Error: Reference source not found

PLANUL CALITATII LABORATOR OBIECTUL PLANULUI CALITATII Prevederile conţinute de prezentul Plan al Calitatii răspund cerinţelor standardului SR EN ISO 17025/2005 , considerat ca document de referinţa pentru acest caz si Sistemului propriu al laboratorului de Sistemul de Management al Calitatii, documentat prin Manualul Calitatii si procedurile aferente ( proceduri de sistem si proceduri operaţionale,proceduri tehnice de executie ). Planul calitatii adoptat de laboratorul al SC asigura ca toate activitatile determinate de calitatea lucrărilor, începând de la analiza contractului/ proiectului si pana la confirmarea calitatii lucrărilor executate ( prin înregistrările de calitate specifice întocmite ), se fac cu respectarea cerinţelor contractuale si prevederile caietelor de sarcini, de către toţi factorii de conducere si de toate compartimentele implicate. Organizare si relaţii Acest fapt si experienţa acumulata in lucrări de constructii, dau garanţie realizării unei bune conduceri a determinarilor si analizelor specifice de laborator in condiţiile de calitate si a realizării acestora. Personalul de conducere si execuţie este personal calificat, specializat de instituţii specializat si autorizat de catre I.J.C. CAPITOLUL 2 – PREVEDERI DE ASIGURARE A CALITATII 2.1 ANALIZA CONTRACTULUI SI PROIECTULUI Analiza contractului si a proiectului se face de catre seful de laborator impreuna cu directorul societatii si seful compartimentului OC-Marketing pentru a se asigura ca toate informaţiile necesare pentru desfasurarea determinarilor necesare prepararii betonului sunt disponibile înainte de începerea lucrărior 2.1.1. Condiţiile contractuale care se i-au in considerare includ: • Standardul de aplicaţie care se utilizează • Prescripţiile pentru procedurile specifice de laborator • Calificarea personalului • Inspecţia si încercarea • Alegerea, identificarea pentru materiale utilizate la prepararea betonului • Condiţii de mediu relevante pentru desfasurarea determinarilor • Tratarea neconformitatilor 2.1.2. Condiţiile de proiectare care se i-au in considerare in cazul betonului proiectat sunt sunt: • Clasa de rezistenta • Dimensiunea maxima a granulei agregatelor • Consistenta betonului proaspat • Date privind compozitia betonului • Condiţii referitoare la calitate. 2.1.3Ccaracteristici ale betonului intarit • Densitate

Error: Reference source not found

Personalul pentru coordonarea activitatii de laborator este specializat in conformitate cu Procedura nr. 2. 2.2.4. In cazul in care se constata repetarea unei aceleasi categorii de neconformitati se va analiza necesitatea stabilirii de actiuni preventive..Error: Reference source not found • Rezistenta la penetrarea apei • Rezistenta la inghet.2. PERSONAL LABORATOR SC are la dispoziţie personal suficient si competent pentru planificarea. realizarea. etc 2.4. Caracteristiic de compozitie • Tipul de ciment • Continutul de aer antrenat • Evolutia rezistentei • Conditii speciale pentru agregate • Cerinte speciale privind temperatura betonului proaspat 2.dezghet • Rezistenta la atac chimic • Rezistenta la uzura.1. 153/2010 privind Autorizarea laboratoarelor de incercari in constructii » si are responsabilitati pentru activitatile referitoare la calitate. supravegherea si examinarea producţiei prin sudare. Error: Reference source not found . INREGISTRARI REFERITOARE LA CALITATE • Certificatele de calitate ale materialelor de baza • Buletine de analiza • Registre unice • Rapoarte de incercare Înregistrările sunt păstrate pe o perioada de 15 ani in conformitate cu Legea arhivelor .2.1. 2.3 IDENTIFICARE SI TRASABILITATE Identificarea si trasabilitatea sunt menţinute de-a lungul procesului de fabricaţie a betonului 2.3. calificare corespunzătoare conform SR EN ISO 17025/2005. Personalul implicat in activitatea de laborator i va fi instruit din urmatoarele puncte de vedere: • Cerintele de asigurare a calitatii specifice laboratoarelor • Standarde si normative • Masuri de protectia muncii Realizarea actiunilor corective va fi verificata de catre persoanalu de specialitate al laboratorului . Seful de profil cat si laborantul sunt calificaţi printr-un curs de specialitate.

Error: Reference source not found Error: Reference source not found .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.