Kabinetschef Jacques van Ypersele wilde eerder stoppen dan de koning Thierry Debels @thierryd 15 juli 2013 De vzw

"Hulpfonds van de Koningin" heeft als doel de koningin (Paola) te helpen in haar liefdadige en sociale werken door, volgens haar richtlijnen, fondsen voor deze werken in te zamelen, tot haar beschikking te stellen of toe te wijzen.

De vzw kan meewerken aan de oprichting of de ontwikkeling van instellingen waarvoor de koningin een speciale belangstelling heeft. Een van de beheerders is Jacques van Ypersele, de kabinetschef van koning Albert II. Albert II kondigde op 3 juli 2103 aan te zullen aftreden op 21 juli 2103.
1

In een document neergelegd op 2 juli en gepubliceerd op 11 juli 2013 in Het Staatsblad vinden we een opmerkelijke beslissing van Albert’s kabinetschef Van Ypersele (zie screenshot hieronder).

Tijdens de vergadering van het Hulpfonds op woendag 12 juni 2013, enkele weken voor de aankondiging van Albert II dus, wordt geacteerd dat Van Ypersele zijn mandaat bij de vzw wil stoppen als hij zijn functie van kabinetschef zou verlaten voor het einde van zijn mandaat van beheerder van het Hulpfonds. Het is een opmerkelijke clausule.

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful