KUIZ MATEMATIK – KEBARANGKALIAN II 1. Diagram 1 menunjukkan 6 keping kad di dalam 2 kotak yang berlainan. daripada kotak itu.

Cari kebarangkalian bahawa (a) Satu kad berlabel huruf vocal dan sekeping konsonen. (b) Kedua-dua kad berlabel huruf vocal. (c) Kedua-dua kad daripada huruf yang berlainan. RUANGAN JAWAPAN: kad berlabel huruf

N

O

F
Diagram 1

E
Kotak Q

A

R

Kotak P

Sekeping kad dipilih daripada kotak P dan sekeping lagi dipilih dari kotak Q. (a) Senaraikan ruang sampel. (b) Kedua-dua keeping kad yang dipilih adalah kad dengan huruf vokal. Cari kebarangkalian tersebut. 2. Sebuah beg mempunyai 4 jenis warna marker pen, 1 hitam, 1 merah dan 2 biru. Dua marker pen diambil secara rawak, satu demi satu tanpa dikembalikan. (a) Senaraikan semua kesudahan bagi peristiwa tersebut. (b) (i) Marker pen merah dan marker pen biru dipilih. (ii) dua marker pen yang dipilih daripada warna yang sama. 3. Rajah di bawah menunjukkan 3 kad yang berlabel dengan huruf. bagi peristiwa

P

E

R

F

O

R

M

Semua kad dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Dua kad dipilih secara rawak

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful