Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu

Integrirani sveučilišni studij Farmacije

˝SIGURNOST U LABORATORIJU˝

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

1

Kompetencije koje se stječu
•Spoznaje o mogućim opasnostima pri radu s opasnim tvarima i ureñajima u laboratoriju. •Rad na siguran način, mjere zaštite i zaštitna sredstva.

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

2

1

Sadržaj kolegija
•Ureñaji u laboratoriju i rad s kemikalijama na siguran način. • Sredstva osobne zaštite. •Obilježavanje tvari, znakovlje, svjetske norme i sistematizacija tvari. •Fizikalno-kemijska svojstva tvari i procjna mogućih opasnosti. •Dijamant opasnosti, MDK vrijednosti i štetno djelovanje na zdravlje, relativna isparljivost, gornja i donja granica eksplozivnosti. •Zaštita disanja. •Uvjeti gorenja i sredstva za gašenje.

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

3

Sadržaj kolegija
•Elektroopasnost i mjere zaštite. • Izrada kemijskih kartica za odabrane štetne i opasne tvari (anorganske kiseline, lužine, organske tvari). • Osnovni pojmovi toksikologije. •Djelovanje štetnih i opasnih tvari na ljudski organizam, putevi ulaska u organizam i obrana organizma.

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

4

2

Preporučena literatura
1. J. Ridley, J. Channing, Safety at Work, ButterworthHeinemann, Oxford, 2002. 2. P. Carson, C. Mumford, Hazardous Chemicals Handbook, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2002. 3. B. Uhlik, Zaštita od požarno opasnih, toksičnih i reaktivnih tvari (I-III), Hrvatsko društvo kemijskih inženjera, Zagreb, 1998, 2000 i 2003.

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

5

Dopunska literatura

1. Zakon o zaštiti na radu, Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti, Zagreb, 1996.

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

6

3

Preporučena literatura

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

7

Preporučena literatura

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

8

4

Preporučena literatura

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

9

Dopunska literatura

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

10

5

Znanstveno stručni časopis

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

11

Ostale znanstvene i stručne knjige iz područja sigurnosti

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

12

6

Ostale znanstvene i stručne knjige iz područja sigurnosti

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

13

Ostale znanstvene i stručne knjige iz područja sigurnosti

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

14

7

Ostale znanstvene i stručne knjige iz područja sigurnosti

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

15

Ostale znanstvene i stručne knjige iz područja sigurnosti

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

16

8

Ostale znanstvene i stručne knjige iz područja sigurnosti

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

17

Ostale znanstvene i stručne knjige iz područja sigurnosti

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

18

9

Ostale znanstvene i stručne knjige iz područja sigurnosti

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

19

Oblici provoñenja nastave • Predavanja - nastavni turnus prema rasporedu Način provjere znanja i polaganja ispita • pismeni ispit nakon nastavnog turnusa i redoviti ispitni rokovi (pozitivno riješen pismeni ispit oslobaña vas usmenog dijela ispita)
Sigurnost u laboratoriju Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 20

10

Ocjena pismenog ispita
• 0 - 60 %
• • • • 61- 70 % 71- 80 % 81- 90 % 91-100 % = = = = = ne zadovoljava (1) dovoljan (2) dobar (3) vrlo dobar (4) izvrstan (5)

• Rezultati će biti objavljeni na web-u Zavoda za anorgansku tehnologiju: http://www.ktf-split.hr/ustroj/ustroj.htm#24 (izabrati dr.sc. Pero Dabić, izv. prof - oglasi)
Sigurnost u laboratoriju Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 21

Grafički prikaz mogućih opasnosti u laboratoriju

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

22

11

Značajnija pitanja kolegija

• Fizikalno-kemijska svojstva tvari definicija i pojašnjenje pojedinih svojstava: • npr. kako na osnovi isparljivosti i topljivosti zaključiti o potencijalnoj opasnosti tvari po zdravlje ili utjecaj na okoliš, požarnu i eksplozivnu opasnost, …
Sigurnost u laboratoriju Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 23

Značajnija pitanja kolegija

• Obilježavanje tvari, znakovlje i svjetske norme: • npr. što sve treba biti ispisano na etiketi pojedine kemikalije, zakonom propisani znakovi upozorenja i obavjesti, uvjeti čuvanja i transporta, R i D oznake…

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

24

12

Značajnija pitanja kolegija
• Sistematizacija tvari: • npr. podjela tvari prema funkcionalnim skupinama, opisivanje tvari “Dijamantom opasnosti” itd…

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

25

Značajnija pitanja kolegija

• Djelovanje štetnih i opasnih tvari na ljudski organizam: • npr. putevi ulaska štetne tvari u organizam, način djelovanja tvari u organizmu, posljedice po zdravlje, moguća pretvorba tvari u organizmu, mogućnosti obrane organizma itd…
Sigurnost u laboratoriju Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 26

13

Značajnija pitanja kolegija
• Uvjeti gorenja i sredstva za gašenje:
• sredstva koja snižavaju temperaturu tvari koja gori – voda, pjene za gašenje… • sredstva koja gase ugušivanjem – CO2 , haloni… • sredtva koja gase autokatalitički – kemijski prahovi • priručna sredstva – zemlja, pjesak, pokrivači …
Sigurnost u laboratoriju Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 27

Značajnija pitanja kolegija
• Sredstva osobne zaštite: • zaštitna odjeća, zaštitna sredstva za dišne i organe vida: cjevne maske, puhalice zraka, kompresori, autonomne: polumaske, maske, boce s komprimira-nim zrakom …

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

28

14

Značajnija pitanja kolegija
• Zaštita od električne struje • Zakonski propisi, električni ureñaji u laboratoriju i moguće opasnosti od udara električne struje, sigurnosne mjere, postupanje pri nezgodama ...

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

29

Značajnija pitanja kolegija
• Sredstva osobne zaštite • zaštitna odjeća, zaštitna sredstva za dišne i organe vida: cjevne maske, puhalice zraka, kompresori, autonomne: polumaske, maske, boce s komprimiranim zrakom …

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

30

15

SIGURNOST U KEMIJSKOM LABORATORIJU „Alle Dinge sind Gift Und nichts ohn Gift Allein die Dosis macht Dass ein Ding nicht Gift ist“ • Theophrastus Bombastus von Hohenheim, • poznatiji kao Paracelsus (1493-1541)
-“dosis sola facit venenum” - (SAMO KOLIČINA ČINI OTROV)

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

31

SIGURNOST U KEMIJSKOM LABORATORIJU

Zašto se radi s otrovnim i štetnim tvarima ? • Osnove kemije ne mogu se spoznati samo s neopasnim tvarima • Studenti kemije trebaju radi svoje izobrazbe steći rutinu pri radu s otrovima

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

32

16

SIGURNOST U KEMIJSKOM LABORATORIJU
OSNOVNA PRAVILA PONAŠANJA U KEMIJSKOM LABORATORIJU

1. IZ SIGURNOSNIH RAZLOGA NIJE DOZVOLJENO DOVOĐENJE I ZADRAŽAVANJE STRANIH OSOBA U LABORATORIJU 2. PRI ULASKU U LABORATORIJ OBVEZNO JE KORIŠTENJE ZAŠTITNIH NAOČALA S SIGURNOSNIM STAKLIMA 3. OBVEZNO JE KORIŠTENJE RADNE KUTE – MANTILA I PROPISANE ZATVORENE OBUĆE 4. U LABORATORIJU SE NE SMIJE PUŠITI, JESTI NITI PITI 5. KEMIKALIJE SE SMIJU POHRANJIVATI SAMO U ORGINALNU AMBALAŽU 6. SVAKA BOCA S KEMIKALIJAMA MORA BITI PROPISNO OBILJEŽENA TE OZNAKA PREVUČENA VODONEPROPUSNOM FOLIJOM 7. SVE POKUSE S HLAPIVIM, OTROVNIM I EKSPLOZIVNIM KEMIKALIJAMA IZVODITI U DIGESTORU. KORISTITI ZAŠTITNE RUKAVICE. 8. ČIŠĆENJE LABORATORIJSKOG STAKLA S KISELINAMA (KROMSULFATNA) IZVODITI U DIGESTORU. Sigurnost u laboratoriju Zavod za anorgansku tehnologiju 33
dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

SIGURNOST U KEMIJSKOM LABORATORIJU

PONAŠANJE U SLUČAJU NEZGODE • ŠTO PRIJE NAPUSTITI UGROŽENI PROSTOR • EVAKUIRATI OZLIJEĐENE I PRUŽITI IM PRVU POMOĆ • POZVATI HITNU MEDICINSKU SLUŽBU, VATROGASCE ... • OSTATI UZ OZLIJEĐENE DOK NE DOĐE HITNA Sigurnost u laboratoriju Zavod za anorgansku tehnologiju
dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

34

17

SIGURNOST U KEMIJSKOM LABORATORIJU

• KAKO SE POZIVAJU SLUŽBE U NEZGODI: 1. REĆI TKO ZOVE 2. GDJE SE DOGODILO 3. ŠTO SE DOGODILO 4. KOLIKO JE OZLIJEĐENIH 5. ČEKATI DOK SLUŽBA NE DOĐE

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

35

SIGURNOST U KEMIJSKOM LABORATORIJU
NAJČEŠĆE OPASNOSTI U KEMIJSKOM LABORATORIJU

1. NAPAJNJE PLINOM – VENTILI, CIJEVI... • • -PRIJE PALJENJA PLAMENIKA PROVJERITI DA LI SE OSJEĆA PLIN -PO ZAVRŠETKU POSLA PROVJERITI DA LI SU VENTILI ZATVORENI

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

36

18

SIGURNOST U KEMIJSKOM LABORATORIJU
NAJČEŠĆE OPASNOSTI U KEMIJSKOM LABORATORIJU

2. OZLJEDE OŠTEĆENIM SAKLOM • • • • -NE KORISTITI OŠTEĆENO STAKLO -ZA POKUSE RABITI PREPORUČENO STAKLO -PAZITI PRI SKIDANJU HVATALJKI -PAZITI PRI PRANJU STAKLA

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

37

SIGURNOST U KEMIJSKOM LABORATORIJU
NAJČEŠĆE OPASNOSTI U KEMIJSKOM LABORATORIJU

3. OPEKLINE • • • • -BUNSENOV PLAMENIK -VRUĆE TIKVICE, LONČIĆI ZA ŽARENJE -SAMO SUHO STAKLO SMIJE SE GRIJATI -OHLADITI OPEKLO MJESTO TEKUĆOM VODOM

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

38

19

SIGURNOST U KEMIJSKOM LABORATORIJU
NAJČEŠĆE OPASNOSTI U KEMIJSKOM LABORATORIJU

4. NAGRIZANJE
– KONCENTRIRANE I RAZRIJEĐENE KISELINE I LUŽINE VODIKOV PEROKSID, ŽELJEZOV TRIKLORID... KORISTITI ZAŠTITNE RUKAVICE PRI PUŠLJIVIM KISELINAMA KORISTITI DIGESTOR
Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 39

– –

Sigurnost u laboratoriju

SIGURNOST U KEMIJSKOM LABORATORIJU
NAJČEŠĆE OPASNOSTI U KEMIJSKOM LABORATORIJU

5. ČESTO SE DOGODI ! • RAZRIJEĐIVANJE KISELINE : PRAVILNO: KISELINA SE DODAJE U VODU ! Voda U Kiselinu = VUK
Sigurnost u laboratoriju Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 40

20

SIGURNOST U KEMIJSKOM LABORATORIJU
NAJČEŠĆE OPASNOSTI U KEMIJSKOM LABORATORIJU

6. RAD S CENTRIFUGOM
– PROČITATI UPUTE NA ZIDU – DOBRO IZBALANSIRATI KIVETE – OTVARATI KADA SE OKRETANJE POTPUNO ZAUSTAVI

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

41

SIGURNOST U KEMIJSKOM LABORATORIJU
NAJČEŠĆE OPASNOSTI U KEMIJSKOM LABORATORIJU

7. RAD S HLAPIVIM TVARIMA • OBVEZNO RADITI U DIGESTORU • NE SMIJE BITI UPALJEN PLAMENIK • SKLADIŠTITI U POSEBNIM ORMARIMA S VENTILACIJOM • OTPADNI MATERIJAL SKUPLJATI U KANTU
Sigurnost u laboratoriju Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 42

21

SIGURNOST U KEMIJSKOM LABORATORIJU
NAJČEŠĆE OPASNOSTI U KEMIJSKOM LABORATORIJU

• • • • •

8. SKLADIŠTENJE KEMIKALIJA ŠTO MANJE KEMIKALIJA NA POLICAMA MORAJU BITI PROPISNO OZNAČENE PAZITI NA R I S OZNAKE NE SKLADIŠTITI ZAJEDNO ORGANSKE I ANORGANSKE TVARI SIGURNOSNI ORMARI S UGRAĐENOM VENTILACIJOM
Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 43

Sigurnost u laboratoriju

SIGURNOSNI UREĐAJI I OPREMA U KEMIJSKOM LABORATORIJU
(PRIMJER IZ KEMIJSKOG LABORATORIJA TU BRAUNSCHWEIG)

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

44

22

SIGURNOSNI SUSTAVI U KEMIJSKOM LABORATORIJU
PRINUDNI KORIDOR – SLOBODAN PROLAZ UZ DIGESTORE

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

45

SIGURNOSNI UREĐAJI I OPREMA U KEMIJSKOM LABORATORIJU
SIGURNOSNI PREKIDAČ ZA DOJAVU NEZGODE NA RADNOM STOLU SIGURNOSNI PREKIDAČ ZA DOJAVU NEZGODE NA ZIDU

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

46

23

SIGURNOSNI UREĐAJI I OPREMA U KEMIJSKOM LABORATORIJU
TUŠEVI ZA ISPIRANJE OČIJU ORMARIĆ ZA PRVU POMOĆ

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

47

SIGURNOSNI UREĐAJI I OPREMA U KEMIJSKOM LABORATORIJU
SIGURNOSNI TUŠEVI KOJI SE AKTIVIRAJU ZA SLUČAJ POŽARA APARATI ZA GAŠENJE POŽARA PUNJENI S CO2

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

48

24

SIGURNOSNI UREĐAJI I OPREMA U KEMIJSKOM LABORATORIJU
PIJESAK ZA GAŠENJE POKRIVAČI ZA GAŠENJE

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

49

SIGURNOSNI UREĐAJI I OPREMA U KEMIJSKOM LABORATORIJU
VRATA ZA PRINUDNI IZLAZ, TUŠ IZNAD VRATA I APARAT ZA GAŠENJE TE PREKIDAČ ZA PRINUDNI IZLAZ

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

50

25

SIGURNOSNI UREĐAJI I OPREMA U KEMIJSKOM LABORATORIJU
DOJAVLJIVAČ DIMA

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

51

SIGURNOSNI UREĐAJI I OPREMA U KEMIJSKOM LABORATORIJU
ALARMNA SIRENA PREKIDAČ ZA UKLJUČIVANJE VENTILACIJE ZA IZBACIVANJE DIMA

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

52

26

SIGURNOSNI UREĐAJI I OPREMA U KEMIJSKOM LABORATORIJU
APARAT ZA GAŠENJE SUHIM PRAHOM NA IZLAZNOM STEPENIŠTU

KLJUČ ZA ORMARIĆ S PLINSKIM MASKAMA -HODNIK

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

53

SIGURNOSNI UREĐAJI I OPREMA U KEMIJSKOM LABORATORIJU
NOSILA, VUNENI POKRIVAČI I ZAVOJI HODNIK

SVJETLOSNI ZNAK – POKAZUJE SMJER EVAKUACIJE - HODNIK

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

54

27

SIGURNOSNI UREĐAJI I OPREMA U KEMIJSKOM LABORATORIJU
ORMARIĆ S VATROGASNIM CRIJEVIMA - HODNIK

PREKIDAČ ZA DOJAVU POŽARA VATROGASCIMA

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

55

SIGURNOSNI UREĐAJI I OPREMA U KEMIJSKOM LABORATORIJU

PREKIDAČ ZA VENTILACIJU NA HODNIKU

SIGURNOSNA BRAVA ZA IZLAZ U NUŽDI

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

56

28

SVOJSTVA TVARI

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

57

TVAR SE MOŽE OPISATI:
• • • • - AGREGATNIM STANJEM - IZGLEDOM - MIRISOM - OKUSOM

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

58

29

FIZIKALNO-KEMIJSKA SVOJSTVA
• • • • • • • • • • • 1. ATOMSKA ILI MOLEKULSKA MASA 2. TALIŠTE I / ILI LEDIŠTE 3. VRELIŠTE 4. BRZINA ISPARAVANJA 5. GRANICE ZAPALJIVOSTI ILI EKSPLOZIVNOSTI 6. PLAMIŠTE 7. TEMPERATURA PALJENJA 8. KRITIČNA TEMPERATURA 9. GUSTOĆA TVARI 10. RELATIVNA GUSTOĆA PARA 11. TOPLJIVOST
Zavod za anorgansku tehnologiju : dr. sc. Pero Dabić 59

"Sigurnost u laboratoriju"

1. ATOMSKA ILI MOLEKULSKA MASA

• Atomska masa je broj koji pokazuje koliko je puta atom nekog elementa teži od 1/16 kisikovog atoma ili 1/12 atoma ugljika. • Molekulska masa je broj koji pokazuje koliko je puta masa neke molekule veća od 1/16 mase atoma kisika, odnosno koliko je masa te molekule veća od 1/12 atoma ugljika.
Sigurnost u laboratoriju Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 60

30

1. ATOMSKA ILI MOLEKULSKA MASA

• Molekulska masa predstavlja zbroj atomskih masa svih atoma od kojih je molekula sastavljena. • Ovaj podatak je neophodan za preračunavanje masene koncentracije plinova i para u volumnu i obrnuto.
Sigurnost u laboratoriju Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 61

2. TALIŠTE I LEDIŠTE
• Talište ili točka topljenja je temperatura kada tvar iz krutog agregatnog stanja prelazi u tekuće. • Ledište ili točka mržnjenja, je ona temperatura pri kojoj tvar iz tekućeg stanja prelazi u kruto.
Sigurnost u laboratoriju Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 62

31

2. TALIŠTE I LEDIŠTE
• Tvari s kristalnom strukturom obično imaju točno odreñenu temperaturu za talište i ledište i obično je ona ista. Amorfne tvari a naročito organske imaju obično niže ledište od tališta i u širem temperaturnom intervalu. • Vrijednosti se daju pri normalnom tlaku. Promjena tlaka ima za posljedicu i promjenu tališta i ledišta.
Sigurnost u laboratoriju Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 63

2. TALIŠTE I LEDIŠTE
• Promjena agregatnog stanja obično je popraćena i promjenom volumena npr. voda kada mrzne povećava volumen dok cementna masa očvršćavanjem smanjuje volumen. • Ako otopina neke tvari nije čista nego ima primjesa ledište je obično niže (princip antifriza).
Sigurnost u laboratoriju Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 64

32

2. TALIŠTE I LEDIŠTE • Podatak o ledištu ili talištu bitan je za identifikaciju nepoznate tvari. • Takoñer bitno je znati ove podatke jer zapaljva kruta tvar kod ove temperture prelazi u zapaljivu tekuću tvar što povećava potencijalnu opasnost.
Sigurnost u laboratoriju Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 65

3. VRELIŠTE
• Vrelište ili točka ključanja, je ona temperatura pri kojoj neka tekućina počinje ključati te prelazi u plin ili paru. • Treba razlikovati isparavanje ili hlapljenje od ključanja. Hlapljenje se odvija pri svim temperaturama i to s površine tekućine, a ključati počinje kada se napon pare izjednači s atmosferskim tlakom.
Sigurnost u laboratoriju Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 66

33

3. VRELIŠTE
• Ključanje se odvija kroz cijeli volumen tekućine i to je konstantna vrijednost za neku tvar. • Što je tlak viši, više je i vrelište i obrnuto pri nižem tlaku niže je i vrelište. Npr. pri 17.53 mm Hg voda vrije već pri 20 ºC. • Kondenzacija je obrnut proces tj. proces prelaska pare ili plina u tekuće stanje. • Temperatura ključanja može poslužiti za identifikaciju tvari.
Sigurnost u laboratoriju Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 67

4. BRZINA ISPARAVANJA
(-relativna isparljivost-)

• Brzina isparavanja relativan je odnos izmeñu vremena potrebnog za isparavanje etilnog etera (kao najhlapivijeg) i promatrane tvari. • Brzina isparavanja etilnog etera označena je brojem 1.
Sigurnost u laboratoriju Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 68

34

4. BRZINA ISPARAVANJA
(-relativna isparljivost-)
*Primjer: Brzina isparavanja acetona je 2,5. To znači da je potrebno dva i pol puta više vremena za isparavanje iste količine acetona u odnosu na etilni eter. • Brzina isparavanja je jako važan sigurnosni i praktični parametar jer pokazuje kako brzo može doći do zasićenja radnog okoliša nekom tvari.

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

69

Tablica 1. Brzine isparavanja nekih organskih

otapala
TVAR ETILNI ETER ACETON KLOROFORM BENZEN TRIKLORETILEN METILNI ALKOHOL ETILNI ALKOHOL ETILGLIKOL AMILNI ALKOHOL GLIKOL
Sigurnost u laboratoriju

BRZINA ISPARAVANJA 1 2.5 2.5 2.8 3.8 5.2 7.0 43 62 2625
70

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

35

4. BRZINA ISPARAVANJA
(-relativna isparljivost-) PREMA BRZINI ISPARAVANJA TVARI DIJELIMO NA: • 1. TVARI KOJE BRZO HLAPE (BI ispod 10) • 2. TVARI KOJE SREDNJE HLAPE (BI izmeñu 10 i 35) • 3. TVARI KOJE SPORO HLAPE (BI iznad 35)
Sigurnost u laboratoriju Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 71

4. BRZINA ISPARAVANJA
(-relativna isparljivost-)
• Podatak o brzini isparavanja direktno ukazuje na opasnost od požara ili trovanja. Što je taj broj manji to je opasnost veća. Primjer: • Dokazano je da otrovnost alkohola raste s porastom molekulske mase, pa tako je amilni alkohol otrovniji od metilnog. Meñutim brzina isparavanja amilnog alkohola je veliki broj (sporo isparava, 62) pa je praktično puno opasniji metilni alkohol jer ima veću isparljivost i brže zasiti atmosferu svojim parama.
Sigurnost u laboratoriju Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 72

36

5. GRANICE ZAPALJIVOSTI ILI EKSPLOZIVNOSTI • Donja granica zapaljivosti ili eksplozivnosti je ona najniža koncentracija zapaljivih plinova ili pare koja mora biti u smjesi sa zrakom da može doći do sagorjevanja. Ako je koncentracija pare ili plina niža od te granice neće doći do paljenja ili eksplozije.

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

73

5. GRANICE ZAPALJIVOSTI ILI EKSPLOZIVNOSTI • Gornja granica zapaljivosti ili eksplozivnosti je maksimalna koncentracija zapaljivih plinova i para u smjesi s zrakom koja još može sagorjeti. Iznad te vrijednosti smjesa se ne može zapaliti jer je premalo kisika u odnosu na koncentraciju plina ili pare. • Područje izmeñu donje i gornje granice naziva se područje zapaljivosti ili eksplozivnosti.
Sigurnost u laboratoriju Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 74

37

5. GRANICE ZAPALJIVOSTI ILI EKSPLOZIVNOSTI • Granice eksplozivnosti jako ovise o temperaturi i tlaku. Viša temperatura i tlak spuštaju donju granicu a podižu gornju tj. opanost je veća. • Tehnički, važnija je donja granica jer čim je ona dostignuta mora se intervenirati jer su već postignuti uvjeti za požar ili ugroženost zdravlja.
Sigurnost u laboratoriju Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 75

5. GRANICE ZAPALJIVOSTI ILI EKSPLOZIVNOSTI

• Benzen ima donju granicu eksplozivnosti 1.4 % volumnih i gornju 7.45 % volumnih. To znači da koncentracije plina ispod 1.4 % i iznad 7.45 % neće uzrokovati požar ili eksploziju.
Sigurnost u laboratoriju Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 76

38

5. GRANICE ZAPALJIVOSTI ILI EKSPLOZIVNOSTI
• Granice eksplozivnosti jako ovise o temperaturi i tlaku. Viša temperatura i tlak spuštaju donju granicu a podižu gornju tj. opanost je veća. • Tehnički važnija je donja granica jer čim je ona dostignuta mora se intervenirati jer su već postignuti uvjeti za požar ili EKSPLOZIJU.

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

77

6. PLAMIŠTE
• Plamište ili točka zapaljivosti neke tekućine je najniža temperatura pri kojoj se iz tekućine razvijaju pare u tolikoj količini da se pomješane s zrakom mogu zapaliti kada se površini tekućine prinese otvoreni plamen. • Na osnovi podatka o temperaturi plamišta može se procjeniti opasnost od požara. Što je plamište niže opasnost je veća.
Sigurnost u laboratoriju Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 78

39

6. PLAMIŠTE
• Plamište se obično odreñuje u otvorenoj aparaturi ali postoje i aparati koji su zatvoreni (npr. kada su otrovne tvari). Stoga uz podatak o plamištu treba pisati kako je odreñeno. • Plamište odreñeno u zatvorenoj posudi niže je jer se zrak u malom zatvorenom prostoru brže zasiti parama otapala.

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

79

7. TEMPERATURA PALJENJA
• Temperatura paljenja je ona najniža temperatura pri kojoj se smjesa može zapaliti ili eksplodirati bez stranog izvora paljenja. Prema tome za paljenje smjese zapaljivog plina i zraka je potreban izvor topline koji će smjesu ugrijati na temperaturu paljenja. • Temperatura paljenja nije konstanta koja može poslužiti za identifikaciju tvari jer ovisi o vrsti izvora topline te o načinu paljenja itd.
Sigurnost u laboratoriju Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 80

40

8. KRITIČNA TEMPERATURA
• Molekule plinova kreću se u svim pravcima i meñusobno se sudaraju i odbijaju kao elastična tijela. Što je temperatura viša to je kretanje molekula plina brže i sudari su jači ali rastu i privlačne sile. • Temperatura pri kojoj se izjednači odbijanje i privlačenje molekula se naziva kritična temperatura.
Sigurnost u laboratoriju Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 81

8. KRITIČNA TEMPERATURA
• Na temperaturama višim od kritične nemoguće je ukapljiti plin niti pri visokim tlakovima. Ako se pri kritičnoj temperaturi postupno povećava tlak povećava se djelovanje privlačnih sila te plin prelazi u tekuće stanje (kritični tlak).

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

82

41

9. GUSTOĆA TVARI
• To je masa odreñenog volumena neke krute ili tekuće tvari u odnosu na isti volumen vode. Gustoća vode (pri 4 °C) je 1 g/cm3. Dimenzije za gustoću su g/cm3, kg/dm3 i kg/m3. • Gustoća se izražava pri standardnim uvjetima tj. preračunava se na njih (0 °C i 101,325 kPa (760 mm Hg))
Sigurnost u laboratoriju Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 83

9. GUSTOĆA TVARI
• Primjer: Gustoća žive je 13,6 kg/dm3, a to znači da je 13,6 puta teža od vode. • Tabela 2. Gustoće nekih tvari
TVAR BETON VAPNO CEMENT ALKOHOL PETROLEJ TERP.ULJE kg/dm3 1.8-2.5 1.15-1.25 1.4 0.79 079-0.82 0.86 TVAR AZBEST GRAFIT GUMA KOŽA MASTI PLUTO STAKLO kg/dm3 2.1-2.8 2.1 1.4 0.9-1.0 0.9 0.24 2.5
84

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

42

10. RELATIVNA GUSTOĆA PARA
• Relativna gustoća para je broj koji pokazuje koliko je puta para neke tvari teža od zraka čija se gustoća uzima kao 1. • Ovo je važan podatak za planiranje ventilacije u radnom prostoru, jer za pare teže od zraka ventilacijske cijevi treba postaviti na pod a za pare lakše od zraka ventilacijske cijevi su blizu stropa.
Sigurnost u laboratoriju Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 85

11. TOPLJIVOST
• Topljivost je obično izražena kvalitativno tj. pokazuju da li je neka tvar topljiva u vodi ili nekom drugom otapalu i tada oni imaju relativno značenje. Postoje i kvantitativni podaci npr. grami tvari/100 ml otapala. • Štetnost neke tvari u direktnoj je vezi s topljivošću tvari u vodi ili mastima. Što je neka tvar topljivija u vodi znači topljivija je i tekućinama organizma pa je potencijalno i opasnija.
Sigurnost u laboratoriju Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 86

43

11. TOPLJIVOST
• Primjer: • Poznato je da su arsenovi spojevi izraziti otrovi. Tako je arsenov trioksid je dobro topljiv u vodi i izrazito opasan (As2O3), poznat pod imenom arsenik. Arsenov trisulfid i disulfid (As2S3 i As2S2) slabo topljivi u vodi te su skoro neškodljivi.

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

87

SVOJSTVA TVARI
• Poznavanje svojstava tvari doprinosi pravilnom izboru sigurnosnih mjera i postupaka pri radu s pojedinim tvarima te u slučaju akcedentnih situacija s obzirom na sigurnost ljudi, opreme i okoliša.

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

88

44

KLASIFIKACIJA TVARI

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

89

KLASIFIKACIJA TVARI

• TVARI SE MOGU KLASIFICIRATI PREMA: • FIZIKALNIM • FIZIOLOŠKIM I • KEMIJSKOM SVOJSTVIMA.

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

90

45

Fizikalna svojstva
• SVRSTAVANJE TVARI PREMA AGREGATNOM STANJU ILI OBLIKU U KOJEM SE ONE NALAZE U ZRAKU RADNOG PROSTORA: • KRUTE TVARI • KAPLJEVINE • PLINOVI I PARE • AEROSOLI, DIM i drugi oblici...
Sigurnost u laboratoriju Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 91

Fizikalna svojstva
• PLINOVI SU TVARI KOJE SU PRI NORMALNOJ TEMPERATURI I TLAKU (25 °C I 1013, 25 hPa) U PLINOVITOM STANJU. • PRIMJERI: CO, CO2, N2, H2S, H2… • PARE SU PLINSKA FAZA TVARI KOJA NASTAJE GRIJANJEM IZNAD KRITIČNE TEMPERATURE (KLJUČANJE, Sigurnost u laboratoriju za anorgansku tehnologiju 92 ISPARAVANJE) .Zavod dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

46

Fizikalna svojstva
• AEROSOLI NASTAJU RASPRŠIVANJEM SITNIH KRUTIH I TEKUĆIH ČESTICA U ZRAKU. • VELIČINA ČESTICA KREĆE SE OD 1 – 100 µm. • RASPRŠIVANJEM KRUTIH ČESTICA NASTAJU PRAŠINE I DIMOVI, A RASPRŠIVANJEM TEKUĆIH TVARI NASTAJE MAGLA. • SVOJSTVA AEROSOLA BITNO SE RAZLIKUJU OD PLINOVA I PARA JER IM ČESTICE IMAJU ODREĐENU VELIČINU I TEŽINU. POSEBNI INSTRUMENTI SE KORISTE ZA ODREĐIVANJE PRAŠINA, DIMA I MAGLE. • Odreñivanje: • PLINOVI I PARE – APSORPCIJA, • PRAŠINA - INERCIJA ČESTICA, KONIMETAR.
Sigurnost u laboratoriju Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 93

Fiziološka svojstva
TO JE PODJELA TVARI PREMA NJIHOVOM DJELOVANJU NA ORGANIZAM. OVA PODJELA NIJE SASVIM TOČNA, JER OVISNO O KONCENTRACIJI TVAR MOŽE DJELOVATI NA RAZLIČITE NAČINE, NPR. MALA KONCENTRACIJA DJELUJE NADRAŽUJUĆE, A PRI VEĆIM KONCENTRACIJAMA KAO NARKOTIK.
PODJELA ŠTETNIH TVARI: 1. 2. 3. 4. 5.
Sigurnost u laboratoriju

NADRAŽLJIVCI (IRITANTI) ZAGUŠLJIVCI (ASFIKTICI) ANESTETICI I NARKOTICI SUSTAVNI OTROVI OSTALE ŠTETNE TVARI
Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 94

47

Fiziološka svojstva
• 1. NADRAŽLJIVCI (IRITANTI) • UZROKUJU NADRAŽIVANJE I UPALE SLUZNICA NOSA, GRLA, OČIJU I KOŽE. • NADRAŽUJUĆE DJELOVANJE JAKO JE OVISNO O TOPLJIVOSTI TVARI U VODI : VEĆA TOPLJIVOST = JAČI NADRAŽAJ.
Sigurnost u laboratoriju Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 95

Fiziološka svojstva

1.

Nadražljivci se dijele u tri skupine:
NADRAŽLJIVCI KOJI DJELUJU NA GORNJI DIŠNE ORGANE I SLUZNICU OČIJU ( ALDEHIDI, ALKALIČNE PRAŠINE I MAGLE, AMONIJAK, KROMNA KISLELINA, SO2, SO3, HCl, ETILEN DIOKSID …) NADRAŽLJIVCI KOJI DJELUJU NA GORNJI I DONJI DIŠNI APARAT ( Br, Cl, BROMNI OKSID, CIJANKLORID, DIMETILSULFAT, FLUOR, JOD …) NADRAŽLJIVCI KOJI IZRAZITO OŠTEĆUJU DONJI DIŠNI SUSTAV (NITROZNI PLINOVI, ARSENOV TRIKLORID, FOSGEN…)
Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 96

2.

3.

Sigurnost u laboratoriju

48

Fiziološka svojstva
2. ZAGUŠLJIVCI (ASFIKTICI)
• TO SU PLINOVI KOJI MOGU DOVESTI DO GUŠENJA. DJELE SE U DVIJE SKUPINE: • Obični ili inertni zagušljivci – u pravilu su neotrovni tj. fiziološki inertni – ne oštećuju organe nego razrijeñuju atmosferski kisik. ( CO2, H2, CH4, N2, C2H6, He…) • Kemijski zagušljivci – kemijskim putem sprečavaju vezanje kisika na hemoglobin ili koče disanje u stanici blokirajući enzime (citokrome), koji preuzimaju kisik dopremljen krvlju. (CO, HCN, nitrili, metilamin, anilin, H2S, nitrobenzen…)

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

97

Fiziološka svojstva
DJELOVANJE KEMIJSKIH ZAGUŠLJIVACA • Fiziološka svojstva

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

98

49

Fiziološka svojstva
3. ANESTETICI I NARKOTICI • DJELUJU DEPRESIVNO NA CENTRALNI NERVNI SUSTAV. OVAKVO DJELOVANJE OBIČNO IMAJU PARE OTAPALA KOJE SE DOBRO OTAPAJU U MASTIMA. (ugljikovodici acetilenskog reda, nezasićeni ugljikovodici, etilni eter, izopropilni eter, parafinski ugljikovodici, ketoni, alkoholi esteri …)
Sigurnost u laboratoriju Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 99

Fiziološka svojstva
4. SUSTAVNI OTROVI -TO SU TVARI KOJE DOVODE DO OŠTEĆENJA POJEDINIH ORGANSKIH SUSTAVA: 1. Tvari koje oštećuju jetru i bubrege (halogenirani ugljikovodici – CCl4, C2H2Cl4 …) 2. Tvari koje oštećuju krv i krvotvorne organe – (benzen, fenoli, toluen, ksilen …) 3. Tvari koje oštećuju nervni sustav – (metilni alkohol, ugljični disulfid, tiofen) 4. Toksični metali – (olovo, živa, kadmij, antimon, berilij, mangan …) 5. Toksični anorganski spojevi - (spojevi arsena, fosfora, selena, sumpora te fluoridi).
Sigurnost u laboratoriju Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 100

50

Fiziološka svojstva
5. OSTALE ŠTETNE TVARI • Fibrogene prašine (SiO2, azbest) • Inertne prašine (karborundum, ugljik) • Prašine koje uzrokuju alergijske reakcije: poleni, drvna prašina, smole … • Iritativne prašine (kiseline, lužine, fluoridi, kromati ...) • Bakterije i drugi mikroorganizmi.
Sigurnost u laboratoriju Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 101

