P. 1
teori rebt 1

teori rebt 1

|Views: 34|Likes:
Published by Eja Indablanket
bimbingan dan kaunseling
bimbingan dan kaunseling

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Eja Indablanket on Jul 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2014

pdf

text

original

SSKC 2333 KEMAHIRAN KAUNSELING KELOMPOK

TERAPI REBT & REALITI
RAJAN A/L NAGARAJAN HASSAN BIN HAD SITI NORHAFIZA BINTI MOHD SANY DORAI NABILA SYAFIKA BINTI JALAL NURUL ATIKAH BINTI MOHD NASIR THENMOLIY A/P SIVAMANI 205102 204831 205090 204434 204701 204922

TERAPI EMOSI RASIONAL (rebt)

Amerika Syarikat. Pada awal tahun 1955. Semenjak itu beliau terkenal sebagai bapa kepada teori RET dan datuk kepada teori tingkah laku kognitif. Beliau dilahirkan pada tahun 1913 di Pittsburgh. fisologikal dan tingkah laku dan dikenali sebagai teori emosi-rasional (RET). Teori ini terbina apabila beliau mendapati bahawa teori Psikoanalisis yang dipelopori oleh Freud tidak mendalam dan adalah satu bentuk pemulihan yang tidak saintifik. beliau telah menggabungkan terapi-terapi kemanusiaan. .Latar Belakang Tokoh Terapi Teori Rasional Emotif Terapi telah diasaskan oleh Albert Ellis.

.Dipratikan dalam suasana kerja kelompak yang memberi manfaat kepada klien (vander kolk. “close-ended” dan “marathon”. PENGENALAN Terdapat 3 jenis kelompok iaitu “open-ended” . 1985). Ahli dihadkan kepada 12 orang supaya ahli dapat menerima maklum balas yang maklum daripada ahli kelompok dan juga dapat memberi maklum balas yang responsif kepada kelompok yang diikutinya itu .

Berasaskan idea yang difikirkan oleh seseorang tentang peristiwa yang menghasilkan perasaan bukannya disebabkan situasi yang berlaku dalam diri. mereka tidak mengalami tekanan dan hidup dalam gembira. . PRINSIP Menurut Ellis (1962) untuk bersifat rasional individu perlu mengawal fikirannya. Menurut Wessler (1986) seseorang menukarkan pemikiran tidak rasional kepada yang rasional.

. Ellis (1962) menyarankan supaya individu melihat diri mereka sebagai “manusia yang fleksibel” yang bertindak dalam cara tertentu dalam keadaan tertentu. PRINSIP Menurut Ellis (1976) kelompok terapi emosi menekankan dua sifat semula jadi manusia iaitu mempunyai kepercayaan rasional dan tidak rasional yang mengalami perubahan melalui perbahasan .Ellis (1962) menyarankan agar individu mengawal kesan emosi terhadap sesuatu peristiwa dengan cara menukarkan fokus pemikirannya.

Kelompok Terapi Emosi Rasional boleh dinyatakan sebagai falsafah kehidupan dan sebagai rawatan untuk mengubah sikap (Wessler dan Hankin. 1988).Oleh itu. . Secara umumnya.

Akibat iaitu hasil daripada penilaian oleh B akan A dan ditafsirkanya. D Akibat kaedah-kaedah untuk berhujah. faktor sikap atau tingkah laku yang dialami oleh seseorang. mengajar. . E Berlaku apabila pemikiran / perasaan menjadi normal dan mempunyai sistem kepercayaan dan penilaian yang rasional dan positif.Model Interaksi A B C Penggerak pengalaman atau peristiwa. mencabar dan memperbetulkan sistem kepercayaan tidak rasional yang menyebabkan seseorang individu mengalami reaksi emosi yang tidak rasioanal. Sistem kepercayaan yang dianuti oleh seseorang.

Apabila sesorang bertindak secara tidak adil dan tidak diingini. Oleh itu. ia sentiasa menentukan perasaan kita hari ini. . Saya mesti membuktikan bahawa saya berkebolehan dan berkemampuan . maka kita harus menyalah dan mengutuknya serta melihatnya sebagai seorang yang tidak baik. Saya harus melihat kehidupan saya sangat teruk sekiranya saya tidak dapat mencari penyelesaian yang baik kepada kehidupan realiti. Masa lampau adalah penting kerana ia mempengaruhi hidup kita.Idea Pemikiran Yang Tidak Rasional Saya mesti disayangidan mendapatkan persetujuan oleh orang-orang yang penting atau signifikan dalam hidup saya.

disisih atau tidak dilayan secara adil. 2) Seseorang itu menekankan perkataan “mesti” “harus ” “patut” dengan cara yang mutlak.Sambungan… Saya perlu berpandangan tidak baik sekiranya saya dikecewakan. . Ellis berpendapat antara idea-idea yang sering mengganggu emosi dan frikiran manusia ialah apabila : 1) Seseorang selalu menyalahkan diri sendiri. Sekiranya satu perkara itu memerbahaya dan menakutkan maka saya mesti memikirnya dan risau tentangnya.

Pemikiran negatif Pemikiran bercampurcampur 4 jenis pemikiran menurut Ellis (1962) Pemikiran positif Pemikiran neutral .

Pendekatan Ellis (1962) menyarankan agar individu mengawal kesannya dengan cara menukarkan fokus pemikirannya.1988). mempunyai kepercayaan rasional dan tidak rasional boleh mengalami perubahan melalui perbahasan (Ellis. .1976). Menekankan dua sifat semula jadi manusia.Oleh itu. Falsafah kehidupan dan sebagai rawatan untuk mengubah sikap (Wessler dan Hankin.

terhad dan tertutup. ahli kelompok berfalsafah dan diarah berkongsi masalah berorientasikan kemahiran yang melibatkan hal-hal ( Corey 1990. Ahli kelompok dan ketua akan memberi maklum balas dan cadangan kepada ahli yang menyatakan masalahnya (Ellis. ahli. Hansen.1980). Perkembangan kelompok akan dianalisis menggunakan kaedah penerokaan teraputik ABC.AMALAN KELOMPOK TERAPI EMOSI RASIONAL Berubah-ubah berdasarkan jenis kelompok yang dijalankan. Warner dan Smith.1984) Sesetengah kelompok berbentuk ‘open-ended’. ketua. Terapi ini diperkenalkan Kelompok Terapi Emosi kepada lebih kelompok oleh Rasional mengarah. .

Mereka akan mengulangi proses ini dengan mengubahsuai self talk supaya menjadi lebih rasional.Maklum balas adalah berbentuk perbincangan dan terbahagi kepada tiga bentuk iaitu: kognitif. Biasanya diadakan penyenaraian masalah dalam kelompok dan cara untuk mengatasinya. Perbincangan kognitif Perbincangan imaginasi Perbincangan sikap • melibatkan penyoalan terus. • melibatkan pelbagai bentuk daripada sumber bacaan hingga peranan dalam kelompok. memberi sebab atau alasan dan memberi keyakinan.1992). imaginasi dan tingkah laku/sikap (Glading. • alat ukur yang membolehkan ahli kelompok melihat diri mereka dalam keadaan yang sangat tertekan dan menilai self talk mereka. .

Terapi Emosi Rasional bersifat pemulihan. Pendekatan kelompok terapi ini tidak terhad kepada tahap intelektual ahli semata-mata. Tiada sebarang sekatan berkaitan perkara yang hendak dibincangkan tetapi yang penting. Ianya boleh diaplikasikan untuk semua peringkat usia.1988)..Sambungan. .. Dalam Kelompok Terapi Emosi Rasional. Fokus kelompok adalah ‘kini dan sekarang’( Wessler dan Hankin. Pada umumnya. tumpuan kepada peristiwa lepas adalah sedikit. ahli kelompok dapat mempertingkatkan dan mengawal diri dalam pelbagai situasi dan berfikir secara rasional.

PANDANGAN TERAPI EMOSI RASIONAL .Pendekatan Terapi Emosi Rasional mampu memupuk kepercayaan dan keyakinan dalam diri ahli walau dalam apa jua keadaan sekalipun. Ramai ahli kelompok Terapi Emosi Rasional mengambil separuh masa perjumpaan awal bagi memperlihat bagaimana idea terapi ini sesuai dengan diri mereka.

ABC DALAM TERAPI EMOSI RASIONAL Melibatkan garis panduan ketua kelompok kepada ahli bagaimana perasaan dihasilkan daripada fikiran Ianya adalah satu cara untuk meyakinkan klien supaya bekerja mengikut pandangan emosi rasional. .

.MAKLUM BALAS TERAPI EMOSI RASIONAL Maksud maklum balas • Keputusan akhir daripada pemikiran rasional. Fungsi maklum balas • Untuk memberitahu keadaan sekarang dan merancang masa hadapan Fokus utama maklum balas • Untuk mengajar kemahiran serta dijadikan amalan dalam hidup.

1980). 1974). Ketua digalakkan menggunakan pemikiran rasional dengan pelbagai cara (Ellis.. Menjadi model yang boleh menonjolkan bagaimana Terapi Emosi Rasional dijalankan dalam kehidupan seharian. Memastikan kelompok berasaskan falsafah dan kognitif (Hansen et al.Kelompok berpusat kepada ketua. PERANAN KETUA KELOMPOK Teknik yang digunakan oleh ketua merupakan gabungan kognitif. Menggalakkan ahlinya bekerja sebagai satu pasukan apabila seseorang menyatakan masalah. . sikap dan asas penerokaan.

Kaedah: Mengajar kelompok cara atau bagaimana emosi terjadi. . Emosi ini ditangani dengan cara yang praktikal dan rasional. Menggunakan aktiviti berasaskan pengalaman dalam kelompok dan tugasan di luar kelompok. Aktif dalam proses kelompok dengan cara mencabar dan membuka idea. Menggalakkan ahli kelompok tolong-menolong antara satu sama lain supaya berfikir secara rasional. Memberi laluan supaya perasaan yang tersembunyi daripada ahli kelompok dapat diluahkan.

Ahli memperoleh pengalaman untuk memahami sendiri proses perubahan. . Ahli kelompok dapat mencapai tujuan dalam hidup berkaitan dengan cara mengatasi kepercayaan tidak rasional.KESAN KELOMPOK TERAPI EMOSI RASIONAL Ahli kelompok dapat belajar berfikir secara rasional. Ahli kelompok mempunyai kefahaman dan pengetahuan dalam situasi yang tidak pernah dialaminya.

PENILAIAN KELOMPOK TERAPI EMOSI RASIONAL .

.Kepelbagaian kebolehannya iaitu boleh digunakan dalam kelompok yang lebih besar. Persekitaran yang paling sesuai bagi klien dalam proses keluar daripada teraputik kaunseling individu. KELEBIHAN KELOMPOK TERAPI EMOSI RASIONAL Berfokus kepada kepentingan kesan kognitif. Mudah bagi sesiapa yang terlibat dalam proses kelompok untuk belajar menguruskan dirinya dan menolong ahli kelompoknya. Menekankan kepada aksi dan juga percakapan.

tahap minda yang rendah dan hanya sesuai kepada orang-orang yang otaknya cerdik. . emosi yang teruk . Pendekatan ini tidak efektif dengan individu yang mengalami penyakit mental. Ramai juga individu yang sukar meninggalkan kelakuannya yang telahpun biasa dengan hidupnya walaupun menggunakan terapi ini. penyakit otak .BATASAN KELOMPOK TERAPI EMOSI RASIONAL Pendekatan ini sangat deduktif (bertujuan mengajar / contoh teladan) Terapi ini boleh mengelirukan bila digunakan untuk melihat keberkesanan dalam jangka masa pendek. Maka jelasnya penggunaanya agak terhad terhadap klien tertentu dan juga kepada kaunselor kerana memerlukan kaunselor yang benar-benar mahir dengan pendekatan ini. Pendekatan ini juga hanya sesuai kepada orang-orang yang benar-banar mahir tentang teori ini.

Sambungan. hanya mendengar dan menunggu arahan daripada kaunselor sahaja. terlalu tua dan orang yang tidak fleksibel. klien akan menjadi pasif. Terapi ini banyak menggunakan konfrontasi dan arahan. Terapi ini tidak sesuai untuk orang-orang yang terlalu muda.. Terapi ini lebih menekankan kepada pemikiran (kognitif) dan tidak kepada peranan emosi dan perasaan. . Tidak semua klien dapat dibantu dengan rekonstruksi melalui logik analisis dan falsafah. Kaunselor akan merasa bosan mengulangi perkara yang sama dengan semua klien..

 Ahli kelompok berperanan mewujudkan satu sinergi baru yang dapat menggerakkan ahli yang bermasalah untuk berubah dari aspek emosi dan tingkah laku kepada lebih positif.  Dengan idea yang bernas dan positif serta peranan ahli kelompok semoga dapat mengubah pemikiran ahli yang bermasalah menjadi lebih rasional.KESIMPULAN  Kelompok Terapi Emosi Rasional mengharapkan perubahan dari segi aspek emosi ahli yang bermasalah kepada suatu pemikiran yang lebih rasional.  Melalui pengalaman setiap ahli dan sikap saling membantu serta pemikiran secara rasional dapat mempengaruhi dan memberi kesan positif kepada ahli yang bermasalah. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->