You are on page 1of 1

Θέματα προαγωγικών εξετάσεων ΓΕΛ Μαραθώνα

περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2008 στην ΄Αλγεβρα Α΄ Λυκείου

Θέμα 1ο. i. Να δείξετε ότι : η απόλυτη τιμή του αθροίσματος δύο αριθμών
είναι ίση ή μικρότερη από το άθροισμα των απολύτων τιμών των αριθμών
αυτών, δηλ. ισχύει:
      (12 μονάδες)

ii. Σε ποια περίπτωση ισχύει       (13 μονάδες)

 1  1
Θέμα 2ο. Δίνεται η παράσταση   1
2 3
i. Να βρείτε τις τιμές του χ για τις οποίες   0 .
ii. Να λύσετε την ανίσωση   0 .

Θέμα 3ο. Δίνεται η εξίσωση 2 2  2    3  0 . Για ποιες τιμές του λ η


εξίσωση:
i. ΄Εχει δύο πραγματικές ρίζες.
ii. ΄Εχει διπλή ρίζα
iii. Δεν έχει πραγματικές ρίζες.

Θέμα 4ο. Δίνονται οι συναρτήσεις f (  )  4  2  5  6 και


g ( )   2    2 .
i. Να υπολογίσετε το 11.11 ( 1 μονάδα)
ii. Για ποιες τιμές του χ είναι f (  )  4  2  5  6  0 και
g (  )   2    2  0 (10 μονάδες)
f ( )  0
iii. Να λύσετε την ( 14 μονάδες)
g ( )