Tarikh/Hari : 17-3-2012 Masa : 9.10-10.

10 am Kelas : 4 B Bil Pelajar : 31 orang Mata Pelajaran : Matematik Tajuk : Wang Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelanjaran,Murid dapat membaca dan menulis menggunakan istilah berkaitan wang

Pengetahuan Sedia Ada : Operasi asas Konsep : Kaedah Kumpulan Bahan Sumber Media : Slaid Power point, LCD, Laptop. Nilai : jujur ,berjimat cermat Kemahiran : Kaedah Pembelajaran Konstruktivisme.

Langkah/Masa

Isi Pelajaran Aktiviti Guru

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran AktivitiMurid

Catatan

Persembahan slaid power point. 1.

1. 2.

Guru menayang persembahan slaid power point. Guru bersoal jawab dengan murid.

1.Murid – murid suka melihat

Kaedahsoaljawab

a. b.
laptop itu?

Ini gambar apa ? Berapakah harga 2.Muridmurid menjawab. a) Ini laptop. b) Harganya RM2800. c) Harga cincin

3.

Guru mengulangi sessi soal jawab menggunakan gambar-gambar yang seterusnya.

RM 2800 .Murid-murid menjawab soalan . 3.Set induksi ( 5 minit ) RM5500.

Murid diminta menyatakan nilai wang tersebut. Bahan Sumber Media: LCD dan Laptop Aktiviti Berkumpulan Menunjukkan kombinasi wang kertas untuk nilai yang tercatat pada kad imbasan. Murid-murid menumpu perhatian. Murid-murid sebut nilai wang. Murid-murid membaca nilai wang. Kaedah Kumpulan Langkah 2 ( 15 minit ) . 5. 1. Murid dibahagikan kepada masuk kumpulan kecil. Murid-murid dengan wang contoh pelbagai kombinasi.RM5500 Bahan Sumber Media: LCD dan Laptop Aktiviti kelas : 1. imbasan yang tercatat dengan sejumlah 3. Guru menunjukkan slaid power point yang mengandungi gambar wang kertas. Murid-murid menyatakan jumlah. Murid-murid memberi jawaapan dengan betul. Setiap kumpulan dibekalkan 2. Guru mengulangi aktiviti tersebut dengan menggunakan kombinasi wang kertas lain. Guru menayangkan slaid yang mengandungi 2 atau lebih wang kertas berlainan nilai. 2. 1. 3. 2. Murid-murid 1. menerima wang contoh 3. 4. Kira jumlah nilai 3 keping wang kertas itu. Murid diminta menyatakan jumlah nilai wang yang ditayangkan. 3. Murid diminta menunjukkan nilai imbasan. 4. melihat kad 4. Murid-murid nilai. tersebut dengan menggunakan wang contoh yang diberi. 2. Guru mempamerkan kad . (3 orang setiap kumpulan) kumpulan . Langkah 1 ( 15 minit ) 5.

Kumpulan yang menunjukkan kombinasi wang contoh untuk nilai yang ada pada kad imbasan dengan tepat dan 4. 5. Murid-murid cepat dikira pemenang. 4. Murid-murid membuat latihan dengan senyap. Murid-murid mendengar dan membincang jawapan. Guru mengedarkan lembaran kerja (lampiran 1) 1. Murid menyiapkan latihan yang terdapat pada kerja. menunjukkan 6. Murid-murid kepada murid. Murid-murid bergilir-gilir menjawab soalan. lembaran kerja. Murid-murid memberi nilai wang dengan betulnya. . lembaran 3. 6. berlainan. 2. Guru dan murid membincang mendengar dan dengan teliti. Latihan ( Individu ) Lembaran kerja Langkah 3 (15 minit) 1.Bahan Sumber Media: Kad imbasan Wang contoh 5. Guru mengulangi aktiviti nilai dengan tersebut dengan jumlah nilai yang wang contoh. Murid-murid 4. menilai jawapan murid. 3. Guru memberikan arahan. terima 2.

2. 4.Permainan: Siapa tepat dia dapat Bahan Sumber Media: Kad gambar Kad imbasan 1. Murid-murid memerhatikan kad-kad. guru akan mendedahkan harga sebenar barangan tersebut seperti yang terdapat di belakang kad gambar. Murid yang telah memberikan jawapan yang tepat diberi ganjaran. 3. 4.Murid-murid mendapat jawapan yang betul. Murid akan ke hadapan untuk memilih tag harga yang dirasa sesuai untuk barang tersebut dan menampal tag itu pada gambar.Murid-murid yang memberi jawapan yang betul diberi ganjaransebijigula-gula. 1. Guru menampal kad gambar dimana harga barang tersebut tercatat dibelakang kad itu. Penutup (10 minit) .Murid-murid keluaruntukmenampal tag harga. 3. 2. Selepas setiap gambar ditampal dengan tag harga.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful