You are on page 1of 9

Informació general

El nou tren cremallera de Montserrat té com a objectiu oferir un transport públic


als milers de visitants que cada any accedeixen a la muntanya. La connexió
directa d'aquest nou servei amb la línia Llobregat-Anoia de FGC, significa
l'establiment d'un sistema de transport ràpid i eficaç des de Barcelona (estació
de Pl.Espanya), punt d'origen de la major part dels visitants. A l'estació de
Monistrol de Montserrat es pot transbordar a les noves unitats del tren
cremallera des d'on el servei es dirigeix cap a la nova estació de Monistrol-Vila,
dotada d'un aparcament de gran capacitat pels visitants que arribin a la zona
per carretera. Posteriorment, el cremallera enfila cap al monestir, fins arribar a
l'estació de Montserrat que és final de trajecte. La línia l'explota Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya (FGC) i funciona tots els dies de l'any de les 7 del
matí fins que es fa fosc a la tarda. El preu del bitllet d'anada i tornada per a
adults ronda els 6€ i el temps de viatge és d'uns 15 minuts, cobert mitjançant 5
trens panoràmics de dos cotxes cadascun. Està totalment adaptada a persones
amb mobilitat reduïda (PMR). La nova línia es va inaugurar l'any 2003,
aprofitant en gran part la traça de l'antic cremallera que havia fet un recorregut
similar entre els anys 1892 i 1957.

1
Dades principals
Longitud
total 5238 metres
adherència 1128 metres
cremallera 4110 metres
Desnivell entre Monistrol i Montserrat 550 metres

Rampa màxima 15,6%


Durada del trajecte 15 minuts
Nombre de trens 5
Estacions Monistrol de Montserrat,
Monistrol.Vila i Montserrat
Capacitat de transport 1200 persones/hora
Caacitat d’aparcament de Monistrol-Vila 1000 automòbils i 70 autocars
Velocitat en adherència 45 km/h
Velocitat en cremallera 24-30 km/h

El traçat

El trajecte entre les estacions de Monistrol i Montserrat, de més de cinc


quilòmetres de longitud, transcorre en bona part per la traça de l'antic
cremallera. Durant el primer quilòmetre el trajecte és en sistema convencional
d'adherència, mentre que els quatre quilòmetres restants són en sistema de
cremallera i salven un desnivell de gairebé 550 metres. El traçat és sense
passos a nivell, de via única en tot el recorregut excepte a les estacions i en un
tram intermedi de via doble de 420 metres de longitud on s'efectuen els
encreuaments dels trens.

Característiques tècniques

Característiques tècniques generals


3 (Monistrol de Montserrat, Monistrol-Vila
Nombre d'estacions
i Montserrat)
Accessos adaptats a PMR 100%
Ample de via 1000 mm
Llargada d'andanes de les estacions 70 m (Monistrol-Vila i Montserrat)
Tipus de cremallera Abt
Potència escomesa subcentral
5,0 MW (principal) i 1,5 MW (auxiliar)
Monistrol
Potència dels dos grups rectificadors 2,0 MW
4 (Monistrol-Vila, Guilleumes, Montserrat
Estacions transformadores
(2))
Electrificació 1500 Vcc
Túnels 3 (la Foradada, l'Àngel i els Apòstols)
4 (Centenari, Pas a Nivell, Guilleumes,
Ponts
Santa Maria)

2
Nombre de passos a nivell 0
Parc de trens de viatgers 5 (unitats articulades i panoràmiques)
Locomotora elèctrica 1 (E4)
Locomotora dièsel (2004) 1
Vagó plataforma de treball 1
Furgó de treball 1
Miniexcavadora sobre erugues 1

Infraestructura

La via i la cremallera

La via

La via a tota la línia, excepte al túnel de Monistrol i a l'estació de Monistrol de


Montserrat, on la via és amb travessa monobloc de formigó, és amb carril
Vignole tipus UIC SBB-1, de 46 kg/m, sobre travessa metàl·lica Ypsilon i
subjecció elàstica Vossloh Skl-14. La cremallera és del tipus Abt, amb dues
làmines dentades intercalades, del mateix tipus usat per exemple a la línia del
cremallera de Núria. En el recorregut del cremallera de Montserrat hi ha prop
de 74000 dents (des de la sortida de Monistrol-Vila fins a Montserrat) durant els
4110 metres de sistema en cremallera a raó de 18 dents per cada metre de
longitud.

Els canvis d’agulles en cremallera

Són sumament complexos, ja que es dóna sempre continuïtat tant als rails com
a la cremallera. Així doncs, quan es canvien els rails, canvien d'orientació tant
aquests com la cremallera i així es dóna un pas continuat a la roda que
engrana la cremallera. Els motors per canviar les agulles són de Siemens.

El cocodril

Situat a l'entrada de la secció en cremallera és d'un tipus molt complex, del


mateix tipus que l'instal·lat recentment a la línia de Núria. Serveix perquè la
roda dentada engrani correctament a la secció de cremallera, de manera que la
transició es dóna d'una manera molt suau i segura, a una velocitat de 10 km/h.

La catenària

La catenària del cremallera es compon d'un fil sustentador de coure (de 153
mm2 de secció) i de dos fils de contacte, també de coure (de 107 mm2 de
secció). Està suportada amb pals i mènsules metàl·lics i està compensada
mitjançant contrapesos. És del mateix tipus que la instal·lada a la línia
Llobregat-Anoia.
Al llarg de tot el traçat es disposa d'una línia d'alimentació (feeder) de corrent
de tracció que, com la catenària, està suspesa dels pals metàl·lics.
Per raons de seguretat i per a millorar les possibilitats d'actuació en cas
d'incidència, es disposa de seccionadors que permeten aïllar determinats trams

3
de catenària. Aquests estan situats en punts estratègics i a una distància
mitjana d'uns 700 m.

Subministrament d’energia

L'energia elèctrica es subministra, bàsicament, mitjançant la subcentral de


Monistrol, que disposa d'una escomesa principal de 5,0 MW i una d'auxiliar d'
1,5 MW, per a casos d'emergència. De la subcentral surten les línies (feeders)
que alimenten la catenària (tant de la línia Llobregat-Anoia com del cremallera),
a 1500 Vcc, i la línia de 25000 Vca que alimenta les estacions transformadores
de Monistrol-Vila, Guilleumes, Montserrat-estació i Montserrat-funiculars.
Aquestes, al seu torn, alimenten en baixa tensió les instal·lacions dels seus
respectius àmbits d'influència.
La potència actual disponible permet atendre el màxim servei previsible amb el
parc mòbil actual (5 trens). En el cas d'ampliar el parc mòbil i, per tant, la
necessitat de potència de tracció, es diposa dels espais necessaris a l'estació
de Montserrat per poder instal·lar un nou grup que subministri l'energia
requerida.
En el cas de fallida de les escomeses de la subcentral de Monistrol, les
subcentrals col·laterals de la línia Llobregat-Anoia donaran un subministrament
d'energia.

Estacions
El cremallera de Montserrat té tres estacions i un tram de doble via a mig
trajecte per permetre l'encreuament dels trens ascendents i descendents. Les
estacions són Monistrol de Montserrat (o Monistrol-Enllaç) on s'enllaça amb la
línia Barcelona-Manresa, Monistrol-Vila, lloc on hi ha el gran aparcament per a
cotxes i autocars i que es podria considerar l'estació més important de la línia i
Montserrat, l'estació final soterrada i situada al mateix recinte del santuari.

Monistrol de Montserrat
L'estació de Monistrol de Montserrat (km 0,0) és el punt de correspondència
amb la línia Llobregat-Anoia dels FGC. D'aquesta manera els visitants que
arriben en tren des de qualsevol punt de la línia Barcelona-Manresa disposen
d'un bon enllaç per anar al Monestir, ja que poden fer un còmode
transbordament a la mateixa estació. L'estació original va ser inaugurada el 29
d'octubre de 1922 després d'obrir-se el tram des de La Puda cosa que feia que
ja es pogués circular des de Martorell fins a Monistrol. La línia de Monistrol a
Manresa no s'inauguraria fins l'any 1924. L'estació actual compta amb cinc
vies: la principal, dues de desviades, una altra que pertany al Cremallera de
Montserrat i una nova via morta de 40 metres, per a estacionar les locomotores
i vagons de servei del cremallera. Té dues andanes amb un pas subterrani que
les interconnecta. Aquest pas està dotat d'ascensors, cosa que fa la instal·lació
totalment accessible a P.M.R. Aquesta estació juga un paper important a la
línia de Manresa, ja que és el punt d'encreuament del tren ascendent i
descendent de la capital del Bages, a més de ser el punt d'enllaç amb el tren

4
que puja a Montserrat. L'edifici de viatgers, situat a l'esquerra de les vies mirant
sentit Manresa és l'original de la línia si bé recentment es va suprimir una de les
parts que sobresortien a les vies per tal de donar cabuda a la via del
cremallera. L'andana de la via del cremallera fa 40 metres de longitud i pot
acollir una sola composició. Actualment alberga una gran sala d'espera i els
serveis. La sala d'espera es troba dividida mitjançant una mampara de vidre
perquè per entrar a l'estació és necessari passar les portes de control d'accés.
No hi ha taquilles i tenim dues màquines automàtiques de venda de bitllets, del
tipus unificat a FGC. També destaca de l'estació que els diumenges circula un
tren de vapor entre Martorell-Enllaç i Monistrol. Per tal de donar servei a aquest
tren l'any 1997 es va instal·lar una aiguada procedent de l'estació d'Hervás a la
línia de Renfe de Plasencia a Salamanca. Està situada a un extrem de la via 3.
Completen les instal·lacions una sots-central elèctrica inaugurada el 1983.

Monistrol-Vila
L'estació de Monistrol-Vila (km 1,05) es tracta de l'estació principal del
cremallera. Disposa de dos grans aparcaments amb 1000 places per a cotxes i
70 per a autocars, als quals s'accedeix mitjançant dos accessos diferents.
L'estació en sí, està estructurada en dos nivells. Al nivell inferior és on, just al
costat de l'esplanada on aparquen els autocars, hi ha el bar, lavabos, un accés
directe a l'aparcament de cotxes, punt d'informació, taquilles, màquines de
venda automàtica de bitllets i el control d'accés a les andanes, on cal validar el
títol de viatge. Les vies estan al nivell superior. Per accedir a les dues andanes
de 70 metres que té l'estació hi ha escales, escales automàtiques i un
ascensor. Cal dir que l'andana central és la que es sol usar més, però hi ha una
andana lateral a la via 2 que actua de forma complementària en dies de gran
afluència ja que està concebuda només per a baixar del tren i té un accés
totalment independent de l'andana central, format per una escala i una llarga
rampa. Les dues andanes estan protegides en la seva major part per una gran
coberta de disseny forrada de fusta en el seu interior. Complementant les
instal·lacions, al costat de l'aparcament d'autocars hi ha l'antic edifici de
viatgers de Monistrol-Vila, on hi ha una exposició del cremallera, a més de dues
vies exteriors d'exhibició.

Montserrat
L'estació de Montserrat (km 5,2) està situada sota la plaça de la Creu, ha estat
concebuda per integrar-se en l'entorn monumental i paisatgístic que l'envolta.
La plaça de la Creu ha guanyat 700 m2 d'espai respecte la situació existent
anterior. L'estació està formada per dues vies amb andanes de 70 metres de
longitud, de manera que en total hi caben 4 automotors a tota l'estació, 2 per
via. Tot això està encabit en una nau rectangular de 80 metres de llarg per 14
d'ample, això sí, amb el sostre baix de manera que a l'estació en lloc de
catenària només hi ha cable senzill de contacte. El vestíbul es troba a un nivell
superior, adossat a l'edifici de l'estació superior de la Santa Cova. Per accedir
del vestíbul a les andanes hi ha 2 ascensors i una escala i escala automàtica
en cada grup d'accés, ja que l'entrada i la sortida de l'estació es realitzen per
portes diferents. A la part d'entrada a l'estació es troben màquines
automàtiques de venda de bitllets i les cancel·ladores de títols de viatge,
mentre que a la sortida trobem un gran nombre de portes de vàlvula per facilitar
una sortida fluida dels viatgers. Just al costat de l'estació, s'ha instal·lat un

5
ascensor per tal de donar accés a la zona dels funiculars de la Santa Cova i de
Sant Joan. Es dóna la curiosa circumstància que l'ascensor ocupa el lloc de
l'antiga carbonera i que sembla ben bé feta a mida per al nou mecanisme. A
més de l'estació en sí, per sota d'aquesta passa un gran col·lector per donar
continuïtat al torrent de Santa Maria i evitar desgràcies tal com va passar el 10
de juny de l'any 2000, quan va caure un diluvi històric.

Ponts i túnels
Túnel de Monistrol PK 0,1
Aquest túnel ja existia des que es va construir la línia de Martorell a Manresa.
De fet, ja hi havien passat dues vies que anaven des de l'actual estació de
Monistrol (aleshores Monistrol-Central) fins a l'estació d'enllaç amb l'antic
cremallera de Montserrat (Monistrol-Enllaç). El túnel és en corba a la dreta i hi
ha dues vies, una per al cremallera i l'altra per la línia Llobregat-Anoia. Existeix
una passera lateral de 0,6 metres i el túnel està il·luminat

Túnel de la Foradada PK 0,2


Nou túnel perforat en roca molt dura, de via única i de 164 metres de llarg. És
un túnel recte amb una corba a l'esquerra al seu final, que desemboca al Pont
del Centenari. Té una passera lateral de 1 metre d'ample i està il·luminat.

Pont del Centenari PK 0,5


És l'obra d'enginyeria més rellevant de tot el projecte. Té una longitud de 480
metres i una amplada de 5 metres, salva la carretera vella de Monistrol a
Castellbell i el Vilar, el riu Llobregat, un nou carrer de Monistrol, la carretera C-
55 d'Abrera a Manresa, un accés a l'estació de Monistrol-Vila i discorre pel
marge dret del torrent del Tortuguer. Aquest pont consta de 9 trams de longitud
variable, que oscil·len entre els 35 i els 70 metres. Està concebut com una
gelosia espacial de tubs d'acer que li donen un aspecte lleuger i minimitzen
l'impacte visual. Està sustentat per vuit piles d'una altura màxima de 37 metres

Túnel de l’Àngel PK 1,6


Es tracta d'un petit túnel que ja existia en l'antic traçat del cremallera. Està
excavat a la roca, en corba a la dreta i fa 17 metres de llarg. Té una passera
lateral de 0,6 metres d'ample.

Pont del Pas a Nivell PK 1,9


És un pont de nova construcció, en traçat rectilini, a l'indret on l'antic cremallera
creuava per un famós pas a nivell la carretera de Monistrol a Montserrat. En
aquest pas a nivell és on hi havia el mític gos de la casilla, el qual es
disfressava de guardabarreres i la gent li llançava cèntims. Fins i tot sortia a
l'auca de Montserrat amb la frase: "Ja ve el gos de la casilla, prepareu la
calderilla". El nou pont està fet d'estructura d'acer, fa 48 metres de llarg i té una
passera lateral de 0,6 metres.

Pont de les Guilleumes PK 2,7

6
És un pont per sobre del qual passen dues vies (de fet es troba a la secció de
doble via de 420 metres de llarg). És en tubular corrugat, descriu una corba a
l'esquerra i dóna pas al torrent de les Guilleumes.

Túnel dels Apòstols PK 4,7


És el túnel més llarg de la línia. També existia en la primera etapa del
cremallera i va ser perforat en roca en condicions molt dures el 1892. Fa 210
metres de longitud, té una passera lateral de 0,6 metres i està totalment
il·luminat.

Pont de Sta. Maria PK 5,1


És un pont de nova construcció que serveix per salvar el torrent de Santa Maria
i també per accedir a la nova estació subterrània de Montserrat. El pont fa 73
metres de llarg i és d'amplada variable ja que passa d'una via a dues, ja que en
ell hi ha l'agulla d'entrada a l'estació de Montserrat. Té una passerra lateral de
0,6 metres i a més a més, també hi passa el camí que porta a l'estació de l'aeri
i a la Santa Cova.

Trens
El cremallera de Montserrat basa la seva explotació en exclusiva en cinc
automotors dobles panoràmics (AM1 a AM5), els quals circulen tant en
composició simple com en doble (dos trens acoplats). Com a complement, de
material de via i obres, hi ha la locomotora elèctrica E4, procedent de la línia
del cremallera de Núria, la qual s'encarrega de remolcar trens de serveis.
Finalment, hi ha diversos vagons de servei, com un cotxe taller o diversos
vagons plataforma.

Automors AM1 a AM5


Am1 El Cavall Bernat, AM2 Sant Jeroni, AM3 El Montgròs, AM4 Ekls Flautats i
AM5 Les Agulles

Els cinc trens elèctrics són construïts per l'empresa suïssa Stadler. Aquestes
unitats tenen una capacitat de fins a dos-cents passatgers. Diposen de vidres
panoràmics i aire acondicionat, a més d'estar adaptats a persones amb
mobilitat reduïda. El sistema de tracció és en adherència de Monistrol de
Montserrat a Monistrol-Vila i en cremallera fins a Montserrat.

Els nous automotors estan formats per dues caixes recolzades sobre un bogi
amb roda dentada a l'extrem. Aquestes dues caixes estan unides mitjançant un
mòdul central, on hi ha un altre bogi i tot d'aparellatges i dispositius electrònics
a més de disposar de l'únic pantògraf de la composició. Les dues caixes
s'intercomuniquen pel mòdul central mitjançant un estret passadís. Tenen
cabina de conducció a cada extrem, si bé aquesta només ocupa la meitat del
frontal ja que l'altra meitat és per a viatgers on s'han instal·lat dos seients.
Aquests són els llocs més buscats dels 116 que hi ha. El nou tren admet un
total de 200 viatgers que gaudiran d'una magnífica vista de la muntanya de
Montserrat. Això serà gràcies a les finestres panoràmiques que hi ha, ja que no

7
hi ha portaequipatges superiors sinó que s'aprofita l'espai lliure entre els
respatllers dels seients, tapissats de color verd. Exteriorment aquests trens van
pintats de verd, igual que els funiculars de Sant Joan i la Santa Cova. La
velocitat màxima és de 45 km/h en adherència i de 30 km/h en cremallera
ascendent i 24 km/h en cremallera descendent.

Els motors de tracció són asíncrons de corrent altern trifàsic. Aquestes unitats
en cas de veure's sorpreses per una fallida elèctrica al llarg del seu recorregut,
poden efectuar el descens de forma autònoma actuant els mateixos motors
com a generadors elèctrics, produint la potència necessària per mantenir en
funcionament la totalitat dels circuïts interns. Per altra banda, incorporen tres
tipus de fre: fre electrodinàmic, amb recuperació d'energia o reostàtic, com a
fre de servei (en els trams d'adherència i de cremallera), fre mecànic d'aire
comprimit, que actua sobre sabates a cada eix (en adherència) i sobre cintes
de fre a quatre rodes dentades (en els trams de cremallera), fre
d'immobilització i d'emergència (per molles), que actua sobre sabates (en
adherència) i sobre cintes de fre (en cremallera) a cada eix motor i a un eix de
cada bogi portant.

Fitxa tècnica dels automotors AM1 a AM5

Sistema d’explotació

• El sistema d'explotació bàsic consiteix en trens que surten


simultàniament de l'estació de Monistrol-Vila cap a Montserrat i de
l'estació de Montserrat cap a Monistrol-Vila, efectuant-se el creuament
dels trens ascendents i descendents en el tram de via doble intermedi
que, amb 420 metres de longitud, permet còmodament realitzar aquesta
operació (la longitud de cada unitat és de 35 metres). Aquest servei es
complementa amb un pàrking gratuït que s'ofereix als clients a l'estació
de Monistrol-Vila.
• En aquest esquema bàsic cal afegir el tren que cada hora permet fer
transbordament a l'estació de Monistrol de Montserrat amb el servei de
rodalia de FGC (línia R5, Barcelona-Manresa).
• En dies punta, l'explotació es fa mitjançant sortides simultànies de
Montserrat i Monistrol-Vila amb un tren de composició doble. Per
realitzar l'enllaç entre Monistrol-Vila i Monistrol de Montserrat s'usa un

8
cinquè automotor, en composició simple, que fa de llançadora un cop
cada hora.
• En temporada mitja, es solen fer les circulacions mitjançant tres
combois: un va de Monistrol de M. fins a Montserrat i torna a baixar cap
a Monistrol de M. Els altres dos circulen només entre Monistrol-Vila i
Montserrat i ho poden fer tant en composició simple com en doble, si bé
només és un dels dos combois el que sol ser doble. El tren que arriba
fins a Monistrol de M. sempre ha d'anar en composició simple ja que a
l'andana d'aquesta estació només hi cap una unitat.
• En temporada baixa s'usen només dos combois: un que va de Monistrol-
Vila a Montserrat i viceversa i l'altre que va de Monistrol de M. fins a
Montserrat i el seu recorregut invers. A més a més, estan molta estona
parats a les estacions deguda a la baixa freqüència (2 trens/hora) que hi
ha.
• Sistema d'expendició: els clients poden adquirir els bitllets del cremallera
a qualsevol estació de FGC pels procediments habituals, o a l'estació de
Monistrol-Vila on hi ha màquines d'autoexpendició i de taquilles.
• Barreres tarifàries: l'accés a les andanes està controlat mitjançant
barreres que permeten gestionar adequadament els fluxos de persones.
Estan pensades per optimitzar els moviments en l'accés i la sortida de
clients, especialment en casos de gran afluència.
• A més de les instal·lacions ja esmentades, a l'estació de Monistrol-Vila el
viatger disposa d'un punt d'informació on efectuar qualsevol consulta,
així com plafons d'informació fixa, megafonia, servei de bar-cafeteria,
caixer automàtic, etc.

Les proves i la inauguració del nou cremallera

Les proves es van iniciar a la línia del Cremallera el 13 de març amb la


circulació de la locomotora E4. A partir del dia 24 de març (que tinguem
constància) van començar proves amb els automotors per la línia Barcelona-
Manresa, concretament entre les estacions de Martorell-Enllaç i Sant Vicenç de
Castellet. Cal tenir en compte, però, que l'automotor AM2 va fer proves a finals
de 2002 per la línia del cremallera de Núria. Però la primera circulació dels
nous combois fins a Montserrat no es faria fins el 7 d'abril de 2003, malgrat que
dies abans ja circulaven fins al Pont del Pas a Nivell. Les proves es durien a
terme amb normalitat fins el 29 d'abril, quan després de dos incidents es van
paralitzar durant una setmana. A partir d'aleshores no es van parar les proves
fins el dia 10 de juny. El dia de la gran inauguració del nou cremallera de
Montserrat seria el dimecres 11 de juny de 2003, presidit pel president de la
Generalitat, Jordi Pujol, el pare abat de Montserrat, Josep Maria Soler i el
conseller d'obres públiques, Felip Puig, entre altres personalitats. El dia
següent, 12 de juny, entraria en servei de manera regular per al públic en
general.

Aquest document ha estat elaborat traient la informació de la web


www.trenscat.com/montserrat/. Consulteu-la per ampliar informació.