Tehnici de autoanaliză în raport cu cerinţele profesiei de formator (cadru didactic, consilier şcolar etc

)

1. Analiza S.W.O.T. O metodă eficientă de cunoaştere de sine este aşa numita tehnică SWOT (iniţiale de la cuvintele din limba engleză strenghts - puncte tari, opportunities - oportunităţi, threats - ameninţări). ⇒ (S) Strengths - punctele forte reprezintă capacităţile, resursele, competenţele, valorile pozitive şi avantajele pe care un individ le posedă, antrenate în concretizarea obiectivelor profesionale. ⇒ (W) Weaknesses – ceea ce înseamna punctele de slăbiciune , ariile de vulnerabilitate, zonele de resurse sărace, limite personale, dar şi condiţii actuale externe nefavorabile. ⇒ (O) Opportunities - oportunităţile ori căile pe care pot fi avansate interesele, căi pe care pot fi exploatate liniile de forţă şi ameliorate punctele vulnerabile ; reprezintă valori pozitive; conţin, de asemenea, profesionale. ⇒ (T) Threats - adică ameninţările în ceea ce priveşte realizarea obiectivelor avansate ; ele pot fi atât riscuri tranzitorii, cât şi permanente. Ameninţarea sau riscul reprezintă o proiecţie a “raului viitor” care ar perturba sau periclita realizarea obiectivelor profesionale. Ameninţările ţin de condiţiile interne ale individului, dar şi de unele condiţii externe. ⇒ Exemple practice de aplicare a unor tehnici de autoanaliză în raport cu cerinţele profesiei de formator (cadru didactic, consilier şcolar ) Pentru o autoanaliză succintă privind potenţialităţile, oportunitaţile, resursele, dar şi vulnerabilităţile personale în raport cu practicarea la un nivel dezirabil a profesiei 1 condiţiile externe favorabile realizării obiectivelor weakness puncte slabe,

încadrarea într-un timp dat – deficitară.cunoaşterea şi respectarea condiţiilor validităţii unei probe psihologice. . De asemenea.atenţie acordată prezentării rezultatelor evaluării .capacitate empatică. cursuri. pentru a putea fi prevenite. ceea ce are ca efect neputinţa de a consulta bibliografie de specialitate şi cazuistică din zonele de practică performantă a psihologiei (S. seminarii de specialitate.capacitate de comprehensiune.insuficientă pregătire în prelucrarea statistică a rezultatelor. . Este important de anticipat care sunt potenţialele ameninţări. studenţi. adulţi. . . . pentru îndeplinirea cu succes a obiectivelor profesionale sunt important de cunoscut oportunităţile din domeniu.străduinţa de a aplica instrumentele potrivite în funcţie de subiect şi de contextul evaluării . interes acordat pregatirii teoretice şi practice.W.O. resurselor şi punctelor slabe. – instrument de autocunoaştere şi autoanaliză (S) Strengths . . cerere de servicii redusă. -interes pentru respectarea normelor deontologice:confidenţialitatea rezultatelor. şcolari.probleme legate de stabilitatea şi distributivitatea atenţiei.U.fire analitică: acord atenţie fiecarei etape de aplicare în parte.interes acordat înţelegerii şi utilizarii adecvate a instrumentelor de evaluare.implicare redusa în cercetare. . .tendinţa de a acorda atenţie detaliilor mai puţin importante şi costisitoare de timp şi energie.adaptarea la nivelul de vârstă şi instruire al subiecţilor : selecţia istrumentelor.O.insuficientă informare în cadrul maselor despre serviciile psihologice ceea ce are ca efect creditarea redusă a acestui domeniu.insuficient interes acordat de către autorităţi şi persoane de decizie sănătăţii mentale ceea ce se explică printr-un număr 2 . .nivel scăzut de cunoaştere a unei limbi de circulaţie internaţională.rezistentă scăzută la frustrare şi stres.planificare şi organizare deficitară a timpului . adolescenţi..studiu teoretic şi aplicarea practică a mai multor instrumente de evaluare pe categorii diverse de indivizi ( preşcolari.A. .T. . . .resurse materiale insuficiente pentru a asigura o formare profesională de înalt nivel prin participarea la conferinţe. . (W) Weaknesses . . . precum şi a resurselor personale.bune capacităţi de comunicare. a condiţiilor de testare.T. .obiectivitate. . – costurile ridicate ale acestora. . Aceasta este posibilă tocmai prin cunoaşterea şi echilibrarea potenţialităţilor. .lipsa unui suport material pentru achiziţionarea instrumentelor de testare psihologică consacrate. precum şi a celor carea profesează pe acesta. Analiza S.conştiinciozitate. . adaptată la contextul anunţat.deschidere către schimb de opinii şi informaţii cu alţi specialişti din domeniu .interes pentru valorificarea rezultatelor evaluării prin emiterea de recomandări sau prin integrarea acestor date în planul de intervenţie personală (consiliere/ asistenţă psihologică/ terapie). Franta etc) . respectiv căile de informare despre acestea. . . adaptarea instructajului.de psiholog şcolar / consilier şcolar / cadru didactic propun o analiza S.W. . vârstnici ).atenţie sporită pentru standardizare.

. respectiv la trainingurile de pregătire pentru aplicarea corectă a acostora. internshipuri. condiţie fundamentală în pregătirea teoretico-aplicativă. redus de locuri de muncă pe acest domeniu.utilizarea testării în beneficiul subiectului. .posibile impedimente de ordin personal care ar putea duce la perturbarea sau chiar încetarea activităţii pe acest domeniu (condiţii familiale.aplicabilitatea psihologiei pe varii domenii. materiale). .riscul unor atitudini negative/ agresive din partea unor potenţiali subiecţi. .insuficienţa resurselor materiale ceea ce s-ar concretiza în condiţii precare de testare.acces (teoretic) la instrumentele consacrate. -participarea internaţională la evenimentele din domeniu . seminarii.posibile afecţiuni somatice (personale). workshopuri de specialitate. . în utilizarea unor instrumente de categorie inferioară. (T) Threats . . . . negestionarea adecvată a unor potenţiale reacţii ale subiecţilor. .schimburi de experienţă profesională. 3 .organizarea de conferinţe. (O) Opportunities . .bibliografie vastă în domeniu. reducerea timpului /resurselor necesare în activitate.riscul de subiectivitate.accesibilitatea învăţământului universitar.existenţa cursurilor şi stagiilor de dezvoltare personală şi formare pe diferite specializări. respectarea integrităţii persoanei. precum şi prin salarizarea mediocră.

Oglinda – exerciţiu de autocunoaştere.identificarea scopurilor. precum şi a potenţialităţilor şi competenţelor personale/profesionale. Aplicaţia mea cuprinde următoarele afirmaţii în conformitate cu verbulcriteriu : vreau. Pentru o analiză privind disponibilităţile şi potenţialităţile personale pe care le pot angaja în derularea profesiei. am completat o serie de afirmaţii în cadrul exerciţuiului “Oglinda”.2. cu acest instrument se poate realiza o comparaţie pertinentă între cerinţele profesionale şi disponibilităţile personale. dorinţelor personale. dorinţelor şi a potenţialităţilor personale Recomandare – pentru analiza scopurilor. pot şi trebuie. dorinţelor şi a potenţialităţilor personale 4 . Oglinda – exerciţiu de autocunoaştere. Cunoscându-se cerinţele respectivului domeniu. util ca tehnică de autoanaliză în raport cu responsabilităţile şi solicitările reclamate de un anumit domeniu peofesional.identificarea scopurilor.

VREAU POT TREBUIE . după cum urmează: VREAU POT TREBUIE 5 .EU Am completat enunţurile în funcţie de verbele-criteriu (vreau. pot. trebuie) într-o formă tabelară.

-trebuie să urmez un program : de pregatire. -pot fi ingenioasă .Plan profesional : 2 itemi . de muncă. potenţial. ⇒ TREBUIE (trecut. -trebuie să-mi construiesc o imagine (publică) pozitivă . imagine de sine) - Plan profesional : 4 itemi Plan sociocultural : 2 itemi Plan biopsihic : 2 itemi. -să iau ceea ce e mai bun din ce se poate lua. -trebuie să fiu diplomată în toate situaţiile profesionale. -să obţin aprecierea unor oameni importanţi din viaţa mea . statut) . -să dau ceea ce am eu mai bun.Plan sociocultural : 2 itemi 6 . -trebuie să fiu un model de conduită . -să reuşesc în activităţile profesionale . -pot să-mi asum succesele şi eşecurile personale şi profesionale . -pot să mă implic activ şi afectiv în activitatea profesională . -pot să-mi asum responsabilitatea comportamentului şi deciziile personale . -să valorific/ să creez oportunităţi de dezvoltare personală şi profesională. -trebuie să mă conformez unor reguli. -pot fi empatică şi comprehensivă. aşteptări . -să-mi valorific resursele personale . -pot să-mi adaptez comportamentul în funcţie de interlocutor şi de contextul situaţional . Interpretare : ⇒ VREAU (viitor) Plan profesional : 3 itemi Plan sociocultural : 2 itemi Plan biopsihic : 3 itemi. -să mă afirm în domeniul profesional prin implicare şi creativitate . cerinţe.-să construiesc şi să menţin contacte bune cu oamenii din jurul meu. -trebuie să fiu asertivă. -pot fi o bună colaboratoare . -trebuie să fiu disciplinată . ⇒ POT (prezent. -pot să înţeleg : oameni.

subiectul acestui exerciţiu este orientat către prezent şi viitor. .echilibru între dimensiunile : biopsihic. echilibru sau continuitate între temele.orientarea către trecut / prezent / viitor.Plan biopsihic : 4 itemi.judecând după numărul de afirmaţii făcute pe fiecare coloană (per verb-criteriu). . să fie echilibrat biopsihic şi social.îşi cunoaşte potenţialul şi ştie în ce arie profesională l-ar putea valorifica. modalitatea de relaţionare fiind piatra de temelie a acestei profesii. motivele abordate.cunoaşterea propriului potenţial. orientare care este adaptativă. În interpretare se urmăreşte raportarea la urmatoarele dimensiuni : . . sociocultural şi profesional. Urmărind aceste repere se poate afirma despre subiectul în cauză că: . mai mult decat alte categorii profesionale.. în ce sferă consideră subiectul că are potenţial.dorinţele şi interesele sunt compatibile. 7 . de altfel. . nazuinţele de ordin biopsihic şi sociocultural constituie fundamente pentru dimensiunea profesională – consilierul şcolar trebuie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful