You are on page 1of 2

Ø Els equips hauran de portar el material necessari par als sectors d’escalada, espeleologia i descens d’engorjats:

arnés, davallador, bloquejadors, il·luminació frontal, mosquetons, cordes, bicicletes de muntanya....


Ø S’exclourà a aquells equips que tinguin un comportament no adient amb el medi ambient,
amb els altres equips, o amb l’esperit no competitiu del No Raid.
Ø Els avituallaments correran a compte dels participants, si bé, s’assenyalaran els llocs més adients.
Ø Els llocs d’allotjament, avituallament i la necessitat o no de fer reserves,
es comunicaran als participants en el moment de la inscripció.
Ø La data límit d’inscripció serà el dia 17 de juny de 2009.
Ø El participants han d’acreditar un nivell tècnic i físic adequat a les activitats a realitzar
Ø Per poder participar cal estar en possessió de la llicència anual o temporal expedida per la FEEC.
Ø La participació en l’activitat suposa l’acceptació d’aquest reglament,
així com eximeix els organitzadors de qualsevol responsabilitat sobre els accidents o
desperfectes que per acció o no acció puguin ocórrer als participants durant el transcurs del No Raid.

Ø A la pàgina web de l’entitat o al blog hi trobareu mes informació, sobre els preus de l’allotjament, menjades i demés.

REGLAMENT INSCRIPCIÓ: Dimecres 11 i 17 de


Ø El No Raid de les Terres de l'Ebre, és una activitat juny
poliesportiva, en la qual s’encadenen un seguit d’esports de
muntanya, amb un cert nivell d’exigència tècnica i intensitat LLICÈNCIA: Per poder participar
física, sense cap caire competitiu.
cal estar en possessió de la
Ø El No Raid, tindrà lloc en dues etapes els dies 20 i 21 de
juny de 2009
llicència anual o temporal
expedida per la FEEC. 20 I 21 DE JUNY
Ø Cada etapa estarà dividida en varis sectors: marxa a peu,
bicicleta de muntanya, descens de barrancs, espeleologia i
MATERIAL: Arnes, BTT, casc, DEL 2009
escalada; el recorregut de les quals serà secret.
material reparació,
Ø Hi haurà una reunió prèvia el dia 17 de
assegurador/rapelador,