You are on page 1of 15

! H tn: !

12

VT L 12
L thuyt, bi tp t lun, trc nghim Chng 0. C hc vt rn
, , , , - ng hc vt rn - ng lc hc vt rn - Bo ton momen ng lng - Nng lng quay

TPHCM, 07/07/2013

Chng 0. C hc vt rn

CHNG I. C HC VT RN
BI 1. NG HC VT RN
- Nh th no l chuyn ng quay? - Chuyn ng quay ca mt vt rn c c trng bi nhng i lng no?

I. CHUYN NG QUAY
- Chuyn ng quay ca mt vt rn l chuyn ng m qu o ca cc im trn vt l cc ng trn ng tm. - Mi chuyn ng quay u phi c TRC QUAY v TM QUAY.

II.CC I LNG C TRNG CA CHUYN NG QUAY 1. Gc quay - Qung ng - Tt c cc im trn vt rn u qut cng mt gc trong cng mt khong thi gian.

s = R
2. Tc gc - Tc di
- Tc gc l gc qut c trong mt n v thi gian. K hiu: . n v: rad/s. - Tc di (vn tc) l qung ng trn i c trong mt n v thi gian. K hiu: v (m/s)

v = R

- Vect vn tc lun c phng tip tuyn vi qu o ti im ang xt.

3. Gia tc gc - Gia tc di
- Gia tc gc l i lng c trng cho s thay i tc gc. K hiu: . n v: rad/s2. - Gia tc di l i lng c trng cho s thay i nhanh chm ca vect vn tc.

* Gia tc php tuyn: c trng cho s thay i v phng, chiu ca vn tc.

an = R 2 * Gia tc tip tuyn: c trng cho s thay i v ln ca vn tc. at = R


- Trong bt k chuyn ng quay no cng lun c gia tc php tuyn.

Quay u khng i, = 0, at = 0

Quay bin i u , at khng i. Nu > 0: nhanh dn u.

III.CC CNG THC NG HC


Cng thc trung bnh:B Cng thc tc thi:B

B t

1 = t + 0 B = t 2 + 0t 2
2 2 0 = 2 .

Cng thc c lp vi thi gian:B Gc qut c trong giy th n:B

n = (n 0,5) + 0 T= 1 2 = f

Chu k trong chuyn ng quay u:B


3

Vt l 12

BI 2. NG LC HC VT RN
- Lm th no mt vt rn quay hoc dng quay? - S lin h gia chuyn ng quay ca vt rn v chuyn ng tnh tin hc?

I. MOMEN LC
- Momen lc l i lng c trng cho tc dng lm quay vt rn ca lc. - Momen ca lc F i vi trc quay O K hiu: MF/O. n v: N.m

M = F.d F /O
d: cnh tay n (m) F: ln ca lc (N)

- Nu lc c phng tip tuyn qu o --> M = F.R

II.MOMEN QUN TNH


- Momen qun tnh l i lng c trng cho mc qun tnh ca vt i vi chuyn ng quay quanh trc. K hiu: I. n v: kgm2

I = ( mR 2 )
m: khi lng thnh phn (kg) R: khong cch n trc (m)

- Ch : . Momen qun tnh ph thuc vo trc quay. . Momen qun tnh ca cc vt hnh dng khc nhau th khc nhau. - ngha: momen qun tnh cng cao, vt cng kh thay i tc quay.

M I

Phng trnh ng lc hc vt rn
: gia tc quay (rad/s2)

III.SO SNH CHUYN NG QUAY V CHUYN NG TNH TIN CHUYN NG QUAY F/O I = M/I IV.MT S MOMEN QUN TNH THNG DNG
vnh trn ng cht, bn knh r, khi lng m a ng cht, bn knh r, khi lng m hnh cu ng cht, bn knh R, khi lng m

CHUYN NG TNH TIN s v a F m a = F/m

I = mR 2
1 mR 2 2 2 I = mR 2 5 I=
d = MO

thanh thng ng cht, chiu di l, khi lng m, trc quay 1 u thanh thanh thng ng cht, chiu di l, khi lng m, trc quay chnh gia thanh mt cu ng cht, bn knh R, khi lng m

1 2 ml 3 1 I = ml 2 12 I=

I=

2 mR 2 3

nh l Huyghens:
4

I M = I O + md 2

Chng 0. C hc vt rn'

BI 3. MOMEN NG LNG - NG NNG VT RN


- i lng tng ng vi ng lng trong chuyn ng tnh tin l g? - Vt rn khi chuyn ng c mang nng lng hay khng?

I. MOMEN NG LNG
- Momen ng lng l i lng c trng cho chuyn ng quay ca vt rn.
K hiu: L. n v: kgm2/s

L = I
- Dng khc ca phng trnh ng lc hc

M=

dL dt

- Momen ng lng l mt i lng vect cng chiu vi tc gc.

II. NH LUT BO TON MOMEN NG LNG


- Trong mt h kn, tng momen ng lng c bo ton

I1 1 + I 2 2 = ( I1 + I 2 )
III.NG NNG CA VT RN
- Mt vt rn khi quay s mang nng lng. Nng lng c gi l NG NNG QUAY - Cng thc tnh ng nng quay

Wd =
- Nu vt rn va quay va chuyn ng tnh tin

1 2 I 2

W=

1 2 1 2 I + mv 2 2

- Lin h gia ng nng v momen ng lng

L2 Wd = 2I

Vt l 12

STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Cu hi Cng thc tnh tc gc trung bnh ca vt rn (n v) Khi no vt rn quay nhanh dn u/chm dn u? Phng trnh ng hc ca chuyn ng quay. Phng trnh tc gc ca chuyn ng quay. H thc c lp trong chuyn ng quay. Khi vt rn quay u, gia tc gc nh th no? iu kin v momen lc vt rn quay u? Cng thc gia tc hng tm (php tuyn)? Cng thc gia tc tip tuyn? Cng thc gia tc ton phn? ngha gia tc hng tm? ngha gia tc tip tuyn? Cng thc lin h gia tc gc v tc di? Hai im trn vt rn, khc nhau bn knh, so snh tc gc v tc di ca hai im ny khi vt rn quay u? Momen lc l g? Cng thc tnh momen qun tnh (n v) Phng trnh ng lc hc ca vt rn quay. Vi iu kin no ca momen lc th gia tc gc bng 0? Khi mt momen lc khng i tc dng vo mt vt c trc quay c nh, i lng no thay i? i lng no khng i? Khi momen lc tc dng khng i, trong cc i lng: gc quay c (pt chuyn ng), tc gc, gia tc gc, i lng no l hm bc nht i vi thi gian? Hm bc 2? Khi momen lc tc dng bng 0, trong cc i lng: gc quay c (pt chuyn ng), tc gc, gia tc gc, i lng no l hm bc nht i vi thi gian? Hm bc 2? Cng thc tnh momen ng lng (n v). Pht biu nh lut bo ton ng lng. Vit biu thc nh lut bo ton ng lng cho trng hp 2 a ang quay nhp lm mt. Mt ngi cm t, gi ngang tay ng trn bn xoay ang quay, t nhin thu t m vo ngi, tc gc tng hay gim? Cng thc tnh ng nng quay. (c 2 dng) Khi bn knh quay tng gp i th ng nng thay i nh th no? Khi gia tc tip tuyn bng gia tc hng tm th tc gc lc tnh nh th no? Khi momen lc tc dng bng 0, gia tc tip tuyn v gia tc php tuyn c gi tr nh th no? Khi momen lc tc dng khng i, gia tc tip tuyn v gia tc php tuyn c gi tr nh th no? Khi vt quay nhanh dn u, momen lc c gi tr m hay dng? Khi no c lc tc dng nhng momen lc vn bng 0?

Chng 0. C hc vt rn'

C0

NG HC VT RN

TL1

1 Roto ca mt ng c quay u vi tc 3000 vng/pht. Trong 20 s, roto ny quay c mt gc bao nhiu radian? 2 Mt bnh quay nhanh dn u vi gia tc gc 0,5 rad/s2. Ti thi im ban u, xe c tc gc 3 rad/s. Hi sau 6 s, tc gc l vo nhiu? 3 T trng thi ng yn, mt bnh xe bt u quay nhanh dn u. Sau 2 s, tc gc t c l 3 vng/s. Gia tc ca gc ca bnh xe ny l bao nhiu? 4 Mt cnh qut di 22 cm ang quay vi tc 15,92 vng/s th bt u quay chm dn u v dng li sau 10 s. Gia tc tip tuyn ca mt im vnh qut c ln bao nhiu? 5 Ti thi im ban u, mt vt rn bt u quay quanh mt trc c nh xuyn qua vt vi gia tc khng i. Sau 4 s n quay c mt gc 20 rad. Gc m vt rn quay c trong 6 s k t lc bt u l bao nhiu? 6 Mt bnh ang quay vi tc 3000 vng/pht th bt u quay chm dn u vi gia tc gc c ln bng 20 rad/s2. Tnh t lc bt u quay chm dn u, sau khong bao lu th bnh dng li? 7 Mt bnh xe c ng knh 50 cm quay nhanh dn u t trng thi ng yn, sau 4 s th tc gc t 120 vng/pht. Gia tc hng tm ca im vnh bnh xe sau khi tng tc c 2 s t trng thi ng yn l bao nhiu? 8 Mt vt rn ang quay quanh mt trc c nh xuyn qua vt vi tc gc 20 rad/s th bt u quay chm dn u v dng li sau 4 s. Gc m vt rn quay c 1 s cui cng trc khi ngng li l bao nhiu? 9 T trng thi ngh, mt a bt u quay quanh trc c nh ca n vi gia tc khng i. Sau 10 s, a quay c mt gc 50 rad. Gc m a quay c trong 10 s tip theo l bao nhiu? 10 Mt bnh xe quay nhanh dn u t trng thi ngh. Bit rng trong giy u tin bnh xe quay c gc 1 rad. Gc m bnh xe quay c trong giy th 10 l bao nhiu? 11 Mt vt rn quay quanh mt trc c nh xuyn qua vt vi phng trnh ta gc: = 1,5 + 0,5t (rad;s). Mt im trn vt v cch trc quay khong r = 4 cm th c tc di bng bao nhiu? 12 Mt vt rn quay quanh trc c nh xuyn qua vt. Gc quay ca vt rn bin thin theo phng trnh: = 2 + 2t + t2 (rad;s). Mt im trn vt rn v cch trc quay khong r = 10 cm th c tc di bng bao nhiu vo thi im t = 1 s? 13 Mt cnh qut di 20 cm, quay vi tc gc khng i l 90 rad/s. Gia tc hng tm mt im cnh qut bng bao nhiu? 14 Tc gc ca kim gi, kim pht, kim giy ca ng h l bao nhiu? 15 Mt cnh qut ang quay vi tc 15,92 vng/s th bt u quay chm dn u v dng li sau 10 s. Gia tc gc ca cnh qut c ln bao nhiu? 16 Bnh ca mt ng c t lc khi ng n lc t tc gc 140 rad/s phi mt 2,5 s. Bit bnh quay nhanh dn u. Gc quay ca bnh trong thi gian trn bng bao nhiu? 17 Mt bnh xe c ng knh 4 m quay vi gia tc gc khng i 4 rad/s2 t trng thi ngh. Sau 2 s, gia tc hng tm v gia tc tip tuyn ca mt im trn vnh bnh xe l bao nhiu? 18 Mt vt rn quay quanh mt trc c nh xuyn qua vt. Gc quay ca vt rn bin thin theo phng trnh: = + t + t2 (rad;s). Mt im nm trn vt rn v cch trc quay khong r = 10 cm th gia tc di c ln bng bao nhiu vo thi im t = 1 s? 19 Mt vt rn quay quanh mt trc c nh i qua vt c phng trnh chuyn ng = 10 + t2 (rad;s). Tc gc v gc m vt quay c sau thi gian 5 s k t thi im t = 0 l bao nhiu? 20 Mt bnh xe quay nhanh dn u t trng thi ngh. Khi gia tc tip tuyn ca im trn vnh bnh xe bng vi gia tc hng tm ca n th bnh xe quay c gc bao nhiu? 21 Mt cht im chuyn ng trn c tc gc ban u 0 = 120 rad/s quay chm dn vi gia tc khng i bng 4,0 rad/s2 quanh trc i xng vung gc vi vng trn. Cht im s dng li sau bao lu v gc quay c l bao nhiu? 22 Mt xe ua bt u chy trn mt ng ua hnh trn bn knh 320 m. Xe chuyn ng nhanh dn u, c sau mt giy tc ca xe li tng thm 0,8 m/s. Ti v tr trn qu o m ln ca hai gia tc hng tm v tip tuyn bng nhau, tc ca xe l bao nhiu? 23 Mt bnh xe ang quay vi tc gc 20 rad/s th bt u quay chm dn u. Sau 8s bnh xe dng li. S vng quay c ca bnh xe l bao nhiu? 24 Mt ngi p xe khi hnh t c tc 15 km/h trong 20s, bit ng knh ca bnh xe bng 1m. Gia tc gc trung bnh ca lp xe l bao nhiu? 25 Mt bnh xe ng knh 4m quay vi mt gia tc gc khng i bng 4 rad/s2. Lc t = 0, bnh xe nm yn. Lc t = 2s, Gia tc tip tuyn v gia tc php tuyn ca im P nm trn vnh xe l bao nhiu? B 7

Vt l 12

C0

NG LC HC VT RN

TL2

1 Hai cht im c khi lng 1 kg v 2 kg c gn hai u ca mt thanh nh c chiu di 1 m. Momen qun tnh ca h i vi trc quay i qua trung im ca thanh v vung gc vi thanh c gi tr bng bao nhiu? 2 Hai cht im c khi lng m v 4 m c gn hai u ca mt thanh nh c chiu di l. Vit cng thc tnh momen qun tnh ca h i vi trc quay i qua trung im v vung gc vi thanh. 3 Mt thanh thng ng cht OA c chiu di l, khi lng M, c th quay quanh mt trc c nh qua O v vung gc vi thanh. Ngi ta gn vo u A mt cht im m = M/3. Momen qun tnh ca h i vi trc qua O c tnh bng cng thc g? 4 Mt thanh cng ng cht c chiu di l, khi lng m quay quanh trc i qua trung im v vung gc vi thanh. Cng thc tnh momen qun tnh ca thanh i vi trc l 1/12.ml2. Gn cht im c khi lng m/3 vo mt u thanh. Vit cng thc tnh momen qun tnh ca thanh ny. 5 Mt rng rc c bn knh 20 cm, c momen qun tnh 0,04 kg.m2 i vi trc ca n. Rng rc chu tc dng bi mt lc khng i 1,2 N tip tuyn vi vnh. Lc u rng rc ng yn. B qua mi lc cn. a. Xc nh ln momen qun tnh ca lc. b. Tc gc ca rng rc sau khi quay c 5 s l bao nhiu? 6 Mt rng rc c bn knh 10 cm, c momen qun tnh 0,02 kg.m2 i vi trc ca n. Rng rc chu tc dng bi mt lc khng i 0,8 N tip tuyn vi vnh. Lc u rng rc ng yn. B qua mi lc cn. Gc m rng rc quay c sau 4 s k t lc tc dng lc l bao nhiu? 7 Mt bnh xe c momen qun tnh i vi trc quay c nh 6 kg.m2, ang ng yn th chu tc dng ca mt momen lc 30 N.m i vi trc quay. B qua mi lc cn. K t lc bt u quay, sau bao lu bnh xe t tc gc 100 rad/s? 8 Mt bnh ang quay u vi tc gc 200 rad/s. Tc dng mt momen hm khng i 50 N.m v bnh th n quay chm dn u v dng li sau 8 s. Tnh momen qun tnh ca bnh i vi trc quay. 9 Mt bnh ang quay u vi tc 3000 vng/pht. Tc dng mt momen hm khng i 100 N.m vo bnh th n quay chm dn u v dng li sau 5 s. Tnh momen qun tnh ca bnh i vi trc quay. 10 Mt a trn phng, ng cht c khi lng 2 kg v bn knh 0,5 m. Momen qun tnh ca a trn phng i vi trc qua tm i xng v vung gc mi mt phng a c cng thc 1/2.mR2. T trng thi ngh, a bt u quay xung quanh trc di tc dng ca mt lc tip tuyn vi mp ngoi v ng phng vi a. B qua lc cn. Sau 3 s, a quay c 36 rad. ln ca lc ny l bao nhiu? 11 Mt a trn c bn knh 10 cm, c trc quay c nh i qua tm, ang ng yn. Nu tc dng vo vnh a mt lc theo phng tip tuyn c ln 150 N th a quay nhanh dn u vi gia tc gc c ln 3 rad/s2. Sau mt khong thi gian, ta ngng tc dng lc ni trn th sau a chuyn ng quay vi gia tc gc c ln bao nhiu? Bit momen lc ma st tc dng ln a c ln lun khng i l 3 N.m. 12 Mt rng rc c trc quay nm ngang c nh, bn knh R, khi lng m. Mt si dy khng gin c khi lng khng ng k, mt u qun quanh rng rc, u cn li treo mt vt khi lng cng bng m. Bit dy khng trt trn rng rc. B qua ma st ca rng rc vi trc quay v sc cn ca mi trng. Cho momen qun tnh ca rng rc i vi trc quay l 1/2.mR2 v gia tc ri t do l g. Gia tc ca vt khi n c th ri l bao nhiu? 13 Mt a c ng cht, khi lng 0,5 kg, bn knh 10 cm, c trc quay i qua tm a v vung gc vi a, ang ng yn. Tc dng vo a mt momen lc khng i 0,04 N.m. Tnh gc m a quay c sau 3 s k t lc tc dng momen lc. 14 Mt a c ng cht, khi lng 0,2 kg, bn knh 10 cm, c trc quay i qua tm a v vung gc vi a, ang ng yn. Tc dng vo a mt momen lc khng i 0,02 N.m. Tnh qung ng m mt im trn vnh a i c sau 4 s k t lc tc dng momen lc. 15 Mt qu cu c, ng cht, khi lng 2 kg, bn knh 10 cm. Qu cu c trc quay c nh i qua tm. Cng thc tnh momen qun tnh ca qu cu l 2/5mR2. Qu cu ang ng yn th chu tc dng ca mt momen lc 0,2 N.m. Gia tc gc m qu cu thu c l bao nhiu? 16 Mt rng rc c momen qun tnh bng 0,4 kg.m2 ang quay vi tc bng 3 rad/s. Momen cn tng cng tc dng ln rng rc bng 0,2 N.m. Tm momen ko cn tc dng vo rng rc n t tc gc bng 7 rad/s sau khi quay c gc bng 5 rad.
8

Chng 0. C hc vt rn'

17 Mt rng rc c bn knh 10cm, c m men qun tnh 0,02 kgm2 i vi trc quay ca n. Rng rc chu tc dng bi mt lc khng i 0,8 N tip tuyn vi vnh. Lc u rng rc ng yn, b qua mi lc cn. Gc m rng rc quay c sau 4 s k t lc tc dng lc l bao nhiu? 18 Mt bnh xe nhn mt gia tc gc 5 rad/s2 trong 8 giy di tc dng ca momen ngoi lc v momen lc ma st. Sau momen ngoi lc ngng tc dng, bnh xe chuyn ng chm dn u v dng li sau 10 vng quay. Cho bit momen qun tnh ca bnh xe quay quanh trc I = 0,85 kgm2. Momen ngoi lc tc dng ln bnh xe l bao nhiu? 19 Mt v lng hnh a trn c khi lng m = 500 kg, bn knh r = 20 cm ang quay quanh trc ca n vi vn tc n = 480 vng/pht. Tc dng mt mmen hm ln v lng v n qua c 200 vng th dng li. Tnh momen hm ny? 20 Mt rng rc nh bn knh 5 cm, c trc quay nm ngang i qua khi tm ca n, mmen qun tnh 2,5.10-3 kgm2. Bn ngoi c cun mt si dy nh khng dn, u dy buc mt vt nh trng lng 30 N. Ban u gi vt cch mt t 4 m. Th vt ri khng vn tc u v tr va nu, khi dy bt u cng n s ko rng rc quay. Tnh tc ca rng rc khi vt va chm t. Cho g = 10 m/s2. 21 Tc dng mt lc c momen bng 0,8N.m ln cht im chuyn ng theo qu o trn lm cht im c gia tc gc > 0. Khi gia tc gc tng 1 rad/s2 th momen qun tnh ca cht im i vi trc quay gim 0,04 kgm2. Gia tc gc l bao nhiu? 22 Mt rng rc c bn knh 20 cm c momen qun tnh 0,04 kgm2 i vi trc ca n. Rng rc chu mt lc khng i 1,2 N tip tuyn vi vnh. Lc u rng rc ng yn. Xc nh tc gc ca rng rc sau 5 giy chuyn ng. 23 Mt bnh xe chu tc dng ca mt momen lc M1 khng i. Tng ca momen M1 v momen lc ma st c gi tr bng 24 Nm. Trong 5 s u, tc gc ca bnh xe bin i t 0 rad/s n 10 rad/s. Momen qun tnh ca bnh xe i vi trc l bao nhiu? 24 Mt bnh xe nhn c mt gia tc gc 5 rad/s2 trong 8 giy di tc dng ca mt momen ngoi lc v momen lc ma st. Sau , do momen ngoi lc ngng tc dng, bnh xe quay chm dn u v dng li sau 10 vng quay. Bit momen qun tnh ca bnh xe i vi trc quay l 0,85 kg.m2. Momen ngoi lc c gi tr bao nhiu? 25 Mt bnh xe chu tc ng ca mt momen lc M1 khng i. Tng ca momen M1 v momen lc ma st c gi tr bng 24 Nm. Trong 5 s u; tc gc ca bnh xe bin i t 0 rad/s n 10 rad/s. Sau momen M1 ngng tc dng, bnh xe quay chm dn v dng hn li sau 50 s. Gi s momen lc ma st l khng i sut thi gian bnh xe quay. Xc nh momen lc M1. 26 Mt vn ng vin nhy cu khi ri vn cu nhy lm bin i tc gc ca mnh t 0 n 4,2 rad/s trong 200ms . Momen qun tnh ca ngi l 15 kgm2. Gia tc gc trong c nhy v momen ngoi lc tc ng trong lc qua l. 27 Mt a c bn knh 0,25 m c th quay quanh trc i xng i qua tm ca n: Mt si dy mnh, nh c qun quanh vnh a. Ngi ta ko u si dy bng mt lc khng i 12 N. Hai giy sau k t lc bt u tc dng lc lm quay, tc gc ca a bng 24 rad/s. Momen lc tc dng ln a v gia tc gc ca a l bao nhiu?

Vt l 12

C0

NG LNG - NNG LNG

TL3

1 Mt vt c momen qun tnh 0,72 kg.m2 quay u 10 vng trong 1,8 s. Momen ng lng ca vt c ln bao nhiu? 2 Mt a quay quanh trc ca n t trng thi ngh nh tc dng ca mt momen lc c ln 10 N.m. Sau 3 s k t lc bt u quay, momen ng lng ca a l bao nhiu? B qua mi ma st. 3 Mt a trn ng cht c bn knh 50 cm, khi lng 2 kg quay u trong mt phng ngang vi tc 60 vng/pht quanh trc thng ng i qua tm a. Tnh momen ng lng ca a i vi trc quay . 4 Mt thanh cng c chiu di 1,0 m, khi lng khng ng k. Hai u ca thanh c gn hai cht im c khi lng ln lt l 2 kg v 3 kg. Thanh quay u trong mt phng ngang quanh trc c nh thng ng i qua trung im ca thanh vi tc gc 10 rad/s. Momen ng lng ca thanh l bao nhiu? 5 Mt bn trn bn knh 1 m, c momen qun tnh l 130 kg.m2, mp bn c mt ngi khi lng 70 kg ang ng. Cho bn quay u quanh trc thng ng i qua tm vi tc 1 vng/s. Nu ngi ny di vo tm bn th tc ca bn l bao nhiu? Momen qun tnh ca ngi c tnh nh momen qun tnh ca mt cht im. 6 Mt bn trn phng nm ngang bn knh 0,5 m c trc quay c nh thng ng i qua tm bn. Momen qun tnh ca bn i vi trc quay ny l 2 kg.m2. Bn ang quay u vi tc gc 2,05 rad/ s th ngi ta t nh mt nh khi lng 0,2 kg vo mp bn v vt dnh cht vo . B qua ma st trc quay v sc cn ca mi trng. Tc gc ca h bng bao nhiu? 7 Mt h hai a ging nhau ng trc c t tch ri nhau ang quay vi tc gc ln lt l 2 rad/ s v 3 rad/s. a hai a dnh vo nhau. Xc nh tc gc ca hai a ny lc sau. 8 Mt h hai a ng trc c t tch ri nhau, ang quay cng tc gc 2 rad/s. Mt a c bn knh gp i a cn li. a hai a dnh vo nhau. Xc nh tc gc ca hai a ny lc sau. 9 Mt din vin ma ba l ang vo ng tc quay trn. Ban u ngi ny ang quay trn vi tc 4 vng/pht v si tay di 1 m. Sau , din vin ny thu tay li si tay ch cn 0,4 m. Hi tc quay lc ny l bao nhiu vng mt pht? 10 Mt h hai a ng trc ang t dnh vo nhau c momen qun tnh ln lt l 4 kg.m2 v 2 kg.m2. C h ang quay u vi tc gc l 4 rad/s. Sau hai a t ngt tch nhau ra. Bit rng a 1 sau c tc gc l 2 rad/s. Xc nh tc gc ca a 2. 11 Mt h hai a ng trc ang t tch ri c momen qun tnh ln lt l I1 v I2. Tc quay ca hai a ny l 1 v 2. Khi hai a dnh vo nhau, xc nh cng thc tnh tc quay ca h hai a ny lc sau. 12 Mt thanh nh di 100 cm quay u trong mt phng ngang xung quanh trc i qua trung trc ca thanh. Hai u thanh c gn hai cht im c khi lng 3 kg v 2 kg. Tc ca mi cht im l 18 km/h. Mmen ng lng ca thanh l bao nhiu? 13 Mt a c mmen qung tnh i vi trc quay ca n l 12kgm2. a chu tc dng ca mmen lc 1,6 N.m, sau 33 s k t lc chuyn ng mmen ng lng ca n l bao nhiu? 14 Vt 1 hnh tr c momen qun tnh I1 v tc gc 1 i vi trc i xng ca n. Vt 2 hnh tr, ng trc vi vt 1; c momen qun tnh I2 i vi trc v ng yn khng quay nh hnh v. Vt 2 ri xung dc theo trc v dnh vo vt 1. H hai vt quay vi tc gc . Tc gc l bao nhiu? 15 Mt bnh c momen qun tnh 3 kg.m2, quay u vi tc 3000 vng/pht. ng nng quay ca bnh l bao nhiu? 16 Mt thanh ng cht, tit din u, khi lng 0,2 kg, di 0,5 m quay u quanh mt trc thng ng i qua trung im v vung gc vi thanh vi tc 120 vng/pht. ng nng quay ca thanh l bao nhiu? 17 Mt thanh ng cht ang quay u quanh trc c momen qun tnh i vi trc quay l 2 kg.m2. Khi , ngi ta thy ng lng ca thanh l 10 kg.m2/s. ng nng ca thanh l bao nhiu? 18 Mt vt ng vin trt bng ngh thut ang thc hin ng tc xoay ngi quanh trc thng ng i qua trng tm. Lc u ngi ny dang rng hai tay th quay u vi tc gc 1 = 5 rad/s. Sau ngi thu tay li th quay u vi tc 2 = 15 rad/s. T s ng nng trc v sau l bao nhiu?

10

Chng 0. C hc vt rn'

19 Hai bnh xe A v B quay xung quanh trc i qua tm ca chng ti vi cng ng nng quay, tc gc ca bnh xe A gp ba ln tc gc ca bnh xe B. Momen qun tnh i vi trc quay qua tm ca A v B ln lt l IA v IB. T s IB/IA c gi tr bao nhiu? 20 Hai a trn c cng momen qun tnh i vi trc quay i qua tm ca cc a. Lc u, a 2 ng yn, a 1 quay vi tc gc 0. Ma st trc quay nh khng ng k. Sau , cho hai a dnh vo nhau, h quay vi tc gc . ng nng ca h hai a lc sau so vi lc u nh th no? 21 T trng thi ngh, mt bnh quay nhanh dn u vi gia tc gc 40 rad/s2. Tnh ng nng quay m bnh t c sau 5 s k t lc bt u quay. Bit momen qun tnh ca bnh i vi trc quay l 3 kg.m2. 22 Mt a trn ang quay u vi tc gc 1 th ng lng ca n l 4 kg.m2/s. Sau tc gc ca vt tng ln l 2 th ng lng ca n by gi l 6 kg.m2/s. Xc nh t s ng nng W1/W2. 23 Hai bnh xe A v B ang quay vi ng nng WA = 3WB, tc gc A = 3B. T s momen ng lng ca A v B l bao nhiu? 24 Mt mmen lc 30 Nm tc dng vo bnh xe c mmen qun tnh i vi trc bnh xe l 2 kgm2. Nu bnh xe quay nhanh dn u t trng thi ngh th ng nng ca n thi im 10 s l bao nhiu? 25 Mt momen lc 30 Nm tc dng ln mt bnh xe c momen qun tnh 2 kgm2. Nu bnh xe bt u quay t trng thi ngh th sau 10 s n c ng nng bao nhiu? 26 tng tc t trng thi ng yn, mt bnh xe tiu tn mt cng 1000 J. Bit momen qun tnh ca bnh xe l 0,2 kgm2. B qua cc lc cn. Tc gc bnh xe t c l bao nhiu? 27 Rto ca mt my bay trc thng lm quay ba cnh qut lp vi nhau cc gc 120. Coi mi cnh qut nh mt thanh ng cht di 5,3 m, khi lng 240 kg. Rto quay vi tc 350 vng/pht. ng nng ca c b cnh qut l bao nhiu? 28 Tri t c xem l khi ng cht c bn knh 6400km v khi lng 6.1024 kg. Momen qun tnh ca Tri t i vi trc quay Bc Nam v ng nng ca Tri t trong chuyn ng t quay l bao nhiu? 29 Mt bnh xe c I = 0,4 kgm2 ang quay u quanh mt trc. Nu ng nng quay ca bnh xe l 80 J th momen ng lng ca bnh xe i vi trc ang quay l bao nhiu?

11

Vt l 12

C0

N TP HT CHNG

TN1

1 Vt rn chuyn ng quay quanh trc c nh di tc dng ca momen lc khng i. Mt im trn vt rn cch trc quay on r, c i lng no khng ph thuc vo r? A. Gia tc tip tuyn.B B B. Gia tc gc. C. Gia tc hng tm.B B D. Gia tc ton phn. 2 Trong chuyn ng quay u, mt cht im vnh c th c gia tc no? A. gia tc gc, gia tc tip tuyn, gia tc php tuyn. B. gia tc tip tuyn. C. gia tc php tuyn. D. gia tc gc, gia tc tip tuyn. 3 Pht biu no sau y l sai i vi chuyn ng quay u cu vt rn quanh mt trc? A. Tc gc l mt hm bc nht i vi thi gian. B. Phng trnh chuyn ng l mt hm bc nht i vi thi gian. C. Trong nhng khong thi gian bng nhau vt quay c nhng gc bng nhau. D. Gia tc gc ca vt bng khng. 4 Pht biu no sai khi ni v momen qun tnh ca mt vt rn i vi trc quay c nh. Momen qun tnh ca vt rn A. c trng cho mc qun tnh ca vt rn trong chuyn ng quay. B. tu thuc vo v tr trc quay. C. ph thuc vo khi lng vt. D. c th dng, c th m tu thuc vo chiu quay. 5 Cc vn ng vin nhy cu xung nc c ng tc "b gi" tht cht trn khng l nhm A. gim mmen qun tnh tng tc quay. B. tng mmen qun tnh tng tc quay. C. gim mmen qun tnh tng mmen ng lng. D. tng mmen qun tnh gim tc quay. 6 Tm pht biu sai v chuyn quay vt rn quanh mt trc c nh. A. Mi im trn vt (khng nm trn trc quay) u quay c cng mt gc trong cng mt khong thi gian. B. Gia tc tip tuyn c trng cho s thay i ca vn tc v ln. C. Mi im trn vt (khng nm trn trc quay) u c cng tc gc. D. Gia tc hng tm c trng cho s thay i ca vn tc v hng v ln. 7 Mt vn ng vin nhy cu, khi thc hin c nhy, i lng no sau y khng thay i khi ngi ang nho ln trn khng? (b qua sc cn khng kh) A. ng nng quay ca ngi quanh trc i qua khi tm. B. Mmen qun tnh ca ngi i vi trc quay i qua khi tm. C. Mmen ng lng ca ngi i vi khi tm. D. Tc quay ca ngi . 8 Khi mt vt rn quay quanh 1 trc c nh gia tc gc ca vt s khng i khi A. momen lc tc dng ln vt bng khng. B B. momen lc tc dng ln vt l khng i. C. momen qun tnh ca vt l khng i. B D. momen qun tnh ca vt bng khng. 9 Trong trng hp no sau y, vt quay bin i u? A. ln tc gc khng i.B B. ln tc di khng i. C. ln gia tc gc khng i.B D. ln gia tc hng tm khng i. 10 Trong chuyn ng quay bin i u mt im trn vt rn, vect gia tc ton phn (tng vect gia tc tip tuyn v vect gia tc hng tm) ca im y A. c ln khng i. B B B. c hng khng i. C. c hng v ln khng i. B D. lun lun thay i. 11 Xt mt vt rn ang quay quanh mt trc c nh vi tc gc . Kt lun no sau y l ng? A. Tc gc tng hai ln th ng nng quay tng hai ln. B. Mmen qun tnh tng hai ln th ng nng quay tng hai ln. C. Tc gc gim hai ln th ng nng gim hai ln. D. Momen qun tnh gim hai ln th ng nng quay gim bn ln. 12 i lng no sau y c th bng khng khi vt rn quay quanh mt trc vung gc? A. Gia tc php tuyn.B B B. Gia tc ton phn. C. Gia tc tip tuyn.B B D. Tc gc.
12

Chng 0. C hc vt rn'

13 Trong trng hp no sau y, vt quay bin i u? A. ln tc gc khng i.B B. ln tc di khng i. C. ln gia tc gc khng i.B D. ln gia tc hng tm khng i. 14 Mt vt rn ang quay chm dn u quanh mt trc c nh xuyn qua vt th A. tc gc lun c gi tr m.B B. tch tc gc v gia tc gc l s m. C. tch tc gc v gia tc gc l s dng.B D. gia tc gc lun c gi tr m. 15 Pht biu no di y l sai? A. Momen lc dng lm vt quay c trc quay c nh quay nhanh ln, momen lc m lm cho vt c trc quay c nh quay chm i. B. Du ca momen lc ph thuc vo chiu quay ca vt. C. Tu theo chiu dng c chn ca trc quay, du ca momen ca cng mt lc i vi trc c th l dng hay m. D. Momen lc i vi mt trc quay c cng du vi gia tc gc m lc gy ra cho vt. 16 Momen ng lng ca vt rn chuyn ng quay quanh trc c nh l i lng A. lun khng i.B B B. khng ph thuc vo khi lng ca vt. C. ph thuc vo tc gc ca vt. B D. lun dng. 17 i lng no sau y c th bng khng khi vt rn quay quanh mt trc vung gc? A. Gia tc php tuyn.B B B. Gia tc ton phn. C. Gia tc tip tuyn.B B D. Tc gc. 18 Mt cht im chuyn ng trn xung quanh mt trc c mmen qun tnh i vi trc l I. Kt lun no sau y l khng ng? A. Tng khi lng ca cht im ln hai ln th mmen qun tnh tng ln hai ln. B. Tng khong cch t cht im n trc quay ln hai ln th mmen qun tnh tng 2 ln. C. Tng khong cch t cht im n trc quay ln hai ln th mmen qun tnh tng 4 ln. D. Tng ng thi khi lng ca cht im ln hai ln v khong cch t cht im n trc quay ln hai ln th mmen qun tnh tng 8 ln. 19 Pht biu no sau y l ng? A. Khi mt vt rn chuyn ng tnh tin thng th mmen ng lng ca n i vi trc quay bt k khng i. B. Mmen qun tnh ca vt i vi mt trc quay l ln th mmen ng lng ca n i vi trc cng ln. C. i vi mt trc quay nht nh nu mmen ng lng ca vt tng 4 ln th mmen qun tnh ca n cng tng 4 ln. D. Mmen ng lng ca mt vt bng khng khi hp lc tc dng ln vt bng khng. 20 Chn cu ng A. Khi gia tc gc m v tc gc dng th vt quay nhanh dn. B. Khi gia tc gc dng v vn tc gc dng th vt quay nhanh dn. C. Khi gia tc gc m v tc gc m th vt quay chm dn. D. Khi gia tc gc dng v tc gc m th vt quay nhanh dn. 21 Chn cu ng v mmen qun tnh ca cht im. A. Khi khi lng ca vt tng 2 ln, khong cch t trc quay n vt gim 2 ln th momen qun tnh khng i. B. Khi khi lng ca vt tng 2 ln, khong cch t trc quay n vt tng 2 ln th momen qun tnh tng 4 ln. C. Khi khi lng ca vt gim 2 ln, khong cch t trc quay n vt tng 2 ln th momen qun tnh khng i. D. Khi khi lng ca vt tng 2 ln, momen qun tnh c gi tr c th khong cch t vt n trc quay gim 2 ln. 22 my bay ln thng, ngoi cnh qut ln pha trc cn c mt cnh qut nh pha ui. Cnh qut nh ny c tc dng l A. lm tng tc ca my bay. B B. gim sc cn khng kh tc dng ln my bay. C. gi cho thn my bay khng quay. B D. to lc nng nng pha ui. 23 Mt ngi ng trn mt chit gh ang quay hai tay cm hai qu t. Khi ngi ny dang tay theo phng ngang, ngi ny gh quay vi tc gc 1. Sau ngi co tay li ko hai qu t vo gn st vai. Tc gc mi ca h gh + ngi s A. tng ln. B B B. gim i. C. lc u tng sau gim dn n 0. B D. Lc u gim sau bng 0.
B 13

Vt l 12

24 Mt vt rn quay quanh trc c nh vi gia tc gc > 0 khng i. Vt ny ang quay A. u. B B. nhanh dn u. B C. chm dn u. B D. bin i u. 25 Gi M l momen ca lc F i vi trc quay (), M trit tiu khi phng ca lc F A. trc giao vi (). B B B. hp vi () gc 45. C. song song hoc i qua (). B D. hp vi () gc 90. 26 Mt vt rn quay quanh mt trc i qua vt. Kt lun no sau y l sai? A. ng nng ca vt rn bng na tch momen qun tnh vi bnh phng tc gc. B. im trc quay i qua khng chuyn ng. C. Cc cht im ca vt vch nhng cung trn bng nhau trong cng thi gian. D. Cc cht im ca vt c cng tc gc. 27 Mt bnh xe nhn mt gia tc gc 5 rad/s2 trong 8 giy di tc dng ca momen ngoi lc v momen lc ma st. Sau momen ngoi lc ngng tc dng, bnh xe chuyn ng chm dn u v dng li sau 10 vng quay. Cho bit momen qun tnh ca bnh xe quay quanh trc I = 0,85 kgm2. Momen ngoi lc tc dng ln bnh xe l A. 10,83 Nm.B B. 5,08 Nm. B C. 25,91 Nm.B D. 15,08 Nm. 28 Mt a c ng cht c dng hnh trn bn knh R ang quay trn u quanh trc ca n. T s gia gia tc hng tm ca im N trn vnh a v im M cch trc quay mt khong bng na bn knh ca a l A. 1/2. B B. 1. B C. 2. B D. 4. 29 Mt bnh xe c ng knh 4 m quay vi gia tc gc khng i 4 rad/s2 t trng thi ngh. Sau 2 s, gia tc hng tm v gia tc tip tuyn ca mt im trn vnh bnh xe l A. 64 m/s2; 16 m/s2.B B. 16 m/s2; 8 m/s2.B C. 128 m/s2; 16 m/s2. B D. 128 m/s2; 8m/s2. 30 Phng trnh to gc theo thi gian t no sau y m t chuyn ng quay nhanh dn u ca mt cht im ngc chiu dng qui c? A. = 5 - 4t + t2 (rad, s).B B B. = 5 + 4t - t2 (rad, s). 2 C. = -5 + 4t + t (rad, s). B D. = -5 - 4t - t2 (rad, s). 31 Bit m men qun tnh ca bnh xe i vi trc quay l 12 kgm2. Bnh xe quay vi tc gc khng i v quay c 600 vng trong mt pht. ng nng quay ca bnh xe l A. 376,28 J.B B. 23663 J.B C. 47326 J.B D. 2160000 J. 32 Mt a c ng cht, khi lng 0,5 kg, bn knh 10 cm, c trc quay i qua tm a v vung gc vi a, ang ng yn. Tc dng vo a mt momen lc khng i 0,04 N.m. Tnh gc m a quay c sau 3 s k t lc tc dng momen lc. A. 72 rad. B B. 36 rad. B C. 24 rad. B D. 48 rad. 33 Mt bnh xe c ng knh 4m quay vi gia tc gc khng i 4 rad/s2, t0 = 0 l lc bnh xe bt u quay. Vn tc di ca mt im P trn vnh bnh xe thi im t = 2 s l A. 16 m/s. B B. 18 m/s. B C. 20 m/s. B D. 24 m/s. 34 Mt a c ng cht, khi lng 0,2 kg, bn knh 10 cm, c trc quay i qua tm a v vung gc vi a, ang ng yn. Tc dng vo a mt momen lc khng i 0,02 N.m. Qung ng m mt im trn vnh a i c sau 4 s k t lc tc dng momen lc l A. 16 m. B B. 8 m. B C. 32 m. B D. 24 m. 35 Mt thanh thng ng cht OA c chiu di l, khi lng M, c th quay quanh mt trc c nh qua O v vung gc vi thanh. Ngi ta gn vo u A mt cht im m = M/3. Momen qun tnh ca h i vi trc qua O l A. .B B. .B C. Ml2.B D. . 36 Tc dng mt mmen lc M = 0,32 Nm ln mt cht im chuyn ng trn mt ng trn lm cht im chuyn ng vi gia tc gc khng i = 2,5 rad/s2. Bn knh ng trn l 40 cm th khi lng ca cht im l A. 1,5 kg. B B. 1,2 kg. B C. 0,8 kg. B D. 0,6 kg. 37 Mt bnh xe c ng knh 50 cm quay nhanh dn u t trng thi ng yn, sau 4 s th tc gc t 120 vng/pht. Gia tc hng tm ca im vnh bnh xe sau khi tng tc c 2 s t trng thi ng yn l A. 157,9 m/s2.B B. 315,8 m/s2.B C. 25,1 m/s2.B D. 39,4 m/s2. 38 Kim gi ca mt chic ng h c chiu di bng 3/4 chiu di kim pht. Coi nh cc kim quay u. T s gia tc hng tm ca u kim pht v u kim gi l A. 92. B B. 108. B C. 19. B D. 204.
14

Chng 0. C hc vt rn'

39 Hai a trn ang quay ng trc v cng chiu. a th nht c mmen qun tnh 3 kgm2 quay vi tc gc 200 vng/pht. a th hai c mmen qun tnh 9 kgm2 quay vi tc gc 700 vng/pht. Sau hai a dnh vo nhau v quay nh mt h. Tc gc ca h l A. 602,1rad/s.B B. 575 vng/pht.B C. 475 vng/ pht.B D.49,74 vng/pht. 40 Mt bnh xe quay nhanh dn u quanh trc. Lc t = 0 bnh xe c tc gc 5 rad/s. Sau 5 s tc gc ca n tng ln 7 rad/s. Gia tc gc ca bnh xe l A. 0,2 rad/s2. B B. 0,4 rad/s2. B C. 2,4 rad/s2. B D. 0,8 rad/s2. 41 Bnh ca mt ng c t lc khi ng n lc t tc gc 140 rad/s phi mt 2 s. Bit ng c quay nhanh dn u. Gc quay ca bnh trong thi gian l A. 140 rad. B B. 70 rad. B C. 35 rad. B D. 36 rad. 42 Mt bnh xe c ng knh 4 m quay vi gia tc gc khng i 4 rad/s2, t = 0 l lc bnh xe bt u quay.. Tc di ca mt im P trn vnh bnh xe thi im t = 2 s l A. 16 m/s. B B. 18 m/s. B C. 20 m/s. B D. 24 m/s. 43 Mt bnh xe ang quay vi tc gc 36 rad/s th b hm li vi mt gia tc gc khng i c ln 3 rad/s2. Gc quay c ca bnh xe k t lc hm n lc dng hn l A. 96 rad. B B. 108 rad. B C. 180 rad. B D. 216 rad. 44 Mt qu cu c, ng cht, khi lng 1 kg, bn knh 10 cm. Qu cu c trc quay c nh i qua tm. Qu cu ang ng yn th chu tc dng ca mt momen lc 0,1 N.m. Tnh qung ng m mt im trn qu cu v xa trc quay nht i c sau 2 s k t lc qu cu bt u quay. A. 500 cm. B B. 50 cm. B C. 250 cm. B D. 200 cm. 45 Mt bnh xe c ng knh 50 cm quay nhanh dn u trong 4 s tc gc tng t 120 vng/pht ln 360 vng/pht. Gia tc hng tm ca im M vnh bnh xe sau khi tng tc c 2 s l A. 157,8 m/s2. B B. 162,7 m/s2. B C. 183,6 m/s2. B D. 196,5 m/s2. 46 Mt bnh ang quay quanh trc ca n vi tc gc 5 rad/s th quay chm li do chu tc dng ca mmen cn khng i. Sau 2 s tc ch cn bng 0,8 tc lc u. Chn gc thi gian l lc bnh chu tc dng ca mmen cn. Thi gian t lc bnh chu tc dng ca mmen hm n khi dng hn v s vng bnh quay c trong khong thi gian l A. t = 5 s; N = 6,25 vng.B B B. t = 10s; N = 12,5 vng. C. t = 10 s; N= 25 vng.B B D. t = 5 s; N = 16,25 vng. 47 Mt a mng, phng, ng cht c bn knh 2m c th quay c xung quanh mt trc i qua tm v vung gc vi mt phng a. Tc dng vo a mt mmen lc 960 Nm khng i, a chuyn ng quay quanh trc vi gia tc gc 3 rad/s2. Khi lng ca a l A. 960 kg. B B. 240 kg. B C. 160 kg. B D. 80 kg. 48 Mt rng rc c bn knh 10 cm, c mmen qun tnh i vi trc l I = 10-2 kgm2. Ban u rng rc ang ng yn, tc dng vo rng rc mt lc khng i F = 2 N tip tuyn vi vnh ngoi ca n. Gia tc gc ca rng rc l A. 14 rad/s2. B B. 20 rad/s2. B C. 28 rad/s2. B D. 35 rad/s2. -2 49 Mt rng rc c bn knh 10 cm, mmen qun tnh i vi trc l I = 10 kgm2. Ban u rng rc ng yn, tc dng vo rng rc mt lc khng i F = 2 N tip tuyn vi vnh ngoi ca n. Sau khi vt chu tc dng lc c 3 s th tc gc ca n l A. 60 rad/s. B B. 40 rad/s. B C. 30 rad/s. B D. 20rad/s. 50 Mt thanh ng cht, tit din u, di 50 cm, khi lng 0,1 kg quay u trong mt phng ngang vi tc 75 vng/pht quanh mt trc thng ng i qua trung im ca thanh. Tnh momen ng lng ca thanh i vi trc quay . A. 0,016 kg.m2/s. B B. 0,196 kg.m2/s. B C. 0,098 kg.m2/s. B D. 0,065 kg.m2/s. 51 Mt vnh trn ng cht c bn knh 50 cm, khi lng 0,5 kg quay u trong mt phng ngang vi tc 30 vng/pht quanh mt trc thng ng i qua tm vnh trn. Tnh momen ng lng ca vnh trn i vi trc quay . A. 0,393 kg.m2/s. B B. 0,196 kg.m2/s. B C. 3,75 kg.m2/s. B D. 1,88 kg.m2/s. 52 Mt a trn ng cht c bn knh 50 cm, khi lng 2 kg quay u trong mt phng ngang vi tc 60 vng/pht quanh mt trc thng ng i qua tm a. Tnh momen ng lng ca a i vi trc quay . A. 1,57 kg.m2/s. B B. 3,14 kg.m2/s. B C. 15 kg.m2/s. B D. 30 kg.m2/s. 53 Mt a c c bn knh 0,25 m, a c th quay xung quanh trc i xng i qua tm v vung gc vi mt phng a. a chu tc dng ca mt mmen lc khng i M = 3 Nm. Mmen ng lng ca a ti thi im t = 2 s k t khi a bt u quay l A. 2 kgm2/s. B B. 4 kgm2/s. B C. 6 kgm2/s. B D. 7 kgm2/s.
B 15

Vt l 12

54 Coi Tri t l mt qu cu ng tnh c khi lng M = 6.1024 kg, bn knh R = 6400 km. Mmen ng lng ca Tri t trong s quay quanh trc ca n l A. 5,18.1030 kgm2/s. B B. 5,83.1031 kgm2/s. B C. 6,28.1032 kgm2/s. B D. 7,15.1033 kgm2/s 55 Mt bnh ng knh 50cm quay u mi vng mt 0,6 s. Tc di ca mt im nm trn vnh a l A. 261,8 m/s.B B. 2,618 cm/s.B C. 2,618 m/s.B D. 5,236 m/s. 56 Mt a mi c mmen qun tnh i vi trc quay ca n l 1,2 kgm2. a chu mt mmen lc khng i 1,6 Nm, mmen ng lng ca a ti thi im t = 33 s l A. 30,6kgm2/s. B B. 52,8 kgm2/s. B C. 66,2 kgm2/s. B D. 70,4 kgm2/s. 57 Mt ngi khi lng m = 60 kg ang ng mp mt sn quay hnh trn, ng knh 6 m, khi lng M = 400 kg. B qua ma st trc quay ca sn. Lc u, sn v ngi ang ng yn. Ngi y chy quanh mp sn vi vn tc 4,2 m/s (i vi t) th sn A. quay cng chiu vi chiu chuyn ng ca ngi vi tc gc 0,42 rad/s. B. quay ngc chiu chuyn ng ca ngi vi tc gc 0,42 rad/s. C. vn ng yn v khi lng ca sn ln hn nhiu so vi khi lng ca ngi. D. quay cng chiu vi chiu chuyn ng ca ngi vi tc gc 1,4 rad/s. 58 Mt thanh nh di 1m quay u trong mt phng ngang xung quanh trc thng i qua trung im ca thanh. Hai u thanh c hai cht im c khi lng 2 kg v 3 kg. Vn tc ca mi cht im l 5 m/s. Mmen ng lng ca thanh l A. 7,5 kgm2/s. B B. 10,0 kgm2/s. B C. 12,5 kgm2/s. B D. 15,0 kgm2/s. 59 Con mo khi ri t bt k mt t th no, nga, nghing, hay chn sau xung trc, vn tip t nh nhng bng bn chn. Chc chn khi ri khng c mt ngoi lc no to ra mt bin i momen ng lng. Con mo lm cch no thay i t th khi ri? A. Dng ui. B B B. Vn mnh bng cch xon xng sng. C. Chc u cun mnh li. B D. Dui thng cc chn ra sau v ra trc. 60 Trn mt phng nghing gc so vi phng ngang, th vt 1 hnh tr khi lng m bn knh R ln khng trt t nh mt phng nghing xung chn mt phng nghing. Vt 2 khi lng bng khi lng vt 1, c th trt khng ma st xung chn mt phng nghing. Bit rng tc ban u ca hai vt u bng khng. Tc khi tm ca chng chn mt phng nghing c A. v1 > v2. B B. v1 = v2. B C. v1 < v2. B D. V1 v2. 61 Mt vn ng vin trt bng ngh thut thc hin ng tc quay quanh mt trc thng ng vi tc gc 15 rad/s vi hai tay dang ra, thn ngi gn nm ngang, momen qun tnh ca ngi lc ny i vi trc quay l 1,8 kg.m2. Sau , ngi ny t ngt thu tay li dc theo thn ngi, thn ngi thng ng, trong khong thi gian nh ti mc c th b qua nh hng ca ma st vi mt bng. Momen qun tnh ca ngi lc gim i ba ln so vi lc u. Tnh ng nng ca ngi lc u v lc sau. A. 202,5 J v 607,5 J. B B B. 202,5 J v 607,5 J. C. 202,5 J v 607,5 J. B B D. 202,5 J v 607,5 J. 62 Mt vnh trn c khi lng m bn knh ln khng trt trn mt phng nghing. Khi khi tm ca vnh c vn tc v th ng nng ton phn ca vnh l A. mv2.B B. 1/2 mv2. B C. 3/4 mv2. B D. 2/3 mv2. 63 Mt khi tr c c khi lng 100 kg, bn knh 0,5 m. Khi tr quay quanh trc i xng ca n. Khi tc gc khi tr l 20 rad/s th n c ng nng bng A. 25000 J. * B B. 50000 J. B C. 75000 J. B D. 100000J. 64 Mt mmen lc bng 60 N.m tc dng ln mt bnh xe c mmen qun tnh i vi trc i qua tm ca n l 5 kg.m2. Nu bnh xe quay t ng yn th sau 10 s bnh xe c ng nng l A. 36 KJ. B B. 0,3 KJ.B C. 0,6 KJ.B D. 72 KJ. 65 Mt bnh c mmen qun tnh bng 0,5 kgm2, do chu tc dng bi ngoi lc nn mmen ng lng ca n gim t 5 kgm2/s xung cn 2 kgm2/s. Cng ca ngoi lc l A. -1,5 J.B B. -84 J.B C. -21 J.B D. 21 J. 66 Mt bnh xe quay t do vi tc gc quanh mt trc. Mt bnh xe th hai cng trc quay, c mmen qun tnh i vi trc quay ln gp i bnh xe trc, ban u ang ng yn th hai bnh xe c ghp mt cch t ngt. T s ng nng quay lc sau so vi ng nng quay ban u ca h l A. 3. B B. 1/3.B C. 1/2B D. 2. 67 Mt rng rc c bn knh 10cm, c m men qun tnh 0,02 kgm2 i vi trc quay ca n. Rng rc chu tc dng bi mt lc khng i 0,8 N tip tuyn vi vnh. Lc u rng rc ng yn, b qua mi lc cn. Gc m rng rc quay c sau 4 s k t lc tc dng lc l A. 64 rad.B B. 8 rad.B C. 16 rad.B D. 32 rad.
16