Kemijska klasifikacija
-SVRSTAVANJE TVARI PREMA KEMIJSKOM SASTAVU, TJ. TVARI SA SLIČNIM ILI JEDNAKIM SVOJSTVIMA I DJELOVANJIMA ČINE JEDNU GRUPU. • • • • • PRIMJER : kiseline, lužine i ostale nagrizajuće tvari organska otapala i razrjeñivači metali i nemetali organski i anorganski spojevi
Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 102

Sigurnost u laboratoriju

51

Kemijska klasifikacija
• PRIMJER 2: Podjela prema funkcionalnim skupinama (1. dio)

• • • • • • • • •

halogeni lužnati materijali arsen, fosfor, selen, sumpor i telur anorganski spojevi kisika, dušika i ugljika olovo metali alifatski ugljikovodici aliciklički ugljikovodici aromatski ugljikovodici
Sigurnost u laboratoriju Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 103

Kemijska klasifikacija
• Podjela prema funkcionalnim skupinama (2. dio)

• • • • • • • • •

klorirani ugljikovodici alifatski ciklički fenol i njegovi spojevi alkoholi glikoli i derivati epoksi spojevi eteri aldehidi
Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 104

Sigurnost u laboratoriju

52

Kemijska klasifikacija
• • • • • • • • • • Podjela prema funkcionalnim skupinama (3. dio) organske kiseline esteri organski fosfati cijanidi i nitrili alifatski i aliciklični amini alifatski nitro spojevi nitrati i nitriti aromatski nitro i amino spojevi heterociklični i spojevi s dušikom
Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 105

Sigurnost u laboratoriju

Primjeri strukturnih formula funkcionalnih grupa

Halidi

Karboksilne kiseline

Ketoni

Aldehidi
Sigurnost u laboratoriju

Alkoholi
Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

Esteri
106

53

Primjeri strukturnih formula funkcionalnih grupa

Amidi

Alkeni

Nitrili

Amini

Eteri
Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

Amino kiseline

Sigurnost u laboratoriju

107

KLASIFIKACIJA TVARI Stari Grci :

ZEMLJA

KRAJ
VODA ZRAK VATRA

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

108

54

OZNAČAVANJE TVARI
1. 2. 3. 4. ETIKETA GRAFIČKI SIMBOLI DIJAMANT OPASNOSTI OSTALE OZNAKE (R i S –oznake,
pločice za prijevoz opasnih tereta, ADRoznake, RID –oznake...)

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

109

OZNAČAVANJE TVARI - etiketa Na etiketi su tri grupe podataka: 1. osnovni fizikalno-kemijski podatci o tvari 2. grafički simboli opasnosti 3. sigurnosne napomene za djelovanje na zdravlje, transport i skladištenje

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

110

55

OZNAČAVANJE TVARI - etiketa
Grafički simboli Sigurnosne napomene Fizikalno-kemijska svojstva

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

111

OZNAČAVANJE TVARI
etiketa

-

• • • •

IME TVARI KATALOŠKI BROJ TVARI OSNOVNA SVOJSTVA PROIZVODA PREPORUKA ZA SKLADIŠTENJE I RUKOVANJE • E - OPIS OSNOVNOG OPASNOG DJELOVANJA • F - ANALIZA PAKIRANJA (podatci o aktivnosti, čistoći, stupnju hidracije ...)

ABCD-

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

112

56

OZNAČAVANJE TVARI

- etiketa

• G - NETO MASA TVARI (tvar je odmjerena prilikom pakiranja i mora sadržavati najmanje tu masu ili nešto više) • H - Lot broj – šifra analize (odnosi se na oznaku F) • I - Grafički simbol • J - opće sigurnosne informacije • K - CAS broj - Chemical Abstract Service dodjeljuje broj tvari kojim definira osnovna svojstva tvari

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

113

OZNAČAVANJE TVARI etiketa • L - Kemijska formula i molna masa bezvodnog produkta (anhidrida) • M - Bar Code i vidno čitljiv equivalent broj bar koda -služi za identifikaciju etikete unutar tvrtke Sigma • N - R i S brojevi – pokazuju potencijalnu opasnost i sigurnosne mjere

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

114

57

OZNAČAVANJE TVARI etiketa

• O - MSDS (Material Safety Data Sheet) ili kemijska kartica – oznaka da postoji za ovaj produkt • P - EC broj –pokazuje da li proizvod ima EC broj (EINECS ili ELINCS). Proizvod bez ovoga broja treba imati napomenu: ” UPOZORENJE- Ovaj proizvod još nije potpuno testiran”
Sigurnost u laboratoriju Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 115

SIGURNOSNI ZNAKOVI
OZNAČAVANJE U PODRUČJU SIGURNOSTI VRŠI SE POMOĆU NEKOLIKO SKUPINA ZNAKOVA:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

OZNAČAVANJE OTROVA - OSNOVNI SIGURNOSNI ZNAKOVI ZNAKOVI OPASNOSTI ZNAKOVI ZABRANE ZNAKOVI OBVEZE ZNAKOVI INFORMACIJA ZNAKOVI OPĆIH INFORMACIJA ZNAKOVI SIGURNOSTI U ZAŠTITI OD POŽARA ZNAKOVI ZA OZNAČAVANJE TRANSPORTNIH SREDSTAVA
Sigurnost u laboratoriju Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 116

58

SIGURNOSNI ZNAKOVI - ZNAČENJE BOJA

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

117

1. OZNAČAVANJE OTROVA - OSNOVNI SIGURNOSNI ZNAKOVI

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

118

59

2. ZNAKOVI OPASNOSTI

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

119

3. ZNAKOVI ZABRANE

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

120

60

4. ZNAKOVI OBVEZE

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

121

5. ZNAKOVI INFORMACIJA

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

122

61

6. ZNAKOVI OPĆIH INFORMACIJA

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

123

7. ZNAKOVI SIGURNOSTI U ZAŠTITI OD POŽARA

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

124

62

8. ZNAKOVI ZA OZNAČAVANJE TRANSPORTNIH SREDSTAVA

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

125

8. ZNAKOVI ZA OZNAČAVANJE TRANSPORTNIH SREDSTAVA
GRAFIČKI SIMBOLI – PRI TRANSPORTU OPASNIH TVARI

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

126

63

OZNAČAVANJE TVARI – grafički simboli
OSNOVNI GRAFIČKI SIMBOLI

Otrov

Eksplozivno

Samozapaljivo - oksidirajuće

Lako zapaljivo

Štetne tvari

Nagrizajuće

Biološka opasnost

Štetno po okoliš

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

127

OZNAČAVANJE TVARI – grafički simboli
• OTROV – OVAKO SE OZNAČAVAJU TVARI KOJE SPADAJU U OTROVE SKUPINE I I II. SKUPINA I – OTROVI ČIJA JE ORALNA LATENTNA (SMRTNA) DOZA, LD50 DO 50 mg/kg MASE TIJELA. SKUPINA II – OTROVI ČIJA JE ORALNA LATENTNA (SMRTNA) DOZA, LD50 OD 51 250 mg/kg MASE TIJELA. •ŠTETNOST- OVAKO SE OZNAČAVAJU OTROVI IZ SKUPINE III I IV. •SKUPINA III – OTROVI ČIJA JE ORALNA LATENTNA (SMRTNA) DOZA, LD50 OD 251 - 1000 mg/kg MASE TIJELA. •SKUPINA IV – OTROVI ČIJA JE ORALNA LATENTNA (SMRTNA) DOZA, LD50 OD 1001 - 5000 mg/kg MASE TIJELA.* •*ZA OTROVE SKUPINE IV ISPOD ZNAKA PIŠE SE ˝ŠTETNO ZA ZDRAVLJE˝

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

128

64

OSNOVNI GRAFIČKI SIMBOLI
Oznake opasnosti na simbolima - KODOVI
B - Biološka opasnost C - Nagrizajuće E - Eksplozivno F+ - Vrlo zapaljivo F - Zapaljivo Xn - Štetno za zdavlje Xi - Iritirajuće N - Štetno po okoliš O - Oksidirajuće R - Radioaktivno T - Otrovno T+ - Vrlo otrovno
Sigurnost u laboratoriju Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 129

PRIMJER: Otrovi-osnovni kodovi

T - toxic ( otrovno) T+ - very toxic (vrlo otrovno)

Često se ispod znaka napiše i značenje !

OTROV
Sigurnost u laboratoriju Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 130

65

PRIMJER: Otrovi - posebni kodovi
Mutagene tvari (djeluju na genski kod)

Kancerogene tvari

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

131

PRIMJER: Štetne tvari - kodovi

Tvari štetne za zdravlje

Iritirajuće štetne tvari

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

132

66

OZNAČAVANJE TVARI – dijamant opasnosti

Vrlo praktičan način obilježavanja tvari pri čemu se bez predznanja kemije može zaključiti o potencijalnoj opasnosti za: - zdravlje, - požarnoj ili eksplozivnoj opasnosti te - opasnosti radi reaktivnosti.
Sigurnost u laboratoriju Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 133

OZNAČAVANJE TVARI – dijamant opasnosti • a) opasnost po zdravlje,stupnjevi od
0 - 4, plave boje

b a d c

• b) opasnost od požara, stupnjevi
od 0 - 4, crvene boje

• c) opasnost od reaktivnosti tvari,
stupnjevi 0 - 4, žuta boja

• d) posebna upozorenja (radioaktivno,
nesmije u dodir s vodom), bjele boje

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

134

67

POŽARNA OPASNOST: 4 – ISPOD 23 °C 3 – ISPOD 38 °C 2 – ISPOD 94 °C 1 – PREKO 94 °C 0 – NE GORI

b
OPASNOST PO ZDRAVLJE: 4 – SMRTONOSAN 3 – IZUZETNO OPASNE TVARI 2 – ŠTETNE TVARI 1 – BLAGO ŠTETNE TVARI 0 – NEOPASNI MATERIJALI

a d

c

POSEBNE ŠTETNOSTI: -OKSIDIRAJUĆE -OXY -KISELINA -ACID -LUŽINA -ALK -NAGRIZAJUĆE -COR -DODIR S VODOM -RADIOAKTIVNO Sigurnost u laboratoriju Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

REAKTIVNOST: 4 – MOŽE DETONIRATI 3 – UDAR I TOPLINA -DETONACIJA2 – BURNA KEMIJSKA PROMJENA 1 – NESTABILNO AKO SE GRIJE 0 – STABILNE TVARI

135

OZNAČAVANJE TVARI – dijamant opasnosti Polje a) - štetnost za zdravlje
STUPNJEVI ŠTETNOSTI • • 0) - STUPANJ KOJI OZNAČAVA NEŠKODLJIVE TVARI 1) – OVAJ STUPANJ ŠKODLJIVOSTI PRIPISUJE SE TVARIMA KOJE IZAZIVAJU NADRAŽAJ KOŽE ILI DIŠNIH ORGANA ILI SAMO MANJU TRAJNU OŠTEĆENOST, AKO SE NE PRUŽI MEDICINSKA POMOĆ. TU SU UKLJUČENE I TVARI KOJE ZAHTIJEVAJU UPOTREBU POBOLJŠANE PLINSKE MASKE S IZOLACIJSKIM APARATOM. MEĐU TVARI TOG STUPNJA ŠKODLJIVOSTI SPADAJU : - TVARI KOJE U UVJETIMA POŽARA STVARAJU NADRAŽUJUĆE SPOJEVE - TVARI KOJE NA KOŽI IZAZIVAJU NADRAŽAJE BEZ RAZARANJA TKIVA
Sigurnost u laboratoriju Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 136

68

OZNAČAVANJE TVARI – dijamant opasnosti Polje a) - štetnost za zdravlje
• 2) - OVAJ STUPANJ ŠKODLJIVOSTI PRIPISUJE SE TVARIMA KOJE MOGU PROUZROČITI PRIVREMENO ILI TRAJNO OŠTEĆENJE ORGANIZMA, AKO SE NE PRUŽI BRZA MEDICINSKA POMOĆ. U UGROŽENO PODRUČJE SMIJE SE UĆI SAMO SA ZAŠTITNOM OPREMOM ZA DIŠNE ORGANE KOJA IMA NEZAVISAN DOVOD ČISTOG ZRAKA. 3) PRIPISUJE SE TVARIMA KOJE KOJE PRI KRATKOM DJELOVANJU MOGU IZAZVATI PRIVREMENU ILI TRAJNU OŠTEĆENOST ČAK AKO JE PRUŽENA PRVA POMOĆ. - POVRŠINA KOŽE NE SMIJE BITI IZLOŽENA TVARIMA S OVIM STUPNJEM ŠKODLJIVOSTI. - U TVARI S OVIM STUPNJEM ŠKODLJIVOSTI UBRAJAJU SE I TVARI S KOJE PRI POŽARU STVARAJU VRLO TOKSIČNE SPOJEVE, TVARI VRLO REAKTIVNE PREMA ŽIVOM TKIVU I TOKSIČNE KADA SE APSOBIRAJU KROZ KOŽU.
Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 137

Sigurnost u laboratoriju

OZNAČAVANJE TVARI – dijamant opasnosti Polje b) – požarna ili eksplozivna opasnost
STUPANJEVI ZAPALJIVOSTI 0) TVARI S OVIM STUPNJEM ZAPALJIVOSTI NE GORE AKO SU PET MINUTA NA TEMPERATURI 815,6 °C. 1) TAJ STUPANJ ZAPALJIVOSTI PRIPISUJE SE TVARIMA KOJE SE MORAJU PREDGRIJATI DA BI SE ZAPALILE, TO SU: (a) TVARI KOJE GORE NA ZRAKU KAD SE IZLOŽE
TEMPERATURI OD 815,6 °C U VREMENU OD PET MINUTA, SKUPINA IIIb ZAPALJIVIH TEKUĆINA, ČVRSTIH I POLUČVRSTIH TVARI PREMA STANDARDU HRN Z.CO.007. (c) ČVRSTE ZAPALJIVE TVARI KLASE A, PREMA HRN Z.CO.003.

(b)

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

138

69

OZNAČAVANJE TVARI – dijamant opasnosti Polje b) – požarna ili eksplozivna opasnost
2) TAJ STUPANJ ZAPALJIVOSTI PRIPISUJE SE TVARIMA KOJE SE MORAJU ZAGRIJATI DA BI DOŠLO DO PALJENJA. POD NORMALNIM UVJETIMA TE TVARI NE STVARAJU OPASNE SMJESE SA ZRAKOM, ALI PRI GORENJU MOGU STVARATI PARE U DOVOLJNOJ KOLIČINI DA SE STVORE TAKVE SMJESE. 3) TAJ STUPANJ ZAPALJIVOSTI PRIPISUJE SE TVARIMA KOJE SE MOGU ZAPALITI NA NORMALNOJ TEMEPERATURI. TE TVARI STVARAJU OPASNE SMJESE SA ZRAKOM NA GOTOVO SVIM NORMALNIM TEMPERATURAMA ILI SE ZAPALE POD GOTOVO SVIM UVJETIMA.
Sigurnost u laboratoriju Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 139

OZNAČAVANJE TVARI – dijamant opasnosti Polje b) – požarna ili eksplozivna opasnost
4) TAJ STUPANJ PRIPISUJE SE LAKO ZAPALJIVIM PLINOVIMA I LAKO ISPARLJIVIM ZAPALJIVIM TEKUĆINAMA KOJE SE PRI NORMALNOM ATMOSFERSKOM TLAKU I TEMPERATU-RI BRZO ILI POTPUNO ISPARUJU I SA ZRAKOM STVARAJU ZAPALJIVE I EKSPLOZIVNE SMJESE.

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

140

70

OZNAČAVANJE TVARI – dijamant opasnosti Polje c) – reaktivnosti tvari
STUPANJEVI REAKTIVNOSTI • 0) TAJ STUPANJ REAKTIVNOSTI PRIPISUJE SE TVARIMA KOJE SU NORMALNO STABILNE I KOJE POD UTJECAJEM TEMPERATURE NE REAGIRAJU S VODOM. • 1) TAJ STUPANJ REAKTIVNOSTI IMAJU TVARI STABILNE POD NORMALNIM UVJETIMA, ALI NESTABILNE NA POVIŠENOJ TEMPERATURI I TLAKU; NEKE REAGIRAJU S VODOM UZ
Sigurnost u laboratoriju

OSLOBAĐANJE ENERGIJE.

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

141

OZNAČAVANJE TVARI – dijamant opasnosti Polje c) – reaktivnost tvari

2) REAGIRAJU S VODOM I OSLOBAĐAJU VELIKU
ENERGIJU. PRI POVIŠENOJ TEMPERATURI MOGUĆE JE NASTAJANJE ŠTETNIH TVARI.

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

142

71

OZNAČAVANJE TVARI – dijamant opasnosti Polje c) – reaktivnost tvari
• 3) OVAJ STUPANJ PRIPISUJE SE TVARIMA KOJE
SE EKSPLOZIVNO RAZGRAĐUJU ILI EKSPLOZIVNO REAGIRAJU, ALI ZAHTIJEVAJU JAČI INICIRAJUĆI IZVOR ILI SE MORAJU ZAGRIJATI U OGRANIČENOM PROSTORU PRIJE INICIRANJA. • OVDJE SPADAJU TVARI KOJE SU OSJETLJIVE PREMA TERMIČKOM ILI MEHANIČKOM UDARU PRI POVIŠENIM TEMPERATURAMA.

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

143

OZNAČAVANJE TVARI – dijamant opasnosti Polje d) - posebna upozorenja

Karcinogena tvar

W
Radioaktivna tvar Opasan u dodiru s vodom

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

144

72

OZNAČAVANJE TVARI – ostale oznake
R i S oznake

• R vrijednost – predstavlja oznake upozorenja. Ukazuje na vrste
rizika što postoje ili mogu nastati u prometu i pri rukovanjuopasnim tvarima. Oznaka se sastoji od tiskanog slova R i brojčane vrijednosti od 1- 68 (npr. R 12, R 15/29, R 36/37/38).

• S vrijednost – predstavlja oznake obavijesti. Ukazuju na mjere
koje se moraju primijeniti u prometu i pri rukovanju opasnim tvarima. Oznaka se sastoji od tiskanog slova S i brojčane vrijednosti od 1- 64 (npr. S 12, S 24/25, S 36/37/39). • Na etiketi se obično istodobno nalaze i R i S vrijednosti (npr. R14/15, S49).
Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 145

Sigurnost u laboratoriju

OZNAČAVANJE TVARI – ostale oznake
R i S oznake • • • • • • • • • • Značenje brojeva za R – oznake: R 1 - Eksplozivan u suhom stanju R 7 - Može uzrokovati požar R 10 - Zapaljiv R12 - Vrlo lako zapaljiv R 15 - U dodiru s vodom oslobaña lako zapaljive plinove R 29 - U dodiru s vodom oslobaña se otrovni plin R 36 - Nadražuje oči R 37 - Nadražuje dišni sustav R 39 - Nadražuje kožu
Sigurnost u laboratoriju Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 146

73

OZNAČAVANJE TVARI – ostale oznake
R i S oznake

• • • • • • • • • •

Značenje brojeva za S – oznake: S 1 - Čuvati pod ključem S 7 - Čuvati u dobro zatvorenim posudama S 10 - Čuvati sadržaj vlažnim S 12 - Na smije biti hermetički zatvoren S 24 - Spriječiti dodir s kožom S 25 - Spriječiti dodir s očima S 36 - Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću S 37 - Nositi zaštitne rukavice S 39 - Nositi zaštitna sredstva za oči/lice
Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 147

Sigurnost u laboratoriju

OZNAČAVANJE TVARI – ostale oznake
Pločice na motornim vozilima u meñunarodnom prijevozu opasnih tvari

• Pločica četverokutnog oblika, dimenzija 40X30 cm, narandžaste podloge s crnim rubom i podjeljena crnom crtom.
33 1089

Sigurnost u laboratoriju

Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof.

148

74

OZNAČAVANJE TVARI – ostale oznake
Pločice na motornim vozilima u meñunarodnom prijevozu opasnih tvari 33 1089 Gornja polovina pločice označena je s dvije ili tri brojke, gdje: -prva brojka označava primarnu opasnost od tvari koja se prevozi -druga (eventualno i treća ) brojka opisuje sekundarnu opasnost, odnosno prirodu opasnosti koja prijeti od tvari koja se prevozi Značenje prve brojke: 2 - plin 3 -zapaljiva tekućina 4 -zapaljiva čvrsta tvar 5 -oksidirajuća tvar ili organski peroksidi 6 -otrovna tvar 8 -korozivna tvar
Sigurnost u laboratoriju

Značenje druge brojke: 0 -bez opasnosti 1 -opasnost od eksplozije 2 -opasnost od ispuštanja plina 3 -opasnost od zapaljenja 5 -opasnost od oksidacije 6 -opasnost od toksičnosti 8 -opasnost od korozije 9 -opasnost od burne reakcije ili polimerizacije
Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 149

OZNAČAVANJE TVARI – ostale oznake
Pločice na motornim vozilima u meñunarodnom prijevozu opasnih tvari 33 1089

• Donja polovina pločice označava vrstu opasne tvari u dodatku ADR B.5., gdje su tvari svrstane po abecednom redu • ADR - oznake - propis o cestovnom prijevozu opasnih tvari po Europskoj konvenciji • RID - oznake - propis o prijevozu opasnih tvari željeznicom po Europskoj konvenciji
Sigurnost u laboratoriju Zavod za anorgansku tehnologiju dr.sc. Pero Dabić, izv. prof. 150

75

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful