You are on page 1of 9

Najdublja rupa na svetu

ovo nije slika iz “Ratova zvezda” već iz Rusije

Dijamantna rupa se nalazi kod grada Mirna u


Rusiji, istočni Sibir.
Ona je 525m duboka i ima prečnik od 1,25 km.
Ovo vozilo važi za najveće na svetu
Dužina: 13,36 m širina: 7,78 m visina: 6,65 m

Na sledećoj slici to vozilo je samo mala tačka ...


Vazdušni prostor direktno nad jamom je zatvoren,
jer kada bi helikopter letio iznad jame,
ona bi ga jednostavno usisala.
Satelitski snimak