CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4 Mata PelajarandanKelas Bidang TemadanTajuk Masa Standard Pembelajaran

: : : : : PendidikanSeni Visual Tahun 4 A (8 orang) Menggambar Alam Semulajadi / Alam Benda 60 minit 1.2.1 Menghasilkan gambar dengan teknik kolaj menggunakan Objektif Pembelajaran : iii. Kertas majalah Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat menghasilkan kolaj gambar hidupan laut menggunakan kertas majalah. 1. Murid ditunjukkan sebekas air. 2. Murid bersoal jawab tentang air. 3. Murid dipaparkan slaid gambar kehidupan dasar laut.

Aktiviti P&P

:

4. Murid bersoal jawab tentang slaid yang ditayangkan. Cadangan soalan: a. Siapakah yang pernah mandi laut? b. Gambar apakah yang kamu lihat? c. Apakah yang ada di dasar laut? 5. Murid dibahagikan kepada dua kumpulan. 6. Murid ditunjukkan bahan-bahan yang disediakan seperti majalah, kekacang, bijirin, gam dan gunting. 7. Murid diterangkan kegunaan bahan-bahan tersebut. 8. Murid ditunjuk langkah-langkah membuat kolaj hidupan laut dengan menggunakan teknik mengoyak, menggunting dan menampal. i. ii. Menekap kad gambar ikan di atas kad manila. Menggunting gambar ikan yang telah ditekap.

iii. majalah. Melekatkan gambar ikan pada kertas lukisan. ARAS RENDAH Menghasilkan kolaj menggunakan koyakan dan guntingan bersaiz besar. 11. v. EMK : Teknologi Maklumat & Komunikasi. gunting. kad manila. 12. kekacang. vi. 10. .masing. Keusahawanan. gam. kertas lukisan. Murid menghias dan membuat kemasan kolaj gambar hidupan laut mengikut kreativiti masing. iii. Kreativiti dan Inovatif Bahan Bantu Mengajar : Slaid hidupan laut. iv. Murid menghasilkan kolaj gambar hidupan laut berdasarkan langkah-langkah kerja yang ditetapkan menggunakan teknik : i. Mengoyak Menggunting Menampal ARAS TINGGI Menghasilkan kolaj menggunakan koyakan dan guntingan bersaiz kecil. Menyapu gam pada gambar. ii. kad imbasan hidupan laut. Guru merumus hasil pembelajaran hari ini. Murid mempamerkan hasil kerja kumpulan masingmasing. 9. Melekatkan bahan satu demi satu pada latar belakang sehingga penuh. Memilih bahan yang sesuai untuk dilekatkan pada gambar.

3 murid aras rendah berjaya menghasilkan kolaj kehidupan laut. . Penilaiaan P&P Refleksi : : Senarai semak dan hasil kerja murid 1. berus lukisan. 2. 5 murid aras tinggi berjaya menghasilkan kolaj kehidupan laut.sebekas air. alat dan bahan kebersihan diri.

. .................................. 4.......................... Murid boleh menekap gambar hidupan laut mengikut kreativiti Murid boleh mengoyak kertas majalah Murid boleh menggunting kertas majalah Murid boleh menampal kertas Murid boleh menampal kekacang pada gambar................................. 5............. yang digunakan untuk menghasilkan kolaj gambar hidupan laut 3.............................................. 9.................. ..............Tajuk Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran : Menggambar : AlamSemulajadi/Alam Benda : 1.. . Tandatangan guru. BIL 1....1 Menghasilkan gambar dengan teknik kolaj menggunakan iii....................2 Menghasilkan kolaj : 1.....2............ KEMAHIRAN Murid boleh memberikan perhatian Murid boleh menyebut 4 daripada 6 bahan 2........ 7................. MENGUASAI BELUM MENGUASAI CATATAN Refleksi : ......... Murid boleh menampal bijirin pada gambar................. ....................................... 8................. Majalah _________________________________________________________________________ SENARAI SEMAK Nama :_______________________________ Kelas :_______________ Tarikh : ______ Arahan : Tandakan (√) pada ruangan “Menguasai” atau “Belum Menguasai” berdasarkan kemahiran murid..........

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4 Mata PelajarandanKelas Bidang Temadantajuk Masa Standard Pembelajaran ObjektifPembelajaran Aktiviti P&P : : : : : : : PendidikanSeni Visual Tahun 4 C (6 orang) Membentuk dan Membuat Binaan Alam Semulajadi / Alam Benda 60 minit 3. 2.2 Menghasilkan mobail Padaakhirpembelajarandanpengajaranmuriddapat menghasilkanmobailbentukhaiwan. 1. Murid melakukan pergerakan labah-labah diiringi lagu satu labah-labah. Murid bersoaljawab dengan guru berkaitan labah-labah dan sarangnya. Murid ditunjuk bahan-bahan untuk menghasilkan mobail. Namakan bahan-bahan yang berada di atas meja? b.1. Apakah kegunaan bahan-bahan tersebut? . 4. Murid dipaparkan slaid berkaitan labahlabah.(Spiderman) 3. Cadangan soalan: a.

8. Ikat benang atau tali pada bahagian pada bahagian penyangkut / kayu yang telah ditanda. Murid menghias mobail origami haiwan. Guru merumus hasil pembelajaran hari ini . benang. buluh. ARAS RENDAH Menghasilkan mobail origami haiwan menggunakan penyangkut baju. 3 muridarasrendahberjayamenghasilkanmobail origami haiwan. i. origami burung. KreativitidanInovatif Bahan Bantu Mengajar : Batang kayu. dawai kasar. iv. 7. ii. Keusahawanan. . Tanda jarak yang dikehendaki pada penyangkut / kayu. penyangkut . Murid ditunjuk langkah-langkah untuk menghasilkan mobail. Ikat benang / tali pada origami haiwan. Potong benang / tali mengikut ukuran yang dikehendaki.gunting dan gam Penilaiaan P&P Refleksi : : Senaraisemakdanhasilkerjamurid 3 muridarastinggiberjayamenghasilkanmobail origami haiwan. iii. ARAS TINGGI Menghasilkan mobail origami haiwan menggunakan kayu. Murid mengira jumlah origami haiwan yang terdapat pada mobail. EMK : TeknologiMaklumat&Komunikasi. Murid mempamerkan hasil kerja pada sudut pameran.5.tali. 6. 9.

................................................... 4............ 8............ Murid dapat mengikat origami burung pada penyangkut.............. BELUM MENGUASAI BIL KEMAHIRAN MENGUASAI CATATAN 1................... 2.... 6..............1 Membuat binaan mudah : 3....... Murid dapat menyebut nama haiwan........ Murid dapat meniru gaya burung terbang........... 5... 3....................................................... Tandatangan guru: ............. Murid dapat memberi pemerhatian. 7.... .....2 Menghasilkan mobail SENARAI SEMAK Nama :_______________________ Kelas :____________ Tarikh : ________ Arahan : Tandakan (√) pada ruangan “Menguasai” atau “Belum Menguasai” berdasarkan kemahiran murid.........1. Murid dapat mengajuk bunyi burung................................. Membentuk dan Membuat Binaan : AlamSemulajadi/Alam Benda : 3...Tajuk Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 3..... Murid dapat menyebutkan bahanbahan untuk menghasilkan mobail Murid dapat memotong benang mengikut saiz............. Murid dapat mengikat benang pada origami burung........... Refleksi : .......

Murid ditunjukkan model wau yang telah siap. Murid menghias wau mengikut kreativiti. ObjektifPembelajaran : Flora Fauna Aktiviti P&P Padaakhirpembelajarandanpengajaranmuriddapat menghiaswaudenganmenggunakan motif flora dan fauna. . Murid memegang wau sambil melakukan pergerakan bebas diringi lagu ”Layang-layang”.1. iv. iii. ii. ARAS RENDAH Menghias menggunakan motif flora dan fauna yang disediakan. 8. Murid mengecam motif flora dan fauna padawau. 5. Murid ditunjukkan bahan-bahan untuk menghias wau. 2. Memilih motif flora dan fauna Menyusun motif mengikut kreativiti Melekatkan motif pada model wau.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4 Mata PelajarandanKelas Bidang Temadantajuk Masa Standard Pembelajaran : : : : : PendidikanSeni Visual Tahun 4 Bijak (6 orang) KrafTradisional Alam Semulajadi / Alam Benda 60 minit 4. 3. 7. i. 9. 4. ii. Murid diperdengarkan lagu ”Layang-layang” sambil melakukan pergerakan bebas. Murid mempamer hasil kerja. 1.2 Menghias wau dengan motif i. Murid ditunjukkan langkah-langkah menghias wau. Murid diminta mencari perkataan berkaitan flora dan fauna dalam lirik lagu. 6. Membuat kemasan akhir. ARAS TINGGI Menghias menggunakan motif flora dan fauna yang dihasilkan sendiri.

. Penilaiaan P&P Refleksi : : Senaraisemakdanhasilkerjamurid 3 muridarastinggiberjayamenghiaswaudengan motif flora dan fauna yang dihasilkansendiri. kertaswarna. gunting. rambu. 3 muridarasrendahberjayamenghiaswaudengan motif flora dan fauna yang disediakan. Keusahawanan. tali. punchercorakdanalatkebersihandiri. KreativitidanInovatif.EMK : TeknologiMaklumat&Komunikasi. renda. Bahan Bantu Mengajar : Gam. laptop. model wau.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful