ISL Minggu 2 : Mencari maklumat tentang pelbagai jenis media. Buat klasifikasi dengan mengunakan pengurusan grafik.

Filem Media Cetak

Cakera Video Cakera Video Padat Digital

Media Tayang Gerak

Cakera Video interaktif

Video

MEDIA PENGAJARAN

Media Tayang Transparensi Mikro Filem Bahan Legap Media Tayang Kaku

Bahan Wae
Media Bukan Cetak Gambar Kaku Media Bukan Tayang Grafik
Sumber : http://edu-articles.com/berbagai-jenis-media-pembelajaran/ http://www.scribd.com/doc/25531288/Jenis-Media

Slaid

Media Audio

Media Pameran

Media Paparan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful