PROCEDURA DE LUCRU : S.C. COMPANIA DE APA S.A.

BUZAU MONITORIZAREA PARAMETRILOR FIZICO-CHIMICI SI BIOLOGICI AI APELOR UZATE

COD : PL -12 Editia : 2 Revizia : 0 Pagina 1 din 20

Anexa nr.15

MONITORIZAREA PARAMETRILOR FIZICO – CHIMICI SI BIOLOGICI AI APELOR UZATE Cod: P.L. - 12

X

Exemplar controlat Exemplar necontrolat

Exemplar nr. :

Numele si prenumele
Elaborat Verificat Aprobat ing. Constantinescu Cornel ing. Buscu Maria Ec.Tescaru Ionel

Data

Semnătura

AVERTISMENT: Prezentul document este proprietatea S.C.COMPANIA DE APA S.A. Buzau, iar reproducerea şi difuzarea acestuia sunt în exclusivitate dreptul sau. Copiile sunt numerotate şi controlate.

PROCEDURA DE LUCRU : S.C. COMPANIA DE APA S.A. BUZAU MONITORIZAREA PARAMETRILOR FIZICO-CHIMICI SI BIOLOGICI AI APELOR UZATE

COD : PL -12 Editia : 2 Revizia : 0 Pagina 2 din 20

Cod F-06

LISTA DE EVIDENŢĂ A REVIZIILOR Nr. Ed./ crt. Rev. Data Pag. Cap./Subcap. Paragraf Conţinutul modificării Autor Semnat. modificare

8. SR ISO 9001:2008 .11. 3. Cerinte 3. PRESCURTARI RMI – Reprezentantul Managementului Integrat Calitate si Mediu NTPA – Norme tehnice de protectia apelor BTIP . 856 / 2002 – Hotarare privind evidenta gestiunii deseurilor 3. COMPANIA DE APA S.7. H. Partea 10 : Ghid pentru prelevarea apelor uzate 3.Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare 3.1. Semneaza buletinele de analize oficiale emise pe baza de solicitari scrise. Procedura se aplica in cadrul Laboratorului de analize apa uzata. SR ISO 14001:2005 . 5.Sisteme de management al calitatii. Prezenta procedura stabileste modul de urmarire si tinere sub control a indicatorilor fizicochimici si biologici ai apelor uzate colectate si deversate in Statia de epurare Buzau precum si monitorizarea calitatii apelor uzate evacuate de diversi utilizatori. Legea 51/ 2006 . H.PROCEDURA DE LUCRU : S.G. DOMENIU 2. .Hotarare privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa 3. nr. Emite dispozitii si traseaza sarcini de verificare si control in vederea incadrarii in parametrii de calitate ai apelor uzate si namolului recirculat.A. nr.4.Biroul Tehnic Investitii Proiectare 5.1.Serviciilor comunitare de utilitati publice 4. 4.1. pentru respectarea principiului „ poluatorul plateste“.4.3.Calitatea apei . DOCUMENTE DE REFERINTA 3.Ghid de stabilire a programelor de prelevare si analizare a probelor de ape uzate 3.1.5.1.Metodologie de prelevare a probelor de ape uzate din efluenti finali 3.Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale.1.1.5. industriale si orasenesti evacuate si colectate in Statia de epurare Buzau. 3. Cerinte 3. NTPA 002/2002 . NTPA 005/1997 .6. Cerinte cu ghid de utilizare.G.2 4.1. SCOP 1. BUZAU MONITORIZAREA PARAMETRILOR FIZICO-CHIMICI SI BIOLOGICI AI APELOR UZATE COD : PL -12 Editia : 2 Revizia : 0 Pagina 3 din 20 1. SR ISO 5667–10/94 .1.9. SR OHSAS 18001:2008 .Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali 3.1 4. 5.10. 5. RESPONSABILITATI 5. Semneaza procesele verbale de constatare a depasirii concentratiei maxime admisibile.2.comenzi si cele emise la monitorizarea beneficiarilor conform programului de monitorizare. 2. 472/2000 .Director General 5.3. 5. NTPA 004/1997 . Primeste rapoartele lunare privind parametrii apelor uzate .2. Prelevare. NTPA 001/2002 .1.C.3. Primeste informari cu referire la modul de incadrare in limite conform normativelor a parametrilor fizico-chimici si biologici ai apelor uzate .Sisteme de management de mediu.

COMPANIA DE APA S. Program de monitorizare Statie de epurare .4.3.3.1.2 Primeste informari cu referire la modul de incadrare in limite. in statia de epurare si canal deschis cu punctele prelevare stabilind si periodicitatea monitorizarii acestora. 5. 5.cod F 40.5. impreuna cu sefii de surse sau persoanele delegate din cadrul organizatiei .4. Primesc rapoartele lunare privind parametrii apelor uzate .2. centralizeaza si analizeaza evolutia indicatorilor fizico-chimici. Semneaza buletinele de analize oficiale emise pe baza de solicitari scrise.5.1. 5.3.cod F 244. 5. . Primeste informatii si urmareste modul de incadrare in parametrii de calitate a apei uzate stabiliti in normativele in vigoare.2. 5.6.5. Participa la controalele din teren cu referire la calitatea apei apei uzate.Sef Departament Calitate (RMI) 5. biologici specifici pe laborator. stabilind si periodicitatea monitorizarii acestora. transmite la Agentia pentru Protectia Mediului tabelul cu calitatea efluentului general al Statiei de epurare.4. 5.3. 5. 5.4. conform normativelor.4.5. 5. Transmite informatii cu referire la modul de incadrare in parametrii de calitate a apei uzate .1. Verifica: Programul de monitorizare beneficiari .3. 5.6. a parametrilor fizico-chimici si biologici ai apelor uzate.1. 5. 5.2.6. Primeste informari cu referire la modul de incadrare in limite conform normativelor a parametrilor fizico-chimici si biologici ai apelor uzate.3.6. BUZAU MONITORIZAREA PARAMETRILOR FIZICO-CHIMICI SI BIOLOGICI AI APELOR UZATE COD : PL -12 Editia : 2 Revizia : 0 Pagina 4 din 20 5.3.PROCEDURA DE LUCRU : S.5. Analizeaza evolutia indicatorilor fizico-chimici. biologici specifici si ia masurile care se impun atunci cind este cazul 5. Sefi Centre Operationale 5.6. 5. Impreuna cu Seful Laboratorului de apa uzata elaboreaza programele de monitorizare la beneficiari.C. Participa la controalele operative efectuate inopinat.2.Sef Laborator analize apa uzata 5.3. comenzi si cele emise la monitorizarea beneficiarilor conform programului de monitorizare. Participa la controalele din teren cu referire la calitatea apei uzate.5.cod F 55. Preia sesizari pe linie de calitate a apei deversate in emisar de la organismele abilitate si ia masurile care se impun.4. Program de monitorizare canal deschis . Impreuna cu Seful Statiei de Epurare colaboreaza la elaborarea programelor de monitorizare apa uzata cu punctele de prelevare. impreuna cu factorii interesati.4. functie de cerintele stabilite prin normative. Verifica. Primesc informari cu referire la modul de incadrare in limite conform normativelor a parametrilor fizico-chimici si biologici ai apelor uzate .Sef Statie de Epurare 5. 5. functie de cerintele stabilite prin normative.Director Operational 5.4. 5. Emite dispozitii si traseaza sarcini de verificare si control in vederea incadrarii in parametrii de calitate ai apelor uzate si namolului recirculat.4. Emit dispozitii si traseaza sarcini de verificare si control in vederea incadrarii in parametrii de calitate ai apelor uzate si namolului recirculat. 5.2.A. 5.1.3. Lunar.2.2.5.

BUZAU MONITORIZAREA PARAMETRILOR FIZICO-CHIMICI SI BIOLOGICI AI APELOR UZATE COD : PL -12 Editia : 2 Revizia : 0 Pagina 5 din 20 5.9.9. 5. Colaboreaza cu Departamentul Calitate.7. COMPANIA DE APA S.5.10.7. Emite facturile pentru serviciile de apa-canal prestate utilizatorilor. Intocmeste raportul de prelevare probe la utilizator . Efectueaza analize de laborator pentru indicatorii fizico-chimici. Calculeaza cuantumul penalizarilor in cazul depasirilor la indicatori. Urmareste incadrarea apelor uzate in parametrii de calitate stabiliti in normativele in vigoare. conform deciziilor interne ale unitatii .7.1.7. analizele fizico-chimice si biologice ale apelor uzate industriale si orasenesti evacuate in receptori naturali. In Laboratorul de analize apa uzata din cadrul statiei de epurare. 5. 5.10.1. subordonat Departamentului Calitate.5. 5. Verifica si semneaza pentru control preventiv facturile si ordinile de plata pentru buletinele de analiza efectuate la solicitarile scrise. pentru debitele de apa uzata din luna in care a avut depasirea. 5. Intocmeste procesul verbal de constatare a depasirii si il transmite clientului odata cu factura 5. 5.7. DESCRIEREA PROCEDURII Prelevarea probelor de apa uzata in cadrul Statiei de epurare si analiza lor 6.9.1.8.10. in cazul depasirii concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate.1.3. 5. biologici de calitate. 5. 5. 5. 5.3 si la frecventa stabilita.C.6.1.6. Preia solicitarile de efectuare a analizelor de laborator si face analiza comenzii in situatiile in care nu se impune incheierea unui contract.2.6.6.2 Stabileste si incaseaza cuantumul penalitatilor in cazul depasirii concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate evacuate in reteaua de canalizare. Transmite clientilor buletinele de analize cu depasiri.9. Informeaza seful laboratorului si personalul de executie al statiei de epurare in cazul neincadrarii apelor uzate in parametrii de calitate. precum si de la utilizatori. Intocmeste contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare. Biroul Gestiune Contractuala 5.7.7. 5.1.8. Intocmeste si semneaza buletinele de analize. Preleveaza probe de apa uzata din punctele stabilite la pt. 6. conform legislatiei si regulamentelor de exploatare si functionare . 5. conform colectiei de normative privind protectia calitatii apelor .6.Personal Laborator analize apa uzata 5.6. Biroul Facturare Incasare 5.1. pe linie de calitate a apei.9.1.8.6.3. se fac pentru determinarea urmatorilor parametri: .A. 6. Directia Economica 5. in cadrul controalelor operative efectuate inopinat.PROCEDURA DE LUCRU : S.4.6. 5.7. 5. Preia sesizari pe linie de calitate a apei deversate in emisar de la organismele abilitate. Inregistreaza valorile reale obtinute in caietele de lucru si in registrele de parametri din cadrul laboratorului.2.

