3.3 Konsep Ketumpatan Aktiviti 3.

4: Ketumpatan Pepejal dan Cecair Objektif: Menentukan ketumpatan pelbagai jenis pepejal dan cecair Radas: Neraca tuas, silinder penyukat, tali Bahan-bahan: pelbagai pepejal seperti kayu. Kaca dan besi; pelbagai jenis cecair seperti air, minyak dan sabun cecair. Prosedur: A. Ketumpatan pepejal 1. Tentukan jisim pepejal tersebut dengan menimbang satu per satu menggunakan neraca tuas 2. Tentukan isipadu pepejal dengan menggunakan kaedah sesaran air. 3. Kira ketumpatan pepejal dengan menggunakan formula, ketumpatan= jisim/ Isipadu

B. 1. 2. 3. 4. 5.

Ketumpatan cecair Tentukan jisim silinder penyukat (mo) dengan menggunakan neraca tuas Tuangkan 20cm3 cecair ke dalam silinder penyukat dan tentukan jumlah jisim (m1) Kira jisim cecair dengan formula (m1-mo) Kira ketumpatan cecair denganm menggunakan formula, ketumpatan=jisim/isipadu Ulangi langkah 2 hingga 4 untuk cecair lain.

Pemerhatian dan Keputusan A. Cecair yang paling tumpat ialah___________ dan cecair yang paling kurang tumpat ialah _________. 3. ____________akan membentuk lapisan paling atas. ___________akan membentuk lapisan di tengah dan ___________ akan berada di dasar seilider. 4. manakala kayu akan ______________. Kesimpulan Ketumpatan pepejal dan cecair boleh ditentukan dengan menggunakan __________ dan ________. Apabila ketiga-tiga pepejal diletakkan di salam air. Ketumpatan pepejal Pepejal Jisim (g) Kayu Kaca Besi B. Ketumpatan cecair Cecair Jisim silinder penyukat (g) Isipadu (cm3) Ketumpatan=Jisim/isipadu Jisim silinder penyukat dan 20cm3 cecair (g) Jisim 20cm3 cecair (g) Ketumpatan= Jisim/Isipadu Perbincangan 1. . Apabila ketiga-tiga cecair dituang ke dalam silinder penyukat.________ dan ________ akan tenggelam. Pepejal yang paling tumpat ialah _________ dan pepejal paling kurang tumpat ialah ___________. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful