berkumpulan atau individu. o Penggabungan aktiviti dalam kelas.KONSEP PENGGABUNGJALINAN o Menggabungkan pelbagai kemahiran dalam satu masa. o Penggunaan alat dan bahan bantu mengajar yang pelbagai bersesuaian dengan Proses P&P. . o Contohnya menggabungkan kemahiran lisan dengan membaca dan kemahiran membaca dengan menulis.

Menggabungkan kedua-dua jenis penggabungjalinan dalam .Penggabungjalinan dibahagikan kepada dua: Penggabungjalinan antara kemahiran-kemahiran yang ada dalam satu matapelajaran. Penggabungjalinan kemahiran daripada beberapa matapelajaran yang lain.

Di dalam permainan ini. kita dapat perolehi satu contoh . menendang dan sebagainya. contohnya menggabungkan kemahiran menggelecek dan menendang. menjaring.Penggabungjalinan antara kemahiran dalam satu mata pelajaran Contoh permainan . Guru boleh menggabungkan dua atau lebih kemahiran dalam satu-satu sesi pengajarannya. Dalam lakuan ini. murid dikehendaki menggelecek bola dalam jarak yang ditetapkan sebelum membuat tendangan dengan teknik yang betul.Bola Sepak. terdapat pelbagai kemahiran yang didedahkan kepada murid seperti menghantar. Di sini. menggelecek.

. guru boleh menerapkan kemahiran membilang dan mengira yang diajar dalam mata pelajaran matematik. murid secara tidak langsung dapat memperbaiki kekuatan memori mereka terhadap angka. Guru hanya perlu meminta murid-murid membuat pergerakan regangan sambil mengira dari nombor satu hingga ke nombor lapan. Melalui aktiviti ini. Di dalam aktiviti ini.Penggabungjalinan dengan mata pelajaran yang lain Contoh aktiviti – Regangan.

Menggabungkan kedua-dua jenis Penggabungjalinan dalam satu pengajaran Contoh aktiviti – Senamtari (Senamrobik). aktiviti membilang dan muzik. Aktiviti ini melibatkan pergerakan. Guru akan memasang muzik yang berbeza rentak dan kemudian meminta murid-murid melakukan pergerakan fizikal mengikut rentak lagu. mereka juga dikehendaki untuk membilang beramai-ramai sehingga nombor lapan supaya pergerakan mereka menjadi seragam. Pengajaran yang dijalankan akan menjadi lebih bermakna dan menyeronokkan. Ketika murid melakukan pergerakan. kemas dan teratur. Ia bergantung kepada keupayaan guru untuk .

PENGGABUNGJALINAN DALAM PJ o Kemahiran daya cipta guru dalam membuat perancangan dan memikirkan kesepaduan adalah penting supaya lebih menarik & efektif o Arahan yang diberikan perlu ringkas dan jelas supaya dengan menggunakan bahasa yang betul supaya dapat difahami .

o Memberi peluang murid untuk menunjukkan kebolehan.PENGGABUNGJALINAN DALAM PJ o Kegiatan dalam PJ perlu menggalakkan pemikiran yang kreatif & dramatik. .

Kemahiran utama digunakan di peringkat perkembangan pelajaran.KAEDAH PENGGABUNGJALINAN Mengenalpasti kemahiran utama & kemahiran sampingan. Kemahiran-kemahiran sampingan dikuasai dahulu untuk kukuhkan kemahiran utama. kemahiran sampingan digunakan di . Kemahiran utama diberi fokus.

Kemahiran-kemahiran diintegrasi dalam urutan yang sesuai.KAEDAH PENGGABUNGJALINAN Strategi penggabungjalinan kemahiran hendaklah dirancangkan berdasarkan objektif pelajaran. kebolehan & ppencapaian murid. Setiap kemahiran hendaklah dikaitkan dengan kemahiran yang .

Contoh Penyerapan Dalam Mata Pelajaran Lain Muzik: Penghasilan bunyi yang bersesuaian untuk pergerakan manusia Matematik: Pengiraan markah dalam .

PENERAPAN KEMAHIRAN BERFIKIR • PJ mendidik murid membuat keputusan yang bijak & menyelesaikan masalah. • Aspek kemahiran berfikir yang sering diserap ketika PJ : -Membuat kategori -Menerangkan -Menyusul periksa andaian -Mencipta metafora -Mencipta definisi .

.PENERAPAN NILAI o Peluang yang disediakan dalam PJ boleh meransang individu untuk terlibat dalam pelbagai aktiviti & membangunkan kemahiran asas bagi mencapai kejayaan. o Kejayaan yang diperoleh menjadi seseorrang individu lebih berkeyakinan & berpuas hati terutama dari aspek pembangunan emosi.

.

KualaLumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.Pusat Perkembangan Kurikulum (2002). Teng Boon Tong (2001). Pendidikan Jasmani dan Kesihatan PetalingJaya: Longman . Huraian Sukatan PelajaranKurikulum Bersepadu Sekolah Rendah: Pendidikan Jasmani.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful