Aceasta sectiune acopera procedurile aplicabile in timpul executiei Contractelor de Lucrari si sunt stipulate in urmatoarele Clauze FIDIC:

PRINCIPALELE ETAPE IN IMPLEMENTAREA CONTRACTELOR DE LUCRARI
CONTRACT SEMNAT DE ANGAJATOR CERTIFICATUL DE BUNA EXECUTIE (CC 11.9)

RECEPTIA LUCRARILOR (CC10.1)

DATA DE INCEPERE (CC 8.1)

DATA INCEPERE TESTE
28 z

PREDARE SANTIER (CC 2.1)
> 7 zile <42 zile 14 z AO 1

ASIGURARI (CC 18)

TESTE DUPA TERMINAREA LUCRARILOR (CC 12)

AO 2

21 z TESTE LA TERMINAREA LUCRARILOR (CC 9) PERIOADA DE EXECUTIE (CC 8.2)

PERIOADA DE GARANTIE (CC 11) 21 z

<28 zile

CARTEA CONSTRUCTIEI – Varianta finala
CARTEA CONSTRUCTIEI; MANUALELE DE OPERARE Varianta proiect

ELIBERARE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE (CC 4.2)

GARANTIA DE BUNA EXECUTIE (CC 4.2)

NOTIFICAREA TESTELOR LA TERMINAREA LUCRARILOR (CC 9.1)

PRINCIPALELE ETAPE IN IMPLEMENTAREA CONTRACTELOR DE LUCRARI CONTRACT SEMNAT <30 zile GARANTIA DE BUNA EXECUTIE (CC 4.2) .

Daca termenii Garantiei de Buna Executie specifica data de expirare a acestei garantii. si daca Contractorul nu este indreptatit sa primeasca Certificatul de Buna Executie cu cel putin 28 de zile inainte de data expirarii garantiei. atunci Contractorul va trebui sa extinda garantia pana la data cand lucrarile vor fi finalizate si orice defecte vor fi remediate. Garantia de Buna Executie se va emite in numele OPCP pentru o perioada de valabilitate care va acoperi finalizarea Lucrarilor si remedierea tuturor defectelor.OBLIGAŢIILE CONTRACTORULUI In termen de: • 30 zile de la data semnarii Contractului de catre Angajator – Contract “B” • 14 zile de la data semnarii Contractului de catre Contractor – Contract “C” Contractorul va inainta Beneficiarului Garantia de Buna Executie si va trimite o copie Inginerului. .

5 [Revendicarile Angajatorului] sau potrivit Clauzei 20 [Revendicari. . caz in care Angajatorul poate revendica intreaga valoare a Garantiei Contractorul nu achita Angajatorului in termen de 42 de zile orice suma datorata conform Sub-Clauzei 2. Angajatorul este indreptatit sa rezilieze Contractul conform Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea de catre Angajator].Angajatorul nu va emite nici o revendicare privind executarea Garantia de Buna Executie. indiferent daca s-a transmis sau nu notificarea privind rezilierea. Dispute si Arbitraj] Contractorul nu reuseste sa remedieze o defectiune in 42 de zile de la data notificarii de catre Angajator. exceptand urmatoarele cazuri: Contractorul nu reuseste sa prelungeasca Garantia de Buna Executie.

Angajatorul va returna Contractorului Garantia de Buna Executie in termen de 21 de zile dupa primirea unei copii a Certificatului de Buna Executie (Receptie Finala).OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI Angajatorul va despagubi Contractorul si nu il va considera vinovat pentru daunele. pierderile si cheltuielile (inclusiv taxe legale si alte cheltuieli) care rezulta dintr-o revendicare privind executarea Garantiei de Buna Executie. in masura in care Angajatorul nu era indreptatit la revendicarea respectiva. .

1) > 7 zile <42 zile <30 zile GARANTIA DE BUNA EXECUTIE (CC 4.2) .PRINCIPALELE ETAPE IN IMPLEMENTAREA CONTRACTELOR DE LUCRARI CONTRACT SEMNAT DATA DE INCEPERE (CC 8.

.Inginerul va trimite Contractorului Notificarea cu privire la data de începere a lucrărilor conform CC-8.1 In cel mult 42 zile după primirea de către Contractor a SCRISORII de ACCEPTARE (amendata in PCC: Contractorul returneaza Acordul de Contract si Garantia de Buna Executie) Cu cel puţin 7 zile înaintea Datei de Incepere a Lucrărilor Imediat dupa notificarea Inginerului privind Inceperea Lucrarilor. Contractorul va incepe mobilizarea si va demara proiectarea (cazul Cartii Galbene) si/sau executia lucrarilor.

PRINCIPALELE ETAPE IN IMPLEMENTAREA CONTRACTELOR DE LUCRARI CONTRACT SEMNAT RECEPTIA LUCRARILOR (CC10.2) .1) > 7 zile <42 zile <30 zile PERIOADA DE EXECUTIE (CC 8.2) GARANTIA DE BUNA EXECUTIE (CC 4.1) DATA DE INCEPERE (CC 8.

astfel incat acestea sa poata fi considerate finalizate pentru a putea fi supuse Receptiei în conformitate cu Sub-clauza 10. incluzând: Realizarea si trecerea Testelor la Finalizarea Lucrărilor conf.OBLIGAŢIILE CONTRACTORULUI Definitiveaza toate Lucrările sau fiecare Secţiune(dupa caz) în termenul de execuţie al Lucrărilor sau Sectiunilor stabilit prin Contract. Clauzei 9.1 [Receptia Lucrărilor sau Secţiunilor] . si Definitivarea Lucrărilor sau Secţiunilor prevazute în Contract.

2) GARANTIA DE BUNA EXECUTIE (CC 4.1) > 7 zile <42 zile PREDARE SANTIER (CC 2.1) A.2) .1) DATA DE INCEPERE (CC 8.O <30 zile PERIOADA DE EXECUTIE (CC 8.PRINCIPALELE ETAPE IN IMPLEMENTAREA CONTRACTELOR DE LUCRARI CONTRACT SEMNAT RECEPTIA LUCRARILOR (CC10.

acesta va actiona in acest sens la termenul si in conditiile prevazute in Contract. structuri. echipamente sau cai de acces.OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI / BENEFICIARULUI Beneficiarul va acorda Contractorului dreptul de acces pe Santier si punerea in posesie a tuturor partilor Santierului la termenul specificat in Anexa la Oferta. Beneficiarului i se solicita sa puna Contractorul in posesia unor fundatii. respectiv la Data de Incepere pentru Contractele “B” si “C” Daca. potrivit Contractului. Beneficiarul poate retrage dreptul de acces sau de posesie pana la prezentarea Garantiei de Buna Executie .

Plata Costurilor suplimentare si a unui profit rezonabil. . inclusiv erori sau intarzieri de predare a Documentelor Contractorului.1 [Revendicarile Contractorului] va fi indreptatit la: Prelungirea perioadei de executie pentru orice intarziere din aceasta cauza. Dupa primirea unei astfel de revendicari. potrivit Sub-Clauzei 8.Daca Contractorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a omisiunii Beneficiarului de acordare a dreptului de acces sau punere in posesie la termen.4 [Prelungirea Duratei de Executie]. daca finalizarea lucrarilor va fi intarziata. Contractorul nu va mai avea dreptul la aceasta revendicare. care vor fi incluse in Pretul Contractului. In cazul in care esecul Beneficiarului a fost cauzat de o eroare sau intarziere a Contractorului. Inginerul va actiona conform Sub-Clauzei 3.5 [Determinari] pentru a conveni sau a determina modul de solutionare a acestor probleme. Contractorul va notifica Inginerul si potrivit Sub-Clauzei 20.

1 2 Delimitations of the Sites The delimitations of each Site are the ones presented in the following drawings within the Contract: …….1 [Right of Access to the Site]. Existing milestones The milestones have been visualized on the site and presented in Annex 1 and the coordinates and levels have been determinate in Stereographic 1970 system. Existing constructions and facilities on the emplacements There are constructions and facilities as described in the Contract (Vol. the Engineer shall check if the Contractor‟s arrangements and methods for the execution of the Works are in compliance with the Contract. upon receiving the request from the Contractor. and this shall be submitted as soon as practical and in accordance with the physical progress and with the Work Programme. 3 4 . and further presented in the attached photographical report as Annex 2. Item on the Agenda By the present minutes is fulfilled the requirement of giving the right of access to all parts of the Site according to the Sub-Clause 2. …). and if the case will issue the approval for permanent access of the personnel. The possession of the different parts of the Site is subject to request by the Contractor to the Beneficiary.. Regarding the permanent access on site for the Contractor‟s Personnel.No.

2) .1) PREDARE SANTIER (CC 2.O ASIGURARI (CC 18) <30 zile PERIOADA DE EXECUTIE (CC 8.O A.1) > 7 zile <42 zile A.1) DATA DE INCEPERE (CC 8.PRINCIPALELE ETAPE IN IMPLEMENTAREA CONTRACTELOR DE LUCRARI CONTRACT SEMNAT RECEPTIA LUCRARILOR (CC10.2) GARANTIA DE BUNA EXECUTIE (CC 4.

4) Asigurarea pentru Proiectare – se foloseste cu precadere numai in cazul Cartii Galbene si se adauga ca si Clauza Particulara la Conditiile Generale de Contract .3) Asigurarea Personalului Angajatorului (CC – 18.18.TIPURI DE ASIGURARI: Asigurarea Lucrarilor si a Echipamentelor Constructorului (CC .2) Asigurarea impotriva Vatamarii Corporale si a Daunelor Aduse Proprietatii (CC -18.

Partea responsabila de a incheia si mentine asigurarile solicitate prin Contract. Atunci cand Contractorul se constituie in “Parte Asiguratoare”. in perioadele specificate in Anexa la Oferta. Partea Asiguratoare reprezentativa (Contractorul) va prezenta celeilalte Parti (Angajator).CERINTE GENERALE: “Partea Asiguratoare” inseamna. fiecare asigurare va fi incheiata cu societatile de asigurare in termenii aprobati de Angajator. acesti termeni vor fi conformi cu termenii conveniti inainte de data emiterii Scrisorii de Acceptare. asigurarea se va aplica separat fiecarui membru asociat asigurat ca si cand s-ar fi emis cate o polita separata pentru fiecare membru al asociatiei. pentru fiecare tip de asigurare. urmatoarele: • Dovada incheierii asigurarii (14 zile dupa Data Inceperii – pentru A si B) • Politele de asigurare (28 zile dupa Data Inceperii – pentru A si B) . Daca este necesara o polita prin care sa se despagubeasca o asociatie asigurata.

