You are on page 1of 2

BEOGRADSKA POSLOVNA ŠKOLA

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

RASPORED PREDAVANJA
ZA PRVU GODINU, MENADŽMENT,
ZIMSKI SEMESTAR 2008/09.G.
PREDAVANJA POČINJU 06.OKTOBRA 2008.G.
PONEDELJAK UTORAK

08,00-09,35 EKONOMIJA 08,00-09,35 MATEMATIKA


MR LJILJANA MALEŠEVIĆ MR VESNA VRCELJ
VEŽBE GRUPA 1/B SL.17 VEŽBE GRUPA 1/B SL.16

MENADŽMENT POSLOVNA EKONOMIKA


MR SNEŽANA LEKIĆ MR SVETLANA KISIĆ
VEŽBE GRUPA 2/B SL.23 VEŽBE GRUPA 2/B SL.21

09,40-11,15 MENADŽMENT 09,40-11,15 POSLOVNA EKONOMIKA


MR SNEŽANA LEKIĆ MR SVETLANA KISIĆ
VEŽBE GRUPA 1/B SL.17 VEŽBE GRUPA 1/B SL.16

EKONOMIJA MATEMATIKA
MR LJILJANA MALEŠEVIĆ MR VESNA VRCELJ
VEŽBE GRUPA 2/B SL.23 VEŽBE GRUPA 2/B SL.21

11,20-13,45 INFORMAC.TEH.U BIZNISU 11,20-13,45 MENADŽMENT


MR DUŠAN LJUBIČIĆ MR SNEŽANA LEKIĆ
/MR RADMILO SIMIĆ/ PREDAVANJA A-2
PREDAVANJA A-1

SREDA ČETVRTAK

08,50-11,15 POSLOVNA EKONOMIKA 08,00-09,35 MENADŽMENT


MR SVETLANA KISIĆ MR SNEŽANA LEKIĆ
PREDAVANJA A-2 VEŽBE GRUPA 3/B SL.17

11,20-12,55 MATEMATIKA POSLOVNA EKONOMIKA


MR VESNA VRCELJ MR SVETLANA KISIĆ
VEŽBE GRUPA 3/B SL.17 VEŽBE GRUPA 4/B SL.23
EKONOMIJA 09,40-11,15 POSLOVNA EKONOMIKA
MR LJILJANA MALEŠEVIĆ MR SVETLANA KISIĆ
VEŽBE GRUPA 4/B SL.23 VEŽBE GRUPA 3/B SL.17

13,00-14,35 EKONOMIJA MENADŽMENT


MR LJILJANA MALEŠEVIĆ MR SNEŽANA LEKIĆ
VEŽBE GRUPA 3/B SL.17 VEŽBE GRUPA 4/B SL.23

MATEMATIKA 11,20-13,45 MATEMATIKA


MR VESNA VRCELJ MR GORDANA JOVANOVIĆ
VEŽBE GRUPA 4/B SL.23 PREDAVA NJA A-2

PETAK

11,20-13,45 EKONOMIJA
DR JOVO JEDNAK
PREDAVANJA A-2

GRUPE ZA VEŽBE:

1/B OD BROJA INDEKSA - BUDŽET i 2B1/0001/08 DO 2B1/0070/08


2/B OD BROJA INDEKSA 2B1/0071/08 DO 2B1/0170/08
3/B OD BROJA INDEKSA 2B1/0171/08 DO 2B1/0270/08
4/B OD BROJA INDEKSA 2B1/0271/08 DO KRAJA