FEAST OF THE BLESSED SACRAMENT.

CORPUS CHRIST!
Double of the First Class with Octave. AT FIRST VESPERS.
All as at second Vespers, p. 956, except the following :

AtMagn. gfc Ant.6.F * .ft.••

o

. quamsu-a-vis est, * Domi-ne, spi;
—_ j

«b i^, _—rmfT
-" \ *

—ii i

— r —rt
r

• • •• ri-tus tu- us! qui ut dulc^di-nem tu- a m in

ff-li- os de!•# ^ > i

a •% i*i
monstrares,

" \

"••

Cb
• •

2

pane su- a-vis- simo 3 •» •9 •

de
_]

ca^lo • S i 9 1 •• • '•

praesti-to,

esu-ri- entes reples bonis,

fa- stidi- 6- sos di-

vi- tes dimft-tens ina-nes. E u o u a e. Can/. Magnificat. 6. F. p. 211 or/>. 213. Prayer. Deus, qui nobis. /;. 943.
At Compline and the Little Hours, the psalms of Sunday are said; the Hymn, today and throughout the Octave, is sung in the tone of Christmas, p. 367, with the doxology Jesu tibi sit gloria, Qui natus es de Virgine. All hymns of the same metre end with this doxology throughout the Octave, even on the feasts of Saints, unless the contrary be indicated.

AT MATINS. * Pater. Ave Maria. Credo.

D
1

Omine, labi- a me*-a ap^-ri- es. ty. Et os me*- urn an-

The Chant for Matins is taken from the publications of Solesmes.

918

Corpus Christi.

nunti-abit laudem tu-am. D6us in adjut6rium. G16ria Patri. Alleluia, festal tone, p. 250. Invitatory.

c

-NBF

a ••

-

Hristum Re*- gem adore"mus,

domi-nanwa^iL

tern

g^ntibus : *
\

Qui se manducan-ti-bus
i"^

dat

Spf- ri-

tus pin- gu^-dinem. The Choir repeats .-Christum Rigem.

g—

Yi

m m

-•—•-

HI—m-

Enf-te, exsult^mus D6mi-no,

jubi-l^mus D6-o
&

sa-lu- ta-n nostro : prae-occup^mus faci-em e•

JUS

in

• -v -4Mcon-fessi- 6ne,

1

•.

It

• •

••

et in psdlmis jubi-l^mus 6-

i.

The Choir : Christum R^gem.

Qu6ni-am D^-us magnus D6mi-nus,
•m •

et Rex magnus
•—•—•-

super
s ,

6mnes d£- os : qu6ni-am non repellet Dominus
^ a » •' ' • • • • • • 1 %

« ^ ^

pMbem su- am, qui-a in manu 6-jus sunt 6mnes

ff-nes

At Matins.

919

6
te>rae, et alti-tudines m6nti- um ipse c6nspi- cit.

a

The Choir : * Qui se manducantibus. In the following Verse, at the words : Venite, adoremus, et procid&mus ante Deum. the Choir kneels.

Qu6ni- am ipsf- us est mdre, et ipse fe'-cit fl- lud, et

a-ridam fundav^-runt manus ^-jus : veni-te, ado-r^mus,
• • • • • •
s B

- j »

#

« •

B

i

• ^

• • j

et procidamus ante D6- um : plore"mus co-ram D6mino,
i tl I ^ ' i

qui fe'-cit nos : qui- a ipse est D6minus De- us noster, g 1 nos autem popu-lus e"-jus, et oves pascu-ae 6- jus. The Choir : Christum Regem.
• " H i

r*

'

H6di-e si v6cem ^-jus audi- e'-ri- tis, no-li-te obdura-•—»—»"•• ' •

re

c6rda v^stra,

sicut in exacerba-ti- one secundum
• • •

df-

em tenta-ti- 6nis in de-ser- to :

ubi tentave-runt

" • a v . l — 3 " - 1 'i \
me patres vestri, probaverunt, et vide-runt 6pe-ra m^- a. The Choir :* Qui se manducantibus.

a Pdtri. .as me- as. The Choir : * Qui se manducantibus.920 6 Corpus Christi.6ni Quadragmta annis pr6ximus fu- hu. The Cantors : Christum Regem. si intro. The Choir : Christum Rigem.fbunt in r£qui.tu.a.is s6nent praec6-ni. Hymn.a : Rece-dant v^-te-ra.em me. Acris sol-emni- is • '—:~ i juncta sint gaudi.am. _JL_ praec6rdi. • y . et Ff-li.? i 7^~'Ti gene-ra-ti. S 6 . The Choir : * Qui se manducantibus. . et semper.o.ic.a. et Spi-rf. 1 j • • -•• • >N3 ^S •-t-* f-ra me. A-men. Et ex T .o. = -_JL__!!y = g-^-| F T et in e sadcu-la saecu-16-rum. et dixi : Semper hi Hi • ft- errant corde : • fpsi c • ve-ro non cognove-runt vf. et nunc. 1 Gl<5-ri.i Sdncto : -^ g %: Sicut e-rat in prin-cipi. • • •••'. qufbus m juravi in •.

bus corpo-ris fdrcu-lum.o W-bi-te.J k t Matins. D^-dit fra-gi. juxta le-gf-tima Pri-scis indul. • Ji i Noctis i i a w i % " " • •• i re-c6-li. Corpus Domi-nicum datum discfpu-lis. Is • • • a a •• -4 pi-te quod trddo vdscu-lum. Ciijus of-ff-ci-um .ta patribus. quod to-tum singu-hs. • J 1 m . 1 —H E-jus fate• • J.cum. • •• ft mur manibus. no-va sint 6mni. v6ces i et 6pe-ra.li.tur codna novissima. Sic t6-tum 6mnibus. De"dit et tnstibus i i sanguinis pocu-lum. • Ti Corda. 4. Qua Christus cr^-di-tur •a- agnum et azyma Dedisse fratribus. Post agnum ty-pi.a. Omnes ex 6. 3. expl^-tis e"pu-lis. 5. Di-cens : Accf• i ' 1 . 921 * Pi K m I % • m „ • m* ^ • 1 g n — 3V-*• n • 2. Sic sacri-ff-ci- um fstud instf-tu-it.

quf. . 3anis h6minum : Dat panis ca^licus i " i 1 " • — • 1 • i •• % • ni 1 7 • num : O res mi-rabi-lis! manducat Dominum Pauper. —4^ Ad lucem quam inha- . P A N I S ANG^LI. et humi-hs.it S6-lis presb^te-ris. bi-tas.i .gl. 6.• - Ut sumant. m Sic nos tu vi-si-ta. "p i • _ • _ 1—• ••• J—i A - 4V ••. : ^ figu-ris tdrmi•* 1 * i! 1 fit. .tis sii-ae tempore. IN 1st NOGTURN. i sicut te co-limus : Per tii-as • _ • 1 •• • • • i • sdmi-tas due nos quo te*ndimus.CUS 6-1 .D ~ Amen. et dent ce*-te-ris.922 Corpus Christi.• . l.tas i • i • • •« unaque posci• 1P 1 1 J •• _ 3 i ^ '• 1 mus.it.Ant. 4•' • 1 J vus.Te tri-na De.. Ructum sa-lu-tf-ferum * gu-standum d^dit Domi- M nus mor. • S— committi v6-lu.bus sic c6ngru. a . 7.

i Psalm 4. Qudniam n6vit D6minus viam justbrura : * et iter irnpioramperibit. 8. G16ria Patri. * quod fructum suum dabit in tbmpore siio.o impi-6rum. Sicut 6rat in principio. Ideo non resurgent impii in judicio : * neque peccat6res in concilio justdrum. 2. • 1 Be-atus vir. quern pr6jicit v^ntus a fac/e terrae.a pecca-torum non st£• tit. quod plantatum est secus deeiirsus aquarum.dit. 6. Cum invocarem. f et • • • • • °" D • ° • "• • • • • • [ in vi. prosperabxmtur. Et 6rit tanquam lignum.qui non abi. et semper. D fructu < • • * frum^nti et vfni multipli. 923 Psalm 1. 2. et nune.it in consf-li. 3.A t Matins. * et in sadcula saecuIdrum. 4. et Filio. Et f61ium 6jus non defluet : * et 6mnia quaecumque faciet. Non sic impii. * et Spirita/ S^ncto. 5. non sic : * sed tanquam pulvis. • • •—•—«—• • • • • • • ii—* fide'-les in pace Chrfsti requi-^scunt. H I. * et in cathedra pesti- \6nti-ae non s€.cd-ti. The Antiphon is repeated at the end of each Psalm. 2.us justf-ti-ae . 9. Amen. i. Ant. exaudf-vit me De". Sed in lege Domini voliintas 6jus : * et in lege 6jus meditabitur dfe ac ndcte. 7.

congre-ga. et Filio. 9. Sacrificate sacrificium justitiae. In pace in idipsum. 8. ct quaeritis mend&cium? A. 3. A fructu frumenti. * et in saecula saecu\6rum. Sicut erat in principio.• i j • _ |' •• tur. * multi/?/fcati sunt.hi.us es tu. • et exaudi oratidnem meam. vini. * d6rmiam et rega/escam. * in cubilibus v6stris com. i • —— • I. • • •— Flex : peccare : f 2. * et Spirftu/ Sancto. ConseVva me Domine. Domine.a e : * •i •—i in tribu-la-ti. 12. Quoniam tu. * quo D^.pangimini. * consti/uisti me. et semper. non vi-tul6-rum sanguine. cum clamavero ad 6um. et nolite peccare : f quae dicitis in c6rdibus vestris. Irascimini. f et sperate in Domino : * multi dicunt : Quis ost^ndit nobis b6na? 7.vit nos Dominus.am bonorum . Psalm 15. 6. Signatum est super nos lumen vultus tui Domine : * dedisti laetftiam in cdrde meo. * quoni.one cd.li-cis. Miserere mei. • • • • • • • • • -Q—•*••"•• m<§. quoni-am speravi in te. f dfxi D6mino : De. a VA Ommuni.tf* mi. 5. G16ria Patri. 10. singulariter in spe. et nunc. Et scit6te qu6niam mirificavit D6minus sanctum suura : * D6minus exaudiet me.924 • *6 1 * D • Corpus Ghristi. Filii hominum usquequo gravi eorde? * ut quid diligitis vanitatem. et 61ei siii.us fpse sumiOmmuni9 g 6— 1 •• 1 • • • • . Amen.us m£. o.6ne di-la-ta. 11.

qui restitues bereditatem meam mihi. alle-lu. Numquid Pater noster. Absolution. 8. Ddminus pars hereditatis mdae. et mine. 10.ia. I£. et ealicis mei : * tu es. Renedicam p6minum. qui sunt in terra ejus. Cap. 6. Itf. f adimplebis me laetitia cum vultu tlio : * delectati6nes in d^xtera tua usque in finem.At Matins. y. /YOnvenie"ntibus vobis in unum. Lesson I. Sicut ^rat in principio.6\i de-dit 6. 9. 11. Funes cecide"runt mihi in praeel^ris : * 6tenim her^ditas m6a praeclara est mihi. et Filio. G16ria PAtri. Sanctis. * E t ne nos inducas in tentati. suam coenam praesumit ad man\A jam non estDominicam coenam ducandum. 13. Amen. Unusquisque enim alius autem 6brius est. 7. 3. * qui cum Patre et Spiritu Sancto vivis et regnas in sa6cula saeculdrum. Blessing : Benedictidne perp^tua * benedicat nos Pater aetdrnus.ges. 5. 12. . De Epistola prima beati Pauli Apdstoli ad Corinthios. * et in saecula saecuIdrum. Provid^bam D6minum in consp^ctu meo semper : * qu6niam a de"xtris est mihi. Sed libera nos a ma-lo. benedicere. The Lector : Jiibe. 1^. Amen. Et alms quidem 6surit: manducare. Exaudi Domine J6su Christe prices servdrum tudrum.is. Multiplicatae sunt infirmit&tes e6rum : * pdstea acce/eraverunt. ne commdvear. * mirificavit 6mnes voluntates m6as in 6is. f et miserere nobis. 2. domne. 11.ia. Propter hoc laetatum est cor meum. P^nem Angelorum manducavit homo. qui tribuit mihi intell^ctum : * insuper et usque ad n6ctem increpue"runt me renes mei. Non congregabo conventicula e6rum de sanguinibus : * nee mdmor 6ro ndminum e6rum per \abia mea. Amen. et exsultavit lingua m6a : * insuper et caro m6a requiescet in spe. Qu6niam non derelinques animam m6am in inferno : * nee dabis Sanctum tuum vid^re cormptidnem. * et Spiritai SAncto.onem. 925 mz-6rum non 6. P^nem ca. A. alle-lu. N6tas mihi fecisti vias vitae. et semper.

qu6niam D6.D6mini annuntiabitis. mortem in meam commemorati6nem. m J dent carnes. _l 9 . . quotiescumque bib^tis. The Lector : Jube.ld9 • tus est Chrf-stus . postquam coenavit. * E t . I£.926 Corpus Ghristi. Deo gratias.i • •* i • • 1 fini i l l dum * multi-tudo fi. Lesson II.1 P •• ve-ri-ta-tis. GO enim accepi a D6mino quod liter et calicem. Quotiescummanducate : hoc est corpus meum. et gratias te. J. Tu dum et bibendum? aut Ecclesiam autem D6mine. que enim manducabitis panem quod pro vobis trad6tur : hoc facite hunc. . in qua nocte trade. qui non habent? Quid dicam vobis? Resp. Blessing : Unig^nitus D^i Filius * nos benedicere et adjuvare dign6tur. miserere nobis.spe-ram Paschae:*Et 6. d6mne.dicens : Hie calix novum testamenminus Jesus. et dixit : Accipite. et tradidi vobis.6-rum •. et calicem bib6tis. donee v6niat . Simi.nes. et commemorati6nem. et confunditis eos. acc^pit panem.li. in meam agens fregit. PaIf! !' E _h —W-Vi1 scha 5 • s—— • P | jvA J nostrum immo.pu-le'-mur i in azymis since.i \ "^ i • Isra- el ad v^.l. benedicere.tum est in meo sanguine : hoc facibatur.S— 1.tis m 1 I et a . Dei cont^mnitis.Laudo vos? In hoc non laudo. • n_ • " W •* X fi • Mmo-labit hae"•• .« 1 •_ J !L a • [• 1 a • i _H . .ri-ta. fbP ^ 3 • • • [• j ii •• m • - taque e. domos non habetis ad manducan. et a-zy- mos !_j a pa.

et de calice bibat. £ r R Esp^xit * E-lf- as ad ca-put su- urn . sed Pa-ter me-us dat vobis panem de ca^lo ve"- rum.lo. /*\ i ^8 i _• 1 • i\1 i i p^ • ?• • nes. y. Blessing : Spiritus Sancti gratia * illuminet sensus et corda nostra. 927 • • Resp. Dum rri ut non cum edat. quern d£.2. benedicere. Q dijdi^ on utique judi non judicaet sanguinis D6mini. Ideo inter vos panem hunc.tu. The Lector : Jube. • est panis.A t Matins.ni • pa-ni. Taque quicumque manducaverit cans corpus Domini. sibi manducat et bibit : non dijudiResp.rai bfpi • i mi. autem. rf 2. Non •a- 1=2 M6.dit v6-bis Do.yses ctedit vobis pa-nem de cae. domne.minus 1 ad ve- • scen- dum. vel biberit calicem multi infirmi et imbecflles. a m judicamur jj seipsum homo : et sic de pane illo r6mur. Probet autem dijudicar^mus. manducat et bibit indigne. Qui enim D6mino corripimur. judicium hoc mundo damn£mur. s * Iste est. 3. et d6rQuod si nosmetfp p D6mini indigne : reus erit c6rporis miunt multi. • U et Om- ed6^5 • • i tis * car!• • * % • flu • • ' sa.bus : * Iste • i r rf • 1 • • 7 a • !• . Lesson I I I .

•• e • « % '• y. vi- in aeteYnum. * Et. T a . 8 ^—•• dit i" T subcine-rf-ci.tu• _ i 1 •T 9 * dine cf—3"*7i bi il-H—A us usfc 3 ^^ que ad mon- ^H-i—• quis manducave. * Et.bit : * Et ambu-la"^ P ' la 1 • 1 vit in for.rit tern D 6- i.*• G16ri.nus sacri. Ant. 6— • • •a i a* pi. » •»o.i n6stri. et bo-locaustum no.E " E-mor sit * Domi.i Sancto.a Pdtri. Si •0- • vet p. ex hoc pa-ne. IN 2nd NOGTURN.ti.J4.II- T rftu. . 1.fi-ci.um pa-• nem : qui surgens com^1 et £» fvl— bf. et Spi- et Fi.928 Corpus Christi.strum pfn-gue ff.at.

Exaudi. 12.i Ja-cob.bimur. Psalm 19.bimus. 5. G16ria Fatri. 40.e tribu/a-ti. 3. Impleat Dominus 6mnes petitidnes tuas : * nunc cogn6vi qu6niam salvum fecit Dominas Christum siium. • _•_«- * nobis me"n-sa Domi. et hi in equis : * nos autem in n6mine Domini D6i ndstri mvoed. et nunc. 5?a 6 .loca. • *\ Aratur H—i . * et in sa6cula saecuIdrum. et semper. j . 6. . 7. Ant. Psalm 22. 9. Amen.nis : * >pro• • "• • • • _ tegat te nomen De. Ipsi obligati sunt. Mittat tibi auxiliam de sa. 2. b " i " 929 _ • „ -• I.at te Dominus in di. Dominus r^ git me. 11. * et Spirltui Sdncto. 2.ncto : * et de Sion tue&tur te.lant nos.ni = adver-sus 6mnes qui tn'bu. Hi in curribus. et nihil mi-hi dd-e-rit : * i n 16co pa• a • a •* • scu-ae ibi me col. et erecti siimus. -• •—• •—• -o—»• I. Sicut 6rat in principio.vit. Tribuat tibi secundarn cor tuum : * et omne consiliura tuum confirmet. et Filio. et cecid&nmt : * nos autem surr6ximus. Laetabimur in salutdri tiio : * et in nomine Dei n6stri magnifiQb. Exaudiet ilium de ca^lo sdncto siio : * in potentatibus sal us dixterae 6jus. D6mine salvum fac regem : * et exaudi nos in die qua invocave/7mus te.At Matins.6. 4. M6mor sit omnis sacrificn tiii : * et holocaustum tuum pingue fiat. 8.

Sicut e"rat in principio. 9. Ant. 2. Impinguasti in oleo caput meum : * et calix me'us indbrians quam praeelarus est! 8. 4. 6. In v6ce exsultati6nis et confess/6nis : * s6nus epalantis. 3. •«—•- ± -O-th i-ta de-sfderat a n i m a m^. et appardbo ante faciem Dei ? 3. et nunc.S . * et in sae"cula saecu16rum.. Deduxit me super s£mitas justitiae : * propter n6men siium. Vfrga tua. Haec recordatus sum. Sitfvit anima me" a ad D6um fdrtem vivum : * quando v6niam. Parasti in conspe"ctu m6o mensam : * adve"rsus 60s qui tribulant me. Et ut inhabitem in d6mo D6mini. Super aquam refecti6nis edueavit me : * animam meam convertit.930 Corpus Christl.rum : * . •*—• •—• • • -O-th 1. et semper. G16ria Patri. Ab^ssus ab^ssum invocat * in voce cataractaram /aarum. Quare tristis es. * in longitudinem dierum. Amen. . et Herm6niira a monte m6dico. . Quemadmodum de-sfderat c^rvus ad f6ntes aqua. 11. 2. Fu^runt mihi lacrimae m6ae panes die ac n6cte : * dum dfcitur mfhi quotidie : Ubi est Deas tuus? 4. et Filio. . 7. usque ad ddmum Dei.. et effudi in me animam meam : * qu6niam transfbo in 16cum tabernaculi admirabilis. ± i. * et Spiritui Sancto. Psalm 41. * 6mnibus di^bus vitae m6ae. et Dius meus. Nam et si ambulavero in m6dio umbrae m6rtis. ' JL N vo-ce exsulta-ti-6-nis *r£-so-nent epu-lantes -•—fr- g ill m^nsa D6mi-ni. 9. 10. et baculus tuus : * fpsa me eonsolata sunt. qu6niam adhuc confit6bor illi : * salutare vultus m6i.a ad te D£- us. 3. non timdbo mala : * qu6niam tu mecum es.. 5. Spe>a in D60. 5.. ' bi • • . Et miseric6rdia tua subsequetur me. 6. 8. anima mea? * et quare contiirbas me? 7. Ad mefpsum anima m6a confarbata est : * propt^rea m6mor 6ro tui de t^rra Jordanis.

18. 4 . * et in saecula saeculorum. quae redempti a miserabili servitute. nostro assumpsit. TMme'nsa divinae largitatis bene. Apud me oratio De"o vitae meae : * dicam Deo : Susceptor meus es. * exprobrave"runt mi hi. Amen. 1$. Cib^vit fllos e x adipe frumenti. • • -• • • y. Pater noster. Deo gratias. a habeat deos appropinquantes sibi. quod de autem Domine miserere nobis. exhibita pdpulo Christiano. In die mandavit Dominus miseric6rdia/7z siiam. et semper. 13. et . Blessing : Deus Pater omnipotens * sit nobis propitius et clemens.suum pro nostra reconciliatione in JL ficia. factus m^ndum. et sanguinem suum in pocipes. Corpus namque Resp. * et nocte c&nticam ejus.I^z. Dum dicunt mihi per singulos dies : Ubi est Dews tiius? * quare tristis es. Omnia exce"lsa tua et Mctus tiii. 031 10. G16ria Patri. 12. ara Crucis hostiam obtulit Deo inaestimabilem ei conferunt dignita. suae mane>et memoria. E t de petra. Dum confringuntur 6ssa mea. aut fuit premium simul et lavacrum : ut aliquando tarn grandis natio. alle-lu-ia. et nunc. alle-lu-ia. Sicut erat in principio. dum affligit me m/micus? 14. et Filio.Patri. sub specie panis et vini suut homines deos faceret. Amen. fidelibus dereliquit. ^z. naturam nostram assumpsit. totum nobis con. tulit ad salutem. * ac-ce-pit J^sus pa-nem. peccatis 6mnibus mundare'mur. Sermo sancti Thomae Aquinatis. Uni. et quare co/zturbas me? 16. corpus suum in divinitatis volens nos esse parti. * super me transierunt 11.autem tanti beneficii jugis in nobis genitus siquidem Dei Filius. m^lle saturavit <£os. benedicere. qui tribulant me inimici mei.cibum. 15.lis. 17. Jfy. The Lector : Jube. Ipsius pietas et misericordia nos adjuvet. Lesson IV. tum. quoniam adhuc confite^or illi : * salutare vtiltus mei. | VA Oena Oenanti-bus fl. * qui cum Patre et Spiritu Sancto vivit et regnat in saecula saeculorum. sanguinem suum fudit in tem. Spe"ra in Deo. domne. * et Spiritai Sdncto. Absolution.At Matins. et Deus meus. Ut sicut adest nobis Deus noster. Amen. Et hoc insuper. Neque enim est. Tu homo. Quare oblitus es mei? * et quare contristatus ince"do. anima mea.

qui de accidentibus judicant sibi notis. dedft* • • • m disci.lix n6vum te. et com^-di.* be-nedf. Deus et homo Resp.pi. 1 8 x^runt vf-ri tabernacu-li m6T-r « \ i : Quis det de carni*m . di- .xit.is. ut sa-tu-remur? * Acci. Quid hoc Sacramento mirabflius? In ipso namque panis et vinum in Christi corpus et sanguinem substantialiter convertuntur : ide6que Christus. 5. Lesson V. Accidentia autem sine subj^cto in e6dem subsistunt. ut fides locum habeat. sub m6dici panis et vini specie continetur. 1 • I s •• 3 que • • + * . ac ir6.pi-te. Blessing : Christus perpetuae * det nobis gaudia vitae. et a• •. Di• E j• • A -r ". 0 preti6sum et admirandum conyivium. ^ — _b ^ 9 . -JL4 L_M bus ^-jus. ut olim in Lege. salutiferum et omni suavitate repletum ! Quid enim hoc convivio preti6sius esse potest? in quo non carnes vitul6rum et hirc6rum.pit Je. benedicere.um. diviso Sacramento. dorane.sus* ca-li-cem. dum visibile invisibiliter sumitur ali6na sp6cie occultatum : et sensus a decepti6ne reddantur immunes.git. sub qualibet divisionis particula integer perseverat. j . Amen. 1%. The Lector : Jube. sed minime laceratur : quinfmo.gk- perf6ctus. it : * Acci.932 Corpus Christi. a vit.stamen- . postquam coena- cens : Hie ca.pu-lis 3 bi su. sed nobis Christus sumendus proponitur verus Deus.te. Manducatur itaque a fidelibus.te : hoc ^4j est corpus • md.

OffeYtur in Eccl6sia pro vivis et m6rtuis. hoc Sacram6ntum instituit. et mens omnium spiritualium charismatum abundantia impinguatur. virtutes augentur.At •L Matins. Lesson VI. T/ic Lector : Jube. tanquam passi6nis suae memoriale per£nne. quam in sua passi6ne Christus monstraResp. quando Pasctaa cum discipulis celebrato. Suavitatem d^nique hujus Sacramenti nullus exprimere sufficit.o sanguine : * i .ni. . excellentissimae caritdtis. transiturus erat de hoc mundo ad Patrem. domne.mor i. Blessing : Ignem sui am6ris * acc6ndat Deus in cordibus nostris. m 933 i •b • • • 1 ?• »• i • !"• in me. ut arctius hujus caritatis imm6nsitas fiddlium c6rdibus infigeretur.runt manN»801 — 36 na in deseYto. et rec61itur mem6ria illius.n i s vf—41 vit. a Hi y .. Memo-ri-a me. ro. benedicere.g o s u m * p a .m a Hoc. et m6r- . per quod spiritualis dulcddo in suo fonte gustatur. 1—V t a e : p a t r e s ve*stri =-r-^ man- ducav^. Amen. miraculorum ab ipso factorum maximum. T")Ullum 6tiam sacram6ntum est X C isto salubrius. 6. turn est pi in me*•—S—•—* •• Hoc fa- •• a • •* • i ci-te • Vnem • -4 am commemo-ra. in ultima coena. figurarum v^terum impletivum.ti- 6• i J* •. et de sua contristatis absentia solatium singulare reliquit. quod est pro salute 6mnium institutum. quo purgantur peccdta. et ta-bd- — ^ C V scet in me r • v • a. Unde. ut omnibus prosit.

nis de ca<£. D6-us.i sunt : * Hie est pa.ri. 1 $—f*~^— • =-= • • = • 0H( 1. y. qui de cae*lo i—g desc^ndi • : '"' h ' ' Is • • • ' % .i : sumam Christum.nfti i rt • • ' • ' "• ' 6L_I J atur. Ego sum pa. non mo.vet •a • • iS 1 * "i * •• n i • • Hi 9 3 ae- t^rnum.fbo * ad alta-re De.i A • « ! ! • • Sancto.vus.a Pa-tri. et discdrne causam me-am de . a i TT X " i - . a • — 9 • • • j 3 f* i • • • d tu. * Hie est. et Ff. ^^t± ut si quis ex ipso man. Ant.li. IN 3rd NOCTURN. 1. * Hie est. Jii-di-ca me. Psalm 42.i~~ 7. • • ' • i-fr 3 i# +16 Ntro.934 i Corpus Christ!. N ' Is" ct Spi. 3 • •.ducet.•• 6% * qui re'-novat juventutem me.ri-tu. G16. vi.nis vi. aJ in 1 i SI quis manduca-ve-rit ex hoc pdne.o.lo desc^ndens.am.

ba-vit nos Dominus * ex a. Exsultate De. Deus meus : * quare tristis es anima m6a? et quare conturbas me? 6. et Deus meus. Quia praece"ptum in Israel est : * et judicium Deo Jdcob. Confit^bor tibi in cithara. Ant. Buccinate in Neomenia tuba. * et Spiritui S^ncto. . cum exiret de t^rra JEgfpti : * linguam. 3. 935 • • f h Flex : fortitudo m e . ft—a • I.le saPsalm 80. quam non ndv&rat. Flex : libe-ravi te : 2. 5. * et in tabernacula tiia. 2. aadivit. 4. Emitte lucem tiiam. et semper. tu-ra.ru-e me.cob.At Matins. et nune. Spe"ra in Deo. Testimonium in Jdseph posuit illud.o adjut6-ri nd-stro : * jubi-la-te De.dipe frumen* nV •• • •• c ti : " f• % 8 ft IB _ ""• et de peYra. Sicut eYat in principio. quoniam adhuc confitebor illi : * salutare viiltus m6i. G16ria Pdtri et Filio. Sumite psalmum. Quia tu es Deus fortitudo raea : f quare me repulisti? * et quare tristis ince"do.vit nos. dum affligit me inimicus? 3. 2. 8. Deus. et adduxeYunt in mdntem sanctum tiium. * et in saecula saecu16rum. et date tympanum : * psalte"rium jucundum cam eithara. et veritatem tuam : f ipsa me deduxeYunt. 4.a : f non sancta : * ab homine iniquo et dolo-so e". qui laetificat juventutem meara. Et introibo ad altare Dei : * ad De"um. Amen. mel. * in insfgni die solemni/d//5 vestrae. 7. i.o s— Q •• r Ja. 5.

Et cibavit 60s ex adipe frumenti : * et de p6tra. Et dimisi 60s secundum desid^ria cordis e6rum : * ibunt in adinvzntidnibus siiis. Q u a m d i . 12. Dive"rtit ab oneribus d6rsum ejus : * manus e"jus in cophino scrWerunt.a Domine virtu- c S : g. Psalm 83. m611e saturdvrt 60s. et semper. 10. 9. qui eduxi te de terra JEgfpti : * dilata os tiium. Amen. et nunc. si audieris me. Audi populus me"us. 7. et caro mea. Et non audivit populus meus v6cem meam : * et Israel non intendit mihi. Sicut 6rat in principio. 11. 16. et contestabor te : f Israel.936 Corpus Ghristi. 8. Gloria Patri et Filio. In tribulatione invocasti me. * neque adorabis d6um a/renum. Ant.j — turn!* I.l t o a tabernacu-la t i i . Inimici D6mini mentiti sunt 6i : * et 6rit t6mpus edrutn in saecula. g 1 s ml • 7— X alta-ri tu-o * Domine. * et Spiri/uf Sancto. . _ . 17. non 6rit in te d£us recens. Flex : abs t e : f 2. ^^ • • • •—• • •- concupiscit et de*-fi-cit anima m6. Pro nihilo f6rsitan inimicos e6rum humilidssem : * et super tribulantes 60s misissem mdnum meam. • • • • • • * . Chri. * exsultav6runt in Deum vivum.sultant.a in -ktri. Ego enim sum Dominus D6us tuus. 3. et liberavi te : f exaudivi te in absc6ndito tempestatis : * probavi te apud aquam contradic/r'6nis. 15. 6. et implebo illud.stum sumimus : 3 in quern cor et ca-ro nostra j_ 3 " * "*—" • • • ex.a Domini. * et in sa6cula saecuIdrum. 14. Si p6pulus m6us audisset me : * Israel si in vfis me"is amfialdsset : 13. Cor meum.

Amen. qui quid rediguntur ex multis. 4. Namque eos. et Filio. The Lector : Jube. * et Spiritui Sdncto. Beati qui habitant in d6mo tua. Altaria tiia. ut neque esuriant. Deus J^. beatus homo qui sperat in te. et Zte'as m6us. nisi iste cibus et potus. UM cibo et potu id appetant D6minus noster Jesus Christus corhomines.confjcitur : aliud in unum ex multis cietas ipsa Sanctorum. Amen. D6mine : * in saecula saeculdram /aadabunt te. N illo t^mpore : Dixit Jesus I vere est cibus. -•—•—»• -•—*- At Matins. 11. Non privabit b6nis 60s. qui ambulant in innoeentia : * D6mine virtutum. et nunc. G16ria Patri. ubi pdnat pullos suos. Protector n6ster. quocf ldquitur : Propterea quippe. Etenim passer inve"nit sibi d6mum : * et turtur nfdum sfbi. a quibus sumitur. Quia m^lior est dies una in atri/5 tuis. Absolution : A vinculis peccat6rum nostrdrum * abs61vat nos omnfpotens et mis^ricors D6minus. De"us virtiitum. nit quomodo id fiat. * super millia. 1^7. ubi pax erit. pus et sanguinem suum in eis rebus neque sitiant : hoc veraciter non comrnendavit. I C Homilia sancti Augustini Epfscopi. El^gi abj^ctus e*sse in d6mo D6i mei.cob. nos hoc intellexe"runt h6mines Dei. 10. 6. id est. 6. 12. E t vinum laetificet cor hominis. Quia miseric6rdiam et veritatern diligit Deus : * gratiam et gl6riam dabit D6minus. alle-lu-ia. * magis quam habitare in tabernaculis peccatdrum. 14. 7. * in Idco quern p6suit. Denique jam exp6et unitas plena atque perf^cta. Lesson VII. f ibunt de virtiite in virtlitem : * vide"bitur D6us dedrum in Sion. 1^. exaudi oratidnem meam : * auribus p^rcipe. immortales aliud in unum ex multis granis et incorruptibiles facit. Deus : * et r^spice in faciem Christi tiii. Etenim benedictionem dabit legislator. D6mine v/rtiitum : * Rex nnSus. Sicut e"rat in principio. 13. 8. benedicere. so. ciijus est auxilium abs te : f ascensiones in c6rde suo disp6suit. Pater noster. E d u c a s pdnem d e t&ra. acinis cdnfluit. alle-lu-ia.937 3. quae ad unum alipraestat. f. Le"ctio sancti Evang^lii seciindum Joannem. domne. * et in saecula saecuIdrum. in valle larr/marum. et sanguis meus vere turbis Judaedrum : Caro mea / est potus. et sanguinem bi'bere. Cap. sicut 6tiam ante et quid sit manducare corpus ejus. . 9. Blessing : Evang^lica lectio * sit nobis salus et prote"ctio. 5. y . Beatus vir. aspice. Domine. 15. Et r^liqua. Amen. ^ . et semper.

Hoc est ergo poris et sanguinis Christi : sed mamanducare illam escam. pro.o tarn grandis. quia ilium mandntem in se habdre. Resp.8. in Christo manure. Amen.sit me * vivens Pa-ter. • 4 • * • 1 1^**^4 iKi • ' ' * rf^4 • • 3 • I** 1 go VI- vo pro. • ' •i ti. Resp. IN sic-ut D e . 7. quae ha.corde. et ego **F^ in e.non digne sumit. qu6niam ipsi Deum vid6bunt.nem et bfbit me.at d£. nee bibit ejus sangui.am car. Blessing : Divinum auxilium * maneat semper nobiscum.o.u s no-ster ad-est n6-bis.938 Corpus Christi. et nem. et ilium gis tantae rei sacramentum ad judibibere potum. qui non manet in Christo. y . et cium sibi manducat et bibit. acc^dere Sacram^nta. Lesson VIII. M • • -i— 1 a • "nr _1> et • •• I. domne. in me premat dentibus Sacramdntum c6rmanet. benedicere. licet carnaliter et visibiliter bibit meum sanguinem. et ego in illo. nisi qui mundus ciildubio nee manducat spiritaliter est. quae aliquis et in quo non manet Christus. The Lector : Jube.7. Ac immundus praesumpsit ad Christi per hoc..pter Pa- trem : * Et qui manducat . z. de quibus dicitur : Beati mundo carnem ejus.be.net. * I n m e . Q UI manducat carnem meam.g8.um guinem.a na- H * - r-: l • a>' .os appropinquan- a -4-a tes sf-bi. I Q san- 'I s i UI mandiicat * me. Non est a-li. * In me ma.

221. The Lector : Jube. . in qua me misit. Si autem ita dictum trem : et qui manducat me. mi- scu.num. C 1 i. p. Dominus pd. Ac si diceret : de illo.a * ae. R?. et ipse est. 939 roe. id detrimintp aequalitatis dictum est.it vf. y. ille er^ctus vivit Pater.At JLauds. et ipse vivet propter me : mea fecit.ia. * Et qui. est.ri-tu. non ille de ipso est : sine Ut ego vivam propter Patrem.ne vi. Vivo propter Patrem.a Pdtri.: • . ad ilium tanquam ad majorem Nee tamen dic^ndo.o. Ego itaque humiliatus vivo AT LAUDS.di-fi-cavit si. misit me vivens propter Patrem.propter me.T • • • fl • S J3 A-pi.tae et in-tel-le'ctus. . 8 ' I rt vi. Amen. tatem significavit. G16g-^-a \ _ M — ' a ' i — f c . Et qui mandureTeram vitam meam. qua manducat diatoris oste"ndit. et posu.li.it mensam. Te Deum laudamus. Blessing : Ad societatem civium supernorum * perducat nos Rex Angeldrum. ^ it* propter me.vet w. Psalms of Feasts. benedfcere. sed gratiam meparticipatio facit.bi domum. 1. 1834 me. Lesson IX.lu.i Sancto. Ant. p. quia ipse vivet propter me.— ri. Ciba-vit fl-lum 1 A . Icut. et ego vivo propter Pa.en-ti.a3 . et Fi. inquit. exinanitio cat me. * E t qui. Ut eamdem suam et nostram aequaliautem quisquam vivat propter me. domne. et Spi. alle.

vum.is. S~j r 3. Nee Patris Hnquenj . . et praeb^-bit de-H-ci-as r^-gi-bus. a alle-lu. Ant. E u o u a e. al-le- 4. I • •» ' 5.ens. al.le.um.tes sancti * -8: i • inc^nsum et pa- nes of.j 5. • •• t U • • -—]—ftrn 8 V • ' h • • "^ • J pulum tu. • I • • •* Y " VT — • • 1* 1 Erbum su-p^rnum prodi. 1 M »t.ia. D.D : ^ge-^rum £sca * nutri-vfsti P 6- E u o u a e. E u o u a e. Ant. et panem de cad-lo praesti-tfsti 6.. lu.940 Corpus Christ!. -•—hJL * J N jl Inguis est * pa-nis I: Chrf-sti. p. • 8.C — ~" 4 E * >»• • J ' 4 ^ " ^ liiia.lu-ia. Fratres : Egoenim . E u o u a e.ia. alleChapter.fe-runt De*.o. 1 - S A.cerd6. 957. et nomen n6. a ' u o u a e. 2. Ant. s Y • % j Inc^n-ti * da-bo man-na absc6n5 -% — m •1 1 1 • • • - i •* di-tum. Hymn.

Se mo-ri.li.A. Ad 6pus su-um e"x-i. ^ . li. Pri-us in vitae f6rcu-lo Se tra-di-dit disci^ pu-lis. » | de"xte-ram. Da ro-bur.ens in pr6.—• ? • sub bf-na spd-ci-e • S Ri •• Carnem d^dit et san- i guinem : Ut dupli-cis substanti-ae T6-tutn ci-ba-ret homi•• •' -V nem. Se na.um. 2.Qufbus .tern a di-scipu-lo • • i • aemu-lis. Ve*-nit ad vf-tae ye"- t • • K Su-is trad^ndus • n* spe-ram.LU-TARIS HOSTI.um.urn. fer | » •: •• auxf-li. . Conv^scens in e-dii- -3—v >. Uni tri-n(3que Domino Sit sempi-tei- .a.um.At Lauds. g g-r •ft . O SA. 4. 6. f 5. 941 a fr .I —fr.ens.ti. Quae caeli pan- dis osti. In mor. 3. Se regnans dat in • -^ •• • praemi-um.um : Bella premunt hostf.scens de*-dit so-ci.

Alleluia is not added to the Versicles of Prime and Compline. qui nobis. alle-lu-ia. alleluia. 1$. 229. 943. Short Resp. Ant. At Prime. Psalms of Feasts. Fratres : Ego enim. I Ant. Sapientia. 7 i • 1 • P» • - • n1 m j na glo-ri-a. p. p. 939. P6suit fines tuos pacem. 940. In the Short Resp. qui de ca^lo +-r~fedescendi : si quis manduca-ve-rit ex hoc pa-ne. *s said throughout the Octave. a B •• Anem caeli d&dit €. a 3 _ -go sum * pd. p. At Bened.. 1. AT TERGE. Et adipe frumenti satiat te. p.ia. p. Deus. Ant. • Amen. Angel6rum esca. p. even on feasts of first class. f. Short Lesson : Quicumque. alle- lu. • • Corpus Christi. p.vus. 407. vi- vet in aet^r- num. Qui natus es. E u o u a e. 957. The Hymn is sung as at Christmas.nis vi. the f. alleluia. Qui ^^l^tam sine t^rmino _ •• • • 3* N6-bis d6net in • patri-a. as it is to the Versicles of the other Hours.. . p.is : * Alle-lu-ia. 226.942 . Chapter of Vespers. 955. Prayer.

et dixit: Acciqu6niam Dominus Jesus.^^ alle-lu.a Patri et Ff-li. Cibavit illos ex adipe frum£nti. AT MASS. alleluia. Qui vivis et re- F ita nos corporis et sanguinis tui gnas cum Deo Patre in unitate.o \ A . Cor.i Sancto. melle saturavit 60s.a Patri. al-le- •sin* luia.At Mass. Panem Ange-lorum manducavit h6rao.emptionis tuae fructum in nobis D riam reliquisti: f tn'bue. <fw. . * ut redmirabili passi6nis tuae memo. et D6mino quod et tradidi vobis : gratias agens fregit. u. al-le-luia. /. et Spi-rf-tu. G16-ri. jugiter sentiamus.pe frumen.. acc^pit panem.cob. Glo-ri.os. g% Ja. 0) Intr. melle sa-tu-ra-vit 6. Et de pe"tra.ti. alle- et de p6-tra. qui nobis sub Sacraniento sacra mysteria venerari.ia. c lu. ?. et manducate : Hoc est corpus (*) Votive Mass of the Blessed Sacrament.ia : Iba-vit 6. Ratres : Ego enim accepi a nocte tradebatur. Exsul-ta-te D^-o adju-to-ri nostro : * ju-bi-la-te D^. Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Corinthios.os * ex adi. . d.o. -\: i JtL±j . ]$. Eu o u a e. in qua pite. 1282. Eus. quaesumus. alleluia.

Itaque quicumque manducaverit panem hunc. et de calice bibat. postquam coenavit. bids. vel biberit calicem D6mini indigne. et calicem bibetis. a:? et imples omne ani- mal * bene. Qui enim manducat et bibit indigne. reus erit c6rporis et sanguinis D6mini.944 Corpus Christi. quod pro vobis tradetur : hoc facite in meam commemorati6nem. donee v^niat. dicens : Hie calix novum testamentum est in meo sanguine : hoc facite. quotiescumque bibetis. Similiter et calicem.di. i .cti. Ape- ris tu mar -I num : -a—• tu- am : \. 7.% tii-no.one. mortem D6mini annuntiaGpad. Quotiescumque enim manducabitis panem hunc. J. 1_ meum. ' Z 6 -£ iv li . in meam commemorati6nem. H t Lielu- i=t^ la.rant. •••* ij* JUL . judicium sibi manducat et bibit : non dijiidicans corpus D6mini. Domine : et tu das fl- Hs scam in t<§mpo%% re oppor——h ". Probet autem seipsum homo : et sic de pane illo edat.cu- * 6-mni- um in te sp6.

• . Turbae fratrum .lis. Nee laudare suffi-cis.net.on Salvatorem.us ve-re est potus : qui !-•• manducat meam carnem. • •- • • * J * .* ma speci. tantum aude : s: Qui-a major 6mni laude. 2.Laudis thep c • . A "uda A a Si. . et i—a . a et bf. a i • • * . in me • • ma. .. Quern in sacrae m^nsa co6-nae. i—a-i sanguis me. 945 ri Ca-ro me.d.go * in (^-o.a £ ve-re est cf- bus. 3. q> L.gui-nem. Lauda ducem et pastorem. 4.At Mass.i a-i—i—-^'Wv. • • • ' • • • 11 •• ' ' In h^mnis et canti-cis. Panis vivus et vi-td-lis Hodi.e propo- g • • ni-tur. et 6. Quantum potes.bit me- um san. -• i %• n V •• - • .

N6vum " • • • •• I • • • • • • • •• Pascha novae legis.• sit 1 In su. sit decora Mentis jubi-la-ti. 6. Faci.anis. Sit jucunda. sit so- nora. • • • — . ± 9.e"ndum hoc expr^s- ^3=3: • . Umbram fu-gat ve-ri-tas.0 . Noctem lux e-lfminat.946 1 1 Corpus Christi. . i • _ •• Vetustd-tem n-d 1 1 • _ • • •• ' 1 • . In hac me*nsa n6vi R6gis. D6g»• 1 • ma datur christi.• •• novi-tas. In qua me"nsae prfma rec6-li-tur 1 - i • • • • • . Quod in carnem transit panis. Et . Sit laus ple*na. • . • • • • 1 • • —•- du-ode*nae Datum non ambf-gitur. • • • . • •• 1 • • •• 1 • 1J Hujus insti-tu-ti-o. Df-es n • •• *—i 1. Docti sdcris insti-tutis. Phase v^tus t^rminat.am. • _ • • e-nim solemnis agi-tur. 7. 10.—=—-7—i—-1— • •»— Panem. 5. Quod in coena Chrfstus g^ssit. vinum in sa-lutis Consecramus hosti-am.i memori. n .

Caro cibus. 12. • • • < • • ci'sus. sanguis potus : Manet tamen Chnstus totus Sub utraque sp^ci. siimunt mille : Quantum isti. Signis tantum et non rebus. Sumit unus. Mors est • • • • • • • • 1 ma-lis. tantum file : Nec sumptus consumi-tur.6bus. Non confractus. 18. • i « •- • •• • — £•_ffdes. Quod non capis.nis : Vide pa-ris sumpti-onis Quam sit di's- . 14.At Mass. Vitae vel inter-i-tus.li : • 1 • • • • • • •• 1 ! • • • •• • Sorte tamen inaequali. Sumunt boni. Latent res 5 C • • •• • • Hi • • < eximi-ae. . I a • •• • • * Animosa firmat * • • " Praeter rerum ordinem. A sumente non con• i ~*~ • .e. •*• •*• m « -*- • S LI ! 16. 13. 1 7. sumunt ma. • • _ quod non vides. non divi-sus : Integer accipi-tur. 947 vinum in sanguinem . vf-tabo. ] 5.Sub di• • • • • • 8 •• versis speci.

948

Corpus Chfisti.
• •

par e'xi-tus. 19. Fracto demum sacram^nto, Ne vacilles, sed
• •• i

,

G •

> • •% memento Tantum e\sse sub fragmento, Quantum to-to tegii 1

•• ' •

tur. 20. Nulla re-i fit scissura : Signi tantum fit fractura,
pa _ • •• Qua nee status, nee statu-ra Signa-ti mi-nu-i-tur. 21. ECCE
_!_•_

E "

_ i

x—;—

PANIS ANGEL6RUM,F4ctus cfbus vi- at6rura: Vere pdnis fi1 H * -

li- 6rum, Non mittendus cdnibus. 22. In figu-ris praesigna-

i:

• •»
•• ' •

tur, Cum Isa-ac immola-tur,

Agnus Paschae de-putatur,
~a

••

Datur manna patnbus. 23. Bone pastor, panis ve-re,
• •

Jesu,

•* I

nostri mi-se-rere : Tu nos pasce, nos tu-6re,

Tu nos bo-

e.

• •

*TT

na fac videre

In t^rra viventi- um. 24. Tu qui cuncta scis

At Mass.

949

et vales, Qui nos pascis hie morta-les : Tu-os ibi commen-

sa-les, Coheredes et soda-les Fac sanctorum ci-vi-um. 1
\

Amen.

•i* Sequentia sancti Evangeliisecundum Joannem. Joan. 6. f. T N illo t6mpore : Dixit Jesus tur- Patrem, et qui manducat me, et JL bis Judaeorum : Caro mea vere ipse vivet propter me. Hie est est cibus, et sanguis meus vere est panis, qui de caelo desc^ndit. Non potus.Qui manducat meam carnem, sicut manducaverunt patres vestri et bibit meum sanguinem, in me manna, et mortui sunt. Qui manmanet, et ego in illo. Sicut misit me ducat hunc panem, vivet in aete"rvivens Pater, et ego vivo propter num. Credo. Offert. £ 4. s—

(Alle-lu-ia at Mass only.)

t

s
-»»•

Acerdo-tes * Do-

mini

incen-sum et
• . =
j—r

pa-

nes offe-

runt De-o

et

ide- o

sancti

is
e- runt De-o suo, et non pol- lu- ent

f no- men e-jus,

al- le-

iu-fa.

Except on Paschal Time, Votive Masses end as follows :
-mi

no- men €- jus.
Secret. /J'Cclesiae tuae, quaesumus D6- muneribus mystice designantur. \ j ^ mine, unitatis et pacis propl- Per Dominum nostrum. tius dona concede : quae sub oblatis Preface of the Nativity, 8.

950 Comm.

Gorpus Ghristi.
Jl §-

Q

7. S-

= i = i = * Uo-ti- escumque * mandu-ca- bi-tis panem hunc,
•i—•—• •-

et ca- li-cem bi-be-tis, m6rtem D6-mi-ni

annunti-abi-

tis,

d o - nee ve-ni* •mi » I '
1

at : "

f-taque *

qui-cumque mandu-

i J8 • •

ca-ve-rit panem, vel bibe-rit ca-li-cem D6mi-ni

indf-

^k-i—*
gne, r£- us e- rit corpo- ris et sanguinis f D6-mi- ni,
Except in Paschal Time, the ending of Votive Masses is sung as follows

alle-

lu- ia.

D6-mi- ni.

Postcommunion. TTAC nos, qua^sumus Domine, poris et Sanguinis tui temporalis X divinitatis tuae sempit^rna frui- perc6ptio praefigiirat : Qui vivis. ti6ne repleri : quam preti6si C6rTHE PROCESSION. As the Priest leaves the Altar, the Cantors intone the hymn Pange lingua.
p. 957.

Another Chant. i.
•«—•• , q

Ange lingua glo-ri- 6-si

Corpo-ris myst^-ri-um,

Sangui-nfsque pre-ti-6-si, Quem in miSndi prtti-um

• - do con versa-tus. Verbum caro.a b • • — • i _- • da-tus. Su.is manibus. • T" ? -i ^ 1 '--*x '•• ' • • ne Cf-bis in lega-libus. Nobis _. Rex effudit genti-um.i mo-ras in- ± co-ld-tus Mi-ro clausit ordine. Sparso verbi se"mine. Observa-ta lege pie1 1—1— •• . Et 1 • 4 • _ Pi "* si s^nsus dd-fi-cit. In supremae nocte coe*- nae Re-cumbens cum fra-tribus. ~ii J !_ 951 \ r • • T~r Fructus ventris gene-ro-si S . nobis na-tus Ex intacta Virgine. I T - T . panem verum V^rbo 7 •" 5C= = 1 •N-K- carnem ^f-fi-cit : 1 •— Fitque Sanguis Christi me'-rum. \ . 1 k . 3.The Procession. Ad firmandum cor sinc^-rum S6-la . 2. Ci'bum turbae du-od^nae Se dat su. 4. Et in mun- L u—l—.

952 Corpus Ghristi. a I I ffdes siiffi-cit. Et ex praecordi. f 5.i : i Et antfquum documentum Novo cedat i ' ••• 1 1 • « -• ? i % •* • p.* • %» • • • • • • 1 • " " i mur c e r n u .o. Sacris sol^mniis. Geni-toque Laus et jubi-la-ti-o. Geni-t6-ri. p. Pr- " % i • •— • — C6rda. i ^ . 920. honor. *m Amen. vo-ces et 6pe-ra. Hymn. ri-tu. _^_._^_i_^I S 8 . l.i : Praestet fides supplem^ntum Se*nsu-um de-f^-• ' b J b • b • •T-" i • 7 i • rz r—. • Acris sol-emni-is juncta sint gaudi-a. ctu-i.a : Recedant ve-te-ra.nent praeconi. —•—•—|— ==3 i J • J^ t—r no-va sint omni. 2. N6ctis . virtus quoque • Sit et benedicti.is so. TANTUM ERGO SACRAM£NTUM Ve-ner£i £-§ 1 5 . Sa-lus.o : Pro- • % •• • ••-• cedenti ab utroque ? • " Compar sit lauda-ti. Another Chant. 6.a.

r. Post agnum typicum. : . Omnes ex 6.• ?" % • -s 1 1 turn omnibus. „ . Dicens : Accf-pi-te quod tra- do vascu-lum.' ^ ^~ 1 B- 1 nibus. juxta le. Ejus fa-te'mur ma- s— I1' l 1 J —« ^ . .o bf-bi-te. D^dit fra. « •. .turn discipu-lis. 5. 3.urn committi v61 % 9 • •• • 1 • T* m 7 • T • i lii-it So-lis presbyte-ris.gf-libus 7 • corpo-ris f^rcu-lum.ff^ ^ = % • ci-um —1 fstud insti-tu.gf-tima e— • Prfscis indulta patribus. Sic to- 8— _v j .The Procession. Corpus Domini-cum da.it. 4. Qua Christus credi-tur agnum et azyma Dedisse fratribus. Cujus of-fi-ci. Ut su- . D£dit et tristibus sanguinis poculum. quod to-tum singu-lis. 9 5 2A —hi re-co-li-tur coena no-vissima. Sic sacri._ j *— • J . quf-bus sic congru-it. expl6-tis 1 ^ 1 dpu-lis.__.

V£rbum supernum. Hymn < ^Etepne Rex altissime >. Ad lucem quam inhabi-tas. Dat panis ca&icus fi.ut te co-limus : Per tu. 852.Te tri-na E)^. seVvus. __ • ^ f c ^ 1.as s^mi-tas due • " • a r* • •* •"• •* nos quo tendimus. p. 7. Red^mptor et fi-de'- li-um. Hymn. et hu- s — 3*=^: • I. et dent ce'te-ris. 940.i-tas u-naque poscimus. " • 7 sic. + 6. i 3* • " T • • • (L 1 • ^ • • • • • • •f« • tu vf-si-ta. Sic nos a .ter.952 B The Procession. n-»i mi-lis. .tissime. PANIS ANG^LICUS L— a fit panis •+-3r hominum. Saliitis humanae Sator.umphum .gu-ris t&rminum : O res S f—r * • '• 1 * mi-rabi-lis! manducat Dominum Pduper. p. e i f\i f-j—. Hymn. Amen. • j • • • ? • • • % • • f* m m* • t • mant.ne Rex al. Cui mors per-^mpta dd-tu-lit Summae tri.

Mundi regis qui fabricam. 4. Ignosce cul• 1—_ •-—•—p r • 1 • pis omnibus. Sis 1. 5.um. Et corda sursum siibleva Ad te sup^rna . Ascen.um : Peccat caro.na re'-rum machina. De.us ~i—Z~i? f. Re-rum pot-^stas •. CaeMsti-um. 953 glo-ri-ae.. .um Manens o-lym- po praemf. Et inferorum condi-ta.The Procession. Flectat g6nu j a m m • • • 1 ^4 • 1 •• • • • • i subdi-ta. mundat caro. 6. = • •* 2. Regnat De.a. _ 1 • • ! • pi' " " • • i • • ' • (^ • •• • • 6mni-um. Mundana vincens B— i—--°-» r a j_ • • < gaudi.um. non huma-ni-tus. terrestn.i caro.pse nostrum gaudi. Tremunt vi-dentes Ange-li Versam vicem a morta. 3. Ut tri.. Hinc te pre-cantes quaesumus.li.dis —• •• i 6rbes siderum Quo te v o c a b a t — "• n •• —•— •a- cad-H-tus <Zolla-ta.

Magnificat.i : . Lauda Sfon. • —*—i • . TH 6 • i Antum ergo Sacramentum Vene-remur c^rnu. Benedictus. et almo Spi. pp. 260. p. Re"ddas coro-nas p^rdi-tas. virtus . Ut cum re-pente coe'pe-ris Cla-re-re nube Ju- -IN di-cis. • _ •• tf. Cum Patn?. Cantiele. t—Amen. Sequenee. 3. Hymn. •• ^—-i i • • —7• i Et antiquum documentum Novo c&dat ri-tu-i : Pra^stet fides supplem^ntum Sensu-um de. pp.i.954 Corpus Christi. 402. 945. p. J. 207-218.a.a. 1834. c gra-ti. Cantiele. Poenas repellas de*-bi-tas. In sempi-terna sa^cu-la. h6nor. AT BENEDICTION OF THE BLESSED SACRAMENT. Sa-lus.ri-tu. Geni-t6que Laus et jubi-la-ti-o. t 8. 1832. Qui victor in ca^-lum r6dis.fectu. •5" • • Geni-to-ri. or p.bi sit glo-ri. J^su. 776 LL. Te Deum. • ri _ . 223.

alleluia. " the Alleluia is omitted (S. Chapter. R 16. Vincenti. Glo-ri.1939). Educas panem de terra. alleluia. Panem de caelo praestitisti eis. 9iO. 955 quoque • • 1 Sit et benedicti. II. . Prayer. from the first Vespers of the Sacred Heart. e • .erapti6nis tuae fructum in nobis riam reliquisti: trfbue. ut redmirabili passi6nis tuae mem6.a Patri. et calicem Short | l Resp. alleluia. AT NONE. 910. alle-lu-ia. Et vinum laetificet cor h6minis. p.o : Procedenti • •_ Pi m ab utroque Hi •• In the following f. ii.At None. Amen. /. jiigiter sentiamus. E t de p^tra. C. p. alleluia. Amen. AT SEXT. y. . qui nobis sub Sacramento sacra myst6ria venerari. . Cor. Ant. Omne delectamentum in se habentem. Cor. f. . .lu-ia. . /. m^lle sa-turdvit 6-os. ' u |i l _ • = i ' i ' f* - ii a — 9' Ibavit fllos ex adipe frumenti : * Alle. D Ant.. Pinguis est. Eus. $. . Short g Resp. Chapter. vel biberit calicem Do-1 et sanguinis D6mini. Compar sit lauda-ti. alle1 i T • " • • " " • • " " " • lu-ia. Qui vivis et reita nos c6rporis et sanguinis tui gnas in saecula saecu!6rum. /AUicumque manducaverit panem I mini indigne : * reus erit c6rporis \ J hunc. — • • ! • % • = r n r ^ -ducas panem de terra : * Alle-lu-ia. qua6sumus.o. bib6tis : * mortem Domini annuntiabitis donee veniat _ •' • 1 • • • " • • • • enim manducaQUotiescumque bitis panem hunc. f.

.956 Corpus Christ!. 2. * Eccl^-si-ae fi-li.i . alleluia. Ant. alleluia.am. V 3. . — 3. a. — 2. Ant. — 5. E * -V r ±j :. Et vfnum laeti-fleet cor h6mi-nis. 4.I / ? . 128. Dixit D6minus. 205. a 2. • 9 • • 2.• " 1 • 1 /y . Ant 4." -f *~e •» pi.am laudis. Credidi. P6suit fines tuos pacem. 3. p. ill. E u o u a e. 5. i.fi-cabo ho. 6 3—+-iS ? • % . Psalms.sti. p.um. • • % (T) . in memo-ri-am su-6-rum mi-rabi3. 5lf 5 l. i. 4. J%: Et adipe frum^nti satiat te. — 4. p. Glo-ri.ut nove'llae o-li-va-rum.minus * escam deiii • • dit timentibus • • • • se • • .f XJ ' • Acerdos • • H in aeternum * Christus Dominus secun% • • •* 1 • • • _JH—!LJ—•- dum ordinem Melchi-sedech. 134. t [-se-ra-tor Do. E u o u a e. Ant. et sacri. E. f.a Patri. • ' • i • • • • • _— • • " g • . panem et vf-num 6btu-lit. 2. 4.D Eu ^ L 0 a e. Lauda Jerusalem. p. a 2 . 163. Beati 6mnes. D. f. AT SECOND VESPERS.* Vjk A-li-cem * sa-luta-ris acci- fr li. Confit6bor.

h--—
• —T*|:—1 sint

At second Vespers.

9157

m\
'

•«

in circu- i-tu mensae Domini.
5-i •*—

E u o u a e.

5. Ant. j 5. a

Q
i i
—i
1

UI pacem * po-nit fines Eccle- si-ae, frum^nti adi~ g 1! Nfl
ft«
• " ' • • .

*!_ • % •* pe sa-ti- at nos Domi-nus. E u o u a e.
Chapter,

i. Cor. II. e. Ratres : Ego enim accepi a Do- pite, et manducate : hoc est corpus meum, quod pro vobis tradetur : * mino quod et tradidi vobis, qudniam Dominus Jesus, in qua no- hoc facite in meam commemoracte tradebatur, accepit panem, et tionem. gratias agens fregit, et dixit: Acci-

Hymn. J
3.

' 1

Ange lingua glo-ri- 6-si Corpo-ris myste-ri- um,
• •

^ = ^

Sanguinfsque pre-ti-6-si, Quern in mundi pre-ti-um Fru• T " ••

ctus vdntris gene-rd-si Rex effudit ginti- UUl. 2. NdblS da*

t
h
• 1

i a

• •» • •

tus, n6bis na-tus Ex intacta Virgine,

Et in mundo
• • • • • • ? " 1

r -—"-T-s •• 7

1

• 1

•f 1 ,•

conversa-tus, Sparso v^rbi s^mine,

Su- i moras inco-la-

958
ft i

Corpus Christi.

• *•

B

.pn tus Mi-ro clausit ordine. ^J. In supremae nocte co6nae
i

— 3—a—1—IJ • %

_

y I I

" •

1


i i

••

Recumbens cum fratribus,

Observa-ta lege plene Cf-bis

t
in

legd-libus, Cibum turbae du-ode"nae Se dat su-is ma9 • •

c
— • - •• •

3*

1

nibus. 4. V^rbum caro, panem v£rum V^rbo carnem effi• \ . , ? ? • • ' • ? '
si
i

?—^

.

cit : Fftque sanguis Christi m^rum,
i

Et
1

s^nsus de-ficit,

i

__


••

i

r

Ad firmandum cor since-rum S6-la fides suf-fi-cit.*5.Tan^ 1 8 • • • • - = -

—Pw

{

•A

turn ergo Sacrame'ntum Vene-remur cernu- l : Et anti1 • • * i •• T -T-i *"f 1 • • • • 1 quum docum^ntum Novo cedat ri-tu- i : Praestet fides sup1

h t-ri — T~s • • " ••
a

• • . — ' > . •• ^-?—h ' plem^ntum S^nsu-um de- fectu- i. 6. Geni-to-ri, Geni-toque

z y

1

• M

S

I . , ' , ,

1%.

I ——-*—;;
• 7 '

" •

1

i—^r^i •• 7 I

Laus et jubi-la-ti- o,

Sa-lus, honor, virtus quoque Sit et

* All kneel for the next stanza, if this Office be celebrated in presence of the Blessed Sacrament exposed.

At second Vespers.
• • •
L^_

959

'

i

Hi

benedicti- o : Procedenti ab utroque Compar sit lauda-

ti- o.

Amen. • •. a
-=-+•

3 a •••>.'

\ Panem de caelo praesti-tisti 6- is, alle-lu-ia.

I Omne de-lectamentum in se habentem, alle- lu-ia.

Hs
The "ft", and R?. are sung as above only at first Vespers and second Vespers of the Feast itself; on the other days, the ordinary tone is used.

At Magn. Ant. 5. a

0
i-tur su- mi

f=t
sa-crum convi-vi- um ! * in quo Chrfstus

: reco-li-tur memo- ri-a

passi- 6- nis €-

jus : mens imple- tur gra-ti3 • ^ %. A, ,

a:

Ct ill- tU" TRC gl6<
r-

" %^-i

ri- ae no-bis pignus da- tur, alle-

lu-

ia.

E u o u a e.

Cant. Magnificat. 5. a. p . 210, or p . 216.

p. the Ma (after None) and the Procession are as on the Feast. p. qui nobis sub Sacramento tui sacra myste'ria venerari. AtMagn. p. • S a* I —•—i • • • . Chapter of Vespers. Second Sunday after Pentecost. 964. Cibavit illos ex adipe frum6nti. Sunday within the Octave of Corpus Christi. ii ram • • et sermo D6mi-ni • . AT TERGE. Cant. Carissimi : Nolite. 942. Et de p6tra. 964. Commemoration is made of the Octave. p. • Wherever the Solemnity of Corpus Christi is held on the Sunday. Chapter. 7. Short Lesson. 961.—I—a Pi s —". Prayer. . Filioli mei. ita nos c6rporis et sanguinis gnas cum Deo Patre in unitate. Deus. p. O sacrum. E u o u a e. p. Carissimi : Nolite. The Office is said as above throughout the Octave. Short Resp. Compline of the Sunday. — Hymn. Eus. a. Qui vivis et remus. Panem. melle saturavit eos. 943.o. D Prayer. At Prime. alleluia. y . qui nobis as above. I —* a L \ U-er Samu-el * mi-nistra-bat ante De-um c6-. 367. 964. p.redempti6nis tuae fructum in nobis riam reliqufsti : f trfbue. I£. alleluia.jugiter sentiamus. except the following : AT FIRST VESPERS. Magnificat. .•. 7.960 Sunday within the Octave of Corpus Ghristi. 2H. — Prayer. 8 erat pre-ti-6sus cum e. Ant. _ A n t . Psalms of Feasts. y . Sancti n6minis. * All as on the Feast. Panen ca&i. * ut mirabili passi6nis tuae mem6. qua^su. p.a j X• .

te. timo. Qui habuerit vitam. 960. ho. Et scitis quoniam omnis modo caritas Dei manet in eo? Fihomicida non habet vitam aet6r.titudi. sed opere. quo. quoniam diligimus fratres.am vom G • • • mine lu••*- it •• • m e J °s.instituis. —•—». 3. manet in morte : fratrem suum necessitatem habere. Nos scimus.et clauserit viscera sua ab eo : qu6micida est. qui nobis. 5.ra-tor me• ••• —^S"-•—I • us. et li-be. substantiam hujus mundi. In que lingua. si odit niam ille animam suam pro nobis \x vos mundus.quam tua gubernati6ne destituis. Lectio Epistolae beati Joannis Apostoli. et •Me e-duxit me in la.—•—ft—• 1 et re-fugi. Collect. Eu ou a e. * Dominus firmam^ntum —»• • • B um. C h Actus est * D6mi-nus pro. omnis qui odit fratrem suum.Sunday w i t h i n the Octave of Corpus Christi.um. b. • ••• •* I—l H D D6-mi- num. Deus. dum tribu-lei- rer. quo- Grad.ctor meus. /.a Patri. Collect. quoni. Commemoration of the Octave.posuit : et nos debemus pro fratriniam translati sumus de morte ad bus animas p6nere. et viderit Qui non diligit. Di-ligam te D6• • • • • m •• • i forti-tudo • •* a .nem : salvum me fe"- cit. * J 5 rem pariter et amorem fac nos quos in soliditate tuae dilecti6nis hab£re perpetuum : f quia nun. . Domine. i : Nolite mirari. Per Dominum. nenam in semetipso manentem. et veritate. 961 "ff AT MASS. G16-ri. non diligamus verbo.lioli mei. p. hoc cognovimus caritatem Dei. Joann. CT Ancti nominis tui.um me.

* et lfbe- !8 = " 1% d . et exaudi- vit me. in te spe-ravi : sal— * z-t—z ? • 6.bus me. D6mi.962 Sunday within the Octave of Corpus Christi clama- vi. lf-be•* • ra r« a-nimam me"'—Writ* am a Id- bi. * //. Lieluia.is in-f- quis.sequ^nti. . et a $S=4 lfn1. . •! gua * do-16-sa. i D6mi-ne. bus per.mni^Hra me. IN us r*—» .ne •• ' 8- De- a a vum me • I -' a fac ex '4 us.

tuo n6mini I diem ad cael&stis vitae transferat dicanda purificet : et de die in | actionem. O Secret. 1 = s c S T _. Domine.•"• • • ' 1 • • •*•• — • — . Ecclesiae tuae. •—•= I -a— 15.no. et sepes : et compile intrare.mi. 949. qui b6-na tri- bu-it mi. Et coepe"runt simul omnes excusare.hi : •-• et psallam nomini II Domi. Et reve"rsus servus nuntiavit haec domino suo. ac d^biles. 14. et vocavit multos. Et alius dixit : Uxorem duxi : et fdeo Offert. . Et ait servus : D6mine.Sunday within the Octave of Corpus Christi. i 963 Sequentia sancti Evangelii secundum Lucam. Et alter dixit : Juga bourn emi quinque. et vicos civitatis : et pauperes.ni • .am : salvum V •-»• M3—• SPT* i •IV-fl —• me fac pro. d. T N illo te"mpore : Dixit Jesus PhaJL risa&s parabolam hanc : Homo quidara fecit coenam magnam. Blatio nos. et adhuc locus est. Et misit servum suum hora coenae dicere invitatis ut venirent. 6. p. gustabit coenam meam. qui vocati sunt. et nece"sse habeo exire. et claudos introduc hue. i m D i — . Credo. • •*— Omine kS • —p— * conveVtere. Tune iratus paterfamilias. — et e. ut impleatur domus mea. factum est ut imperasti. Preface of the Nativity. p. Dico autem vobis. Comm.ricordi-am tu- am. quia jam parata sunt 6mnia. if tissi-mi. Primus dixit ei : Villam emi. quod nemo vir6rum illorum. Et ait dominus servo : Exi in vias. et caecos. Secret. N»801 —37 . non possum venire. Luc. 8. Commemoration of the Octave. habe me excusatum. dixit servo suo : Exi cito in plat^as.pter mi-se. et videre illam : rogo te. et eo probare ilia : rogo te. M 1 Anta-bo * Do.ri-pe animam me*. Per Ddminum. habe me excusatum.

Postcommunion. Panem. 959. 917. Deus.t i nobis p6suit: * et nos debemus pro X qudniam ille animam suam pro | fratribus animas p6nere. 961. 3. — Prayer. Arissimi : Nolfte mirari. I i==rr X-I ci-to* in plate".PerD6minum nostrum.ia. which are of the following. I veritate. llioli mei. Commemoration of the Octave.ta-tis : et pauperes ac de"bi-les. 917. S 1 e . Joann. 950. Prayer. p. AT SEXT. * sed 6pere e t | Short Resp.as et vf. 207. p. Chapter. Cibavit illos ex adipe frum^nti. 3. Short Resp.cos ci-vi. AT NONE._= . I T Oetave Of Corpus Christi. crescat nostrae sasumus.. d. non diligamus verbo. Fac nos. neque lingua. .D6mine :ut cum frequen-1 lutis effectus. p. Magnificat. 956. 3. . 955. / . Et de petra. Chapter. * qu6niam diligimus fratres. except the second Vespers. p. Umptis mune"ribus sacris. Sancti n6minis. a. Cibavit illos. H _ = — 1= • • . TNhoecogn6vimuscaritatemDei. p. m611e saturavit 60s. Cant. Double major. qui nobis. O quam suavis. p. p. Joann. f Nos scimus qu6-1 vitam. ut imple-atur domus me-a. Ediicas panem.. is said instead. Ant. All as on the Feast itself. Hymn. the Ant. P C A AT SECOND VESPERS. c. p. E u o u a e. Antiphons and Psalms of the second Vespers of the Feast. . i. However. Chapter. 943. p. Pange lingua. alleluia. si odit I niam translati sumus de morte ad vos mundus. y . alleluia. O sacrum. 957. quae-1 tatione myste"rii. p. if the Office of Monday be not of the Octave of Corpus Christi. Joann. alle-lu. 955. S Postcommunion. cameos et claudos compile intrare.964 Sunday within the Octave of Corpus Ghristi. 1^. i. At Magn. Commemoration is made of the Octave. i. b. Jf.

am * D6mino E u o u a e.i" 1» & g-T _ ^—"—J (5 O ¥ 1 H • 1• U. Double of the First Class with Octave. Psalms. D. Beatus vir 7.j 2.ra-tor D6minus : S=?=±^ d^-dit tim^ntibus se. pro 6mni-bus quae retrfbu-it mi-hi? . AT FIRST VESPERS. p. Ant. i. a.Ant.di. 2. — 5. 4. A *. c. De profundis. 5 E 2. 7. Confit6bor.a \jk M X-6rtum est h • 3 i -i [H in t^nebris lumen rectis. p. Cre"didi. AntC • • ' • S - %A. Dixit D6minus. 128. — 4. p. E u o u a e. 1. 1. Ant. — 2.ricors * et mi-se.D * • . 178. 146. 8. — 3. Q Uid ^ retribu. minus.6-rum. p. g. FEAST OF THE MOST SACRED HEART OF JESUS. 3. 134.FRIDAY AFTER THE OCTAVE DAY OF CORPUS CHRISTI. ! • 1 m£.a-vi jugo tu• * domina-re. D6mi-ne. mi-s^-rf-cors et mi-se-rd-tor D 6 4. p. E u o u a e. — in G •a • Hl •—« •—i— • • .0 ini-mico-rum tu. a •• u 0 u — • 1 • a e. 165.

a-ti. Deus qui nobis. Cant. . T E liicis an. if either of these feasts should fall on the eve of this feast. et disci-te a me.4-tor. 978. John the Baptist or of the Feast ofSS. p. D -gnem * ve*ni mittere g—^T in te>ram.966 5.o est ^ • . 1. • sa !—Li_ E u o u a e. in Corde. R£rum Cre.te t6rmi-num. 8a w • • ^ . A* Feast of t h e Sacred H e a r t of Jesus.1^ • • _ • ? i~~I~ 13 et copi. 971. D. p<5- . Prayer. At Magn. 4. i Ant. 207. Magnificat. 213. j 7 _i—.6- -pud Dominum * propi-ti. 4. Ant. T61H-te jugum m^-um super vos. p. Peter and Paul. No commemoration is made except of the Nativity of St.a mf-tis sum et humi-lis Corde. Tone of the Hymn at Compline. Qui. apud e*-um rede*mpti-o. et quid ± v6lo ni-si ut accenda-tur? E u o u a e. • " . Chapter and Hymn as at second Vespers. i. p. 3. or p.

967 s scimus. p. In sempi-t^rna The tone and doxology of the Hymn at Compline and at the Little Hours are as above throughout the Octave. sanctu-4. V V^— i —: "• • ' ^ ~ ^ " T • PL 1 1 ! J ma-ta : Hostemque n6-strum comprime.ae.dant somni.a. AT LAUDS.um n6-vi Inteme-ra-tum . Sed gra-ti-ae.a. Psalms of Feasts.am. p. 977. J % •. area \6. sed ve*ni. Antiphons of second Vespers. 978.a. Sed et mi-se-ric6r- s: di. —rt-r sa6cu-la.ae. Amen. Sis pradsul et custoi H " di. of second Vespers. Cum Patn? et al-mo Spf-ri-tu. Ne pollu-antur cor- s— po-ra.ri.a. Qui C6rde fundis grat S — —ft— - H ti. Procul rece*. Fratres : Mihi 6mnium. 3. Ut pro tu-a S n ++* dementi. Hymn. r c ris] i OR. 221.Feast of the Sacred Heart of Jesus. Cor.J6-su. p. 2.um phantasi % i . Et nocti. ti-bi —=-— "r • 1 sit glo-ri.gem conti-nens Non servi-tu-tis ve-te•O- %-ir I i. Chapter. 2.

sto s^-li-gat ^mptus df-li-gat. . J^-su. Hi • • Aet^rna Sal ta-bernd-cu-la? 6. Amo-ris in.sto sancti. 4. Te vulnera.cri. y.sf-bi. US.968 Feast of the Sacred Heart of Jesus. Qui C6rde |V g fr-nr |V . « fundis grd-ti.turn ca-ri. 3. De fdntibus Salvat6ris.it.ris.tas • pi • 1 Ictu pat^nti 1 • _ !V Hi •• 1 v6-lu. •v- \ • .lis a f?•—• 1 . .us.: Ut vene-r^mur vul- S 1 ? •^-u—v ne-ra.a. 5. 1^. Cum Patr* et al-mo Spi-ri-tu In sem- pi-t6rna sadcu-la. Amen. foide. Quis non aman-tem r^damet? Quis non redE t Cord^ in i.-*—g=^ Passus cru-^nt<2 et ris s^mbo-lo Utriimque sa. Velumque scfsMffc = 1 Jiff.um Christus Sac^rdos 6 fr—^ obtu-lit. Haurtetis aquas in gaudio.am. tf-bi 3 V— • 3 • 1 1 1 pi 1 sit glo-ri. Te"mplum vetu.ca. Hoc sub amom^sti.ff-ci. — so u-tf.vi.li• i.

Ant. Amen. p. Chapter Fratres : Mihi. .ri. s^nsus. p. 977. vigor. In caritate. J6su.o. in Corde. Digna-re promptus inge-ri Nostro re-fu-sus p^-cto. Hymn.tur quae df-cit : Viddbunt in quern transfix^-runt. of second Vespers. 977. Qui Corde fundis gratiam. Confessionem personent : Cum Patre et alnao Spiritu Flamm^scat igne caritas. h *sr E u o u a e. In sempit^rna sa^cula. At Prime. 976. tibi sit gl6ria. AT TERCE. Qui Corde fundis gra-ti.am. Os. Ant. Short Lesson. t6. p. p. mens. Deus qui nobis. Stans Je"sus. Unus militum. y . Unum Patri cum -• •- t3=± Fi-li.Feast of the Sacred Heart of Jesus. Prayer. 8. 971. lingua. G i: Acta sunt * enim haec. Ant. 969 At Bened. Unc Sancte no.bis Spf-ri-tus. 978. JL*. £3. Acc^ndat ardor pr6ximos. _ I !_ In the Short Resp. p. lit Scriptura imple:——in.

970 Feast of the Sacred Heart of Jesus.rum et a-lat -•I in — fa- me. 5. C i a a B L bg j. Eeo djxi : D6mine. .dis 6. VA Oeri-ta-ti-ones * C6r.nem : ut e"-ru. f. Sana animam m^am quia peccavi tibi. miserere mix. Alle. 1^.6.o. Intp. T611i-te.6-ne r-Z—V HHH et ge-ne-ra. • *.ti. et Spi-rf-tu-i Sancto. * Et. • • ia. . Qui-a mf-tis sum et humi-lis Corde.1 •• • ^ : •• i i g • Olli-te jugum me*-um super vos * Et disci-te a i • • „ S • • • •. E u o u a e.6. T.at a mor- te d. 9 • • • • • • G16-ri-a Patri. I: m Ps.jus • I* i .nimas e. Exsulta-te justi in Domino.lu. T611i-te. —•—•— m Short S Res] • * a P . AT MASS.. G16-ri-a Patri. X* ••»— in gene-ra- ti.ia. * rectos d^-cet collauda_ _ • • • ti-o. et Fi-li. P. . • •* (V- me. ] f. .' al-le- lu.

eiimdem D6minum.cati et fundati. +^1 bit mites VI- as * su- as. 3. Grad.Christum habitare per fidem in t^scat principatibus et potestatibus c6rdibus vestris : in caritate radiin caele'stibus per Eccl^siam multi. Ratres : Mini. nostris vulnerato peccatis. et longitudo. cede. quam sit latitudo. Deo. D F Ul- cis * et re. Ephes. . ex quo omnis paternitas in haec.= '••=.mea ad Patrem D6mini nostri Jesu rum mi'nimo. a.vobis secundum divitias gl6riae minare omnes. D6mino no. ut possitis compref6rmis sapientia Dei.lin- qu^nti-bus in T.cti6nis exhibeamus officium. Per ric6rditer largiri dignaris.caelis et in terra nominatur. * dignae quoque satisfainfinitos dilecti6nis thesauros mise. ut impleamini in omnem ejus.Feast of the Sacred Heart of Jesus.mitas. |V^ do. f con. . secundum h^ndere. quae praefinitionem saeculorum. qui omnia creavit : ut inno. et illu. Eus qui nobis. Di-riget mansu-^-tos -1^ «H •—• •—•(-•. 971 Collect. 6mnium sanct6. cum omnibus sanctis. -• . et sublifecit in Christo Jesu. 1. quium. virtute corroborari per Spirisacram^nti absconditi a sa^culis in tum ejus in interiorem hominem. data est gratia Christi. et profundum : scire etiam stro. pro-pter hoc Cba " V J vi• * * legem dabit de.o. quae sit dispensatio suae. ut det vestigabiles divitias Christi. in gentibus evangelizare in.c6T-^-J in judf-ci. ut illi devotum Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Ephesios. Hujus rei gratia flecto genua I plenitudinem Dei. in quo habe"mus fiduciam et supereminentem scientae caritatem acc^ssum in confid^ntia per fidem Christi. in Corde Filii pietatis nostrae praestantes obse*tui.ctus Do- mi- nus. quaesumus.

In votive Masses after Septuagesima.mi- fcE nus. 3.turn ? s mi-s^- ri- cors. Lie1 lu-ia.lis C6r-de. the following Tract is said : Traet. and its Verse. a . -ill: et inve- f±=i nie-tis qui.li-te jugum me*um super vos et disci-te a me. 3 ' i. i S V i qui« a mf-tis sum et hu- mi. . um I—si-rasc6- M* tur. _ .em * a- nima. .972 Feast of the Sacred Heart of Jesus. •••^ _ . . p. * if. ne.I—•••. Non in perp£-tu- ^^v \ .que '"77 in aeternum commind- . H . a ^ g longanimis et mul. .tor Do. T61. y .cors * et mi-se-ra. -=-•— • = 2.bus vestris. instead of the Alleluia.

* i* .. Non se-cundum pecca-ta nostra fe-cit no-i •• bis. 972. y. et one-ra-ti 6. Venf- te ad me. I 6- mnes qui labord«» i%»/ . is said as on p. neque secundum in-iqui-ta-tes no• "'. tis.am vos. neither Gradual nor Tract is said.Feast of the Sacred Heart of Jesus. .liiia. T611ite jugum.it * no- bis. 973 bi-tur. . •Li- f T. alleluia.- • -^ - stras rf •"••• re-tri- bu.-le. then the following : 8. In Paschal Time. Alleltaa.stis : et 6go * re-fi-ci.

prop^. ut viddrunt eum Videbunt in quem transfixdrunt.974 Feast of the Sacred Heart of Jesus. tune df.latus ejus apdruit. ut non remand. In votive Masses in Paschal Time.nu- i 8—t qui simul me- i S3 i et non i A •• cum contnsta-re. Vend.quia vera dicit.impleretur: Os non comminu6tis ex cifixus est cum eo. runt ergo milites : et primi quidem Facta sunt enim haec ut Scriptura fregdrunt crura et altdrius.g 8.so-lan-tem me quae-sf- non Offert. In ca. et continuo exirent in cruce corpora sabbato (erat vit sanguis et aqua. et tollerentur.to non postu-ld- sti. sed unus militum lancea Parasceve erat).vit Cor _§ 5.tur • • d « • fu- iH •• \ vi -A i • •J et i it.xi : Ecce ve"ni- o. 19. the above Offertory is replaced by the following : I Ta - a • afiv v — • — A ^—*—• a A r . Et qui vidit. -M- M. jam m6rtuum. et sustf. con. Joann. Et iterum alia Scriptura dicit : cum venissent.testim6nium perhibuit : et verum gaverunt Pilatum. Olociu. I >i* Sequentia sanctl Evangelii secundum Joannem. qui cru. Ad Jesum autem eo. ut frangerentur est testim6nium ejus. Offert. ut et vos credatis. Et ille scit e6rum crura.ri- um * exspectd.stum * et pro peccd.se*- ri- am. g 6 ni.pi-te . m6* um et mi. non fregerunt ejus Credo. N illo tdmpore : Judadi (qu6niam crura. enim magnus dies ille sabbati). ro.

us ml. • 975 j_ Ik ' ^ • •• • \ If. 9. ad sit tibi munus acc6ptum et nostroineffabilem Cordis dilecti Filii rum expiatio delict6rum. P Radbeant nobis. p. Comm. vo. i s —I-— -i— JV-^-- I quis si-tit * veni. Per eumtui caritatem : ut quod oflferimus dem Dominum. Secret. R Espice. cere.us. Comm. qua£sumus D6mine.i HlV g .• * . In votive Masses in Paschal Time.at ad me et bf. % A Cordis m6i.lu.ia.qua.gem tii- am : D<5. alle. D6mine Jesu. . alle- lu-ia. Postcommunion. et amare cael^stia : Qui vivis quo dulcissimi Cordis tui suavitate et regnas. Preface.Feast - Of t h e Sacred Heart •• ' B of Jesus. perc£pta. discamus terr^na despidivinum tua sancta fervorem.bri scrfptum est de me ut face-rem vo-lunta. am in me*- di.lu.o Alle- lu- ia.tern ^=?: tu- ^ r -m-iet Id.bat. the Communion is as follows :.o ex-f-vit sanguis et a. =—j- yy^ a - -nus mf-li-tum * lance-a latus e'jus ap6-ru-it. et continu.

3.tor. f ut det vobis seciindum per fidem in c6rdibus vestris.um su-6-rum * Mi-se• — • 1 " 1m i_f_ T • S ' 1 ra.am. 977. Chapter. f scire etiam superemiut possitis comprehdndere cum nentem scientiae caritatem Chri6mnibus sanctis.tor Dominus. Eph.Ffli. * Mi-se- L bg B 1 1 * Mi-ser^- i —"» S i 1 re. Eph.am. Patrem D6minj nostri Jesu rem h6minem : * Christum habitare Christi. y. 5 Ego. AT SEXT. y. Mem6riam f^cit mirabilium su6rum miserator D6minus. C . Sana animam me*. 977. % a * — m^re . G _ • 1 • • MB* • • • • • • I 1 • • J. In caritate perpe"tua. Short Resp.a -•—•— i.976 Feast of the Sacred Heart of Jesus.a Patri. Escam dedit tim^ntibus se.a pecca-vi tf-bi. * Mi-sera. et sublimitas et pro. Ego. go di-xi : Domine. I h • H •• ••-_"' -j 1 • a j-d * Em6-ri. * ut impleamini in omnem pleet longitudo. De f6ntibus Salvat6ris.am. N caritate radicati et fundati. p. Memo-ri. qui.Airf. p. TT Ujus rei gratia flecto ge"nua mea borari per Spiritum ejus in interi6X I a d . Escam d^dit timentibus • • %4 9 se. quae sit latitudo sti. G16-ri-a Patri.__. AT NONE.am fe-cit mi-rabf-li. divitias gl6riae suae virtute corroRes p .i • • • • IS % • .'. Ant. Haurietis aquas in gaudio. Glo-ri.nitudinem Dei. ^ . fundum. . Chapter. ••. Memo-ri. 3.

Confitebor. • a ni. 6—• 7 • • i - 8 • 1 • " •_ i ta-te perpe-tu. i. Ant. a8.at ad me et bi-bat. c ru i l l . Dixit D6minus.f • • •• H • a • -nus mi-li-tum * lance-a la-tus e*-jus ape*-ru-it • • • . E " . N ca-ri• • • i .6 l. — 2. f.C • • • • • • 3. — 5. 977 Psalms 1. F 1-li * prae"be mf-hi . Ant. • ra-tis et one-ra-ti 5 A s ^-stis et 6go re-fi-ci-am vos. attraxit nos ad Cor su-um mi-se-rans. p. ' cor tu. Credidi. et continu-o exi-vit sanguis et aqua. • • * T" • a - C • • % i . E.£ 4. 3. p. E u o u a e.um E u o u a e. c. p. fr-ap- ? • •• m " a• Tans Je"-sus * clamabat di-cens : Si quis si-tit. 177. 5. />. AT SECOND VESPERS. • 3. 7. — 3. —*—.a * di-lexit nos De-us.. 139.- u o u a e. . a 2 .. * . E u o u a e. a. 128. 163. Beati 6mnes. •11 •* • H |L PLJ fd -e-o exalta-tus • •"• a t^rra. a >L. — 4.Ant.. 4. p. . l.. Lauda Jerusalem. II4.Feast of the Sacred Heart of Jesus. a . 205. f i 3 p . Y • Eni-te ad me * omnes qui labo-.

E x C6rde —•— SC1SS0 Eccl^-si.as m6.a. Ratres :Mihi 6mnium sanct6rum nare omnes. Ceu septiI—ft i 1 : T !_ formis fluvi. E u o u a e.it. i • S • i • • | nasci. C m J• i • et 6cu-li tii. f sacramenti absconditi a sa^culis in in g6ntibus evangelizare investiga. Ex hoc per^n-nis gra-ti.as.us.ant vf. data est gratia haec. Ferrumque df. Ephes. Ml— ! II* • ~ • a F Chapter.ba crfmi-num Et sa^va nostro-rum • • c6-hors Cor sauci.tur : Hoc dstium kxcae in latere est \ ad sa-lu- 33 7 —=fc J-V-ir tem po-si-turn.i! 2.a. 3. Vibrantis ha-stam mf-H-tis Pecca-ta nostra h-— fti _ 1 1 Pi • ' di-ri-gunt.978 P Feast I of t h e Sacred Heart i of Jesus.rae cuspi-dis Mortii-le crimen a-cu.a.vit fnno-cens Mer^ntis haud ta-le t m= = 1 A-m fc . Stolas ut il. Chrfsto juga-ta.lie s6rdi-das Lav^mus . 3.Deo. * et illumi- e N ut sup^r. quae sit dispensatio mfnimo. 4. biles divitias Christi.i custodi.

tno Spi-ri-tu " • P • S P" * In sempi-terna saecu-la.— • * f * « . non frege-runt e"-jus crura : f k 1 fa • • J • sed 1 | -•- • I • S 1 r • . AtMagn. L 1 S 1 • 1 unus mf-li-tum lance-a latus ^-jus a-peru-it. Quae jTTi • • • • Cor be-a-turn lace-rent : £ jed aemule. 1 C • • • • B 5 #• • 9 i— . > Corde fundis grd-ti..am. Hauri-e-tis aquas in gaudi-o. Je-su.• • Agnz in sangui-ne. f* a- 1 1 . .J—f. . 3 * . f D J^sum autem • k cum venissent. 1.mur cordi-bus Flam" • p» •_ B B p i •• J1 •_ • 3 "pi a Hi 1 1 •• | • mas amo-ris indi-ces. g Ant. Cum Patn? et 41. 979 -*—( S zq l-H 'Si q- —Pi—•—5?—M.• «B^ y. De fontibus Salva-to-ris. Qui " • • * 3 • P •_ • • 1 • • .Feast of the Sacred Heart of Jesus.um jam mortu-um. 6. 5 Turp^ est redir* ad crimLi-na.^ . I • • • • • • A !• Amen. ti-bi 5 sit glo-ri.*ut vid^-runt • • 1 • - pi • e. et contf- .a.

p. E -•—i 1 • • • nu-o exfvit sanguis et aqua. 971. Short Resp. f c a • • L . p. E u o u a e. Deus. g 1 fc—-=- Ant. —Hymn. The foregoing Office is said throughout the Octave. — Prayer. Compline of Sunday. 985. i. Chapter. 966. p. . Cant. A Commemoration is made of the Octave. y. except the following : AT FIRST VESPERS. At Prime. Carissimi : Humiliamini. p. Antiphons and Psalms of the first Vespers of the Feast. qui nobis. 979. qui nobis in Corde. AtMagrn. 207. Magnificat. 984. Ant. Protector in te. quod fid. p. Psalms of Feasts. — Hymn. Cant. All as on the Feast. Semi-double. Memdriam fecit mirabilium su6rum miserator Dominus. Hymn. 981. Deus autem. 207. En ut sup_rba crfminum. f. p. 970. Haurietis. Sunday within the Octave of the Sacred Heart. p.~ # ^ -H ' ? • . Deus.-j Ognov. p. 1$. y.-lis Samu-el proph_ta esset Domini. Escam de"dit tim^ntibus se. Prayer. Short Lesson. T6Uite jugum. 985. Magnificat. p. or p. as on p. i. 971. — Prayer.980 Sunday within the Octave of the Sacred Heart. Carissimi: Humiliamini. AT TERGE. p. 1.& V E u o u a e.runt omnes * a Dan usque Bersa- 1?_^ as e. 213. b^- • ' • . 965. 978. p. p. Third Sunday after Pentecost. Ad J_sura. Compline of Sunday. Chapter of Vespers. f. 966.

nos aeteYna. —• : • • _ a — P M .a Pa- eCollect.te —^a. te duce. ut illi dev6tum tri. T)Rot6ctorin te sperantium. - B. Commemoration of Eus qui nobis.go : vide huj. Per eumdem D6minum. in te confido.re me*. Pi". Espi-ce in me. pietatis nostrae praestantes obsequium. ni.am : D6-us m^-us.Sunday within the Octave of the Sacred Heart.a pecca-ta m<£- us . G16-ri. in Corde Filii tui. "p • •i b • _I— • mi- li-td. E u o u a e.ni-am u. * ut non amittamus hil sanctum : f multiplica super. miseric6rdiam tuam.tem me- am. nostris vulnerato peccatis. Deus.nicus • • et: pau-per sum 6.i.bo- rem m^- um : ' -—v-ir-: et dimi't. ut te rect6re.temporalia. quaesumus. D t h e Octave. infinitos dilectionis thesauros miseric6rditer largtri dignaris. £" R S i ••• S. non e-rubdscam. f concede. • —I ne: quo. AT MASS. Ad te Domine le-v^vi animam m^.us HI—fe- 6mni. et la. 981 Intr. * dignae quoque satisfactions exhibeamus officium. . Domi»» • ' ' I W ft W i ^ •h a . Collect. Per D6minum. sic transeamus per bona Jtr sine quo nihil est validum. D6. * et mi-se-re'.

Deus autem omnis gratiae. . Lectio Epistolae beati Petri Apostoli. r . Ipsi gloria. /. quaerens quem devoret : cui resistite Grad. et impdrium in sae"cula saecu16rum. fortes in fide : sctentes eamdem passi6nem ei. vestrae fraternitati fieri. Petr. qu6niam ipsi cura est de vobis. confirmabit. qui vocavit nos in aetdrnam suam gl6riam in Christo Jesu. S6brii est6te. Acta * cogi-tatum tu____»_ 1 et fpse te e•• nii- tri. I A um in D6-mino.982 Sunday within the Octave of the Sacred Heart. * if. Amen. modicum passos ipse perficiet. •— 7. exaudf-vit v6-cem m^- am ab his E+± C T ^'V' qui appropinquant * miH ± hi. solidabitque. et vigilate : quia adversarius vester diabolus tamquam leo rugiens circuit. quae in mundo est.et. Dum clamdrem •• • ad 33? D6minum. Lle-lii- ia.dex Ju- stus. D6-us ju. 5. /"YArfssimi : Humiliamini sub pot\ > e"nti manu Dei. ut vos exaltet in te"mpore visitati6nis : omnem sollicitudinem vestram projictentes in eum. b.

rent in te * omnes. nonne dimittit nonaginta no. dicens illis : Congratulamini paenitentiam agente. imp6nit in drachmam. et vadit ad illam. super nonaginta novem justis.accendit lucernam. nonne Quis ex vobis homo.no.am non dere.Sunday within the Octave of the Sacred Heart. quod ita gauquantes ad Jesum publicani et dium erit in caelo super uno peccapeccat6res. donee inv6niat earn ? Congratulamini mihi. quia inveni Et cum invenerit earn. qui dicentes : Quia hie peccat6res reci. quam murmurabant Pharisaei et Scribae. et quaerit diligenter. N illo tempore : Erant appropin. Ita humeros suos gaudens : et veniens dico vobis : gaudium erit coram domum. mihi. et manducat cum illis.non indigent paenitentia.lin- >: p quis quaeren-tes te : psal-li.Angelis Dei super uno peccat6re nos. quam perdideram. c6nvocat amicos.no : quoni.perierat. c6nvovem in deserto. qui no..es? •f* Sequentia sancti Evangelii secundum Lucam. qui habet cen. Aut quae pit. 983 ft for.on : quo-ni.tis et pa-tiens : numquid i. i / • .. S J C • 3. cat arnicas et viefnas. Et t6re paenitentiam agente. Domi. quae I Offert. Et ait mulier habens drachmas decem. Dico vobis.inveniat? Et cum invenerit. Luc.ra. donee illis. 8' . dicens : perdiderit drachmam unam. qui ha- bi-tat in Sf.te D6-mi.um. Credo.- s *—t no- Pe*. iS.— .ve>unt h+ men tu. quia inveni ovem meam.seetur per singu-los df. dicens : quae perierat. et vici. et everrit dotum oves : et si perdiderit unam ex mum. ut audirent ilium.am non est . si ad illos parabolam istam.

f modicum rium in saecula saeculorum.6- nem paupe. p.a m lino pecca-to-re S Postcommunion. Doraine. Chapter. p. 5.ei. /.rum. Ico vobis. . Chapter. Secret. P Commemoration of t h e Octave. Petr. AT SEXT. D6mine. vivificent : et miseric6rdiae I Per Dominum nostrum. 976. quia ad. Ancta tua nos.i 6 — •a- •o: paeni-tenti. -t—: . Raebeant nobis. discamus terrena despidivinum tua sancta ferv6rem.-1-J super •! •• ag^nte. Postcommunion.nostrum. munera suppli. Secret. sit tibi munus acceptum et nostr6rum expiatio delict6rum. ice. /. quaerens fraternitati fieri. quaesumus D6mine. Mem6riam fecit.984 Sunday within the Octave of the Sacred Heart. confirmabit vocavit nos in aeternam suam solidabitque. Per Dominum cantis Ecclesiae : et saliiti cre. Amen. quern devoret. Ego dixi. . Petr. p. Eus autem omnis gratiae. * Ipsi gl6ria et impegi6riam in Christo Jesu. 976. quae in mundo est. S D . ' 1. * sctentes eamdem passi6nem versarius vester diabolus tam. * gaudi-um est Ange-lis D£.sum^nda concede. percepta. ad . Domine Jesu. oblf- tus ora-ti. S. AT NONE. the Octave. qui passos ipse perficiet. Obrii estote et vigilate. cere. f cui resistite fortes in Short Resp. sumpta I sempiternae praiparent expiatos. • . Short Resp. et amare caelestia : Qui vivis quo dulcissimi Cordis tui suavitate et regnas. ctentium perp£tua sanctificati6ne R Commemoration of Espice.fide. vestrae quam leo rugiens circuit. ineffabilem Cordis dilecti Filii tui caritatem : ut quod offerimus Preface of the Sacred Heart. 9. D6mine. Comm. Per eumdem Dominum. .

ni. Double major.T611ite) jiigum. Ant. Hymn. et qua^rit di-lig^nter. et si • . the Ant. C Ant. En ut superba. Petr. . IT Oetave of the Feast of the Most Saered Heart of Jesus. 6. At Magn.nam 8 • ' • et ev^rrit domum. sic transeamus per bona sine quo nihil est validum. from second Vespers of the Feast. /^Adssimi : Humiliamini sub po. Escam dedit timentibus se. p. p. donee invdni. Antiphons and Psalms of the second Vespers of the Feast. 6. Magnificat. 1$. A commemoration is made of the Octave. p.at? E u o u a e. p. p. ut te rectore.temporalia. 978. F. f. Per Dominum. f omnem vobis. However. if the Office of Monday be not of the Octave of the Sacred Heart. 9G6. ut vos exaltet in eum. Prayer. 985 Chapter. i. F 3 • • ' • . Ad Jesum autem. is said instead. 5. Mem6riam fecit mirabilium suorum miserator D6minus. qui nobis in Corde. Deus. * ut non amittamus hil sanctum : f multiplica super nos aeterna. AT SECOND VESPERS. te duce. Haurietis. • • • • Q Uae % • mu-H. Prayer. p. 979. 211. P Cant. nonne acc^ndit lu-c^r. 977. )P.• perdi'de.sollicitudinem yestram projicientes VA tenti manu Dei. misericordiam tuam.S u n d a y w i t h i n the Octave of the Sacred Heart.er * habens drachmas decem.rit drachmam unam. Rotector in te sperantium Deus. Ignem. with the f. All as on the Feast. p. 971. * quoniam ipsi cura est de in tempore visitati6nis. 965.

ANTIPHONS OF THE MAGNIFICAT.si non e"sset unctus 6__a • p » il =_= m a •—" • modo cecide*-runt fortes in pro^li-o? Jo- . Prayer of the Sunday. 1^!.a * GeUbo.—: !-e-o.it David * in Phi-listhae-um. A Ta» . D jJLG .e. Ant. 6 I ii..at super vos. quia in te abjectus est clype. 1.us Sa-ul. For the Saturdays after Pentecost until Advent. qua. 8. cty. Qu6- • -+—m I . Vespertina oratio ascdndat ad te D6mine. y. E u o u a e. 7 . g Ant. in funda • _ • . Cant. 212. Saturday before the 5th Sunday after Pentecost. in n6mine D6mini. Et descendat super nos miseric6rdia tiia. At Magn.^ Ontes .um. p. lagi C At Magn. Magnificat. G 1- * • • % ? • • H » —8 ? — • •• t j — * — Raeva-lu.pe.us t 5 . 1 nee ros nee pluvi.• • • 1• • • et lapide. Saturday before the 4th Sunday after Pentecost. G. i f6rti. 8.

lomonem Sa. _ —. • • S i F — ^— • 'fr •' i !• • • • in morte quo-que non sunt Cant. 207.doc sace"rdos. • • • Nathan proph^-ta r<£gem in Gf.a. Domine. 1.x<£runt * Sa.-— J6nathas. .i. Saturday before the 7th Sunday after Pentecost.hon. sepa. Can/. G A g • * j>.les et dec6-ri valde in vf-ta su. 987 £A ? . . et ascende'ntes .enter e'-gi. —_ amabi.B vi tu. 8. 207. Magnificat. At Magn. m * ~~*~• •» I '8»t • •—V* N.a • insipi.ra. £ Ant. At Magn. Magnificat. E u o u a e. f o ^-—a B-secro. et •te .Saturdays after Pentecost.is inter-fectus est : Sa.ti. • ' nathas ft-"et in exce"lsis tu. D. i. * au-fer iniqui-tatem se"r• a 1 — • " • P" • • 1 r n. Saturday before the 6th Sunday after Pentecost. p. i . — E u O U a e. p. f. Ant. qui. i.ul c • • %.

et aurf-ga ^-jus.8-: • J i in ca^lum. G. currus Isra-el. a. 8. At Magn. E u o u a e. p. ut • • • _ 5 • aedi-ficarem t^mplum n6mi-ni tu.. Ant. G. Magnificat. E-li-s^-us clama-bat df-cens : Pa-ter mi. . At Magn. " Ant.. 211. 212. On the eve of the Sunday which falls nearest to August ist. Cant. F • • •a- •S • •* 1 • • — j Ecit J6-as * rectum coram D6-mino cunctis . 8.leret D6minus * Elf. =— e _ • • • • ' 1 J __—1 P" • I • • = • • • • _ •• •• X-audfsti D6mine * ora-ti-6nem s^rvi tu-i. 989. £ 3 • . Cant. E u o u a e. Saturday before the 9th Sunday after Pentecost. 8. the Ant. p. :—=-h-- —n . Cant. p.o. 7. 6. Sapientia. Saturday before the 8th Sunday after Pentecost. Magnificat. 212. Saturday before the 10th Sunday after Pentecost.• d—-- •• . is said. At Magn. • ti dixeVunt : Vf-vat rex in ae-te*rnum. Magnificat.988 Saturdays after Pentecost. p.am per turbinem N -a 6 . • • . G ~ 1 — ~ c +-*r XJ UM t61.• E u o u a e.

Ant. Cant. { • • • • • .rim. superborumque et . F. fe"-ce. * memento. Bsecro Do-mine. Cant. a t ' • • . At Mag-n. a •a • • 0 e ? . Magnificat.Saturdays after Pentecost. Saturday before the 11th Sunday after Pentecost. 5. quae. p. 7.e'nti. 6. do ambu-lave-rim co-ram te in ve-ri-ta-te ^3 ^» • • . Saturday before the 1st Sunday of August. E u o u a e. Magnificat. ^a t et in c6r-de perfecto. 210. AtMagn. quomo• ? • .ficavit sibi domum : excfdit •——p- •* 1 • • i co-lumnas septem : subdidit sf-bi g6ntes. • • mk" 989 ' • •>.so. ¥ Ant. a. E u o u a e.. p.a * aedi. di-e*-bus qui-bus docu-it 6. • ' -] • Api. • .. 211. et quod placi-tum est coram te.urn Jo-fada sace*rdos. 5.

990

Saturdays

after Pentecost.

i

? • .

J

••

- , M

-

•L •

• -

• • •• ••

• •

sublfmi- um col-la propri- a virtu-te calca-vit. E u o u a e. Cant. Magnificat. 7. a. p. 211.

Saturday before the 2nd Sunday of August.
AtM
CKV m a K U a m

Ant. 8. e |-» -go
i
* l i • ~

•—•—8—•—•-

I
• -•

'J
et thr6nus

* in altissimis ha-bi-ta-vi,
• ••

h

I9

H

me*-us in co-lumna nubis. E u o u a e. Cant. Magnificat. 8. c. p. 212. Saturday before the 3rd Sunday of August. AtMagn. £ Ant. 8. G

0
est, fi •

±

- mnis sa-pi- 6nti- a * a D6-mi-no Dd-o

et cum fllo fu- it semper,

et est ante a.6vum.

E u o u a e. Cant, Magnificat. 8. G. p. 212. Saturday before the 4th Sunday of August. AtMagn. f: Ant. 8. G _

?

" r. •• I •

Api- 6nti- a * clami-tat in pla-t^- is : Si quis df-

Saturdays after Pentecost. • .
5 Ffc

991

8
-' |

a i ^

li-git sa-pi- e*nti- am, ad me de-cli-net,
• i. • • • -\i ~+tj£—a

et 6-a.m inve*•—
• j

ni-et : et e*~ a m d u m inv^ne-rit,
•• ••

be-dtus est, si te-

nu-e-rit 6- am. E u o u a e. Cant. Magnificat. 8. G. p. 212. Saturday before the 5th Sunday of August. At Magn. gAnt. 6 F -

o

• •

• •'

B- s^rva, ff-li, * praeofpta patris tu- i,

et ne

h•
y
fli

i

'

• •

^g , • P"* ., 1
ae : sed lf-ga 6- am
•*
• h

dimittas legem matris tu• • • •

in c6r-

i

de tu-o jugi-ter. E u o u a e. Cant. Magnificat. 6. F. p. 211.

Saturday before the 1st Sunday of September.
At Magn. Ant. 1. f

c

j

n
UM audisset Job *nunti-6-rum v^rba,
• 8 •

susti-

nu-it pa-ti- ^nter, et a- it : Si b6na susce*-pimus de ma-

992
n
1

Saturdays after Pentecost. ~^-T= ^-= 1
• ' •'

N

i — >-

ri •

A

—i
1

nu D6mi-ni, ma- la autem qua-re non sus-tine- ;Imus? In i • •

i

PL

a p a j i • * . ^ .. ^ J • i
IS,

omnibus his non pecca-vit Job la-bi- IS su• bm • 7
a

ne-que

i

"" ni

8 -

• • V

stiiltum d-liquid contra D^-um lo- cutus est. E u o u a e. Cant. Magnificat, i. f. p. 207. Saturday before the 2nd Sunday of September.

? I Tf omnibus his*non peccavit Job labi-is su-is,
-i m-

-9-

ne-que stultum quid contra D^-um lo-cu-tus est. Eu o u a e.
Cant. Magnificat, i. g. p. 207.

Saturday before the 3rd Sunday of September. AtMagn. i Ant. 4.E ~~J— ' , ~ E remi-nisca- ris * Domine de- licta m^- a, vel 1

» * • " » .
par^ntum me-6-rum : neque vindictam sumas de pecca• , • Pi
i

;

! ! _ •

tis m^- is. E u o u a e. Cant. Magnificat. 4. E. p. 210.

AtMagn.6-rum. exaudi 5 pr6-ces serv6rumtu. p.l. 3. 1.one tu-a 1 etnon " • • \ ciincta sunt po-si-ta. Magnificat. 3 . _• _• ste-re vo-lunta.ti. 207. E u o u a e. h • est qui possit tu-ae re-sf- E u o u a e. 209. I I—j-fr ' 7T XX -±P Domine De"-us. D-ape-ri-at D6-minus * cor ve"strum in \6ge ' y et in praec^ptis su. Saturday before the 5th Sunday of September. p. • " • • . g. Cant. Saturday before the 1st Sunday of October. Ant. g 993 • . qui dedfsti sa-lu-tem in manu • ra feminae. • w. magne et mi-ra. At Magn. * Rex omnipot-ens. D 2. g Ant.a. Cant.at pa-cem .> Omine.bi-dona-i* Do •ft lis. Magnificat.D2 -•71 D . H h+*-*• su.is : et fa-ci. in di-ti.Saturdays after Pentecost. Saturday before the 4th Sunday of September.

Cant.o. Cant.modo ce-ci-di-sti. D. p. Magnificat. _8 ••—*- et resplen___| du-e*-runt montes ab 6.bas po.994 Saturdays after Pentecost. Ant. Magnificat. -*-fi^ p6t-ens in proe*-m—•-—*- li. AtMagn. p. 8. ». Saturday before the 2nd Sunday of October.os aure. Cant. Saturday before the 3rd Sunday of October. G R • • • • E-fulsit sol * in ctype. 8. E u o u a e.e*bus nostris. Magnificat. . i. 207. __! At Magn. 212.6. p. m et forti-tudo genti.1S. 1. D " Uge*bat autem Judam * Isra-el planctu magno.os. 212. E u o u a e. in di. 8.c^-bat : Quo.pu-lum D6mi-ni? ± E u o u a e.um dis- • •• sipa-ta est. • • a i etdi. G. g Ant. G. qui sdlvum fa-ci.

5 V • • Ant. f = a J m . Magnificat. g _ Ant. a •• JUL £=S pacem D6mi-ne in 1 tu es super omnes g^ntes : da di. E u o u a e. * tu-um regnum D6mine. p. etreflg—^—1 • " " B • • • • S • • i conci-li..£bus nostris. p. • —^ ry k M 1 —*-«pLfl X-audi-at Dominus* ora-ti-6nes v<£stras. i. At Magn. 207. At Magn. i. f. At Magn. 207.um exc6\- sum. gAnt. l. Magnificat. f. 1.Saturdays after Pentecost. E u o u a e. et pl£na e-rat dmnis t^rra ma-jestd-te N« 801 — 38 . Cant. 1. Saturday before the 1st Sunday of November. a —•—i Y j •—a.£-tur vo-bis : nee vos d<£-se-rat in t^mpo-re ma- 6—i lo Dominus De*. Saturday before the 5th Sunday of October.. Cant. f - T •«—•—•- U-a est pot-^nti-a. • •*-?• Idi Domi-num sedentem * super so-li. 995 Saturday before the 4th Sunday of October.us noster.

a facta est deso-la-ta 4-.nsL di-vi-ti. 9 •• Cant.is : s^-det in tristi.a --• • 1 a> •P a • i domi- • J • 3 " na genti.9 . On the Saturday before the 2nd Sunday. Muro tfio. Saturday before the 3rd Sunday of November. ni-si !• tu J % _• _• De. *qui.um : non est qui conso-l^-tur 6k 1 • i •' A ' am. Magnificat.' PA • • • .•% m i *• -• *srr~i * 7 a Pa s ^?i H a a* %i i ci-vi-tas pl^. At Magn. E u o u a e. a. repldbant . AtMagn.g H V. If there be only four Sundays in November. Magnificat. i. 1. 207 Saturday before the 2nd Sunday of November.996 i mm Saturdays after Pentecost. is said as below. Do. Cant. p. fte its 6 — 1 •••. 6" b• Ant.us noster. g.a quact sub ipso e*- m m m • U —_— ^V^*i rant. -spi-ce D6mine. E u o u a e. 207. then on the following two Saturdays.l. the antiphons of the Saturdays before the 4th and 5th Sundays are said respectively.te-ge nos . the Ant. • • t^mplum. i.. g Z jit Urotu-o*i in-expugnabi. _ 6.ti. p. the foregoing Antiphon is omitted. Ant. tf e*-jus : et y •• .mine : et armis tu-ae pot-e'nti-ae pr6. a .li 1 -j- circumcfnge nos.

". P " a % E u o u a e. 1. 1. I. Saturday before the 4th Sunday of November. p.: P. et abyssos in- % 5—r Jt. Cant. AtMagn. D 2. E u o u a e. D 2. g 1 I T=£ Ant.Saturdays after Pentecost. 207. Domine Rex re-gum : montes ponde-ras. i. Magnificat. Ant. g. 207. E u o u a e. Saturday before the 5th Sunday of November.D2ZZZI Uper mii-ros tu-os. • r- ^ ± • •= non tace"-bunt lau• • e ' . t£r1 ram palmo conclu-dis : ex-audi nos Domine. Magnificat. . p. Cant. AtMagn. 997 semper. I.* Je-rusa-lem. Magnificat. p. 207.D2 • * • lol ± tu-e-ris. constf-tu-i •1—-r ' > . UI ca< caelo-rum * contines thro- nos. Cant.• custo-des : tota di-e et to-ta nocte ± dare nomen D6mi-ni. i • in gemf- tibus nostris.

The Fourth Sunday after Pentecost. qua&umus D6mine. Intp. bis tuo 6rdine dirigatur: * et Eccl62. et i * S i ce. D Collect.a Patri. quem ti.bo? ! • • " • ' • Domi-nus deKn-sor v(8 iflA qui tri-bu-lant ••• tae me.runt. f sia tua tranquilla devoti6ne laeut et mundi cursus pacifice no. E u o u a e. .* • • • ••« ' 1 o m£. « . D * n __l • • A .ae.a. — 3. all as in the Psalter for Sunday.na-ti- et sa. stra : * non tim^-bit cor me. G16-ri.de". 498.bo? * me A 1 • P in-imi-ci m^•• A •* •fcS % • i. At the priest's choice. J a infirma-ti . At the Little Hours.t^tur. L rf n j Ominus * illumi.m^. Si consfstant adversum me caIB III " . 2.um.ci. AT MASS. Per D6minum. p. P J . a quo trepida.lus A ••• A i J a. A nobis. A cunctis. • 9 P sunt.

ipsi intra nos gemimus. quae miscit. tur a servitute corruptionis. non volens.4th Sunday after Pentecost. in liberGrad. 999 Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Romanos.Jesu Domino nostro.Non solum autem ilia. nos.ti. et parturit usque adhuc.rum? . * ij. De-us sa-lu-ta-ris noster : R^ *-—Hr- et propter honog ni ' " ^ rem nomi-nis tii-i Domine. et Dei exspdctat. qui subjecit earn in pti6nem corporis nostri: in Christo spe : quia et ipsa creatura liberabi. quod non tatem gldriae filiorum Dei. sed et nos tio creaturae.be-ra .us e6. adoptibnem tura subjecta est. Adjuva nos. Ropi. revelationem filiorum ipsi primitias spiritus hab^ntes.mi-ne pec- tis no- stris : nequando di.us 6. Scimus J7 sunt condignae passiones hujus enim quod omnis creatura ingete"mporis ad futuram gl6riam.bi est Dd. . 8. . Rom. redempropter eum. 5. sed filiorum Dei exspectantes.cant gen- tes w U. * If. -j H -j-r-r^ Lle-lu- ia. d. 'TTRatres : Existimo.sto * Do.. Vanitati enim crea. Nam exspecta. revelabitur in nobis.

T N illo t^mpore : Cum turbae autem rete e6rum.ut pene merger^ntur. quae erat Simonis. Et ait ad Sim6nem Jesus : iili : Praec^ptor.omnes. »• • a 3«\»i Sns—*—i—r j •7 _ . dicens : Exi a me. S. Et sedens docdbat de navi. qui erant in alia navi. qui s6- des super thro* • a num. pr6cidit ad bant r6tia. qui cum illo erant. quia unam navim. quam cdperant : simiqui. nihil c^pimus : in verbo eris capiens. ut veniverbum Dei. altum. Et annu^runt s6JL irriierent in Jesum. et sillum.sunt eum. Credo. ita naves stantes secus stagnum : pisca. relictis 6mnibus. *.na * 6-cu. £ i» •» L-lu. Asc^ndens autem in g6nua Jesu.los os. dixit m6nis.mi. per totam noctem Noli timere : ex hoc jam homines laborantes.ra piscium. Et vidit duas et implev^runt ambas naviculas.videret Simon Petrus.por enim circumde'derat eum. dixit ad Sim6nem : Due in liter autem Jac6bum et Joannem. titudinem copi6sam : rumpebatur Offert. et laxate r^tia vestra in ca. in captucula turbas. qui erant s6cii Sipturam. ut audirent ciis.pe- rum * in tribu-la-ti-6- ne. concluse"runt piscium mul. Sturogavit eum a terra reducere pu. ne- . j ^—__ _ _ re-fugi-um pdu. et lava. >i* Sequentia sancti Evangelii secundum Lucam. Et cum hoc navibus. Luc.1000 _—.—•_ jk 4th Sunday after Pentecost. Quod cum t6res autem descenderant. et ipse stabat secus rent. Et subductis ad terram autem tuo laxabo rete.. stagnum Gene"sareth. Et venerunt.= •- us. et adjuvarent eos. secuti fecissent. D6mine. Ut cessavit autem lo. et ju-di-cas aequi-ta- tern : . homo peccator sum. Et resp6ndens Simon.filios Zebeda6i.

— g fl 1 i pi •i i > Omi-nus * firmam^n-tum —J -J • I m^. * per to-tam n6ctem labo-rantes. quae"sumus p611e propitius voluntates. I Ant. ^ . placare susceptis : et minum nostrum.rd.. — 3. quaesu. g _ —I : —r Raecdptor..4tlx Sunday after Pentecost. sumpta purificent: et suo nostrum.um m6JI et li. Exaudi nos. Per D6D6mine.mi- am in mor- te : ne- quando di-cat in-i-mf- cus me- us : Prae-va- S lu. % . et re-fu2 8"i •* i . Comm. 502. AtMagn. gi. Blati6nibus nostris. JI Ji • r um. 1. p.~—i—ic—n— _ . At the priest's choice. 501. _a 2. 2. M- 1001 quando obdor.r 'ft• > ~? adv^r-sus e- -••• 1 r » •« um.be. — 3. Ystdria nos. At the priest's choice AT VESPERS.tor m^• ri ^ — A •* me.munere tueantur. .um.1 . adju. ad te nostras 6tiam reb£lles com2. Mundet et muniat.us. 0 Secret. us : De-us V"1 ffc— 32 us I — j ••. Domine.tor Postcomtnunion. Per D6minum mus. ** * f.

. consequamur.tuas. — The Fifth Sunday after Pentecost. i. : quern timebo? G16-ri-a Patri. ne de. E u o u a e. D Collect.1002 ii 5th Sunday after Pentecost. aff6ctum. E u o u a e. At the priest's choice. Eus. De*- us sa.us 6. • promissiones invisibilia praeparasti : f in. quae omne desid^rium siipefunde c6rdibus nostris tui am6ris rant. neque despf. Dominus illumina. 207. ut te in 6mnibus et super 2. 498. g.. p 998.o me". qua clama- 1L vi ad te : • • adju- tor m^. Intp. Magnificat. p.am. * et sa-lus trr= : **" . Cant. — 3. X-audi D6mi-ne •* * vo-cem m^.a.lu-ta- e ris m^us.as me. Da nobis. Prayer. qui diligentibus te bona 6mnia dilig£ntes.sto. AT MASS. A cunctis. i a 1 tai • • • 7 m • • - • • . p. a •• •* 1 ni-hil ce*-pimus : " • • • • " in ve*rbo autem tli-O laxabo r£- • te. Per D6minum.ci.re-lfnquas me. Ps.ti.

.os. oratione est6te. et labia ejus tem Christum sanctificate in c6rdine loquantur dolum. et dies vide"re bonos.ce ikLi C M . sed e contrario be. coeYceat et non conturbe"mini. beati. Declinet a ma.5th Sunday after Pentecost. 6culi fraternitatis amat6res. et faciat bonum : inqufrat paV>. cem. Petr. 1003 Lectio Epistolae beati Petri Apostoli. nee maledictum mini super facie"ntes mala. Quia. si boni aemunedicentes : quia in hoc vocati estis. 1 >'••• >r. —*t et respice super ser.bus vestris. Qui enim vult vitara dilf. .mini propter justitiam. /^Arissimi : Omnes unanimes in lo. D6mini super justos. Iat6res fu^ritis? Sed et si quid patfut benedicti6nem haereditate pos. miseric6rdes. JL Ro-te-ctor noster : •-< fcJ 1 a8 spi.lu- .est qui vobis n6ceat. /. # . humiles : non reddentes preces e6rum : vultus autem Domalum pro malo. b. 3.rum * tu-6- rum.X ~ L-Ie. et sequatur earn.vos + tu. D6mine De-us virtu• > Tj turn. et aures ejus in mod£sti. ex- V di preces servo.m6rem autem eorum ne timueritis : gere. Tisideatis. D6minum aulinguam suam a malo. . Et quis pro maledicto. us. compattentes. Grad. 5.

c.autem dixerit. N illo tempore : Dixit Jesus disci.hi tri-bu• * .g B it 1. Audistis. et ibi recordatus regnum cael6rum. Offert.per : quoni.ctu m^o sem. quia frater tuus habet alidictum est antiquis : Non occides : quid adversum te : relinque ibi muqui autem occiderit. non intrabitis in tuum ad altare.nus tuum ante altare.suo. et vade prius cio.me'n- I *jr Sequentia sancti Evangelii secundum Matthaeum. Matth.* intel-le- ctum : providebam D6. -•—m- flt Ene-di-cam Do.D6-mite tu- ne. fatue : reus erit gestitia vestra plus quam Scribarum hennae ignis. Qui pulis suis : Nisi abundaverit ju. 5. quia fiieris.am . erit judicio.tur rex : sa-lu. * qui mi.1004 -#•- 5th Sunday after Pentecost. reus erit judi. raca : reus erit concflio. in virs • • tii- M?— \——trf-i 1 1\ 1 i1—D^ i » a laeta- bi. reus niens 6fferes munus tuum.td- re tii- um exsul. Si ergo offers munus et Pharisae6rum. qui irascitur fratri suo. Qui autem dixerit fratri Credo.* .um I in conspe'.mi-num.ta- bit * ve- he. Ego autem dico vobis : quia reconciliari fratri tuo : et tune v6omnis. HHHt- r.

p. -T-+ ^ -nam ti. Mundet et muniat.hostium liberemur insidiis. Exaudi nos.' ' ^ ne commo- +—*A ve- i« ar. ^ re- qui- ram : ut inhabi-tem in do-mo D6mi-ni c . • 3 hanc a . — 3. p. Comm. Postcommunion. 501. Domine. At the priest's choice. et ab Q 2. Ropitiare. ut. At the priest's choice.5 t h Sunday after Pentecost. JTTI 1005 • • " tPr n«*« • de'x- .••% 6mnibus di-^-bus vf-tae meae.obtul^runt ad hon6rem n6minis tui. supplicatio. —. dono sa. — 3. Secret. 502. a nostris mundemur occultis.i * a D6-mi-no. Per D6tiasti : praesta. Per famulorum famulanimque tuarum D6minum. Uos caelesti.: 7. I cn u. nibus nostris : et has oblationes cunctis proficiat ad salutem.—"—n. • • • • i • i • a et recordatus fu-e-ris qui-afrdter tu-us habet d-liquid . gAnt.re. benignus assume. AT VESPERS. - a tris est mi- hi. l . quaesumus. ut minum nostrum. D XJ 1 I • i !• offers * munus tu• ^ i um ante alta. At Magn. D6mine. quod singuli P 2.

ens offeres munus tu. Ad te Domine clamabo. 6-= et vade pri.1006 m 6 t h Sunday after Pentecost.bis su. D < • fcw -Jt •• • • Oi Ominus * for-ti-tudo pl^. et b^nedic hae- .lu-ta. qui dilig£ntibus.| J ' ' ^ redi^.um.i est : salviim •• • ctor sa. D.lum. 207.ri. 3f . j 5 •1 i • i • |1 d"^ •* J • • • | adveYsum te : re-linque ibi munus tu-um ante alta. p. i.ta-ti tu.o : et tune • • I v^ni. et re"ge ^-os • i usque in sa£- -• / II ! ta* • •I cu. The Sixth Sunday after Pentecost.ae.ri fratri tu. et prot^- 3 su. Intr. P J . E u o u a e.ne. AT MASS. Domi. p.um.us reconci-li. Cant Magnificat.ae. . — Prayer. D^-us me-us ne si- le-as a me:*nequando tace-as a me. Deus.re. et assimi-labor de- .a.um Chrf-sti fac populum tu.ia. 1002. alle-lii.

scende*ntibus in la-cum. re super ser-vos tu. . quod est 6ptimum : f insere nutrias. in morte justificatus est a peccato. Quod enim mdrtuus est peccato. -•—m- 1007 •fc-* E u o u a e.6th Sunday after Pentecost. Ratres : Quicumque baptizati mus peccato. Per Dominum. p. Collect. minis. lum. a gene- ra-ti.mate.6. 498.surgens ex m6rtuis. Qui enim m6rtuus est. 5. custodias. Consepulti mdrtui sumus cum Christo : credienim sumus cum illo per baptismum mus quia simul etiam vivemus cum in mortem : ut quomodo Christus Christo : scientes quod Christus resurrexit a m6rtuis per gldriam Pa. D6mi-ne re-fu- gi- um factus es no- bis. quia vetus homo noster si. vos m6rtuos quidem esse pecmul crucifixus est : ut destruatur cato.e.a Patri. jam non m6ritris. Si enim complantati tur.•. Glo-ri. — 3. ac pietatis studio. viventes autem Deo. At the priest's choice. Si autem ipsius baptizati sumus. D P Eus virtutum. facti sumus similitudini mortis ejus : mdrtuus est semel : quod autem simul et resurrecti6nis erimus. A cunctis. et ultra non servia.sto Jesu Domino nostro. ita et nos in novitate vitae tur. mors illi ultra non dominabiambulemus. cujus est totum augmentum. 6. Lectio Epistolae beati P a u l i Apostoli a d Romanos. Ita et vos existiscientes. et depre-ca!• «. quae sunt pect6ribus nostris am6rem tui n6-nutrita.os. Rom. * ut quae sunt bona. et praesta in nobis religionis 2. sumus in Christo Jesu. \ VW^HK . vivit Deo. Hoc vivit. in Chricorpus peccati.ne * et proge- ni. Grad.

na i ad me • •? au• 3 e •!• rem tu* " l 4 i-z^ am. et sustulerunt quod runt.dimisit eos. 8. efficaciter conse oblati6nes benignus assume : et ut quamur.»- -ft-S • — 1 # > ' * H—*•— it ill JX XX • - Lle-lu•? * ia. septecc sui : Unde illos quis p6terit hie sportas. Exaudi nos.saturati sunt.ra- • : %^B 11 i 1 t r* •! r y . Marc.vacua postulatio. p 808. non confuna •. Et habebant piscfducent : et si dimisero eos jejunos culos paucos : et ipsos benedtxit. Et respond^runt ei discipuli superaverat de fragmentis.ne *1 » vi. • „ ii > • AHNa< dar in ae-te'r• 3 A ^ P1 " num : in tu. Domine. 501. nullius P 2.ti-a libe- ra me. Et N illo t^mpore : Cum turba riiulta esset cum Jesu. et has populi tui fideliter petimus.as me. Et manducav^runt. Pe"rfice gr^ssus m6os.sudrunt turbae. Ropitiare. In te Domi. nullius sit irritum votum. At the priest's choice. Secret. Per Dominum nostrum. > •if. el quidam enim ex eis de longe vene".pulis suis. ut quoc nibus nostris. I » J « Sequentia sancti Kvangelii secundum Marcum.ri. Et accipiens septem panes. et appotinent me. ait illis : Misereor super gratias agens fregit. ' V l frW u r*ni« acce- le- ra * ut e. nee hab^rent praecepit turbae discumbere super quod manducarent. Erant autem qui mandusaturare panibus in solitudine? Et caverant. et dabat discfturbam : quia ecce jam triduo sus. 1 O spe. deficient in via : jussit app6ni. nee habent quod man. et e*-ri-pe 5 •* ••• ^ me : • rf • IT inch'. scipulis. — 3.a justi. Qui dix^runt : Septem. convocatis di. p. el in domum suam. supplicati6. praesta. .terrain. ut apponerent.pi. Offertory. quasi quatuor millia : ei Credo. interrogavit eos : Quot panes ha.

6. : .sti. Mundet et muniat. o • • •• *M mnes g^n-tes * plaudi-te .ia. de-fi-ci. p. At the priesfs choice.i. *-•• A •' R c a m D o m i . Magnificat.a. Comm. AT VESPERS. et bus tuis : tribue. Per Dominum.b H r ± qui-a ecce jam 1 I-sd. AT MASS.6. qua^sumus. The Seventh Sunday after Pentecost.7th Sunday after Pentecost.re-or * super turbam : . Intr. 2.am jubi. E u o u a e. 6. =— Ant. ' • —3—in tabernacu-• • • • lo jus ho. 7. et p s a l m u m d i - AtMacrn. Epl^ti sumus. 1009 • • ••• ' • • c H • • • •" Ircu.bo.bo. fi • i 7 • i 1 • nee h a b e n t quod mandu-cent et • a a 1 j • ^-OS 3 •* i • - • B • • • a i • si dimi-se-ro • je-junos.la-ti. Cant. Deus virtutum.bus : . b. * et immo-labo 1L 1 . alle- • • " • lu. 1007. p. • a • • i •' ! tridu-o sustinent me. 7. mundri.nis: cantd. | muniaraur auxilio.no.ent i n vf. 211. — Prayer. — 3. Postcommunion.I ut e6rum et mund^mur effectu. JU-J-H mani. D6mine. 502.

p. G16-ri.fun- .es vestrae * non con.la. exhibete membra vestra servfre finem vero vitam aet^rnam. pro. Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Romanos. Stijustitiae in sanctificati6nem. 6— t. F Grad. 3 voce J• a exsulta-ti. et illumi-nami-ni : et fa-ci. a • •* D 2. et servi autem facti Deo. £ 5. • 1 •J 1 Ps.nis. 6. supplices exoramus. Nunc vero liberati a peccato. At the priest's choice. • 1 2 . bra vestra servfre immunditiae. d.habuistis tune in illis. • • • L. in quibus nunc pter infirmitatem carnis ve. Collect.te z ff. te me : tim6-rem D6mi-ni docebo vos. Ratres : Humanum dico. habetis fruiniquitati ad iniquitatem.erubdscitis? Nam finis illorum mors strae : sicut enim exhibuistis mem. * audf1 — «^fl. 498.rv «• o in jubi. .est. * et 6mnia nobis dispositidne non fallitur : f te profutiira conc^das.te D6* i 9 h. J. ut n6xia cun- -5—CLJ— — a • . ita nunc ctum vestrum in sanctificationem. Gratia enim servi esse*tis peccati. cujus provid^ntia in sui eta subm6veas. in Christo stis justitiae.6. Quoni.i. •—-i ifrr«*v—•ad Accedi-te 8 1\» *' T'N.li. Cum pendia enim peccati mors.? . E u o u a e. — 3.' • • _• - •* i •_ 3 * super 6mnem te"rram.a Patri. Rom. terri-bi-lis : * Rex magnus 1 g .V. r^ f Y Enf. A cunctis. Quem ergo fructum Jesu Ddmino nostro. Eus. liberi fui. 1 ' um.1010 7 th Sunday after Pentecost. Per Ddminum.autem Dei.am D6minus excelsus. vita aete"rna.

6-nis. quae non facit fructum bonum. intrabit in regnum caelorum : sed qui facit voluntatem Patris mei. ipse intrabit in regnum caelorum. Igitur ex fructibus eorum cognoscetis eos. Matth. excid^tur. I N illo t^mpore : Dixit Jesus discfpulis suis : Att^ndite a falsis proph^tis. aut de tribulis ficus? Sic omnis arbor bona fructus bonos facit: mala autem arbor malos fructus facit. 1011 d^ntur. Non omnis. intrinsecus autem sunt lupi rapaces : a fructibus eorum cognoscetis eos. Omnes gen i-lU^V di- tes plau- te ma- ni- bus : ju-bi-la-te De- o in vo- ce * exsulta. *ij.ti. Omnis arbor. D6mine. Numquid c61ligunt de spinis uvas. I! Lle-lu- ia. et in ignem mitt^tur.7th Sunday after Pentecost. % Sequentia sancti Evangelii secundum Matthaeum. Domine. Non potest arbor bona malos fructus facere : ne- que arbor mala bonos fructus facere. qui dicit mihi. qui in caelis est. qui v^niunt ad vos in vestim^ntis ovium. . c. Credo. . y.

dictione. sanctifica : ut. sicut munera Abel. p. At the priest's choice. At the priest's choice. quod singuli obtul^runt ad majestatis tuae honorem. 502.ut *in ho-locau.bus I agno.e. et pari bcneComm. Ncli. D6mine. — 3.di.a non est confu-sio confi- i d^ntibus in te Domine.a-ri• —^ turn et tau- —-H B -*—A— i P~ v6m • rum. Mundet et mfiniat. r •V-i D Secret. — 3. Eus. sacri-ff-ciI- um no- • • % •' strum in conspe-ctu tu.ut in mfl. T Postcomm union. acce-le- ra. et a nostris perversi. • H r tr— — fc~J • •* e- = ] Ic.rum pfn•_*• • J Pi ' • i gui- -i um : sic • 1 i fi• at .sto .Dominum nostrum.o ho. S 2. s 5. . 7th Sunday after Pentecost. et sic. 501. ut 6.at tfbi : qui. medicinalis ea quae sunt recta. et ad 2.na * aurem tu- itdt am. ut pla- "fr ce. cunctis proficiat ad salutem. Per D6minum. Per operatio.1012 Offert.li. UA nos.ru-as nos. unius sacrificii perfecti6ne sanxisti: accipe sacriffcium a dev6tis tibi famulis. tatibus clemdnter expddiat. perducat. p. Exaudi ncs. cjui legalium differdntiam hostiarum.

1361. AT MASS.8th Sunday after Pentecost. \ 5. Susc6pimus Deus. Ratres : Debit6res sumus non iterum in tim6re. D. T Argfre nobis. et agen. Ipse enim vix^ritis. * secundum te vivere valeaquae recta sunt. et haer£des : haer^des quiDei aguntur.Spiritus testimonium reddit spiritui ritu facta carnis mortificaveritis. propitius. 1. 498.* • • • 3 fructus bonos fa-ce-re : omnis —1 1 1 " • • • arbor quae non fa-cit fructum bonum. % A cunctis. c. p. At the priest's choice.rerri. p. nostro. sed accepistis spfcarni. 1 — . 207. e -8. moriemini : si autem spi. i. F Introit.te- ct6. Non dem Dei. cujus providehtia. Si enim secundum carnem clamamus : Abba (Pater). D ON potest * arbor bona fructus ma-los face- re. in quo vdmus. cohaeredes autem Christi. p. E u o u a e. quod sumus filii Dei. AT VESPERS. neque arbor ma-la -—•— i . Quicumque enim spiritu tem filii. excid^-tur. 1013 AtMagn.um pro. semper spiritum cogitandi mus. — 3. Cant. Rom. ut secundum carnem vi.ritum adopti6nis fili6rum. Feb. quaSsumus D6mi. Si auviv^tis. alle-lu. et in fgnem mit-te-tur. enim accepistis spiritum servitutis Grad.ia. p. Per D6minum. ii sunt filii Dei. 2nd.d i : f ut qui sine te esse non p6ssu11 ne.mus.sto mfhi * in D6. Collect. Deus. The Eighth Sunday after Pentecost. Prayer. . Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Romanos. 8. as on the feasts of the Purification of the Blessed Virgin Mary. Ant. 1010. Magnificat.

' g ' • ' ^x l*r-f — . pi yu B • r J •—•- y • • • »S* .vum me • fa- as. in ci-vi-ta-te J i.mi. et lauda-bi"*i—r~d —a .gnus Do.. rrnr ^IirH Lle-luia.gi. 6 -fWnur-Met in 16t3* £3t cum re'b fu.1014 8th Sunday after Pentecost. Ma. * ij.i.de. D^-us. J *• £ - ! •*Cli * Ut sal.nus \ — * lis val. in te spe-rdvi : D6mi-ne non confun+—r -^i' "•• dar * in aet6r- num. * in monte sancto ^-jus. i=d i. . 7 .

— * . Exaudi nos.lum hu. alii dixit: Tu vero quantum debes? Et vocavit ilium. mini sui.vos in aeteYna tabernacula. ut.debes domino meo? At ille dixit : JL pulis suis parabolam hanc : Ho. quia prud^nter intra se : Quid faciam.mu.tatis : ut. — 3.fecisset: quia filii hujus sa^culi prunus meus aufert a me villicationem ? dentiores filiis lucis in generatidne f6dere non valeo. •• ' -s-p—^ us praeter te. 16. •• mi. recipiant piant me in domos suas.8th Sunday alter Pentecost.ne. bis : quoni-am quis De__ pinDo- . Et laudavit d6minus vflp6teris villicare. cum defeceYitis. qui habebat Accipe cautionem tuam : et sede yillicum : et hie diffamatus est apud cito. 1 1 O-pu.g• 2A • ]D n1 • •••• 1 —VH es.Centum cados 61ei. et scribe villicati6nis tuae : jam enim non octoginta. Ait hoc audio de te? redde rationem illi : Accipe litteras tuas. quia d6mi. • 3 et 6- cu. et ait illi : Quid Qui ait : Centum coros tritici.mi"" " Domi. Deinde ilium.ne? S Secret. dic^bat primo : Quantum Offert. qu6ni- if: v-v am su-a-vis .sua sunt. Ait autem villicus licum iniquitatis. Uscipe.tiite.J3 3.ci• i ^ 1* j • 1 • P. quae tibi de tua largitate satione sanctificent. 2. mendicare eru.gratiae tuae operante vir. Comm. p. At the priest's choice. tis ftaque singulis debit6ribus d6Credo. 1015 * J « Sequentia sancti Evangelii secundum Lucam.lossuperbo.num. -H* Usta-te * et vid^. 501. et ad gaudia defe'rimus : ut haec sacrosancta sempit^rna perducant. Luc. Convoca. • lem "^salvum fa. scribe quinquaginta. reci. et praesdntis vitae nos convernera.te. Dixitque illi : mo quidam erat dives.rum ——•—-i3^ humi-li—i »*H| —L4—n •—' • »V. T N illo t^mpore : Dixit Jesus disci. cumvobis amicos de mamm6na iniquiam6tus fuero a villicatione.qua^sumus D6mine. Per D6mimyste'ria. Et ego vobis dico : facite b6sco. Scio quid faciam. quasi dissipasset bona ipsius.

ant me in d6mos su. p. 1013. cujus exs£quimur cul2.4.1016 9th Sunday after Pentecost.am. ut cum amdtus r^~: • • t f u. reparatio tum. AT MASS.o. Magnificat. . The Ninth Sunday after Pentecost.minum nostrum. E.SAnt. 502.a dominus m^. fa-ci.o quid.a-tus vir qui 3 spe-rat in e- o.us aufert t a me villi-ca-ti-6-nem? f6-de-re non va-le. Per D6mentis et corporis caeteste my.ero i e a vil-li-ca-ti-6ne. — Prayer.nus : be. Largire nobis. sentiamus eff£ctum. Postcommunion. et D6-mi-nus sus- . At the priest's choice. AT VESPERS. *-m -m pi.as.tTu—•= F»—• »— R&- Cce De- us * adju-vat me. p. 2l6. D6mine. J"V est D6mi. Into. — 3. E u o u a e. p. AtMagnif. 4. Mundetfet m^niat.E ~ — f - — Q Uid fa-ci. • I" - B j re-ci-pi. mendi- i ca-re e-ru-b^sco : sd. * qui.am. IT nobis. st6rium : ut. Cant.

mi-nus n6ster.id quod potestis. ' * a ^ quam ad- D Omine * Do.' • Jlos. sed faciet etiam runt. Ps. mur. A cunctis. et ceciderunt una die viginti humana : fidelis autem Deiis est. Haec auconcupi^runt. tria millia.qui non patietur vos tentari supra stum. * fac eos quae tibi sunt X? D6mine precibus supplican.dam e6rum murmuraverunt.exfstimat stare. Cor. At the priest's choice. Neque idololatrae ef. 1017 captor est animae m£- ae : ave*rte ma.tem 6mnia in figura contingebant ficiamini.. — 3. / . et perscentes mal6rum..g. pro-tdctor me"us D6mi• u ne. io. Ratres : Non simus concupi. Neque tentemus Chri. sicut et illi ierunt ab exterminat6re.a Patri. ut posNeque murmuraveritis. in quos fines saep6pulus manducare et bibere.la in-i- c mi. nisi sunt. Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Corinthios.ri-ta-te tua disperde (1•4 'H. . E u o u a e. sicut quidam eorum tentave.is. cum tentati6ne proventum. et cul6rum devenerunt. D6-us • • • • • • * J 1 n6mine tu-o salvum me fac : * et in virtu-te tu-a jii- dica me. p. F Gr ad C 5 . Itaque qui se surrex^runt ludere.cis m£. G16-ri.. TJAteant aures miseric6rdiae tuae concddas. sicut quidam ex ipsis : illis : scripta sunt autem ad correquemadmodum scriptum est: Sedit pti6nem nostram. 498.sitis sustinere. sicut qui. in ve.placita postulare. vfdeat ne cadat. Per Ddminum. b. Collect. Neque fornice.9th Sunday after Pentecost. sicut quidam ex ipsis fornicati Tentatio vos non apprehendat. et a serpentibus perierunt. tium : f et ut petentibus desiderata 2.

• • M • § • „ J is. . videns quidem in hac die tua._. N illo t6mpore : Cum appropin.pacem tibi. ti. f.a H—z- tu- a * super los. • • • I Sequentia sancti Evangelii secundum Lucam. De"«• 1 j . nunc autem absc6ndita . Quoni. Ti \ —• * if.cens : Quia si cognovfsses et tu.am e-le-vata est magni.fic^nti. di. quae ad civitdtem.J.•.• • n^ » ?• •• • 7 <rr Eripe me de in-imf-cis m^B us |8 • ""^iNB.1018 9th Sunday after Pentecost.bus in m e i h—^ * IfbeM H 1 ra • *• B me..um in u-nive'rsa tdr-ra! . mi-ra-bi- le est nomen tu. Luc. flevit super illam. et quaret Jesus Jerusalem. ^ K •-pi-' us : i et ab insurg^n- !•• J . ig. IVIVi l l % Liefk B| lu-ia.*-.

— 3. Et erat docens quotidie in templo.nim i * qui-a domus me.go in e. quoties hujus hostiae Dominum. qui in te sunt. Credo.commemoratio celebratur. et em^ntes. Et ingre"ssus in templum. coepit ejicere vende"ntes in illo. Mundet et mtiniat. 8. p. Comm. 555. AT VESPERS. 2.a 66• 1 •• 7 y m • 5 • j a • - • n i mus o-ra-ti. C Secret. Postcommunion. Exaudi nos. I ficationem cdnferat. 501. et hi. Vos autem fecistis illam speluncam latronum. p. et circumdabunt te : et coangustabunt te undique : et ad terram prosteVnent te. Per D6minum. p.• • • » • s — I • " * % . — 3. Once'de nobis. G . et filios tuos. opus nomine. quae"sumus Domine. in me ma- net. sunt ab 6culis tuis. et puri-1 tatem. TTTUI nobis. Justitiae D6mini. dicens illis : Scriptum est: Quia domus mea domus oratidnis est.bit san-»•»- UI mandu-cat * carnem m^•fl- guinem me- um. •• I • JTfr am.o. Quia ve"nient dies in te : et circumdabunt te inimfci tui vallo.»* 1 • XJ • k •_ Criptum est e. et 6.nus. et trfbuat uni1 cpmmunio sacram^nti. df- cit Domi.6nis est ciinctis g^ntibus : vos autem fe-cf-stis . Offertory. At the pHest's choice. haec digne frequentare strae redempti6nis exerce"tur. AtMagrn. Q t-+* •• • . 502. S 6.9th Sunday after Pentecost. Per myst^ria :quia. i Ant. At the priest's choice. quae"sumus D6. 2. et non relinquent in te lapidem super lapidem : eo quod non cogn6veris tempus visitationis 1019 tuae.

1020 10th Sunday after Pentecost.num.6.6nem m^. • 3 • • • . ab his qui appro-pfnquant mi- et humi. The Tenth Sunday after Pentecost. Pateant aures. fi U • te>. G.a. et ne • • • • • • p .num : ja-cta cogi-ta-tum • • 1 p• • et ipse te •*—tt-m—t—•—ft tu-um in Domi. 8.vit v6-•— =—•- . P J . Intr. 3i^j V \ 1 i • " fllam spe-luncam latro. E u o u a e. — Prayer. Cant. p.no.li. Magnificat.net in ae- A t •_• a . et 6.vit ej • os. 1 ' cem me- am.cens in templo. exaudi. -m—- D t hi : b pi* 3.: J. e•—•^—|- nu- tri= et.am : * int^nde mf-hi. UM clama-rem * ad D6-minum. 1017. Exaudi De*-us ora-ti-6nem me-am. AT MASS. p. qui est ante sae"cu1 > et ma.rat quotf-div* % j - e 6. desp^xe-ris depreca-ti. . la. 212.

£ 1. idem autem Ddminus. qui omnipote"ntiam tuam missa currentes. c Ustodi me. nisi in Spfritu Sancto. p. Alii quidem per Spfritum datur sermo sapientiae : alii autem sermo scie"ntiae secundum eiimdem Spiritum : alter! fides in eodem Spiritu : alii gratia sanitatum in uno Spfritu : alii operatio virtutum. 498. V De vultu tu. — 3. quod nemo in Spfritu Dei loquens. qui operatur 6mnia in dmnibus. Haec autem omnia operatur unus atque idem Spiritus. G16-ri-a Patri. F Ratres : Scitis qu6niam cum Gentes esse"tis. Et divisi6nes ministrationum sunt. Et divisiones operationum sunt. At the priest's choice.d- rum pro- te- i± me. Et nemo potest dfcere. Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Corinthios. alii interpretatio serm6num. ad simulacra muta prout ducebamini euntes. Per D6manifestas : f multiplica super nos minum. Divisi6nes vero gratiarum sunt. Y~\Eus. alii discretio spirituum. / .ne.10th Sunday after Pentecost. dicit anathema Jesu. Ideo notum vobis facio. * Do. h- Grad. dividens sfngulis prout vult. A cunctis. miseric6rdiam tuam. alii genera linguarum.mi. ut pupil. idem autem Spiritus. Unicuique autem datur manifestatio Spfritus ad utilitatem. 12. alii prophetia. ut ad tua pro2. D6minus Jesus. * caelestium bon6j parc£ndo maxime et miserando rum facias esse cons6rtes.Ii rum tu. Cor. idem vero Deus. E u o u a e.o £ .lam 1 sub umbra a-14- ocu. 1021 H et exaudi me. Collect.

7.ant* aequi-ta- tern. 1S = m * m . " • • • • judf- ci- um m£- um pr6de- Vtr+ at : 6cu.1022 10th Sunday after Pentecost. S .bi red. Te d^cet h^mnus.lii- ia.. . * ij. H _ . us. — = i ^ •" • M i 1 .d£.li tu- vf- de. _ H 6-«^ Lie.tur ••• T**^ v6- turn * in Je-ru-sa-lem.. De? • Sf- % on : et tf.

8. 18. Mundet et muniat. Dico vobis : publican us. 502. JL quosdam. 2. Postcommunion. Uaisumus. b. Et publicanus a tamquam justi.ci-um ju- \ ' / \ • ' '' obla. AT VESPERS. Pharisa^us stans. — 3. Ad te D6mine levavi. p. Secret. 501. Per D6minum nostrum.destituas benignus auxilus. At the priest's choice. T N illo te"mpore : Dixit Jesus ad bis in sabbato : d^cimas dodmnium. t tare tu.caelum levare : sed percuti^bat pemines ascenderunt in templum ut ctus suum.. Exaudi nos. [3=3: Cceptd- .exaltat. At the priest's choice. gratias ago suam ab illo : quia omnis qui se tibi. 1023 »i* Sequentia sancti Evangelii secundum Lucam. et aspernabantur longe stans. non d^sinis sacram^ntis. adulteri: miliat. D6mine Deus no. p . i 1 Ant. exaltabitur. 4.« #u stf-tisuper al- bis *sacri-ff. tuis non 2. — 3.ti. Luc. a G _A Ant. rem n6minis tui Referenda tribuisti. velut £tiam hie publicanus. p.um. quia non sum sicut ce"teri htf. p 321. haec desc£ndit hie justificatus in domum apud se orabat : Deus.ones et ho-locau. dicens : Deus.sta. 8.ne. sacriffcia dicata ut £adem rem^dia fieri nostra prae1 reddantur : quae sic ad hon6. injusti. i i" —I *-A • • D i Esc^ndit hie* justi-fi-ca- tus in domum su-am . Per D6ster : ut quos divinis reparare minum nostrum. humiliabitur : et qui se huCredo. Domi. qui in se c o n f i d e n t quae possideo.10th Sunday after Pentecost. Jejuno Offertory. parabolam istam : Duo h6. Q AtMagn. et alter esto mihi peccatdri. propitius orarent : unus pharisae"us. minum : raptores. K ae.stares. D6mine. nolebat nee qculos ad ceteros.

qui 1 nk . — 3. E u o u a e. exalta-bi-tur. et metuit.um.—U—B—I et fugi-ant.co sancto su. Mnipotens sempitdrne Deus.1024 • •• 11th Sunday after Pentecost. Can/. 8-*- D -J = — in- E.cit unanimes in d6. humi-li. ab fllo : qui-a 6mnis qui se • % • • • • ex-altat. qui omnipotentiam.o : De. 1021. — Prayer. 498. p. />.us. 8. 5. G. At the priest's choice. p. qui ode-runt 6. E u o u a e. qui tuam. effunde super nos miseric6rdiam 2. Exsurgat De-us.ae.us * in 16.abi-tur : " • " • 8 "* • et qui se humi-li-at. 1 n. Magnificat.^ s.mo : ipse dabit virtu- tern et f orti. AT MASS.td- re fa. Intp.e £-jus. et dissip^ntur in-imf-ci e*-jus: * • • • cm • • 7. -—- i i The Eleventh Sunday after Pentecost. A cunctis. ' g ' ha-bi. . 212. a fa-ci.di• • — -•—ff—•—•— • nem ple- bi i — i i—•— _ su. 0 Collect.tu. * et adjicias quod oratic m6rita supplicum excedis et vota : f non praesumit Per Dominum. G16-ri-a Patri. Deus. ut dimittas quae consci6ntia abundantia pietatis tuae.

si te. Ego acc£pi : quoniara Christus m6rtuus enim sum minimus Apostol6rum.it ca-ro m e . Do- mine. et adju-tus • * y —f^flr iSffi sum : -4- • • • % ' •*-HH-S • •* »m\J \m '* et reflo-ru. quod et accepistis. visus est et mini. Grad.i b i • •• 1 • j •• • . Ratres : Notum vobis facio visus est plus quam quinge"ntis fraEvang&ium. et gratia ejus in me phae. et lus.a confi-te'• • • bor fl- • • . et post hoc undecim.V ^ "^"'^fl— li.a : 3 J • 1 • L" b i_ • • • . clama-vi : T)6. Ad te. Deinde vacua non fuit. 1025 F Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli a d Corinthios. est pro peccatis nostris secundum qui non sum dignus vocari Ap6stoScriptiiras : et quia sepiiltus est. . quod praedicavi tribus simul.das * a me. . Deinde visus est Jac6ratione praedicaverim vobis. •^A * PL et ex * • • • vo-lunta- te me. quod et abortivo. in quo et nent usque adhuc. Tra. nisi frustra credidistis.ex quibus multi mavobis.id quod sum.o * spe-ravit cor me*i • • •• -H « • • • • • •%S | #4 a J J pi 1IL • J " um. qu6niam perseciitus sum Ecclequia resurr^xit tertia die secundum siam Dei.11th Sunday after Pentecost. Cor.= . g — T* 5.vissime autem omnium tamquam didi enim vobis in primis. deinde Apostolis 6mnibus : nonStis.bo. ne si- le- as : ne disce. Gratia autem Dei sum Scriptiiras : et quia visus est Ce. iS.us m^*• us. per quod et salvamini : qua dormi^runt. / . quidam autem statis. 1 N De.

et deprecabantur eum.1026 11th Sunday after Pentecost. R Espice.te De"o adju-to-ri i»= •[•* ' " < no. ingSmuit. Comm. At the priest's choice. r •I. •i = 7. D6mine. Lie. Secret. quadsumus.lu-ia. et solutum est vinculum linDecap61eos. Quanut imp6nat illi manura. Et et mutum. 528.Sequentia sancti Evangelii secundum Marcum. Exaudi nos.ra * Do. mi. Et adducunt ei surdum guae ejus. dic6ntes : e"xspuens. i illo t^mpore : Exiens Jesus de ait illi : Ephphetha. Offertory. quod est adaffnibus Tyri. quod ofterimus. o Ja-cob: sumi.te psal1 -=T^ h mum jucundum * cum cf-tha-ra. et mutos loqui. ju- bi-la-te De-T-. Marc.magis plus praedicabant : et eo sit digitos suos in auriculas ejus : et amplius admirabantur. tanto h6ndens eum de turba sedrsum. 1 rr~ •< • . — 3. 7. Per D6minum. * */. p. Exaltabo te. i—ar a sub- 4-* stdn On6.stro. £ 6. sit tibi munus acce"2. et loquebatur recte. tditigit linguam ejus : et Bene 6mnia fecit : et surdos fecit suspiciens in caelum. p.mi-num de tu- . et sit nostrae fragilitdtis substram propitius servitutem : ut sidium. Credo. praec^pit illis ne cui dicerent. et audire.to autem eis praecipi^bat. d. Et statim ap^rtae sunt aures ad mare Gahla6ae inter me" dios fines ejus.ptum. 501. Exsulta. venit per Sid6nem perfre. Et appre. no. 1—t .

E u o u a e. Intr. p. a i B 3 ^ •. 5. i -» • • " ^ Ant. p.te.12th Sunday after Pentecost. Entiamus. Cant. E- • • trm • w - >• • ttfl • ' in•nft* con- us * in adjuto. Magnificat.a red. qua^sumus Domine. 502. p. . a. 2.tu-ri-ta. ~ Ene omni. » . AT VESPERS. — 3. 1024. AT MASS.unda. sub.an-tur horre-a tus_ sa. — Prayer. The Twelfth Sunday after Pentecost. .stf-na : ."t 1027 1 y ^T" — • a. Mundet et muniat. Oranipotens sempite"rne. utr6que salvati. 5.ri-um me".plenitudine gloriemur. • —*j. J •- a is fru-gum tu— ' ti—•—HI et de primi. cael^stis rem^dii tui perceptione sacramenti.um JL_OL de : Domine N« 801 — 39 ad ad-juvan-dum me fe. Postcommunion. — ia*vi. et mutos loqui.a fe-cit : * surdos fd-cit audi. AtMagn.ti• aA •* rum : .no • • S torcu-la-ri.bunt. 210.• il • 2 • • • • — H i a g— t\ • • i et ut imple.re. At the priest's choice. Per Domisfdium mentis et corporis : ut in num. 7.

spiritus autem ria est : multo magis abundat mivivificat.a Patri.vertantur retrorsum b • « • Pi 3* a • 3 • . non littera. Pi • Collect. a •a • -frH- HHH Ene-di- cam * D6-mi. propter gl6riam vultus ejus. Ps. Quod si ministratio mor. Mnipotens et mis^ricors Deus. * ut ad promissi6nes tuas sine fidelibus tuis digne et laudabiliter offensione curramus. 3.. quae suffictentia nostra ex Deo est : qui evacuatur. ** qui vo-lunt mi-hi ma.la. sed spiritu : Nam si ministratio damnati6nis glolittera enim occidit. 2. A. Cor.tis. At the priest's choice. serviatur : f tribue qua^sumus node cujus munere venit. faft re : ^ ^y—!__J—T1"*! ^* -=a- •• • r laus ejus semper . 1 {••'•* fundantur s • • • " g et i-evere. 2. litteris deformata in lapidibus. qui quae"runt dnimarr1 m ^ • am.an-tur in-imi-ci meJ—= 5-«—•— ^-1 • . mus per Christum ad Deum : fuit in gl6ria. • • • m • tr • _ 1 . i. Ratres : Fiduciam talem hab£. et erube'scant. Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Corinthios. A cunctis.. ut tibi a bis. . quomodo non magis et idoneos nos fecit ministros novi ministratio spiritus erit in gl6ria? testamenti. Per Dominum. p. 498.— : »^j ^fi .1028 12th Sunday after Pentecost.n. 0 F Gpad. — 3. sed si.a• \ A G16.nist^rium justitiae in gloria. quasi ex nobis.-3+HI^.num in omni [ •"•%•- tempop i ^r. ita ut non possent non quod suffici^ntes simus cogitare intendere filii Israel in faciem M6yaliquid a nobis. Eu oua e. __ % * ' ' • f • IB • • • • — .

In Domi. b L-lelii.ae. t 1029 •- V 3 • in 6.ni.no laudibi- tur a.12th Sunday after Pentecost. Do-mine D6-us • . . r .Ju.re me- Tm-*i y.e clama- vi. . 3.iw • nu • • • • ••_• sa. i J S.ia. in di.ma me- a: audf- ant h^ mansu-e^ * et laetentur. * if. et no-cte * co- ram te. . .tis •• ' • % 5.

miseric6rdia motus est. * ' T miS U .. praeterivit. cum esset secus locum. et incidit Offert. I N illo tempore : Dixit Jesus disdpulis suis : Beati 6culi. ut sacerdos quidam desce"nderet eadem via : et viso illo. ego cum rediero. pertransiit. et ex omni mente tua : et pr6ximum tuum sicut tefpsum. alligavit vulnera ejus. semivivo relicto. et non audierunt. et audire quae auditis. Similiter et Levita. Et altera die pr6tulit duos denarios. et ex tota anima tua. et curam ejus egit. venit secus eum : et videns eum. et dedit stabulario. dixit ad Jesum : Et quis est meus pr6ximus? Suscipiens autem Jesus. et vid^ret eum. et tu fac simfliter.tus . i-rd- sce-ris in p6. ' • "I Preca- i ^ • • pi I tus ' est M6-yses -•in conspectu D 6 • et di1 fi • B in*. Et appr6pians. et non viderunt. Samaritanus autem quidam iter faciens. et ex 6mnibus viribus tuis.. « 8. . Et ait illi Jesus : Vade.J ^ est * M6-yses n p •-4— 1 • Vm i__a— in consp^ctu • * • • • 3 D6• mi• ni D^. et ait : Curam illius habe : et quodcumque supererogaveris. D6jLi • • i • -fti—i" mi. reddam tibi. _ Reca.i suk_i i. quod multi prophetae et reges voluerunt videre quae vos videtis. qui vident quae vos videtis. I K • i. 1 Sequentia sancti Evangelii secundum Lucam. Dico enira vobis. qui £tiam despoliaydrunt eum : et plagis impositis abierunt. ni D 6. duxit in stabulum. dixit : Homo quidam descendebat ab Jerusalem in Jericho.. 10. Luc.pulo tu- o? . quid faciendo vitam aeternam possidebo? At ille dixit ad eum : In lege quid scriptum est? qu6modo legis? Ille respondens dixit : Diliges D6minum Deum tuum ex toto corde tuo.1030 12th Sunday after Pentecost. Accidit autem. in Iatr6nes. tentans ilium. qui incidit in latrones? At ille dixit : Qui fecit miseric6rdiam in ilium. d. Credo.i siii xit : Qua-re.ne. n4 . Quis horum trium videtur tibi pr6ximus fuisse illi. Dixitque illi : Recte respondisti : hoc fac. et dicens : Magister. et vives.. infundens 61eum et vinum : et imp6nens ilium in jumentum suum. Ille autem volens justificare seipsum. Et ecce quidam Legisperitus surrexit.• ' • et di- xit.

quibus jura a P" • sti da-re terram ft flu-en tern lac et mel.xit fa.mi1 M —•— nus > Hi* i de " ma-ligni• •_ _ _ _ — 1 B |> 1 - M " J ' • i • iVaaaS m • .12th Sunday after Pentecost. pro.em . 1 = 5 1031 •J Parce irae a-nimae tuae : memento H—nAbraham.fi-cet cor h6mi- —» nis : ut exh(. Exaudi nos. ~s— H—-j" Et placatus factus est Do. quas sacris alta.ce- re po-pu-lo su- o.la- V ret fa-ci. A " • i E fructu * operum tu-6rum. • • tate. S • • sa-ti. quam df. Comra. Secret. ribus exhibemus : ut nobis indul2. 6 I-sa-ac 1 et a •• Jacob. Per t)6minura nostrum. s VI4 et num lae- J! ti.honorem.ra : • Ut educas panem de terra. tuo nomini dent X C pitius int^nde. TZ Ostias. 6. — 3.abi- I : • •* > • i • I * tur teY.g^ntiam lar^iendo. 501. D6mi-ne. H D M • j " • • • " (! • a a . quaesumus Domine. p. At the priest's choice.

8. p. AT VESPERS. gAnt.1032 13th Sunday after Pentecost.nimas pauperum tu-6-rum ne de-re-lfnquas in .a-verunt e. G. •*- 3-s: et a.am i " • . s i • • i t et fnci-dit in latrones : qui • • • et-i. Intr. et plagis impo-si-tis abi. Mundet et muniat. G ~ +-* Omo qui'dam * descendebat ab Jerusa-lem i a '' A in Je-richo. • 1 • despo-li. I* M •• »I • A = A R R.am.um. E u o u a e. 1028. 502. 212. 1 confirmet. p. — 3. 8.% " i • • „• • • . The Thirteenth Sunday after Pentecost. Magnificat. AtMagn. — Prayer. Omnipotens et mise"ricors.quaesumus D6mine. et munimen. * Do.mine. 7.e-runt. % in 6-leo. p. • 3 • •• •• semi-vfvo re-li-cto. I st6rii : et pariter nobis expiati6nera V hujus participatio sancta my-1 tribuat. Per Dominum. At the priest's choice. "t TIvificetnos. 2. Cant. et pa-nis cor h6mi-nis Postcommunion. Espi-ce. -m+m in te-stamen-turn tu. AT MASS.

c. Sed conclusit Scriptura omnia sub peccato. p. et semini ejus. Hoc autem dico : testamentura confirmatum a Deo. <. • fac nos nobis fidei. quae posset vivificare. 0 2. Mnipotens sempiterne Deus.ne. Ps. non irritum facit ad evacuandam promissionem. ff• / • •• et ju-di-ca 1033 nem : exsur-ge D6-mi. quae post quadringentos et triginta annos facta est lex. Ratres : Abrahse dictae sunt promissiones. Espi-ce. At the priest's choice. G16. cau. Collect.ri. Gal. Nam si ex lege hereditas. jam non ex promissione. Lex ergo adversus promissa Dei? Absit. Quid igitur lex? Propter transgressiones posita est.us repu-listi in fi-nem . donee veniret semen. Non dicit : Et seminibus. *• —»••-—rae? 1 \ . Mediator autem unius non est: Deus autem unus est. .Hi super oves pascu-ae tu- • — • * ? • • • • . da assequi quod promittis. Ut quid De.a Patri. et caritatis amare quod praecipis. ut promissio ex fide Jesu Christi daretur credentibus. — 3.visca• ns vo- £—f— tium r« • ces quaeren* • • — l " •• S te. ordinata per Angelos in manu mediatoris. quasi in raultis : sed quasi in uno : Et semini tuo : qui est Christus. A cunctis. * D6mi-ne. 3. Per Domiaugmentum : f et ut mereamur num. vere ex iege esset justitia. Abrahae autem perrepromissionem F donavit Deus. Lectio Epistolae beati P a u l i Apostoli ad Galatas. i-ra-tus est furor tu-us t % ' • • .13th Sunday after Pentecost. spei.sam tu- am : et ne obli. E u o u a e. in testam^n-tum . Si enim data esset lex. 498. cui promiserat.

ia. A' tii.mas paupe-rum tu-6- n rum ne obli-visca- ris in ff. 7. . B.rum * tu-6- rum.urn : et ani.1034 13th Sunday after Pentecost.: • J-4- 1 ^ *> Jv / gium fa. i I l i •*• I ••%g- et ju- di-ca cau- .nem.sto opprobrii servo. Exsurge D6mi-ne.I • sam tuam : memor e. -a—r+ re-fu- bis . *y t± J.ctus es no- mi-ne. Do- ••. f L-le-lu.

Exaudi nos. et postulata conc6propitiare muneribus : ut hac das. dicentes : Jesu praec^ptor. Comm. Credo.nibus tu- is — • • tem- po-ra me. Et ait ill!: Surge. 4* Sequentia sancti Evangelii secundum Lucam. D6-mi- . * Domi- ne : dixi L : • 1 * 9 es Deus me'la i 1*1 1 ' us. et indulgentiam 2. qui steterunt a longe. gratias agens : et hie erat Samaritanus. Respondens autem Jesus. dixit : Ite. Domine. Unus autem ex illis. 501. transibat per mediam Samariam et Galilaeam. 1035 a gene-ra-ti-6- ne * et proge. in ma. iy. Et factum est. et cecidit in faciem ante pedes ejus. — 3. dum irent. dixit : Nonne decem mundati sunt? et novem ubi sunt? Non est inventus qui rediret. miserere nostri. Et cum ingrederetur quoddam castellum. ostendite vos sacerd6tibus. c. oblatidne placatus. t A-nem de cae.e. Secret. regressus est. I N illo tempore : Dum iret Jesus in Jerusalem. p. 2. et daret gl6riam Deo. Offert.ni. nisi hie alienfgena. cum magna voce magnificans Deum. i Tu * 1 N te spe-ravi. Luc. vade. ut vidit quia mundatus est. et levaverunt vocem. mundati sunt. quia fides tua te salvum fecit.a.lo * dedisti no-bis. Quos ut vidit. Per Dominum. occurrerunt ei decem viri leprosi. At the priest's choice.13th Sunday after Pentecost. populo tuo. •: 5. nobis tribuas. >Ropitiare.

proficiamus cramentis : ad redemptionis | augm6ntum.vita. ne. regressus est. quaesumus.ci.a mun- s e k i H • • • pi da-tus est. et 6mnem sa- po- S rem su. AT VESPERS. Magnificat. D 2.tis.ia. 2. AT MASS. Omnipotens sempiterne.turn. p. Cant.em Chri-sti tuqui- . Intr.men. Ro-t^. * ut vf-dit qui.1036 14th Sunday after Pentecost.a.lecta. et • ? r^spice in fa. caelestibus sa-1 aeternae. Mundet et muniat. habentem omne de.ster * aspi-ce. p. 1033. 207. At Magn. At the priest's choice. Domine. Poslcommunion. Per Dorainum. p. f. Deus. E u o u a e.um. 1. D 2 ~ J -nas autem ex lllis. — Prayer.ficans • ' ! P" ' »• •_ .ctor no. Umptis. l . cum magna v6-ce magni. •_ N • P" •• •* • • •• The Fourteenth Sunday after Pentecost. £ Ant. alle-lu. — 3. ! • 3 • •9 i f • • • P1 1 De*. 502.

Fruversantur.li.nem suam crucifix^runt cum vitiis lationes. Quam di-lecta taberna• cu-la tu-a. Qui autem sunt Christi. G16.auxiliis et abstrahatur a noxiis. spiritus autem adversus car. 5" 5.is tu- is —•—»•—•—ij — B — r * —»— [i • * " li• • 3 aL . Ec. venefi.or 1 w —i—S—"— su-per mi'l• • • > > • in atri. ~ B « • •S-H in Do. ^ g • a • animame-a • • • • • • • a • in atri-a D6mi-ni. ilia faciatis. •• E u o u a e. Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Galatas.14th Sunday after Pentecost. irapudicitia. C Collect.e s u - "Tt • \s na . et ad petua : f et quia sine te labitur salutaria dirigatur. invidiae. sicut praeritum. aemu. benfg:nicimini. immunditia. pax. tates. PS . 5.§ 1037 • P1 pi ••* —9r est »-^ df. inimicitiae.ctus autem Spiritus est : caritas. ut non quaecumque vul. fides. Per D6minum. D6mi-ne virtutum! *1 concupiscit. carcia. Onum est * conff-de-re .a Patri. comessationes. mansuesunt autem opera carnis. non estis sub lege. Quod si spiritu du. US . contin^ntia. qua^sumus.mi-no. fornicatio. 2. Ust6di Ddmine. dissensiones.quae praedico vobis. et concupiscentiis. Gal. b6nitas. irae. homicidia. et sectae. — 3.ri. * tuis semper cl^siam tuam propitiatione per. me.gaudium. mod^stia. castitas. et de'-n-cit • g ^ g . A cunctis. tis. et his similia . contentiones. renem : haec enim sibi invicem ad. F Grad. ebriedesideria carnis non perficietis. Adversus hujusmodi non luxuria. Caro enim concupiscit adversus spi. p.est lex.gnum Dei non conseque"ntur.humana mortalitas. 498. Manifesta tas. idolorum servitus. rixae. qui talia agunt. Ratres : Spiritu ambulate. quae sunt tudo. patientia.dixi : quoniam. longanimitas. At the priest's choice.

Ideo dico voio habebit. C "M—x • I A. J.no : jubi-16. ^*» I I Sequentia sancti Evangelii secundum Matthaeum.ne.re • • _rini 1 wL 1 i a in • • homi. et alterum scipulis suis : Nemo potest dud. Matth. exsulte.pibus. ' • % •I • • • • •• * — -• B*^* I k " 3 1 Bonum est a • spe-ra-re in Domino. quam spe-ra•i—- "V &$ re 7.1038 14th Sunday after Pentecost.mus D6- o sa-luta- ri * no- stro. et mamm6nae. H -i-. ne solliciti sitis animae vestrae . 6.mus -'-^f& in: ni. Its quam confide. Ve+-=D6-mi. L-le-lu. Non pot^stis Deo serbus d6minis servire : aut enim unum vire. ^ = ^ in princi. * if. et alterum diliget : bis.contemnet.te. N illo tempore : Dixit Jesus di.ia.aut unum sustinebit.

Comm. Nonne anima plus est quam esca : et corpus plus quam vestimentum? Respicite volatilia caeli.um. Nonne vos magis pluris estis illis? Quis autem vestrum cogitans. aut quid bibemus.rum. neque nent. Oncede nobis. neque metunt. quod hodie est.14th Sunday after Pentecost. Deus sic vestit : quanto magis vos m6dicae fidei? Nolite ergo solliciti esse.um e.am su-a- vis est D6- mi- nus.a . Si autem foenum agri. Exaudi nos. Credo. Scit enim Pater vester.mi- ni in • circu/ • pi- i-tu " timen11^ • ti. mus. £ — --) HHHHh 1039 in omni gl6ria sua coopertus est sicut unum ex istis. — 3. quoni.i. dicentes : Quid manducabimus. neque congregant in h6rrea : et Pater vester caelestis pascit ilia. 501. quoniam non serunt.te. At the priest's choice. potest adjicere ad staturam suam cubitum unum? Et de vestimento quid solliciti estis? Considerate lilia agri quomodo crescunt : non Iab6rant. quia his 6mnibus indigetis. —ri Ri-mum quaeri. et eras in clibanum mittitur. neque c6rpori vestro quid induamini. * regnum D^. quaesu. quid manduc£tis. qu6niam nee Salomon Offert. et tuae propitiatio potestatis. p. Domine. et e• • •• ^* _ Pi 1 • VI- n• •• et em os : gusta• pi te et de- • • li• • • • ' i te. aut quo opertemur? Haec enim omnia gentes inquirunt. et omni. Per Dominum nostrum. ut haec hostia salutaris. et justitiam ejus : et haec omnia adjicientur vobis. Quaerite ergo primum regnum Dei. 8. § H i c Secret.tet * An-=—H ge-lus Do. et nostrorum fiat purgatio delicto2. Dico autem vobis. L Mmit.

am ad me.re-re mi-hi. Per Dominum. i. At the priest's choice. spe-rantem ih A-i-f te : mi-se. — 3.us. p. alle- • • • • lu.ia. — Prayer. AT VESPERS. p. Domi- . r Nclf-na. Intp.us £KS=P^ me.bis. g. I . adji-ci-e'ntur v6. Magnificat. Custodi Domine. Urificent semper et muniant I ad perpetuae ducant salvatioois tua sacramenta nos.am (--jus : et haec omni. 1037.audi . AT MASS. 1.i. %• me : salvum fac servum tu. 2. p. 502. * Do. 5" 1.1O4O ' • i 15th Sunday after Pentecost. g — • •jH-1-—-? etjusti- Q g Uaeri-te primum * regnum D^. P Postcommunion. Deus : et I eff^ctum.nus. • S •• E u o u a e.um. aurem tu1 8 I V et ex. 5 Ant. di- cit Domi. The Fifteenth Sunday after Pentecost. • • * » • fr Cl- t l . Di. At Magn.mi-ne. 207. Cant.. Mundet et muniat.a adji- entur vo-bis.

et sic nam.Nolite errare : Deus non irridetur.qui se catechizat. Gal. in omnibus bonis. ei ciamur inanis gl6riae cupidi. cum temus. A cunctis.vi.i : <* quo-ni-am ad te. 6. ritu. haec fuerit homo in aliquo delicto.nere gubernetur. Altis- . de carne et metet corrustriiite in spiritu lenitatis. et sic in ad omnes.onus suum portabit. * tuo semper mutio continuata mundet et mu. J5. F Ratres : Si spiritu vivimus. animam me. - J m— rs — quomm i am ad 1:e clama3 • mm * •• vi tom» •• • 1^N df.salva consistere. p. Commiinicet ritu et ambulemus. i 1041 •—1 • • . mesticos fidei. operemur bonum suum probet unusquisque. Bonum autem facientes. Non effi. et metet. • •7 ne. Laeti-fi-ca animam seVvi tu. qui catechizatur verbo. vos. tes.a Patri.• •# • • • It • am mine. _ . Unusquisque enim Grad.e. spi. !| E u o ua Collect. — 3. Ergo dum nihil sit.mini tuo. Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Galatas.autem is. maxime autem ad dosemetipso tantum g"16rjam habebit.carne sua. hujusmodi in. de spiritu metet vitam aeterAlter alt^rius onera portate. invicem inviden. ~ f. Nam si deficiamus : tempore enim suo mequis existimat se aliquid esse.am leva. S. 498. invi. Doi . ta • n •n Ps. d. • ••• Glo-ri. Per Dominum. niat : f et quia sine te non potest 2. non adimplebitis legem Christi. et si praeoccupatus Quae enim seminaverit homo. Quoniam qui seminat in qui spirituales estis. ' 0-num est confl-teri D6mi-no : B I et psalle-re no. non deficientes.15th Sunday after Pentecost. et non in altero. Cclesiam tuam Domine misera. At the priest's choice. Opus autem tempus habemus. Fratres.pti6nem : qui autem seminat in spiderans teipsum. ne et tu tenteris. cem provocantes. ipse se seducit. consi.

' Ji gnus super omnem ter- ram.am -•—M. -•-•- • • Quoni. et Rex ma- gnus J^1s .se-n-••—•- cor• • di.an- S-* dum mane k^HbAISiw ! » . sime. e "fi*ri 7.. HHI et ve-ri-ta•• tern tu- am * per no- ctem. H .us maV Dominus. • * mi.i«L-L-fti: " • •a Lle-luia.am D^.1042 15th Sunday after Pentecost.. * ij. . Ad annunti. . tu- am. ..

2. Acce'pit autem omnes timor : tris suae : et haec vidua erat : et et magnificabant Deum dicentes : turba civitatis multa cum ilia. . et reJL in*. TTTUA nos. ecce de. •41 i A.de-ro.ti. Per i custodiant : et contra diaboli. p. * quern e-•—• m- go de. 501.et coepit loqui.ctans * exspecta. e 5.vit 1• • • - depre-ca. Domine. Comm.suae. PL* -m- • _T '" ™ ! • [ I sp<<1 IL """" . et runt.15th Sunday after Pentecost. Et dedit ilium matri fiinctus efferebatur fiiius unicus ma. Exaudi nos. Et accessit.. sacramenta cos semper tueantur incursus. qui portabant. 1 1 PM caro h me- a est pro sae- cu- li vi- ta. Secret. stet£et ibant cum eo discfpuli ejus. Luc. Offert. Credo. tibi dico. At the priest's choice.nem i • n pi pi • •II j i ^ • IL J • [• ! y d ^ _• w u • • A • um meff • • • i am. quae vocatur Nairn : (Hi autem. Cum autem appro. I N illo te"mpore : Ibat Jesus in ! flere. turba copiosa.nis. Et resedit qui erat mortuus. b. 1 • MB—i • i • Xspe. dixit illi : Noli bem suam.) Et ait: Adolescens. 1043 H h Sequentia sancti EvangeJii secundum Lucam. 7.vi Domi. J-k- 1. pinquaret portae civitatis. civitatem.sit E in os • ''* k • me• 4 • EPL canti-cum novum.num. et immi.6.surge. et tetigit ldculuro. Quam Quia propheta magnus surrexit in cum vidisset Dominus. — 3. £ r f hymnum Deo no- «•- stro.Dominum. misericordia nobis : et quia Deus visitavit plemotus super earn.A 7 — • — • • • . • - xit me : et exaudi.

p. A. qua^sumus Domine. AtMagnif. • The Sixteenth Sunday after Pentecost. 502. Incli-na Domine aurem tu-am et exaudi me : * . Magnificat. A |— 1 I . Entes nostras.a-vis ac mf. 4. s pi • P > Hi II su. AT MASS.ster sensus in nobis. et c6rpora pos. ffi ff • • 8. Cant. At the priest's choice. p.us vi-si-ta-vit ple"bem su. Intr. Per D6minum. Postcommunion.am. e j 5 • • • 1^ •% • 1 et copi. i-H • •• Rophe-ta magnus * surrexit in nobis : et qui-a 5 j • _ • " p« % n • ? • • D6. — 3.pi.dia • _m i omni. doni caelestis operatio : ut non no2. • a .bus -•—•—• •- 3: bus te. E u o u a e.1044 16th Sunday after Pentecost. 1041. Ps. clamaG Pi. ne ' • VI to-ta *i m di- e 1 : qui• a tu Domi1 1 • •? rk s n.• '1 • • • t I-se-re-re mf-hi * D6-mine. 210.r— Ant. Eccldsiam tuam. I.tis es. .J 1 invocdnti• sus 1 in • 1 p>* ' mise-ri-cor. sed jugiter ejus sideat. AT VESPERS.6• 1 -5. 4. — Prayer. qu6ni- am ad te M s . praev6niat effectus. p. Mundet et muniat.

16th Sunday after Pentecost.

1045

quo-ni-am inops et pau-per sum 6go. G16-ri- a Patri.

-s-

-3-

Eu

o u a e.

T

Collect. UA nos, quaesumus, Domine, I sequatur:* acbonisope"ribusjugiter gratia semper et praeveniat et! praestet esse intentos. Per Dnum.

2. A cunctis. p. 498. — 3. At the priest's choice.

JLectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Ephesios. Ephes. 3. c.

P

Ratres : Obsecro vos, ne defi- omnibus sanctis, quae sit latitude^ ciatis in tribulationibus meis et longitudo, et sublimitas, et propro vobis : quae est gl6ria vestra. fundum : scire 6tiam supereminenHujus rei gratia flecto genua mea tem scientiae caritatem Christi, ut ad Patrem Domini nostri Jesu Chri- impleamini in omnem plenitudinem sti, ex quo omnis paternitas in cae- Dei. Ei autem, qui potens est omnia lis et in terra nominatur, ut det vo- facere superabundanter quam petibis secundum divitias gloriae suae, mus, aut intelligimus, secundum virtute corroborari per Spiritum yirtutem, quae operatur in nobis : ejus in interiorem hominem, Chri- ipsi gl6ria in Eccl^sia, et in Christo stum habitare per fidem in cordibus Jesu, in omnes generationes sa6culi vestris : in caritate radicati, et fun- saecul6rum. Amen. dati, ut possftis comprehendere cum j Gradual. Timebunt gentes. p. 489. 1.

Lie- lu-

ia.

J. Can-

ta-

te D6• I
a

Bfk !• r

mi-no 1—

cani
~

ti^ ^

cum no-

vum : qui-

a

mi-

ra- b i i g

li- a
\• J
••

fe- cit * Domi- nus.

1

• I •A *^*
1

1046

16th Sunday after Pentecost.

r

Sequentia sancti Evangelii secundum Lucam. Luc. 14. ^ illo tempore : Cum intraret acciibitus eligerent, dicens ad illos : Jesus in domum cujusdam prin- Cum invitatus fueris ad nuptias, non cipis Pharisaedrum sabbato man- discumbas in primo loco, ne forte ducare panem, et ipsi observabant honoratior te sit invitatus ab illo, eum. Et ecce homo quidam hydr6- et veniens is, qui te et ilium vocapicus erat ante ilium. Et resp6ndens vit, dicat tibi : Da huic locum : et Jesus, dixit ad Legisperitos et Pha- tune incipias cum rub6re novissirisa^os, dicens : Si licet sabbato cu- mum locum tenere. Sed cum vocarare? At illi tacu^runt. Ipse vero tus fueris, vade, recumbe in novisapprehdnsum sanavit eum ac dimi- simo loco : ut, cum venerit qui te sit. Et respdndens ad illos, dixit : invitavit, dicat tibi : Amice, asc^nCujus vestrum asinus, aut bos in de sup6rius. Tune erit tibi glbria puteum cadet, et non continuo coram simul discumb6ntibus : quia extranet ilium die sabbati? Et non omnis qui se exaltat, humiliabitur : poterant ad haec respondere illi. et qui se humiliat, exaltabitur. Credo. Dicebat autem et ad invitatos parabolam, intendens qu6modo primos

Offert.E—
6

+ —

-

XJ • 6
1

OmiR

a
ne,
1

* in auxi- li- um me- um re*spi- ce :

A • I3 confundantur
m


et reve-re-an-

• •

•a

tur,
i

qui quad-runt dnii

•4

•« • Si1 is

1 ••1

• 1
L

mam md-

am,
• Pi

ut dufe-rant

d-am :
• — I ••• •'

s ••

D6-

•mi-

a ne,

•a

sfin "^a

1

in auxi- li- um me- um rdspi- ce. Secret.

Unda nos,quaesumus Domine, ejus mereamur esse participes. Per sacrificii praesentis effectu : D6minum nostrum. pe"rfice miseratus in nobis; ut
2. Exaudi nos. p. 501. — 3. At the priest's choice.

•Comm. JI—

D

8.

1-

h -»-

H-

_i 1 • •

^ •• J
ti- ae tu- ae

Omine, * memo-ra- bor justf-

17th Sunday after Pentecost.
_•
1 ft

1047
• • •

p •

-7

••
i

i p_

.

so-

If-

us : De"-us, do-cu- f-sti me
•9

a juventu- te
i
i ,

I*

a

^!

mei
ij •

a,

et usque in sene- ctam
a •

• •? rufi _ • '1 et s£-ni- urn,

^

1•

••

P

linquas me. Postcommunion. Urifica, quaesumus Domine, consequ^nter et c6rporum praesens mentes nostras benignus, et pariter, et futurum capiamus auxir£nova cael^stibus sacramentis : ut lium. Per Dominum nostrum.
2. Mundet et muniat. p. 502. — 3. At the priest's choice. AT VESPERS.

•• - us,

ne de-re-

Ant. 7. a fr

c

UM voca-tus fu-e-ris * ad nupti-as,
-•—•-

recumbe

fct
in
i

novissimo 16-co :
• • •

Ut

df-cat ti-bi qui te invi-tavit :
••

,

i

S

B

• 1

1


CO-

Ami-ce, ascende supe-n- us : et e-rit ti-bi glo-ri- a g

•—»


1

§_•-

fli

*

>

ram simul discumbenti-bus, alle-lu- ia. E u o u a e. Cant. Magnificat. 7. a. p. 211. — Prayer. Tua nos. p. 1045.

The Seventeenth Sunday after Pentecost.
AT MASS.

Intr. Ustus es * D6mi-ne,

3:
et rectum ju-di- ci- um

et in omnibus nobis. At the priest's choice.• • • mi-se-ri. \ B •• .\6- __• git Do- mi-nus in heredi-ta- tern si- . una fides. Unus Deus. et unus spiritus.a : * a " • • ambu-lant in le-ge Domi. Unus Dominus. —B^ E u o u a e. 2. Qui est benedictus in saecula saeculorum.cor—j a •—•- . 1. 498.ni. Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Ephesios. Unum corpus. Per Dominum. A. supportantes inyicem in caritate. 4.o- rum : po- pu. Ps. p. G16-ri-a Patri.am tu% qui fi A S am. Amen. qua vocati estis. Be-a-ti immacu-la-ti in vi.lus.1048 i~~3?t—:—I 17th Sunday after Pentecost. cum omni humilitate et mansuetudine. unum baptisma. Ephes. * cujus est D6-minus D6- us e.. — 3. et per omnia. D F Collect. solliciti servare unitatem spiritus in vinculo pacis. Ratres : Obsecro vos ego vinctus in Domino. • • di. quern e. et Pater omnium. E-a. ut digne ambuletis vocati6ne. qui est super omnes. qua^sumus Domine. vocati estis in una spe vocationis vestrae.ta HMh- gens. cum patientia. sicut Grad. —•— • i tu— um : fac cum servo tu-o secundum -J— 9. populo I et te solum Deum pura mente setuo diab61ica vitare contagia :* | ctari. A cunctis.

Lie.o7.am. et in tota mente tua.Sequentiasancti Evangelii secundum Matthaeum.17th Sunday after Pentecost. et in tota anima tua. Verbo D6- mi-ni n cae- li firma-ti sunt : et spi- ri-tu 6.lu. * //". Hoc est maximum et primum mandatum. I N illo te"mpore : Access6runt ad Jesum Pharisaei: et interrogavit eum unus ex eis legis doctor. rum. Congregatis autem Pharisa^is. sicut teipsum. et proph6tae.•"» mnis virtus * e. J. d.at.ris ^j . Do- A* exaudi o-ra. In his duobus mandatis universa lex pendet. tentans eum : Magister. 22. HI mine.nem me.ti. •J. et i • cla-mor me- us * ad te ve-ni. interrogavit eos Jesus.6. Secundum autem simile est huic : Diliges proximum tuum. L-SJW- J. quod est mandatum magnum in lege? Ait illi Jesus : Diliges Dominum Deum tuura ex toto corde tuo. dicens : Quid vobis videtur de Christo? cujus filius . 1049 bi.ia. Matth.

quae gerimus. 0 go (l—T• - ra- vi * De. Ajestatem tuam.itis nos delictis exuant. et futuris. Domi- ne.urn me-um e*- js=3£ Dani.ci.de po-pu-lum istum.qu6modo filius ejus est? Et nemo cat eum D6minum. Comm . Credo. . ' rr~——— um. tuos scabellum pedum tuorum?Si Offert. Exaudi nos. pliciter deprecamur : ut haec Per Dominum. dicens : Dixit poterat ei respondere verbum : neD6minus D6mino meo : Sede a que ausus fuit quisquam ex ilia die dextris meis. donee ponam inimicos eum amplius interrogare.17th Sunday after Pentecost.— •3 .turn est no-men tu- us. super quem invo- S . •"•• di- cens : Exaudi.em tu- J am y super sanctu-ari.no D^-o vestro.el. D6mine. A/ the priest's choice.ces ser. 1050 est? Dicunt ei : David. sancta.um tuum : et propf-ti.us int^n. Qu6modo ergo David in spiritu vo.' 2. • * Y- Ove-te. Ait illis : ergo David vocat eum D6minum. — 3. 501. sup.vi tu= = —f« • B illumi-na fa. 8 • . De- h ca. et a praeter2. p. * et reddi-te Domi. Secret. 1 54 —. .

1048. CTAnctificationibus tuis. 2. & Ant.ra : ter1 • • L 1 -• * s •s • •• ' • • p" •. 210.i m omnes : Da. Postcommunion.:' .. et vitia nostra cu-1 proveniant. 502. p. Da. At Magnif.li. « • Mini r^s ciIL» I". 1 4ufert spi-ri-tum prin- •• 1 pum : terri-bi-li ^8 1• a. Cant.pud 3 MB 6mnes re-ges t(^r..is .i qui „. di-cens : Di-xit Dominus Domino m^-o : Sede • i • a • • m m pi • % - d6xtris m6. 4. ^^4 • 1 ri-bi. At the priest's choice. 1 • h_n et 6. Di-cit 6.17th Sunday after Pentecost.• . 1 1051 • ~ ~ ~ A.bis * vide-tur de Chrfsto? cu-jus ff- Uid est? Di-cunt ^. Mundet et muniat. E. Magnificat. 1 Q li-us a r.. — 3. E —= AT VESPERS. qua£sumus.is? E u o u a e. — Prayer. • • }6- sus : Quomodo David in spi-ri-tu • i • • • vocat ^-um Do• * • • ' e minum.i-tu ^-jus • - • -•_ S • 1 affer-tis mune.rae. . 3 H vo. p.vid. Per Dominum. omnipo-1 r^ntur. "• 3* • ' • 3 • 9 • • % • • • omnes qui in circu. 4 . p. et remedia nobis aet^rna O tens Deus. .

The priest. . Or^mus.fe"cerit.a • i. K^rie el^ison. G16-ri. • . 62. I ut pia jejunantium deprecati6ne placatus. i US • J ••• •• • • • J . as on Ferias in Advent and Lent. Ps.nus De• no. Veni. . N dtebus illis : Locutus est Do. usque ad ve"speram celebrabitis sabut propiti^tur vobis D6minus Deus bata vestra : dicit D6minus omnivester. Sabbatum requieholocaustum D6mino. The Deacon. Saturday in Ember week of September. et offere'tis tationibus vestris.pse est Domi.um. . cimo die mensis hujus s^ptimi. p. 1^. . Omnis anima. 999. exsultdmus Domino : * ju-bi-le"mus g . et legitimum sempit^rnum erit vobis vocabitur sanctus : affligetisque in cunctis generationibus. e—•* Eni-te. Levit. • M i n. HHH et pro-cida- i—^—»• | ^ M i••• mus • ante D6-mi. 1 B -M Ik Br> • . dicens : De. del^bo earn de pqpulo suo. et affligetis animas veservile non facietis in t^mpore di^i stras die nono mensis : a yespera hujus : quia dies propitiationis est. d. Flectamus genua. Subdeacon. dies Nihil ergo operis facietis in eo : expiati6num erit celeberrimus. quae afflicta potens.lis suis : et quae 6peris quidpiara minus ad Mdysen. • JL. O Mnfpotens sempit^rne Deus. qui per contin^ntiam salutarem corporibus mederis et m^ntibus : majestatem tuam supplices exoramus.te. Levate. Lesson I. et habianimas vestras in eo. * ado-remus D^.a Patri. Propitius e"sto.1052 Saturday in Ember week of September. et praes^ntia nobis subsidia tribuas. 23. AT MASS. Omne opus tionis est.re• mus i ante e• um. Intp 2. t Collect. E u o u a e. p.ster. non fuerit die hac.num : plo. peribit de popuGradual. qui fe-cit nos : qui. et futura. Per Ddminum. ^-o sa-lu-ta-ri nostro. Lectio libri Levitici.

I£. Domini septem diebus : die primo et habitabitis in umbraculis septem et die octavo erit sabbatum. Revertetur. sic bus : ut a vitiis irruentibus pariter . Oremus. et projiciet in proVidebunt gentes. et salices de Israel. Collect. Gradual. Flectamus genua. Lectio libri Levitici. Per Dominum. Anobis. Lectio Zachariae Prophetae. 1053 Oremus. quitates nostras.jejunemus. f. habitantes et miserebitur nostri : deponet inisolos in saltu. D I T Lesson II. quaesumus omnipotens efficiamur h6stibus fortiores. et abstinendo. Omine Deus noster. N diebus illis : Lociitus est Domi. et ramos ligni bernaculis habitare fecerim filios densarum frondium. et transis peccatum reliquia. quan. Collect. 1^7. Levate.patribus nostris a diebus antiquis : rum hereditatis tuae? Non immittet Domine Deus noster. quod in tatulasque palmarum. dicit Dominus. quaesumus Domine. spa. qui aufers iniqui. Collect. Oremus. quae te inspininte D Lesson III.ultra furorem suum. nos ab epulis abstinere carnali.mur. fa. cum ad JL D6mini ad me. p. dicens : Haec iraciindiam provocassent patres vedicit Dominus exercituum : Sicut stri me.solemnitatem ejus septem didbus todecimo die mensis septimi.ricordiam Abraham : quae jurasti tatem. et laetabimini coram Do. quaesumus Domine. Dabis veritatem Jacob. terrae vestrae. Zach. manebit in tabernaculis : ut fructus arboris pulche"rrimae. Flectamus genua.per annum : legitimum sempiterdo congregaveritis omnes fructus num erit in generationibus vestris. Lesson IV. Levate.Saturday in Ember week of September. Lectio Michaeae Prophetae. Per Deus : ut jejunando. Gradual. pasce po. Qui tecum. tua gra. quoniam vopulum tuum in virga tua. 7. Per Dominum. Lcvit. 23. p. Mich. Uere. miseDeus similis tui. R.Dominum nostrum Jesum Christum tia satiemur. T N didbus illis : Factum est verbum cogitavi. Sumetisque vobis die primo Israel. Omnis.requfrimus. dicens : A quin. ut affligerem vos.discant posteri vestri. cunctis Filium tuum. id est diebus. celebrabitis ferias Mense septimo festa celebrabitis. c./Egypti. te largiente consequamiliam tuam : ut saliitis aster. Celebrabitisque nus ad Moysen. 8. juxta dies antiquos. ConveYtere. Flectamus genua. Protector noster. gem hereditatis tuae. Ego Dominus Deus vester.mino Deo vestro. et confundentur fiindum maris 6mnia peccata nosuper omni fortitudine sua. 1003. cum educerem eos de terra torrente.lens misericordiam est. )Raesta. et non sum . c. Quis stra. nae remedia. Levate. gre. qui de genere est r^quies. 1007.

fy Et cum spiritu tuo. et jejunium decimi. Christus autem assistens P6ntifex futurdrum bon6rum. At the priest's choice. et venit quaerens turbis hanc similitudinem : Arbo. N illo tempore : Dic^bat Jesus in vinea sua. p. et nium s^ptimi. non sine sanguine. T nobis. and Hymn. et tabulae testam6nti. p. quae faci^tis. Post velamentum autem seciindum. a as on Saturday in Ember week of Advent. in quo erant candelabra. A cunctis. et non invenit Direm fici habdbat quidam plantatam xit autem ad cultdrem vfneae : . Flectamus ge"nua. ut benefaciam d6mui Et factum est verbum D6mini exerJuda et Jerusalem : nolite timbre. Deus. 2. dicens : Haec dicit Haec sunt ergo verba. solummodo in cibis. p. in qua urna aurea habens manna. Luc. quae dicitur Sancta. Laudate D6minum. per amplius et perfe"ctius tabernaculum non manufactum. Et unusqufsque malum con. D6mine. tabernaculum. Lectio Epistolae beati P a u l i Apostoli a d Hebraeos. tribuis so-1 sic nobis. Dirigatur. et in p6tibus. I£. cituum ad me. D6minus vobiscum. 1060. sup^rque earn erant Cherubim gl6riae obumbrantia propitiat6rium : de quibus non est modo dic6ndum per singula. in pri6ri quidem tabernaculo semper introfbant sacerdotes. indulgdntiae le"mne tibi deterre jejunium : I praesta subsidium. quae fronduerat. y . D6minus exercftuum : Jejunium Loquimini veritatem. et justitiis carnis usque ad tempus correcti6nis imp6sitis. 498. et pacem cordibus vestris : et jurame'ntum diligite : dicit D6minus exercituum. adhuc pri6re tabernaculo hab6nte statum. mise"rtus : sic conve"rsus cogitavi in haec sunt. 350. et jejunium quinti. quaesumus. sed per pr6prium sanguinem introivit semel in Sancta. Per D6minum. quae non possunt juxta consci^ntiam perfdctum facere servidntem. Levate. quern offert pro Tract. et h6stiae ofifenintur. sua et p6puli ignorantia : hoc significante Spiritu Sancto. — 3. neque per sanguinem hirc6rum aut vitul6rum. et virga Aaron. quae odi. et propositio panum.1054 Saturday in Ember week of September. sacrificiorum officia consummantes : in secundo autem semelin anno solus P6ntifex. Ore"mus. et jejucum pr6ximo suo : veritatem. P Ratres : Tabernaculum factum est primum. Lesson V. Collect. et vestris. dicit D6minus. et arcam testam^nti circumte"ctam ex omni parte auro.fructum in ilia. aetSrna redempti6ne inv^nta. judicium pacis judicate in portis erit d6mui Juda in gaudium.laetitiam. die"bus istis. nondum propalatam esse sanct6rum viam. Quae parabola est t^mporis instantis : juxta quam munera. mendax ne diligatis : 6mnia enim Gradual. His vero ita compositis. i3. Collect. Benedi'ctus es. unusqufsque quarti. et mensa. et variis baptismatibus. non hujus creati6nis. id est. quod dicitur Sancta sanct6rum : aureum habens thuribulum. 760. I Sequentia sancti Evangelii secundum Lucatn. p. p. et in solemnities praetra amicum suum ne cogite"tis in claras : veritatem tan turn. g. Hebr. qui tribus pueris. In didbus illis : Angelus D6mini. 348.

et non invenio : succide ergo illam: ut quid etiam terram occupat? At ille resp6ndens. unusquisque vestrum sabbato non solvit boyem suum. tua sacramenta piamus. indigxians quia sabbatd curassei Jesus. m~ 8. — 3. — 3. • -• 1 - ta-bernacu-lis habi-ta-re f6ce-rim f£-II• • os Isra-el. p. in futurum succides earn. Per Dominum. D6mine. 501. rerum veritate caqua^sumus. Erficiant in nobis. Mundet et muniat. dixit : Hypocritae. C Secret. 1055 Deum. vocavit earn ad se. quae"sumus omnipotens devoti6nis obtineat. quae nunc 2. Respdndens autem archisynag-6^us. 544.os de t^rra Aegfpti. specie ge"rimus. dicit illi : D6mine. ecce decem et octo annis. Erat autem docens in synag6ga e6rum sabbatis. 6go Dominus D^-us ster. et glorificabat Offertory. . quae habebat spiritum infirmitatis annis decem et octo : et erat inclinata. t •I" cum educerem 6. usque dum f6diam circa illam. et ait illi : Mulier. et effectum Deus : ut 6culis tuae majestatis beatae perennitatis acquirat. quam alligavit satanas. erubesc6bant omnes adversarii ejus: et omnis p6pulus gaudebat in univ^rsis. aut asinum a praesepio. P Postcommun ion. Et ecce rnulier. dimissa es ab infirmitate tua. Comm. . dicebat turbae : Sex dies sunt. p. Exaudi nos. et curamini. nee omnino poterat sursum respicere. in quibus op6rtet operari : in his ergo venite. Resp6ndens autem ad ilium Dominus. Quam cum videret Jesus. 502. et ducit adaquare? Hanc autem filiam Abrahae. At the priest's choice. At the priest's choice. D6mine. et confe"stim er6cta est. r* Ense septimo * f£sta ce-lebra-biHHh tis. Ecce anni tres sunt ex quo ve"nio quaerens fructum in ficulnea hac. quae glori6se fiebant ab eo. Per munus oblatum. 2. non op6rtuit solvi a vinculo isto die sabbati? Et cum haec diceret. Et imp6suit illi manus. et non in die sabbati. quod cdntinent : ut. dimitte illam et hoc anno. Oncdde. et mittam steYcora : et si quidem fecerit fructum : sin autem. et gratiam nobis Dominum. p. cum in r .S a t u r d a y in E m b e r week of September.

498. s — L. AT MASS.lu. ex- semper pro vobis in gratia Dei. tuae miserationis ope-1 non p6ssumus.el. G16-ri. Laeta-tus sum in his quae dicta sunt mi-hi : in domum Domi. Intr. in omni verbo. sus-tinentibus te. A cunctis. •V ut prophetae tu- i fi-de- les inve. The Eighteenth Sunday after Pentecost. et plebis ae Is- .a tuJ di pre. * ij. * Do. confirmatum est in vobis • ita ut Gradual. prr A pacem. et in orani mine. HMh E u o ua e.mi. Laetatus sum. p. 560. Ratres : Gratias ago Deo meo nihil vobis desit in ulla gratia.ces servi tu* i. Collect. quaesumus I ratio : * quia tibi sine te placeYe Domine.mus. . Cor.ne. 2. / . in die adventus Domini nostri scidntia : sicut testimonium Christi Jesu Christi.a • • f i t ra.le. spectantibus revelattfnem D6mini quae data est vobis in Christo Jesu : nostri Jesu Christi. i. qui et confirquqd in omnibus divites facti estis mabit vos usque in finem sine criin illq. p.ia. Per Dominum. — 3.ni-antur : exaujy . D F Irigat corda nostra.1056 18th Sunday after Pentecost. Ps. At the priest's choice. Lectio Epistolae beati P a u l i Apostoli a d Corinthios. i.a Patri.ni i'-bi.

an dicere : Surge.no. Et surrexit. transfretavit. 1057 *•& '—=f r .rae glo- ri. Et ecce quidam de scribis dixerunt intra se : Hie blasphemat.me. Credo. Et ecce offerebant ei paralyticum jacentem in lectq.ca.am * tu- am.bunt ge"n. qui dedit potestatem talem hominibus. Videntes autem turbae timuerunt. Domi. dixit paral/tico : Confide.18th Sunday after Pentecost.tes V n6men tuum. et abiit in domum suam. remittuntur tibi peccata tua. et vade in domum tuam. Oflfert. i £- 5. r Sequentia sancti Evangelii secundum M a t t h a e u m . fili. et glorificaverunt Deum. _ r~m—rz • i 1 JS^A" •"I"""ft • J alta-re Do- Ancti-fi. tolle lectum tuum. Et cum vidisset Jesus cogitationes eorum.per ll- lud ho-lo- cau- . dicere : Dimittuntur tibi peccata tua. t illo t6mpore : Asc6ndens Jesus in naviculam. et venit in civitatem suam. tune ait paral/tico : Surge. offe-rens su.ne : et 6-mnes re"- ges ter. quia Filius h6minis habet potestatem in terra dimittendi peccata. Et videns Jesus fidem illoruni.vit * M6-yses mi. Matth. dixit : Ut quid cogitatis mala in c6rdibus vestris? Quid est facdius. g. Ti. et ambula? Ut autem sciatis.

g . At the priest's choice.fA^»—f£T»— — ^ • r* m —_—_— j —r7^ in au- tri.um vesper-tf-num in o-do-rem su-avi-tafi J • ••••• • " i*L"fl • " tis D6mino D^. Per D6minum. D Co mm. — 3. At the priest's choice.lans vf. 502. j •••• i . et • •• • immo. i • • 4. • d " • « f ci. « • T • ^ • Ik B I' i " " i1 I • _ Ib" te -+ 1 ft in ar • i Olli-te ho. Eus.jus. D6mine.t " • • % •• *!•••• ••• r sta. Postcommunion. fi —• _ i in conspe'14 • P I B^SPL • r» • • • j n ctu • • * fi- •*• |• li-6rum Isra-el. sic veneranda commercia. Secret. .sti. . qua^sumus. Mundet et mtiniat.as. * et i ntro. summae divinitatis participes Per Dominum. misericdrdiam deprecantes. p.cri- ff- — • ft. 501. qui nos per hujus sacrificii | tuam cogn6scirnus veritatem.a 6- jus : •• ado-ra-te Domi-num la san- c ^ . gnos nos ejus participati6ne perffX sacro munere vegetati : tuam cias.• eta 5A ' .o. ut di2. unius earn d i i moribus rib dignis assequamur. p. ut sicut 2.cti-mas 3 • •%••••• fe-cit p sa. — 3. cis : praesta.1058 18th Sunday after Pentecost. Exaudi nos. Ratias tibi referimus.

ti• •*1 • B 1 6. IntP.am : * inclinate aurem N» 801 — 40 .am 6- os : 1 et ^ro ill6r • • r"* um. ••• exaudi. Dirigat corda.19th S u n d a y after Pentecost. S" 4. Ps. -• = •" ••-4 U-lit ergo * para-ly-ticus lectum su-um in quo 1—S••I •_ ± jactfbat. p. Magnificat. 1056.um : et omnis plebs. Si Ant. E. — Prayer.lus popu.bu-la. 4.wT 1. The Nineteenth Sunday after Pentecost. p.o.ne P"* • clama• • c _ • •• • •*!•• • i Ji ve-rint ad • • me. Cant. magnf-fi-cans D6.li * 6go sum. 2JO. ut vi-dit.us tegem m6. AT VESPERS. di-cit D6- ^"-•a^ • nus : de quacumque tri. Z s • A. E u o u a e. E - T 6 • . AT MASS. Att&i- _ 4 • J •* 1 F in i • •r • • i • •!•• rum Domi-nus * • • per2 •• pe-tuK . 1059 AtMagn.• 1* • • • • J di-te popu-le m6. r ? • • •• •• • • Pa d^-dit laudem D^. 4.

Propter quod deponentes gis autem laboret. pitiatus exclude : f ut mente et c6r.non 6ccidat super iracundiam vevum h6minem. 1 • 9• stram in ve"rba 6-ris me. •" • 1 B «. G16-ri-a Patri. Elevii • ti-o manu-um • 1 li n j # i — Hi i ruin «. Confl. 7. p. 2. et induite no. Ratres : Renovamini spiritu Irascimini. ut habeat unusquisque cum proximo suo : unde tribuat necessitatem pati^nti. * quae tua universa nobis adversantia pro.o me- sicut in- in conspectu tuIB 1 o. et nolite peccare : sol mentis vestrae.ii • pi • Collect. A cunctis. L-le-lu- ia. At the priest's choice. pore pariter expediti. et sanctitate qui furabatur. Grad. maveritatis. operando maniraendacium. * ij. jam non fur^tur. quod bonum est. E u o u a e. Do- mine. 4.Per Dominum. •• • • • me-a- rum sacri-fi. Mnfpotens et mise"ricors Deus. Ephes. e. loquimini veritatem bus suis. liberis mentibus exsequamur.ci- urn * vesper-ti- fc**ftenum.i.1060 • 19th Sunday after Pentecost.ti. qu6niam sumus invicem membra.t6mi- . qui secundum Deum stram. 498. J. F Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Ephesios. • A B B * r—-+ ^B# -j • . D c^nsum v I-riga-tur o-ra. 0 2. \ J.sunt. — 3. Nolite locum dare diabolo : creatus est in justitia.

qui fecit nuptias filio suo. Tune dixit rex ministris : Ligatis manibus et pe*dibus ejus. vi. et vidit ibi hominem non vestitum veste nuptiali. mittite eum in te"nebras exteriores : ibi erit fletus.19th Sunday i ^ after P e n t e c o s t ^ H ••Pii Do- ni i —ru— • A . 22. Multi enim sunt vocati. et quoscumque inveneritis. non fuerunt digni. Domi- ne : et super 1- ram ini- .jus : i — tes annunti. et stridor dentium. et civitatem illorum succendit. et omnia parata : venite ad nuptias. • • • h-p r .a• • • • • • inter gen- m 1 jus. non habens vestem nuptialem? At ille obmutuit. Illi autem neglexerunt et abierunt. vocate ad nuptias.1 —• 1061 1 — J^^n• fa •—«^ te i • • et invo-ca• • • •• nomen 3 •» _ •» d . quos invenerunt. et nolebant venire. Et ait illi : Amice. et missis exercitibus suis.bu-la1 1 •!_ • 4 * 1 l# ti-6- nis. Offert. Tune ait ser- vis suis : Nuptiae quidem paratae sunt. Matth.Sequentia sancti Kvangelii secundum Matthaeum. et contumeliis affectos occid^runt. Et egressi servi ejus in vias. congregaveYunt omnes. dicens : Dicite invitatis : Ecce prandium meum paravi. ~ i V s • • ^F^ vero J* in medi. 6-pera e"- I N illo tempore : Loquebatur Jesus Principibus sacerdotum et Pharisaeis in parabolis. Ite ergo ad e"xitus viarum. iratus est. i te 6. alius in villam suam. mino. ut videret discumbentes. Iterum misit alios servos.o I Pi iC ambu-la- $=* ^ tri. Et misit servos suos vocare invitatos ad nuptias. perdidit homicidas illos. pauci vero etecti. dicens : Simile factum est regnum caelorum h6mini regi. et impletae sunt nuptiae discumb^ntium. alius vero ad negotiationem suam. Intravit autem rex. tauri mei et altilia occisa sunt.vi-fi-ca• bis • • BB •% B me. qu6modo hue intrasti. sed qui invitati erant. reliqui vero tenuerunt servos ejus. 4. £ 8. Credo. Rex autem cum audisset. malos et bonos.

£n-das justi- . i mi. — 3. — Comm. D6mine. et tuis 2.nes tuas. 502. Secret. TTT 1 U mandasti * manda. Per Dominum. Ant. § ~ —_4 a custo-di. 501. et a nostris perversi. g- 5.ta tii^S • • i &"S~*—r—^" b 8 b" " " " " A ad cu- * nimis : u-tinam di. — 3. et salvum me fe- cit •• • • ! •• • .corum me-6rum i 3 extdndes maS-J—•-%••#•• num tu- am. At the priest's choice. p.1062 19th Sunday after Pentecost. quae 6culis tuae majestatis I cede.ae m^-ae.Per D6minum. salutaria nobis esse con ne.ri . et vi-dit i-bi h6minem non vestf-tum v^ste nu- sto. Aec munera. a Ntravit autem rex. quaesumus D6mi. At the priest's choice. Postcommunion. UA nos. i— . operatio.—1- tu- 2. tatibus clementer expediat.di. AT VESPERS. i • s• 1 JL P« m ' Sn^4 • • • • • •• •[ T fi-ca-ti-6. Exaudi nos. 3.I offerimus.rigantur vi. At Magn. medicinalis semper faciat inhaerdre mandatis. * ut vidd-ret discumbent tes. p. — dexte-ra a. Mundet et muniat.

di. 1060. 0 ~ -mni.nt.nem mi-se-ri-cor. AT MASS. Be-a-ti immacu-la -ti • in VI- a : * qui ambu- 7 E u • • •' a.sti. • • • ^ •• •• non ha-bens vestem1 nupti. 1J 1 • * ! 4_i _ « a —1—?—^ " i 1 : Ami-ce. Magnificat. • i - 20th Sunday after Pentecost. 3.is non obedi-vi•• mus : sed -VUo. p. D6-mii i • • ^ N " ne. aL. lant in 1£.a-li. secun-dum multi-tu. • et manda-tis tii. . The Twentieth Sunday after Pentecost. 208. Omnipotens. .• •• P ti. Ps. da glo-ri-am nomi-ni tu- g et fac nobis-cum. Can/.di.a-lem? E u 0 u a e. —1—• 1063 *—? " et a-it % m m * fill • . in .ae tuy ae. o u a e.e— Rh. . quomodo hue intra-sti. p.a Patri.ge D6mi-ni. pecca.vimus ti- bi.a * quae fe-efsti no-bis. — Prayer.•• v qui-a • • ro judi-ci-o fe- ci. G16-ri.

Pa. * et delibus tuis indulg£ntiam pla. Lectio Epistolae beati Paul! Apostoli ad Ephesios. — 3. I *f« Sequentia sancti Evangelii s e c u n d u m J o a n n e m . Subjecti invicem in timore Christi.bi. Deus. L Argire. * if. Et nolite inebriari vino. A cunctis. 5. Per catus et pacem : f ut pariter ab D6minum.quia Jesus adveniret a Judaea in gulus. Hie. cantantes. et canticis spiritualibus. et rogabat Capharnaum. et psal-lam ti. 4. cujus fflius infirmabatur Galilaeam.seciira tibi mente deserviant. Deo et Patri. qu6niam dies mali sunt. f N illo tempore : Erat quidam r6.1064 20th Sunday after Pentecost. in nomine D6mini nostri Jesu Christi. 3. et sanaret fi- .um. abiit ad eum. Propterea nolite fieri imprudentes. et hymnis. eum ut descenderet. qua6sumus D6mine. cum audisset. redimentes tempus. Ephes. R •xAf L-le-lu- ia. Sancto. Oculi omnium. 53 . F Ratres : Videte qu6modo caute ambuletis : non quasi insipientes. p. pa. et psall^ntes in cordibus vestris Domino : gratias agentes semper pro 6mnibus. p. in quo est luxuria : sed impl6mini Spiritu Gradual. sed intelligentes. 498. quae sit voluntas Dei.ra-tum cor me. Collect. Joann.ra-tum cor um : cantabo. d. loqu^ntes vobismetipsis in psalmis. fi. 2. glo- V?K rimea. At the priest's choice. sed ut sapientes.6mnibus mundentur ofifensis. 944.

—~i~ e conso-la-ta est . Per Dominum. • g J^ • jj-—J— • /' quo mi-hi spem dedfi iff* ' •/ sti V a. Domine. At the priest's choice. Et dixerunt ei : Quia heri hora septima reliquit eum febris. in qua m6lius habuerit. filius tuus vivit. At the priest's choice. Dicit ei Jesus : Vade. Mundet et muniat. Comm. mus. et domus ejus tota. _. — 3. quaesumus Domine.vi•„. Per D6minum. quem dixit ei Jesus.. Exaudi nos. qua£-1 tis. non cre"ditis. Interrogabat ergo horam ab eis.20th Sunday after Pentecost. et ibat.i servo tu-o. . . Uper flumi.mur '• U tu- Secret. Emento * verbi tu. Domi. expurgent. /^Aelestem nobis praebeant haec medicinam : et vitia nostri cordis VJk mysteria. il-lic s^-di.na isstas ant•Sr ^ et re"runt ei. 1065 S J!^nis. p. lium ejus : incipie"bat enim mori. descende priusquam moriatur filius meus. quia filius ejus viveret. Credidit homo sermrini. JYT sacris.ne. p. in qua dixit ei Jesus : Filius tuus vivit : et credidit ipse.mus... 502. S -—• —•——• —: in .li-ta-te me- Postcommunion.. et nuntiaverunt dicentes. • dum recorda-re."—t=S—•1. 2. Dicit ad eum r^gulus : Domine. — 3. Cogn6vit ergo pater.on. 501.1 : haec me in humi. Credo. • i tr Si. Jam autem eo descend^nte. quia ilia hora erat. tuis semper obedire manda(X d ^ m muneribus: fac nos. reddamur I sumus. 2. servi occurOffert. Dixit ergo Jesus ad eum : Nisi signa et prodigia videritis. 1 -*• * Baby16- T—Jf ^ F^=^s^ ii(§.

.ae : tu e-nim fe-cf. uni-versa sunt 1 iu *u . (. .li ambi 6 ' 1» . a ~ 2ist Sunday after Pentecost.a ilia ho-ra e-rat. g-•—•—•— *AT MASS. — Prayer. 1 _ -9 MHh hflHH = —rt = P"—rfi-« N vo-lunta-te tii-a.ne.ste. p. et domus ^-jus t6-ta.a-ti immacu-la-ti in v(.f po. AT VESPERS. Cant.Ps. E u o u a e. 3. Largire qua6sumus. Magnificat. 1064.ni-v£rsa quae ca^. > i Ogn6vit autem pa-ter * qui.re vo- lunta-ti -•—•*• tu.sit re-si. — cadlum et t^rram. 208. Be.ndntur : Do. . et u.si. Intr.minus • • " " IV u-ni-verso-rum pr-a • • tu es. p. * Domi. The Twenty-First Sunday after Pentecost.^1 tu a ' • " conti. 3.a. -S^K-^ 4HK et non est qui pos. JAnt.-• - in qua di'-xit __8— • sus : Ff-li.1066 AtMagn.a : * qui . a.us tu-us • ~irt— • •• VI-* vit : et: creaiR dit ipse.sti omni.ta.

actibus tuo nomini sit devota. ut Grad possitis resistere in die malo. Collect. 6 Omine. J£-£ 1067 t ambu-lant in l£ge Domini. At the priest's choice. . y.protegente sit libera. in quo possitis 6mnia tela nequissimi ignea exstinguere : et galeam saliitis assumite : et gladium spiritus. in caetestibus. a gene-ra-ti.urn fa. A cunctis. E u o u a e. F F Amiliam tuam. Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Ephesios. continua pietate custd. • c • s i s i^n ra —-Ml -•—- ^- IS % r **' J(|»' • et 6rbis : a sa£- • ' •• i N. Ephes. * et in bonis mine. Per di : f ut a cunctis adversitatibus te Dominura. et in omnibus perfdcti stare.bis. quod est verbum Dei.ctus es n6. b.. State ergo succincti lumbos vestros in veritate. 498. 6. et in potentia virtiitis ejus. . - . et induti loricam justitiae.et calceati pedes in praeparati6ne Evang61ii pacis : in omnibus sum^ntes scutum fidei. Ratres : Confortamini in Domino. Propt^rea accipite armaturam Dei. ut possitis stare adversus insidias diaboli. adversus mundi rectores tenebrarum harum. D 2. G16-ri-a Patri. — 3. aut forma-re-^tur ter— • — . Induite vos armaturam Dei. Pri-usquam mon^ . . p.• GU-IO. 2.6- ne et • _» prog6-ni.21st Sunday after Pentecost.e. —tn H— —^ • _^_4_jp_ * « • • • * . * re-fu- gi. Quoniam non est nobis colluctatio adve"rsus camera et sanguinem : sed adve"rsus principes et potestates. . quaesumus D6. contra spiritualia nequitiae. 1 £—' ' tes fie-rent.

jussit eum d6minus ejus venumdari. Videntes autem cons^rvi ejus quae fi^bant. rf ' cob de po• ^i 1 i % • • • ' • pu-lo * barbaro.1068 21st Sunday after Pentecost. Matth. donee r^dderet d^bitum. et uxdrem ejus. et d6bitum dimisit ei. rogabat eum. Sic et Pater meus cael6stis faciet vobis. dicens : Pattentiam habe in me. et filios. orabat eum. Cum autem non hab^ret unde r^dderet. tradidit eum tort6ribus. -+ 1 • • 1 • !—_—m_ 9 S( • et in sa6cu-lum fVrtu es * D e . «i • •I. T N illo t^mpore : Dixit Jesus diX scipulis suis parabolam hanc : Assimilatum est regnum caelorum h6mini regi. qui debebat ei decem millia tal£nta. contristati sunt valde : et venerunt. et 6mnia quae habebat. et 6mnia reddam tibi. et reddi. Et cum coepisset rati6nem ponere.us. Mis^rtus autem d6minus servi illius. .• ^ • • % • Aegypto. qui vdluit rationem ponere cum servis suis. * ij ^ • • i b nr'% « % " 7. inv^nit unum de consdrvis suis. In ^x-i-tu % kJ ^ i~"4 % . dimisit eum. quoadusque r^dderet univdrsum d6bitum. quae facta fiierant. 18. qui debebat ei centum denarios : et tenens suffocdbat eum. et narrav^runt domino suo omnia. c. si non remis^ritis unusquisque fratri suo de cdrdibus vestriSi Credo. •• 5 i k—•! yr XX •! L-le- im y* • t lu-ia. Is-ra—"T—flr j el ex a" * -~Jf Hi domus •. et 6mnia reddam tibi. et misit eum in carcerem. oblatus est ei unus. et ait illi : Serve nequam. Egr^ssus autem servus ille. dicens : Pattentiam habe in me. omne debitum dimisi tibi. sicut et ego tui misertus sum? Et iratus d6* minus ejus.Sequentia sancti Kvangelii secundum Matthaeum. Ille autem noluit : sed abiit. Tune vocavit ilium d6minus suus. Pr6cidens autem seryus ille. Et procidens cons^rvus ejus. qudniam rogasti me : nonne ergo oportuit et te miser^ri cons^rvi tui. dicens : Redde quod debes.

propitius h6-1 luisti.plex et re• :tus.21st Sunday after Pentecost. JX et in verbum t tu. C o m m . Ji sim. At the priest's choice. vit.a.ne V A .1 1. Offert. Exaudi nos.. I •—i !_ii .i . m r~ 7 i N sa-lu-ta-ri tu-o * anima m^. 1069 IR e"-rat * in ter- ra nomi. — 3.stas a Domino in faculta-te •fl- et in car- a ne 6.P pot-6. alv % • il • De. S Uscipe.um : quern Sae • S •• i •' 8 Pa tan p£~ ti- P it.raSecret. p. PerD6minum nostrum. ~~ • • Hi #• 2. 501. ut tenta- ret : et data est 6. et fi-lios : carnem quo-que 1 rz 6- jus gravi ul-ce-re vulne.um spe. et nobis saliitem potenti piestias : quibus et te placari vo-1 tate restitui. A Job. D6mine.ra- vi : quando fa-ci-es de persequ^ntibus .jus : perdi-dftque -—- omnem substanti•is * T " •_ am a» 1 f ipsi: us. S . ac timens Pi.Sc .

AT VESPERS.g Er. p. 6. 6. quaesumus Domine : ut | sect£mur.• -*—i—j •• mi-sere'-ri cons^rvi tu-i. 1067. C. At •"» • — • •—= f%-i =Ant.ve-ris D6-mi- ne.ve ne-quam. Postcommunion. a—-• i ^.i mi-s^rtus sum? alle-lu.ia. IntP. TMmortalitatis alimoniam conse-1 quod ore perce"pimus. 3. f. p. 211. . — Prayer. Familiam tuam.• • ». p. •fl- me ju-di-ci- urn? in-fqui persecu-ti sunt me. Per Dominum. Mundet et muniat.am rogasti me : nonne ergo oportu. quom.1070 22nd Sunday after Pentecost.it et te • G • . 2. Magnificat. * omne de"bi~tum di-mi-si tiI t va me. AT MASS. C -•fc-g ^ ^ .—•— • "?—r- sic-ut et ego tu. E u o u a e. pura mente JL cuti.us me*us. s I in-iqui-tates * observi. D6mi-ne i _•_•_*_ bi. adju- ais De. — 3. The Twenty-Second Sunday after Pentecost. 502. At the priest's choice.

Sic- ut ungu^ntum in capi-te.ti. ut sitis since"ri. Per tuae precibus. Et hoc oro.—1~ mihi est Deus. Testis enim •.. A cunctis.re fra-tres . E u o u a e. At the priest's choice. et in defensione. A m m 1071 I pro-pi•i- Domine quis sus.j et praesta : * ut quod fideliter petitus : f adesto piis Eccl^siae I mus. refugium nostrum et vir.bit? qui. Eus. Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Philippenses.• • v6-cem me-am. * quam bonum. efficaciter consequamur. 2. et quam jucun. Sicut est mini justum hoc sentire pro omnibus vobis : eo quod habeam vos in corde. auctor ipse pietatis.ti. ut caritas vestra magis ac magis abundet in sci^ntia. D P Collect. in u- nura! . et in omni sensu : ut probe"tis potiora. quia qui coepit in vobis opus bonum. . j Dominum. repleti fructu justitiae per Jesum Christum in gloriam et laudem Dei. i. A Isra- ti. Ps. et coniirmatione Evang61ii socios gaudii mei omnes vos esse. J. De pro- * Domine exaudi •% - f1 ' • j| ii % ? .o est. — 3. perficiet usque in diem Christi Jesu. quomodo cupiam omnes vos in visceribus Jesu Christi. p.ti-ne". etsine offensa in diem Christi.4. De.us c • » . et in vinculis meis.a apud te • •'L. Phil.22nd Sunday after Pentecost. Ratres : Confidimus in Domino Jesu. G16-ri-a Patri. 498.dum 5— habi. • • • • fundis clamavi ad te D6mi-ne : i el.

te- ctor * e. Deo. 1.6- rum est.corda.bam * A-a. Offert. 1^35 3 quod desce"ndit in bar- bam. et non est tibi cura de Dicunt ei : Caesaris. vid6tur. 22. et viam Dei in veri.*• minum.hypocritae? Ost^ndite mihi numitunt ei discipulos suos cum Hero. Qui ment Do- ti"• " '. Credo. perent Jesum in sermone. scimus denarium. omni pot-en- . ut ca. et superscripts ? tate doces. •7-4- y. At illi obtuldrunt ei dianis. R ? E. dic^ntes : Magister.ron.i. 1 tor -*•: rent in o : adju.1072 22nd Sunday after Pentecost. —-!——^^ * ii.ne. Et mit.luia. bar. licet censum dare Caesari. I Matth. N illo tempore : Abeuntes Pha. b.tia eorum. Sequentia sancti Evangelii secundum Matthaeum.M « et pro.sma census. h6minum : die ergo nobis quid tibi Caesari. I rr —• Lie. et quae sunt Dei.est imago haec.*D6- • • • mi.re m^.an non? Cognita autem Jesus nequirisa^i consilium inierunt. Et ait illis Jesus : Cujus quia verax es. Tune ait illis : aliquo : non enim respicis personam R^ddite ergo quae sunt Cadsaris. ait : Quid me tentatis.

et a propriis Dominum. Secret.us : a * •• J 3 inclina aurem tuam.ba me!••'•••• 1 6 . humiliter deprecan. p. D6mine. At Magn. in nomyst^rii. Umpsimus. ut place. Comm. nos reatibus indesin^nter exp^diat. Exaudi nos. — 3. I Ant. " V I 1 * quoni-am exaudi-sti me De.a. D 2. — 3. AT VESPERS.lium : Qui vivis. 502. Per salutaris oblatio. A.strae proficiant infirmitatis auxites : ut quae in tui commemorati6.• in conspe- ctu pn'nci.pis. g - R Eddi-te ergo *quae sunt Caesa-ris Cae'sa- .M •"• • • • ant ver. mis^ricors Deus : ut haec et ab omnibus tueatur adv^rsis. 2. Postcommunion. 1. sacri dona nem nos facere praecepisti. p. et exau-di -T-+ v^rbam^. e s e — ^* ill ru» -go clama. At the priest's choice. At the priest's choice. • • • • - ctum in os me*- urn.vi. 501.• a . 1073 ta- tu- i domi- nans : da sermonem re•*. Mundet et muniat.22nd Sunday after Pentecost.

Jj f L" ^ w ti-6-nes pa-•*»41 •- cis. 498. • a Bene-dixfsti Domine terram tii-am : * • • •* E Patri. Bs61ve. If this Sunday be the last Sunday after Pentecost. /• . A cunctis.a 3 9 • • > P. . The Office of the twenty-third Sunday is then anticipated in accordance with the rubrics. et non affli-cti- 6- invoca. AT MASS. i. p. Magnificat. E u o u a e.nostra fragilitate contraximus. quaesumus D6mine. . instead of the following. Deus. •—•—*• I alle.. The Twenty-Third Sunday after Pentecost. — Prayer.1074 * 23rd Sunday after Pentecost. 207.td-tem . Ps. 1071.tis me. g. 1078. . 6. S • 1 • • .— -•—a —s~~s—8" • (• »— +- stram de • cun- ctis 16- CIS. — 3. G16-ri. At th/priest's choice fL avertisti capti-vi-ta-tem Jacob. Collect. p.lu. .am -•—•—•*•—•- vos : et reducam capti-vi. * rum delicta popul6rum : f ut tua benignitate liber£mur. E u o u a e. Cant. the Mass of the twentyfourth Sunday is said.bi. p. .ia. i - -=^1 1——• ri. • • ' • • • n 3 •• et quae sunt De"-i De-o. refugium. -.7 co-gi- D~ tanis : -cit Do- minus:* Ego co-gi-to . Intr. tub. Per D6a peccatorum n^xibus. 2. quae pro minum. • • • • •' . et £go exdudi. p.

gaudium meum.quorum nomina sunt in libro vitae. laudabimur et n6-mi-ni tu- confite. mabit corpus humilitatis nostrae.rasti nos. germane cornsapiunt.mente.la. strum Jesum Christum. Credo. Etiam rogo et te.boraverunt in Evangelio cum Cletorem exspectamus Dominum no.secundum operatidnem. d. configuratum corpori claritatissuae. quos fratres mei carissimi et desideratissaepe dicebam vobis (nunc autem simi. stram. et ceteris adjutoribus meis. . et 4. ft-r—f con-fudf. 3. Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Philippenses.os qui nos ode- runt.mea : sic state in D6mino. ex af-fli- I ge"ntibus nos : et 6. qui refor. qui ita am.mur * in sae*-cu. qua etiam bulant.mine. Evodiam rogo. In o ^ tota die.possit subjfcere sibi 6mnia. Grad.simi. sicut habetis formam no. 7. adjuva illas. Itaque. f 1 s •• •* !—PB —— J ^ ^ • § ii i ^ r** It 5-HI Ibe. J. Nostra autem conversatio par. et cor6na et flens dico) inimicos crucis Chri. * D o .bi. Multi enim ambulant.sti. qui terrena no. 1075 P Phil. et observate eos. quae mecum lain caelis est : unde etiam Salva. Ratres : Imitatores mei estdte.23rd Sunday after Pentecost. et Syntychen rum Deus venter est : et gloria in deprecor idi'psum sapere in Domicpnfusione ipsdrum. carissti : quorum finis inte"ritus : quo.

dicens : facta est mulier ex ilia hora. ecce princeps unus fides tua te salvam fecit. .a 1 c • •• mine i ' /• i"11 | l * B S i n i rii. De pro-fun. Et surgens Je. et t^tigit fimbriam manum ejus. Dicebat enim intra exiit fama haec in universam terse : Si tetigero tantum vestim^ntum ram illam.• • •IV Hk i a t • . . «• ill ai*.multuantem. ej^cta esset turba. • D6mi-ne : • •• Do. Et cum Domine.• . •• • • . N illo tempore : Loqu^nte Jesu et videns earn. • . Offept.' k I 9 • i L-le-lui ia. 3 D E pro-fiin- dis * clami. ejus. et turbam tusuper earn. At Jesus conv^rsus. . filia mea modo defuncta venisset Jesus in domum prfncipis.1076 23rd S u n d a y after Pentecost. impone manum tuara et vidisset tibicines. Matth. sed ejus. Et vestim^nti ejus. • • j ••»• • 1 JL. ^Uv—iK I H h Sequentia sancti Kvangelii secundum Matthaeum.di o-ra-ti- 6- nem .c. Et salva acc^ssit. intravit. et te* nuit acc^ssit retro. .1 8 •• 1 ^ J • •*' % vi i 1 ( "V • S •_* clama•* ad te. ad turbas.dis i J II a e n . exaudi vo. Et ecce mulier. salva ero. Credo. dixit: Confide filia.i a. • a • . . Et surrexit pu611a. .a. g. et discipuli non est enim m6rtua pu^lla. dicebat : Recedite : sus sequebatur eum. • i i! 1 •••» • * ' .vi ad te Domi- </l ^ ± ne : D6- mine ex-au. et vivet. quae sanguinis dormit.cem me-am. et adorabat eum. est: sed veni. Et cum fluxum patiebatur du6decim annis. Et derid6bant eum. II • • J.

2. p. i. * et vfdens e. —M*. If There can never be fewer than twenty-three Sundays after Pentecost. 502. fi-lf. At the priest's choice. Mundet et muniat.e- tis. On the Sundays which intervene between the twenty-third and the last Sunday. • _ t E u o u a e. AT VESPERS.bis. Postcommunion. the Prayer at Vespers. f. l . de pro-fun- dis clam£.a • • • • " • f — 1 r« fides tu-a te salvam fe-cit. et fi. p. At the priest's choice.| subjac^re periculis. p.bis.vi ad te. p. the Epistle. Magnificat. laudis I listi. 1 cr^-di-te qui-a acci-pi. • " • . 1077 fl ^r flu "4 • 1 1—:— - 1fl "*' am : —tfl. —Njj^—. the Collect. Domine.—•" 1 1 2. P Secret.fourth Sunday is always reserved for the last Sunday. df. The Mass of the twenty. — 3.. — Prayer. *quidquid orantes p^. the Postcommunion. nor more than twenty-eight. Exaudi nos." ' .ti-tis. Can/. f EQ • • • • • . 1074. f ~ " -" R ^^j==r-f*rr1 9 • • . alle-Iu.ia. and the Antiphon of the Magnificat are taken from the Sundays that were omitted after the Epiphany : .propitiusexsequaris. 207. 501. the Secret.23rd Sunday after 1 * • -• Pentecost. Uaesumus. Absolve.ne.xit : i Confide.am. g \ -7— Ant. Comm.et v6. At Magn. RO nostrae seryitutis augmento I offerimus : ut quod imme'ritis contusacrificium tibi. Domi. H • • 8 1 1• s • -men di-co vo. —^^- T J^sus conversus. — 3.PerDnum. omnipotens Deus : I patione gaudere. the Gospel. Per Dominum. humanisnonsinas ut quos divina tribuis partici.

498. At the priest's choice. * pietatis tuae remedia rum fidelium voluntates : f ut majora percipiant. The Fifth Sunday after the Epiphany. Postcommunion. Epistle. A cunctis. Collect. At the priest's choice. 4th. 1074. Introit. the 24th Sunday after Pentecost will be the 6th Sunday after the Epiphany as given below. and Antiphon of the Magnificat as on the fourth Sunday after the Epiphany. If there be 27 Sundays after Pentecost. If there be 28 Sundays after Pentecost. respectively. Offertory.1078 24th Sunday after Pentecost. Offertory. Epistle. respectively. and Communion. pp. Secret. and Antiphon of the Magnificat as on the sixth Sunday after the Epiphany. . Secret. 489-491. and Communion as on the twenty-third Sunday after Pentecost. tu6. p. Offertory. p. Gospel. 1074. Gradual. 1074. 2. 5th. 498. p. At the priest's choice. Gospel. as given below. divini operis fructum propensius 2. p. On all the Sundays from the twenty-third to the last Sunday after Pentecost. p. 5th. Collect. Epistle. If there be 26 Sundays after Pentecost. At the priest's choice. 1074. 25th. 2. p. and 26th Sundays will be the 4th. At the priest's choice. respectively. except the following : AT MASS. as given below. A cunctis. pp. Gospel. and the Communion are taken from the twenty-third Sunday. The Fourth Sunday after the Epiphany. 1074. 2. p. and 2yth Sundays will be the 3rd. the 24th and 25th Sundays will be the 5th and 6th Sundays after the Epiphany. Gradual. If there be 25 Sundays after Pentecost. Collect. the Introit. p. and Antiphon of the Magnificat as on the third Sunday after the Epiphany. and 6th Sundays after the Epiphany. Collect. as given below. Collect. 498. 493-494. — 3. Prayer at Vespers. All as on the twenty-third Sunday. A cunctis. Gospel. — 3. 25th. Postcommunion. pp. Postcommunion. 498. A cunctis. 2nd Collect. Xcita. and Communion. the 24th. Offertory. 26th. — 3. The Third Sunday after the Epiphany.exsequ6ntes. Per D6minum. 489-491. The Sixth Sunday after the Epiphany. Collect. Gradual. Introit. A cunctis. It must be noted tJiat the Office indicated for the twenty-fourth Sunday after Pentecost is always to be said on the last Sunday after Pentecost. p. 492. Prayer at Vespers. Secret. Epistle. Postcommunion. Introit. the Offertory. 498. Gradual. qua^sumus Domine. and 6th Sundays after the Epiphany. p. — 3. The Twenty-Fourth & Last Sunday after Pentecost. the 24th. and Antiphon of the Magnificat as on the fifth Sunday after the Epiphany. Secret. and Communion. — 3. Prayer at Vespers. Prayer at Vespers. p. the Gradual. Introit.

. ad cael^stia deside*ria tui oblati6nibus. fugiant ad rum sol obscurabitur. CJRatres : Non cessamus pro tatis ejus. et stellae cadent de dat tollere aliquid de domo sua : et caelo. ut a terr^nis cupiditaticatidnibus nostris : et populi bus liberati. p. Si ergo di. 24. nata. et Erit enim tune tribulatio magna.Filii hdminis in caelo : et tune plangnantibus. niibibus caeli cum virtute multa. aut illic : nolite credere.longanimitate cum gaudio. cum videritis haec omnia.ab Oriente.stra mente vitiosum est.no. Sicut enim fulgur exit Secret. P TN illo te"mpore : Dixit Jesus di. Orate autem. b. et cresce"ntes in Filii dilectionis suae. Et mittet Angelos suos qualis non fuit ab initio mundi cum tuba.ita et vos. ^na. gratias pleamini agnitione voluntatis Dei. quae dicta minis. etluna non damontes : et qui in tecto. 6mnium nostrum ad te corda 2. At the priesfs choice. Ab arbore auctos breviabuntur dies iili. suppli.ad terminos eorum. Et nisi bre. Ecce praedixi vobis.de'ntem :ita erit et adventus Filii h6minati6nem desolatidnis. illic est a Dani61e proph^ta. in omni pattentia. Per Doquae sumpsimus. p. ibunt. 501. Tune si tem fici discite parabolam : cum quis vobis dixerit : Ecce hie estjam ramus ejus tener fuerit. non desce"n. 1079 Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli a d Colossenses. verba autem mea non praenolite exire. et transtulit in regnum bono fructificantes. et virtutes caelorum commoqui in agro. remissionem peccatorum. quia non praetermducantur (si fieri potest) e'tiam ele. At the priest's choice. • f . et voce magna : et conusque modo.24th Sunday after Pentecost. neque fiet.Sequentia sancti Kvangelii secundum Matthaeum. — 3. Hte credere. et nutrientibus in illis gent omnes tribus terrae : et vid6die"bus. int^lligat : autem post tribulati6nemdierumill6tune qui in Judaea sunt. Vae autem prae. et vor _ yoJL bis orantes et postulantes.ejus. Mundet et miiniat. quadsumus D6. majestate. ita ut in errorem Amen dico vobis. D6mine. et paret usque in OcciJL scipulis suis : Cum videritis abo. b. et f61ia Christus. ips6rum \ A .gregabunt electos ejus a quatuor viati fuissent dies illi. vel sabbato. ecce in penetralibus. Col.conv^rte. non revertatur tollere vebuntur : et tune parebit signum tunicam suam. a summis caelorum usque salva omnis caro : sed propter ele. mine : ut per haec sacramenta medicatidnis dono cure"tur. Caelum et terra transxerint vobis : Ecce in des^rto est. Ex&udi nos. scitis quia prope est aestas : Surgent enim pseudochristi et pseu. doproph^tae. donee omnia cti. et dabunt signa ma. Statim loco sancto : qui legit. i. — 3. 2. Matth. Ropitius esto. quidquid in no-minum nostrum. ut non fiat bunt Filium hominis venientem in fuga vestra in hieme.haec fiant.transeamus. Postcommunion. non fieret vends. stantem in congregabuntur et aquilae. ut im.teribunt.fecit in partem sortis sanctorum in ritali : ut ambuletis digne Deo per lumine : qui eripuit nos de potestate omnia place"ntes : in omni opere tenebrarum. Credo. precibiisque susc6.bit lumen suum. in quo hat>6scientia Dei : in omni virtute con. Per Dominum nostrum. ptis.mus redemptionem per sanguinem fortati secundum pot6ntiam clari.scitote quia prope est in januis. ag^ntes Deo Patri. et prodigia.ibit generatio haec. 502. Ubicumque fiierit corpus. /^Oncede nobis. qui dignos nos in omni sapientia et intelle'ctu spi.

donee omni. f H a • • B •. . Prayer of the preceding Sunday. 207.1080 Commemorations of the Sunday or of the Feria. First Week of Advent. et nubes pluant justum. Aperiatur terra et germinet Salvat6rem. ' ' pi • •• 6— + • r • • 5" - 8 s %•%• _ • " fi. alle-lu. ^ . 1078.-fl -men df-co vobis : * qui-a non praeter-i-bit ge- 3 • i • 1— • a ^.1 . ANTIPHONS OF THE SEASON. y. Magnificat.ia. Excita. • • • • - • • v E u o u a e.urn. At Magn. di-cit g i _ • D6minus. Rorate caeli desuper. 1. p. £ Ant. Ant.a non transibunt. pi i ne-ra-ti-• o haec.a n t : cae-lum i . At Vesp. — Prayer. SAID AS COMMEMORATIONS OF THE SUNDAY OR OF THE FERIA ON FEASTS OF THE FIRST GLASS. p. Thursday. 4. At the Benedictus and at the Magnificat.a • et t^r• " •_ j n i • ra transf-bunt. dum prope est. et i I • • a 7 • ' % i • • = • • praesto-ldbor 6. AT VESPERS. 1. verba autem me. • • a •• • • I B • Xspectabo Dominum * Salva-torem me-um . f. Cant.

