You are on page 1of 3

PELAN TINDAKAN SEKOLAH BESTARI SEKOLAH KEBANGSAAN PALONG 14 (F) SESI 2012

STRATEGI PELAKSANAA N Modal insan Meningkatkan kompentasi modal insan

PELAN TINDAKAN (Program yang dijalankan) Mengadakan kursus dalaman penggunaan Edu Web Tv dan kampus astro kepada guru-guru baru. Perkhemahan EDUWEBTV bersama komuniti setempat dan warga sekolah semasa minggu PSS. Bengkel lanjutan menghasilkan bahan BBM dengan mengintegrasikan video dan perisian kursus yang dibekalkan oleh KPM ke dalam power point. Mengadakan bulan kesedaran ICT - melibatkan slot info semasa perhimpunan - catatan dipapan kenyataan - membuat lawatan benchmarking ke sekolah lain yang berjaya. penyebaran informasi sekolah / pss - Pengumuman mengenai siaran kampus astro - makluman info pertandingan - makluman pencapaian sekolah melalui buletin sekolah dan siaran radio sekolah. Memfailkan bahan kursus ICT yang dihadiri untuk rujukan P&P dan pihak pengurusan sekolah. Pertandingan Brosur, BBM, Katakata hikmah, Power point, Video Pendek (Movie maker), Blog Panitia, Website dan lain-lain yang berkaitan dikalangan pelajar dan guru. Bengkel kemahiran computer

TARIKH /TEMPOH Jan- Mac 2012 4-8 Julai 2012

OUTCOMES (Hasil yang nyata dan boleh diukur) Beberapa orang guru baru mendaftar sebagai pengguna Edu Web Tv dan menggunakan kampus astro semasa P&P 10 orang pelajar setiap tingkatan,10 wakil PIBG sekolah dapat memahami fungsi EDUWEBTV dan menyenaraikan playlist. 15 orang setiap kali sesi. Mereka dapat mengintegrasikan perisian kursus dan video eduweb menggunakan movie maker untuk dipindahkan kedalam powerpoint. Warga sekolah dapat mengoptimumkan penggunaan sumber ICT semasa menjalankan tugasan disekolah melalui penyertaan mereka dalam aktivuti yang dianjurkan Semua warga sekolah mendapat maklumat mengenai penggunaan sumber pendidikan berasaskan ICT.

PELAKSANA UTAMA (GPB/GPM/lainlain GPM, GPB

18-22 April 2012

GPM,guru perpustakaan,guru BBM, pengawas perpustakaan dan Juruteknik GPB,GPM,Jurutekni k dan Ketua Bidang mata pelajaran. GPB,pasukan briged bestari sekolah dan pentadbir sekolah.

25-29 Julai 2012

Jan-Nov 2012

GPM,ahli Panitia mata pelajaran,Pengawa s Perpustakaan,pasu kan Siaraya sekolah dan Briged Bestari GPB,guru-guru yang menghadiri kursus ICT dan pengurusan sekolah. GPM, GPB, pentadbir sekolah.

Jan-Nov 2012

Jan Jun 2012

Ahli panitia dapat merujuk dan meningkatkan kemahiran ICT melalui laporan khusus,pemerhatian, temubual dan mesyuarat. Guru dan pelajar dapat meningkatkan kemahiran dengan menyediakan bahan yang bagus untuk dipertandingkan. Ahli Kelab menjadi fasilitator atau

Jan Mac

GPB, GPM,