You are on page 1of 2

PRESENTASJONSMAPPEN I SAMFUNNSFAG 9A 2009

• Du skal levere to oppgaver: en gruppeoppgave (M3 Jordbruk, Skogbruk, Fiske)


og en individuell oppgave som du velger selv fra de andre arbeidene dine:
(M1//M2/M4/M5).

• Du skal i tillegg skrive en refleksjonstekst som ligger sammen med det ferdige
arbeidet ditt.

Form:
• Omfang: Minst en ½ til maks 1 side
• Font: Times New Roman – str. 14
• Linjeavstand: 1.5
• Format: Open Office

Innhold – avsnitt:
• Hvilke arbeid jeg har med? – Eks: Gruppen min skrev om Jordbruk i mappe 3 hvor vi skulle se
på hvordan (…)
• Hvorfor du valgte dette? Eks: Når det gjelder gruppeoppgaven, så skulle vi fordele arbeidet, og
jeg hadde lyst å ta for meg oppgavene om … , fordi … bla bla bla. Jeg valgte M4 som individuell
oppgave, siden jeg synes den viser at jeg kan mye om …
• Hvordan arbeidet du/dere? Eks: Når jeg skulle finne informasjon om Jordbruk, så brukte jeg
(internett, bøker, folk) … som kilder. Det var … bla bla bla. Jeg arbeidet sammen med … og vi
jobbet godt sammen. Jeg leverte logg / leverte ikke logg … I mappe 5 valgte jeg …
• Hva forandret jeg på underveis (fra 1. utkast)? Eks: Jeg hadde glemt å tilføye kilder, så i andre
utkast la jeg inn et avsnitt på slutten som viser alle tre kildene jeg har brukt. I tillegg fikk jeg tips
fra Mette om at jeg kanskje burde legge til … bla bla bla
• Hva lærte du av dine medelevers arbeide? Eks: Jeg synes jeg lærte mye av mappen til Ola og
Petter. I ettertid leste jeg også oppgaven til gruppe 2, og lærte en del om … som jeg ikke visste noe
om fra før.

I tillegg kan du tilføye for eksempel:


• Hva kunne jeg gjort bedre?
• Hva var vanskelig?
• Hva var lett?
• Hvem du samarbeidet med for å forbedre dine oppgaver.
• Og eventuelt annet du måtte komme på som forteller noe om hvordan arbeidet har vært/gått.
MUNTLIG HØRING SAMFUNNSFAG – 9B 2009

• Les godt på sammendragene og Husker du – oppgavene vi har hatt i lekse


• Les spesielt godt, på de spørsmålene du ikke har levert i presentasjonsmappen, eller
presentert muntlig (gjelder også andre livssyn i mappe 2).
• Vær forberedt på å kunne svare på alle læringsmål i alle mapper hvis du vil oppnå en høy
karakter!

MAPPE: M1 M2 M3 M4 M5
Spørsmål i Fronterprøve Jordbruk Fronterprøve Artikkel
Skogbruk
arbeidsbok Fiske
Eks: X X X
Elevens Spørsmål fra Spørsmål fra Pres. Pres. Muntlig
pensum pensum
valg: mappen mappen presentasjon
Gruppe Individuell

Spørsmål fra
pensum (de to
områdene som
ikke er levert
inn)
Hva velger
du?