.um v^ni. • « ut salvet p6pulum su. alle-lu. e 5 M k • S • • • • • . mittens du-os de discfpu-lis su. a. R^ctas facite semitas ejus.ia. £ Ant. Vox clamantis in deserto. At Vesp.Commemorations of the Sunday or of the Feria. 4.. Saturday. .et. At Lauds. A n t # 1# C-ce * ve-ni-et =H De-us et homo de domo David sed<£-re in thro-no. * no-li timere : ecce D£-us tu. I 3 O-annes autem * cum audisset • " • in vincu-lis • • .it .um. 4. Parate viam D6mini. g .et. t -•—• •—m a- 6pe-ra Chrfsti. At Lauds. a i-ir- • i 7 I • ' X Aegypto * voca-vi Fi-li.is. 1081 Friday. 1.um me". y. g-*-^ $ S I-on. Ant..us v6ni. 1^?. 1 • P Pi = a ?. Prayer of the preceding Sunday. Second Week ot Advent Sunday. Ant. alle-lu-ia.

et * Dominus te"rrae. il-li : Tu es qui ventu-rus es. . At Lauds.1082 Commemorations of the Sunday or of the Feria. At Vesp. et fpse 1 . At Vesp. • • : •• V OX claTnantis * in des6r-to • Para-te v{. C „ ? i3 Uper te Jerusa-lem * o-ri-^-tur D6minus. 4. et 1=3: gl6-ri-a ^-jus in te videbi-tur. Ant. 4. Ant. an a-li-um exspe- 6ctamus? Monday. b: duferet jugum capti-vi-ta-tis nostrae. e • a •« ' a t===* Cce Rex ve*ni.am . Tuesday. 5. et in manu e-jus honor et imp^-ri. C _ • * •— '—a—. At Lauds. 7.um. . Ant. Ant. • • • ' ' ~? V • •• • • E ca^lo v^ni-et * Domina-tor Dominus.

e .am. At Lauds. 8. 7.. Wednesday. quern exspe• • •• •• ctdmus. et vid^bis justum tu. B~m m Ant. Thursday. * ante me factus est : cujus UI b: non sum dignus calce-amenta solvere. At Lauds.as goga-lum til.• ' 3 sD6mini.HOI. I m • j . Ant. E fk i—i~"T r T U es * qui venturus es. .' • • t.um. • «• ii UI post D O me venit. i • •• •• i • • • bitvf-am m£-am ante fa-ci-em tu. qui praepa-r&• •• i = . 1083 a . I-on * reno-vabe-ris. Domine.um. re'ctas fa-ci-te s&ni-tas D6. g Ant.i nostri. m • • • " _b• " _• qui ventu-rus est in te. 4.Commemorations of the Sunday or of the Feria. ut salvum te-ci. • J " 1\ Cce raftto * Ange-lum me*.

]$. Sto D6mine propitius plebi devotam. * magna est fidestu-a : ff. AtVesp. et mentibus nostris gratiae tuae | strum. Per Dochristianis. • . * file mf-hi praece-pit: T61- le graba-tum tu-um. Angelis suis Deus mandavit de te. r Ant. Prayer. 4. .1084 Commemorations of the Sunday or of the Feria. et ambu-la in pa-ce. I! r~^i—I" i—• 1 o f. mu-li-er. Ant uus. AtVesp. * benigno r6fove miseratuae : f et quam tibi facis esse tus auxilio. Prayer. Thursday. First Week of Lent. agn6scere : * et caeleste munus At Lauds. - Q UI me sanum f£-cit. Per D6minum noVA. r Friday in Ember Week. et sanaba-tur u-nus. quadsumus D6mine. y. p6pulis diligere. Prayer. Angelis.4. quod frequentant. 1. Per Dominum. A. gAnt. et quae profitentur minum. /J^Xaudi nos mis^ricors Deus : * I lumen ost^nde. Nge-lus D6mi-ni * descend^bat de caelo : mo- H veba-tur aqua.at tfi pi i D bi sic-ut pe-ti-sti. I =—* •-a. Ut cust6diant te in omnibus viis tuis. y.

urn.o semper. Per Dominum. . * mecum est. 2.I atque ab eo flagella tuae iracundiae mine. a Deus : f ut familia tua. 8. et ascdndit Hh—th hr J. Per Dominum. P * princi-pi. Sunday. C R • - .a quae pla-ci-ta sunt 6. '~i- . Per Dominum. Prayer. consuetae misericordiae tribue i l omnipotens Deus : * et quibus benignus effectum. Monday. 1085 P Saturday in Ember Week. et transfigurd-tus est ante 6. . et non re-liquit me = • so-lum : qui. At Lauds. At Lauds. Prayer.Commemorations of the Sunday or of the Feria. Angelis. Raesta. quaesumus omnipotens abstinet. Ant. Assumpsit Jesus. in montem.os. Second Week of Lent. fa-ci. quae culpa jejunet. Prayer of the Sunday. Desto supplicationibus nostris ges. affligendo carnem. ab alimentis a __* 1 a 1 • !—1 1£— • v a B -go I Q "It—~ ^ UI me mi-sit. a ~m _ J a * *~ Ssumpsit Je-sus* disci'pu-los sii-os.i. fiduciam sperandae pietatis indul- . as below. se. At Lauds. quaesumus D6. propitius respice : * I clementer averte. j Ant.. Opulum tuum. Prayer. qui et loquor vo-bis. * sectando justitiam.

te nignus in nobis observantiae operante impleamus. P Wednesday. et animarum no. 7. be. Prayer. in ca£-lis est : nee voce"mi-ni magistri. -nus est enim * rna-gfster v613=31 cae"lis est. in tua semper nibus nostris. qui • • ' ——pry 1 • • •* • -^i . Ant. 4.benedictione laetemur. Chnstus Dominus. Prayer.auct6re factenda cogn6vimus.nus est Chri-stus. qui in P 8 o • • -mnes autern * vos fratres estis : et patrem noJ • • • i ii i 1 li-te i yoca -re i i vo-bis supei" t^rram : unus est enim Pa-ter •• • • 1 ! vaster. quaesumus Domine. At Lauds. Ropitiare D6mine supplicati6. 7 ster.IO86 Commemorations of the Sunday o r o f t h e Feria. sanctae subsidium : * ut quae te AtVesp. 2.remissi6ne percepta. Erfice.ster u. Tuesday. S Ant. At Lauds. . j - P ^ Cce asc^ndimus * Je-ros6-lymam : et Ff-li-us t7 • h6mi-nis trad6-tur ad cru-ci-fig6ndum. Per D6mistrarum med^re languoribus : * ut num. Ant.PerD6minum. (^ui-a 1 B Pa -? magister v^.

P Prayer. Per Dominum. quaesumus D6. 8. D Prayer. •H T _»_• Ti" Radd-tur enim ge'ntibus * ad iilude'ndum. . et cru-ci-fig6ndum. 6 • * - D Ives /lie * guttam aquae pd-ti.ter intend.it. 1087 P Prayer. Per Dominum. * liber^mur ab hostibus mine. Ant. et fc flagellandum. re-corda-re * qui-a recepisti b6na in vi- ta tu-a.Commemorations of the Sunday or of the Feria. perpe"tuam benignitatem lar. * a noxiis quoque vftiis mine. dirige ad te tuorum niantur stabiles. propitius respice : f et cessare concede. auxilium gratiae tuae . Per Dominum. 7. et Ldza-rus simi-li-ter ma-la. Opulum tuum. et in fide inveamator.abstinere. 1. et restaugire poscentibus : * ut iis. Eus innoc^ntiae restitutor et fervore concepto. Per Ddminum. qui micas pa- nis Lazaro nega-vit. De"sto Ddmine famulis tuis. g Ant. ut jejuniis et orationibus convenienAt Vesp. quos ab escis carnalibus praecipis At Vesp. Thursday. qua^sumus Do. fl Prayer.et congregata restaures. Raesta nobis. et auctore et gubernat6re gloriantur. At Lauds. ± I-1I. qui te rata conserves. f mentis et corporis. i _ • Ant. et in 6pere efficacorda servorum : * ut spiritus tui ces.

Per D6minum. et di-cam 6. 3. \ et vfne-am sii-am lo- A. 1.is.i fructum tem- p6. * sinc^ris mentibus D AtVesp. 6 . ris : * ut bonis operibus inhaerendo. ± cabit a-li. • a " ? ' P1 • V* • i 1• K r* •• a. Saturday. quaesumus omnipotens ad sancta ventura facias pervenire. quaesumus Domine.1088 Commemorations of the Sunday or of the Feria. 5Ant. Prayer.is tu.i : Pa-•-—*fae me sieut unum ex mercena-ri.los * ma-le p^rdet. At Lauds. populo tuae semper virtutis mereatur protuo salutem mentis et corpo. 3 . * timu-^runt tur-bam. Friday.um hab^-bant. . Prayer. Adam * ad pdtrem m6-um. &-^H • Ant. A.is agrf-co-lis. Deus : f ut sacro nos purifi.is. qui rdddant 6. cante jejunio.ribus su. — i — i~"? * B ^ '• Q " • •1 • • Uaerentes d-um tenere. At Lauds. A. ~ D Y =*£ ter. qui-a sicut prophe-tam e. Ant.Per Dominum.tectione def^ndi.

quaesumus Do. Per Dominum.. . Ordibus nostris. —¥" UM fortis armatus * custodit atri-um su-um.liberante salvari. 1. Per Dominum. tibus peccatorum nostrdrum pericu- . At Vesp.a quae p6ssidet. • • • • • • • • in pace sunt omni. a ? • . 1089 D Prayer.a nemo propheta ac- ceptus est in patri. e.libus abstinemus. * qui.a. Ant. * ita sensus quomine. gratiam tuam benignus que nostros a noxiis retrahamus infunde : f ut sicut ab escis carna. nostris nostrarum vegetati6nem transeat effectum jejiiniis salutarem : f animarum. At Lauds. Per Dominum. Monday. Prayer. te XJ c6rdia tua : * ut ab imminen. gAnt. * ad Third Week of Lent. * per medi-um illorum f-bat. ut castigatio carnis assumpta.Commemorations of the Sunday or of the Feria. 1. Esus autein transi-ens. At Lauds.lis te mereamur proteg^nte eripi. A. Prayer. IAnt.excessibus. Sunday. ^Ubveniat nobis D6mine miseri.a su. quaesumus Domine. ~ " " " % • • • • f E C -men dico vobis. 3.

Prayer.abstine"ntes. UA nos Domine protectione 1 iniquitate custodi. T in medi-o e-orum sum. -bi du-o vel tres * congregati fu-e-rint in no- ±£=i mine me. e Prayer.o. defende : * et ab omni semper | Wednesday. 8 ~^~ » I • *? 1 Udf-te * et intelhgi-te * " • 1 • •• • • tradi-ti-6nes quas D6- minus de*dit vo-bis. qua^sumus D6. AaU 8dS' S ' B.j salutaris propitius nobis dona conricors Deus : * et contin^ntiae j cede. 1. • s ram : • • • de omni re quamcumque pe-tf-e• • • j "ft rint. Prayer. Raesta nobis. Tuesday. Per D6minum. s• I du.o * ex vobis i • consense-rint super I • " > " Pi. df-cit Dominus. Ant. t a n6xiis quoque vitiis P . Per Dominum. Xaudi nos omnipotens et mise. * propitiati6nem tuam mine : ut salutaribus jejuniis facilius impetr^mus. di-cit Dominus. eruditi. Per D6minum. ff-et fllis a Patre me-o. At Lauds.1090 Commemorations of the Sunday or of the Feria.

a.1 ad J^sum.illis gl6riam sempitdrnam. ffi Prayer.41 . Prayer. r X-fbant autem * daemoni. Ubj^ctum tibi populum. At Vesp. * liberati a maThursday. Agnificet te Domine sanct6. Ant. 1091 At Vesp. . 8.Commemorations of the Sunday or of the Feria. Per Dnum.! et li. " • • • • = • • • i o 3 • • -mnes * qui hab^bant infirmos.a sci. Per Dominum. b1 Ant. quae. secura tibi mente ser\Jk Deus : ut qui protectidnis tuae viamus.a a tniiltis clamanh • • •• • 1 • • •—• y 1 i • • •• 1 • i• ti.f t . At Lauds. S Prayer. et dice*nti.a tu es FiC • • • • • i 7 •• •• . gratiam quaerimus.a : Qui. quinat hominem.^-bant ipsum Christum. * et rum tuorum Cosmae et Da. f- • • t non coin- ON 16-tis manibus * manduca-re. propitiatio cae-1 faciat servire mandatis. 1. N» 801 .I lestis amplificet : * et tuis semper sumus Domine.i : • V • . du-c^bant fllos -*—•- • p „• . 7. et sanaban-tur. Ant. Per Dominum. a • mcrepans non sinebat < :s a loqui qui.us De.opem nobis ineffabili provid6ntia miani beata solemnitas : f qua et contulisti. quaesumus omnipotens lis 6mnibus.

Ant. ad-orav^-runt. ab alim^ntis abstinent. afflig6ndo Per Dominum. h 3 • _ < __ 3 • J i g Nclinavit se • J^-sus. * ita a vitiis mine. I • % Ant. quere : f ut sicut ab alime'ntis absAtVesp. Raesta. benigno fay6re pros£. '— " A n t 8. Prayer.tin^mus in corpore. Ejunia nostra. At Lauds. Prayer. * ut vide-o. « r fm—• -quam * quam 6go de'dero. Raesta. quaesumus D6. quaesumus omnipotens adversantia te adjuvante vincamus. Per D6minum. h non sf-ti. Friday. . * cuncta nobis Saturday. gAnt. 3.et unquam. Prayer. carnem. Deus : f ut qui in tua prote. Deus : f ut qui se. quaesumus omnipotens sectando justitiam a culpa jejunent. At Lauds.1092 Commemorations of the Sunday or of the Feria. qui bibe-rit ex 6. fidi bi cti6ne confidimus.Per Dominum. 1. .' . —1 1 * scribebat in terra • 1 • • > P est.am lapidem.a. * • P1 a Si quis sine pecca-to • . ~ • • d D Omine.jejun6mus in mente. prophe-ta es tu : patres i n6stri in m6nte hoc •» • ' U. mittat in e.

•' I S? Ant. qua^sumus omnipotens et c6rpore tibi placeamus.. _ C p I " et vi-dfsset —a—•—^ dixit ad PL. 1 trm • • • • 3 • :Unde ememus pa.6- 9. 1093 Fourth Week of Lent. Mi -• UM sublev&s-set * ocu-los Jd-sus.. * .re domum Patris m^- i do-mum nego- •-^V •« •' Prayer. •a i • • a fpse e.a-ti. K Uf^rte ista hinc. . At Lauds. 1__ —i~K— ^ ^ j — • a "s • ^ i 1 maximam multi-tudi-nem veni-intern ad se.nim sci.Commemorations of the Sunday or of the Feria. 3. Deus : f ut observatidnes sa. r Ant. cras dnnua devoti6ne recol^ntes.nes Phi-lfppum • ' •— • P i • • ' 9 Hoc autem di-ce"bat t^ntans e*-um : • m ut mandu-cent hi? .Per D6minum. et mente. Sunday. * di-cit Domi-nus : et no- li-te face. P Raesta. At Lauds. •H> ft 1 % bat quid • •" •* £sset factu-rus. 1. E I . Monday. ti.6-nis.

* di-cit Domi-nus : et post i e & fSi •* i i * pi • • •* • fl • > \ trfdu.urn re-aedi. propitius respirare et continuis tribulati6nibus concede. D Eprecati6nem nostram. quaSsu. qua^sumus D6mi. 1. Per D6minum.et tuae propitiati6nis continuum ne.1094 Commemorations of the Sunday or of the Feria. At Lauds. Prayer. 7. S XJ -•—L Olvi-te t^mplum hoc.i. ffi Iser6re D6mine p6pulo tuo : * I laborantem.ficabo ll-lud : hoc autem di-c6bat de —a • ^_J te*mplo corpo-ris su. i Ant.aff6ctum. Emo ±=5=3 in e"-um * mi-sit manum : qui. r n r Q 5 ' •' i ' • . * S AtVesp. hominem qui Uid me qua^ri-tis * interfi-ce-re. = Ant. piae conversatidnis augmentum. observationis jejunia. f et praestent auxilium. S Ant. Per Dominum. v<£-ra lo-cu-tus sum vo-bis? Acrae nobis. 5. benignus exau. tribue defensi6nis auxfJ mus D6mine. di: * et quibus supplicandi praestas Tuesday. Prayer. . AtVesp. ± Prayer. Per D6minum.lium.a nondum v6nerat h6-ra e-jus.

Ant. X~\ Ateant aures miseric6rdiae tuae I concedas. Eus. et modo vfde-o. . et di-xit : Neque hie pecca• I 1 k .placita postulare. * quid peccavit homo g iste.i in il-lo. fac eos quae tibi sunt JL D6mine pr^cibus supplican. Per Dorainum. * qui di-ci-tur J^sus. Wednesday At Lauds £Ant. -bat J6sus * in ci-vi-td. Prayer. i r • 8 a na-tus est? Respondit Jesus. At Lauds. D AtVesp. Per Dominum. Ant. qui et justis praemia meri.Commemorations of the Sunday or of tne Feria. * — = • • i • • Lie homo. Prayer.• • " •• J • " 1% •• i i i i E • • • • • vit.percipere delictorum.tern quae voca-tur spu-to. g •• 1095 Abbi. * ut reatus not6rum.. 1. quod caecus •• I = 8 • . tium : * et ut petentibus desiderata | Thursday. 1. et peccatoribus per je.jus : sed ut mani-festentur 6pe-ra . neque parentes 6.rere supplicibus tuis. lutum fe-cit ex tTTTT et li-nf-vit ocu-los me-os. 8.stri confessio indulgentiam valeat junium veniam praebes : f mise.

£ H «-= D Ant.poralibus non destituatur auxiliis. = 1—jj— Ant. •—r -•-. expelle : * ut semper tibi placiFriday. tur. ^ F . 6 £ Ant. Raesta. ___! At Vesp. * si hie fu-fsses.1096 Commemorations of the Sunday or of the Feria. H A ? h- • • • P 1 • •* ii Ji i XI. ipsa quoque dev6tio san. facilius cael^stia capiacastigant. Prayer.4. et tuo munfmine sit securus. 6 — 8 ! Roph^-ta magnus * surr6xit in n6bis. ut Eccl^sia tua et Per D6minum. * ut terr^nis affdctibus Deus : f ut quos jejunia yotiva mitigatis. Prayer. ctor. >Opuli tui Deus institutor et re. qui ineffabilibus mundum aet6rnis proficiat institutis. quadsumus omnipotens eta laetificet. Prayer.T .us vi-si-ta-vit pl^bem su.I-I : -S—• • • a •—=-ft ! J-_ pL_j *-•-*1_ Na- im : et ecce de-fiinctus effe-rebd-tur fi-li. peccata quibus impugna.dm us. P At Vesp.^ s^1—m D JQL Omine.am. sta qua^sumus.tus.l. Aza-rus * ami-cus noster dormit : e. Lazarus non e*sset m6r- . * et temrenovas sacram6ntis : f prae. 1. At Lauds. et qui-a .mus. -jjHH—U i iJ et a somno exci-temus 6.um. Eus.us uni-cus s matris su-ae.Per D6minum. Per Dominum.

nia . * non ambu-lat in t^-nebris : sed • i • • •» F gratiam tuam fructuosus no. 1^. quaesumus omnipotens mus. lat. de tua virtute confidi- 1 •* I • 3 UI s^quitur me. • ^ Is * a • ft ex D£. iAnt. sub tua semper pietate gauDeus : * ut qui infirmitatis no. di-cit Dominus. * si tuae sint placita pietati. . qui. Prayer. verba De. v»c strae conscii.deamus. At Lauds. A Icebat Je. T \ A nobis. Et ab insurgentibus in me libera me. Saturday.i aui •S m • •• • — y •** • • dit : propter-e-a vos non au-di-tis. JT. Per D6minum.Commemorations of the Sunday or of the Feria. Eripe me de inimfcis meis D6us m6us. At Lauds. hab^bit lumen vftae. per tune ic nobis proderunt suscepta jej In Passion tide. 3. - Sunday. 1097 t tu-us : ecce jam foetet quatridu-anus in monume'nto. Prayer.a ex D^. Ant.sus * turbis Judae-6-rum et princfJ •* 1 3-i-i • • 1 D • • I 1f • •• pibus sacerdo-tum : Qui g S • • i fi •• . Pi strae devotionis affectus : f quia Ddminum.o non g k i 6-stis.o est. Domine quaesumus. 3.

Prayer. !. p6pulo tua semper mereatur protecti6ne tuo salutem mentis et c6rpo. qua^sumus D6mine. 4.def^ndi. Monday. tern v^strum semper est pa-ra-tum. JT. • £ • damabat di-cens : Si quis si-tit. I nobis indulg6ntiam propitius largire nostra jejunia : * et cunctarum I culparum. Eripe me de inimicis mdis. quaesumus D6mine. et bf-bat. At Lauds. veni. Prayer. . * v£ni.1098 Commemorations of the Sunday or of the Feria.at et bibat : et de v^ntre D -jus flu-ent aquae vivae. .at ad me. . A viro iniquo eripe me. ris : * ut bonis operibus inhaerendo. Eripe me D6mine ab h6mine malo. Per D6minum. Anctifica. i" a—It^mpus au TTT X -* E Empus me'-um * nondum adv^nit. aT N di-e magno * festi-vi-ta-tis sta-bat ]6sus et e. r Ant. S s -j fcfr quis si-tit. Per D6minum. A. Tuesday.

famulatum : * ut in diebus nostris. Per Ddminum. Ant. 4. r —a • . • • • . At Lauds. 1099 Prayer TTJOstra tibi Domine. quaesumus. A nobis. Deus. r 1 1 o a •• • . =Ant. TTD^sto supplicationibus nostris ges.am audi. 1. qui-a t^mpus m«f-um nondum adv^-nit. et m^rito et niimero p6pulus tibi perseverantem in tua voluntate s^rviens augeatur. * et ad remedia perdiicant AC sint acc^pta jejiinia : f quae aet^rna. Prayer. Ulta bona opera * opera-tus sum vobis : pro+ pterquod opus vultis me occide-re? Prayer. Per Dominum.cantibus pium benign us auditum. tor illustra : f et quibus devoti6nis Per Dominum. ' .em festum hunc :6-go non ascendam. nos et expiando. quaesumus Domine. D6minus At Vesp.Commemorations of the Sunday or of the Feria. fiduciam sperandae pietatis indul- . Anctificato hoc jejunio. Per D6minum. Pra yer.unt : et 6go S agnosco e. • -ves me-ae * vocem me. efficiant. consuetae misericbrdiae tribuc XX omnipotens Deus : * et quibus benignus eff6ctum. gratia tua dignos AtVesp. 4. g 1— Ant.as. praestas affectum. Wednesday. ~T—. Y D OS ascendi-te * ad di. * praebe supplitu6rum corda fid^lium misera.

g Ant. Per D6minum.• 1 • 1 i J • • et quae1 N 1 ni • g • • •* • ^IL • • re". r .bant principes sacerdotum quo.n't.1100 Commemorations of the Sunday or of the Feria.es f^stus. JUCwUUOt m Ant.sum inter^ •. • • • A. non placent respu^ntes.is. At Lauds. § . Per D6minum. propi. qua^sumus omnipotens sauciata. apud te fa-ci-o Pascha cum discipu-lis me. quadsumus Domine. * medicinalis parsim6niae Deus : f ut di^nitas conditi6. Prayer. =Ant. . Esid^-ri-o * de-sideravi hoc Pascha 1 mandu- D b: antequam pa-ti-ar.stiidio reform^tur. sed timebant pH-bem. Thursday. Raesta. Agfster di-cit: * Tempus me-um prope est. f{. tuorum p6Friday.tius repleantur delectati6nibus mantius plebi tuae : * ut quae tibi dat6rum. Prayer. 4. a • H . Sto. At V Lauds. • Ppropinquabat autem * di.modo ]€. 1. m m care vobiscum. P nis humanae per immoderantiam AtVesp. 4.ce-rent.

cla-ri- *-f Prayer. - Omo qui-dam * f^-cit co^nam magnam.i. 5Ant. 1. 1. * tanto donis poti6ribus nis affectu : f ut sacris acti6nibus augeatur. At Lauds. erudita. " Rincipes sacerdo-tum • - * consi-li. liberati a malis Saturday. * tem- AtVesp. . 1101 /^Ordibus nostris. P Roficiat. At Lauds.um fe-ce-runt ut Je*sum occide-rent : di-ce*bant au-tem Ib Non in df. Per Dominum.poraliter p6tius maceremur. quaesumus D6. C Oncede. td-te quam habu. ti6ne voluntaria cohibentes. Per infunde: f ut peccata nostra castiga. Prayer. pri-usquam mundus fi-e-ret. ?^=? ^=i^i » •i La-rf-fi-ca me Pa-ter * apud temet-ipsum. quanto majestati tuae fit plebs tibi dicata piae devotiri.Commemorations of the Sunday or of the Feria. gratiam tuam benignus supplfciis deputemur aeternis.Dominum. C • * fb . quam V> mine.e • • • . Sunday within the Octave of Corpus Christi. quaesumus Domine. • IS f6sto.e-ret in pdpu-lo. r* Prayer. 3. Ant. ne forte tumultus -»fi. Per Dominum. quaesumus omnipotens omnibus.gratior. gratiam quaerimus. iAnt. secura tibi mente serviaDeus : * ut qui protections tuae mus. et vo- .

^f. R • p i . Ant. At Lauds.lu.ia. 1 sn • • i • B - cavit multos : et mf.sit s£rvum su-umi h6-ra cod-nae • • • " ? • ? i • • •• • • P" • i df-ce-re invi-ta-tis ut venf-rent. Mem6riam f^cit mirabilium su6rum miserator D6minus. donee inve"ni. The Third Sunday after Pentecost. Panem caeli dddit 6is. Escam dedit timentibus se. qui-a 6mni. nonne dimittit nona- • a . 1^.1102 i • a Commemorations of the Sunday or of the Feria. 3. ^ = ^ ^s et vadit ad fllam quae per-i. alle-lu. . alleluia.at ^-am?alle. ginta no-vem in de-serto. Prayer of that Sunday.a para-ta 1 • Urn sunt. • i Pi _ • • pL 9 i i ' • 1 • 1 -i et si perdfde-rit unam ex i'1-lis. f.ia.e•• a. i • • •" a pi i • pi i i i Q • • • • •• i1 % Uis ex vobis homo. x rat. *qui hdbet centum 6 v e s .. Panem Angel6rum manducavit h6mo. y. Prayer of that Sunday. alleluia.

B. nee habe. a-it -—_m. 3 i H • ..ia. rd-us ^-rit judi-ci-o.. i • j • • • du. •* r* •• •• fc. At Lauds. •^ = j Udistis*qui-a dictum est antiquis : Non occi• • des : qui autem occi-de-rit.Commemorations of the Sunday or of the Feria.' ~ . et s6. nee habent quod manducent. ^ .I UM turba multa * e'sset cum J£su.iw. S 7 V % . At Lauds. H doce'bat turbas. .o sustinent me. Ant.a • illis : Mi-se-re-or super tur-bam I _ iP" • • ecce •V j a m tri• •• •• •' .dens. 1103 The Fourth Sunday after Pentecost. ~i—. The Sixth Sunday after Pentecost.. rent quod manducarent. The Fifth Sunday after Pentecost.. convoca-tis discipu-lis. S 1 -sce"ndens Jesus * in na-vim. alle-lu-ia. . C . 8. alle-lu. X3E • • ' . : qui. At Lauds.

* " • -*-T 1 1 es in te. . ! et 1| -HI 1 S-HK- circumdabunt te in-imi-ci tu. c fl UM appropinqua-ret * Domi-nus Jeru-sa-lem. fl intrinse-cus autem m • - 1 - a • • • %• i - 1 ^ sunt lupi rapaces : a friictibus e. qui ve*ni. ^—•• . At Lauds. i 8i ii Tte"ndi-te * a falsis prophe-tis. 1 i •» * ' ^ ' i.i vallo. et circumdabunt . £ 1—9—•—ft .6.Aa • • %• ' ' —1 f ^ _ % fc "1—. XX £ 8 ? . 8. Ant. • j i videns ci-vi-ta-tem • Pi -• -• 3 vit super {Ham > e t di-xit : Qui-a • • • j c • _ • • •" • I *• • i • P" • J • • di- (• fl i 1 si cognovisses et tu : qui.um.1104 Commemorations of the Sunday or of the Feria. The Seventh Sunday after Pentecost. E feiw . At Lauds. ' B ' |8 •> " i •• ad vos •fa - in vestime"ntis ovi.ia.rum cognosce*-tis e alle-lu. 1.unt j » • p. The Ninth Sunday after Pentecost.ent • .— — Ant.av^ni.

At Lauds.angustabunt te \ —•— et ad te*r-ram prof — •• m 1—(•_ \ sternent te : e. 1. The Eleventh Sunday after Pentecost. j surdos fe-cit audf-re. E ~ Ant. .us esto mi-hi pecca-to. 5. i —i—| 1 Ant.ebat pectus su-um dfJ5 ! S_ . The Tenth Sunday after Pentecost. et co.ri.o quod non cogno-vi-sti t^mpus vi-si- ta-ti-6nis tu-ae. cens : De. alle-lu-ia.us.ti.' ?.os fines * Ty-ri. no-16bat ocu-los ad g * . J - : -. I s -i—• f»—• g •»—m 1-. - 8 i \ *==t undique. 0 g 1105 j ' • .• caelum le-va-re : i 1 sed percu. • Tans a longe * publicanus. At Lauds. 1 i) ' .b• UM transi-ret Dominus * per me'di. ^ _ _ ^ — _ et mutos loqui.Commemorations of the Sunday or of the Feria.• . . 7-r-i _§JL te. propi-ti.

D UM intrdret J^sus * quoddam cast^llum. • .um : In \6ge quid senj ptum est? quo-mo-do 1^-gis? Df-liges Dominum De"-um e tu-um 1 • .ri Iepr6-si : qui stete*. .• • pi -• _• i • • l J6-su ptor. The Thirteenth Sunday after Pentecost. mi-ser^-re nostri. 8. 1.1106 Commemorations of the Sunday or of the Feria. . * quid faci. • • oc- > . =. At Lauds. The Twelfth Sunday after Pentecost.ia.le dixit ad 6. g—1 et levav^runt vocem di-c^ntes : 1 . ex toto corde tu-o. Ant. At Lauds.e*ndo vi-tam aeternam possidd-bo? At fl. _• -.• j M curr^runt 6.runt a lon- ge. alle-lu.i d^cem vf. E Ant. Agister.

. S« The Twenty-first Sunday after Pentecost. g Ant : 1 •• a . Lauds.ia. • et vi. » . allelu.um * ^ SiPb cum audisset qui-a J6sus veni- 1— "' •ff 1—•—*• ret in Ga-li-la^.. = Ant. procidens autem s^rvus file rogabat k m .am.a verax es. et omni.. Ant.am 8 » •• • • " r. At t Lauds. Agister.6nti.1 5 .a r^ddam ti. i ? • D — a • XJ Ixit autem * dominus s^rvo : Redde quod d6i — — i — • .Commemorations of the Sunday or of the Feria. 1107 The Twentieth Sunday after Pentecost. r . 8. The Twenty-second Sunday after Pentecost. At Lauds. ut sana-ret fi-li.am habe in me. . rogabat 6.— M t -a •• I : ' -T^a Pa-ti.!• .. ! %i • • • • • • " ] ! = -rat quidam regu-lus. | :hic 6 -M- Capharna. • : .'' >.um. * scimus qui. At Lauds.bi. ^i ^ i » i « -i in ve-ri-tate do-ces. di-cens : :.um e-jus. . s. bes.' • ' ? " H • • •• . cujus fi-li-us infirma-1 a i 5 tatur —m- 1 fc • ? i _pi rm .

-scenden-te * J^-su in na. At Lauds. The Twenty-third Sunday after Pentecost. 1. « 7 . salva The Third Sunday after the Epiphany. £ Ant. 8.-' .ri : et susci-tav^-runt . ecce mo- ztr±=L tus ma.1108 Commemorations of the Sunday or of the Feria. . S Ant.vicu-lam.8 _«_ > ft. S r r—5—: Mi. . Ant. Et extdndens manum.ens ado-ra-bat ^-um. 6. ds. si vis. » • • • vestime"nti ejus tantum.gnus factus est in ma. • ^. . munda-re.df-cens : Domi- ne. ec- V ^ > > a> ^ | • fi ' . di-cens : V6. 4 m-^ 1 enim intra se : * Si te-ti'gero fimbri-am I-c^bat enii . i I j •» •» t^-tigit ^-um.lo. 8. At Lauds. potes me munda-re. At Lauds. c UM autem * descendisset J^-sus de monte. .T • • | • = 1- ce lepro-sus v^ni. . The Fourth Sunday after the Epiphany. .

3 e'-jus. 1. At Lauds. quod minimum est omnibus semf-ni-bus : cum autem t r p> "| •» i • t • • . fills : Hoc f<£.f „ ' T3 imi-k est * rfgnum caelotum grdno Sitli- 6-r pis. 7. The Sixth Sunday after the Epiphany At Lauds. i . _ : f - D A-*-^ in • r" Omine. Cjb J» _ =—' Ant. . 1109 *-v 6.um disci-pu-li nos.go ha-bet zizani-a? T^« Eta-it •_ A *1t ' . g ^ Ant.fmus. * nonne bonum s^men semi-nasti agro tu- o? unde er.Commemorations of the Sunday or of the Feria. per.•*- J-VTT cr^-ve-rit.cit inimi-cus homo.1^-ri-bus. di. ma jus est 6mnibus o.centes : Domine. salva The Fifth Sunday after the Epiphany.

6- T*-T^: ' t • ! nis quae dicta est a Dani. \ u= . 1. .le proph6-ta. The Twenty-fourth Sunday after Pentecost. .• i . 1 - - c • = ^ T UM vide-ri-tis * abomina-ti. At Lauds.onem deso-la-ti.6. intelligat. E Ant. stantem in s 9• 16co sancto : qui 16-git.1110 Commemorations of the Sunday or of the Feria. ' :• •—• 1- .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful