PROIECT DE ACTIVITATE

DATA:10.11.2011 GRĂDINIŢA:Grădiniţa cu program prelungit Năsăud GRUPA:Mare NIVEL DE STUDIU:II PROFESOR COORDONATOR:Catalano Cristina PROFESOR MENTOR:Moldovan Mariana PROPUNĂTOR:Tomuţa Ancuţa TEMA ANUALĂ DE STUDIU:Cine sunt/suntem? TEMA SĂPTĂMÂNII:Familia mea TEMA ACTIVITĂŢII INTEGRATE:Părinţii mei FORMA DE REALIZARE:Activitate integrată CATEGORII DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE: 1.JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LIBER ALESE(ALA I) Artă:”Casa sau blocul meu”-desen din imaginaţie Bibliotecă:”Album de familie”-discuţii despre albumul de familie Joc de rol:”De-a mama” 2.ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE(ADE) Domeniul ştiinţe(DŞ):”Unde sunt mai multe şi unde sunt mai puţine? Domeniul om şi societate(DOS):”Părinţii mei”de Elena Dragoşmemorizare 3.JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LIBER ALESE(ALA II) „Unde eşti Chimiţă?”-joc distractiv 4.ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ(ADP) Rutine:Primirea copiior Salutul Prezenţa Calendarul naturii Tranziţii:Joc cu cânt:”Familia”

dezvoltarea spiritului de observaţie.educarea în spiritul disciplinei ce o implică asemenea activitate.alegând culorile potrivite O3-să observe fotografiile din album emiţând păreri proprii O4-să realizeze diferite acţiuni ale mamei 2.dezvoltarea memoriei.ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE(ADE) O5-să formeze grupe de obiecte şi să le denumească corect O6-să compare doua grupe apreciind global cantitatea O7-să compare doua gruupe prin formare de perechi intre obiectele lor O8-să precizeze rezultatul comparării celor doua grupe O9-să rezolve corect sarcinile de pe fişa matematică O10-să folosească corect limbajul matematic O11-să descrie atmosfera din sânul familiei O12-să-şi exprime propriile sentimente faţă de membrii familiei O13-să reţină cuvintele noi întâlnite în textul poeziei O14-să folosească în vorbirea proprie cuvintele pridvor şi trudit O15-să participe activ la conversaţia pe baza textului poeziei şi a planului de întrebări STRATEGII DIDACTICE Metode şi procedee: -conversaţia -explicaţia -demonstraţia -exerciţiul -povestirea Resurse materiale: -jetoane cu .a gândirii(operaţiile).dezvoltarea deprinderii de exprimare intr-un limbaj matematic corect. -compararea unor grupe de obiecte şi aprecierea globală a cantităţii şi formarea de perechi.JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LIBER ALESE(ALA I) O1-să-şi aleagă sectorul de activităţi dorit O2 -să deseneze din imaginaţie casa sau blocul lor.dezvoltarea dragostei şi a respectului faţă de părinţi.OBIECTIVE GENERALE: -stimularea intereselor copiilor faţă de variate activităţi cu grupuri mici. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: Pe parcursul şi la sfârşitul activităţii copiii vor fi capabili să: 1.în conformitate cu preferinţele acestora. -dezvoltarea deprinderii de a întreţine o conversţie pe o anumită temă.limbajului.

Piteşti. 2009 SCENARIUL ZILEI Sala de grupă va fi organizată pe două compartimente:o parte in care scăunelele vor fi aranjate în formă de semicerc.căciuliţe.prin strigarea numelui fiecarui copil.3-6/7 ani”.maşinuţe.”.mingi.. -evaluare continuă Metode de evaluare: -observare curentă -verificare orală -verificarea produsului activităţii -fişa matematică RESURSE TEMPORALE: o zi Bibliografie: -„Curriculum pentru învăţământul preşcolar..„Educaţia timpurie”-ghid metodologic pentru aplicarea curriculumului preşcolar.baieţei.umbrele -fişă matematică -planşa cu poezia „Părinţii mei” -creioane colorate -fişe -album de familie -veselă -căsuţă -şorţuleţ -batic Forme de organizare: -frontal -pe grupuri -individual Tipuri de învăţare: -inteligentă -creatoare -receptiv-reproductivă SISTEM DE EVALUARE Forme de evaluare. Întâlnirea de dimineaţă incepe prin salutul şi autoprezentarea copiilor.Se completează calendarul .de la stânga la dreapta:”Bună dimineaţa!Eu sunt.ochelari.unde se vor desfăşura activităţile frontale şi o parte unde măsuţele sunt aranjate pe sectoare.căniţe.A.2008 -Glava.Editura Paralela 45.rochiţe.MECT.fetiţe.căsuţe.Se realizează prezenţa.

impreună cu copiii.Copii se împart in funcţie de preferinţă la cele trei centre :Artă.Copiii vor realiza desenul individual. ce au realizat ceilalţi colegi si vom aprecia munca fiecărui copil. La sectorul Joc de rol copiii se vor juca „De-a mama”. grupa casuţelor este mai mare/mica decât grupa umbrelelor) apoi prin formare de perechi (fiecărui element din prima grupa i se va asocia câte un element din grupa a doua) precizându-se rezultatul comparării celor două grupe.rolul păstrării fotografiilor intr-un album.Când vor fi formate cele două grupe pe panou se vor compara cele două grupe prin apreciere globală. Familia-joc cu cânt Acesta este tata bun şi serios Aceasta este mama exemplu frumos Fratele cel mare merge la şcoală Sora mijlocie cu păpuşa-n poală Sora cea mai mică la mama aleargă Aceştia formează familia-ntreagă. . Introducerea în activitate se face cu intuirea materialului didactic aflat pe masuţă şi rog câţiva copii să grupeze jetoanele in funcţie de imaginea aflată pe ele.naturii.anotimpul. Explic fiecărui grup în parte sarcina care trebuie îndeplinită.(ex. La sectorul Artă copiii vor avea ca sarcina de lucru să deseneze casa sau blocul în care locuiesc.mă asigur că şi ceilalţi copii işi efectuează sarcina.acestia trebuind sa isi alega mama si să realizeze anumite acţiuni pe care le face o mamă.ce fel de fotografii păstrăm intr-un album).data.luna.poziţie corectă la măsuţe).Voi ruga un copil sa vină să aşeze pe panou o grupa la alegere.Bibliotecă.apoi un alt copil o altă grupă. La sectorul Bibliotecă vom purta o discuţie despre albumul de familie(ce conţine.facem puţină gimnastică de incălzire a mâinilor şi încheieturilor copiilor ce vor lucra la arta şi dau startul activităţilor.condiţiile meteorologice ale zilei şi îmbrăcămintea adecvată.În timp ce împreună cu grupul de la sectorul Bibliotecă avem discuţia despre albumul de familie.După ce mă asigur că toţi copiii ştiu ce au de facut.respectiv care grupă are mai multe elemente sau mai puţine elemente.Vom continua cu încă câteva exerciţii asemănătoare.precizându-se ziua săptămânii.Activitatea de grup constă intr-o convorbire cu tema „Ce meserie au părinţii mei?” În prima parte a zilei se desfăşoară activităţile liber alese.din imaginaţie.Apreciez activitatea fiecărui copil apoi vom trece la realizarea următoarei activităţi cu ajutorul jocului cu cânt Familia.Citesc copiilor cerinţele şi numesc câte un copil sa rezolve sarcinile fişei de lucru.regulile care trebuie respectate(păstrarea ordinei si liniştii.după care prezint fişa matematică.Anunţ copiilor tema activităţii şi precizez că aceste grupe formate de ei le formate le vom compara.anul.Joc de rol.Vom verifica .

În mijlocul cercului se află doi copii.primitoare.Le pun copiilor câteva intrebări referitoare la tema săaptămânii(despre ce au vorbit în această săptămână) şi ce consideră ei că este o familie. .oferind explicaţiile necesare pentru înţelegerea sensului acestora. După recitarea model a poeziei vom analiza conţinutul textului poeziei şi vom identifica cuvintele necunoscute de copii(pridvor şi trudi). Şi dragi imi sunt părinţii mei.ţinându-se de mâini.accentul fiind pus pe leagănul copilăriei.pe dragostea şi respectul faţă de părinţi. Când vom fi mari.cu faţa spre centru.Vom purta o discuţie pe baza textului in poeziei. Căsuţa noastră cu minuni Se-ascunde-n umbra unor tei.La această activitate captarea atenţiei o voi realiza cu ajutorul planşei corespunzătoare poeziei”Părinţii mei”.de vom pleca Din locul drag şi cunoscut Cinstiţi părinţi nu vom uita Cum v-aţi trudit de ne-aţi crescut.celălat e „copilul curios”.Unul este Chimiţă şi are în mână un clopoţel. Părinţii mei de Elena Dragoş Părinţii mei sunt oameni buni.cu intonaţia şi mimica adecvată.conform unui plan de întrebări: Care este atmosfera in familia voastră(caldă.despre dragostea şi respectul faţă de parinţi şi caldura casei în care a crescut. Ne poartă grijă zi de zi Părinţii nostri iubitori.în care un copil vorbeşte despre parinţii lui.Voi recita poezia expresiv.poezie avaţnd titlul”Părinţii mei”. E leagănul a doi copii Căsuţa albă cu pridvor.legaţi la ochi.armonie)? Din cine este formată familia voastră? Cum vă întelegeţi cu parinţii/fraţii/bunicii? Voi vă iubiţi parinţii? Cum le dovediţi ca îi iubiţi? După incheierea activităţilor pe domenii experienţiale ne vom juca un joc „Unde eşti Chimiţă?” Unde eşti Chimiţă? Copiii sunt aşezaţi în formaţie de cerc.Anunţ tema activităţii –vă voi spune o poezie scrisă de Elena Dragoş.

”Copilul curios” se îndreaptă spre locul de unde a auzit clopoţelul şi încercă să-l prindă pe Chimiţă care trebuie să se deplaseze in cerc.La semnalul de începere a jocului „copilul curios” întreabă:”Unde esti Chimiţă?”.sunând din clopoţel. Le explic regulile jocului si începem să ne jucăm.Dacă Chimiţă este prins ei trec în cerc şi se aleg alţi doi copii care continuă jocul. .Acesta răspunde:”Aici”. La finalul zilei vom face evaluarea pentru intrega zi.dacă nu este prins jocul continuă în acceaşi formaţie până când Chimiţă este prins.repetăm ce am invăţat in această zi şi rog să işi exprime parerea despre ceea ce am facut şi modul in care am desfăsurat activitatea.

I M P ETAPELE ACTIVITĂŢII/CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUAREA METODE METODE ŞI MATERIALE FORME DE FORME PROCEDEE DIDACTICE ORGANIZARE 1.Copiii vor desena din imaginaţie casa sau blocul în care locuiesc.O.de ce păstrăm fotografiile in album. O4 ARTĂ-„Casa sau blocul meu”-desen din imaginaţie.ce cuprinde.ce fel de fotografii păstrăm. ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ min Se realizează salutul. JOC DE ROL-„De-a mama”vor juca rolul mamei in familie. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE I O2 min Copiii işi aleg sectoarle în funcţie de O3 preferintă. Conversaţia Frontal Evaluare continuă Observarea curentă Conversţia Creioane Explicaţia colorate Exerciţiul Fişe Album de familie Căsuţe Veselă Şorţuleţ Batic Pe grupe Individual Evaluare continuă Observarea curentă Verificare orală Verificarea scrisă .mama trebuind să realizeze anumite acţiuni pe care le face mama in mod normal. 15 2.prezenţa şi activitatea de grup care constă intr-un dialog cu tema:”Ce meserie au părinţii mei?” O1 30 3. T R. MOMENT ORGANIZATORIC Amenajarea mobilierului şi pregătirea materialului didactic. BIBLIOTECĂ-„Albumul de familie”vom discuta despre albumul de familie.

Un alt copil ca aşeza o altă grupă pe care o va compara global cu grupa deja expusă(grupa este mai mare sau mai mică decât cea aleasă de el). DIRIJAREA ÎNVĂŢĂRII 40 Un copil va aşeza pe panou o grupa de jetoane min la alegere şi va denumi grupa aleasă.enunţ titlul activităţii şi vom cunoaşte impresiile unui copil despre familia lui expuse intr-o poezie scrisă de Elena Dragoş.O.care formează o familie. O5 10 5.care are titlul „Părinţii mei”. CAPTAREA ATENŢIEI min Captarea atenţiei se realizează prin intuirea materialului didactic aflat pe măsuţă.Vom compara cele două grupe prin STRATEGII DIDACTICE EVALUAREA METODE METODE ŞI MATERIALE FORME DE FORME PROCEDEE DIDACTICE ORGANIZARE Conversţia Jetoane cu Explicaţia imagini Exerciţiul Frontal Evaluare continuă Observarea curentă Verificare orală Conversţia Jetoane cu Explicaţia imagini Demonstraţia Exerciţiul Frontal Evaluare continuă Observarea curentă Verificare orală . ANUNŢAREA TEMEI ACTIVITĂŢII min Anunţ copiii că vom realiza grupe sau familii de jetoane. T ETAPELE ACTIVITĂŢII/CONŢINUTUL R. ACTIVAREA ŞI REACTUALIZAREA min UNOR CUNOŞTINŢE ANTERIOARE În timp ce copiii separă jetoanele formează grupe de elemente şi denumesc fiecare grupă. 5 6.Intreb ce cred ei că este o familie. I ŞTIINŢIFIC M P 5 4. 7.

atmosfera din familie.O. OBŢINEREA PERFORMANŢEI ŞI O9 FIXAREA EI O10 10 Le prezint fişa matematică pe care sunt Conversţia Fişa min desenate căsuţe şi baieţei. Pentru destindere cântăm cântecul cu joc „Familia” iar eu pregătesc planşa cu imagini din poezia”Părinţii mei”.citesc cerinţele şi Explicaţia matematică Evaluare continuă Observarea curentă Verificare orală Verificare scrisă .Purtăm discuţii despre membrii familie. 8.despre dragostea şi respectul faţă de părinţi.care sunt dovezile lor de dragoste pentru părinţi.care sunt membrii acestei familii.Vom deduce că este vorba despre o famile.Continuăm cu câteva Jetoane cu Frontal exerciţii asemănătoare.Analizăm poezia si identificăm cuvintele noi pe care le explic apoi incepem conversaţia pe baza poziei şi a planului de întrebări conceput.copiii verbalizând ceea imagini ce realizează:Grupa masinutelor este mai Planşa mare/mai mică decat grupa căciuliţelor. O5 O6 O7 O8 O10 O11 O12 O13 O15 T I M P ETAPELE ACTIVITĂŢII/CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUAREA METODE METODE ŞI MATERIALE FORME DE FORME PROCEDEE DIDACTICE ORGANIZARE formare de perechi.Observăm planşa şi conversăm despre ceea ce observăm.Le repet titlul poeziei şi autorul şi recit poezia. R.

O. T R. Frontal Individual Evaluare continuă Verificare orală .ASIGURAREA FEED-BACK-ULUI Le mulţumesc copiilor pentru interesul acordat activităţilor şi in rezolvarea sarcinilor de lucru.Cer opinia copiilor daca lea plăcut activităţile facem evaluarea intregii zile.apreciez verbal fiecare copil si unde este cazul mici mustrări. 9. I M P ETAPELE ACTIVITĂŢII/CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUAREA METODE METODE ŞI MATERIALE FORME DE FORME PROCEDEE DIDACTICE ORGANIZARE 5 numesc câte un copil pentru fiecare Exerciţiul sarcină.Întreb copii despre activităţile desfăsurate şi repetăm ce am facut cât şi titlul activităţilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful