You are on page 1of 26

Digital Sale Kit

Công cụ bán hàng trực tuyến


cho Doanh nghiệp
Nội dung giới thiệu
• Đối tượng của DSK
• Phương thức tương tác
1. Tương tác với khách hàng của DN
2. Tương tác với Saleman
3. Tương tác với Admin
• Ưu việt của DSK
• Khách hàng đã sử dụng
• Thông tin liên hệ
Đối tượng của DSK
• Admin kinh doanh của doanh
nghiệp
• Nhân viên kinh doanh - saleman
– Nhân viên chính thức
– Cộng tác viên
• Khách hàng của Doanh nghiệp
– Khách hàng tiềm năng
– Khách hàng hiện tại
Phương thức tương
tác
• Có 3 phương thức tương tác chính:

– DSK tương tác với khách hàng của doanh nghiệp

– DSK tương tác với saleman

– DSK tương tác với Admin kinh doanh


Phương thức tương tác

1. DSK tương tác với khách


hàng của Doanh nghiệp
Tương tác khách hàng
Phương thức tương tác

2. Tương tác với Saleman


Tương tác Saleman
Khởi tạo account Hệ quản trị
Account Saleman
của Admin
Hệ thống update
lên bộ Salekit số
Saleman tự sửa
thông tin cá nhân

Tự động gửi
về hệ thống
Salekit sản phẩm Hệ quản trị
cho từng Saleman của Saleman
Hệ thống gửi thông
tin cho Saleman
Gửi mail thông báo
Gõ thông tin cá nhân
vào ô nhập dữ liệu

Liên hệ với KH
Khách hàng Saleman
Tương tác Saleman
• Mỗi một nhân viên bán hàng khi tham gia hệ
thống được cung cấp một đường dẫn riêng
để giới thiệu với khách hàng
• Khách hàng sẽ truy cập vào đường dẫn đó
và thông tin của saleman tương ứng sẽ được
hiển thị
• Khi khách hàng đăng ký thì thông tin khách
hàng sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu của
saleman đó
• Saleman có thể quản lý danh sách khách
hàng đã đăng ký một cách đơn giản, thuận
tiện, mọi lúc, mọi nơi
Phương thức tương tác

2. Tương tác với Admin


Tương tác với Admin
Account Saleman

Xoá, chỉnh sửa acc


Quản lý Saleman
Gửi mail thông báo
Update salekit

Hệ quản trị
Salekit sản phẩm
của Admin
Update database
Gửi mail thông báo Hệ thống gửi thông
Quản lý database KH tin cho Admin
Điền thông tin vào kit Kiểm soát trạng thái

Có thể liên hệ với KH


Khách hàng Admin
Ưu việt của DSK

Công cụ bán hàng trực tuyến đầy ưu


việt
Ưu việt của DSK
• Quảng bá, truyền đạt thông tin tới
khách hàng dễ dàng
• Nội dung salekits luôn luôn thống
nhất
• Mỗi Saleman có một thông tin riêng
được hiển thị trên miniweb của từng
Saleman
Ưu việt của DSK
• Dễ dàng xây dựng, quản lý cơ sở dữ
liệu khách hàng tiềm năng
• Doanh nghiệp quản lý hiệu quả
đội ngũ nhân viên bán hàng và
status làm việc với khách hàng.
Ưu việt của DSK
• Nhỏ
– Thông tin gói gọn, cô đọng trong một màn hình

• Tiện dụng
– Truy cập mọi lúc, mọi nơi
 
• Tiết kiệm thời gian, chi phí
– Áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất với tốc
độ xử lý các thao tác tối đa
Ưu việt của DSK
• Tính chất tích hợp với các công
cụ thông dụng khác trên mạng
internet:
– Các trang chia sẻ video (Youtube,
Clip.vn, Gvideo…)
– Các trang chia sẽ album ảnh
(Photobucket, Flickr.com…)
– Các trang chia sẻ và trình chiếu
online (Scribd.com…)
Tích hợp với Youtube
Tích hợp với album ảnh
số
Tích hợp với trình chiếu
online
Khách hàng đã sử
dụng
• Phòng kinh doanh 4 - FTTH
Thông tin liên hệ
Công ty cổ phần giải pháp trực tuyến MarNET
MarNET Online Solution JSC
Address: 9b/1, De La Thanh, Dong Da Dist, Hanoi, Vietnam
Mobile: +84.915.019.790 - Tel: +844.1234.1234
Website: http://dsk.vn