You are on page 1of 6

Komponenkomponen Utama Sistem Komputer

CPU -Control Processing Unit Unit Pemprosesan Pusat Ingatan Utama (Memory) RAM dan ROM Unit Input/Output

Ingatan Utama
RAM - Data yang boleh dibaca dan ditulis.
ROM - Data yang boleh dibaca sahaja.

RAM
Random Access Memory Memori Capaian Rawak

RAM
Ia terletak pada papan induk .Data di dalamnya boleh dibaca dan ditulis.

Kandungan RAM adalah meruap iaitu data yang sedang diproses akan lenyap apabila komputer dimatikan.

Fungsi RAM
Menyimpan aturcara (program) dan data sementara semasa komputer sedang beroperasi.