROHIT SHARMA ROSY BHAU RUCHI SINGH RUCHI MAHAJAN RUCHIKA SHARMA RUDRA SHARMA RUPALI MANHAS SABHA SABHA SABHA SACHIN DEV SINGH BILLAWRIA PNAME GANGA RAM BALDEV SINGH DEV RAJ AVTAR KRISHAN BALJEET SNGH SUKH DEV DHARM RAJ BIRBAL OWN ALI JAGDISH LAL SUBHASH CHANDER BABU RAM VIJAY GUPTA KRISHAN LAL KULDEEP KUMAR JAGDEV SINGH R K GUPTA C M SHARMA SAT PAL HERVANS LAL B B GUPTA AB GHANI ABDUL RASHID BATT BHARAT BUSHAN B JOGINDER GIRDHARI LAL SAHTRUGHAN SUBHASH CHANDER SURJIT SINGH MOHAN SINGH VINOD OM PRAKASH AVTAR KRISHEN SHUBANLAL BISHAMBER DASS RASHPAL SINGH SUBASH THORU RAM VIJAY KUMAR KHA AMRIT LAL RAVI GUPTA ROMESH CHANDER DARSHAN KUMAR OM PRAKASH AMAR SINGH BISHAMBER MOHAN LAL VIDYA PRAKASH HANS RAJ BODH RAJ PURAN CHAND MOHAN SINGH RAM SINGH RAVI KUMAR SUBHASH ASHOK SHARMA RAVINDER AB-WAHID PRITAM SINGH DOB 24/04/1989 26/02/1988 30/09/1988 05/03/1990 12/07/1983 01/01/1990 15/12/1986 10/02/1989 01/06/1988 04/04/1989 26/06/1989 14/09/1990 18/10/1989 27/03/1989 02/04/1990 12/09/1989 18/08/1990 02/09/1988 22/04/1985 16/03/1987 30/01/1991 15/07/1992 20/07/1985 21/04/1988 03/03/1990 10/08/1991 06/11/1989 30/03/1991 28/02/1990 30/11/1990 22/09/1989 16/04/1989 11/05/1987 12/04/1989 14/05/1981 28/04/1993 14/10/1987 03/07/1984 05/04/1985 01/02/1986 03/02/1990 12/02/1990 02/04/1991 25/07/1987 01/03/1989 25/03/1992 30/04/1990 28/12/1988 03/08/1980 05/12/1988 20/03/1991 18/10/1986 09/06/1988 27/06/1987 10/01/1988 12/07/1989 07/09/1990 18/02/1994 20/03/1987 CATE SC RBA SC OM RBA ST OM SC ST OM OM SC/PHY OM OM OM OM OM OM OM SC OM RBA RBA ALC RBA RBA OM ALC OM OM OM SC OM OM OM SC OM OM OM OM OM OM OM SC SC SC SC RBA OSC OSC ALC OM OM OM OM OM OM RBA OM MARKS 44 46 46 54 25 34 32 51 45 34 51 42 28 30 47 26 44 42 43 37 43 31 37 48 45 47 41 39 43 45 34 44 44 59 32 43 30 32 36 41 47 47 37 41 52 35 39 46 35 51 51 37 33 40 51 42 51 20 54 10/25 .J.

E.J.K BHAT JAGDISH CHANDER PRASHOTAM GIRDHARI LAL SUBASH CHANDER SANJAY GUPTA MADAN LAL RAMLAL GUPTA GANESH DASS KAMAL KISHORE ASHOK GUPTA SURESH GIRDHARI LAL NAZIR AHMED GHULAM NABI NISHAT WANI MODH AMJAD MOHD SADIQ SUNIL KUMAR PIARAY KRISHAN TEJ KRISHNEN LAL HUSSAIN REHAMATULLAH MIRZA BASHI HARBANS KUMAR MOHD YOUNAS SURJEET SINGH MAHESHWAR DES RAJ BHURI SINGH RATTAN LAL GL SHARMA DAYA KRISHNA DARSHAN LAL PULAIL SEN VED PARKASH VED PARKASH SHA CHAMEL SINGH RAM SARAN HARJEET SINGH MOHD RAMZAN SHOWKAT ALI RAJINDER SINGH AJAZ AHMED SATYA PRAKASH GURBACHAN SINGH BISHAN SINGH JAIMAL CHAND RATTAN LAL ROSHAN LAL SATISH RANBIR SINGH SHABIR HUSSAIN DOB CATE MARKS 06/01/1988 OM 53 02/07/1988 OSC 52 20/11/1988 OSC 50 14/01/1989 ST 39 22/02/1975 SC 31 16/10/1990 OM 56 14/03/1986 OM 49 23/06/1986 OM 41 12/03/1988 OM 39 07/01/1988 OSC 55 07/08/1991 OM 58 21/12/1989 OM 37 20/10/1985 OM 42 22/08/1986 OM 38 30/11/1986 OM 36 30/08/1988 OM 63 18/03/1986 OM 50 16/02/1988 OM 30 24/07/1986 SC 33 14/09/1989 OM 50 08/02/1991 OM 41 01/04/1991 OM 26 10/06/1991 ALC 37 20/02/1993 ST 45 19/02/1989 OM 41 03/01/1991 OM 49 07/02/1989 OM 28 06/04/1989 ALC 40 09/03/1988 OM 33 06/03/1986 RBA 30 01/04/1990 OM 53 14/05/1993 RBA 35 03/08/1989 OM 34 09/10/1986 SC 27 23/03/1988 SC 47 25/03/1991 RBA 32 22/12/1989 SC 24 08/04/1992 RBA 26 15/03/1984 RBA 32 27/03/1985 SC 51 03/03/1990 OM 48 12/03/1988 OM 48 17/01/1989 OM 52 02/12/1989 OM 40 12/01/1984 RBA 39 11/10/1989 OM 43 22/02/1992 OM 32 12/10/1992 RBA 36 08/01/1991 OM 31 28/08/1990 RBA 28 02/12/1989 OM 47 06/12/1987 OM 46 23/10/1988 OM 27 08/01/1992 OM/PHY 36 28/08/1980 SC 34 20/03/1990 RBA 39 22/02/1988 OM 24 02/04/1988 ALC 32 20/01/1991 RBA 48 11/25 .ELECTRICAL ( RESULT SHEET ) FORM NO E01526 E01874 E02157 E01922 E02022 E00298 E00505 E00834 E00988 E00993 E01137 E01260 E01330 E01420 E01440 E01604 E01663 E01805 E01987 E01492 E00976 E01456 E02189 E00337 E01279 E01598 E01716 E02176 E01727 E02218 E01571 E02096 E01728 E01982 E02012 E02059 E02101 E00309 E02121 E00257 E01254 E01281 E01305 E01661 E02099 E01533 E00132 E00936 E01657 E02086 E01386 E01458 E00065 E01854 E01998 E02094 E01444 E02191 E02203 ROLLNO 200862 200863 200864 200865 200868 200869 200870 200871 200872 200873 200874 200875 200876 200879 200880 200882 200884 200885 200890 200891 200892 200893 200894 200895 200897 200898 200899 200900 200902 200903 200904 200905 200910 200912 200913 200914 200915 200916 200919 200920 200922 200923 200924 200925 200928 200929 200931 200932 200935 200936 200937 200939 200940 200941 200942 200943 200944 200945 200946 CNAME SACHIN SUNDAL SACHIN KANGOTRA SACHIN RAI SADIQ ALI SAGAR KUMAR SAHIL PANGOTRA SAHIL BHAT SAHIL VERMA SAHIL MAHAJAN SAHIL BHARTI SAHIL ABROL SAHIL GUPTA SAHIL SHARMA SAHIL GUPTA SAHIL CHANDAN SAHIL VERMA SAHIL GUPTA SAHIL SHARMA SAHIL SAIFULLAH MATTO SAJAD AHMED SAJID NISHAT SAJID ALI KHAN SAJJAD AHMED SAKSHI SHARMA SAKSHI KOUL SAKSHI KUMARI MANTOO SALEEM JAFFAR SAMEER HUSSAIN SAMREEN KOSSER SANA SALTHIA SANAM KOUSER SANDEEP KOUR SANDEEP KUMAR SANDEEP KUMAR SANDEEP SINGH SANDEEP KUMAR SANGEETA DEVI SANJEEL KUMAR SANJEEV KUMAR SANJEEV SINGH SEN SANJEEV KUMAR SHARMA SANJEEV SHARMA SANJEEV CHODHARY SANJEEV SINGH SANMEET KOUR SAQIB RAMZAN DAR SAQIB SHOWKAT SARBJOT KOUR SARFARAZ AHMED BATT SARVAGYA SATINDER KOUR RAINA SATISH PAWAR SATISH KUMAR SATISH KUMAR SATISH KUMAR SAURAV MAHAJAN SAVITA BHAU SAYED MAZHAB ALI JAFRI PNAME YASH PAUL KEWAL KUMAR MANGAL DEV AHSAN ALI RAJ KUMAR BISHAN DASS V.

E.K BALI SHIV KUMAR ROMESH GUPTA SUNIL GUPTA KUL BHUSHAN KULDEEP DARSHAN LAL MANGU RAM VIJAYPURI MOHD AUYOUB M L PARWANA SHRIKANT ISHAR DASS SATYA PAL D N SHARMA RAKESH PARSHOTAM LAL VACHASPATI MOHD IQBAL RAVINDER SINGH SUKESH MOLU RAM RAM LAL JAGDISH RAJ ASHA RAM BISHAN DASS RAJINDER KUMAR ASHOK KUMAR RAJINDER NATHS SANJEET ABROL RAVI KANT BISHAN DASS VED PARKASH JOGINDER SINGH PAWAN KHAJURIA KHULBHUSAN DOB 10/03/1988 09/06/1989 14/02/1990 11/02/1989 05/03/1990 16/03/1994 06/03/1989 05/05/1990 23/01/1988 02/12/1993 13/03/1989 22/06/1990 19/03/1978 01/01/1991 13/09/1993 23/10/1988 01/04/1987 09/11/1983 25/04/1990 17/03/1987 13/03/1986 24/09/1988 01/06/1986 07/05/1984 28/11/1990 15/06/1990 11/06/1988 20/05/1990 11/10/1989 04/04/1989 31/03/1988 06/03/1985 27/01/1987 09/10/1989 09/07/1993 19/11/1989 14/08/1990 22/08/1985 12/07/1990 22/06/1990 31/03/1988 01/05/1988 07/01/1993 31/08/1989 19/01/1992 13/08/1990 28/08/1986 21/03/1990 02/02/1993 18/12/1989 21/09/1987 26/11/1989 14/08/1989 06/04/1988 08/10/1988 14/02/1987 29/04/1990 07/02/1988 15/09/1987 CATE OM SC SC OSC OM ST OM ST OM ST OM RBA OM OM OM OM SC OM OM OM OM OM OSC OM OM OM OM OM OM SC RBA OM RBA SC OM OM OM OM OM SC OM RBA OM OM SC SC SC OM SC OM OM OM OM OM RBA RBA OM OM OM MARKS 30 29 30 44 42 25 44 37 49 36 50 28 29 45 41 28 45 43 39 26 40 33 25 37 42 38 36 37 58 39 37 41 33 33 29 68 37 44 42 41 44 27 21 54 38 37 35 46 33 47 40 41 29 41 61 46 21 37 40 12/25 .ELECTRICAL ( RESULT SHEET ) FORM NO E01331 E01984 E02044 E02159 E01246 E01925 E01295 E02225 E00254 E01942 E01332 E00164 E01145 E01212 E00078 E01363 E02001 E01242 E01762 E01842 E01760 E00489 E02166 E01558 E01309 E01692 E00222 E00403 E01885 E02006 E02145 E00513 E00814 E01094 E01389 E01362 E01690 E01273 E01430 E00404 E01233 E00639 E01859 E01114 E01981 E01992 E02222 E01731 E01905 E01450 E00121 E01226 E01139 E01299 E02066 E02219 E01158 E01534 E00573 ROLLNO 200947 200948 200949 200950 200951 200952 200953 200955 200957 200958 200961 200962 200963 200964 200965 200968 200970 200972 200974 200975 200977 200979 200981 200982 200983 200984 200985 200986 200989 200990 200992 200993 200994 200995 200997 200999 201000 201001 201002 201004 201005 201006 201008 201009 201010 201011 201014 201017 201018 201019 201020 201021 201024 201025 201030 201031 201032 201034 201036 CNAME SEEMA CHODUHARY SEEMA DEVI SEEMA KUMARI SEEMA MANHAS SEHRISH SHEIKH SHAFAIT SABAR SHAGUN GOUL KOUL SHAHID IQBAL SHAKEEB AHMAD ZARGAR SHAKEEL AHMED SHALINI BHANDARI SHALISH MANHAS SHALLU SHARMA SHALLY GUPTA SHARIQ PRAVAIZ SHAZIA SADAF MIR SHEETAL SHEMAILA ASLAM BUTT SHEVETA KAUL SHEWANI SHARMA SHIKHA BHARTI SHILPI GUPTA SHIV KUMAR CHALOTRA SHIVALI BALI SHIVALIK KALSOTRA SHIVANG GUPTA SHIVANI GUPTA SHIVANI RADHA SHARMA SHIVANI THAKUR SHIVANI BHAGAT SHIVANI SHARMA SHIVETA PURI SHOWKET AHMED GIRI SHRUTI PARWANA SHUBAM SHARMA SHUBHAM DUBEY SHUCHI MALHOTRA SHWETA SHARMA SHWETANSHU GUPTA SIDHARTH SINGH SINDHULA SHARMA SOBIA IQBAL SONALI MANHAS SONAM GUPTA SONAM CHADGAL SONAM BHAGAT SONIA DEVI SONIKA SAINI SONIKA CHOUHAN SOORAV SURI SOURAB SALOTRA SOURAB SAMNOTRA SOURABH ABROL SOURABH SAPOLIA SUDESH SANOTRA SUDHANSHU SHARMA SUDHIR SINGH CHOUDHARY SUDHKAR KHAJURIA SUJAY GUPTA PNAME RAJ KUMAR RAJINDER KUMAR RAMESH CHANDER RAVI DASS ABDUL HAQ SABAR HUSSAIN RAMESH KOUL NAZIR AHMED KHURSHEED BASHIR HUSSAIN SUNIL OM RAJ MANA KARAM CHAND RAVI GUPTA PARVAIZ HUSSAIN NISAR AHMED PREM DASS MOHD ASLAM ASHOK KOUL PRITHVI CHAND ARVIND KUMAR KEWAL KRISHAN UTTAM CHAND D.J.

ELECTRICAL ( RESULT SHEET ) FORM NO E01640 E00985 E01812 E01832 E00097 E01316 E01468 E01579 E01909 E01979 E00367 E01132 E00174 E01250 E01293 E01507 E01746 E01752 E01807 E01997 E02013 E02079 E02112 E02161 E02183 E02056 E01616 E00968 E02082 E00557 E01614 E02172 E01230 E00929 E01105 E01418 E01497 E01446 E01756 E01899 E02048 E01636 E02003 E01916 E02175 E01861 E00786 E02089 E01856 E02097 E01051 E01968 E01651 E00458 E01536 E01927 E01946 E01469 E00103 ROLLNO 201038 201039 201041 201042 201043 201044 201045 201046 201047 201048 201052 201053 201054 201056 201057 201058 201059 201060 201061 201062 201063 201064 201065 201066 201067 201070 201071 201072 201073 201074 201075 201076 201078 201079 201080 201081 201082 201083 201084 201085 201086 201089 201090 201091 201092 201094 201096 201097 201098 201099 201100 201101 201103 201106 201107 201108 201109 201110 201111 CNAME SUKHVINDER KOUR SUMATI KHAJURIA SUMEET KUMAR SHARMA SUMEET KOUL SUMIT JAGGI SUMIT SHARMA SUMIT VERMA SUMIT PURIA SUMIT ATRI SUMIT BHAT SUNAME PRASHAR SUNDEEP SAGOCH SUNIL GUPTA SUNIL KUMAR SHARMA SUNIL KUMAR SUNIL KUMAR SUNIL CHOWDHARY SUNIL SINGH RAJPUT SUNIL KUMAR SUNIL KUMAR SUNIL KUMAR SUNIL PARIHAR SUNIL KUMAR SUNIL KUMAR SUNIL SHARMA SUNNY RAINA SUPINDER JEET SINGH SODHI SUPRIYA GUPTA SURAJ SINGH SUMBRIA SURESH KUMAR DOGRA SURESH KUMAR SHARMA SURESH SINGH MANHAS SURINDER KUMAR SURJEET SINGH MANHAS SUSHANT SHARMA SUSHANT KOTWAL SUSHANT GUPTA SUSHEM GUPTA SUSHIL SHARMA SUSHIL DOGRA SUSHIL ANGRAI SWATI SHARMA SWATI BHAGAT TALAB HUSSAIN TALAT MEHMOOD KHAN TAMANNA VERMA TANVEER AHMED TANVEER ALAM MIR TANVI ANAND TARIF MAHMOOD TARIQ HUSSAIN TARIQ AHMED TARUN BALI TINNY SAWHNEY TIPSY JASROTIA TOFIQ HACKLA TSERING STOBGAIS TUSHAR SHARMA UDIT SEN PNAME JARNAIL SUDHAKAR RAM PAUL KEWAL KRISHAN SUBASH CHANDER YASH PAUL BHARAT BISHAN DUTT GANGA RAM R K BHAT DARSHAN LAL ANIL SAGOCH DIWAN CHAND VED PARKASH RATTAN LAL SH SAT PAUL SURINDER KUMAR K S RAJPUT RAM DITTA BISHAN DASS BACHAN LAL BIPAN LAL HANS RAJ BALKAR RAM YASH PAUL ASHOK KUMAR MANJEET SINHG JAGDISH SHER SINGH GURBACHAN LAL MOHAN LAL RAMESH SINGH MA MOHINDER DEVI DAYAL SING KRANTI SHAMRA CHANDER MOHAN JUGAL KISHORE DAVINDER GUPTA SURAT LAL KEWAL KRISHAN SHAM LAL ASHWANI KUMAR UJJAGAR CHAND GULAB HUSSAIN MOHD SHABIR KRISHAN DEV REHMATULLAH HASHAM DIN MAHINDER KUMAR MOHD QAYOOM MOHD ISRAIL MOHD SADEEQ NARINDER BALI RAMESH SAWAH DILBAGH SINGH RAFIQ MOHD HACKLA TSERING ANGCHOK ASHOK SHARMA MOHINDER SINGH DOB 01/10/1989 24/10/1990 03/09/1988 14/11/1986 30/06/1987 26/10/1987 10/11/1983 26/09/1985 31/03/1987 12/04/1989 08/02/1989 06/02/1981 01/02/1981 02/10/1989 20/05/1990 09/11/1987 14/05/1988 26/01/1991 01/01/1983 20/02/1982 05/09/1981 23/06/1990 01/11/1988 10/02/1986 02/02/1992 01/07/1988 13/12/1984 25/06/1989 30/12/1985 12/04/1987 05/12/1986 25/03/1985 13/12/1988 16/05/1987 28/06/1989 26/02/1989 24/04/1990 15/05/1988 15/04/1991 18/06/1990 28/08/1989 17/07/1986 24/10/1988 02/01/1982 02/01/1992 21/11/1989 01/01/1990 04/01/1990 08/11/1990 07/09/1984 01/08/1989 22/05/1989 22/12/1988 06/06/1984 05/12/1988 08/01/1990 06/03/1983 04/12/1987 08/03/1994 CATE OM OM OM OM OM OM OM OM SC RBA OM OM OM OM OM OM OM OM OM SC SC RBA RBA OSC ALC RBA OM OM RBA SC OM ALC OM OM OM OM OM OM OM SC SC OM SC ST ALC OM RBA RBA OM RBA ST ST OM OM OM ST ST OM RBA MARKS 38 34 41 40 28 39 42 23 41 35 38 25 33 32 28 38 50 70 44 39 32 38 29 27 38 39 46 48 34 42 38 37 34 35 44 39 42 30 28 25 52 39 52 25 51 37 54 28 32 30 32 37 74 38 40 40 37 37 23 13/25 .J.E.

L PANDITA VIJAY KUMAR RAM CHAND RAJINDER V K GUPTA ROMESH YASH PAUL RADHA KRISHAN JEEVAN LAL KRISHAN KUMAR ASHOK KUMAR RAM LAL SHARMA PAWAN KUMAR KRISHAN KUMAR SUBASH CHAND HARBANS LAL KAMLESH KUMAR HANS RAJ DARSHAN LAL GIAN CHAND JAGDISH SHARMA HANS RAJ VINOD DUTTA PARKASH SINGH VINOD KUMAR ABDUL KARIM VIJAY KUMAR DUB SWAMI RAJ VIJAY SINGH HANS RAJ VIJAY KUMAR SH DURGADASS RATAN LAL PURI VIJAY KUMAR NARAYAN DUTT SURINDER ASHWANI PITAMBER KUMAR JEET KUMAR CHUNI LAL KAMAL KISHORE RAM PAUL KULBHUSHAN DAZBAR SINGH RAJINDER SINGH MOHD SHAFI VIJAY GUPTA SAJAD SHABIRHUSSAIN MOHD SHARIEF DOB 08/12/1989 07/06/1988 22/03/1989 18/08/1989 09/12/1987 29/03/1989 07/03/1990 13/04/1991 14/05/1983 20/01/1991 11/11/1987 08/03/1991 07/10/1990 05/08/1988 18/07/1991 05/03/1989 10/03/1989 02/12/1985 25/07/1991 12/10/1991 11/10/1988 29/05/1989 13/07/1987 11/07/1988 10/06/1978 03/03/1988 12/01/1991 23/08/1982 31/12/1987 06/08/1988 03/01/1989 19/07/1987 29/12/1983 22/03/1989 05/01/1990 16/04/1978 26/02/1988 07/04/1991 12/05/1986 19/02/1991 30/12/1985 03/03/1984 04/12/1989 01/04/1990 22/07/1982 11/05/1987 04/11/1990 15/06/1989 26/01/1991 10/05/1987 03/08/1991 14/04/1986 10/13/1986 14/03/1991 02/01/1991 22/08/1990 14/02/1989 13/02/1994 09/07/1990 CATE OM OM RBA OM SC RBA OM OM OM OM RBA OM RBA OM OM OM OM SC SC RBA OM OM OM OM OM OM SC SC SC ALC OM OM ALC OM ST OM SC OM SC OM RBA OM RBA OM OM OM OM RBA OM SC SC OM OM OM RBA OM ST OM OM MARKS 53 37 45 32 18 38 50 35 45 46 26 45 50 48 48 47 50 43 35 39 33 47 48 31 19 30 44 29 36 47 19 38 55 38 24 31 41 46 33 54 25 53 20 46 31 37 41 33 29 46 52 40 46 54 20 42 25 27 52 14/25 .ELECTRICAL ( RESULT SHEET ) FORM NO E00407 E00626 E02065 E01845 E01896 E02076 E01364 E01351 E01499 E01586 E02127 E01453 E02213 E01413 E00967 E01276 E01737 E02100 E02103 E02122 E01827 E01426 E01200 E01481 E01658 E01815 E01911 E01988 E02040 E02173 E01322 E01766 E02188 E01134 E00679 E01796 E02016 E01302 E01895 E01513 E00538 E01702 E02111 E00974 E01314 E01606 E01720 E02148 E00321 E01989 E02052 E00612 E00842 E01129 E02120 E01763 E01047 E01670 E01100 ROLLNO 201112 201113 201114 201115 201116 201117 201118 201119 201120 201121 201122 201123 201124 201125 201126 201127 201128 201129 201130 201131 201133 201137 201139 201140 201142 201143 201144 201145 201146 201147 201148 201149 201150 201151 201154 201156 201157 201159 201160 201161 201165 201167 201169 201170 201171 201172 201173 201175 201176 201179 201180 201181 201182 201183 201184 201185 201186 201187 201189 CNAME UMAIR ISHRAT BABA UMAR JAVED SALARIA UMAR FAROOQ UMESH SINGH SAMBYAL UMESH KUMAR UMESH KUMAR SHARMA UPMA BAKSHI URVI KHANNA KHANNA VAGISH KUMAR VAISHALI PANDITA VANDANA SHARMA VARINDER SINGH VARINDER SHARMA VARTIKA GUPTA VARUN BASOTRA VARUN JANDIAL VARUN SHARMA VARUN BHARTI VARUN KUMAR VEENA KUMARI THAPPA VICKY SHARMA VIKARN SHARMA VIKAS SINGH KOTWAL VIKAS KUMAR VIKAS MALMOTRA VIKAS SHARMA VIKAS KUMAR VIKAS KUMAR PAKWARIA VIKAS KUMAR VIKAS SHARMA VIKASH KUMAR SHARMA VIKRAM DUTTA VIKRAM SINGH VIKRANT SHARMA VILAYAT ALI VIMAL DUBEY VIMAL SINGH BAMHOTRA VINAY PARTAP SINGH VINAY KUMAR VINEET KUMAR VINOD KUMAR RANA VINOD PURI VINOD KUMAR VIPUL SHARMA VIPUL GUPTA VIPUL PANDOH VIPUL SHARMA VIRINDER SHARMA VISHAL SUDAN VISHAL KISHORE DARORA VISHAL UTTAMA VIVEK RUDER SHARMA VIVEK SINGH VIVEK SINGH WAJID HUSSAIN SHEIKH WANI GUPTA WASEEM CHOWDHARY WASEEM RAJA WASIF SHARIEF SHEIKH PNAME ISHRAT BABA MOHD JAVED FAROUQ AHMAD DARSHAN SINGH PRITHVI RAJ PISHORI LAL ARUN KUMAR AMI CHAND J.J.E.

AFZAL SIDIQUE RIYAZ AHMAD MUSHTAQ AH MOHD MISKEEN YO BASHIR AH SHOWKAT AHMAD MOHAMMAD ALTAF GH HASSAN KHURSHEED MOHD ASHRAF M.J.ELECTRICAL ( RESULT SHEET ) FORM NO E01986 E02058 E01682 E01439 E00179 E02217 E01421 E00685 E01131 E00167 E00727 E00686 E00208 E00408 E00683 E00586 E01075 E00822 E00481 E00558 E01007 E00290 E00154 E00156 E00664 E00454 E00051 E00230 E00642 E00919 E01008 E02081 E00189 E00526 E00005 E00576 E00677 E00418 E00009 E00105 E00223 E00430 E00772 E01038 E00539 E00684 E00581 E00578 E00674 E00186 E01371 E00252 E00931 E00025 E00029 E00106 E00115 E00421 E00744 ROLLNO 201191 201192 201193 201194 201195 201196 201197 201199 201200 201202 201204 201205 201206 201209 201210 201211 201214 201215 201216 201217 201220 201221 201222 201225 201226 201227 201231 201232 201233 201234 201235 201236 201237 201238 201239 201240 201241 201242 201243 201244 201245 201246 201247 201249 201250 201251 201252 201253 201254 201255 201256 201257 201258 201260 201261 201262 201263 201264 201265 CNAME YASH PAL YASSAR HUSSAIN ZARGAR YATIN SHARHA YOGESHWAR SAINI YOGITA GUPTA YOUNES SALLEM BATT YUVRAJ SINGH ZEBA AKRAM ZORAWAR SINGH AABID HUSSAIN BHAT AABID ZAHOOR SHAH AADIL HASSAN HAJAM AAFAQ HUSSAIN MIR AALIYA AMIR AAMIL SALEH QURESHI AAMIR ASHRAF MALIK AAMIR MOHI UD DIN BHAT AAMIRA JAN AAQIB HUSSAIN DAR AAQIB YOUSUF DAR AASHAQ HOSSAIN LONE AASIA AASIF RASHID TAK AASIFA SHAFI AASIM HAFEEZULLAH SOFI AATIF MOHAMMAD RAJAH ABDUL MAJID WAGGAY ABDUL QAYOOM BHAT ABDUL QAYOOM LONE ABDUL WAHID DAR ABDUL WAHID GEER ABDUL HANIF ABDUL HANIE ABID YOUSUF DAR ABID HUSSAIN LOLU ABIDA PARVEEN ABIDA MUNSHI ABRAR QASIM SHAH ABRAR AFJAL AFZAL ADIL AHMAD BEIGH ADIL MUSHTAQ GANAI ADIL YOUSUF ADIL BASHIR AHMAD ADIL SHOWKAT ADNAN ALTAF AEJAZ AHMAD DAR AFNAN QADRI AFSHA ASHRAF KHAN AFSHAN AMIN KHAN AFSHAN NAZIR AHMAD HUSSAIN AHSAN UL HAQ MANZOOR AIJAZ AHMAD BHAT AIJAZ RASOOL AJAZ AHMAD WANI AJAZ AHAMAD BHAT AJAZ UL HAQ AJAZ AHMAD ZACHA AJAZ AHMAD MALIK AJAZ AHMAD AHANGER PNAME PRITAM DAS NASRULLAH M L SHARMA MAHESH CHAND JATINDER GUPTA MOHD IQBAL JAGDISH SINGH MOHD AKRAM SIKANDER SINGH LAL MOHD BHAT ZAHOOR SHAH GHULAM HASSAN ABDUL AHAD AMIR UD DIN ABDUL VAKIL MOHD ASHRAF GH MOHI UDIN GHULMARQSOOL ABDUL KHALIQ DA M YOUSUF DAR GULAM NABI GH JEELANI ABDUL RASHID MOHAMMAD HAFEEZULLAH RAJAH M FAROOQ ABDUL RASHID SAIF UDDIN AB RAHEEM MANZOOR AHMAD.E. MUSHTAQ AHMAD GH MOHAD MOHD YOUSUF MOHD.H.AMIN KHAN SHIKH NAZIR AHM MOHD IBRAHIM MANZOOR AHMAD AB AHAD BHAT GH RASOOL MANZOOR AH GH MOHD BHAT MOHD YOUSF GULAM MOHD ABHAMID MALIK ABDUL RASHID DOB 22/07/1989 27/04/1985 09/03/1988 18/02/1989 06/01/1989 01/12/1989 05/02/1988 01/02/1994 21/03/1991 20/04/1984 22/06/1989 15/01/1989 01/05/1988 03/02/1988 16/02/1990 27/12/1991 17/10/1989 15/06/1986 30/03/1990 05/05/1992 05/02/1991 26/11/1984 24/09/1987 29/06/1990 09/04/1993 20/10/1989 26/11/1987 05/03/1987 02/03/1992 03/01/1987 12/04/1985 01/02/1983 01/07/1985 18/12/1988 11/02/1988 07/03/1987 01/11/1988 20/03/1991 21/08/1989 15/01/1982 07/03/1988 16/07/1986 21/04/1991 23/04/1989 06/03/1989 20/11/1986 09/07/1986 20/10/1988 07/10/1987 21/02/1985 30/04/1989 01/05/1984 02/11/1981 10/12/1991 05/03/1991 01/10/1987 17/04/1987 02/03/1990 14/04/1983 CATE SC RBA OM OM OM RBA OM OM OM OM OM OSC RBA OM RBA OM OM OM OM RBA OM OM OM OM RBA OM RBA OM OM OM OM RBA OM OM RBA OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM ST OM OM OM OM OM OM OM RBA OM MARKS 33 28 48 45 50 28 40 37 51 47 42 44 47 38 42 32 38 28 50 39 37 32 50 49 30 49 48 45 28 38 47 27 25 39 38 36 33 46 26 47 42 48 51 55 45 34 31 45 38 26 40 39 43 24 43 43 34 46 40 15/25 .LOLU ABGAFARHJAM MUNSHIMAZOOR MOHD QASIM M.

ELECTRICAL ( RESULT SHEET ) FORM NO E00770 E00282 E01077 E00116 E00245 E00378 E00653 E00721 E00824 E00812 E00836 E00414 E00591 E00281 E00853 E00413 E00629 E00599 E00580 E01052 E01064 E00086 E00159 E01002 E00234 E00236 E00434 E00643 E00015 E00566 E00840 E00885 E00952 E00058 E00226 E00320 E00520 E00768 E00887 E00914 E01116 E00277 E00028 E00188 E01057 E00214 E00355 E00852 E00805 E00940 E00270 E00833 E00910 E00228 E00668 E00518 E00942 E00600 E00141 ROLLNO 201268 201269 201270 201273 201274 201275 201276 201277 201278 201279 201281 201282 201283 201284 201285 201286 201287 201289 201290 201291 201292 201293 201294 201295 201296 201297 201298 201299 201300 201302 201303 201304 201305 201306 201308 201309 201310 201312 201313 201314 201315 201317 201318 201319 201321 201323 201324 201327 201332 201333 201334 201335 201336 201337 201339 201340 201341 201342 201344 CNAME ALTAF AHMAD BEIGH AMAN PREET SINGH AMANDEEP SINGH AMIR NAZIR BUDOO AMIR HAMID KHAN AMIR HUSSAIN RESHI AMIR ABASS SHAH AMIR FAYAZ DAR AMIR OWASE BHAT AMREEN KHAN ANAM KHAN ANBREEN ALTAF SHAH ANEES AHMAD TANTRAY ANEES UL HUSSAIN PEERZADA ANHA FAROOQ ANJUM TABAN ANJUM RIZVI ANNA JAN ANYAYETULLA ARCHOO BATOOL ARCHOO HAKIMA ARIF HUSSAIN SHEIKH ARIF MOHD KHANDAY ARIF HUSSAIN BHAT ARJUMAND ASHRAF SHORU ARSHAD HUSSAIN ZARGAR ARSHAD HUSSAIN SHAH ARSHAD AHMAD ARSHID AHMAD QAZI ARSHID MUNEER ARSHID IQBAL KHAN ARUJ SHEIKH FAROOQ ASHAQ HUSSAIN BHAT ASHIQ HUSSAIN LONE ASIF MOHI UD DIN GANAIE ASIF MANZOOR ASIF HUSSAIN ASIF MUJTABA ASIF ALI BHAT ASIF MAJEED BAHT ASIF RASHID FAMDA ASMAT ARA ASRAR RASHID MIR ASRAR QADIR BHAT ATARID MUBARKI ATHER AHMAD WANI ATIF HAMID SHAH AUSHAQ RASHID TRAMBOO AZHAR IRBAL PEER AZHAR LATEEF KHAN AZRA YOUSUF AZRA RASHID SOFI AZRA SHAH AZRAH RUBNEE BAQI NISSAR BASHARAT REHMAN BAZIGA YOUSSUF PARRAY BEENISH HABIB HAKEEM BESSAINA RESHI PNAME TARIQ AHMAD MANJEER SINGH TARLOK SINGH NAZIR AHMAD ABDUL HAMID AB REHMAN MOHD ABASS FAYAZ AHMAD MOHD AMIN MOHD YAQOOB INAYAT KHAN ALTAF HUSSAIN MOHD YOUSUF AHMADULLAH FAROOQ AHMAD MEHRAJ UD DIN SYED HADI MOHD AYUB ALI HASSAN AGA SYED JAMAL AGA SYED JAMM AB RASHID MOHD ISHAQ GHULAM MOHD MOHD ASHRAF MOHD SHAFI AB KHALIQ JAN MOHD JAN MANZOOR MUNEER AHMAD MO HAMD KHAN SHEIKH FAROOQ LATE AB RAHIM BASHIR AHMAD GH MOHI UD MANZOOR AHM NISSAR ALI NISSAR ALI MOHD ABDUL NAJEEDA ABDUL RASHID GULAM MOHD ABDUL RASHID GH QADIR MOHD MUBARK SHOUKAT AH AB HAMID AB RASHID MOHD IQBAL AB LATEEF MOHAMMAD YOUSUF ABDUL RASHID PARWAIZ AHAMD GH RUBANEE NISSAR AHMAD ABDUL REHMAN MOHD YOUSUF HABIB ULLAH GH HASSAN R DOB 06/05/1988 26/02/1986 30/03/1987 19/01/1989 19/11/1988 09/07/1983 02/11/1988 18/09/1993 15/06/1986 03/09/1988 06/09/1988 17/05/1988 10/12/1992 09/07/1987 07/09/1989 23/01/1988 20/06/1986 04/01/1990 07/06/1985 04/04/1988 01/04/1988 25/11/1988 01/03/1986 15/01/1987 13/10/1987 05/05/1978 15/01/1983 30/11/1983 21/08/1987 25/02/1990 03/05/1989 03/03/1990 02/12/1989 01/11/1989 15/02/1993 01/03/1981 05/04/1988 15/01/1989 02/08/1987 19/01/1987 24/04/1992 09/01/1988 08/08/1990 31/05/1988 07/09/1988 04/02/1990 22/12/1988 25/03/1992 01/04/1992 13/03/1989 20/02/1990 27/02/1992 02/04/1989 22/11/1991 27/04/1986 09/03/1986 15/09/1988 14/06/1990 22/10/1986 CATE OM RBA RBA OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM ST ST/PHY ST ST RBA OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM ST OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OSC OM OM OM MARKS 39 29 34 28 36 47 38 28 56 51 38 48 46 47 52 52 53 39 41 26 29 35 29 38 49 32 38 58 39 29 40 39 48 51 34 31 62 40 41 33 35 33 29 49 37 53 42 32 35 37 43 29 34 30 46 29 36 53 43 16/25 .E.J.

J. GH MOHAMMAD H.ELECTRICAL ( RESULT SHEET ) FORM NO E00256 E00415 E00449 E00534 E00693 E00938 E00118 E00565 E00884 E01045 E00615 E00439 E00339 E00912 E01048 E00287 E00648 E00781 E00291 E00806 E00552 E00871 E00417 E00937 E00089 E00463 E00706 E00809 E00465 E00486 E00250 E00213 E00657 E00791 E00795 E00863 E01078 E00598 E00886 E00760 E00447 E00422 E00181 E00382 E02228 E00482 E00302 E00328 E00077 E00124 E00882 E00588 E00384 E00585 E01084 E00570 E00562 E00922 E02132 ROLLNO 201345 201346 201347 201348 201349 201350 201351 201352 201353 201354 201355 201356 201357 201358 201359 201360 201361 201362 201363 201364 201366 201367 201368 201369 201370 201371 201372 201373 201375 201376 201378 201380 201382 201383 201384 201385 201386 201388 201389 201390 201391 201392 201393 201394 201395 201396 201399 201401 201406 201411 201413 201414 201416 201417 201418 201419 201420 201421 201422 CNAME BHAT ROHEELA BILAL AHMAD MIR BILAL AHMAD MIR BILAL AHMAD BHAT BILAL AHMAD DAR BILAL AHMAD SHAH BISMA ZAHOOR BISMA BASHIR BISMA BILAL BHAT BISMA NISAR WANI BURHAN AYUB WANI CHANMEET SINGH KALA DANISH KAWOOSA DAR ABDUL WAJID DARAKHSHAN MAJID BASU DARAKSHAN RASOOL DAVOOD ALI MIR DHANJIT SINGH DILDAR AHMAD BABA DURFI ASHRAF NAQSHI EJAZ AHMAD MIR ENAYAT ULLAH PARA ESSAR RAEOOQ SHAGOO FAIROZ AHMAD BHAT FAISAL AHMAD GANAI FAISAL FAROOQ FAISAL BASHIR FAISAL SAMAD WANI FAIZAN SHAFI WANI FAIZAN SHABIR FALAH MANZOOR FAROOQ AHMAD BHAT FAROOQ AHMAD SHEIKH FAROOQ HAMZA FAROZ AHMAD KHAN FAYAZ AHMAD KUTTAY FAYAZ AHMAD WANI FAZEELAT FAYAZ LANKER FAZEENA SHAFI FIDA HUSSAIN BHAT FIRDOUS AHMAD GANIE FOZIA DIN WANDROO FOZIA ALI SADOOB GAZALA RASHID GAZALA AMIN GHULAM ALI GULAM HASSAN GULZAR AHMAD MIR HANAN NAZIR WANI HASHIM FAROOQ MAKHDOOMI HAWEEZ SHOWKAT KOUL HAZIQ AHMAD WANI HILAL AHMAD AHANGER HILAL AHMAD HAJAM HILAL AHMAD MALIK HUMAIR AHMAD SHAH HUMAIRA MOHD HUMEERA GUL HAMDANI HURRAH NOOREEN MOON PNAME BHAT YAQOOB MOHMAD ZAHOORAHMAD AB MAJEED MOHD YOUSUF GUL MOHAMAD. GULL MOHMMAD ZAHOORAHMAS BASHIR AHMAD BILAL AHMAD NISAR AHMED MOHD AYUB S HARBAJAJAN BASHRAT GH NABI DAR ABDUL MAJID GH RASOOLWANI ALI MOHD MIR DEEDAR SINGH.MOHD GHLAM MOHAMMAD FAROOQ AHMAD GH MOHD MIR GH NABI HAMDANI IQBAL AHMAD DOB CATE MARKS 01/04/1989 OM 27 09/04/1989 RBA 49 05/02/1989 OM 55 03/04/1989 OM 34 09/10/1981 OM 31 20/03/1991 OM 43 09/06/1989 OM 37 21/07/1987 OM 34 26/07/1989 OM 45 17/09/1987 OM 41 07/11/1988 RBA 51 24/03/1986 RBA 31 26/07/1987 OM 44 27/02/1991 RBA 35 01/08/1987 OM 48 11/09/1990 OM 52 09/09/1986 OM 55 01/01/1978 OM 57 27/02/1978 OM 41 07/03/1988 OM 48 04/02/1989 RBA 35 12/09/1987 OM 35 30/03/1991 OM 46 10/04/1984 RBA 34 20/01/1988 OM 40 15/02/1985 OM 44 21/03/1989 OM 47 02/12/1988 OM 37 03/02/1989 OM 37 29/06/1988 OM 54 23/07/1987 OM 38 02/12/1989 OM 42 22/09/1988 RBA 37 01/02/1979 OM/PHY 38 05/11/1985 RBA 29 06/05/1993 OM 36 01/11/1985 OM 46 01/06/1989 OM 51 23/12/1989 OM 48 05/04/1988 OM 69 08/03/1991 OM 31 05/06/1988 OM 31 06/08/1991 OM 35 23/07/1988 OM 50 10/10/1990 OM 32 23/06/1988 ST 30 15/01/1988 ST 32 01/02/1987 OM 45 28/08/1989 OM 42 02/03/1989 OM 40 12/07/1989 OM 42 29/12/1987 OM 31 02/07/1988 RBA 49 25/02/1989 RBA 33 05/03/1979 OM 37 08/01/1986 OM 35 09/08/1989 RBA 37 21/05/1986 OM 32 18/09/1992 RBA 27 17/25 .E.ASHRAF GH NABI MIR MOHD SHAFI FAROOQ AHMAD AB RASHID GHULAM AHMAD FAROOQ AH BASHIR AHMAD ABSAMADWANI MS WANI SHABIR AHMAD NAQASH MANZOORKHAN AB RASHID GH HASSAN MOHD HAMZA NAZIR FATTAHMOHAMMAD AB AZIZ FAYAZ AHMAD MOHAMMAD SHAFI BASHIQ AHMAD MOHD MAQBOOL GH MOHI UDIN GHULLAM ALI ABDUL RASHID ZA BANDAY HAJI RAHIM MOHD HUSSAIN MOHD SULTAN NAZIR AHMAD FAROOQ SHOWKAT GULZAR WANI GH HASSAN GH.

J.ELECTRICAL ( RESULT SHEET ) FORM NO E00865 E00375 E00220 E00002 E00272 E00644 E00722 E01065 E00736 E00123 E00435 E00522 E00804 E00796 E00021 E00864 E00930 E01848 E00392 E00453 E00568 E00293 E00395 E00516 E00784 E00950 E00718 E00178 E00342 E00474 E00363 E00059 E00324 E00900 E00307 E00711 E00763 E00838 E00335 E00038 E00247 E00268 E00033 E00145 E00514 E00682 E00085 E00426 E00589 E00400 E00203 E00265 E00010 E02229 E00509 E00468 E00229 E00349 E00040 ROLLNO 201423 201425 201427 201429 201431 201433 201434 201435 201436 201437 201438 201439 201440 201442 201443 201444 201445 201446 201447 201448 201449 201451 201452 201453 201454 201455 201456 201457 201458 201459 201460 201461 201462 201463 201464 201465 201466 201467 201468 201469 201470 201471 201475 201476 201477 201478 201479 201482 201483 201485 201489 201491 201492 201494 201495 201498 201500 201502 201503 CNAME HUVAIDA MANZOOR ZARGAR IDREES AZAD PIR IJLAL HAYDER RAFIQI IMRAN SHEIKH IMRAN YOUSUF ZARGAR IMRAN HASSAN JAN IMRAN AMIN IMRAN QADIR BHAT IMRAN KHAN KHAN IMTIYAZ AHMAD MIR IMTIYAZ AHMAD KUMAR IMTIYAZ AHMAD KUCHAY IMTIYAZ AHMAD MALIK INSHA MEHRAJ IQBAL FAYAZ JAN IQRA FAROOQ BAHT IQRA SHAH IQRA JAN IRAM ARSHAD IRAM SAMI IRAM MASOOD HAMDANI IRFAN SIDIQ SHIEKH IRFAN AHMAD SHAH IRFAN ALI KHAN IRFAN AHMAD IFRAH AMIN IRFANA SULTAN BATOO IRSHAD AHMAD KASANA IRSHAD AHMAD SOFI IRSHAD AHMAD SHEIKH IRTIQA KOUL ISHFAQ RAMZAN ISHFAQ MANZOOR NAJAR ISHTIYAK AHMAD HAJAM ISHTIYAQ AHMAD MASOODI ISHTIYAQ AHMAD BHAT ISHTIYAQ SHAFI RAFIQI ISMA ZARGER IYMAN JAMSHEED NAZIR GATOO JAMSHEED YOUNIS JASPRET SINGH JAVID AHMAD MIR JAVID AHMAD MALIK JAVID AHMAD DAR JAVID AHMAD KHAN JUNAEED AHMAD ZARGAR JUNAID AHMAD BICHOO JUNAID AHMAD BABA JUNEED ASHRAF WANI KASHIF SHABEEB KHALEEQ HAROON MALIK KHALID RASHEED RATHER KHALID BASHIR PARRAY KHAN UZHAIR KOMILE ANJUM LATEEF AHMAD DAR LIYAKAT ALI LIYAQAT NAZIR SOFI PNAME MANZOOR AHMAD PIRAZADAHMAD IMTIAZ AHMAD MOHD IQBAL MOHAMMAD GHULAM HASSAN MOHAMMAD AM GH QADIR ALI MOHD GH MOHD MIR GH NABI KUMAR AB RASHID AB KHALIQ MEHRAJ UD FAYAZ JAN FAROOQ SHAFAT AHMAD NISAR ALI SYED ARSHAD SAMI ULLAH MASOOD AHMAD MOHAMMAD SIDIQ GH MOHD DHAH MOHAMMAD SHAFI MOHD ISHAQ SHEI K M AMIN MOHD SULTAN GHULAM ABDUL RASHID ABDUL REHMAN ALTAF AHMAD MOHD RAMZAN MANZOOR AH MOHD SHABAN PEER SHA GHULAM HSAAN MUHAMMAD SHAFI GULAM MOHD HAKIM KAHO NAZIR AHMAD UNIS AHMAD SOFI KEWAL PAL MOHIUDDIN MIR GHWLAM MOHD GH MOHD DAR AB LATIEF AB SALAM MEHRAT ALI MOHAMAD MOHD ASHARAF GHNABI BHAT HAROON HUSSAIN MALIK ABDULRASHEED BASHIR AHMED MEHRAJ DIN KAUSAR A RDAR ALI MOHAMMAD NAZIR AHMAD DOB 24/05/1986 03/12/1986 09/06/1988 01/03/1990 13/04/1984 21/10/1985 18/09/1978 25/04/1980 01/10/1979 01/09/1986 12/01/1987 02/03/1984 06/04/1985 29/02/1988 01/12/1981 07/01/1988 21/02/1989 03/02/1990 06/05/1988 16/10/1988 09/12/1988 06/04/1984 11/11/1990 05/06/1982 11/12/1992 19/07/1988 31/10/1981 05/12/1986 03/08/1989 06/02/1988 11/04/1989 05/03/1990 06/03/1992 04/05/1988 15/08/1984 30/03/1989 05/08/1983 01/10/1988 06/08/1989 22/07/1988 05/12/1987 08/10/1988 05/02/1992 05/09/1984 29/04/1987 04/02/1988 20/04/1989 07/02/1988 03/11/1989 02/07/1989 06/06/1989 04/03/1989 15/10/1991 27/09/1977 04/01/1988 24/09/1988 15/12/1988 28/09/1986 08/01/1988 CATE OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM RBA OM OM ST OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM RBA OM OM RBA OM OM OM OM OM OM RBA OM OM OM OM OM OM MARKS 37 28 45 33 45 42 52 41 54 33 39 25 27 38 43 44 52 42 37 43 37 36 34 43 36 41 33 21 34 41 61 60 31 38 41 31 47 49 41 48 61 30 33 24 37 35 42 40 43 54 32 43 31 47 55 48 39 66 49 18/25 .E.

J. MOHAMAD GH HASSAN GH MOHIUDDIN GH MOHAMMAD ABDUL RASHID MOHAMMAD ASHRAF MOHD AFZAL MOHAMMAD AMIN SHEERI AB RAHIMAGA NAZIR AHMAD GH MOHD MALIK NISAR AHMAD SHEIKH MOHD YOUSUF GH NABI GH HASSANDAR MOHAMMAD SIDIQU FAYAZ AHMAD GH AHMAD MOHD SHAFI GHULAM MOHD ALI MOHD DOB CATE MARKS 04/12/1987 OM 35 20/07/1988 OM 64 18/07/1987 OM 27 07/11/1986 OM 40 10/01/1990 OM 38 15/03/1993 RBA 38 01/03/1989 RBA 44 01/03/1989 RBA 33 15/11/1988 OM 48 24/09/1986 OM 37 21/03/1990 OM 43 27/05/1984 OM 31 15/05/1991 OM 33 08/06/1986 OM/PHY 31 25/11/1981 OM 33 30/07/1988 OM 49 01/05/1988 OM 26 08/18/1984 OM 22 01/04/1989 OSC 24 07/07/1988 OM 46 16/07/1987 OM 48 01/01/1988 OSC 54 01/12/1988 OSC 32 12/01/1989 OM 37 10/05/1984 OM 29 07/09/1976 OM 29 25/03/1991 OM 39 18/02/1988 OM 39 01/10/1990 OM 37 03/10/1988 OM 40 13/06/1985 OM 43 07/08/1989 OM 41 02/03/1989 OM/PHY 27 01/07/1976 OM 28 24/06/1989 OM 53 20/09/1987 OM 40 04/01/1990 RBA 31 27/02/1980 OM 46 10/04/1980 OM 41 10/03/1989 RBA 57 10/02/1988 OM 48 04/11/9887 OM 42 01/12/1987 OM 46 10/12/1989 OM 40 03/02/1989 OM 39 18/08/1988 OM 43 12/10/1988 OM 58 26/05/1988 OM 63 07/12/1989 OM 49 07/04/1989 RBA 59 26/08/1988 OM 53 07/02/1989 OM 50 03/12/1979 OM 57 16/09/1978 OM 41 18/05/1989 OM 45 26/10/1986 OM 28 11/11/1988 OM 53 04/10/1982 ST 31 06/12/1987 OM 29 19/25 .A.E.MANJEED GH NABI AB MAJID MOHD RAJAB MOHAMMAD SHAFI RANIT SINGH GH MOHIUDDIN GH AHMAD AB MAJEED GH RASOOL ZAHOORAHM MAHMOOD AHMAD GH NABI YATOO AB HAMID MUSHTAQ AH MOHD AMIN MOHD SABIR AB GANI KUMAR ALI MOHAMIR ABDUL AHAD NOONDA MALLA NAZIR AHMAD FAYAZ AHAMD ABDUL AZIZ MANZOOR AHMAD MANZOOR AH TH RASOOL MIR GH MOHD NISAR AHMAD MIRZA SHAKIR NOORMOHAMMAD HAMIULLAH HABIB ULLAH GH.ELECTRICAL ( RESULT SHEET ) FORM NO E00126 E00361 E00821 E00633 E00104 E00094 E00803 E00895 E01087 E00397 E00742 E01001 E00152 E00469 E00953 E00333 E00044 E00475 E00954 E00485 E00496 E00258 E00294 E00427 E00541 E00862 E00151 E00371 E00197 E00190 E00231 E00364 E00446 E00511 E00523 E00308 E00510 E00039 E00046 E00090 E00448 E00528 E00708 E00353 E00013 E00148 E00153 E00177 E00305 E00344 E00484 E00508 E00656 E00891 E01088 E00502 E00036 E00125 E00340 ROLLNO 201504 201505 201506 201507 201508 201511 201512 201513 201514 201515 201518 201521 201522 201523 201525 201527 201528 201529 201530 201531 201532 201533 201534 201535 201536 201537 201538 201539 201541 201543 201544 201545 201546 201547 201549 201550 201551 201552 201553 201554 201555 201556 201557 201558 201560 201561 201562 201563 201564 201565 201567 201569 201570 201572 201573 201574 201575 201576 201578 CNAME M UBAID SOHERWRDI MADIHA WAJEEH MAHINA MAHMOODA BANO MAHROOSH BANDAY MALIK ISHFAQ MAJEED MALIK WASEEM ULLAH MALIK ADIL MAJID MALIK AASIF AHMAD MANEEZ JAN MANPREET KOUR MEHTA MANSOORA MOHIUD DIN MANZOOR AHMAD DAR MANZOOR AHMAD BAFANDA MANZOOR AHMAD ZARGER MARINA ZAHOOR LALA MAROOF AHAMAD KHAN MASRAT JABEEN MASRAT JAN DHOBI MD ZUBAIR SHIEKH MEHBOOB UL AMIN MEHRAJ UD DIN TALI MEHRAJ UD DIN KUMAR MEHRAJ AHMAD MIR MEHRAJ UD DIN DAR MEHRAJ DIN MALLA MEHRAJ U DIN KHAN MEHRAN RESHI MINSHAH AZIZ HAKEEM MIR ISHTIYAQ MANZOOR MIR MOHMED SHANAWAZ MIR AAMIR RASOOL MIR SHOWKET AHMAD MIR MUBASHIR HUSSAIN MIRZA FARAS BEG MISBAH NOOR MOEIN-UL HAMID GANIE MOHAMAD IQBAL WANI MOHAMAD ASHRAF BEIGH MOHAMAD SALAH UD DE EN MOHAMAD IMRAN BHAT MOHAMAD AMIN WANEE MOHAMAD ALTAF CHANA MOHAMAD DANISH ASHRAF MIR MOHAMMAD ILYAS BHAT MOHAMMAD IMRAN SHEERI MOHAMMAD MAQBOOL AGA MOHAMMAD NAWAF NAZIR MOHAMMAD ABAS MALIK MOHAMMAD AARIF SHEIKH MOHAMMAD YOUNUS SOFI MOHAMMAD NASIER ZARGAR MOHAMMAD IQBAL DAR MOHAMMAD IQBAL BOTA MOHAMMAD AASIM BAZAZ MOHASSAIN AHMAD MOHD UMAR SHAFI MOHD SALEM MOHD ISHAQ BEIGH PNAME SHOWKAT WAJEEH AHMAD MOHD SMALL MOHD RAMZAN M-S-BANDAY M.

J.E.ELECTRICAL ( RESULT SHEET ) FORM NO E00491 E00543 E00582 E00740 E00765 E00820 E00934 E00958 E01054 E01975 E00854 E02084 E00088 E00185 E00512 E00267 E00640 E00732 E00210 E00756 E00047 E00431 E00048 E00271 E00386 E00490 E00823 E00893 E00700 E00034 E00472 E00374 E00329 E01079 E00670 E00101 E00211 E00731 E00155 E00187 E00209 E00554 E00450 E00488 E00535 E00026 E00023 E00330 E00725 E01097 E00043 E01083 E00137 E00389 E00667 E00790 E00917 E00597 E00452 ROLLNO 201580 201581 201582 201584 201585 201586 201588 201589 201590 201591 201593 201595 201596 201597 201598 201599 201601 201602 201603 201605 201606 201607 201608 201610 201611 201612 201613 201614 201615 201616 201618 201620 201621 201622 201624 201625 201626 201627 201631 201633 201634 201635 201637 201638 201639 201640 201641 201643 201644 201645 201646 201648 201649 201650 201651 201652 201653 201655 201656 CNAME MOHD RAFIQ MALIK MOHD ROUF KHAN MOHD RAFI LONE MOHD SALIM MAILK MOHD YOUNIS DAR MOHD IBRAHIM MOHD ANJUM KHAN MOHD JAFFAR MOHD LATIEF AAKHOON MOHD HASSAN MOHD HASSAN MOHD HUSSAIN MOHD YOUNUS MOHMAD RAFIQ MALLA MOHMAD MOHMAD JUNAID BHAT MOHSIN MOHSIN SUDARWERDI MOLVI ABRAR AHMAD SHAH MOMAMMAD OMER FAROOQ KHAN MONMI SHARMA MUBASHIR UL ZAMAN SAHA MUBBASHIR UL ISLAM MUDASER JAVEED SOFI MUDASIR AHMAD BHAT MUDASIR AHMAD DOHBI MUDASIR ZAMAN DRABU MUDASIR AHMAD RATHER MUDASIR AHMAD RESHI MUDASIR KHAN MUDDASSIR NABI BHAT MUEEN KHAJWAL MUHAMMAD YAHYA SHAH MUHSIN LATEEF BHAT MUJEEB MANZOOR SHAH MUJEEB UR REHMAN BHAT MUMINA RASOOL KATJOO MUNAWAR AHMAD BHAT MUNAWER RUKAYA MUNEEB RASHID MUNZALEEN RASHID BHAT MURTAZA MURTIBA FATIMA MUSHTAQ AHMAD DAR MUZAFFAR HUSSAIN MUZAFFAR AHMAD DAR MUZAFFAR HABIB MUZAFFER AHMAD AHANGER MUZAMIL HASSAN RATHER MUZAMIL AHMAD WANI MUZAMIL RASOOL SHAN MUZZAFAR AHMAD NENGROO MUZZAMIL AHMAD DAR NABEEL AHMAD SHAH NADEEM AHMAD SOFI NADEEM FAROOQ BHAT NADIA BAZAZ NADIA NADIA ISHTIYAQ GANI NADIYA MEHRAJ NAEEM UL HAQ PNAME MOHD MAQBOOL MOHD MOHD ABDULLAH MOHD SULTAN NAZIR AHMAD GHULAM MOHD MASOOD AHMAD GHHLAM RASOPL MOHD YOUSUF AAKHOON SHIEKH MOHD MOHADIBRAHIM MOHD MUKHTAR AB AZIZ MALLA ABDUL HAFIZ ABDUL RANI MAZOOR AHMAD MOHAMMAD AHMAD FAROOQ KHAN RAJEN SHARMA MOHD YOUSUF RAFIQ AHMAD JAVEED MOHD SUBHAN NAZIR AHMAD M Y DRABU GH HASSAN R GH AHMAD. GHULAM MOHD GHULAM NABI MOHS RAFIQ SHABIR AHMA ABDUL LATEEF MANZOOR SHAH AB REHMAN GH RASOOL MOHD ASHRAF SOFI GHMOHAMMAD ABDUL RASHID AB RASHID MOHD HUSSAIN SOFI GULAM MOHAMMAD MOHD RAMZAN MOHAMMAD YOUSUF GH MOHD DAR HABIBULLAH GHULAM NASI GH HASSAN M YOUSUF WANI GH RASOOL MOHD AMEEN FAROOQAH TARIQ SHAH GH AHMAD SOFI M FAROOQ FAUAZ BAZAZ GHULAM MOHD ISHTIYAQ GANI MEHRAJUDDIN GH QUDIR DOB 15/03/1987 01/10/1989 23/02/1987 25/03/1983 15/01/1989 10/07/1980 21/07/1985 15/03/1985 03/01/1991 02/03/1983 02/01/1977 03/10/1984 05/08/1990 12/01/1986 10/12/1986 01/07/1988 16/10/1985 26/11/1986 31/12/1981 01/04/1988 23/03/1991 06/02/1987 05/06/1988 02/06/1985 05/03/1991 11/03/1988 15/05/1993 07/05/1986 31/08/1987 08/04/1988 19/10/1988 03/07/1988 26/09/1987 09/12/1987 02/08/1985 25/11/1987 07/05/1990 06/01/1988 09/07/1990 15/04/1988 13/12/1993 01/03/1982 28/02/1988 20/02/1988 10/03/1977 04/10/1976 03/01/1992 07/08/1988 27/09/1981 01/03/1983 26/03/1992 28/05/1987 27/11/1983 11/08/1988 06/05/1989 14/02/1199 16/02/1986 26/09/1988 24/04/1988 CATE RBA RBA OM OM OM ST/PHY OM ST RBA ST RBA RBA OM RBA OM OM OM OM OM OM OM OM RBA OSC OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM ST OM RBA RBA OM OM OSC RBA OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM RBA MARKS 32 56 46 34 37 29 19 29 39 28 22 23 45 41 47 47 43 47 30 46 37 40 28 34 46 51 32 38 58 47 65 51 49 43 18 63 28 55 37 26 41 47 48 56 44 41 49 41 28 51 34 55 31 56 45 22 35 40 50 20/25 .

ELECTRICAL ( RESULT SHEET ) FORM NO E00284 E00848 E00855 E01061 E00006 E00402 E00477 E00928 E00052 E00297 E00011 E00636 E00751 E00008 E01142 E01039 E00111 E00904 E00747 E00205 E00109 E00555 E00607 E00651 E00705 E00787 E00437 E00779 E00876 E00561 E00377 E00356 E01066 E00393 E00687 E00641 E00955 E00601 E00420 E00847 E00567 E00280 E00338 E00701 E00750 E00741 E00716 E00783 E00219 E00669 E00217 E00373 E00524 E00946 E00780 E00343 E00473 E00544 E00273 ROLLNO 201657 201658 201659 201660 201661 201663 201664 201665 201667 201668 201669 201670 201671 201672 201673 201674 201675 201676 201678 201679 201681 201682 201683 201684 201685 201686 201687 201689 201690 201691 201692 201694 201695 201697 201698 201701 201703 201704 201705 201706 201707 201708 201709 201710 201711 201712 201714 201715 201716 201717 201718 201719 201720 201721 201724 201725 201726 201727 201728 CNAME NAGEENA PARVEEN KAKROO NAHIDA MEHRAJ NAHIDA NAZIR MIR NARGIS BANOO NASEER AHMED DAR NASEER AHMAD SOFI NASEER AHMAD WANI NASEER AH BHAT NASIR ALI JOO NASIR IQBALL MIR NASSIR UL ISLAM NAVEED BASHIR BASHIR NAVREEN RAFIQ SHAH NAYARAH SHABIR KHAN NAYEEM AHMAD LONE NAYERA NAHVI NAZA AKHTER NAZEER AHMAD DAR NAZIA FAROOQ SHAIKH NAZIYA RAZAK NIGHAT NABI DAR NIGHAT HYADER NIGHAT YAQOOB BHAT NISHA KOUR NISHA KOUR NISH KOUR NISSAR AHMAD RAFIQUEE NISSAR HUSSAIN NIVEED JAVID SODAGAR NIYAZ AHMAD ZARGAR NIYAZ AHMAD MALROO OMAR BASHIR OVIAS HABIB WANI OWAIS AHMAD SHAH OWAIS AHMAD PUNJABI OWYAS MUSHTAQ PARVAIZ AHMAD DAR PEERZADA MAMOON ASLAM YASWI PEERZADA OVAIS MUSHTAQ PIR MOHD ISHAQ PRAVAIZ AHMAD BHAT PZ ASIMA NESSAR QADDAFI YOUSUF BHAT QAZI SANJEEDA TASKEEN QAZI HARIS NISSAR QAZI SALMAN KHALIQ QAZI YASIR AHMAD QURAT UL AIN RABIA YAQOOB KOUL RABIA HASHIM RAFIA SHAFFI BHAT RAFIA LIYAQUT NAHVI RAFIQ RAMZAN BHAT RAFIQ AHMAD BHAT RAHEELA NAZIR RAHEELA RASOOL RASOOL RAIS BIN BANSOOR RAJA KALIMULLA KHAN RAJA RAMEEZ DAR RAMEESA MUSHTAQ MUFTI RAUF IQBAL ZAROO PNAME ABDUL RASHID MEHRAJ UD DIN NAZIR AHMAD MOHD HADI GULAM RASOOL ABDUL RASHID AB KHALIQ AB REHMAN MOHD YOUSUF MOHAMMAD IQBALM MOHD JAMAL BASHIR AHMAD RAFIQ AHMAD S. SHABIRKHAN GHMOHMAD LONE NISAR AHMAD GH RASOOL MOHD SHABAN SHAIKH MOHD ABDUL RAZAK GHULAM NABI GHYADER DAR MOHD YAQOOB DEEREJ SINGH MANZOOR AHMAD R ABDUL RAZA JAVID AHMAD MOHD ASHRAF JALLA UD BASHIR AH HABIB ULLAH GH MOHD G M PUNJABI MASHTAQ AHMAD FAROOQ PZ MOHD ASLAM MUSHTAQ AHMAD PIR MOHD YASIN MOHD AKRAM NISSAR AHMAD MOHD YOUSUF ALTAF HUSSAIN QAZI NISSAR AB KHALIQ QAZI HAMID HUSAM U DIN MOHD YAQOOB MOHD HASHIM YATOO MOHMAD SHAFFI LIYAQUT YASIN MOHD RAMZAN NASRULLAH EHEIKHNAZIR G R MALIK BASIR AHMAD MOHD HAYAT GHULAM QADIR MUSHTAQ AHMAD M GHULAM MOHD ZAROO DOB 09/10/1975 09/10/1990 12/01/1987 03/02/1988 02/09/1987 06/05/1986 14/09/1988 03/03/1989 06/02/1988 08/11/1991 09/01/1989 16/02/1989 01/06/1984 09/04/1988 14/08/1988 20/04/1988 16/04/1988 14/12/1980 09/02/1988 08/06/1988 15/11/1987 27/01/1987 12/02/1992 02/05/1991 01/08/1988 05/03/1983 01/01/1988 29/06/1990 10/03/1988 14/02/1987 18/03/1990 12/08/1989 14/05/1988 22/09/1988 01/01/992 17/12/1987 21/10/1990 21/04/1979 25/07/1990 29/04/1991 27/08/1990 29/07/1988 13/12/1987 15/11/1987 02/08/1987 11/06/1988 10/03/1993 28/05/1991 27/12/1987 15/06/1986 15/10/1988 14/01/1981 04/04/1985 10/09/1985 15/05/1979 04/10/1977 11/11/1984 01/04/1988 01/02/1987 CATE OM OM OM ST OM OM OM OM OM RBA OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM RBA RBA OM ST OM OM OM OM RBA OM OM RBA RBA OM RBA OM RBA OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM MARKS 26 35 37 34 35 48 41 44 30 34 39 44 23 37 38 42 33 44 55 26 44 34 28 23 43 24 47 40 38 48 52 41 30 41 38 30 49 41 50 31 46 34 37 48 37 49 29 27 43 42 57 37 45 50 41 28 34 55 43 21/25 .E.J.

N HAMDANI SHOUKAT AH NISAR AHMAD NOOR UD DIN NAZEER AHM ISHTIAQ AHM MOHAMMAD ALTAF ZAHOOR AH GULAM RASOOL REYAZ AHMAD MOHD AMIN MOHD ABDUL ALI MOHAMMAD AB QAYOOM GH MOHD LONE MOHD AMIR GH MOHD BHAT GH MOHD KHAN M RAMZAN HAFIZ MANZOOR KHAN NAZIR AHMAD AB AHAD MIR NISSAR MALIK GULL MOHAMAD AB RASHID MANZOOR AH ROUF AHMAD MEHRAJUDDIN SHOWKAT AHMAD GH MOHI UDDIN FAREED AHMAD S BIR SINGH ABDULRAHMAN MOHD AMEN ABDUL SAMAD NAZIR AHMAD MOHD YOUSUF DOB CATE MARKS 31/03/1981 OM 29 11/02/1983 OM 49 15/03/1988 OM 32 01/07/1986 OM 65 20/01/1984 OM 38 02/06/1988 OM 52 17/08/1987 ST 39 10/02/1988 OM 53 01/12/1988 OM 54 10/09/1986 OM 35 23/05/1991 RBA 40 14/04/1988 OM 52 29/12/1989 OM 60 12/08/1984 OM 43 11/05/1991 OM 46 11/03/1987 OM 31 10/03/1989 OM 41 01/06/1982 OM 31 23/07/1993 OM 26 01/11/1988 OM 51 09/05/1989 ST 38 02/02/1988 OM 53 18/02/1990 OM 32 25/07/1988 OM 39 22/02/1988 OM 51 05/04/1985 OM 53 25/03/1990 OM 24 04/10/1984 OM 26 09/11/1989 OM 45 18/12/1989 OM 33 01/01/1985 OM 41 02/02/1989 OM 36 15/04/1988 OSC 33 01/06/1989 OM 37 19/11/1989 RBA 57 02/03/1988 OM 56 09/01/1984 OM 38 02/07/1986 ST 35 02/02/1988 OM 32 10/03/1988 OM 30 04/01/1988 OM 30 05/09/1988 OM 32 01/02/1993 OM 18 15/02/1988 OM 60 02/02/1988 OM 28 06/07/1989 RBA 44 12/11/1991 OM 31 31/03/1988 OM 47 19/10/1985 OM 38 30/09/1987 OM 40 10/01/1988 OM 42 06/05/1988 OM 45 10/02/1983 RBA/PHY 37 02/10/1986 OM 39 20/08/1988 ST 29 16/04/1988 OM 39 17/12/1987 OM 31 17/11/1987 OM 48 07/10/1992 OM 32 22/25 .J.E.ELECTRICAL ( RESULT SHEET ) FORM NO E00813 E00136 E00697 E01046 E00259 E00899 E00166 E00362 E01085 E00746 E00083 E00883 E00117 E00295 E00951 E00251 E00334 E00457 E00551 E00775 E00372 E00161 E00411 E00606 E00049 E00831 E00608 E00757 E00331 E00764 E00080 E00412 E00091 E00801 E00497 E00507 E00613 E00793 E01156 E00470 E00398 E00493 E00550 E00483 E00529 E00859 E00649 E00916 E00839 E00869 E00911 E00466 E00602 E01014 E01073 E00807 E00204 E00738 E00224 ROLLNO 201729 201730 201732 201733 201734 201735 201736 201737 201739 201740 201741 201742 201745 201746 201747 201748 201750 201753 201754 201756 201757 201759 201760 201761 201762 201763 201765 201766 201768 201769 201770 201772 201773 201774 201776 201777 201779 201780 201781 201782 201783 201784 201785 201788 201789 201790 201793 201794 201797 201798 201799 201800 201801 201802 201803 201804 201805 201806 201807 CNAME RASIE AHMAD SOFI RAYEES ALAM RAYEES AYOUBE SHAIKH RAYEES AHMAD MALLA RAYES AHMAD LONE REYAZ AHMAD BAHT RIGZIN NORBOO RISHIKA RAZDAN RIYAZ AHMAD MALIK ROHEED AHMAD SHAH ROHIT RAZDAN ROMEESA ROUF MAQBOOL ROUF SHAFI GASSI ROUF ABDULLAH ROZI AKHTER RUBEENA JAN BHAT RUHY MANZOOR ZARGAR RUKIA RAHMAN RUMANA TARIQ QADRI RUSTAM ALI SAALIM MAQBOOL SABA GUL HAMDANI SABA SHOUKAT SABAH UN NISA SABIHAH TASNEEM SABIYA NAZEER ZARGAR SABREEN ISHTIAQ SADAF QURAISHI SADIYA ZAHOOR SAFEENA RASOOL BHAT SAIMAH REYAZ SAJAD AMIN AHANGAR SAJAD AHMAD BHAT SAJID ALI SAJID UL QAYOOM DAR SAJID AHMAD LONE SAJJAD HUSSAIN SAJJAD AHMAD BHAT SAKEENA GUL SALEEM RAMZAN SAMEEN KHAN SAMEENA NAZIR SAMEER ALI SAMEER AHMAD MALIK SAMEER GULL ALIE SAMI RASHID BHAT SAMI JAN LOLU SAQIB ROUF RAFIQI SAQIB MEHRAJ LATOO SAQIB SHOWKAT SOFI SARFARAZ MOHI UD DIN BHAT SARTAJ AHMAS SHEIKH SARTAJ SINGH SARWAR ALI SAYIEMA AMIN BHAT SAYIKA JAN SAYIMA NAZIR KAWA SEHBA YOUSUF KHAN PNAME GULAMRASORN MOHD AYOUBE MOHD ABDULLAH BASHIR AHMAD AB AHADBHAT RIGZIN NAMG JAWAKAR LAL MOHD AMIN MEHRAJ UD IN SH DILEEP KUMAR AIJAZAMAD MOHD MAQBOOL MOHD SHAFI MOHD ABDULLAH BASHIR AHMAD MOHD IBRAH MANZOORAH AB RAHMAN TARIQ RADRI ALI MOHAMAD MAQBOOL G.

J.E.MAJEED MOHD HANIEF MOHD AMEEN HAJI HABIB ULLAH SOFI MOHD AFZAL AB MAJEED 05041991 MOHD MUKHTAR KE MOHD FAROOQ MOHD SHFI ASSAD ULLAH KHAZIR MOHD GH RASOOL GH RASOOL AB NAJEED AB MAJEEDKAR GH GR TAK GH U DIN MOHD SHAFI MEHRAJ UD GILKA GH MOHD AKHOON ALI MOHD SHEIKH MOHAMAD AYOUB MS SHEEKH MOHMAD SHAQSHEI SHEIKH MOHD M A BANDAY HAMIDULLAH ABDUL AHAD MOHD AKBAR AB MAJID MOHD SULTAN MOHMAD YOUSF MOHD WARRTHER GH RASOOL BASHIR AH DAR GH MOHADBHAT KULBIR SINGH MUKHTAR AHMAD SHOWKAT AH INTIYAZ ALI M ASHRAF ABDULGANI ABDULGANI NAZIR AHMAD MANZOOR AHAMD MOHD ASHRAF GULAM AHMAD QAISER ABABSS ABDUL REHMAN MOHD MAQSOOL MANZOOR AHMAD B MOHD SHARIEE ABDUL QADEER N MOHD RAFIQ DOB CATE MARKS 01/04/1990 OM 51 05/01/1990 OM 33 10/12/1987 OM 50 17/04/1990 OM 31 07/08/1988 OM 41 25/12/1986 OM 36 28/06/1988 OM 44 14/06/1975 OM 45 03/01/1982 OM 60 15/03/1989 OM 41 05/04/1991 OM/PHY 24 30/11/1988 OM 42 04/11/1985 OSC 29 15/07/1985 OM 27 11/03/1987 OM 49 02/03/1989 RBA 52 05/03/1986 OM 51 15/03/1982 OM 34 05/05/1994 RBA 21 01/11/1990 OM 28 03/04/1983 OM 42 09/01/1985 OM 28 13/03/1987 OM 36 02/07/1991 OM 21 10/05/1984 OM 32 31/03/1992 RBA 31 04/07/1988 OM 53 18/10/1988 OM 54 20/11/1989 OM 43 13/09/1983 OM 44 23/09/1987 OM 42 07/04/1993 OM 29 17/01/1988 OM 61 02/06/1983 OM 23 30/10/1987 RBA 31 20/03/1988 OM 35 17/02/1984 OM 35 10/12/1987 OM 44 03/03/1985 RBA 20 01/01/2989 OM 34 18/09/1989 OM 35 18/10/1987 OM 34 14/05/1988 OM 27 25/08/1987 OM 43 01/08/1987 OM 22 31/12/1987 OM 50 05/10/1978 OM 34 05/10/1978 OM 34 05/07/1982 OM 32 05/06/1989 RBA 51 24/11/1989 OM 29 30/04/1982 OM 41 09/04/1983 OM 36 10/11/1992 OM 35 02/09/1988 OM 48 01/07/1989 OM 44 01/01/1990 OM 33 29/08/1989 OM 36 07/09/1988 OM 42 23/25 .ELECTRICAL ( RESULT SHEET ) FORM NO E00609 E00614 E00894 E01086 E00777 E00182 E00663 E00918 E00020 E00637 E00114 E01403 E00471 E01060 E00401 E00050 E00196 E00540 E00241 E00246 E00357 E00416 E00680 E01017 E00301 E01053 E00547 E00596 E01049 E01096 E01034 E00948 E00207 E00253 E00261 E00410 E00521 E00826 E00927 E00699 E00923 E00019 E00206 E00776 E00689 E00737 E00906 E00907 E00432 E00227 E00733 E00681 E00723 E00729 E00808 E01214 E00428 E00396 E00332 ROLLNO 201809 201810 201811 201812 201813 201815 201816 201817 201818 201819 201820 201824 201825 201826 201827 201828 201829 201830 201833 201834 201835 201836 201837 201838 201839 201840 201843 201844 201848 201850 201853 201854 201856 201857 201858 201859 201860 201861 201862 201864 201865 201866 201867 201868 201870 201871 201872 201873 201874 201875 201876 201878 201879 201880 201882 201883 201884 201885 201886 CNAME SHABIR AHMAD BHAT SHABIR AHMAD BHAT SHABIR AHMED BHAT SHABROZ AHMAD TARRY SHAFIA MAJEED BHAT SHAFIQA JAN SHAHNAWAZ AMEEN KHAN KASHI SHAHEENA PRAVEEN SHAHID HUSSAIN SHAHID HUSSAIN SHAHIDA RAMZAN SHIGAN MOHD RAM SHAIKA MUKHTAR SHAISTA FAROOQ SHAISTA SHAFI SHAKEEL AHMAD MALIK SHAKER RUB LONE SHAKOOR AHMAD BHAT SHANAWAZ RASOOL MIR SHAZIA MAJEED GANIE SHAZIA JAN KAR SHAZIA RASOOL TAK SHAZIA GULL WANDROO SHAZIA SHAFI DAR SHAZIA MEHRAJ SHAZIYA GUL SHAZLI HUSSAIN AHANGER SHEIKH NASIR AYOUB SHEIKH RAKESHANDA TANZEEM SHEIKH MOHD NAYEEM SHEIKH ABID HUSSAIN SHOAIB AMIN BANDAY SHOKEY JAN SHOWKAT HUSSAIN MIR SHOWKAT AHMAD SOFI SHOWKAT HUSSAIN KUMAR SHOWKAT AHMAD BHAT SHOWKAT AHMAD DAR SHOWKAT AHMAD SHOWKEY JAN SHUGUFTA BASHIR SHUGUFTA GUL BHAT SIMRANJIT SINGH SOODHI SNOBER MUKHTAR SOBYA SHORAT SAHA SOFI TASDOQ IMTIYAZ SOFI JAVAID ASHRAF SOFI NASEER AHMAD SOFI NISAR AHMAD SONY JI SUFAIRA MAZOOR SUHAIB ASHRAF WANI SUHAIL AHMAD BHAT SUHAIL ABASS JALALI SUHAIL AHMAD MIR SUHAIL AHMAD LONE SUHAIL AHMAD BEG SUHEEL AHMAD GANIE SUMAIRA SUMAIYA RAFIQ MIR PNAME AB GANI NAZIR AHMAD AB AHAD BAHT MOHD SALEEM ABDUL.

E. UNAIB SHAFI MOHD SHAFI USMAN RAHIM\ USMAN RAHIM USMAN RAHIMABDUL RAHIN DOB 15/01/1985 10/02/1991 20/10/1989 04/03/1985 01/09/1988 01/03/1988 05/03/1989 31/08/1988 04/09/1985 04/03/1982 16/10/1988 14/03/1985 06/06/1989 15/12/1988 01/04/1988 12/04/1989 27/11/1991 05/01/1989 03/03/1985 07/11/1987 06/03/1986 21/10/1988 18/07/1987 28/02/1991 13/03/1980 10/04/1990 16/02/1989 16/09/1983 03/01/1984 12/12/1989 01/09/1987 18/02/1987 07/01/1989 26/06/1983 01/04/1990 05/02/1983 21/02/1989 28/11/1988 10/10/1982 07/10/1989 17/08/1993 25/10/1987 24/04/1989 20/01/1982 07/05/1994 02/10/1986 08/01/1989 05/04/1985 25/06/1988 05/11/1989 08/12/1984 01/07/1989 05/09/1987 04/08/1987 04/11/1990 08/11/1987 02/01/1988 06/04/1989 11/07/1991 CATE OM OM OM OM OM OM OM ST OM OM RBA OM OM OM OM OSC OM OM ST OM OM OM RBA OM OM OM OM OM RBA RBA RBA RBA OM OM OM OSC OM ST OM OM OM RBA OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM MARKS 25 29 37 40 29 33 34 52 57 34 38 35 47 42 43 33 29 44 24 31 38 37 38 45 38 35 48 44 23 35 33 35 37 48 37 35 45 27 33 72 40 24 41 36 28 52 25 35 42 40 29 43 38 75 50 39 51 53 27 24/25 .J.ELECTRICAL ( RESULT SHEET ) FORM NO E00425 E00024 E00139 E00274 E00494 E00630 E00720 E00860 E01011 E00635 E00390 E00794 E00003 E00285 E00503 E00346 E00696 E00045 E01010 E00492 E00850 E01027 E00031 E00122 E00595 E00766 E00542 E00546 E00027 E01107 E00071 E00158 E01074 E00347 E00728 E01071 E00778 E01923 E00191 E00369 E00593 E00748 E00660 E00713 E01090 E00441 E00695 E00743 E00909 E00134 E00388 E00495 E00767 E01031 E00799 E01028 E00703 E00102 E00093 ROLLNO 201888 201890 201891 201893 201895 201896 201897 201899 201901 201905 201906 201907 201908 201910 201911 201912 201913 201915 201916 201918 201920 201921 201922 201923 201924 201925 201926 201927 201928 201930 201931 201932 201933 201934 201935 201936 201938 201939 201943 201945 201946 201947 201948 201949 201950 201951 201952 201953 201954 201956 201958 201959 201960 201961 201962 201963 201964 201966 201967 CNAME PNAME SUPINDER KOUR HARPAUL SINGH SYED ABDUL ROOF SYED RIYAZ SYED AADIL MAHMOOD ANDRABI SYED MAJEED SYED ARIF MUSTAFA SYED GH MUSTAFA SYED MOHAMAD YOUNIS SYED YAQUB SYED AZHAR SHAH SYED YOUSUF SYED MOHD IRFAN SHAH AB SAMED SYED MUDASIR NAZAR SHAH SYED ALI SHAH SYED YASIR AHMAD INDRABI SYED AHMAD SYEDA TOWHEEDA QASIM SYED QASIM SYEED TAUFEEQ AHMAD SYED MOHD TABASUM REHMAN KHUROO ABDUL REHMAN TABEEN SAHAR KAKROO JAYVEED AHMAD TAHIR RASHID KHAN AB RASHID TAHIR KHURSHAID LONE KHURSHAID TAJAMUL RASOOL GH RASOOL TAJAMUL HUSSAIN MIR ABDUL GANI MIR TALISH NASEEM ILHAM TAMMANA NASREEN TSERING WANGDUS TANVEER HUSSAIN DAR ABDUL RASHID DA TANVEER UL HASSAN GH HASSAN TAOUS ZAHOOR BABA ZAHOOR AHMAD TARANDEEP SINGH RAINA STEJA SINGH TARIQ AHMAD BHAT AB RAHIEM TARIQ AHMED KHAN GH MOHD KHAN TARIQ AHMAD SHAH MOHD YOUSUF TASEEN RAJA JAHANGIR TASEER MOHI UD DIN MIR GH MOHIUDDIN TASLEEMA AKHTER ABDUL MAJID TAUSEEF AHMAD GHULAM MOHD TAWAIEF IQBAL PEER GH.ASHARF UMER GULZAR GHWLAM MOHD UMER FAROOQ SHAH FAROOQ SHAH UMER ASHRAF NAHAMI MOHD ASHRAF UMER MUSHTAQ MIR MUSHTAQ AHMIR UMER FAROOQ FAROOQ DAR FAROOQ AHMAD UMER REHMAN REHMAN WANI ABDUL REHAAN UMMER FAROOQ MIR FAROOQ AHMAD. MOHA PEER TAWHEED AHMAD NAIK GHULAM NABI TAWHEED AHMAD WANI AB WAHID TAWHEEDA QADRI MIYAZ AHMAD TAWHEEDA YOUSOUF MOHD YOUSUF TAWSEEF AHMAD TALIE GH QUADIRTALL TOUSIYA NAZIR NAZIR AHMAD TOWSEEF AHMAD LONE GHULAM MOHAMMAD TUFAIL AHMAD KATHJOO NOOR MOHD UBAID ALI KOUL MEHRAJ UD DIN UBAID YASEEN WANI MOHD YASEEN ULFAT JAN MOHD SAIDULLAH ULYA JAN GM MIR UMAIR RAFI HAQANI LAFI AHMAD UMAIR NAZIR WANI NAZIR AHMAD UMAR MANZOOR MANZOOR AHMAD UMAR WALI WALI MOHD UMAR MAJID BHAT ABDUL MAJID UMAR YOUSUF BHAT MOHAMAD YOUSUF UMER ASHARF WANI M.

MOHD AKBAR MOHD YOUSUF AB RASHEED GHULAM MOHD GH AHMAD EAROO GAHMAD MANZOORAHMAD FIDA HUSSAIN MOHMAD AMIN SHOWKAT AHMAD ALI MOHAMMAD SAIF UDDIN MASOODI NOOR UD DIN MOHAMMAD HAFIZULLAH KHAN KHAZIR MOHAMMAD ALI MOHD MOHD SULTAN MOHD MAQBOOL DOB 05/08/1986 20/02/1985 05/01/1988 06/10/1990 25/10/1983 10/12/1988 11/12/1988 15/04/1989 15/11/1988 07/01/1986 08/12/1988 20/03/1988 23/03/1988 06/06/1988 09/08/1987 14/02/1989 05/12/1984 01/01/1989 10/03/1990 27/04/1992 04/06/1990 01/10/1985 11/08/1986 01/11/1979 03/07/1989 05/01/1984 13/11/1989 11/11/1987 05/04/1983 15/11/1987 13/01/1988 01/09/1987 03/02/1987 27/10/1987 24/02/1989 06/08/1986 18/09/1986 02/07/1987 01/10/1984 04/11/1989 21/01/1988 CATE OM ST OM OM OM RBA OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM ST OM OM OM OM RBA RBA OM OM OSC OM OM OM OM OM OM RBA OM OM OM OM RBA OM OSC RBA MARKS 42 30 43 46 54 51 47 48 46 34 27 36 47 30 50 47 26 50 35 30 31 56 44 37 43 20 47 39 36 31 45 56 42 60 30 42 54 36 29 42 55 21 37 25/25 .E.J.ELECTRICAL ( RESULT SHEET ) FORM NO E00288 E00753 E01029 E00030 E00180 E00383 E00385 E00438 E00530 E00851 E00423 E00532 E00035 E00053 E00260 E00646 E00877 E00202 E00081 E00242 E00336 E00647 E00666 E00673 E00956 E01000 E00135 E00345 E00574 E00739 E00841 E00519 E01092 E00811 E00319 E00788 E00830 E00846 E01055 E02196 E00079 E00455 E01043 ROLLNO 201968 201969 201970 201971 201975 201976 201977 201978 201979 201980 201981 201982 201983 201984 201985 201986 201987 201988 201989 201990 201991 201995 201996 201997 201998 201999 202000 202001 202002 202003 202005 202006 202007 202008 202009 202012 202013 202014 202015 202016 202017 202018 202019 CNAME UZMA GAYAS WAQAR AHMAD WAQASS ALTAF LATOO WASEEM QADIR BHAT WASEEM RAJA WASEEM QAISAR BHAT WASEEM YATOO WASEEM SHAFI GANAI WASEEM AHMAD MIR WASEEM AHMAD BABA WASIM HAFEEZ KHAN WASIM SHOWKAT DAR YASIR ASHRAF KHAJWAL YASIR BILAL BHAT YASIR ISHTIYAQ WANI YASIR MOHAMAD HAFIZ YASMEEN AKHTER BHAT YAVER FAYAZ BHAT YAWER ABBAS KHAN YAWER YOUSUF YOUNIS FAROOQ BHAT ZAHID GULZAR KHARI ZAHID GUL MOTA ZAHID FAROOQ LONN ZAHID HUSSAIN YATOO ZAHIDA RESHI ZAHOOR AHMAD RATHER ZAHOOR AHMAD NAJAR ZAHOOR AHMAD HAFIZ ZAHOOR AHMAD BABA ZAID BIN MANZOOR ZEESHAN FIDA FIDA ZEESHAN MAJEED ZEHRA SHOWKAT ZUBAIR ALI GANIE ZUBAIR AHMAD MASOODI ZUBAIR NOOR BHAT ZUBAIR YAQOOB SOFI ZUBAIR UL HAFGER ZUBAIR AHMAD ZULFIKAR HUSSAIN MIR BILAL AHMAD TELLI REYAZ AHMAD SANAEI PNAME GAYAS UDDIN ABDUL HAMID MAHAMMADA LATE GH QADIR ABDUL RASHID BHAT GHULAM MUHAMMAD GH MOHAMD YATOO MOHD SHAFI ABDUL FAYAZ AHMAD M. HAFEEZ KHAN SHOWKAT MOHD ASHRAF BILAL AHMAD DR ISHTIYAQ GH HASSAN HAFIZ HALLAH FAYAZ AHMAD SHOWKAT HUSSAIN MOHO YOUSUF FAROOQ AHMAD GULZAR AHMAD GHULAM MOHD.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful