( NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH) Tel: Fax: _______________________________________________________________________ _ Ruj Kami: Tarikh: ........ NAMA GURU ........

Tuan, PERLANTIKAN AHLI JAWATANKUASA LINUS SEKOLAH TAHUN 2011 Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan telah dilantik sebagai__________________ di SK/SJK________________________________. 3. Dengan pengetahuan dan pengalaman tuan, kami percaya tuan dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab ini dengan cemerlang. Atas kerjasama dan kesanggupan tuan menerima lantikan ini, kami dahului dengan ucapan terima kasih. Sekian, terima kasih. ” BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”

Saya yang menurut perintah,

............................................ ( ) Guru Besar SK/SJK_______________