You are on page 1of 6

Zebûr 22 Riya Rastdariyê 51

Guhdarên delal, hûn gelekî bi xêr hatin.


Em bi navê Xwedayê aştiyê silavan li we dikin.
Daxwaz û armanca Xwedayê aştiyê ev e ku her kes riya rastiyê fêm bike û wê qebûl bike.
Wî ew rê kifş kir, da ku em her û her bi wî re di aştiya rastîn de bijîn.
Em gelek dilgeş in ku em dikarin îro jî li ser Riya Rastdariyê ji we re bipeyivin.

Cara din me di Kitêba Zebûrê de li herdu zebûrên pêşî nêrî. Wê pir qenc bûya, eger wextê
me hebûya ku me hemû zebûr bixwendana û em li ser wan bifikirîna, lê ji ber ku di Kitêba
Zebûrê de 150 zebûr hene û dema me jî hindik e, ev yek çênabe.

Lê belê beriya ku em xwendina Kitêba Zebûrê xilas bikin, em dixwazin careke din li
zebûrekê binêrin.
Zebûr 22’an gelek girîng e, ji ber ku tê de tê gotin ku Mesîh wê di nav êş û janên dijwar
de bimire, da ku deynê gunehên hemû zarokên Adem bide. Dawid li dor hezar salan beriya
hatina Mesîh ev zebûr nivîsî û wî ji kêmahî ve 30 bûyerên roja mirina Mesîh ji pêşî ve di vê
zebûrê de gotin.
Çaxê ku em Mizgîniyê, yanî Încîlê bixwînin, emê rastî serhatiya Mesîh bên û emê bibînin
ku yek bi yek her tişt li gor gotinên pêxemberê Xwedê Dawid çêbûn. Ji vê yekê em fêm
dikin ku em dikarin piştrast bin ku ev zebûr ne karê hişê mirov e, lê nivîskarê vê zebûrê bi
rastî Xwedê bi xwe ye. Bi tenê Xwedê dikaribû bi vî awayî rast û rast li ser tiştên ku piştre wê
çêbûna, pêxemberîtî bidan kirin.

Niha emê di zebûra 22’an de bixwînin û lê binêrin. Di vê zebûrê de Dawid li ser fikr û
ramanên Mesîh nivîsî. Roja ku Mesîh wê cezayê gunehên mirovan hilgirta ser xwe, fikrên dilê
wî wê çi bûna? Wiyê çi bigota?
Dawid weha nivîsiye:

Xwedayê min, Xwedayê min, te çima ez berdam?


Tu çima xwe ji xilaskirinê û ji nalîna min dûr dixî? …
Lê tu Yê Pîroz î, tu di nav pesnê Îsraêl de rûdinî.
Ez kurm im, ne mirov im,
Mirovan ez bêhurmet kirime û xelkê ez kêm dîtime. …
Ez wek avê têm rijandin û hemû hestiyên min ji hev derketine.

1
Dilê min wek şimayê di hundirê min de dihele.
Hêza min wek kafikekê hişk e,
Zimanê min bi ezmanê devê min ve dizeliqe;
Te ez xistim nav toza mirinê.
Kûçikan hawirdora min rapêçan,
Komela xerabkeran hawirdora min girt,
Wan dest û lingên min qul kirin. (Zebûr 22:1.3.6.14-16)

Em dixwazin li vir hinekî bisekinin û bifikirin. Ma we fêm kir ku Dawid pêxember li ser
Mesîh çi nivîsî? Hezar salan beriya hatina Mesîh, Dawid nivîsî: Komela xerabkeran
hawirdora min girt, wan dest û lingên min qul kirin.
Bi van gotinan Dawid ji pêşî ve got ku zarokên Adem wê çawa dest û lingên Mesîh qul
bikin. Çaxê leşkeran ew birin ser xaçê, ew pêxemberîtî hat cih.
Lê belê Dawid di Zebûrê de çima li ser qulkirina dest û lingên Mesîh nivîsî? Gelo Mesîh
çima wê di nav êş û cefayên ewqas dijwar de bimira? Xwedê Xilaskarê pîroz şand dinyayê, lê
çima wiyê bihişta ku mirovan bi vî awayî ew bikuşta?

Peyva Xwedê bersiva van pirsan dide me. Diviya ku Mesîh êşên herî mezin û dijwar
bikişandan û bi mirina tehl bimira, da ku wî cezayê gunehên me hilgirta ser xwe û ji dêla me
bimira.
Cezayê gunehan mirin û di dojehê de helakbûna herheyî ye. Madem ku wusa ye, diviya ku
Mesîh cefa û ezabê dojehê yê ku para me bibû, tam bikirana. Mebesta Xwedê ew bû ku wiyê
li gor kerema xwe ya mezin Xilaskarê bêguneh bişanda dinyayê, da ku wî bi dilxwazî ji bo
her kesî mirin tam bikira. (Îbranî 2:9)
Bi wî awayî Xwedê wê hem dadperwer û hem rast bima û hem jî wê rê ji zarokên Adem re
vekira, da ku hemûyên ku vê yekê qebûl bikin, bexişandina gunehan bistînin û deriyê jiyana
herheyî li ber wan vebe!
Erê, Mesîh wê deynê gunehên me bida. Mirina Mesîhê rastdar dibe sedem ku Yê Rast,
yanî Xwedê bikare wan hemûyên ku baweriya xwe bi wî bînin, rastdar derxe.

Erê, tiştê ku Dawid li ser mirina Mesîh nivîsî, bi rastî newaze ye. Qenc li ser vê yekê
bifikirin. Hezar salan beriya bûyîna Mesîh, Dawid bi hûrgilî nivîsî ku Mesîh wê çawa li xaçê
bê xistin û li wir cefayê bikşîne. Tiştê ku divê em bînin ber çavê xwe ev e:

2
Yên ku cezayê xaçkirinê derxistin, ji miletê Romayê bûn. Xaçkirin li gor adeta wan, cezayê
kuştinê bû. Lê belê çaxê ku Dawid ev zebûr nivîsî, hem dewleta Romayê nehatibû
damezrandin û hem jî miletê Romayê nebû. Herweha di wê demê de tu kesî li ser cezayê
xaçkirinê nizanibû. Hingê mirov bi çarmixan li xaçê nehatin xistin! Lê belê Xwedê peyama
mirina Mesîh a li ser xaçê xist hişê Dawid pêxember û ev tiştên ha bi destê wî di Kitêba
Zebûrê de dan nivîsandin. Bi vî awayî em bi zelalî dizanin ku mirina Mesîh a li ser xaçê
tam li gor plan û mebesta Xwedê bû. Xwedê dixwest bi vî awayî me ji cezayê gunehan xilas
bike.

Rastiya ku ev zebûr hînî me dike, zelal û kifş e û pêwist e ku her kes bi baldarî li ser wê
bifikire. Lê belê mixabin her kes vê peyama Xwedê qebûl nake. Heta îro hin mirov
pêxemberîtiyên ku Dawid di Zebûrê de nivîsandine, red dikin û mirina Mesîh a li ser xaçê
qebûl nakin. Ew dibêjin: Xwedê nehişt ku Mesîh bi wî awayê şermezar û zalim li ser xaçê
bimira!
Lê belê ew mirovên ku weha dibêjin, Nivîsarên Pêxemberan nas nakin û plana Xwedê ya ji
bo xilasbûna gunehkaran nizanin. Guhdarên delal, hay ji xwe hebin ku hûn peyvên Xwedê û
riya wî ya xilasiyê red nekin. Gotina pêşiyan weha dibêje: Nezanê neguhdar, dikeve derdê
bê derman.
Û peyva Xwedê dibêje: Eger em li ber vê xilasiya evqas mezin xemsar bin, emê çawa
birevin û xilas bibin? (Îbranî 2:3)
Erê, peyva li ser xaçê ji bo yên ku helak dibin bêaqilî ye, lê ji bo me yên ku rizgar dibin
hêza Xwedê ye. (Korîntî I, 1:18)

Niha em dixwazin hê bêtir li ser wan tiştên ku Dawid li ser mirina Mesîh a li ser xaçê
nivîsîne bizanin. Me bihîst ku Mesîh wê weha bigota:

Xwedayê min, Xwedayê min, te çima ez berdam? …


Hemû yên ku min dibînin, tinazên xwe bi min dikin.
Ew min şermezar dikin û serê xwe dihejînin, dibêjin:
Ew xwe dispêre Xudan, bila Xudan wî xilas bike. Eger ew ji wî hez bike,
bila niha wî xilas bike. …
Ez wek avê têm rijandin û hemû hestiyên min ji movikên xwe derketin.
Dilê min wek şimayê di hundirê min de dihele.
Hêza min wek kafikekê hişk bûye, zimanê min bi ezmanê devê min ve dizeliqe;
te ez xistim nav toza mirinê.

3
Kûçikan hawirdora min rapêçan,
Komela xerabkeran hawirdora min girt, ew dest û û lingên min qul dikin.
Ez dikarim hemû hestiyên xwe bijmêrim; ew dinêrin û çavên xwe li min zîq dikin.
Cilên min di nav xwe de leva dikin û ji bo xiftanê min pişkê davêjin.
(Zebûr 22:1.7.8.14-18)

Bi van gotinan Dawid ji pêşî ve diyar kir ku wê Mesîh xaç bikin û piştre wê wî şermezar
bikin, wê tevzê xwe li wî bikin, li wî bikenin û cilên wî di nav xwe de leva bikin.
Piştî 1000 salan, tam weha çêbû. Ji kerema xwe guhê xwe bidin gotinên Încîlê. Li ser
mirina Mesîh, Nivîsarên Pîroz weha dibêjin:
Piştî ku wan ew xaç kir, wan cilên wî bi pişk li xwe leva kirin. Û li wir rûniştin û çavdêriya
wî kirin. Yên ku di wir re derbas dibûn, serê xwe dihejandin, Îsa şermezar dikirin û digotin:
«Ka teyê Perestgeh hilweşanda û di sê rojan de ava bikira! Eger tu Kurê Xwedê bî, ji xaçê
were xwarê û xwe xilas bike!» Bi vî awayî serekên kahînan, Şerîetzan û rihspiyan jî tinazên
xwe pê dikir û digotin: «Yên din xilas kirin, lê nikare xwe xilas bike! Ew Padîşahê Îsraêlê ye!
Ka bila niha ji xaçê bê xwarê, emê baweriyê bi wî bînin.
Ew xwe dispêre Xwedê. Eger Xwedê ji wî hez bike, bila niha wî xilas bike. Çimkî wî got:
‹Ez Kurê Xwedê me.›» (Metta 27:35.36.39.40-43)

Yanî Încîl diyar dike ku peyvên pêxemberê Xwedê Dawid çawa hatin cih.

Me di zebûra 22’an de xwend ku Mesîh wê tî bibûya û hem di bedenê de û hem jî di ruhê


xwe de wê gelek cefa bikşandan. Loma Mesîh di ayeta pêşî de dike qîrîn û dibêje: Xwedayê
min, Xwedayê min, te çima ez berdam? (Zebûr 22:3)

Bersiva vê pirsê ev e: Xwedê Yê Pîroz e û qet gunehan qebûl nake. Xwedê bi xwe pişta xwe
da Mesîhê ku li ser xaçê dimir û xwe ji wî dûr xist, çimkî Xwedê cezayê hemû gunehên me
xist ser milê wî. Loma Nivîsarên Pîroz dibêjin: Xwedê ewê ku guneh nedizanî ji bo me kir
guneh, da ku em di şexsê wî de bibin rastdariya Xwedê. (Korîntî II, 5:21)

Lê belê şikir ji Xwedê re! Dawid di Kitêba Zebûrê de tiştekî din jî got û bi rastî ev
mizgîniyeke pir şêrîn e! Di zebûra 16’an de, Dawid li ser Mesîh dinivîse û dibêje:
Tu canê min li diyarê miriyan nahêlî, tu nahêlî ku Pîrozê te rizîbûnê bibîne.
Ya Xudan, tu riya jiyanê ji min re didî zanîn. (Zebûr 16:10.11)

4
Bi vî awayî Dawid li ser vê yekê digot ku Xwedê wê li gor plana xwe çawa Mesîh ji nav
miriyan rake, da ku her kesê ku baweriya xwe bi wî bîne, her û her li ba wî di nav rûmeta
Xwedê de bijî. Loma Mizgînî, yanî Încîl dibêje:
Mesîh li gor Nivîsarên Pîroz, ji bo gunehên me mir û hat veşartin û li gor Nivîsarên Pîroz
roja sisiyan hat rakirin. (Korîntî I, 15:3.4)

Herweha Dawid ji pêşî ve got ku piştî rakirina Mesîh a ji nav miriyan, Xwedê wê wî
hilkişîne ezmên û jê re bêje ku li aliyê wî yê rastê rûne, heta ku ew vegere vê dinyayê û
dîwana hemû mirovên vê dinyayê bike. Em di Zebûra 110’an de van peyvên Dawid pêxember
dixwînin, ew dibêjin: Xudan ji Xudanê min re got: Li milê minê rastê rûne, heta ku ez
dijminên te bikim pêgeha lingên te. (Zebûr 110:1)

Di dawiya Zebûra 22’an de, Dawid weha dinivîse:

Hemû kujên dinyayê wê bînin bîra xwe û li Xudan vegerin;


Hemû malbatên miletan wê serê xwe li ber wî bitewînin.
Dûndana min wê jê re xizmetê bikin, nifşên ku bên wê li ser Xudan bibihîzin.
Ewê rastdariya wî ji miletekî ku hê çênebûye re bidin bihîstin, çimkî wî ev yek kir.
(Zebûr 22:27.30.31)

Ev Zebûra 22’an bi van peyvan xilas dibe: Wî ev yek kir! Ma diviya ku Mesîh çi bikira?
Ewê ji dêla hemû gunehkaran bimira. Wiyê hemû sozên Xwedê yên ku wî dabûn Adem û
Hewayê û dabûn hemû pêxemberan bianiyan cih. Erê, ewê Xilaskarê dinyayê bûya, wiyê
Adem û Hewa û dûndana wan ji cezayê gunehên wan xilas bikiran. Mesîh wê xwe bi xwe
bikira goriya rast û dawî. Mesîh wê bi mirina li ser xaçê, goriyên ku bi mînakî ji gunehkarên
demên berê dihatin xwestin, betal bikiran. Wek berxê ku ji dêla kurê Birahîm mir, Xilaskar wê
ji dêla gunehkaran bimira û ew bi xwe wê bibûya goriya bêqusûr û dawî. Erê, ew gorî wê ji
bo hemûyan her û her têrê bikira! Mizgîniya Xwedê ji bo dinyayê ev e: Mesîh ji dêla we mir.
Baweriya xwe bi wî bînin û hûnê ji xezeb û dîwana Xwedê xilas bibin. Deriyê riya xilasiyê ji
her kesê ku bawer dike re, vekirî ye! Loma tam beriya ku bimire, Mesîh weha kir qîrîn û got:
«Temam bû». (Yûhenna 19:30)
Erê, «wî ev yek kir». (Zebûr 22:31)
Xwedê ew goriya Mesîh a bêkêmahî qebûl kir û bi rakirina wî ya ji nav miriyan erê kir.
Çaxê ku em li Kitêba Mizgîniyê binêrin, emê hê bêtir van tiştan fêm bikin.

5
Ji bo niha em vê rastiyê tînin ber çavê xwe: Hezar salan beriya hatina Îsa Mesîh, Dawid
pêxember ji pêşî ve got ku gunehkar wê dest û lingên Mesîh qul bikin.
Divê ku em sedema vê mirinê ji bîr nekin: Mesîh ji dêla min û ji dêla te mir; ew ji dêla
hemû gunehkaran mir, da ku her kesê ku baweriya xwe bi wî bîne, helak nebe, lê jiyana
herheyî bistîne.
Mesîh destûr da ku mirovên xerab dest û lingên wî qul bikin, çimkî wî bi dilxwazî plana
Xwedê qebûl kir û ew pir pir ji min û ji te hez dike. Ji kerema xwe guhên xwe bidinê ka Îsa
Mesîh di Încîlê de çi got. Wî got: Ez jiyana xwe didim, da ku ez wê dîsa bistînim. Tu kes wê ji
min nastîne, lê ez jiyana xwe ji ber xwe didim. Ez dikarim jiyana xwe bidim û dikarim dîsa
bistînim jî. Min ev emir ji Bavê xwe yê ezmanî stand. (Yûhenna 10:17.18)

Guhdarên delal, ma hûn ji bo şandina Mesîh ji Xwedê re şikir dikin û pesnê wî didin?
Mesîh hat, da ku we ji gunehên we xilas bike!
Nivîsarên Pîroz weha dibêjin:
Mesîh jî ji bo we cefa kişand … Wî li ser xaçê, gunehên me di bedena xwe de hilgirtin, da
ku em li hember gunehan mirî bin û ji bo rastiyê bijîn. We bi birînên wî şîfa dît…Îsa di ber
neheqiyên me de teslîmî mirinê hat kirin û ji bo rastderxistina me rabû… da her kesê ku
baweriyê bi wî bîne helak nebe, lê jiyana wî ya herheyî hebe.
(Petrûs I, 2:21.24; Romayî 4:25; Yûhenna 3:16)

Daxwaz û hêviya me ev e ku Xwedê her tiştê ku me îro xwend, ji we re şîrove bike û bi we


bide fêmkirin. Gelek spas ku we guhê xwe da Kitêba Zebûran. Xwedê hez bike emê di
bernameya ku bê de li serhatiya kurê Dawid Silêman binêrin.
Heta hingê li ser vê pirsê bifikirin: Gelo çima Xwedê ev gotinên ha bi destê Dawid
pêxember dan nivîsandin? Peyv ev in:

Wan dest û lingên min qul kirin. (Zebûr 22:16)