JABATAN PENGAJIAN MELAYU IPG KAMPUS IPOH, PERAK

TENTATIF PELAN TINDAKAN KSSR TAHUN 2

BIL

TARIKH

PROGRAM / AKTIVITI

SASARAN

TEMPAT

PENYELARAS

1

15/2/2012 1 hari

Mesyuarat / Perbincangan pembentukan J/Kuasa Taklimat KSSR Tahun 2 peringkat JPM

Pensyarah JPM

Jabatan Pengajian Melayu

Ketua Jabatan Penyelaras MBM KULDP Penyelaras MBM Penyelaras KSSR KULDP Penyelaras MBM Penyelaras KSSR Ketua Unit Major BM KULDP Penyelaras MBM Penyelaras KSSR Ketua Unit Major BM

2

23/2/2012 1 hari

Taklimat & Bengkel KSSR Tahun 2 BM untuk pensyarah JPM

Pensyarah JPM

Jabatan Pengajian Melayu

3

29/2/2012 1 hari

Taklimat & Bengkel KSSR BM untuk pelajar major PISMP Sem 3 dan Sem 5

Pelajar Semester 3 dan 5 Major

Dewan Seri Melati

4

5/3/2012 1 hari

Taklimat & Bengkel KSSR BM untuk pelajar minor PISMP

Pelajar Minor BM PISMP

Dewan Seri Melati

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful