You are on page 1of 1
Klimat och politik. Samtidigt som de globala miljé- gorna blir allt storre och mer livsavgérande blir det )olitiska beslutsfattandet alltmer komplicerat. Det har