3.3.

Calculul pierderilor de putere în linii şi transformatoare
Ca în orice proces fizic şi transportul şi distribuţia energiei electrice implică un consum de energie. Pierderile în reţelele electrice rezultă din diferenţa dintre energia injectată în reţele de către centrale şi energia facturată/vândută consumatorilor. Pierderile includ trei componente: (i) Consumul propriu tehnologic aferent procesului de transport şi distribuţie a energiei electrice în condiţiile prevăzute de proiectul instalaţiei. Acest consum a fost denumit impropriu”pierderi în reţele”. (ii) Pierderi tehnice, datorate abaterilor de la regimul de funcţionare proiectat, fie prin dezvoltarea incompletă a instalaţiilor, fie printr-o funcţionare necorespunzătoare. (iii) Pierderi comerciale, rezultate din erorile introduse de calitatea necorespunzătoare a grupurilor de măsurare, organizarea evidenţei energiei electrice, consumul unor aparate (transformatoarelor de măsurare, contoare etc.), furtul de energie şi altele.
În România 7.73%(1989); 8.99%(1990); 10.7%(1991) şi 12% în 1996. 1 Comparaţie: Franţa 6.57%; Ungaria 10.32%.

3.3.1. Calculul pierderilor de putere şi energie electrică în liniile electrice
Pierderi de putere activă datorate efectului Joule, într-o linie trifazată cu o sarcină concentrată la capăt:
⎡⎛ P / 3 ⎞ ⎛ Q / 3 ⎞ ⎡⎛ P ⎞ ⎛ Q ⎞ ⎤ 2 2 2 0 0 ⎢ ⎥ ΔPL = 3RL I = 3RL ( I a + I r ) = 3RL ⎢⎜ + = +⎜ 3 R ⎟ ⎟ ⎟ ⎜ ⎟ L ⎜ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎢ V V ⎢⎝ n ⎠ ⎝ n ⎠ ⎥ U n / 3 ⎠ ⎝U n / 3 ⎠ ⎝ ⎣ ⎦ ⎣
2 2 2 2

⎤ ⎥ ⎥ ⎦

P +Q −3 10 [kW] ΔPL = ⋅ R ⋅ L 2 U n

2

2

În mod similar pierderile de putere reactivă:
P +Q −3 ΔQL = ⋅ X ⋅ 10 [kVAr] L 2 U n
2 2

Pierderile totale de putere aparentă complexă:
P +Q −3 Δ S L = ΔPL + j ΔQL = ( RL + jX L ) ⋅ ⋅ 10 [kVA] 2 U n
2 2

2

1

I 2 a d b I 2 max O t τ T e c Suprafaţa limitată de acestă curbă şi axele de coordonate.3. Oabc reprezintă la o anumită scară.1. 2 .1. Calculul pierderilor de putere şi energie electrică în liniile electrice Pentru calculul pierderilor de energie electrică se consideră două cazuri: a) În ipoteza că pierderile de putere sunt constante în timp: ΔWa = ΔPL ⋅ t = 3RL I ⋅ t b) Sarcina este variabilă: se utilizează noţiunea de durată τ de calcul a pierderilor maxime de putere: 2 ΔW = ΔPmax ⋅ τ unde: τ = TSM 10000 + TSM [h/an] 27500 − TSM 3 şi TSM este durata de utilizare a puterii aparente maxime. Aceeaşi cantitate de energie este pierdută într-un interval de timp τ<T.3. cantitatea de energie pierdută în intervalul de timp T. diferită de cea a curentului. 3. Calculul pierderilor de putere şi energie electrică în liniile electrice b1) Durata pierderilor maxime τ Se trasează curba clasată de variaţie a pătratului curentului cerut de consumator. 2 dacă sarcina ar fi constantă şi egală cu I max (suprafaţa Oade).3.Se poate scrie: ∫0 I T 2 t dt =I 2 max ⋅τ I ∫ 0 τ= I 2 T 2 t dt max Timpul sau durata 4 pierderilor maxime.

Calculul pierderilor de putere şi energie electrică în liniile electrice W = ∫0 Pt dt = Pmax TPM T TPM în mod analog: ∫ 0 = T Pdt t Pmax T TQM Q dt t ∫ 0 = Qmax T TSM S dt t ∫ 0 = Smax 6 3 .obţinută din curbele de sarcină zilnice.3.1. Aceeaşi cantitate de energie ar putea fi vehiculată la puterea constantă Pmax într-un interval de timp Tmax < T.3. energia W vehiculată într-un interval T. Calculul pierderilor de putere şi energie electrică în liniile electrice b2) Durata de utilizare a puterii maxime (TPM.3. la o anumită scară. P a d b Pmax t TPM T e c 5 O 3. TSM) Se consideră curba clasată anuală de puteri active vehiculate pe un element de reţea – puterile în ordine descrescătoare începând de la valoarea maximă Pmax .1. TQM. Suprafaţa de sub curbă reprezintă.

3.3.2. Calculul pierderilor de putere şi energie în transformatore i0 % usc % U n ⎛ S ⎞ i0 % usc % S S n ΔQt = ⋅ ⋅ ⋅ Sn + 3 ⋅ Sn + ⎜ ⎟ = 100 100 S n ⎝ 3U ⎠ 100 100 S n S n 2 2 2 i0 % usc % 2 ΔQt = Sn + ⋅ α ⋅ Sn 100 100 Pierderile de energie electrică în transformatoare: ΔWt = ΔP0t + α ( ΔPsc )nom ⋅ τ 2 Randamentul transformatoarelor: P − ΔPt η= P 8 4 . Calculul pierderilor de putere şi energie în transformatore Pentru o sarcină oarecare pierderile totale de putere activă sunt: ⎛ I ⎞ 2 2 ΔPt = ΔP0 + ΔPsc = ΔP0 + 3RT I = ΔP0 + 3RT ⎜ ⎟ I n = ΔP0 + ( ΔPsc )nom α ⎝ In ⎠ 2 2 unde : I S α= = I n Sn coeficient de încărcare Sn 2 ΔQt = ΔQ0 + ΔQsc = i0 % + 3 X ik I 100 U sc Z ik I in ⋅ U n Z ik S n ⋅ 100 = ⋅ 3 ⋅ 100 = 2 ⋅ 100 usc % = Un U n ⋅U n U n 3 usc % U n Z ik ≅ X ik = ⋅ 100 S n 2 7 3.2.3.

3.3. Calculul pierderilor folosind circulaţia de puteri în elementele reţelei Sik i Iik Vi Iik Ii0 yik0 yik Iki Ik0 yki0 k Ski Iki Vk ⎧ I ik = I ik + I io = (V i − V k ) y + V i y ⎪ ik iko ⎨ ' I ki = I ki + I ko = (V k − V i ) y ki + V k y kio ⎪ ⎩ ' unde: I io = V i y iko I ko = V k y kio 9 3.3.3.3. Calculul pierderilor folosind circulaţia de puteri în elementele reţelei S ik = * 3V i I ik = 3U i I io + I ik ( ' ) * = * = 3U i ⎡ y iko U i + y ik (U i − U k ) ⎤ = ⎣ ⎦ = 3U i y 2 * iko + 3U i (U i − U k ) y * * ik S ki = 3U k y 2 * + 3 U U − U y ( ) k k i kio * * ki Δ S L = S ik + S ki ΔPL = Re {S ik + S ki } ΔQL = Im {S ik + S ki } 10 5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful