You are on page 1of 6

LICEUL…………………………………………………

CLASA…….............

FIŞĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

A elevului(ei)……………………………………….. , născut(ă) în anul……........, localitatea……………


………., judeţul………………………., a urmat clasele anterioare la şcolile:

CLASELE ŞCOALA – LOCALIATEA – JUDEŢUL REZULTATE (GLOBAL)

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

I. DATE FAMILIALE

1. Prenumele şi ocupaţia părinţilor: tata……………………………… , mama…………………………….


2. Structura şi componenţa familiei: ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...
3. Atmosfera şi climatul educativ: …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...
4. Condiţii de viaţă şi de muncă ale elevului(ei): …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...
5. Influenţe extrafamiliale (vecinătate, cercul de prieteni, etc):……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...

II. DATE MEDICALE

1. Antecedente:…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...
2. Dezvoltare fizică şi starea sănătăţii: ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...

1
III. REZULTATE ÎN ACTIVITATEA ELEVULUI(EI)

1. Rezultate la învăţătură:
a) Grafic global:

MEDII GENERALE ANUALE CLASA – MATERII CU REZULTATE


ANUL -
ANUL MEDIA
SECŢIA CELE MAI BUNE CELE MAI SLABE

CLASIFICAT anul (clasa)

b) Aspiraţiile şi reacţiile părinţilor în legătură cu rezultatele şcolare ale elevului(ei):…………………….


…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...

2. Cercuri pe materii Participarea la concursurile


frecventate de elev(ă) şcolare şi extraşcolare

Clasa – cercul Rezultate Clasa – concursul Rezultate


……………… …………. …………………. …………..
……………… …………. …………………. …………..
……………… …………. …………………. …………..

2. Munca independentă desfăşurată de elev(ă):

Lectura în ce domenii: ……………………….


□ Selectivă ……………………….
□ Neselectivă ……………………….

Rezolvă probleme de:


□ Matematică
□ Fizică
□ Chimie
□ …………….

Alte activităţi: arte plastice, muzică, sport, formaţii artistice, etc.:…………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………...

2
4. Ce vrea să urmeze după absolvirea liceului:

a) Dorinţele părinţilor: b) Aspiraţiile elevului(ei):


……………………………………….. ………………………………………….
……………………………………….. ………………………………………….
………………………………………... ………………………………………….
………………………………………… …………………………………………

IV. INTELIGENŢA ŞI STILUL DE MUNCĂ

1. Nivelul de inteligenţă al elevului(ei): puterea de judecată, capacitate de înţelegere, priceperea de a


sistematiza, de a surprinde esenţialul, de a stabili legături, etc.

FOARTE INTELIGENT INTELIGENT NIVEL DE INTELIGENŢĂ


MEDIOCRU MAI SCĂZUT

2. Cum lucrează elevul(a), stilul de muncă:


a) Cum lucrează:
- sistematic, temeinic cu:
□ preocupări de adâncire (depăşind manualul sau programa şcolară)
- organizat, ritmic, rămânând în:
□ limitele manualului (programei şcolare)
b) Sârguinţa (hărnicia)

FOARTE SÂRGUINCIOS SÂRGUINCIOS PUŢIN SÂRGUINCIOS DELOC SÂRGUINCIOS

c) Inegal, prezintă fluctuaţii vizibile


□ în note, alternează pregătirea conştiincioasă cu perioade de delăsare
□ este neglijent, improvizează răspunsurile
□ copiază temele, speculează nota, învaţă în salturi numai pentru a obţine nota de trecere (cu
lacune mari în cunoştinţe).
□ ……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………...
(alte menţiuni)

d) Independenţă, creativitate:
□ inventiv, cu manifestări de creativitate
□ ocazional are iniţiativă, manifestă independenţă
□ lucrează mai mult şablonat, stereotip
□ nu manifestă deloc independenţă
□ ………………………………………………………………………………………………………..........
(alte aprecieri)

V. CONDUITA LA LECŢII ŞI ÎN COLECTIVUL ŞCOLAR

1. Conduita elevului la lecţii:


a) Cum se pregăteşte:
□ vine pregătit la ore, cu temele de acasă făcute cu regularitate
3
□ alternează pregătirea conştiincioasă cu perioade de delăsare

b) Participarea (intervine cu completări):


□ participă activ, îşi aduce contribuţia spontană la noua lecţie
□ manifestă interes inegal, fluctuant
□ se lasă greu antrenat, participă numai când este direct solicitat
□ inactiv, parcă absent
□ numai observaţiile repetate îl aduc la ordine
□ ……………………………………………………………………………………………………………..
(alte observaţii)

c) Disciplina la lecţii:
□ se încadrează în disciplina lecţiei, este receptiv la observaţii şi îndrumări
□ disciplinat numai în condiţii de supraveghere sau constrângere la cerinţele şcolii
□ nedisciplinat, chiar turbulent, atrage şi pe alţii în abateri
□ fuge de la ore, are atitudine de bravare, preocupări latente
□ ……………………………………………………………………………………………………………
(alte observaţii)

2. Corelaţia dintre rezultate, posibilităţi intelectuale (aptitudini) şi motivaţie (interes, sârguinţă, etc.):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...

3. Activitatea şi conduita elevului în colectiv:


a) Cum participă la viaţa colectivului:
□ mai mult retras, izolat, nu se interesează de problemele colectivului
□ se sustrage de la munci sociale, lucrează numai din obligativitate
□ face doar strictul necesar, dar fără vreo iniţiativă
□ se integrează în colectiv, este bun executant, dar fără opinie proprie
□ Autoritar, bun organizator şi animator al colectivului

b) Cum este apreciat de colegi:


□ bun coleg, sensibil la greutăţile celorlalţi
□ preocupat mai mult de sine, individualist, egoist
□ preţuit pentru rezultatele obţinute la învăţătură
□ apreciat pentru poziţia în colectivul clasei
□ preţuit pentru performanţele extraşcolare
□ ……………………………………………………………………………………………………………..

c) Atitudinea elevului(ei) faţă de aprecierea colegilor:


…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

4. Comportarea generală a elevului(ei), nota la purtare:


□ cu abateri disciplinare grave
□ cu abateri disciplinare minore
□ comportare corectă, cuviincioasă
□ este un exemplu de mare purtare
4
5. Atitudinea şi reacţiile elevului(ei) faţă de aprecieri şi note: (nota critică, reacţii faţă de note, efecte
frustrante ale aprecierii şcolare, stări de anxietate, aspiraţiile elevului(ei) în legătură cu performanţele
şcolare, reacţiile elevului(ei) faţă de aprecierile pozitive sau negative ale profesorului): …………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...

IV. TRĂSĂTURI DE PERSONALITATE

1. Firea şi temperamental elevului(ei):


a) introvertit – extravertit

b) □ deschis, comunicativ, sociabil,


□ închis, rezervat, puţin sociabil
□ ………………………………………………………………………………………………………………
(tip combinat)

c) Temperament
□ impulsiv, nestăpânit, uneori brutal
□ energic, vioi, uşor adaptabil
□ liniştit, domol, reţinut, chiar lent
□ rezistenţă redusă la effort, extreme de sensibil
□ ……………………………………………………………………………………………………………..
(tip combinat)

d) Dispoziţie afectivă generală:


□ realist, cu înclinaţii practice
□ vesel, optimist
□ visător, cu tendinţe romantice
□ înclinat spre meditaţie (interiorizare, singurătate)
□ mai mult trist, uneori deprimat, cu o umbră de melancolie

2. Echilibru emotive:
□ hiperemotiv, excesiv de timid, emoţiile îi dezorganizează performanţele
□ emotiv, dar fară reacţii de dezadaptare
□ controlat, stăpânit (cu preţul unui efort)
□ calm, echilibrat, uneori nepăsător

3. Trăsături dominante de character:


a) Pozitive: ……………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...
b) Negative: …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

5
VII. MĂSURI, ACŢIUNI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA SITUAŢIEI

1. Cu părinţii:…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...

2. Cu diriginţii şi cu ceilalţi profesori:………………………………………………………………………...


…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...

3. Cu elevul(a): …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...

VIII. CONCLUZII:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...