C.7 : INREGISTRARI.1.O. Departamentul Calitate transmite Agentiei pentru Protectia Mediului tabelul cu calitatea efluentului general al Statiei de epurare (valorile parametrilor pH.B. conform prevederilor din normativele pentru ape uzate in vigoare. valorile sunt transmise Sefului Statiei de epurare. .5. C. 6.8.6. In cazul unor neincadrari a parametrilor de calitate ai apei uzate. Laboratorul inregistreaza si tine evidenta la zi a rezultatelor obtinute in documentele specificate in cap.10.1. din patru puncte de control: influent statie (intrare in statie). 6.9. un proces-verbal in care se trec valorile parametrilor: materii totale in suspensie. Pentru Statia de Epurare Rm Sarat se se preleveaza 3 probe in 24 de ore. pH-ul si temperatura se monitorizeaza din ora in ora. debit de apa deversata in emisar). Lunar. Probele prelevate consecutiv dintr-un punct se colecteaza in acelasi recipient. 5. 6.1.PROCEDURA DE LUCRU : S. 6.1.1.2. Lunar.7. preleveaza probe de apa uzata din doua in doua ore. COMPANIA DE APA S. Se fac mediile lunare a valorilor parametrilor determinati si se inregistreaza. 6. 6. personalul din laborator informeaza sefii ierarhici. 6. Functie de incadrarea/neincadrarea in parametrii prestabiliti. reziduu fix. BUZAU MONITORIZAREA PARAMETRILOR FIZICO-CHIMICI SI BIOLOGICI AI APELOR UZATE COD : PL -12 Editia : 2 Revizia : 0 Pagina 6 din 20 ape uzate -temperatura -pH -materii in suspensie -oxigen dizolvat -consum chimic de oxigen (Cr) -consum chimic de mangan (Mn) -turbiditate -alcalinitate -aciditate -culoare -azot amoniacal si azot total -azotati -azotiti -sulfati -fenoli namol -umiditate -substanta uscata -alcalinitate -fractiune volatila a namolului activ -crom total si hexavalent -fier total ionic -cupru -nichel -zinc -cloruri -substante extractibile cu solventi organici -produse petroliere -fosfati -detergenti sintetici -cianuri totale -reziduu filtrat la 1050 C -consum biochimic de oxigen la 5zile (CBO 5) -indice de volum al namolului -aciditate -turbiditate 6.1. CBO 5 si reziduu fix. Laboratorul de analize apa uzata efectueaza analizele si determina parametrii fizico-chimici pentru fiecare schimb de lucru.A.4.1.1. care intervine prin personalul din exploatare in procesul tehnologic pentru corectarea acestora. efluent statie Es (iesirea din treapta a doua de epurare) si efluent general Eg (deversarea apelor epurate in emisar). 6. pentru a lua masurile ce se impun. Personalul din cadrul Laboratorului de analize apa uzata.3. se transmite catre Administratia Nationala Apele Romane – Directia Apelor Buzau – Ialomita si Directia Apelor Siret–Bacau. efluent E1 (prima treapte de epurare).1. suspensii totale.

