TAKLIMAT SERAHAN PEROLEHAN HPV

Bahagian Perkhidmatan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan 27 Februari 2013

Pembaziran vaksin
• Standard pembaziran: 0 % • Pembaziran 2010 dan 2011 – kurang dari 0.1% • Sebab pembaziran
– Cold chain breakdown – Vaccine damage – Vaccine loss

• Kes-kes pembaziran dan kehilangan
– Masalah komunikasi

Tugas dan Tanggungjawab
• Dasar pelaksanaan pelalian
– Pemberian 3 dos sebelum tamat masa persekolahan semasa

• Pelaksanaan bergantng sepenuhnya kepada stok vaksin
– Hari akhir dos 1 : 30 April 2013 ( Februari ) – Hari akhir dos 3 : 30 Oktober 2013 – Hari akhir sekolah 15 November 2013

Penerimaan bekalan • Penerimaan dalam 3 penghantaran ( lebih bagi KL dan Selangor) • Penerimaan pertama ( dos 2): sebelum Febuari 2013 • Penerimaan Kedua (dos 3): Jun 2013 • Penerimaan keempat ( stok 2014) : oktober 2013 – memenuhi peti sejuk vaksin sahaja .

HPV Tracking System • Latihan oleh Prmabumi .Pemantauan penerimaan vaksin • Tanggungjawab pusat – Bilangan vaksin sama dengan DO termasuk consumable – Suhu rangkaian sejuk semasa penerimaan • TAG ALERT – Pemantauan menggunakan sistem aplikasi ‘ECloud’ .

Pemantauan Penerimaan • Tanggungjawab Negeri dan Daerah – Pantau liputan • Sasaran KKM Pelalian Dos 3 (2012) : 90% • 2013: 95% • Pencapaian 2012: 98.1% – Pantau pembaziran – Pemantauan AEFI – Bhg Farmasi – Elak pencampuran vaksin bila berlaku pertukaran vaksin quadrivalen dan bivalen .

96 – Kira peruntukan diterima dan kekurangan peruntukan – Submit ke … BKP .Persediaan 2013 • Semak keperluan sebenar murid perempuan tingkatan 1 tahun 2013 – Jumlah enrolmen tahun 6. 2012 ( sekolah kerajaan. bantuan kerajaan. swasta dan antarabangsa) – Harga satu dos vaksin RM44.

PERSEDIAAN 2014 .2015 • Sediakan anggaran keperluan 2014 – 2015 pada bulan Mei 2013 • Anggaran berdasarkan enrolmen murid tahun 5 dan 6 bagi tahun 2013 bagi 3 dos • Pecahkan anggaran tahun 2013 berdasarkan dos bagi setiap penghantaran dan pusat penghantaran • Update senarai pegawai bertanggungjawab • Negeri compile dan hantar ke Bahagian Amalan dan Perkembangan Farmasi .

PENGAGIHAN & LAPORAN .PENGURUSAN PEROLEHAN.

Pengesahan penerimaan oleh KK dan D/O dikembalikan kepada PKD untuk urusan pembayaran. Penghantaran stok Vaksin HPV oleh pembekal dibuat secara terus kepada KK seperti yang dinyatakan di dalam LPO.PEROLEHAN & PENGAGIHAN Pesanan (LPO) untuk Vaksin HPV dikeluarkan oleh PKD atau KK yang melaksanakan perolehan ubat & bukan ubat yang lain. .

LAPORAN Status perbelanjaan & baki stok perlu dilaporkan dalam Laporan Terperinci Bulanan Template Laporan Terperinci Baru .

ISU-ISU BERKAITAN KONTRAK .

.DOKUMEN KONTRAK (1) No. Kontrak: KKM-8/2011(217/2011)BKP(BU) Tempoh Kontrak: 01 Feb 2012 – 31 Jan 2014 Syarat yang dinyatakan dalam dokumen kontrak perlu diteliti dan dimasukkan ke dalam maklumat pesanan kerajaan (LPO) bagi memastikan stok yang dibekal menepati kontrak.

16. Netherlands .18) Recombinant Vaccine.DOKUMEN KONTRAK (2) Diskripsi: Quadrivalent Human Papiiilomavirus (Type 6. Jenama: Gardasil Prefilled Syringe Harga: RM449.60 per pack of 10’s Prefilled Syringe Manufacturer: Merck Sharp & Dohme BV.11.

DOKUMEN KONTRAK (3) Maklumat kontrak yang perlu diberi perhatian: o Diskripsi item & jenama o Bekalan sampingan o Tempoh serahan o Jaminan rangkaian sejuk semasa penerimaan o Tarikh luput minima semasa penerimaan stok o Kenaan penalti jika berkaitan .

Pembekal juga perlu memaklumkan BKP & BPF apabila bekalan mencecah 75% dan tempoh kontrak masih ada 6 bulan.laporan bekalan vaksin secara berkala perlu dikemukakan oleh pihak pembekal kepada BKP & BPF .DOKUMEN KONTRAK (4) BPF akan memulakan proses pembaharuan kontrak sebelum bulan Mac 2013 (9 bulan sebelum kontrak sedia ada tamat): o Anggaran akan dipohon dari JKN o Syarat tambahan yang akan dimasukkan: . .

TANGGUNGJAWAB PEGAWAI FARMASI .

PEGAWAI FARMASI DI PKD (1)  Merancang perolehan o Semak dokumen kontrak o Kumpul maklumat keperluan setiap KK o Semak silang dengan baki stok.  Menyelaras Laporan Terperinci Bulanan yang diterima dari KK serta memastikan kesahihannya sebelum dikemukakan ke JKN . jadual imunisasi & anggaran ruang penyimpanan  Menyelaras maklumat yang diterima serta berbincang dengan pegawai perubatan BPKK bagi memastikan perancangan program imunisasi berjalan lancar.

Merujuk kepada Penyelaras Negeri sekiranya ada masalah yang tidak dapat diselesaikan di peringkat daerah.PEGAWAI FARMASI DI PKD (2) Membuat semakan rawak situasi bekalan HPV di KK bawah jagaan (dibuat semasa lawatan berkala) Berperanan sebagai ‘resource person’ untuk rujukan semua KK di daerah masing-masing. .

PEGAWAI FARMASI DI PKD (3) Memastikan LPO dikeluarkan seperti dirancang Mengumpul D/O bagi bekalan yang telah diterima oleh KK untuk semakan supaya proses bayaran boleh dilaksanakan dalam tempoh 14 hari bekalan disempurnakan bagi sesuatu LPO .

PEGAWAI FARMASI DI KK (1)  Memastikan stok vaksin di KK adalah mencukupi & bersesuaian dengan pelaksanaan program imunisasi yang telah dirancang oleh BPKK  Memastikan sistem rangkaian sejuk dipatuhi sepenuhnya: o Semasa penerimaan dari pembekal o Sepanjang tempoh simpanan di KK o Semua peti sejuk berfungsi dengan baik & menyemak carta suhu harian secara berkala o ‘Back-up plan’ sekira berlakunya kerosakan peti sejuk atau gangguan bekalan elektrik  Menyemak baki stok & tarikh luput vaksin secara berkala .

PEGAWAI FARMASI DI KK (2) Sebelum anggaran pesanan baru dikemukakan kepada PKD: o Baki stok semasa o Keupayaan ruang simpanan o Keperluan sebenar mengikut perancangan imunisasi berikutnya oleh BPKK Membuat tawaran ke fasiliti lain sekiranya terdapat lebihan stok yang tidak digunakan sebelumnya luput .

. Menyelaras isu-isu berkaitan bekalan vaksin HPV yang tidak dapat diselesaikan oleh PKD untuk perbincangan di peringkat JKN / dirujuk ke BPF KKM sekiranya perlu. Menyelaras & menyemak Laporan Terperinci Bulanan yang diterima dari semua PKD sebelum dihantar ke BPF KKM.PF PENYELARAS NEGERI (1) Memastikan peruntukan yang diterima oleh JKN diagihkan ke daerah dengan segera.

Mengendalikan perbincangan bersama BPKK di peringkat JKN bagi memastikan kelancaran program kesluruhan.PF PENYELARAS NEGERI (2) Memastikan perolehan stok HPV di semua daerah adalah mencukupi mengikut keperluan supaya semua program imunisasi HPV yang telah dirancang boleh dilaksanakan mengikut jadual. Menyelaras anggaran bersama BPKK negeri sebelum di kemukakan ke BPF KKM untuk tujuan tender baru .

TAKLIMAT SERAHAN PENGURUSAN UBAT KUSTA MDT Combi .

.

.

.

.

.

.

.

.

34 .