You are on page 1of 6

A.N.

APELE ROMNE
Str. Cuza Vod nr. 1, BACU, cod 600274 Tel: 0234-541646; Fax: 0234-510050; e-mail: dispecer@das.rowater.ro C.I.F. : RO 18264854 / 06.01.2006 COD IBAN : RO 67 TREZ 0615 025X XX00 3529

ADMINISTRAIA BAZINAL DE AP SIRET

Normativul de coninut al documentaiilor tehnice de fundamentare necesare obinerii avizului de gospodrire a apelor i a autorizaiei de gospodrire a apelor, conform ordinului 661/2006 al Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor

CAP. I Dispoziii generale ART. 1 (1) Emiterea avizului i autorizaiei de gospodrire a apelor se realizeaz n baza unor documentaii tehnice al cror coninut trebuie sa respecte prevederile prezentului normativ cadru. (2) Documentaiile tehnice sunt ntocmite de uniti publice sau private certificate de Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor i trebuie prezentate numai n limba romana, n forma tiparita, precum i n format electronic. (3) Documentaia tehnica trebuie sa conin n mod obligatoriu i copi a certificatului de atestare a elaboratorului, n conformitate cu reglementrile legale din domeniul apelor, privind organizarea activitii de certificare a unitilor specializate n elaborarea de studii, proiecte, execuia de lucrri, consultana n domeniul gospodririi apelor i documentaii tehnice pentru obinerea avizelor i autorizaiilor de gospodrire a apelor. (4) Documentaia tehnica se semneaz i se stampileaza de ctre elaborator, care rspunde de corectitudinea datelor nscrise n documentaie, precum i de respectarea prevederilor prezentului normativ de coninut si se intocmeste in trei exemplare. ART. 2 (1) n documentaiile tehnice de fundamentare a avizului de gospodrire a apelor sunt prevzute msurile i lucrrile necesare pentru asigurarea functionarii n continuare a folosintelor de apa existente sau n curs de realizare i care ar putea fi afectate, direct sau indirect, de lucrrile proiectate, cum sunt: prize de apa sau fronturi de captare, evacuari de ape uzate, poduri i alte traversari, platforme industriale, incinte indiguite, lacuri de acumulare sau altele asemenea. Pentru terasamente de cai ferate i drumuri sunt prevzute lucrri ca: poduri, santuri de colectare i dirijare a apelor, drenuri i altele asemenea, care sa asigure circulaia libera a apelor. (2) De asemenea se vor prevedea obligatoriu lucrri pentru respectarea obligaiilor asumate de Romnia prin Tratatul de Aderare la Comunitatile Europene ratificat de Romnia prin Legea nr. 157/2005. ART. 4 Pentru lucrrile existente amplasate n zone inundabile, documentaia tehnica pentru emiterea autorizaiei de gospodrire a apelor, cu toate msurile i lucrrile necesare, trebuie sa cuprind i Planul de aprarea impotriva inundatiil or, beneficiarii asumndu-i pe propria rspundere riscurile i valoarea pagubelor n caz de inundatii. ART. 5 Pe parcursul elaborrii documentaiei, proiectantul poate sa solicite unitilor de gospodrire a apelor - ori de cte ori este cazul - consultaii tehnice, contra cost, cu
1

privire la: inundabilitatea amplasamentelor, corelarea cu lucrrile de gospodrire a apelor existente sau prevzute n schema de amenajare a bazinului/subbazinului hidrografic respectiv, condiiile acceptate de evacuare a apelor uzate n receptorii naturali, sau cu privire la orice alte aspecte de gospodrire a apelor. ART. 6 Emitentul avizului sau autorizaiei de gospodrire a apelor poate solicita completarea documentaiei i cu alte date pe care le considera necesare: st udii de impact, studii de inundabilitate, studii hidrogeologice i hidrologice etc. CAPITOLUL II Normativ de coninut al documentaiilor tehnice de fundamentare necesare pentru obinerea avizului de gospodrire a apelor. ART. 7 n documentaiile tehnice necesare pentru obinerea avizului de gospodrire a apelor, pentru toate categoriile de lucrri care se executa pe ape sau care au legatura cu apele sunt comune urmtoarele prevederi: - Cerere tip (semnat i tampilat); - Certificat de urbanism (copie); - Certificat de nregistare la Registrul Comerului (copie); - Certificatul de atestare a proiectantului (copie); -Elemente de fundamentare a principalilor parametri funcionali i tehnologici ai lucrrilor care fac obiectul avizului, breviar de calcul; -Studii hidrologice, hidrogeologice, hidraulice, de gospodrire a apelor sau de alta natura, de teren sau de laborator, sinteze sau extrase ale acestora, strict necesare pentru fundamentarea prevederilor documentaiei; -Acceptul altor beneficiari i condiiile de cooperare n cazul unor lucrri sau instalaii deinute de ali beneficiari. a) Date generale i localizarea obiectivului: a.1)localizarea obiectivului: bazin hidrografic, cursul de apa, denumire i cod cadastral, judeul, localitatea sau localitile din zona; a.2)titularul i beneficiarul investiiei, proiectantul general i proiectantii de specialitate precizndu-se: numele, adresa, telefonul; a.3) denumire completa a societii beneficiare, forma de proprietate: capital de stat, privat, mixt, persoana fizica, profilul de activitate. Cod CAEN, CUI, atribut fiscal, numr de nregistrare n Registrul Comerului, adresa sediului principal, adresa punctului de lucru pentru care se solicita avizul, cod potal, telefon fix i mobil, fax, cod IBAN i banca, reprezentani: director general, director economic, administrator, etc; b) Caracterizarea zonei de amplasare: b.1) date hidrologice de baza - niveluri, debite i volume de apa - necesare pentru amplasarea i dimensionarea lucrrilor, cu evidentierea unor situaii caracteristice; b.2) date hidrogeologice i hidrochimice; b.3) analiza din punct de vedere al gospodririi apelor, a influentei lucrrilor proiectate asupra regimului apelor de suprafata sau subterane i a obiectivelor existente i programate a se executa n zona prin schema directoare de amenajare i management a bazinului hidrografic sau conform PUZ. c) Scopul investiiei i elemente de coordonare: c.1) Elemente privind profilul i capacitatile investiiei, n funcie de care se dimensioneaza lucrrile ce fac obiectul avizului;
2

c.2) Necesitatea investiiei i impactul ei major asupra mediului i comunitii din zona; c.3) Precizri referitoare la alte documente i avize emise anterior, anexate n copie la documentaie; certficat de urbanism i documente care sa ateste deinerea terenului pe care se executa investiia; c.4) ncadrarea n schema directoare de amenajare i management a bazinului hidrografic, corelarea funcional sub aspect hidrotehnic cu lucrrile existente sau programate n zona i analiza posibilitilor de cooperare cu alte lucrri hidrotehnice sau hidroedilitare existente sau prevzute ase realiza n zona; c.5) ncadrarea lucrrilor n clasa i categoria de importanta conform STAS 4273 83, cu privire la asigurarea sursei de apa i la aprarea impotriva inundatiilor, mpreun cu fundamentarea tehnico-economic a ncadrrii respective; c.6) Influenta lucrrilor proiectate asupra obiectivelor existente n zona, cu indicarea msurilor sau lucrrilor prevzute pentru evitarea unor pagube sau afectarea acestor obiective, inclusiv refacerea folosintelor sau a lucrrilor care au avut de suferit. Alaturat documentatiei se vor prezenta, conform Ordinului nr. 1044/27.10.2005 emis de Ministrul Mediului si Gospodaririi Apelor, urmatoarele : Persoana care solicit aviz de amplasament i/sau aviz de gospodrire a apelor va anexa la cererea sa o copie de pe scrisoarea de informare public a inteniilor privind activitatea propus, adresat autoritii publice locale i confirmarea de primire a scrisorii de ctre acea autoritate. Scrisoarea va fi redactat dup modelul prezentat n anexa 1b), care face parte integrant din prezenta procedur . Solicitantul va publica n ziarul local o informare cu privire la intenia referitoare la activitatea propus. Informarea va fi publicat sptmnal, timp dou sptmni consecutiv, o copie legalizat a articolelor din ziare sau exemplar din ziarele respective se va anexa la cererea prin care se solicit aviz amplasament sau de gospodrire a apelor." sa de un de

De asemenea, art. 15 din Ordinul menionat precizeaz: n cazul propunerii unor msuri speciale, importante, care ar putea da natere unor preri contradictorii, emitentul informaiei poate organiza o dezbatere public a acestora, dup 60 de zile de la publicarea informrii. Audierea public va permite utilizatorilor de ap, riveranilor i publicului s formuleze observaii i comentarii. Locu l de desfurare va fi precizat de ctre unitile de gospodrire a apelor. Audierea se va organiza la cel puin 10 zile dup anunarea acesteia. ART. 12

Documentaia tehnica pentru centrale hidroelectrice, inclusiv microhidrocentrale, in vederea eliberarii avizelor de gospodarire a apelor - va cuprinde :
a) ncadrarea n schema directoare de amenajare i management a bazinului hidrografic, corelarea funcional sub aspect hidrotehnic, analiza amplasarii i posibilitile de cooperare n raport cu alte lucrri hidrotehnice sau hidroedilitare existente n zona. b) Influente ale lucrrilor proiectate asupra albiei cursului de apa i obiectivelor existente n zona, inclusiv n caz de incidente la capacitatile propuse,
3

cu indicarea msurilor prevzute pentru evitarea unor pagube sau stanjeniri asupra acestor obiective, sau pentru refacerea folosintelor afectate, pentru cazurile n care: b.1) nlimea construciei de barare la captare este mai mare sau egala cu 1,5 m; b.2) volumul util al acumularii create de barare este mai mare sau egal cu 25.000 mc; b.3) debitul Q instalat mai mare sau egal cu 3 x Q mediu multianual. c) Clasa de importanta, respectiv probabilitatile de calcul i de verificare necesare pentru dimensionarea diferitelor obiective componente ale amenajrii hidroenergetice, innd seama de necesitatea aprrii impotriva inundatiilor a acestora i importanta obiectivelor economice i sociale din aval de amenajare. d) Date hidrologice de baza-debite: mediu, maxim de calcul i de verificare niveluri, volume de apa. e) Valorificarea potenialului hidroenergetic: variante, capaciti propuse; producia medie anuala de energie electrica; calcule hidroenergetice; parametrii caracteristici i indicatori hidroenergetici; debit minim n albie, debit asigurat pentru celelalte folosine din aval. f) Descrierea obiectivelor componente ale amenajrii, cu principalele dimensiuni i capaciti pentru captri, inclusiv lucrrile de barare, descarcatori, bazin compensator, aductiuni, centrala, echipamente, instalaii pentru asigurarea debitului minim n albie n aval, regim de exploatare, eventuale msuri i lucrri de aprare impotriva inundatiilor. g) Planul de situaie, profile transversale i longitudinale n seciuni caracteristice pentru principalele lucrri: captri, inclusiv lucrri de barare, lacuri compensatoare, derivatii i dup caz, regularizari aval i nivelurile apelor mari la asigurrile de calcul i verificare pentru obiectele necesar a fi aparate impo triva inundatiilor. h) Acceptul i condiiile de cooperare cu lucrri sau instalaii deinute de ali beneficiari, dup caz, n copie. Conform Legii 146/12.07.2010, privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.3/ 2010, pentru modificarea si completarea Legii Apelor nr.107/1996, art.53, alin.6, se va prezenta garantia financiara pentru blocarea amplasamentului solicitat. Se vor prezenta autorizatiile de infiintare conform H.G. 540/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice. CAPITOLUL IV Coninutul cadru al documentaiei tehnice necesare pentru obinerea autorizaiei de gospodrire a apelor ART. 38 Cererea de solicitare a autorizaiei care va fi nsoit de documentaia tehnica de fundamentare care va fi elaborata de un proiectant abilitat de Ministerul Mediului i de urmtoarele acte :

a) Avizul de gospodrire a apelor emis la documentaia tehnica care a stat la baza executrii lucrrilor de investiii pentru care se cere autorizarea, n 2 exemplare. n cazul reactualizarii sau modificrii autorizaiei, se va prezenta i autorizaia de gospodrirea apelor n baza creia a funcionat pana la data solicitrii; b) valoarea debitelor care fundamenteaz categoria de importanta a folosinei; c) Schema general a lucrrilor, construciilor, instalaiilor sau a folosinei de apa pentru care se solicita autorizaia (cu prezentarea principalilor parametri constructivi i funcionali), n 2 exemplare, inclusiv ncadrarea n ansamblul folosinei de apa; d.) planurile topo se vor realiza pentru sursa de alimentare cu apa, evacuare ape uzate, etc. e.) Se va anexa, dup caz, bilanul de mediu sau studiul de evaluare a riscului. f) Regulamentul de funcionare-exploatare i ntreinere ntocmit conform cap. V, n 2 exemplare. g) Anexe ( dup caz): 1. Planul de prevenire i combatere a poluarilor accidentale; 2. Planul de aprarea impotriva inundatiilor; 3.Planul de prevenire i combatere a efectelor fenomenelor meteorologice periculoase i a accidentelor la construciile hidrotehnice; Vor fi elaborate de ctre utilizatorul de apa i vor cuprinde modaliti de intervenie, cu forte proprii sau pe baza de contract cu "teri" specializai.

Legislatia in domeniul gospodaririi apelor , dupa care se intocmesc documentatiile tehnice pentru MHCuri:
1. Legea Apelor nr.107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare; 2. Ordinul 661/2006 al MMGA, privind continutul cadru al documentatilor tehnice pentru eliberare avize si autorizatii de gospodarire a apelor; 3. Potrivit art. 15, alin. (1) din Legea energiei electrice nr. 13/2007 , cu modificrile i completrile ulterioare dintre care cele mai recente au fost aprobate prin OUG nr. 43/2010, publicat n M.O., partea I, nr. 316/13.05.2010 Autoritatea Naional de Reglementare n domeniul Energiei (ANRE) emite autorizaii de nfiinare pentru realizarea de noi capaciti de producere a energiei electrice, dac puterea electric instalat a capacitilor respective depete 1MW. 4. Ordinul 980/ 2011 al MMP art. 4, in care se precizeaz c Emiterea avizului de gospodrire a apelor pentru lucrri de tip microhidrocentrale se va realiza doar dup depunerea garaniei financiare pentru blocarea amplasamentului. 5. Adresa ANAR nr.4386/DD/ 30.03.2011: Pentru derularea activitilor stabilite prin Ordinul Ministerului Mediului i Pdurilor nr. 980/28.02.2011, pentru aprobarea Instruciunilor tehnice privind reglementarea modului de constituire i executare a garaniei financiare pentru blocarea amplasamentului de ctre viitoarele investiii de tip microhidrocentrale, s-a deschis la BRD Groupe Societe Generale contul n Euro nr. R091 410S V083 3999 4100 pe seama Administraiei Naionale Apele Romne, cod unic de nregistrare RO 24326056.
5

6. Ordinul nr. 980/28.02.2011 al Ministrului Mediului i Pdurilor, art. 2, in care se precizeaz: n vederea obinerii avizului de gospodrire a apelor pentru lucrri de tip microhidrocentrale, realizate n conformitate cu legea energiei electrice, solicitantul este obligat s nchirieze domeniul public al statului administrat de Administraia Naional "Apele Romne", conform legislaiei n vigoare.. 7. Ordinul 1222/2008 al MMDD, modificat si completat cu Ordinul 1487/2009 .

* Inchirierea domeniului public al statului aflat in administrarea ANAR , se face pentru toate suprafetele ocupate de elemente ale amenajarii hidroenergetice: -prag/priza; -retentie de apa in spatele pragului/ prizei; -aparari de maluri; -conducte pozate de-a lungul malurilor sau sub talvegul albiei; -etc.;