sau in cazul reclamatiilor. stocate si eliminate conform Hotararii Guvernului nr. sesizeaza S.13. In cazul solicitarii analizelor de laborator de catre Centrele Operationale.1.nu se perturba procesele de epurare din statiile de epurare sau nu se diminueaza capacitatea acestora. 6.1. Agentia pentru Protectia Mediului si Administratia Nationala Apele Romane.substante cu agresivitate chimica asupra canalelor si echipamentelor de epurare . suspensii dure si abrazive (pulberi metalice. 6.1. Confom documentelor legislative de referinta prestatorii/operatorii de servicii publice care administreaza si/sau exploateaza retelele de canalizare si statiile de epurare a apelor uzate urbane au obligatia sa efectueze automonitorizarea calitatii apelor uzate.2. uleiuri. 6. Deseurile rezultate in urma desfasurarii analizelor sunt colectate. In reteaua publica de canalizare se admite deversarea urmatoarelor categorii de ape uzate: ape uzate menajere.2. . Identificarea aspectelor de mediu ale activitatii laboratorului de analize ape uzate si evaluarea impactului asupra mediului se fac conform procedurilor de lucru PL -08 Identificarea aspectelor de mediu si PL-09 Evaluarea impactului asupra mediului. 6.1.substante care pot stanjeni exploatarea normala a canalelor si statiilor de epurare.1. pe buletinul de analize. pentru a se lua masurile de oprire a deversarii apelor uzate de la diferiti agenti poluanti in reteaua de canalizare a orasului si implicit. . granule de roci) care pot provoca erodarea canalelor. conform procedurii de lucru PS-13 Planificarea identificarii riscurilor.materii in suspensie care pot genera depuneri. grasimi care prin aderenta pot crea depuneri pe pereti si obturari ale canalelor .evaluarea si tinerea sub control a riscurilor.nu se diminueaza capacitatea de transport a canalelor prin depuneri sau obturari. Monitorizarea calitatii apelor uzate evacuate de diversi utilizatori.12. 6.2.nu se aduc prejudicii igienei si sanatatii publice sau personalului de exploatare. Determinarea cantitativa a nivelului de risc asociat activitatilor de monitorizare a parametrilor fizico-chimici si biologici ai apelor uzate se face pe baza analizarii sistematice si evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala. este permisa numai cu respectarea legislatiei si normativelor in vigoare. . pacura. 6. sau care impreună cu aerul formeaza amestecuri explozive substante toxice sau nocive. Compania de Apa S. care se pot solidifica si obtura sectiunea canalelor. Apele uzate evacuate in retelele de canalizare sau direct in statiile de epurare nu trebuie sa contina: . BUZAU MONITORIZAREA PARAMETRILOR FIZICO-CHIMICI SI BIOLOGICI AI APELOR UZATE COD : PL -12 Editia : 2 Revizia : 0 Pagina 7 din 20 6.A. prevenirea aparitiei acestora si asigurarea capacitatii de raspuns corespunzatoare se face conform procedurii de lucru PS -10 Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns. pentru respectarea principiului „ poluatorul plateste “ 6.2.nu se afecteaza calitatea apelor uzate si meteorice din sistemul public de canalizare. . ape meteorice si ape uzate provenite din activitati economice. COMPANIA DE APA S. 6. Evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare.2.3. Identificarea situatiilor de urgenta si accidentelor potentiale specifice activitatii. 856 / 2002 si legislatiei in vigoare.16.11. .2.A.4. avand sigurata ca: . 6.1.1.C. evitarea poluarii raului Buzau conform precedurii PS 10 Pregatirea pentru situatii de urgenta si caapcitatii de raspuns. . In cazul contaminarii cu produse petroliere sau depasirii limitelor admise pentru parametrii fizico-chimici ai apelor uzate deversate in emisar. nu se creeaza pericol de explozie.C.15. . 6.PROCEDURA DE LUCRU : S.nu se degradeaza constructiile si instalatiile retelelor de canalizare si ale statiilor de epurare. laboratorul furnizeaza datele necesare la solicitant in scris.14.

a pieilor etc. metodele de tratare/preepurare a apelor uzate. In urma analizei documentatiei depusa de utilizator. Fiecare utilizator are obligatia de a epura local apele uzate si de a monitoriza permanent parametrii apelor uzate deversate in reteaua de canalizare.2.2. 6. unul ramane la BTIP. iar celalalt se transmite Laboratorului analize apa uzata. de periculozitate: metale grele. Centrele Operationale in colaborare cu Biroul Gestiune Contractuala.Seful Statiei de Epurare stabileste limitele admise ale poluantilor care pot fi acceptati in statie si care vor fi trecute in acordul de racordare.2.2. chimici specifici.C.11. a materialelor textile. conditiile pentru evacuarea/preluarea apelor uzate. Biroul Gestiune Contractuala intocmeste contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare.12. inventariaza agentii economici cu care S.14. pentru a identifica principalele domenii generatoare de ape uzate. chimici toxici si indicatorilor fizici.2. si stabileste punctul de control a apelor uzate. conform cu acordul de racordare emis de S. in ceea ce priveste profilul de activitate declarat. BTIP elibereaza acordul de racordare in 4 exemplare: unul ramane la beneficiar. .substante care in amestec cu apa sau aerul pot degaja mirosuri care polueaza mediul.prin care se stabilesc valorile limita de descarcare pentru parametrii indicatori ai apelor uzate evacuate in statia de epurare. 6.8. in functie de profilul de activitate.substate organice greu biodegradabile etc.A.2. eliberarea acordului de racordare care este anexa la contract.2.7. Buzau la cererea utilizatorului.2. punctul de control.Compania de Apa S. 6. 6. prin personal specializat.2. Buzau are deja incheiate contracte de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare. in functie de activitatea desfasurata.2.C.C.A. 6.10.15. Tinand cont de parametrii monitorizati. pentru respectarea principiului „ poluatorul plateste “. In urma analizei probelor Laboratorul. Se intocmeste lista agentilor economici poluatori si potentiali poluatori care cuprinde trei sectiuni : - . substante chimice folosite la prelucrarea lemnului. COMPANIA DE APA S.13. In scopul intocmirii si actualizarii listei cu agentii economici poluatori si potentiali poluatori. unul se transmite la Biroul Gestiune Contractuala si va constitui anexa la contract. substante colorante care pot modifica culoarea receptorului natural la deversarea apelor epurate.Compania de Apa S. punctele de descarcare in reteaua de canalizare. 6.PROCEDURA DE LUCRU : S. autorizatia de mediu).substante inhibitoare ale procesului de epurare.C. Se recolteaza probe si se efectueaza analizele bio-chimice ale apei uzate la indicatorii de calitate stabiliti in functie de activitatea desfasurata.A.2. Utilizatorii noi solicita prin cerere. elibereaza buletinul de analiza. 6. agentii economici genereaza incarcari cu poluanti cuprinsi in categoria indicatorilor chimici generali.A. BUZAU MONITORIZAREA PARAMETRILOR FIZICO-CHIMICI SI BIOLOGICI AI APELOR UZATE COD : PL -12 Editia : 2 Revizia : 0 Pagina 8 din 20 substante cu grad ridicat. S.5. . astfel ca in punctul de control sa fie asigurata respectarea conditiilor prevazute in contract. 6. In contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare se stabilesc debitele evacuate pe racordurile existente. compusi organici halogenati sau cu fosfor. 6. 6. 6. Compania de Apa S. limitele maxime admise ale poluantilor in apa uzata evacuata.6.Buzau are obligatia de a monitoriza calitatea apelor uzate evacuate de diversi utilizatori racordati la reteaua de canalizare.9. Conform actelor de reglementare in domeniul protectiei mediului (autorizatia de gospodarire a apelor. . Acesti agenti economici sunt verificati in teren de catre Centrul operational.

hidrogen sulfurat Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nr.19 Daca apare un nou agent poluator. care cuprinde : agentul economic. sunt cuprinsi in anexa I a programului de monitorizare si sunt monitorizati cu frecventa din program .17. . acesta se incadreaza.cod F 244. in functie de rezultatele analizelor. sunt cuprinsi in anexa II a programului de monitorizare si sunt monitorizati cu frecventa din program . 6. tipuri de poluanti. 1 2 3 4 5 Indicatori de calitate chimici generali Materii in suspensie CCOCr CBO5 Azot amoniacal NH4+ Substante extractibile cu solventi organici Produse petroliere Detergenti sintetici biodegradabili Sulfati Cloruri pH grupa II de risc : cuprinde agentii economici poluatori care deverseaza ape cu continut de poluanti chimici specifici si poluanti chimici toxici si foarte toxici. amploarea activitatii. Sectiunea II : cuprinde agentii economici care reprezinta un potential pericol de poluare si necesita o supraveghere in privinta calitatii apelor uzate . monitorizarea lor va fi suspendata temporar 6. Sectiunea III : cuprinde agenti economici care sunt luati in evidenta. crt. 1 2 3 4 5 Indicatori de calitate chimici toxici si foarte toxici Cianuri Cadmiu Plumb Crom 6+ Cupru 6. Agentii din sectiunea I au fost impartiti in doua grupe de risc pentru care sunt aprobate tarife diferentiate de facturare a serviciilor. au fost verificati si s-a dovedit ca activitatea nu genereaza ape uzate . in sectiunea corespunzatoare. stabiliti de NTPA 002.2. Indicatorii frecvent monitorizati sunt urmatorii : Nr. debite evacuate .18 Agentii economici cu potential pericol de poluare din sectiunea II sunt cuprinsi in anexa nr.C.2. COMPANIA DE APA S. in conformitate cu NTPA 001 si NTPA 002. crt. profilul de activitate.16. Monitorizarea de control se face conform principiului „poluatorul plateste“ din OUG 195 / 2005 si Programului de monitorizare beneficiari . dupa cum urmeaza : Indicatori de calitate chimici specifici Fenoli antrenabili cu vapori de apa Nichel Crom 3+ Zinc Sulfuri. BUZAU MONITORIZAREA PARAMETRILOR FIZICO-CHIMICI SI BIOLOGICI AI APELOR UZATE COD : PL -12 Editia : 2 Revizia : 0 Pagina 9 din 20 Sectiunea I : cuprinde agentii economici importanti in ceea ce priveste activitatea desfasurata.grupa I de risc : cuprinde agentii economici poluatori care deverseaza ape cu continut de poluanti chimici generali si fizici cu incarcari organice ridicate.2. . crt.A. 6.2. intocmit pe baza listei agentilor economici. frecventa de monitorizare si grupa de risc aferenta profilului sau de activitate. 2 a programului de monitorizare si se monitorizeaza cu o frecventa in conformitate cu programul de monitorizare. indicatorii de calitate.PROCEDURA DE LUCRU : S.

30.2. seful de laborator.A. operatorul are dreptul de a aplica utilizatorilor de apa penalitatile prevazute in H.metoda de prelevare. in doua exemplare. 6. Pentru depasirea concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate evacuate. semnat de reprezentantul S.A Buzau si de persoana imputernicita de utilizator. Orice modificare a listei cu persoanele imputernicite de catre utilizator.33 Biroul Facturare Incasare emite doua facturi. In factura de apa-canal este consemata si suma de plata pentru incadrarea utilizatorului in grupa corespunzatoare de risc. Persoanele nominalizate vor fi disponibile in permanenta. pe o perioada stabilita. Constatarea depasirii concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate se face de catre personalul Laboratorului de analize apa uzata al S. semnat de responsabilul de analiza.C.echipament utilizat . metoda de conservare . 6.2. unul se transmite beneficiarului.2. avand asupra sa echipamentul de prelevare .21. Laborantul Companiei de Apa Buzau se deplaseaza cu autolaboratorul la unitatea inregistrata in programul de monitorizare. Compania de Apa S. Prelevarea poate fi efectuata pe o proba medie. 6.22.C. In cazul in care utilizatorul solicita proba martor. Compania de Apa Buzau (prin Laboratorul de analize apa uzata ) efectueaza prelevari de probe si controale in prezenta unui reprezentant al utilizatorului.26.2. Rezultatele vor fi comunicate utilizatorului prin posta.PROCEDURA DE LUCRU : S.20.25. 6. Probele recoltate se transporta la Laboratorul de analize apa uzata de catre personalul abilitat unde sunt analizate. precizindu-se cuantumul acestor penalitati si modalitatea de calcul in functie de debitul de apa evacuat in luna in care s-a constatat abaterea. conform anexei la contract.2. pentru prelevare probe. rezultatele buletinului de analiza apa uzata vor fi comunicate in 24 de ore prin fax sau telefonic si se va proceda conform Instructiunii de lucru : Prelevare proba martor. 6.28. o copie a buletinului de analize catre Biroul Gestiune Contractuala. 6.C.G.2. COMPANIA DE APA S.2. Buletinul se intocmeste in 4 exemplare : un exemplar ramane la laborator.numele societatii.2. 6. 6.numele si semnatura persoanei responsabile din partea unitatii economice . Laboratorul va specifica si grupa de risc in care se incadreaza utilizatorul respectiv.2.2. In cazul depasirilor constatate in urma analizei probei.2. Buzau. Utilizatorul are obligatia sa marcheze punctul de prelevare (camin evacuare finala) si sa permita accesul reprezentantului operatorului la orice ora. conform rezultatelor obtinute la analize.27. 6. 6.A Buzau 6. Compania de Apa S. altul la Biroul Gestiune Contractuala si altul la Departamentul Calitate.tipul probei prelevate : punctuala (momentana ) sau medie .C.2. cu ajutorul aparatului de prelevare Lange sau pe o proba temporara.A. prin registratura.32 Biroul Gestiune Contractuala intocmeste procesul-verbal de constatare a depasirii concentratiilor maxime admise ale poluantilor si stabileste cuantumul penalitatilor. 6.2. Utilizatorul va comunica prin adresa lista persoanelor care sunt autorizate sa participe le prelevarea probelor. Penalitatile pentru . BUZAU MONITORIZAREA PARAMETRILOR FIZICO-CHIMICI SI BIOLOGICI AI APELOR UZATE COD : PL -12 Editia : 2 Revizia : 0 Pagina 10 din 20 6. va fi comunicata in termen de 48 de ore de la modificare.31. Probele sunt inregistrate iar rezultatele sunt consemnate in buletinul de analize apa uzata.29. conform contractului si acordului de racordare.numele si semnatura persoanei responsabile din partea S. Seful Departamentului Calitate si vizat de Directorul General al S.24. La prelevarea probei va fi intocmit un raport de prelevare . 6. cu confirmare de primire. Raportul de prelevare contine : .Compania de Apa Buzau.intervalul de timp sau debitul dintre doua prelevari .23. locul de prelevare . Compania de Apa S. 472/2000.C. In paralel cu prelevarea se pot efectua masuratori de debitmetrie ale utilizatorului respectiv. Laboratorul de analiza apa uzata transmite.2.

35 Utilizatorul are obligatia sa achite contravaloarea penalitatilor stabilite in termen de 10 zile lucratoare de la primirea procesului-verbal de constatare.C.2. 7.A.4. .3. cod F.2.1. 6. Anexa 5: Raport de prelevare.5. Compania de Apa S. da dreptul furnizorului sa calculeze penalitati in temeiul Legii 51 / 2006 Serviciilor comunitare de utilitati publice.A. Registrul parametrilor fizico-chimici si biologici ai apelor uzate.241. cod F-52. Raport de prelevare.4.A. Tabel pentru calitatea efluentului general al statiei de epurare.244.242. cod F-57. Anexa 4: Formular Tabel pentru calitatea influentului general al statiei de epurare. cod F. 7. Buzau. COMPANIA DE APA S.PROCEDURA DE LUCRU : S.6.5. 7.7 Program de monitorizare beneficiari. 6. cod F-54 8. Anexa 6: Proces-verbal de constatare a depasirii concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate evacuate.Buzau.2. 7.cod F-52 8. Anexa 1: Formular Registrul parametrilor fizico-chimici si biologici ai apelor uzate. cod F. Compania de Apa S. Anexa 2: Formular Tabel pentru calitatea efluentului general al statiei de epurare.C. 7. cod F-244. cu confirmare de primire.2. cod F-54. 7. cod F57 8. Anexa 3: Formular Buletin de analize apa uzata.7. ANEXE 8. cod F-242 8. Proces-verbal de constatare a depasirii concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate evacuate. cod F-53 8.36 In cazul persistentei neconformitatilor. Anexa 7: Formular Program de monitorizare beneficiari. 6. cod F-53.6.3. 8. INREGISTRARI 7. Tabel pentru calitatea influentului general al statiei de epurare.2. se procedeaza la sistarea serviciilor S.1.34 Procesul-verbal de constatare cu cuantumul penalitatilor calculate efectiv si factura vor fi transmise utilizatorului prin salariatii S. 7.C. cod F-241 8. Buletin de analize apa uzata. Neachitarea lor la termenul stabilit. dupa atentionari repetate. BUZAU MONITORIZAREA PARAMETRILOR FIZICO-CHIMICI SI BIOLOGICI AI APELOR UZATE COD : PL -12 Editia : 2 Revizia : 0 Pagina 11 din 20 depasirile limitelor maxime admise ale poluantilor din apele uzate sunt consemnate in alta factura separata.

E1 Es Eg C. E1 Es Eg Suspensii totale In. E1 Es Eg Reziduu fix mg/dm3 In.O. E1 Es Eg REGISTRUL PARAMETRILOR FIZICO-CHIMICI SI BIOLOGICI AI APELOR UZATE Cloruri mg/dm3 In. Eg Eg NH3 NH4 Ntotal In. E1 Es Eg C. EG Obs.A.PROCEDURA DE LUCRU : S. E1 Es Eg SE cu eter petrol In. COMPANIA DE APA S. BUZAU MONITORIZAREA PARAMETRILOR FIZICO-CHIMICI SI BIOLOGICI AI APELOR UZATE COD : PL -12 Editia : 2 Revizia : 0 Pagina 12 din 20 Anexa 1 Cod F-52 pH Data In.O5 mg/dm3 In.C.Cr mg/dm3 In.B.C. .

0 Medie Limita 100.B.5-8.5 Medie INDICATORI 1 2 3 4 5 1 pH 9 -7 -7 1 9 1 C.C. COMPANIA DE APA S.53 Nr crt ZIUA CALITATEA EFLUENTULUI GENERAL AL STATIEI DE EPURARE pe luna …………………anul…………………. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 4 25 26 27 28 29 30 3 1 Limite Admisibile Medie Limita 6. BUZAU MONITORIZAREA PARAMETRILOR FIZICO-CHIMICI SI BIOLOGICI AI APELOR UZATE COD : PL -12 Editia : 1 Revizia : 0 Pagina 13 din 20 Anexa 2 Cod F.A.PROCEDURA DE LUCRU : S.0 Medie Limita 900.0 Medie .O. Limita 90.5 9 mg/dmc -7 -7 1 9 Suspensii 1 totale 9 mg/dmc -7 -7 1 9 Reziduu 1 fix 9 mg/dmc -7 -7 1 9 Mii Debit mc/zi Litri / sec.

. COMPANIA DE APA S.PROCEDURA DE LUCRU : S.A.C. BUZAU MONITORIZAREA PARAMETRILOR FIZICO-CHIMICI SI BIOLOGICI AI APELOR UZATE COD : PL -12 Editia : 1 Revizia : 0 Pagina 14 din 20 INTOCMIT.

4... . Rezultat Unitate de masura Standard Limite admise Comentarii asupra prelevarii : proba a fost prelevata de laboranta Companiei de apa Buzau..PROCEDURA DE LUCRU : S.C... in prezenta beneficiarului..... Responsabil analiza ..... 6.. Domeniul masuratorilor : Test 1.... pe baza de proces verbal .. Metoda conservare : a) Fara conservare : b) Refrigerare : 4. COMPANIA DE APA S. Sef Departament Calitate. 5... Metoda prelevare : a) Tip proba prelevata : b) Echipament prelevare : c) Interval de timp : 3..A.. 3......nr...... 7.... Date de identificare : a) Unitatea : b) Loc prelevare : Str. 2.CHIMICE APA UZATA nr…………… din……………… 1.... BUZAU MONITORIZAREA PARAMETRILOR FIZICO-CHIMICI SI BIOLOGICI AI APELOR UZATE COD : PL -12 Editia : 1 Revizia : 0 Pagina 15 din 20 Anexa 3 Cod F-54 VIZAT: Director General BULETIN DE ANALIZE FIZICO ..... 2..... Sef laborator...

PROCEDURA DE LUCRU : S. BUZAU MONITORIZAREA PARAMETRILOR FIZICO-CHIMICI SI BIOLOGICI AI APELOR UZATE COD : PL -12 Editia : 1 Revizia : 0 Pagina 16 din 20 Anexa 4 Cod F.5 Medie Limita 90.C.5-8.0 Medie 1 2 3 4 5 19 pH -7 -7 19 19 C.B. . COMPANIA DE APA S.A. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 Limite Admis ibile Medie Limita 6. INTOCMIT.0 Medie Limita 900.57 Nr crt ZIUA INDICATORI CALITATEA INFLUENTULUI GENERAL AL STATIEI DE EPURARE pe luna …………………anul………………….0 Medie Limita 100.5 -7 mg/dmc -7 19 Suspensii 19 totale -7 mg/dmc -7 19 Reziduu 19 fix -7 mg/dmc -7 19 Mii Debit mc/zi Litri / sec.O.

..Metoda de conservare: Fara conservare:………………………………………………………………………………… Conservare cu reactivi:…………………………………………………………………………. . Compania de Apa S. Metoda de prelevare:………………………………………………………………………….A. Unitatea economica:………………………………………………………………………….. Buzau.………..Observatii referitoare la prelevare…………………………………………………….Masuratori la locul prelevarii: NR. Intervalul de timp (zi) sau debit (l/s) dintre doua prelevari:……………………………………..….. Inceputul prelevarii ( data si ora):……………………………………………………………… Sfarsitul prelevarii ( data si ora):……………………………………………………………….. Tipul probei prelevate: -momentana -medie depinzand de timp Echipament utilizat:…………………………………………………………………………….PROCEDURA DE LUCRU : S. 2. PARAMETRUL / INDICATORUL DE CALITATE MASURAT UNITATE DE MASURA VALORI MASURATE ORA MASURARII 7. Congelare:……………………………………………………………………………………….. Numele si semnatura persoanei responsabile din partea S. Frecventa de prelevare:………………………………………………………………………… Volumul probei prelevate:……………………………………………………………………… 5. 6... Numele si semnatura persoanei responsabile din partea unitatii economice.C.. CRT..…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………… ………. Data intocmirii raportului:……………………..C. 3. Denumirea codificata:………………………………………………………………………… 4. COMPANIA DE APA S. BUZAU MONITORIZAREA PARAMETRILOR FIZICO-CHIMICI SI BIOLOGICI AI APELOR UZATE COD : PL -12 Editia : 1 Revizia : 0 Pagina 17 din 20 Anexa 5 Cod F-241 RAPORT DE PRELEVARE A APELOR UZATE 1.A.. Locul de prelevare: Str……………………………nr..

Compania de Apa S.. reprezentand penalitati calculate pentru abaterea constatata pentru fiecare poluant ( indicator de calitate) a carei concentratie depaseste limitele admise.G. Buzau. Inregistrata la Registrul Comertului……………………………. Organ constatator ……………………. dintre care un exemplar s-a comunicat astazi………………… si care va fi returnat imediat dupa semnare. avand calitatea de ……………………………. ( unitatea)……………………………………….G.472/09. reprezentat (a) prin…………………………………... In temeiul art..2000.………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Impotriva prezentului proces verbal. domiciliat (a) in str……………………nr……. aliniat (1) din H. din H.C. 1001 si art. conform tabelului anexat. R029 BTRL 01001202 J109 32XX – Banca Transilvania si R014 TREZ 1665 069X XX00 5764 – Trezoreria Buzau.472/ 09. in temeiul H. BUZAU MONITORIZAREA PARAMETRILOR FIZICO-CHIMICI SI BIOLOGICI AI APELOR UZATE COD : PL -12 Editia : 1 Revizia : 0 Pagina 18 din 20 Anexa 6 Cod F-242 PROCES VERBAL SERIA ……………. COMPANIA DE APA S.. prin ordin de plata in conturile nr.Cod fiscal R………………………. 4.. Subsemnatii………………………………………………….C. pentru depasirea concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate. Penalitatea se va achita in termen de 10 zile lucratoare de la data comunicarii procesului verbal. NR………………… de constatare a depasirii concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate evacuate Incheiat in ziua……… luna……………anul………….lei. nr. nr.G.A. Intocmit in ………… exemplare. organului constatator.06.. Unitatea penalizata a formulat urmatoarele obiectiuni: .………………………………………………………………… are de plata suma de………………….4. in baza legitimatiilor nr……………… eliberate de………………………….A.nr………………. Plangerea va fi insotita de copia procesului verbal si se va depune la Judecatoria teritoriala competenta. ………………………………………….…………………… .06.. Unitate penalizata …. se poate face plangere in termen de 15 zile de la data comunicarii. ale S.. care tine loc si de instiintare de plata. str…………………………………………nr……………... in urma controlului deversarilor de ape uzate in canalizarea orasului.2000 privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa. avand functia de ………………. si legitimat cu………seria……….PROCEDURA DE LUCRU : S. …s-au constatat urmatoarele: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… De savirsirea acestor fapte se face vinovat(a).

Agentia pentru Protectia Mediului Buzau APROBAT. 4. COMPANIA DE APA S.A.NR PROBE LUNARE PROFIL ACTIVITATE 1. I G R U P A II . DIRECTOR GENERAL TESCARU IONEL PROGRAM DE MONITORIZARE BENEFICIARI . 2.C. BUZAU MONITORIZAREA PARAMETRILOR FIZICO-CHIMICI SI BIOLOGICI AI APELOR UZATE COD : PL -12 Editia : 1 Revizia : 0 Pagina 19 din 20 Anexa 7 COD F 244 CENTRU OPERATIONAL NR.SECTIUNEA I GRUPA DE RISC G R U P A AGENTI ECONOMICI POLUATORI INDICATORI DE CALITATE MONITORIZATI .Nationala Apele Romane Directia Apelor Siret Bacau AVIZAT.PROCEDURA DE LUCRU : S. 3. Adm.

Sing.BUSCU MARIA SEF CENTRU OPERATIONAL .A.C. COMPANIA DE APA S. BUZAU MONITORIZAREA PARAMETRILOR FIZICO-CHIMICI SI BIOLOGICI AI APELOR UZATE COD : PL -12 Editia : 1 Revizia : 0 Pagina 20 din 20 DIRECTOR OPERATIONAL. Ing.PROCEDURA DE LUCRU : S.CRISTEA DUMITRU SEF DEPARTAMENT CALITATE.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful