Ipak, ne mora se previ e brinuti jer je sve to normalno i prirodno.

No eli li se dobr o slagati s curama, bilo da te zanimaju kao potencijalne partnerice, bilo samo k ao frendice, evo malo savjeta o tome kako ih treba tretirati da bi dobio njihovu naklonost i postao omiljen u njihovom dru tvu. Nemoj varati. Cure prièaju o svemu pa je sigurno da æe to kad-tad saznati. Nikad ne propusti priliku reæi joj koliko je lijepa. Nemoj propustiti priliku poljubiti je pred svojim prijateljima. Ako se f rendovi smiju tome, to je znak da su ljubomorni. Dodiruj je, sve cure to vole. Znaèi, grli je i mazi je. Znaj da nije istina da veæina cura jede poput ptièica. Curama nije te ko platiti zajednièki raèun za pizzu ili sok, ali nemoj da to p ostane stalna praksa. Svaka cura voli dobiti tri stvari od deèka pli anog medu, njegovu ko ulju ili drugi komad odjeæe i dio nakita. Pobrini se da nakon izlaska sigurno doðe kuæi. Otprati je, nemoj je pu tati da sama ide doma. Ako joj netko ide na ivce, zauzmi se za nju. Dok razgovara s prijateljicama, privuci svoju curu bli e sebi. Nikada je nemoj udariti, pa makar to bilo samo iz zezancije i ako ona te be udari prva. Nikad, ba nikad! S vremena na vrijeme izaði s njom i njezinim frendicama, ona æe to jako cije niti. Budi princ arma s njezinim frendicama, princ pristojnosti s njezinim rodi teljima i svakako poèe kaj ljubimce ako ih ima. Nemoj se prepasti njezinog PMS-a niti smatrati da je to èudno. Budi pun ra zumijevanja. Ako slu beno hodate, predstavi je prijateljima. Jako æe se uvrijediti ako to ne uèini . Budi nje an. Zapamti njezin roðendan. Jao si ga tebi ako ga zaboravi ! Nemoj se marinirati u svom omiljenom mirisu, ali budi ugodno namirisan. Nemoj joj poklanjati gluposti za roðendan, Bo iæ i Valentinovo. Ne mora to bit i skup poklon, ali mora imati neku poruku. Ako misli da vam veza nema nikakve buduænosti, priznaj to to prije i nemoj j e zavlaèiti jer æe kasnije biti te e prekinuti. to ste dulje u vezi, to ti ona vi e vjeruje, a to znaèi vi e odgovornosti za te be. Budi oprezan s tim!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful