P. 1
SUY NIỆM TRONG NGÀY SỐNG *039: Bí quyết nào đdể thắáng máy ăan tiền

SUY NIỆM TRONG NGÀY SỐNG *039: Bí quyết nào đdể thắáng máy ăan tiền

|Views: 9|Likes:
Published by Amy Anderson
của Nam Nguyên
của Nam Nguyên

More info:

Published by: Amy Anderson on Jul 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

Trong

*040
suy :Gây thêm phi ta.


Vao dâu thâp niên 1990 la thoi diêm cac may Pokies, môt loai may diên tu án tiên, bát dâu tung vao
thi truong Nuoc Uc. Môt nguoi ban cho biêt kinh nghiêm choi Pokies vao thoi diêm ây nhu sau:

'Hôm do tôi theo nhom ban dên vung biên gioi giua tiêu Bang Victoria va New South Wales Nuoc
Uc muc dich dê giai tri tai cac trung tâm Pokies moi mo. Cuôc du ngoan keo dai ba ngay dêm: di
chuyên, chi phi nha tro, án uông tât ca dêu miên phi. Muc dich ho bao dê cô võ cho dân chung biêt
dên cac nguôn giai tri nay. Môi ngay, xe buyt cho chung tôi dên bôn trung tâm Pokies dê choi keo
may. Ba bua án môi ngay duoc án tai ba trong bôn trung tâm do. Trong chuyên di nay, may sao tôi bát
chuyên duoc voi môt nguoi Viêt gôc Hoa co nhiêu kinh nghiêm vê lôi choi cac loai may án tiên. Tôi
lân la lam quen va duoc ông ta chi dân cho biêt lam thê nao án tiên tu cac may, chu không dê cac may
án tiên cua minh. Dai dê ông noi: 1)
2) n ,
; 3) ch 1 ô;
4)
, nên ng
ng khi hay
k ,
8)
, vân vân. Cac nguyên tác
chung la nhu vây. Dip do tôi mang theo $1000 dê thu thoi vân. Tôi cam thây cac loi chi dân cua
nguoi di truoc mach nuoc cho nguoi di sau thât la chi ly nên coi ông ta nhu su phu.` Tôi hy vong voi
buu bôi minh lãnh hôi duoc, chác không dên nôi sach tui. Biêt dâu chung co thê sinh loi gâp hai ba
lân. Trong ngay dâu, tôi thây cung kha quan: luc tháng luc thua, cung co luc duoc thuong bâm miên
phi, cung co khi trung lon nhung chua phai la dôc dác. Tôi cang say sua thêm, mong sao trung giai
dôc dác. Thinh thoang tôi vân dê mát huong tim su phu,` dê xem ông ta hên xui ra sao. Môt lân tôi
vua dao qua cac dây may, bông nhiên môt chiêc may nha tiên lam ôn ao ca lên. Nhin kÿ thi do chinh
la 'su phu¨ dang hãnh diên bôc tiên tu khay vao loong. Vao thoi do, don vi tiên các bo vao may la
dông 5 xu, hay la tiên giây, nhung tiên tu may nha ra dêu la 5 xu, nêu nhu nhiêu toi muc nao do thi
may in ra biên nhân va lãnh tai phong quan ly. Môt diêu dang noi nua la cai khay hung tiên báng
nhôm, nên cac dông 5 xu roi xuông khay nhôm vang thanh âm thanh leng keng rât vui tai. Thu nghi
xem môt dô la 20 dông 5 xu, ma hêt 20 dông 5 xu nay sang dên 20 dông 5 xu khac liên tiêp roi xuông
khay nhôm nghe ma rao ruc ca tâm hôn. Cu thê cho dên hêt hai ngay kê tiêp, thinh thoang nguoi ta lai
nghe tu phia su phu` vang lên tiêng leng keng do cac dông tiên tu may rot xuông. Tôi vân to long
khâm phuc su phu` biêt uyên chuyên cac ngon choi thân diêu nên moi tháng nhiêu nhu vây. Con tôi
thi trai lai, cu hêt trám nay sang trám khac dôi ra tiên nho va cung dân vao cac may. Tôi con muon
thêm $500 cua nguoi hang xom di cung voi tôi trong dip nay. Sang dên ngay cuôi cung thi tôi thuc su
lâm vao tinh trang viêm mang tui sau khi công hêt $500 vay muon kia. Cung may nguoi kia không
con tiên cho vay nua. Môt diêu kha thu vi la trên duong vê, tôi co dip gáp riêng nguoi vo cua su phu`
va gáng hoi ba con bi quyêt thuc su nao nua do chông ba ta su dung dê tháng ma tôi chua biêt. Ba vo
su phu` vui ve tra loi: N
ta
,
ng .`
Te ra cuôi cung chi co cai may no tháng ma thôi, chu minh không thê tháng nôi. Muôn giu cho tiên
trong tui minh không tro thanh môi ngon cho may, ne tranh không dông dên may la kê thuong sach.¨


Ban hãy tu hoi minh chua chua hay chua chua, hay vân con nân na dây dua chua chiu chua?

n cha Thử hi rằng ta quyt th ?
Cha ri nhiu lúc lạ d d dt b d d?
D d n ni cha nổi B luôn t lân la
C gng bao nhiêu n thy tha Th mi t t cha!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->