“Partea Asiguratoare” va plati celeilalte Parti suma corespunzatoare acestor prime. Orice suma neasigurata sau nerecuperata de la asiguratori. in conformitate cu responsabilitatile descrise in aceasta Sub-Clauza 18.“Partea Asiguratoare” va trimite dovada platii celeilalte Parti. Platile efectuate de o Parte catre cealalta Parte.5 [Revendicarile Beneficiarului] sau Sub-Clauzei 20. va fi suportata de Contractor si/sau Angajator.1 [Cerinte Generale pentru Asigurari]. cealalta Parte poate sa incheie (la optiunea sa) o asigurare care sa asigure cele necesare Contractului si sa plateasca primele de asigurare. .1 [Revendicarile Antreprenorului]. Daca “Partea Asiguratoare” omite sa incheie sau sa mentina in vigoare o asigurare solicitata in Contract. vor face. precum si o instiintare in acest sens Inginerului. iar cealalta Parte nici nu aproba omiterea asigurarii si nici nu incheie o asigurare care sa acopere cele necesare acestei omisiuni. iar Pretul Contractului va fi modificat in consecinta. obiectul Sub-Clauzei 2. dupa caz. Daca “Partea Asiguratoare” nu reuseste sa incheie sau sa mentina oricare din asigurari. orice suma care ar fi putut fi acoperita de asigurare va fi platita de “Partea Asiguratoare”.

indepartarii deseurilor. . Va asigura Utilajele Contractorului pentru nu mai putin decat valoarea totala de inlocuire. aceasta asigurare trebuie sa acopere toata durata de folosire a utilajelor pe Santier. • in perioada de Garantie a Lucrarii. Echipamentele Materialele si Documentele pentru nu mai putin decat costul total de inlocuire . la care se adauga costul transportului pe Santier. incluzand perioada de efectuare Testelor dupa Finalizarea Lucrarii. incluzand toate costurile demolarii.OBLIGAŢIILE CONTRACTORULUI Va asigura Lucrarile. Va incheia asigurarea la data stipulata in Anexa la Oferta care trebuie sa fie valabila pana la data emiterii Certificatului de Buna Executie (Receptia Finala). pentru a acoperi pierderi sau daune pentru care este raspunzator Contractorul si care sunt generate de un eveniment datorat Antreprenorului si care s-a produs: • inaintea Receptiei la Finalizarea Lucrarilor. Va mentine aceasta asigurare pana la data Receptiei Finale. taxele profesionale si profitul.

• Pot exclude pierderi sau daune si refacerea urmatoarelor: .OBLIGAŢIILE CONTRACTORULUI . platile fiind destinate sau alocate intre Parti pentru unicul scop de a recupera pierderile sau daunele. etc.3 [Riscurile Angajatorului]: razboi. • Vor acoperi toate daunele datorate oricarei cauze care nu este specificata in SubClauza 17. care vor fi impreuna indreptatite sa primeasca plati de la asiguratori. forte imprevizibile ale naturii.Continuare Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Particulare. rebeliune. proiectarea oricarei parti din Lucrari de catre Personalul Angajatorului. terorism. utilizarea de catre Angajator a oricaror parti din Lucrarile Permanente cu exceptia celor mentionate in Contract. asigurarile trebuie sa indeplineasca urmatoarele: • Vor fi incheiate si mentinute de Contractor ca “Parte Asiguratoare” • Se vor incheia in numele ambelor Parti.

in conditiile Sub-clauzei 14. cand acestea nu sunt in Tara. materialelor sau executiei necorespunzatoare. pot exclude pierderi sau daune si refacerea urmatoarelor: • Parti din Lucrare care prezinta deficiente din cauza erorilor de proiectare.5 [Echipamente si Materiale destinate Lucrarilor] . asa cum au fost specificate mai sus. • Unei parti de Lucrare care este pierduta sau deteriorata. • Unei parti de Lucrare care a fost receptionata de Angajator/Beneficiar • Bunurilor. in scopul de a restabili orice alta parte din Lucrari. daca aceasta parte prezinta deficiente ca urmare a erorilor de proiectare.Continuare Asigurarile pentru Lucrari si pentru Utilajele Contractorulu. si nu asa cum sunt descrise in paragraful urmator). a materialelor sau executiei (dar polita va include orice alte parti care sunt pierdute sau degradate ca o consecinta directa a deficientelor unor astfel de parti din Lucrare.OBLIGAŢIILE CONTRACTORULUI .

OBLIGAŢIILE CONTRACTORULUI Va asigura ambele Parti impotriva responsabilitatilor pentru orice pierderi. decese sau vatamari corporale care pot afecta oricare proprietate fizica (cu exceptia celor asigurate potrivit Sub-Clauzei 18.4 [Asigurarea Personalului Contractorului] si care sunt datorate Contractorului inainte de data Receptiei Finale. . daune. Se va asigura de faptul ca asigurarea va fi incheiata pentru o limita minima per incident cu un numar nelimitat de incidente si la o valoarea specificata in Anexa la Oferta (1 milion Euro pe incident – pentru toate cele 3 Contracte).2 [Asigurarea Lucrarilor] sau oricare persoana cu exceptia celor asigurate conform Sub-Clauzei 18.

si • orice cauza listata in Sub-Clauza 17.Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Particulare. • Vor fi facute in numele ambelor Parti • Vor fi extinse pentru a acoperi responsabilitatea pentru toate pierderile si daunele asupra proprietatii Angajatorului (exceptand cele asigurate la Sub-Clauza 18. peste. asigurarile trebuie sa indeplineasca urmatoarele: • Vor fi incheiate si mentinute de Contractor ca “Parte Asiguratoare”. sau prin orice teren. • deteriorarile care apar ca rezultat inevitabil (folosind metodele cele mai adecvate de executie) al obligatiilor Contractorului de a executa Contractul si de a remedia orice defect.2) care apar ca urmare a executarii Contractului de catre Contractor. si de a ocupa acest teren pentru aceste Lucrari. • Pot exclude responsabilitatea in masura in care aceasta decurge din: • dreptul Angajatorului/Beneficiarului de a executa Lucrari Permanente pe.3 [Riscurile Angajatorului] .

Beneficiarul si Inginerul vor primi deasemenea despagubiri. asigurarea poate fi facuta de catre subcontractori. . Asigurarea va fi mentinuta in vigoare si efectivitate pe toata perioada cat acest personal va participa la executia Lucrarilor. dar Contractorul va avea responsabilitatea respectarii acestei Clauze. maladii sau decesul oricarei persoane care face parte din Personalul Contractorului. pierderi si cheltuieli (incluzand taxele si cheltuielile legale) care decurg din vatamari corporale. imbolnaviri. Pentru personalul Subcontractorilor. cu exceptia cazului in care acestea sunt produse de un act sau o neglijenta a acestui personal.OBLIGAŢIILE CONTRACTORULUI Va incheia si mentine asigurarea pentru daune.

“Clauza 8” acopera trei aspecte importante referitoare la perioada de construire, si anume: Inceperea si Durata Perioadei de Construire (Sub-Clauzele 8.1 si 8.2)

Programul, Intarzierile si Extinderea de Timp (Sub-Clauzele 8.3 : 8.7)

Suspendarea Lucrarilor de catre Inginer (Sub-Clauzele 8.8 : 8.12)

PRINCIPALELE ETAPE IN IMPLEMENTAREA CONTRACTELOR DE LUCRARI
CONTRACT SEMNAT DE ANGAJATOR

RECEPTIA LUCRARILOR (CC10.1)

DATA DE INCEPERE (CC 8.1)

PREDARE SANTIER (CC 2.1)
> 7 zile <42 zile AO 1

ASIGURARI (CC 18)

AO 2

28 zile

PROGRAMUL (CC 8.3)
<28 zile

PERIOADA DE EXECUTIE (CC 8.2)

GARANTIA DE BUNA EXECUTIE (CC 4.2)

deasemenea. Sub-Clauza 8. Contractorul nu poate sa pregateasca programul final de lucru decat din momentul primirii instiintarii de incepere conform Sub-Clauzei 8.In termen de 28 de zile dupa primirea instiintarii potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.1.3. Contractorul va transmite Inginerului un program de executie detaliat cu planificari calendaristice. Contractorul va transmite programe actualizate de fiecare data cand programul anterior nu mai corespunde evolutiei lucrarilor sau obligatiilor Contractorului. stipuleaza cerintele pentru informatiile ce trebuiesc incluse in program si aceste cerinte trebuie coroborate cu cele prvazute in Conditiile Particulare si in Cerintele Angajatorului (Carte Galbena)/Specificatii (Carte Rosie) Cand redacteaza programul de executie a lucrarilor.1 “Inceperea Lucrarilor”. moment in care datele calendaristice pentru perioada de executie sunt cunoscute. . COMENTARII Contractorul incepe pregatirea programului de lucru inca de la nivelul pregatirii ofertei si continua adaptarea acestuia in timpul negocierilor si pana la semnarea Acordului de Contract. Oricum. Contractorul trebuie sa tina cont de faptul ca programul va fi folosit si pentru a demonstra daca o situatie de intarziere va cauza intarzierea finalizarii tuturor Lucrarilor stipulate in Contract.

efectuarea testelor necesare asa cum sunt ele stipulate in Cerintele Angajatorului (Carte Galbena) / Specificatii (Carte Rosie) si in Conditiile de Contract: in timpul constructiei. a livrarii pe santier. Planul de Protectia Muncii. Ordinea de execuţie a Lucrărilor care trebuie sa includa: Programul principalelor etape privind proiectarea de detaliu Programul principalelor documente ce trebuiesc emise (Planul de mediu. B. detalii privind numarul si structura personalului si a echipamentelor necesare pentru executia Lucrarilor. Planul Calitatii.A. Raportul suport al programului care include: o descriere generala a metodei de lucru pentru principalele etape din executie. . a receptiei acestora. etc. Programul principalelor etape privind constructia.) Programul principalelor etape privind fabricarea materialelor si echipamentelor. la terminarea lucrarilor. montarea echipamentelor. si dupa terminarea lucrarilor (numai in cazul Cartii Galbene).

Acest lucru este valabil si in cazul Cartii Rosii pentru partea de lucrari privind instalatii tehnologice care de regula sunt proiectate de Contractor.1 “Obligatiile Contractorului” privind Testele la Finalizare. cerintele pentru testele la finalizarea lucrarilor (care contin de regula teste de punere in functiune si teste de proba). In cazul Cartii Galbene. trebuie specificate in Cerintele Angajatorului si regasite in Oferta Contractorului atat ca perioada de timp pentru fiecare etapa de teste cat si ca descriere a testelor ce urmeaza a fi efectuate. in asemenea situatie detaliile privind testele se vor stipula in Specificatii si acestea trebuie interpretate in legatura cu Sub-Clauza 4. toate acestea trebuie prevazute in Conditiile Particulare sau in Cerintele Angajatorului/Specificatii. sa impuna anumite constrangeri in programul de lucru.COMENTARII Daca Inginerul intentioneaza sa solicite Contractorului o prezentare detaliata pentru anumite activitati.21 “Raportul de Progres” si 9. . sau sa se foloseasca un anumit software pentru redactarea programului.

atunci Contractorul va actiona in conformitate cu programul si cu alte obligatii pe care trebuie sa le indeplineasca potrivit prevederilor Contractului. Inginerul poate solicita Contractorului sa transmita o estimare a efectului anticipat al evenimentelor mentionate si/sau o propunere de solutionare conform Sub-Clauzei 13. sau • pot provoca intarzieri in executia Lucrarilor. In cazul in care aceasta notificare nu este transmisa in termen de 21 de zile. In aceasta situatie.3 “ “Procedura de Variatie”. Inginerul poate notifica Contractorul de faptul ca programul nu corespunde cu evolutia Lucrarilor si cu intentiile declarate ale Contractorului si in acest caz Contractorul va transmite un program actualizat in conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. . Oricand este cazul. in schimb in 21 de zile de la data primirii acestuia trebuie sa notifice Contractorul daca Programul nu respecta intocmai cerintele contractuale. Contractorul va informa Inginerul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente care pot aparea si asupra circumstantelor care pot afecta negativ lucrarile: • pot majora Pretul Contractului.Inginerul nu trebuie sa aprobe si nici chiar sa agreeze Programul de Executie transmis de Contractor.

dar aceasta Sub-Clauza permite Inginerului sa solicite Contractorului estimari si propuneri. totusi pentru un bun management de contract. si orice intentie de modificare a cestuia trebuie imediat notificata Inginerului. Daca Contractorul devanseaza Programul de Executie cu scopul de a intarzia in viitor anumite activitati. Notificarea pentru un Program revizuit de lucru trebuie tratata ca un “semnal de alarma” dat de Inginer pentru a constientiza Contractorul de riscul pe care si-l asuma si de a preintimpina situatiile in care finalizarea lucrarilor ar putea fi intarziata si Contractorul ar fi pus in situatia dea suporta costuri suplimentare. atunci Inginerul poate obiecta faptul ca nu este pregatit sa emita desenele aditionale de executie (cazul Cartii Rosii). Pentru a evita astfel de situatii este de preferat ca eventualele lucrari in avans sa fie agreate in prealabil cu Inginerul. astfel incat acesta sa isi poata ajusta programul propriu de activitate.COMENTARII Personalul Angajatorului este indreptatit sa isi planifice activitatile necesare pentru urmarirea lucrarilor si gestionarea contractului in baza Programului de Executie transmis de Contractor. . Nu exista nici o cerinta pentru Contractor de a se intalni cu Inginerul pentru a discuta problemele aparute si eventualele solutii. Inginerul ar fi normal sa discute cu Contractorul potentialele probleme in implementarea contractului si sa gaseasca solutii pentru preintimpinarea acestora. sau nu poate pune la dispozitie inginerii de supervizare necesari.

1 (daca motivele invocate duc numai la intarzierea unui articol din scopul lucrarilor si nu la intarzierea tuturor lucrarilor in sensul CC-10.4 se refera numai la extinderea de timp fara sa permita si plati aditionale. In cazul in care Contractorul solicita o prelungire a Perioadei de Executie.1 “Pretentiile Contractorului” in cel mult 28 de zile.5 “Determinari” pentru a determina daca este cazul unei extinderi de timp si durata acesteia.1. atunci Contractorul va inainta “pretentia” facand referire si la Sub-Clauza respectiva. Orice determinare privind o extindere de timp trebuie facuta cat se poate de repede pentru ca. unde este cazul unei suprapuneri cu o alta Clauza care permite si plati aditionale. Pentru prelungirea perioadei de executie Contractorul trebuie sa demonstreze ca motivele pentru care solicita extinderea de timp implica o intarziere a “Receptiei Lucrarilor de catre Angajator” conformSub-Clauzei 10. sau pentru a accelera ritmul de lucru tinand cont de data initiala de finalizare (extinderea de timp nu este justificata) CC-8. atunci prelungirea perioadei de executie nu este justificata).PREAMBUL: Sub-Clauza 8. Contractorul sa isi poate revizui Programul avand in vedere noua Data de Finalizare (cazul aprobarii extinderii de timp). iar Inginerul va proceda in conformitate cu CC-3.4 prezinta situatiile in care Contractorul poate fi indreptatit la o prelungire a perioadei de executie a Lucrarilor. atunci acesta trebuie sa notifice Inginerul conform CC-20. .

Conditii imprevizibile determinate de epidemii sau actiuni guvernamentale ce conduc la lipsa personalului sau a Bunurilor necesare pentru executarea Lucrarilor. perioada totală de prelungire a executiei. INGINERUL va revizui determinarile de timp anterioare. notificand Inginerul in termen de 28 de zile conform Sub-clauzei 20.Contractorul este indreptatit sa solicite o Prelungire a Perioadei de Executie. impediment sau acţiune cauzată de Angajator. Conditii climaterice adverse. Personalului Angajatorului sau de alti Contractori ai Angajatorului.3 “Procedura de variatie”) in cazul CR+CG.1-Pretentiile Contractorului (Contractor’s Claims). sau o schimbare substantiala in cantitatile de lucrari prevazute in Contract numai in cazul CR. Orice întârziere. . şi poate prelungi dar nu reduce. Un motiv de întârziere care dă dreptul la prelungirea Perioadei de Finalizare a Lucrarilor potrivit acestei Subclauze. si anume “Intarzieri Datorate Angajatorului” (detalii in Sub-clauza 8.5). in urmatoarele cazuri: Existenta unui Ordin de Variatie (daca o ajustare a termenului de executie nu a fost facuta sub CC-13. La stabilirea fiecărei prelungiri a termenului de terminare a lucrărilor.

Clauza 13 “Variatii si Ajustari” confera Inginerului dreptul de a emite Instructiuni pentru varierea ajustarea Lucrarilor solicitand sau nu o propunere in acest sens Contractorului.3 “Procedura de variatie”) in cazul CR+CG. atunci acesta trebuie sa revizuiasca Programul sub CC-8.1 solicitand o extindere de timp daca este cazul. Daca Inginerul a emis o astfel de instructiune fara sa solicite o propunere din partea Contractorului.3 – Evaluare). Numai in cazul Contractelor FIDIC Carte Rosie.3 si in termen de 28 de zile sa notifice Inginerul conform CC-20. Contractorul poate solicita o extindere de timp daca este cazul unei schimbari substantiale in cantitatile de lucrari (acest aspect va fi analizat ulterior in cadrul CC 12.Existenta unui Ordin de Variatie (daca o ajustare a termenului de executie nu a fost facuta sub CC-13. situatie care apare cu precadere ca urmare a procedurilor de masurare asa cum sunt ele definite in CC-12 “Masuratori si Evaluare” . sau o schimbare substantiala in cantitatile de lucrari prevazute in Contract (numai in cazul CR).

Sub-Clauzele relevante care pot indreptati Contractorul la o prelungire a perioadei de executie sunt urmatoarele: “Desene sau Instructiuni Intarziate” – CR si “Erori in Cerintele Angajatorului” .CG “Dreptul de Acces pe Santier” “Trasarea Lucrarilor” “Conditii Fizice Neprevazute” “Vestigii” “Testari” “Interferenta cu Testele la Finalizarea Lucrarilor” “Ajustari pentru Schimbari in Legislatie” “Dreptul Contractorului de a Suspenda Lucrarile” “Consecintele Riscurilor Angajatorului” “Consecintele Fortei Majore” .Un motiv de întârziere care dă dreptul la prelungirea Perioadei de Finalizare a Lucrarilor potrivit oricarei Sub-clauze din Conditiile de Contract.

Conditii climaterice adverse: Pentru a justifica o asemenea extindere de timp. Contractorul va inainta inregistrari ale conditiilor climaterice normale din ultimii ani (de regula 5 ani).10 “Informatii despre Santier” In cazul conditiilor climaterice adverse Contractorul poate solicita numai extindere de timp (nu si compensatii banesti).12. conform CC-4. In acest sens. . Contractorul trebuie sa demonstreze ca a intimpinat conditii climaterice exceptionale care conduc la intarzierea finalizarii lucrarilor. conditiile climaterice neffind tratate ca si conditii fizice neprevazute conform Clauzei 4. in mod normal aceste inregistrari trebuie facute disponibile ofertantilor la nivelul Documentatiei de Licitatie.

Actiunile guvernamentale nu sunt restrictionate numai la guvernul tarii in care se desfasoara proiectul. pina la data depunerii ofertelor.1.8 “Imprevizibil” inseamna ceea ce nu poate fi prevazut in mod rezonabil de catre un Contractor cu experienta. In cazul acestei Sub-Clauze situatiile imprevizibile se refera la epidemii sau actiuni ale guvernului. Situatia lipsei de personal sau a Bunurilor pentru executia Lucrarilor trebuie sa fi fost imprevizibila pentru un Contractor experimentat. Conform Sub-Clauzei 1. .6.Conditii imprevizibile determinate de epidemii sau actiuni guvernamentale ce conduc lipsa personalului sau a Bunurilor necesare pentru executarea Lucrarilor.

Orice întârziere. conform Sub-Clauzei 17.6 “Colaborarea” care indreptateste Contractorul la compensatii banesti dar nu la extindere de timp.3 “Riscurile Angajatorului” si. atunci referire se va face si la Sub-Clauza 4. Deasemenea in situatia intarzierilor cauzate de prezenta pe santier a altor Contractori ai Angajatorului. Personalului Angajatorului sau de alti Contractori ai Angajatorului. Paragraful (e) al Sub-Clauzei 8. .4 indreptateste Contractorul numai la extindere de timp dar multe din evenimentele stipulate sunt acoperite si de Sub-Clauza 17. impediment sau acţiune cauzată de Angajator. in consecinta.4 “Consecintele Riscurilor Angajatorului” Contractorul este indreptatit si la plata costurilor suplimentare si a unui profit rezonabil.

Dacă se aplică următoarele condiţii şi anume: a) Contractorul a urmat întocmai procedurile stabilite de autorităţile publice constituite legal. din Ţara respectivă. şi Intârzierea sau întreruperea lucrărilor nu putea fi prevăzută c) Atunci o astfel de întârziere va fi considerată o cauză de întârziere potrivit sub-paragrafului (b) a SubClauzei 8. .motiv care indreptateste dreptul la prelungirea Perioadei de Finalizare a Lucrarilor potrivit oricarei Sub-Clauze din Conditiile de Contract. b) Aceste de autorităţi întârzie sau împiedică lucrările Contractorului.4 (Prelungirea Perioadei de Finalizare a Lucrărilor) .

Dacă Inginerul nu anunţă altfel. Contractorul va plati Angajatorului aceste costuri. Dacă aceste metode revizuite conduc la costuri suplimentare pentru Angajator. care pot duce la creşterea orelor de muncă şi/sau a numărului Personalului Contractorului şi/sau a Bunurilor. .5 “Plângerile Angajatorului”. potrivit Sub-clauzei 8.3 “Programul”. Contractorul va adopta aceste metode revizuite.Dacă nu sunt motive pentru o Prelungirea Perioadei de Executie conform Sub-clauzei 8. si Inginerul constata ca: Progresul actual este prea lent pentru ca lucrările să poată fi încheiate în perioada destinată Finalizarii Lucrărilor şi/sau Progresul este (sau va fi) devansat de programul actual la care se face referire în Subclauza 8. un program revizuit şi un raport justificativ care sa descrie metodele revizuite propuse de Contractor spre a fi adoptate in vederea stimularii evolutiei lucrarilor pentru incadrarea in Durata de Executie.4 [Prelungirea Perioadei de Executie]. precum si penalitati pentru intarzieri (daca e cazul). pe riscul şi cheltuiala Contractantului.3 (Programul) Atunci Inginerul poate solicita Contractorului. potrivit Sub-clauzei 8.7. in conformitate cu prevederile Sub-clauzei 2.

3) Progres lent sau intarzieri (CC-8.3) Anexa la Oferta Dreptul de Acces pe Santier (CC2.Notificarea de Incepere a Lucrarilor (CC-8.1) solicitand Extindere de Timp (CC-8.1) Inginerul notifica faptul ca Programul nu corespunde prevederilor contractuale Progresul nu corespunde cu Programul Contractorul inainteaza un Program revizuit (CC-8.6) Contractorul emite pretentii (CC-20.4) .1) 28 de zile Contractorul inainteaza Programul (CC8.

Inginerul face determinarea si acorda extensie de timp (CC-3.5) Inginerul face Determinarea (CC-3.5) DA Contractorul inainteaza Programul revizuit (CC-8.6) Contractorul adopta masurile revizuite si Angajatorul suporta costuri aditionale (CC-8.6) Contractorul obiecteaza si se adreseaza la CAD (CC-20.6) Revendicarile Angajatorului pentru costuri (CC-2.4) .3) NU Inginerul solicita Contractorului metode revizuite (CC-8.5) Inginerul deduce costurile de la Contractor (CC-14.

Daca Contractorul nu respectă Durata de Executie a lucrărilor (sub- clauza 8.2)
Plăteşte ANGAJATORULUI penalizări de întârziere,subiect al Sub-clauzei 2.5, “Revendicarile Angajatorului” – Employer’s Claims, altele decât penalizarile datorita rezilierii conform Sub-clauzei 15.2 “Rezilierea de către Angajator”

Penalizările vor în conformitate cu Anexa la Ofertă, pentru fiecare zi de întârziere între data terminării lucrărilor stipulată în Contract şi data Certificatului de Recepţie (preluarea Lucrarilor de catre Angajator

Penalizările astfel calculate nu vor fi mai mari decât suma prevăzută în Anexa la Ofertă care se calculeaza ca procent, de regula, din Valoarea Acceptata de Contract.

CONTRACTORUL nu este absolvit de obligaţia sa de a termina Lucrările sau orice alte obligaţii potrivit Contractului.

Inginerul poate oricând dispune Contractorului suspendarea unei părţi sau a tuturor Lucrărilor.

Pe perioada suspendării Contractorul va proteja şi va asigura paza părţii de lucrare suspendata sau a întregii lucrări, dupa caz.

Inginerul poate, de asemenea, notifica cauza suspendarii. Dacă cauza suspendării este notificată de Inginer şi se dovedeste ca este datorata Contractorului, urmatoarele Sub-Clauze 8.9, 8.10 si 8.11 nu se vor aplica.

COMENTARII:
Suspendarea poate fi necesara datorita unor situatii care pot fi sau nu imputabile uneia din Parti

Nu este nici o obligatie contractuala pentru a emite o instructiune privind suspendarea, desi exista anumite cazuri evidente cand suspendarea ar trebui invocata (spre exemplu: perioade de inundatii severe).

In astfel de cazuri evidente este numai riscul Contractorului daca acesta persista sa execute lucrari care evident ar trebui suspendate; in unele cazuri, persistenta Contractorului de a executa lucrari poate sa conduca la o suspendare a acestora de catre Inginer pentru motive imputabile Contractorului (nerespectarea tehnologiei de executie, a masurilor de protectie, etc.).

Surprinzator, Inginerul nu este obligat sa notifice cauza Suspendarii; totusi un Inginer rezonabil va notifica Contractorul despre cauzele suspendarii pentru a constientiza Contractorul de aplicarea sau nu a Sub-Clauzelor 8.9, 8.10 si 8.11

În cazul în care Contractorul suferă întârzieri şi/sau apar costuri suplimentare ca urmare a respectării instrucţiunilor Inginerului potrivit Sub-clauzei 8.8 “Suspendarea Lucrărilor”.4 “Prelungirea Duratei de Executie”. şi plata unor astfel de Costuri. După primirea unei astfel de înştiinţări.5 “Determinari” pentru a aproba sau a decide asupra acestor probleme.8 “Suspendarea Lucrărilor” şi/sau datorită reluării Lucrărilor. . Contractorul nu va fi indreptatit la o prelungire a duratei de executie si/sau la plata costurilor suplimentare necesare: • pentru remedierea consecintelor unor erori de proiectul realizat de Contractor sau a lucrarilor si materialelor necorespunzatoare. potrivit Sub-clauzei 8. sau • a omisiunii Contractorului de a proteja.1 “Revendicarile Contractorului” va fi îndreptăţit la: o prelungire a perioadei pentru astfel de întârzieri. Potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. care vor fi adăugate la Preţul de Contract. depozita sau asigura paza. Inginerul va proceda în conformitate cu Sub-Clauza 3. Contractorul îl va informa pe Inginer şi potrivit Sub-clauzei 20. dacă încheierea lucrărilor este sau va fi întârziată.

Contractorul a marcat Echipamentele si/sau Materialele ca fiind proprietatea Angajatorului (vezi CC 7. . dacă: Producerea Echipamentelor sau livrarea acestora şi/sau a Materialelor au fost suspendate mai mult de 28 de zile In conformitate cu instructiunile Inginerului.7 “Proprietatea asupra Echipamentelor si Materialelor” Daca nu contravine Legilor Tarii si fara riscul sechestrului sau a altor impuneri. (b)Contractorul este indreptatit la incasarea valorii acestora potrivit prevederilor Sub- Clauzei 8.Contractorul va fi îndreptăţit la plata valorii (de la data suspendarii) Echipamentelelor şi/sau Materialele care inca nu au fost livrate pe Şantier (dar au fost comandate). Materialele si fiecare componenta a Echipamentelor va deveni proprietatea Angajatorului atunci cand: (a)Este livrat pe Santier.10. CC 7.7 – Proprietatea asupra Echipamentelor si Materialelor).

Dreptul de plata pentru Echipamente/Materiale in cazul suspendarii se pierde.7 (b) “Proprietatea asupra Echipamentelor si Materialelor”. • daca Inginerul confirma aceasta solicitare atunci Contractorul va introduce suma aferenta in Solicitarea de Plata conform Sub-Clauzei 14. dupa 28 de zile de la data suspendarii.1 “Revendicarile Contractorului”. • daca Inginerul nu confirma aceasta solicitare.COMENTARII: In cazul unei suspendari ce nu este imputabila Contractorului. acesta este indreptatit sa solicite plata Echipamentelor si/sau Materialelor a caror producere sau livrare a fost suspendata daca Contractorul ia masurile necesare ca Echipamentele/materialele sa devina proprietatea Angajatorului conform Sub-Clauzei 7.7. .3. atunci Contractorul poate emite o revendicare conform SubClauzei 20. daca: • Contractorul nu poate sa faca aranjamentele necesare pentru ca acestea sa intre in proprietatea Angajatorului conform Sub-Clauzei 7. Orice solicitare de plata pentru Echipamente si/sau Materiale care nu au fost inca livrate pe santier trebuie mai intai notificata de Contractor si confirmata de Inginer. sau • Contractul este terminat din alte motive.

. sa trateze suspendarea ca o omisiune potrivit Clauzei 13 “Variatii si Modificari” a părţii de Lucrari afectate. Dacă astfel de suspendare afectează întreaga Lucrare. si aceasta parte nu va fi executata de catre alti contractori.8 “Suspendarea Lucrărilor” a durat mai mult de 84 de zile. Contractorul poate.Dacă suspendarea potrivit Sub-clauzei 8. Contractorul poate transmite o instiintare de reziliere a Contractului potrivit Sub-Clauzei 16. prin înştiinţarea Inginerului. Dacă Inginerul nu confirma permisiunea in termen de 28 de zile de la solicitare.2 “Rezilierea Contractului de către Contractor”. Contractorul poate solicita Inginerului permisiunea de a reîncepe Lucrările. Partea omisa a lucrarii va fi evaluata de Inginer in acord cu Contractorul.

Contractorul este indreptatit la o extindere de timp si la compensatii financiare pentru aspectele legate de reluarea Lucrarilor.După primirea notificarii Inginerului privind reinceperea Lucrarilor. atunci cel mai probabil Inginerul va emite instructiuni in acest sens. Contractorul şi Inginerul vor examina împreună Lucrările. defect sau pierdere a Lucrărilor. COMENTARII: Daca in urma examinarii comune Inginerul si Contractorul au puncte de vedere diferite.1 “Revendicarile Contractorului”. iar Contractorul are obtiunea de a emite pretentii conform SubClauzei 20. Conform Sub-Clauzei 8. Contractorul va remedia orice deteriorare.9 “Consecintele Suspendarii”. Echipamentele şi Materialele afectate de suspendare. care au aparut in perioada suspendării. . Echipamentelor sau Materialelor.

.

1) > 7 zile <42 zile AO 1 ASIGURARI (CC 18) AO 2 21 z <28 zile PERIOADA DE EXECUTIE (CC 8.2) NOTIFICAREA TESTELOR LA TERMINAREA LUCRARILOR (CC 9. MANUALELE DE OPERARE Varianta proiect GARANTIA DE BUNA EXECUTIE (CC 4.1) DATA DE INCEPERE (CC 8.1) .2) CARTEA CONSTRUCTIEI.PRINCIPALELE ETAPE IN IMPLEMENTAREA CONTRACTELOR DE LUCRARI SCRISOAREA DE ACCEPTARE RECEPTIA LUCRARILOR (CC10.1) DATA INCEPERE TESTE PREDARE SANTIER (CC 2.

astfel de teste vor fi efectuate in termen de 14 zile de la această dată.Contractorul va efectua testele la Încheierea Lucrărilor conform acestei Clauze şi Sub-Clauzei 7.6 (Documentele de Executie) şi Sub-clauzei 5. Imediat ce s-au inregistrat Teste la Finalizare corespunzatoare pentru Lucrari sau Sectiuni. La analiza Testelor la Finalizare. Contractorul va transmite Inginerului un raport care certifica rezultatele Testelor. după furnizarea urmatoarelor documentaţii: Sub-clauzei 5. sau la datele stabilite de Inginer (atat in cazul cartii Galbene cat si in cazul Cartii Rosii).7 (Manuale de Exploatare şi Intreţinere) – Carte Galbena Sub-clauzei 4.1 (Cartea Constructiei si Manualele de Exploatare si Intretinere) – Carte Rosie Contractorul va înştiinţa Inginerul cu cel puţin 21 de zile înainte de a fi pregătit să efectueze Testele la Finalizarea Lucrărilor. .4 (Testarea). Inginerul va lua in considerare efectele utilizarii Lucrarilor de catre beneficiar in perioada de executie.

instrumente. Contractorul va conveni cu Inginerul ora şi locul pentru testarea oricărei Instalaţii.1 (Plângerile Contractantului) acesta va fi îndreptăţit la: o extindere de timp si plata costurilor suplimentare si a profitului aferent .Sub-Clauza 7. caz în care testele vor fi efectuate doar în prezenţa Inginerului. electricitate. materiale şi personal corespunzător calificat şi experimentat necesar pentru o realizarea eficientă a testelor. Contractantul poate începe efectuarea testelor. echipament. Materiale sau a altor părţi din Lucrare Inginerul va înştiinţa Contractorul în minimum 24 de ore asupra intenţiei sale de a participa la teste. Contractorul va informa Inginerul şi potrivit Sub-clauzei 20. combustibil. Contractorul va furniza toate aparatele.Testarea Această Sub-clauză se va aplica tuturor testelor specificate în Contract. asistenţa. Dacă Inginerul nu se prezintă la ora şi locul convenit. documentele şi alte informaţii. consumabile. altele decât Testele după Finalizarea Lucrărilor (aplicabile cu precadere Cartii Galbene). muncitori. doar dacă nu se specifică altfel de către Inginer. Dacă Contractantul suferă întârzieri şi/sau apar Costuri suplimentare ca urmare a unei întârzieri provocate de Inginer.4 .

2) GARANTIA DE BUNA EXECUTIE (CC 4.1) DATA DE INCEPERE (CC 8.1) DATA INCEPERE TESTE PREDARE SANTIER (CC 2.1) > 7 zile <42 zile AO 1 ASIGURARI (CC 18) AO 2 21 z a b c <28 zile TESTE LA TERMINAREA LUCRARILOR (CC 9) PERIOADA DE EXECUTIE (CC 8. MANUALELE DE OPERARE Varianta proiect a = Teste premerg.2) CARTEA CONSTRUCTIEI. punerii in functiune (pre-commissioning) b = Teste de punere in functiune (commissioning) NOTIFICAREA TESTELOR LA TERMINAREA LUCRARILOR (CC 9.1) c = Teste de Exploatare (trial operation) .PRINCIPALELE ETAPE IN IMPLEMENTAREA CONTRACTELOR DE LUCRARI SCRISOAREA DE ACCEPTARE RECEPTIA LUCRARILOR (CC10.

Teste de incercare in exploatare (trial operation) efectuată pentru a demonstra că Lucrările sau Secţiunile acestora funcţionează în siguranţă şi în conformitate cu Contractul.Testele se vor desfasura in urmatoare succesiune: Teste premergatoare punerii in functiune (pre-commissioning tests). . Teste de punere in functiune (commissioning tests). care vor include teste operaţionale efectuate în toate condiţiile de exploatare disponibile pentru a demonstra că Lucrările sau Secţiunile acestora pot fi exploatate în siguranţă.Carte Galbena . care vor include verificări adecvate şi teste funcţionale (“reci” sau “calde”) efectuate pentru a demonstra că fiecare parte a Instalaţiilor poate trece în siguranţă la următoarea fază.

3 [Interferenta cu Testele la Finalizare]. paragraful cinci Inginerul va înştiinţa Contractorul cu cel putin 24 de ore inainte. si/sau Sub-Clauza 10. se va aplica Sub-Clauza 7. Dacă Inginerul nu se prezintă la ora şi locul convenit.Dacă Testele la Finalizarea Lucrărilor sunt întârziate nejustificat de către Angajator/Beneficiar.4. asupra intenţiei sale de a participa la teste.4 [Testarea] (paragraful al cincelea). . caz în care testele vor fi considerate ca fiind efectuate în prezenţa Inginerului. Contractantul poate începe efectuarea testelor (cu exceptia cazurilor in care Inginerul dispune altceva). Sub-Clauza 7.

• Inginerul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. Inginerul va transmite o instiintare si va solicita ca Testele la Încheierea Lucrărilor să fie efectuate în termen de 14 zile de la înştiinţare şi în conformitate cu prevederile relevante din Contract. datorită unui motiv pentru care Angajatorul este responsabil. • În cazul în care Contractorul suferă întârzieri şi/sau apar costuri suplimentare ca urmare a întârzierii în efectuarea Testelor la Finalizarea Lucrărilor. • Ulterior.• În cazul în care Contractantul este împiedicat. .5 “Determinari” pentru a stabili modul de solutionare a acestor probleme. Inginerul va emite Certificatul de Recepţie iar Contractorul va efectua Testele la Finalizarea Lucrărilor imediat ce acest lucru este posibil. se va considera că Angajatorul a recepţionat Lucrările sau Secţiunile (dupa caz) la data care Testele de Finalizare ar fi fost incheiate daca nu ar fi survenit o asemenea situatie. care vor fi adăugate la Preţul de Contract. şi plată unor astfel de Costuri plus un profit rezonabil. cu mai mult de 14 zile să efectueze Testele la Finalizare. dar înainte de expirarea Perioadei de Notificare a Defectelor. acesta va fi îndreptăţit la: o prelungire a perioadei pentru astfel de întârzieri. Contractorul îl va informa pe Inginer şi potrivit Sub-clauzei 20.1 „‟Revendicarile Contractorului‟‟.

Personalul Angajatorului va efectua el însuşi astfel de teste. pe riscul şi cheltuiala Contractorului. in acest caz Contractorul va notifica Inginerul despre programarea testelor.Dacă Testele la Finalizarea Lucrărilor sunt întârziate nejustificat de către Contractor. . Inginerul poate printr-o notificare să solicite Contractorului să efectueze testele în termen de 21 de zile de primirea înştiinţării respective. În cazul în care Contractorul nu reuseste să efectueze Testele la Finalizarea Lucrărilor în termen de 21 de zile. si va trece la efectuarea acestora. Aceste Teste la Încheierea Lucrărilor vor fi considerate că fiind efectuate în prezenţa Contractorului. iar rezultatele vor fi acceptate ca fiind exacte.

măsurătorilor sau testării.5 (Respingerea) şi Reprezentantul Angajatorului sau Contractorul poate solicita ca testele necorespunzatoare şi Testele la Finalizare pentru oricare lucrare in legatura cu acestea sa fie repetate. Inginerul poate respinge Instalaţiile. Material.5) Dacă în urma inspecţiei. Contractorul potrivit Sub-clauzei 2. Contractorul va remedia prompt defectele şi se va asigura că părţile respinse corespund cerinţelor Dacă Inginerul solicită retestarea unor astfel de Instalaţii. testele vor fi repetate în aceeaşi termeni şi condiţii. proiecte sau lucrări. proiectul sau lucrarea. orice Instalaţie. Materialele.5 (Plângerile Angajatorului) va plăti aceste cheltuieli Angajatorului . Dacă respingerea şi retestarea conduc la costuri suplimentare. informându-l pe Contractor asupra motivelor sale. Materiale.Dacă Lucrările sau o Secţiune a acestora nu trece Testele la Finalizarea Lucrărilor. in termenii si conditiile aplicabile testelor anterioare. examinării. RESPINGEREA (CC 7. se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 7. proiect sau lucrare este considerată imperfectă sau nu este în conformitate cu Contract.

Dacă metoda de calcul nu este definită în Contract.5 (Plângerile Angajatorului) şi Sub-clauzei 3.3. caz in care paragraful (c) al Sub-Clauzei 11. Inginerul va fi îndreptăţit: (a) să dispună repetarea Testelor la Încheierea Lucrărilor potrivit Sub-Clauzei 9.5 (Precizări) . dacă Angajatorul solicită acest lucru. Preţul de Contract va fi redus cu suma necesara despagubirii Angajatorului de consecintele erorilor Contractorului. Angajatorul poate solicita ca reducerea să fie (i) de comun acord şi plătibilă înainte de emiterea Certificatului de Recepţie. sau (ii) stabilită şi plătită potrivit Sub-clauzei 2.4 (Omisiunea Remedierii Defectelor) devine aplicabil.3 (Retestarea). (b) Sa respinga Lucrarile sau sectiunile in cauza daca rezultatele necorespunzatoare nu permit Angajatorului utilizarea acestora.Dacă Lucrările sau o Secţiune a acestora nu trece Testul repetat la Încheierea Lucrărilor potrivit Subclauzei 9. sau (c) să emită Certificatul de Recepţie.

.

.Aceasta Clauza se refera la procedurile ce trebuie urmate cand Lucrarile sunt gata de a fi receptionate de catre Angajator. Cerintele ce trebuie indeplinite pentru ca Lucrarile sa poata fi receptionate sunt listate in Sub-Clauza 8. Referitor la Receptia Lucrarilor. Aceasta Clauza este aplicabila Lucrarii ca un intreg sau pentru orice Sectiune a Lucrarii daca aceasta a fost astfel definita in Anexa la Oferta. Totusi in cazul Cartii Rosii pentru instalatiile ce sunt lasate a fi proiectate de Contractor (daca este cazul) acestea ar trebui supuse acelorasi Teste la Finalizare ca si in cazul Cartii Galbene. acestea incluzand teste de punere in functiune si teste de proba. Cerintele pentru Testele la Finalizare sunt mult mai extinse in cazul Cartii Galbene.2 “Durata Executiei” si includ “Testele la Finalizare” asa cum sunt ele prevazute in Clauza 9. Beneficiarul va trebui sa tina cont si de prevederile Legii 10/1995 si a Ordonantei de Guvern 273/1994.

1) .1) DATA DE INCEPERE (CC 8.2) CARTEA CONSTRUCTIEI – Varianta finala CARTEA CONSTRUCTIEI.1) > 7 zile <42 zile AO 1 ASIGURARI (CC 18) AO 2 a 21 z b c <28 zile TESTE LA TERMINAREA LUCRARILOR (CC 9) PERIOADA DE EXECUTIE (CC 8.2) NOTIFICAREA TESTELOR LA TERMINAREA LUCRARILOR (CC 9.1) DATA INCEPERE TESTE PREDARE SANTIER (CC 2. MANUALELE DE OPERARE Varianta proiect GARANTIA DE BUNA EXECUTIE (CC 4.PRINCIPALELE ETAPE IN IMPLEMENTAREA CONTRACTELOR DE LUCRARI SCRISOAREA DE ACCEPTARE RECEPTIA LUCRARILOR (CC10.

ANGAJATORUL RECEPŢIONEAZĂ LUCRĂRILE când: Lucrarile fost finalizate conform Contractului. cu exceptia unor lucrari minore ramase neexecutate si a defectiunilor care nu vor afecta semnificativ utilizarea Lucrarilor sau a Sectiunilor in scopul destinat. S-a emis Certificatul de Recepţie pentru aceste Lucrări/Sectiuni sau se poate considera ca fiind emis. . Nu se recepţionează Lucrările/Sectiunile prevazute în Sub-clauza 9. inclusiv au trecut Testele la Incheierea Lucrarilor. pana cand varianta finala si aprobata a “cartii constructiei” nu va fi transmisa Inginerului.4 “Netrecerea Testelor la Finalizarea Lucrărilor” Lucrarile nu se vor considera finalizate pentru a fi receptionate .

Lucrările specificate vor fi terminate înaintea unei alte înştiinţări . iar Lucrările sau Secţiunile sunt conforme cu Contractul. precizând data la care Lucrările sau Secţiunile au fost terminate conform Contractului. Dacă Lucrările au fost împărţite pe Secţiuni. CONTRACTORUL este îndreptăţit să solicite Certificat de Recepţie pentru fiecare Secţiune Emite CERTFICATUL de RECEPŢIE. Lucrările (in opinia Contractorului) să fie terminate şi gata pentru a fi recepţionate. excepţie lucrările minore. se consideră că Certificatul de Recepţie a fost emis în ultima zi a perioadei de 28 de zile Respinge cererea. Dacă INGINERUL omite să emită Certificatull de Recepţie sau să respingă Cererea Contractorului în termen de 28 de zile. motivând şi specificând lucrările solicitate a fi executate de Contractor pentru a face posibilă emiterea Certificatului de Recepţie.FAZELE RECEPŢIEI LUCRĂRILOR DE CĂTRE ANGAJATOR CONTRACTORUL INGINERUL în termen de 28 de zile de la primirea înştiinţării Înştiinţare trimisă Inginerului cu cel mult 14 zile înainte ca.

• La cererea Angajatorului. atunci: partea care este utilizată va fi considerată ca fiind recepţionată de la data la care a început utilizarea acesteia. . Inginerul poate emite Certificatul de Recepţie pentru orice parte a Lucrărilor Permanente. obligaţia Contractorului de a avea grijă de acea parte va înceta de la această dată. şi în cazul în care Contractorul solicită. Inginerul va emite Certificatul de Recepţie pentru această parte a lucrării. moment în care această obligaţie va trece în sarcina Angajatorului. dacă Angajatorul utilizează o parte a Lucrărilor înainte de emiterea Certificatului de Recepţie. • Angajatorul nu va utiliza nici o parte a Lucrărilor numai dacă Inginerul a emis Certificatul de Recepţie pentru această parte. • Totuşi.

penalitatile de intarziere pentru celelalte Sectiuni (daca exista). Inginerul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. diminuate proportional. . • Dacă s-a emis Certificatul de Recepţie pentru o parte a Lucrărilor (alta decât o Secţiune). altele decat utilizarea specificata in Contract sau acceptata de catre Contractor. • Diminuarile proprtionale se vor aplica numai procentului zilnic al penalizarii si nu vor afecta limita maxima a penalitatilor. acesta din urmă poate (i) trimite o înştiinţare Inginerului şi (ii) potrivit Sub-clauzei 20.5 „‟Determinari‟‟ pentru a stabili aceste proportii. Contractorul va efectua aceste Teste de Încheiere a Lucrărilor cât mai curand posibil. care vor fi incluse în Preţul de Contract. vor fi deasemenea. înainte de expirarea Perioadei de Notificare a Defectiunilor.1 ‟‟Revendicarile Contractorului‟‟ va fi îndreptăţit la plata unor astfel de Costuri plus un profit rezonabil. penalităţile pentru întârzierea finalizarii Lucrărilor rămase de executat vor fi diminuate proportional. • Dacă se produc costuri suplimentare Contractorului ca urmare a recepţiei si/sau utilizarii de catre Antreprenor a unei parti din Lucrare.• După ce Inginerul a emis Certificatul de Recepţie pentru o parte din Lucrare. In mod similar. in care este inclusa si partea receptionata. Contractorul va lua cât mai urgent toate măsurile necesare pentru efectuarea oricăror Teste la Finalizare neefectuate.

Daca o parte de Lucrare va fi utilizata numai ca o masura temporara. insa in cazul in care finalizarea unei alte parti de Lucrare va fi intarziata din acest motiv. . asa cum este specificat in Contract sau agreat de cele 2 Parti.4 (e) “intarzieri cauzate de Angajator. Preluarea unei parti de Lucrare poate insa crea probleme pentru oricare din Testele la Finalizarea Lucrarii deoarece este posibil ca testele pentru o parte din Lucrare sa trebuiasca a fi coordonate cu testele altor parti din Lucrare. atunci receptia acestei parti de Lucrare nu este necesara. atunci cu siguranta Contractorul va emite revendicari sub o alta clauza. Personalului Angajatorului sau de alti Contractori ai Angajatorului”. cel mai posibil conform Sub-Clauzei 8.COMENTARII: Numai Angajatorul are dreptul sa decida daca o anumite parte din Lucrare trebuie receptionata inainte de finalizarea intregii Lucrari sau Sectiuni. Aceasta Sub-Clauza nu indreptateste Contractorul la nici o extindere de timp.

. Inginerul va emite Certificatul de Recepţie iar Contractorul va efectua Testele la Finalizarea Lucrărilor imediat ce acest lucru este posibil. • Inginerul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. care vor fi adăugate la Preţul de Contract. acesta va fi îndreptăţit la: o prelungire a perioadei pentru astfel de întârzieri. Contractorul îl va informa pe Inginer şi potrivit Sub-clauzei 20. • În cazul în care Contractorul suferă întârzieri şi/sau apar costuri suplimentare ca urmare a întârzierii în efectuarea Testelor la Finalizarea Lucrărilor. dar înainte de expirarea Perioadei de Notificare a Defectelor. Inginerul va transmite o instiintare si va solicita ca Testele la Încheierea Lucrărilor să fie efectuate în termen de 14 zile de la înştiinţare şi în conformitate cu prevederile relevante din Contract. şi plată unor astfel de Costuri plus un profit rezonabil.1 „‟Revendicarile Contractorului‟‟. se va considera că Angajatorul a recepţionat Lucrările sau Secţiunile (dupa caz) la data care Testele de Finalizare ar fi fost incheiate daca nu ar fi survenit o asemenea situatie.• În cazul în care Contractantul este împiedicat.5 “Determinari” pentru a stabili modul de solutionare a acestor probleme. cu mai mult de 14 zile să efectueze Testele la Finalizare. • Ulterior. datorită unui motiv pentru care Angajatorul este responsabil.

Aceasta Sub-Clauza specifica faptul ca Procesul Verbal de Receptie nu trebuie sa acopere restabilirea finala a suprafetelor de teren. COMENTARII: Refacerea finala a suprafetelor de teren nu este intotdeauna posibila inainte de a finaliza toate Lucrarile.Cu exceptia altor prevederi ale Procesului Verbal de Receptie la Finalizarea Lucrarilor. . aceasta se va fi tratata ca si o lucrare minora ramasa neexecutata si care va fi finalizata in perioada de garantie. decat in cazul cand aceasta a fost efectuata si receptionata si mai departe mentionata in Procesul verbal. In cazul in care la momentul receptiei restabilirea suprafetei de teren nu a fost efectuata deci nici receptionata. un proces verbal emis pentru o Sectiune sau o parte a Lucrarilor nu va certifica executia lucrarilor necesare de restabilire a suprafetelor de teren din zona lucrarii sau a altor suprafete de teren.

.

asa cum sunt ele stipulate in aceasta Clauza. Variatiile pot fi emise numai pana la data emiterii certificatului de Receptie. In cazul Cartii Galbene neindeplinirea specificatiilor privind performantele Lucrarii (costurile operationale verificate in cadrul “Testelor dupa Finalizare” – CC-12) si care au loc in perioada de garantie. asa cum actiunile similare pana la data de Finalizare a Lucrarilor a fost intreprinse de Inginer.. imediat dupa ce Lucrarile au fost receptionate de Angajator si cand Contractorul ramane responsabil pentru corectarea oricaror defecte si finalizarea lucrarilor minore asa cum sunt ele prevazute in Procesul Verbal de Receptie.Aceasta Clauza se refera la procedurile ce trebuie urmate in timpul perioadei de Notificare a Defectelor (perioada de garantie). In aceasta perioada Inginerul are anumite responsabilitati contractuale. Procedurile prevazute in aceasta Clauza prevad ca notificarile si actiunile ce vor fi intreprinse sa fie facute de Angajator (in acest caz de Beneficiar conform conditiilor particulare). . aceasta schimbare de actiune este logica tinand cont de faptul ca Lucrarile sunt preluate si exploatate de Angajator (Beneficiar) si este in masura sa notifice Contractorul despre toate defectele aparute si sa urmareasca remedierea acestora. se vor considera ca defect. dar nu mai poate emite Instructiuni ce pot cauza Variatii.

1) .2) PERIOADA DE GARANTIE (CC 11) <28 zile CARTEA CONSTRUCTIEI – Varianta finala CARTEA CONSTRUCTIEI. MANUALELE DE OPERARE Varianta proiect GARANTIA DE BUNA EXECUTIE (CC 4.1) DATA INCEPERE TESTE PREDARE SANTIER (CC 2.PRINCIPALELE ETAPE IN IMPLEMENTAREA CONTRACTELOR DE LUCRARI CONTRACT SEMNAT DE ANGAJATOR RECEPTIA LUCRARILOR (CC10.2) NOTIFICAREA TESTELOR LA TERMINAREA LUCRARILOR (CC 9.1) DATA DE INCEPERE (CC 8.1) > 7 zile <42 zile 14 z AO 1 ASIGURARI (CC 18) AO 2 21 z TESTE LA TERMINAREA LUCRARILOR (CC 9) PERIOADA DE EXECUTIE (CC 8.

Beneficiar). . şi va executa toate lucrările necesare pentru remedierea defectelor sau degradarilor. într-o perioadă rezonabilă menţionată de Inginer. Dacă apar astfel de defecte sau degradari. înainte de expirarea Perioadei de Notificare a Defectelor sau cât de repede posibil. Contractorul va fi anunţat de către Angajator (sau o altă persoană în numele acestuia . Documentatia Contractorului şi fiecare Secţiune să corespunda prevederilor Contractului (cu exceptia uzurii normale).Pentru ca Lucrările. aşa cum dispune Angajatorul (Beneficiarul) pana la sau înaintea datei de expirare a Perioadei de Notificare a Defectelor. Contractorul: va încheia orice Lucrare care a rămas nefinalizata la data emiterii Certificatul da Recepţie.

Daca lucrarile de remediere sunt datorate altor cauze. Contractorul va fi notificat de Angajator/Beneficiar si se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 13. Materialelor sau calităţii execuţiei care nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului.Toate lucrările la care se face referire în sub-paragraful (b) din Sub-clauza 11. . Instalaţiilor. Exploatare sau întreţinere neadecvată atribuite unor probleme pentru care Contractorul este responsabil sau nerespectarea de catre acesta a oricarei alte obligatii.1 “Finalizarea Lucrărilor Neterminate şi Remedierea Defectelor” vor fi executate pe riscul şi cheltuiala Contractorului. dacă şi în măsura în care Lucrările se datorează: Unui proiect pentru care este responsabil Contractorul.3 “Variatii”.

Desi subparagraful (c). Orice alt tip de defecte in afara de cele stipulate in subparagrafele a. Pretul unor astfel de interventii suplimentare va fi stabilit de Inginer conform prevederilor Sub-Clauzei 3.1 “Revendicarile Contractorului”. atunci acesta va notifica Angajatorul/Beneficiarul si va emite revendicari conform Sub-Clauzei 20. este nevoie ca Angajatorul/Beneficiarul sa dovedeasca care dintre obligatiile Contractorului nu au fost respectate pentru ca si costurile remedierii defectelor cauzate de nerespectarea acestor obligatii sa fie suportate de Contractor. b si c.5 “Determinari”. ce sunt solicitate a fi remediate de Contractor trebuie platite acestuia. . Daca Contractorul considera ca nici unul din subparagrafele prezentei Sub-Clauze nu este aplicabil pentru o anumita solicitare de remediere.COMENTARII: Perioada de Notificare a Defectelor nu ii da dreptul Angajatorul/Beneficiarul sa ii solicite Contractorului sa efectueze intretinerea de rutina si sa remedieze anumite defecte ce nu sunt datorate Contractorului. pare a acoperii o gama larga de probleme (nerespectarea de catre Contractor a unei alte obligatii).

. din cauza unor defectiuni sau degradari. obligatiile Contractorului potrivit prevederilor acestei clauze nu se vor aplica nici unei defectiuni sau degradari produse la mai mult de 2 ani dupa ce perioada de garantie pentru Instalaţii şi/sau Materiale ar fi expirat în condiţii normale. În cazul în care livrarea şi/sau montarea Instalaţiilor şi/sau Materialelor a fost suspendată potrivit Subclauzei 8.8 „‟Suspendarea Lucrărilor‟‟ sau a Sub-Clauzei 16. Secţiunea sau o parte importanta a Instalaţiilor (in functie de caz si ulterior receptiei) nu pot fi utilizate în scopul pentru care acestea au fost destinate. Totuşi. atunci remedierea acestui defect/deteriorare se va constitui intr-o variatie ce va indreptati Contractorul la o plata financiara suplimentara ce va include si compensatia pentru extinderea Perioadei de Notificare a Defectelor.5 “Revendicarile Angajatorului” la o prelungire a Perioadei de Notificare a Defectelor pentru Lucrări sau pentru o Secţiune dacă şi măsură în care Lucrările. COMENTARIU: Daca Contractorul nu este responsabil pentru un anumit defect sau deteriorare.1 „‟Dreptul Contractorului de a Suspenda Executia Lucrarilor‟‟. Perioada de Notificare a Defectelor nu va putea fi extinsă cu mai mult de doi ani.Angajatorul va fi îndreptăţit potrivit Sub-clauzei 2.

Contractorul va plăti Angajatorului cheltuielile inregistrate de acesta. Angajatorul va fi îndreptăţit să îşi recupereze toate sumele plătite pentru aceste Lucrări sau părţi ale acestora (după cum este cazul). de curăţare a Şantierului. acesta fiind exonerat de responsabilitate pentru aceasta lucrare. Angajatorul/Beneficiarul poate (la alegerea sa): să execute Lucrarea in mod corespunzator cu forte proprii sau prin intermediari. sa solicite Inginerului să aprobe sau să determine o reducere rezonabilă a Preţului de Contract în conformitate cu Sub-clauza 3. . sau Sa rezilieze intregul Contract sau partea de Contract care se refera la Lucrarile ce nu pot fi utilizate in scopul stabilit dacă defectele sau degradarile impiedica Angajatorul la utilizarea Lucrarilor sau a unei parti semnificative a acestora. şi de restituire a Instalaţiilor şi a Materialelor Contractorului. iar aceste lucrări de remediere trebuie executate pe cheltuiala Contractorului conform prevederilor Sub-Clauzei 11.5 [Determinari]. potrivit Subclauzei 2.În cazul în care Contractorul omite să remedieze defectele sau deteriorările până la o dată notificata de Angajator.2 [Costurile Remedierii Lucrărilor]. plus costurile de finanţare şi costurile de demolare. pe cheltuiala Contractorului.5 [Revendicarile Angajatorului].

O asfel de situatie poate indreptati Angajatorul la o prelungire a Perioadei de Notificare a Defectelor conform prevederilor Sub-Clauzei 11.3 [Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor]. în scopul repararii. . Oricum conform prevederilor Sub-Clauzei 1. COMENTARII: Inainte de a isi da consimtamantul pentru indepartarea oricarei componente a Lucrarii.În cazul în care un defect sau o stricăciune nu poate fi remediată fără întârziere pe santier.3 [Comunicari] acest consimtamant nu poate fi retinut sau intarziat nejustificat. sau sa prezinte o alta garantie corespunzatoare. acele componente ale Instalaţiei care sunt defecte sau degradate. Contractorul poate cu acordul prealabil al Angajatorului. Angajatorul va dori sa stie cat timp este necesar pentru reparatia in cauza si ce actiuni sunt necesare pentru ca Lucrarile sa poata fi folosite in aceasta situatie. Acest consimţământ poate duce la creşterea valorii Garanţiei de Bună Execuţie de către Contractor cu valoarea de inlocuire a acestor componente. să îndepărteze de pe Şantier.

potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.2 [Costurile Remedierii Defectelor]. Această solicitare va fi facuta printr-o instiintare transmisa in termen de 28 de zile după efectuarea remedierilor. cu excepţia faptului că ele vor fi efectuate pe riscul şi cheltuiala Părţii responsabile pentru lucrarile de remediere. Inginerul poate solicita repetarea oricăror teste prevazute în Contract.Dacă remedierea oricărui defect sau degradare poate afecta performanţa Lucrărilor. Aceste teste vor fi efectuate în conditiile si in termenii aplicabili testelor anterioare. .

In cazul Cartii Galbene. Contractorul este indreptatit la un acces aproape permanent datorita faptului ca acesta trebuie sa urmareasca functionarea instalatiilor si sa inregistreze parametrii de performanta. Contractorul va avea acces la Lucrări dupa cum este în mod rezonabil necesar.11 [Eliberarea Santierului].4 [Restabilirea Suprafetei de Teren] si de Sub-Clauza 11. . deasemenea inlaturarea acestor facilitati si restabilirea suprafetei de teren afectate de aceste facilitati sunt acoperite de Sub-Clauza 10. cu exceptia situatiilor de incompatibilitate cu masurile rezonabile de securitate ale Angajatorului/Beneficiarului. COMENTARII: Contractorul va avea nevoie de birou si de magazii pentru a putea remedia defectele sau deteriorarile ce pot aparea in perioada de garantie si prin urmare aceste detalii vor trebui agreate cu Beneficiarul. Orice greseala sau problema in operare trebuie raportata de Contractor pentru a evita netrecerea Testelor dupa Finalizarea Lucrarilor.Până la emiterea Certificatului de Bună Execuţie.

. costurile pentru depistarea defecţiunilor plus un profit rezonabil vor fi aprobate sau determinate de Inginer în conformitate cu Sub-Clauza 3. Contractorul va cauta sa identifice cauza oricărei defecţiuni.2 [Costurile remedierii defectelor]. În afară de cazul în care Contractorul are obligatia remedierii defectiunilor pe cheltuiala proprie potrivit Sub-clauzei 11.5 [Determinari] şi vor fi incluse în Preţul de Contract.La solicitarea si indicatiile Inginerului.

9) RECEPTIA LUCRARILOR (CC10.2) NOTIFICAREA TESTELOR LA TERMINAREA LUCRARILOR (CC 9.1) .PRINCIPALELE ETAPE IN IMPLEMENTAREA CONTRACTELOR DE LUCRARI CONTRACT SEMNAT DE ANGAJATOR CERTIFICATUL DE BUNA EXECUTIE (CC 11. MANUALELE DE OPERARE Varianta proiect ELIBERARE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE (CC 4.1) > 7 zile <42 zile 14 z AO 1 ASIGURARI (CC 18) TESTE DUPA TERMINAREA LUCRARILOR (CC 12) AO 2 21 z TESTE LA TERMINAREA LUCRARILOR (CC 9) PERIOADA DE EXECUTIE (CC 8.1) DATA DE INCEPERE (CC 8.1) DATA INCEPERE TESTE 28 z PREDARE SANTIER (CC 2.2) GARANTIA DE BUNA EXECUTIE (CC 4.2) PERIOADA DE GARANTIE (CC 11) 21 z <28 zile CARTEA CONSTRUCTIEI – Varianta finala CARTEA CONSTRUCTIEI.

Un exemplar al Certificatului de Bună Execuţie va fi predat Angajatorului/Beneficiarului. a încheiat şi testat toate Lucrările şi a remediat orice defect. Certificatul de Bună Execuţie va fi singurul document indreptatit sa certifice acceptarea Lucrarilor. specificând data la care Contractorul şi-a încheiat obligaţiile sale conform Contractului. . Inginerul va emite Certificatul de Bună Execuţie în termen de 28 de zile de la expirarea Perioadei de Notificare a Defectelor sau cât mai repede posibil după data la care Contractorul a furnizat Documentele de Construcţie.Realizarea obligaţiilor Contractorului nu se consideră a fi încheiate până când Inginerul nu a emis Certificatul de Bună Execuţie.

11 si Restabilirea Suprafetelor de Teren ocupate de facilitatile Contractorului pe santier conform Sub-Clauzei 10. Angajatorul (OPCP) va returna Contractorului Garantia de Buna Executie in termen de 21 de zile dupa primirea unei copii a Certificatului de Buna Executie (Receptia Finala) . • Solicitarea platii finale conform Sub-Clauzei 14.4. cum ar fi: • Eliberarea Santierului conform Sub-Clauzei 11.11 “Prezentarea Situatiilor Finale de Lucrari”. COMENTARII: Sunt anumite obligatii care nu pot fi indeplinite inainte de emiterea Certificatului de Buna Executie.După emiterea Certificatului de Bună Execuţie. În scopul stabilirii naturii şi volumului obligatiilor neindeplinite. fiecare Parte va avea responsabilitatea de a indeplini orice obligatie care ramane neindeplinita la acea data. Contractul se va considera a fi in vigoare.

Angajatorul/Beneficiarul va fi îndreptăţit să fie plătit pentru costurile apărute în legătură cu astfel de vânzări sau pentru degajarea si amenajarea Şantierului. surplusul de materiale. diferenţa va fi recuperată de la Contractor.Dupa primirea Certificatului de Bună Execuţie. . Orice diferenţa de bani ramasa de pe urma vanzarii va fi plătită Contractorului. dărâmăturile. Dacă câştigul obţinut nu este suficient pentru a acoperi cheltuielile Angajatorului. Dacă toate aceste nu au fost evacuate in termen de 28 de zile după ce Angajatorul/Beneficiarul primeşte o copie a Certificatului de Bună Execuţie. molozul şi Lucrările Temporare. Anagajatorul/Beneficiarul poate vinde sau dispune într-o altă manieră de orice bun rămas pe Şantier. Contractorul va îndepărta de pe Şantier toate Echipamentele sale.

.

2) NOTIFICAREA TESTELOR LA TERMINAREA LUCRARILOR (CC 9.9) RECEPTIA LUCRARILOR (CC10.1) DATA INCEPERE TESTE 28 z PREDARE SANTIER (CC 2.1) DATA DE INCEPERE (CC 8.PRINCIPALELE ETAPE IN IMPLEMENTAREA CONTRACTELOR DE LUCRARI CONTRACT SEMNAT DE ANGAJATOR CERTIFICATUL DE BUNA EXECUTIE (CC 11. MANUALELE DE OPERARE Varianta proiect ELIBERARE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE (CC 4.2) GARANTIA DE BUNA EXECUTIE (CC 4.2) PERIOADA DE GARANTIE (CC 11) 21 z <28 zile CARTEA CONSTRUCTIEI – Varianta finala CARTEA CONSTRUCTIEI.1) > 7 zile <42 zile 14 z AO 1 ASIGURARI (CC 18) TESTE DUPA TERMINAREA LUCRARILOR (CC 12) AO 2 21 z TESTE LA TERMINAREA LUCRARILOR (CC 9) PERIOADA DE EXECUTIE (CC 8.1) .

În cazul în care nu se menţionează altfel. toate cheltuielile cu energia.Testele Dupa Finalizarea Lucrărilor vor fi efectuate cât mai curând posibil după ce Lucrările sau Secţiunea au fost recepţionate de către Angajator. Rezultatele Testelor după Încheierea Lucrărilor vor fi evaluate de ambele Părţi. Angajatorul va trimite o înştiinţare Contractorului. materialele si forta de munca necesare pentru efectuarea testelor vor fi suportate de Angajator . în termen de 21 de zile de la data la care vor fi efectuate testele. instrumentatia. Se va ţine cont de orice efect asupra rezultatelor Testelor După Finalizarea Lucrărilor ca urmare a utilizării Lucrărilor de către Angajator Daca nu se specifica altfel in Conditiile Particulare. aceste Teste vor fi efectuate la 14 zile de la această dată.

.1 (Plângerile Contractorului) acesta va fi îndreptăţit la plata unor astfel de costuri plus un profit rezonabil. Testele După Încheierea Lucrărilor pentru o Lucrare sau o Secţiune a acestora nu pot fi efectuate în Perioada de Notificare a Defectelor (sau orice altă perioadă stabilită de comun acord de ambele Părţi).În cazul în care Contractorul suferă costuri ca urmare a întârzierii nejustificate a Angajatorului în efectuarea Testelor După Finalizarea Lucrărilor. care vor fi adăugate la Preţul de Contract Dacă. din motive care nu se datorează Contractorului. atunci aceste Lucrări sau Secţiuni se consideră că au trecut Testele După Încheierea Lucrarilor. Contractorul (i) va informa Inginerul şi (ii) potrivit Sub-clauzei 20.

iar Contractorul propune ajustări sau modificări a acestora. Contractorul va fi absolvit de orice obligaţie şi se va considera că Lucrările sau Secţiunile acestora au trecut Testele după Încheiere În cazul în care Contractorul suportă costuri suplimentare ca urmare a unei întârzieri nejustificate datorate Angajatorului pentru oferirea permisiunii accesului la Lucrări sau Instalaţii.1 (Plângerile Contractantului) va fi îndreptăţit la plata unor costuri suplimentare plus un profit rezonabil. fie în investigarea cauzelor care au dus la netrecerea Testelor după Încheierea Lucrărilor sau în efectuarea ajustărilor sau modificărilor. Angajatorul il poate anunţa pe acesta că dreptul de acces la Lucrări sau Secţiuni ale acestora nu poate fi acordat până la o anumita dată. . Contractorul are obligaţia să efectueze astfel de ajustări sau modificări şi să treacă aceste teste într-o perioadă rezonabilă agreata de Angajator. Totuşi daca Contractorul nu primeste o astfel de înştiinţare în Perioada Notificării Defectelor. atunci Contractantul (i) va informa Inginerul şi (ii) potrivit Sub-clauzei 20.Dacă Lucrările sau o Secţiune a acestora nu trec Testele la Încheierea Lucrărilor. În astfel de situaţii. care vor fi incluse în Contract.

THANK YOU! VĂ MULŢUMIM! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful