Komunikasi boleh ditakrifkan sebagai "satu proses perpindahan maklumat, perasaan, idea, dan fikiran seseorang individu kepada

individu atau sekumpulan individu yang lain". Ia merupakan proses interaksi yang bererti antara hidupan dan merangkumi kedua-dua: o perbuatan menghantar matklumat; dan proses untuk bertukar-tukar maksud; supaya dapat menghasilkan pemahaman. Komunikasi boleh mengambil bentuk, baik secara lisan mahupun tidak, misalnya bahasa gerak-geri, bahasa isyarat, sentuhan, hubungan mata, dan penulisan. Jenis Komunikasi o Lisan o Bahasa Bada Proses Komunikasi Komunikasi boleh dilihat sebagai suatu proses yang melibatkan tujuh elemen penting seperti berikut (Lihat Rajah Komunikasi): (a) Penghantar atau Penyampai Merupakan Individu yang Memulakan Komunikasi Tersebut (b) Menterjemah (Enkod) Sebelum mesej dihantar, penghantar akan menterjemah maksud kepada perkataan dan gerak anggota adalah takluk kepada faktor kemahiran mengkod, penilaian kemahiran mengkod, penilaian kebolehan penerima untuk memahami simbol yang digunakan, dan judgment tentang kepatuhan simbol tersebut, pengalaman lepas, status, pendidikan dan keadaan emosi ketika komunikasi dimulakan.

(c) Mesej Mesej mempunyai simbol lisan dan bukan lisan yang digunakan untuk menyampaikan maksud kepada penerima. Mesej boleh dihantar melalui pelbagai medium, yang pentingnya ialah pemilihan medium yang bersesuaian untuk tujuan komunikasi (d) Penerima. Individu yang Ditujukan Sesuatu Mesej (e) Dekod Setelah menerima mesej, penerima akan mentafsir simbol yang digunakan untuk memahami maksud penghantar mesej tersebut. Komunikasi efektif berlaku apabila penerima dan penghantar mesej mempunyai kefahaman yang sama daripada mesej. Perselisihan faham berlaku apabila maksud penghantar disalahtafsirkan oleh penerima. (f) Gangguan Gangguan adalah sebarang faktor dalam proses komunikasi yang mengganggu pertukaran mesej dan pencapaian maksud bersama. Gangguan berlaku di manamana dalam proses tersebut, contohnya gangguan semasa mengkod mesej, statik dalam talian telefon, keletihan, dan simbol yang digunakan. (g) Maklum Balas Maklum balas ialah respon penerima terhadap mesej yang telah ditafsirkan. la melibatkan pembalikan proses komunikasi di mana penerima menjadi penghantar dan menghantar mesej atau maklum balas kepada penghantar yang kini menjadi penerima. Maklum balas amat penting bagi membantu pengurus mentafsirkan keberkesanan komunikasi mereka. Komunikasi berkesan:

tuduhan melulu.) • Pihak pengurusan peka serta mengambil kira pandangan pihak bawahan • Tiada monopoli kuasa oleh golongan tertentu • Galakan ahli memberikan maklum balas • Wujudkan suasana yang positif / ceria dalam persatuan Ciri-ciri komunikasi berkesan: • Menyampaikan mesej dengan cara yang paling berkesan Menggunakan cara / bahasa yang mudah difahami • Penyampai mempunyai kredibiliti ( boleh dipercayai ) • Memastikan mesej difahami dengan jelas (maklumbalas) Kesan Komunikasi Yang Berkesan: • Peningkatan Prestasi .• Wujudnya bentuk komunikasi bersifat terbuka ( saluran tertentu yang jelas) • Mesej disampaikan adalah jelas ( pemberi dan penerima ) • Tidak bersikap menilai serta mengkritik setiap pandangan tanpa mendapat penjelasan lanjut (elakan sifat defensif.

. Kesan ketidaklancaran Komunikasi: • Aktiviti persatuan terhenti • Wujudnya salah faham antara pihak pentadbir dan ahli • Suasana persatuan menjadi muram • Terdedah kepada tafsiran negatif • Persatuan akan mati.• Suasana kerja yang kondusif • Peningkatan keyakinan diri • Iklim psikologi yang positif • Membangun / mencapai apa yang diingini.

Menentukan bentuk. Mempunyai kecerderasan dan kematangan fikiran. 3. Peruntukan masa yang bersesuaian bagi setiap pembentangan semasa kursus latihan. 4. kelengkapan tenaga pengajar bagi setiap peringkat kursus latihan. 5.jenis dan bidang pengetahuan yang disampaikan bagi setiap peringkat latihan. . Menentukan tenaga pengajar yang layak bagi setiap tahap latihan kejurulatihan sukan itu. Menentukan sumber kemudahan yang mencukupi. Mengadakan program latihan bagi melahirkan jurulatih yang berwibawa.Rancangan latihan jurulatih 1. Pemilihan calon jurulatih 1. 2.

2. Prinsip kejurulatihan 1. 5. 4. 3. Kemahiran mengajar yang menyeronokan dan berkesan. Berhasrat mencapai kecermerlangan berasaskan matlamat. Motivasi yang tinggi dalam bidang dan perkembangan sukan. Mempunyai pengetahuan mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Berminat untuk terlibat dalam sukan untuk jangka masa panjang. Akui perbedaan antara individu wujud di kalangan atlit dan sentiasa memikirkan kepentingan atlit untuk jangka masa panjang. 3. . pertumbuhan. Mempunyai kepakaran dalam bidang sukan dan dapat membantu atlit sukan mengembangkan bakat serta pandai berdirikari.perkembangan dan pembangunan atlit.2.

. 3. Mewujudkan sikap mencapai kecemerlangan dalam bidang sukan di kalangan jurulatih yang mengikuti kursus latihan. 4.4. 5. Kepimpinan melalui teladan. Kelebihan jurulatih sukan asing 1. Menjadi “Role Model” kepada para jurulatih yang mengikuti program latihan itu. Berpakaian kemas dan bersesuaian. 5. 2. Memberi kesan positif secara tidak langsung kepada jurulatih-jurulatih muda yang kurang berpengalaman. Program latihan dapat diwujudkan dengan lebih teratur. Dapat menggunakan kepakaran yang dimiliki serta-merta.

keperluan individu yang menjadi peserta dalam latihan. pembelajaran sukan untuk membolehkan atlit belajar sendiri.Peranan yang perlu dimainkan oleh jurulatih : pembelajaran mengikut keperluan individu. . yang telah ditetapkan oleh tenaga pengajar. ri panduan dan bimbingan yang diperlukan oleh para peserta sukan.

variasi pola pergerakan 3. daerah & negeri 4. Majlis Sukan Sekolah-sekolah Menengah (MSSM) 3. Sek kerajaan dan swasta 2.Kenal pasti bakat Kenal pasti bakat sukan • berkembang/keyakinan/perhubungan Pemerhatian bakat sukan *PRINSIP: 1. Kelab dan persatuan sukan tempatan. tempoh masa latihan *SUMBER AHLI SUKAN YG BERBAKAT & TBAIK 1. Persatuan Belia . pertumbuhan kanak-kanak 4. aktiviti fizikal 2.

Insentif untuk atlit berbakat sukan ingat & surat penghargaan Sistem kenalpasti atlit • KRITERIA/SIFAT AHLI SUKAN /PERTANDINGAN/RASA HATI/UJIAN ASAS Pembangunan Atlet .

brgn(aset)&p‟khidmtn bg memenuhi mtlmt sesebuah organisasi Diurus oleh Jawatankuasa Kewangan Sekolah yang dilantik oleh pihak .ketinggian.gan jurulatih bertauliah Pemilihan atlit berdasarkan: *somatotaip.modal(wang tunai).pembahagian segmen badan Jawatankuasa Pengelola adalah berperanan didalam perkara-perkara berikut : I. Mengadakan mesyuarat-mesyuarat Jawatankuasa Pengelola dari semasa ke semasa III. Bertanggungjawab sepenuhnya didalam pengelolaan kejohanan II. Menubuh dan melantik Jawatankuasa-jawatankuasa kecil dengan mempunyai bidang tugas khusus masing-masing dalam melaksanakan pengelolaan kejohanan Belanjawan dan Pengurusan Kewangan Pengurusan kewangan:Suatu proses yg m‟libtkn perancangn p‟agihn&p‟gunaan tenaga manusia.jisim badan”bebas lemak‟.jisim badan.

JPN & Ibu Pejabat Polis Daerah) • Merancang kutipan wang • Kutipan.00 (kelab).sekolah • Fungsi Jawatankuasa: Perancangan perbelanjaan Meluluskan perbelanjaan Kawal perbelanjaan Kawal selia buku tunai Kawal selia sebut harga & tender Lain-lain berkaitan penggunaan wang sekolah PERATURAN MENGUTIP WANG • Kebenaran mengutip wang dari pihak berkuasa (J/K Kerja Persatuan. mengeluarkan resit & merekod • Menyerahkan kutipan wang kepada pihak berkaitan & berkuasa < RM500. Pengetua.00 (SUWA) PEMBELIAN PERALATAN SEKOLAH • Perancangan sekolah . > RM500.

materials.• Kertas kerja • Kelulusan Jawatankuasa Kewangan Sekolah • Tatacara Pembelian: Local order (LO) Sebut harga Tender Keperluan pengurusan kewangan: *sumber terhad(4M-money.objktif&keutamaan yg hdk dicapai .mtlmt.menthodology) *permintaan ke atas sumber xterhad *alternatif dlm p‟gunaan sumber Aktiviti utama pengurusan(kewangan sektor awam) *menetapkn skop&kandungan polisi fizikal *mewujudkn garis panduan&standart umum bg m‟pastikn wang dibelanja secr b‟tanggungjwb bg m‟capai objektif yg tlh ditentukn *m‟sediakn sistem kwln dlmn&struktur organisasi yg sesuai utk m‟laksanakn tugas2&tanggungjwb dgn b‟kesan Proses pengurusan kewangan Tradisional:meliputi 3 proses kewangan Bersepadu:mengandungi proses asas kewangan&pengurusan *perancangan:penentuan misi.man.

laporn&auditn yg ditetapkn *penilaian:kajian utk menentikn keberkesanan sesuatu progm/aktvt dilihat drpd hasil/ output yg dicapai Prinsip utama pengurusan kewangan 1)legaliti:pengurusn kewangn mestilh mematuhi undang2&peraturn yg digubal utknya *undang2&peraturn:perlembagaan persekutuan/akta prosedur kewangan 1957/arahn perbendaharaan/surat pekeliling perbendaharaan/negeri *peringkt legaliti:terima wang awam/simpanan wang awam/pengeluaran wang awam/ byrn wang awam(melalui waran/waran peruntukan)/perakaunan wang awam(sistem perakaunan tunai ubahsuai) .*programming:pemilihn aktvt yg t‟baik utk m‟capai mtlmt&keutamaan yg tlh ditetapkn dlm suatu tempoh *belanjawan:1 perancangn ekonomi thnn yg b‟tujuan melaksanakn dasar sosio-ekonomi spt yg dinyatakn dlm rancangn 5 thn negara *pembinaan:peruntukn sumber2 kewangn utk melaksanakn program2 bg m‟capai objektif jbtn *pengawaln:memastikn aktvt2 adlh dilaksanakn m‟ikut pelan kerja yg tlh ditentukn melalui sistem2 perakaunan.

.2)akautabiliti:memikul amanah utk melaksanakn tugas matlamat:utk m‟capai 1kaedah kwln yg b‟kesan bg memastikn bhw pengurusn wang awam adlh dibt m‟ikut undang2&peraturn yg ditetapkn/m‟sediakn sistem berksn bg pegawai awam melaksanakn tanggungjwb yg tlh diamanahkn Peringkt utama kawalan:parlimen(parlimen/dun/JK kira2 wang negara/ketua audit negara)/perbendaharaan/kementerian/jabatan/agensi NILAI DAN ETIKA DALAM SUKAN Permainan fair play • Fairplay biasanya dikaitkan dengan sesuatu permainan dalam bidang sukan • „Fairplay‟ bermaksud satu situasi permainan yang bersih dan adil • Manakala „unfairplay‟ pula merujuk kepada permainan yang tidak adil dan ada unsur penipuan dan kekasaran didalam sesuatu permainan.

Pemain perlu bersikap lebih profesional. merah/kuning) ntara pemain dan pemain lawan.Mengapa ia boleh terjadi? -china malaysia-indonesia-thailand -panas menyebabkan pemain panas baran muaskan Langkah mengatasi terhadap pngadil itu sendiri. penganjur perlu memberikan insentif kepada pasukan .

Penyalahgunaan bahan dalam sukan sukan yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi seseorang secara sengaja atau tidak sengaja. DRUG atau DADAH merupakan sesuatu bahan (selain daripada makanan) yang apabila diambil.„fairplay‟ cnthnya EUFA-portogal 2004 Kriteria pemilihan pasukan ‘fairplay’ diberikan. yang menunjukkan permainan bersih dan Positif adalah 10. dadah dan doping.pasukan mendapat 10 mata. 1 mata akan ditolak dari setiap kad kuning dan 3 mata jika mendapat kad merah. akan . dan mata minimum adalah 1.

Sesetengah drug adalah haram dan dengan itu penggunaannya adalah dilarang dalam sukan. Polisi penyalahgunaan dadah di malaysia ◦ Salah laku dan penyalahgunaan dadah ◦ Sikap dan kebiasaan yang cenderung ke arah doping . Etika .menyebabkan perubahan dalam badan. Kenapa sesetengah bahan dan kaedah diharamkan? Kesihatan .Di dalam sesetengah keadaan bahan-bahan dan kaedah-kaedah yang diharamkan boleh meningkatkan tahap keupayaan atlit melebihi tahap biasa. DOPING adalah penggunaan bahan atau kaedah yang diharamkan untuk meningkatkan prestasi sukan oleh atlit. Undang-Undang .Banyak bahan boleh menyebabkan kesan yang tidak baik terhadap kesihatan jika tidak digunakan dengan betul.

3. 2.ada pemain tenis yang mematahkan raketnya dalm permainan. Kurangnya semangat kesukanan – luntur semangat akibat ahli pasukan yang lemah menyebabkan keganasan berlaku. Faktor dalaman-masalah peribadi di kalangan pemain di bawa ke padang permainan. KESAN-KESAN 1.◦ Ujian doping di luar pertandingan ◦ Parameter latihan dan tahap keupayaan Keganasan dalam sukan FAKTOR 1. Disiplin pemain yang kurang. Mental dan emosi yang terganggu. Pengadil yang berat sebelah dalam permainan. 5.contoh pemain tenis yang terganggu oleh tekanan dari penonton. Kecederaan berlaku – ada sesetengah pemain bola yang sanggup mengasari pemain lawan. 4. .

5. CARA MENGATASI 1. . Setiap pemain hendaklah tidak memcampur adukkan masalah peribadi dalam permainan. gangguan faktor semula jadi. Mutu sukan yang rendah 3. Mepertingkatkan mutu pengadilan setiap perlawanan. dalam sukan boleh dikategorikan dalam beberapa jenis seperti gangguan emosi bagi pemain. gangguan kemudahan. 2. Tingkatkan lagi disiplin dalam diri setiap pemain. 3. Pandangan masyarakat yang negatif.2. Memperbanyakan lagi kem-kem motivasi di kalangan pemain-pemain. dan gangguan sesama manusia. Gangguang dalam sukan atau proses menjadi terbantut dan tergendala. Memupuk semangat kesukanan 4.

Bantuan Organisasi dan Khidmat Sokongan kepada Persatuan Sukan . Program Pembangunan Atlet 2. Pembangunan Kurikulum Dan kejurulatihan 4. Kemudahan Sukan 6. Skim Penggalakan dan Anugerah Sukan 7. pengadil. *Pihak lawan. cahaya. Pengurusan dan Kepegawaian Sukan 5./Gangguan seksual /Sorakan peminat PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB MSN 1.warna /Keadaan padang dan tapak permainan Gangguan sesama manusia. Khidmat Sains dan Perubatan Sukan 3.Gangguan emosi *Tekanan perasaan /Gangguan psikologi /Pengurusan EQ Gangguan faktor semula jadi *Faktor cuaca /Fizikal pihak lawan /Bunyi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful