Probleme – REŢELE ELECTRICE Să se calculeze parametrii (R, X şi B0) unei linii electrice trifazate, prevăzută cu stâlpi de susţinere prezentaţi sumar în tabelul

următor, şi să se realizeze schema echivalentă în π. Linia este echipată cu conductoare Al-Ol. Rezistivitatea aluminiului este ρ = 1/ 34 Ω mm 2 / m , iar lungimea liniei este de 50 km. Se consideră că linia este simetrizată electric. Pentru calculul susceptanţei se va considera şi influenţa pământului. Obs.: Pentru problemele P1 şi P4 calculul reactanţei se va efectua atât pentru cazul cu transpunerea fazelor cât şi pentru cazul fără transpunerea fazelor.
B

8500 mm 8500 mm

1

2

3

1

9000 mm 9000 mm

D

2

3

21000 mm

s = 450 mm

2

s = 450 mm

2

rcond = 14,6 mm P1
2,35 m

D = 20 cm rcond = 14,6 mm

P2

1 2 3 7m
2

1’ 9m 11 m 11 m 3’ 7m 22 m 2’ 9m
2 3,05 m

1 3

4m

1
3,05 m

2 3,05 m

3,05 m

22000 mm
3

15 m

20 m

s = 450 mm rcond = 14,6 mm

s = 300 mm rcond = 12,1 mm

2

s = 400 mm rcond = 14,1 mm P5

2

P3

P4

Se consideră o staţie electrică de transformare echipată cu două transformatoare identice în paralel, ale căror date de catalog sunt prezentate în tabelul următor. Să se calculeze parametrii R, X, G0 şi B0 şi să se realizeze schema echivalentă în Γ a staţiei.
B

Sn [MVA] P6 P7 P8 P9 P10 0,63 1 1,6 80 63

Unf [kV] 0,4 0,4 0,4 20 10,5

Unr [kV] 20 20 20 121 121

nom ΔPsc [kW] 9,72 13,5 20,2 351 260

usc [%]
6 6 6 11,5 12

ΔP0 [kW] 1,92 2,7 4,35 81 60

i0 [%]
2,4 2 1,7 0,4 0,9

Reglaj

Tipul staţiei coborâtoare coborâtoare coborâtoare coborâtoare ridicătoare

± 9 × 1.78% ± 9 × 1.78% ± 9 × 1.78% ± 9 × 1.78% ± 9 × 1.78%

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful