ASAL USUL BAHASA MELAYU

RUBY AMELLINA SITI NOOR ANISAH TING CHEK MING

. Sumatera. perkataan ‘Mlayu’ bermaksud berlari atau mengembara iaitu orang Indo-Melayu (Austronesia) dari Yunan.ASAL-USUL MELAYU • Catatan orang China menyatakan ia berasal daripada sebuah kerajaan Mo-lo-yeu yang berpusat di Jambi. • Dalam bahasa Jawa Kuno. • Catatan rahib Buddha bernama I-Tsing yang menggunakan kata ma-lo-yu tentang dua buah kerajaan yang dilawatinya.

M) • Kumpulan Kedua dikenali sebagai ‘Melayu Deutro’ @ Zaman Logam (1500 S. • Kumpulan Pertama dikenali sebagai ‘Melayu Proto’ @ Zaman Batu Baru (2500 S.M) .ASAL-USUL BANGSA MELAYU • Dipercayai berasal daripada golongan Austronesia di Yunan.

Dayak di Sarawak . .Orang Asli di Semenanjung Malaysia .Batak di Sumatera • Bilangannya agak kurang • Mendiami kawasan gua dan tebing sungai • Tidak mahir dalam ilmu pelayaran .MELAYU PROTO • Keturunan Melayu Proto.

MELAYU DEUTRO • Keturunan Melayu Deutro. • Mendiami kawasan pantai dan lembah .Orang Melayu di Malaysia • Lebih bijak dan mahir daripada orang Melayu Proto • Bijak dalam bidang astronomi. pelayaran dan bercucuk tanam. .

• Bahasa-bahasa yang terdapat di Nusantara sekarang berpunca daripada bahasa Austronesia ini. . • Orang daripada kumpulan pertama dan kedua. • Nik Safiah Karim menerangkan bahawa bahasa Austronesia ialah satu rumpun bahasa dalam filum bahasa Austris bersama-sama dengan rumpun bahasa Austroasia dan Tibet-China (rujuk carta alir di atas). dikenali sebagai Austronesia.SAMBUNG….

.

PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU Tiga tahap utama. • Bahasa Melayu Kuno • Bahasa Melayu Klasik • Bahasa Melayu Moden .

slideshare.tutor.my/stpm/asal_usul_bahasa/asal_u sul_bahasa_melayu.RUJUKAN • http://www.com.htm • http://www.net/mohdfadiltalib/asal-usulbahasa-melayu-12582630#btnNext .