Gallup om velfærd og den offentlige sektor

Gallup om velfærd
© TNS Dato: februar 2013 Projekt: 59150

-27. der stammer fra denne undersøgelse. skal være anført følgende kildeangivelse: © TNS Gallup for FOA © TNS Gallup for FOA Gallups undersøgelse er gennemført 21. februar 2013 og er baseret på GallupForum webinterview med 1. region.-27. alder.Gallup om velfærd og den offentlige sektor Feltperiode: Den 21.317 personer Stikprøven er vejet på køn. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.317 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover. Gallup om velfærd © TNS Dato: februar 2013 Projekt: 59150 2 . uddannelse og partivalg ved FV11 Akkreditering: Enhver offentliggørelse af resultater.

59% svarer.og blåbloks vælgere 41% er helt enig eller overvejende enig i.Gallup om velfærd og den offentlige sektor Sammenfatning:   59% svarer. 28% siger det skal være som nu. 35% svarer meget dårlig eller dårlig – mens 20% svarer god eller meget god service. at der skal være flere ansatte i den offentlige sektor i de kommende tre år til at løse velfærdsopgaverne.-27. at spørgsmålet har været svært at forholde sig til. Holdningen til nedskæringer i den offentlige sektor er at 23% mener. som skulle have været brugt på offentlig service. 17% svarer ved ikke. at spørgsmålet har været svært at forholde sig til. uden at det skader Danmarks økonomi. at tage penge. at den offentlige sektor godt kan blive større.317 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover. Der er stor forskel på vælgerne i rød og blå blok på dette spørgsmål. at det er nødvendigt og at 66% mener det er unødvendigt. februar 2013 og er baseret på GallupForum webinterview med 1. at regeringen skal pålægge kommunerne at anvende de aftalte penge på velfærd. hvilket indikerer. at den danske velfærd er blevet enten væsentlig ringere eller lidt ringere inden for de seneste par år 38% svarer. Gallup om velfærd © TNS Dato: februar 2013 Projekt: 59150 3 .og afgiftslettelser for erhvervslivet. at de mener det er en dårlig ide. Igen stor forskel på rød. Stor forskel på de to politiske blokke 51% svarer ja til. hvilket indikerer. Stor forskel på rød og blå blok. Og 14% svarer der skal være færre ansatte. 26% mener ikke det har påvirket servicen 46% mener.       © TNS Gallup for FOA Gallups undersøgelse er gennemført 21. og bruge dem på skatte. På dette spørgsmål er der 19% ved ikke. at deres oplevelse af den offentlige sektor er. 23% mener at konsekvensen af de færre stillinger i den offentlige sektor er en væsentlig ringere service og 41% svarer en ringere service. at den hverken har god eller dårlig service.

317 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover.-27.Gallup om velfærd og den offentlige sektor Q1. Hvordan er din generelle oplevelse af udviklingen i den danske velfærd inden for de seneste par år? Den danske velfærd er blevet væsentlig ringere Den danske velfærd er blevet lidt ringere Den danske velfærd er hverken blevet ringere eller bedre Den danske velfærd er blevet væsentlig bedre Den danske velfærd er blevet lidt bedre Ved ikke Alle Mænd Kvinder 18-35 år 36-59 år 60 år + 16% 14% 19% 11% 20% 20% 49% 43% 47% 38% 45% 39% 30% 29% 30% 49% 48% 38% 36% 34% 36% 33% 8% 33% 31% 4% 1% 6% 4% 1% 3% 4% 1% 10% 5%1% 8% 1% 1% 4% 6% 2% 3% 23% 10% 1% 2% 1% % 2% 5% % 6% 1% . Gallup om velfærd © TNS Dato: februar 2013 Projekt: 59150 4 .8% 1% 4% 3% 6% 1% 3% 1% % 6% 15% 6% 3% % 5% 4%2% 5% 2% 2% 4% 10% 1% 4% 2% 2% 5% 5%1% 9% 1% 1% 7% 34% 20% Enhedslisten SF 25% Socialdemokraterne 16% Radikale 9% Konservative 4% Venstre 8% Dansk Folkeparti 27% Liberal Alliance 1% 22% Rød blok Blå blok Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 13% 23% 37% 47% 53% 49% 39% 48% 41% 27% 44% 28% 28% 18% 16% 22% 9% 16% 47% 41% 31% 53% 37% © TNS Gallup for FOA 29% 38% 22% 38% Gallups undersøgelse er gennemført 21. februar 2013 og er baseret på GallupForum webinterview med 1.

Gallup om velfærd og den offentlige sektor Q2.317 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover.-27. Gallup om velfærd © TNS Dato: februar 2013 Projekt: 59150 5 .7% 24% 6% 3% 20% 1%5% 11% 1% 12% 24% 6% 1% 26% 17% 15% 19% 15% 24% 27% 1% 6% 1% 7% 1% 7% %5% 2% 6% 1% 7% 15% Enhedslisten 3% 35% SF 6% 31% Socialdemokraterne 6% 31% Radikale 3% 10% 41% Konservative 33% Venstre 4% 32% Dansk Folkeparti 13% 28% Liberal Alliance 4% 13% Rød blok Blå blok Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 5% 9% 8% 8% 6% 10% 5% 27% 28% 31% 28% 34% 17% 22% 23% 39% 35% Gallups undersøgelse er gennemført 21. Hvordan er din oplevelse af servicen i den offentlige sektor som den er i dag? Meget dårlig service Dårlig service Hverken god eller dårlig service God service Meget god service Ved ikke Alle Mænd Kvinder 18-35 år 36-59 år 60 år + 8% 7% 8% 27% 25% 29% 38% 43% 31% 19% 17% 22% 1% 7% 1% 6% 1% 9% 9% 7% 7% 25% 29% 26% 42% 33% 38% 43% 38% 29% 11% 52% 35% 38% 38% 40% 37% 41% 31% © TNS Gallup for FOA 17% % 6% 20% 1% 9% 22% 1% 6% 14% -4% 23% 1% 2% 26% 1% 8% 40% . februar 2013 og er baseret på GallupForum webinterview med 1.

000.9% % 1% 4% 7% % 6% % . at de færre stillinger har for servicen i den offentlige sektor? Det har betydet en væsentlig ringere service Det har hverken betydet ringere eller bedre service Det har betydet en væsentlig bedre service Det har betydet ringere service Det har betydet en bedre service Ved ikke Alle Mænd Kvinder 18-35 år 36-59 år 60 år + Enhedslisten SF Socialdemokraterne Radikale Konservative Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Rød blok Blå blok Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 23% 20% 28% 29% 19% 20% 37% 48% 55% 43% 38% 41% 46% 39% 26% 31% 19% 2% % 7% 3% 1% 6% 1% .8% 27% % % 4% 1% 6% 8% 15% 1% . Hvilken konsekvens mener du.317 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover.-27.10% 29% 40% 33% 28% 24% 24% 19% 18% 41% 47% 24% 24% 30% 27% 25% © TNS Gallup for FOA Gallups undersøgelse er gennemført 21.Gallup om velfærd og den offentlige sektor Q3.7% 2% . februar 2013 og er baseret på GallupForum webinterview med 1. Gallup om velfærd © TNS Dato: februar 2013 Projekt: 59150 6 .7% 3% % 5% % % 8% 2% . Antallet af stillinger inden for den offentlige sektor er gennem de seneste tre år blevet reduceret med 35.7% 43% 45% 24% 29% 26% 39% 46% 23% 31% 16% 17% 1% 33% 6% 4% 4% 28% 17% 23% 14% 17% 45% 38% 45% 68% 47% 40% 42% 40% 22% 5%2% .8% 3% 1% 6% % % 7% 1% .8% 16% -3% 1% .

Gallup om velfærd og den offentlige sektor Q4: Mener du.-27. at der bør være flere eller færre ansatte i den offentlige sektor i de kommende tre år til at løse velfærdsopgaverne? Der skal være flere ansatte i den offentlige sektor Der skal hverken være flere eller færre ansatte i den offentlige sektor Der skal være færre ansatte i den offentlige sektor Ved ikke Alle Mænd Kvinder 18-35 år 36-59 år 60 år + 46% 41% 39% 39% 54% 56% 84% 45% 28% 30% 35% 32% 27% 22% 14% 20% 6% 11% 9% 14% 16% 7% 11% 16% 19% 10% % Enhedslisten SF Socialdemokraterne Radikale Konservative Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Rød blok Blå blok Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 26% 21% 6% 60% 61% 21% 22% 36% 28% 63% 39% 43% 23% 36% 58% 27% 12% 2% 3% 18% 4% 13% 12% 17% 45% 7% 19% 6% 13% 16% 8% 22% 5% 12% 9% 33% 24% 45% 25% 20% 28% 25% 54% 49% 44% 36% 49% © TNS Gallup for FOA 15% 11% 11% 12% 18% 14% 14% 6% 11% 15% Gallups undersøgelse er gennemført 21. februar 2013 og er baseret på GallupForum webinterview med 1. Gallup om velfærd © TNS Dato: februar 2013 Projekt: 59150 7 .317 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover.

Gallup om velfærd © TNS Dato: februar 2013 Projekt: 59150 8 .317 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover.Gallup om velfærd og den offentlige sektor Q5. hospitalsvæsen.eksempelvis inden for ældrepleje. skoler og jobcentre? Det er meget unødvendigt Det er unødvendigt Det tænker jeg ikke over Det er nødvendigt Det er meget nødvendigt Ved ikke Alle Mænd Kvinder 18-35 år 36-59 år 60 år + Enhedslisten SF Socialdemokraterne Radikale Konservative Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Rød blok Blå blok 29% 24% 36% 33% 37% 4% 42% 34% 37% 45% 45% 50% 37% 32% 52% 54% 1% 32% 48% 41% 33% 37% 3% 3% 22% 2% 5% 18% 2% 20% 5% 9% 13% 9% 18% 8% 8% % 7% 30% 28% 29% 29% 31% 15% 22% 15% 3% 3% 10% 7% 1% 4% 1% 3% 24% 38% 24% 6% 11% 6% 6% 13% - 20% 43% 39% 20% 20% 4% 9% 2%4% 2% 9% 1% 3% 14% 7% 2% 13% 17% 2% 3% 26% 6% 11% 5% 5% 6% 9% 30% 25% 30% 33% 33% 25% 21% 32% 4% 2% 6% 4% 24% 1% 2% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 31% 41% 12% 10% 5% 22% 1% 8% 4% 20% 2%4% 20% 6% 12% 20% 13% © TNS Gallup for FOA Gallups undersøgelse er gennemført 21.-27. februar 2013 og er baseret på GallupForum webinterview med 1. Hvad er din holdning til nedskæringer i den offentlige sektor .

Gallup om velfærd og den offentlige sektor Q6. Gallup om velfærd © TNS Dato: februar 2013 Projekt: 59150 9 . februar 2013 og er baseret på GallupForum webinterview med 1. uden at det skader Danmarks økonomi? Helt enig Overvejende enig Hverken eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke Alle Mænd Kvinder 18-35 år 36-59 år 60 år + 14% 17% 11% 27% 26% 29% 19% 18% 20% 16% 15% 17% 12% 17% 7% 11% 7% 17% 18% 11% 10% 26% 27% 34% 47% 35% 44% 29% 30% 21% 1% 29% 18% 23% 28% 33% 22% 24% 37% 19% 29% 18% 12% 21% 18% 21% 16% 13% 18% 18% 32% 27% 16% 12% 12% 13% 13% 11% 8% Enhedslisten SF 14% Socialdemokraterne 15% Radikale 2% Konservative 4% Venstre 9% Dansk Folkeparti 12% Liberal Alliance 14% Rød blok Blå blok Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 19% 9% 21% 7% 12% 13% 9% 36% 7% 20% 18% 56% 20% 19% 14% 17% 12% 20% 10% 3% 2% 5% 9% 2% 12% 11% 2% 11% 25% 3% 5% 47% 19% 10% 11% 11% 12% 12% 21% 12% 14% 10% 20% 17% 2% 9% 9% 11% 23% 39% © TNS Gallup for FOA 22% 14% 12% 16% 13% 7% 3% 8% Gallups undersøgelse er gennemført 21.-27.317 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover. Hvor enig eller uenig er du i dette udsagn: Den offentlige sektor kan godt blive større.

kr.317 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover. Gallup om velfærd © TNS Dato: februar 2013 Projekt: 59150 10 . februar 2013 og er baseret på GallupForum webinterview med 1.-27. Skal regeringen pålægge kommunerne at anvende de aftalte penge på velfærd? Ja Alle Mænd Kvinder 18-35 år 36-59 år 60 år + Enhedslisten SF Socialdemokraterne Radikale Konservative Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Rød blok Blå blok Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 51% 45% 57% Nej Ved ikke 30% 40% 18% 36% 27% 19% 15% 25% 19% 20% 18% 13% 15% 18% 45% 52% 61% 72% 72% 68% 65% 57% 64% 21% 15% 13% 15% 17% 23% 41% 38% 28% 48% 21% 72% 42% 30% 18% 14% 22% 5% 19% 17% 42% 17% 52% 61% 53% 42% 47% © TNS Gallup for FOA 29% 16% 29% 42% 27% 19% 23% 18% 16% 26% Gallups undersøgelse er gennemført 21. valgte sidste år at bruge 8 mia. mindre på velfærd. end det var aftalt med regeringen.Gallup om velfærd og den offentlige sektor Q7: Den offentlige sektor. heriblandt kommunerne.

317 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover. om skattelettelser og afgiftslettelser skal finansieres af færre penge til offentlig service. februar 2013 og er baseret på GallupForum webinterview med 1. som skulle have været brugt på offentlig service. Synes du. at det er en god eller dårlig idé at tage penge.og afgiftslettelser for erhvervslivet? Det er en god idé Alle Mænd Kvinder 18-35 år 36-59 år 60 år + Enhedslisten SF Socialdemokraterne Radikale Konservative Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Rød blok Blå blok Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Det er en dårlig idé 59% 62% 58% 56% 63% 58% 92% 89% 81% 66% 73% 81% 60% 65% Ved ikke 17% 25% 12% 23% 13% 31% 27% 19% 22% 2% 3% 6% 8% 11% 5% 45% 17% 17% 20% 6% 9% 14% 66% 68% 40% 14% 9% 26% 20% 15% 16% 23% 36% 26% 19% 15% 30% 19% 47% 60% 14% 16% 14% 21% 20% 21% 11% 49% 70% © TNS Gallup for FOA Gallups undersøgelse er gennemført 21. og bruge dem på skatte.Gallup om velfærd og den offentlige sektor Q8: Det bliver netop nu diskuteret i forbindelse med regeringens kommende vækstpakke.-27. Gallup om velfærd © TNS Dato: februar 2013 Projekt: 59150 11 .

Følgende slides viser en oversigt over størrelsen på de statistiske usikkerheder. februar 2013 og er baseret på GallupForum webinterview med 1.-27. Dette interval er baseret på basestørrelse. der gengives i resultatafsnittet. © TNS Gallup for FOA Gallups undersøgelse er gennemført 21. er behæftet med en vis usikkerhed hidrørende fra.317 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover. Gallup om velfærd © TNS Dato: februar 2013 Projekt: 59150 12 .Statistisk usikkerhed De procenttal. at det sande procenttal med 95 % sikkerhed ligger indenfor et givent interval. samt basestørrelser. Usikkerheden kan angives som 95% sikkerhedsgrænse. Det betyder. at man i stedet for at spørge alle i populationen kun har spurgt et mindre udvalg af dem.

317 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover. Gallup om velfærd © TNS Dato: februar 2013 Projekt: 59150 13 .-27.Statistisk usikkerhed © TNS Gallup for FOA Gallups undersøgelse er gennemført 21. februar 2013 og er baseret på GallupForum webinterview med 1.

februar 2013 og er baseret på GallupForum webinterview med 1.59 år 60+ år Enhedslisten SF Socialdemokraterne Radikale Konservative Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Rød Blok Blå Blok Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 1317 571 582 524 746 211 94 54 90 48 57 191 385 240 429 414 273 318 400 600 © TNS Gallup for FOA 743 164 147 200 800 1000 1200 1400 Gallups undersøgelse er gennemført 21.35 år 36 .317 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover.-27. ANTAL INTERVIEW Mand Kvinde 18 ..Basestørrelser ANTAL INTERVIEW . Gallup om velfærd © TNS Dato: februar 2013 Projekt: 59150 14 ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful