SULIT Sejarah Ogos 2012 1 Jam

1249/1

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2012 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

SEJARAH Kertas 1 Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Arahan: 1. Kertas ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A , B , C dan D . Pilih satu jawapan yang terbaik bagi setiap soalan dan hitamkan ruangan yang sepadan pada kertas jawapan objektif anda.

Kertas ini mengandungi 16 halaman bercetak 1249/1 © 2012 Hak Cipta BPSBPSK [Lihat Halaman Sebelah SULIT

Orang Mesir Purba memperkenalkan sistem Kalender berdasarkan 12 bulan dalam setahun Apakah bidang ilmu yang berkaitan dengan sumbangan tersebut? A B C D 3 Astronomi Falsafah Pembinaan Kepercayaan Apakah sumbangan amalan tamadun berikut terhadap peradaban dunia? Amalan Yoga Yin dan Yang A B C D Perkembangan ilmu perubatan Penghasilan kertas Pengenalan sistem tulisan Pembentukan sistem organisasi Tamadun India China 1249/1 © 2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT .SULIT 1 2 Jadual berikut menunjukkan kemunculan tamadun awal dunia. Tamadun Mesopotamia Mesir Purba Indus Hwang Ho Lokasi Lembah Sungai Euphrates Lembah Sungai Nil Lembah Sungai Indus Lembah Sungai Hwang Ho 1249/1 Mengapakah tamadun tersebut bermula di lembah sungai? A B C D 2 Pertahanan yang kukuh Pusat aktiviti keagamaan Hasil bumi yang kaya Tanah yang subur untuk pertanian Pernyataan berikut berkaitan sumbangan tamadun Mesir Purba kepada peradapan dunia.

Apakah yang dapat dibuktikan dengan pembinaan candi tersebut? A B C D Perluasan empayar Majapahit Kegemilangan kegiatan intelektual Kemajuan perdagangan antarabangsa Perkembangan pengaruh Buddha SULIT 1249/1 © 2012 Hak Cipta BPSBPSK . 1249/1 Apakah tujuan pembinaan tembok tersebut? A B C D 5 Menetapkan sempadan negeri Mengukuhkan pertahanan negara Menggalakkan pelancungan Melambangkan pusat keagamaan Mengapakah kerajaan Funan berubah daripada kerajaan agraria kepada kerajaan maritim? A B C D Kedudukan pelabuhan strategik Perubahan dasar pentadbiran Peningkatan hasil pertanian Kekayaan hasil laut 6 Gambar berikut menunjukkan candi Borobudur di Indonesia.SULIT 4 3 Gambar berikut menunjukkan Tembok Besar China.

Apakah keistimewaan perlembagaan tersebut? A B C D Menamatkan perang saudara Menerima wahyu Allah Menggariskan peraturan memilih khalifah Merintis pembukaan kota Makkah 1249/1 © 2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT . Keruntuhan Empangan Maarib Tarikh 300M Sebab Banjir Mengapakah masyarakat kerajaan Sabak gagal membina semula empangan tersebut? A B C D Kekurangan penduduk Kemerosotan ekonomi Kelalaian golongan agama Kekurangan ilmu pengetahuan 8 Maklumat berikut merujuk kepada pemulauan orang Arab Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW.SULIT 4 1249/1 7 Jadual berikut berkaitan keruntuhan empangan dalam kerajaan Sabak.  Larangan menjalankan aktiviti berjual beli dengan umat Islam  Larangan berkahwin dengan anggota keluarga nabi Muhammad SAW Mengapakah orang Arab Quraisy bertindak sedemikian? A B C D Menyekat dakwah Islamiah Menentang hijrah umat Islam Menghalang pembentukan kerajaan Islam Menggagalkan pelaksanaan undang-undang Islam 9 Piagam Madinah merupakan perlembagaan bertulis pertama di dunia.

Apakah peranan institusi tersebut ? A B C D Ibu kota pentadbiran Kubu pertahanan Pusat penterjemahan Pelabuhan antarabangsa 1249/1 © 2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT .SULIT 5 1249/1 10 Jadual berikut menunjukkan strategi Nabi Muhammad SAW ketika menentang orang Quraisy Makkah. Perang Uhud Khandak Strategi Berkubu di bukit X Apakah X? A B C D Menggunakan taktik gerila Membina tembok Menggali parit Menubuhkan tentera laut 11 Apakah maksud khalifah dalam bahasa Arab? A B C D Pentadbir Pemimpin Pemerintah Pengganti 12 Baitulhikmah telah ditubuhkan semasa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid dan berkembang semasa pemerintahan Khalifah al-Makmun.

Terengganu . Apakah jawatan tersebut? A B C D Bendahara Syahbandar Temenggung Laksamana 15 Maklumat berikut merujuk kepada perundangan masyarakat Melayu tradisional.   Undang-undang Laut Melaka Undang-undang Pelabuhan Kedah Mengapakah undang-undang tersebut diperkenalkan? A B C D Mendapatkan taat setia rakyat Memantapkan sistem pertahanan Melicinkan kegiatan perdagangan Mengukuhkan kedudukan pemerintah 1249/1 © 2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT .SULIT 13 6 Gambar berikut menunjukkan batu bersurat yang ditemui di Kuala Berang . 1249/1 Apakah yang dibuktikan melalui penemuan tersebut? A B C D 14 Kedatangan agama Islam Kepentingan tulisan jawi Kepesatan perdagangan Kemunculan kesusasteraan Hubungan baik dengan pemerintah tempatan menyebabkan pedagang Islam dianugerahkan jawatan dalam pentadbiran di Asia Tenggara.

1249/1 Apakah ciri mata wang tersebut? A B C D 17 Ditulis nama pemerintah Dikenali wang katun Diperbuat daripada emas Dilukis gambar istana Dialog berikut menggambarkan kegiatan ekonomi di Eropah pada Zaman Gelap. Orang Eropah A Orang Eropah B Kami sering diancam oleh orang gasar diperairan pantai utara dan barat Orang Viking juga menyebabkan kami kerugian besar Apakah yang dikaitkan dengan dialog tersebut? A B C D 18 Sistem feudal terhapus Perdagangan antarabangsa merosot Revolusi pertanian tercetus Pelabuhan baru dibina Rajah berikut merujuk kepada perubahan tujuan kedatangan kuasa Barat ke Asia. Zaman Penjelajahan Mendapat barangan mewah Mengapakah berlaku perubahan tersebut? A B C D Pertambahan penduduk pesat Harga rempah ratus jatuh Kemunculan golongan baron Revolusi Perindustrian tercetus Zaman Penjajahan Mendapatkan bahan mentah 1249/1 © 2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT .SULIT 16 7 Gambar berikut menunjukkan matawang yang dikeluarkan semasa pemerintahan Sultan Melaka keempat.

SULIT 19 8 Bijih timah merupakan hasil dagangan terpenting sejak kurun ke-19. Enakmen Pendaftaran Sekolah Mengapakah British mewartakan enakmen tersebut? A B C D Menyekat pengaruh komunis Membendung masalah disiplin Mewujudkan pendidikan tinggi Mewajibkan penggunaan bahasa kebangsaan 21 Undang-undang berikut diperkenalkan oleh British di Burma.   Akta kampong Ulu Burma 1887 Akta Perkampungan Burma 1889 Apakah kesan akta tersebut? A B C D Meningkatkan taraf hidup Mengiktiraf golongan agama Melenyapkan pentadbiran tradisional Mengekalkan warisan budaya 1249/1 © 2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT . Bagaimanakah pembesar Melayu memperoleh keuntungan daripada kegiatan ekonomi tersebut? A B C D Mendirikan kilang melebur Menggunakan teknologi moden Memajak lombong kepada saudagar asing Menambahkan modal pelaburan 1249/1 20 Pernyataan berikut berkaitan peraturan untuk sekolah Cina di Tanah Melayu.

Karya Noli Me Tenggere Ke Makam Bonda Apakah persamaan tema karya tersebut? A B C D Kemerdekaan negara Penindasan penjajahan Kebebasan wanita Pengiktirafan raja Negara Filipina Indonesia 1249/1 23 Jadual berikut berkaitan pemerintahan British di Tanah Melayu Pengenalan Birokrasi Barat Residen British diperkenalkan Kesan Pemimpin tempatan hilang kuasa Bagaimanakah pembesar berusaha mengembalikan kedudukan mereka dalam pemerintahan tersebut? A B C D 24 Memelihara adat resam Meningkatkan ekonomi Meminda undang undang negeri Menjalin kerjasama dengan rakyat Jadual berikut menunjukkan majalah yang diterbitkan sebelum Perang Dunia kedua? Majalah Majalah Guru Pengasuh Bulan Melayu Pengarang Muhammad Dato’ Muda Linggi Yusuf Ahmad Mohd. Sidin Rashid Dato’ Nik Mohammad Zainon Sulaiman Apakah isu yang dibangkitkan oleh majalah tersebut? A B C D Memperjuangkan kemerdekaan Mengadakan pilihanraya Menyemarakkan Semangat kebangsaan Menyatupadukan kaum 1249/1 © 2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT .SULIT 22 9 Jadual berikut menunjukkan karya kesusasteraan yang terkenal di Asia Tenggara.

SULIT 25 10 Rajah berikut menerangkan konsep daulat dalam kerajaan Melayu tradisional Kekuasaan Daulat Kerajaan Kebebasan Apakah kepentingan konsep tersebut I II III IV A B C D Menentukan bidang tugas pembesar Memperkukuhkan kedudukan raja Menjamin keutuhan pemerintahan Menjadi panduan pembentukan negara I dan II I dan IV II dan III III dan IV 1249/1 26 Tokoh berikut digelar “Bapa Johor Moden” Sultan Abu Bakar Apakah sumbangan baginda? A B C D Melukis peta kemajuan negeri Menggubal perlembagaan negeri Memperkenalkan Sistem Kangcu Mengasaskan pentadbiran di Tanjung Puteri 1249/1 © 2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT .

SULIT 27 11 1249/1 Senarai berikut menerangkan tujuan pentadbiran British di Tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua.    Menjamin penguasaan sumber ekonomi Mengawal kuasa politik orang Melayu Mewujudkan pemerintahan pusat yang kuat Bagaimanakah British merealisasikan tujuan tersebut ? A B C D 28 Membentuk Negeri-negeri Melayu Bersekutu Memperkenalkan Malayan Union Melaksanakan Pentadbiran Tentera British Menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu Jadual berikut menunjukkan jawatankuasa yang ditubuhkan pada tahun 1947 berikutan bantahan orang Melayu terhadap Malayan Union. Jawatankuasa Jawatan Kuasa Eksekutif Keanggotaan Pegawai kanan British Pemimpin UMNO Wakil Raja-Raja Melayu Apakah hasil rundingan jawatankuasa tersebut? A B C D Perlembagaan Rakyat diwartakan Prinsip Jus Soli diterima Jawatan Gabenor diwujudkan Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan 1249/1 © 2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT .

SULIT 29 12 1249/1 Gambar berikut menunjukkan peristiwa yang berlaku di Bandar Hilir Melaka pada 20 Februari 1956 Apakah kepentingan peristiwa tersebut ? A B C D 30 Pilihan raya diperkenalkan Darurat ditamatkan Parti politik ditubuhkan Tarikh kemerdekaan diisytiharkan Apakah gelaran yang diberikan kepada tokoh berikut? Tun Abdul Razak A B C D Bapa Perpaduan Bapa Kemerdekaan Bapa Pembangunan Bapa Permodenan 1249/1 © 2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT .

Apakah yang dilambangkan oleh dua ekor harimau dalam jata tersebut? A B C D Kesucian Kerjasama Kedaulatan Keberanian 1249/1 © 2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT .SULIT 31 13 Senarai berikut merupakan perkara yang dituntut oleh Sabah dan Sarawak dalam perlembagaan Malaysia 1963.    Ganyang Malaysia Menyerang kapal-kapal nelayan Menceroboh ruang udara Menghantar pengintip Bagaimanakah pemimpin Malaysia mengatasi dasar tersebut? A Melancarkan perang saraf B C D 33 Mendapatkan bantuan tentera Komanwel Mengadakan sekatan ekonomi Menubuhkan askar Home Guard Gambar berikut menunjukkan Jata Negara Malaysia.  Kerakyatan  Imigresen  Ketua Negeri Tuntutan tersebut dikenali sebagai A Referendum B C D Senarai Bersama Hak wilayah asingan Hak kerajaan Persekutuan 1249/1 32 Maklumat berikut berkaitan Dasar Konfrantasi yang dilancarkan oleh Indonesia.

.   Rural Industrial Development Authority (RIDA) Federal Land Development Authority (FELDA) Apakah apakah peranan agensi tersebut? A Menstabilkan harga hasil pertanian B C D 36 Membangunkan masyarakat luar bandar Mengurangkan beban kewangan kerajaan Memajukan sektor perindustrian Petikan berikut berkaitan hasrat pemimpin negara selepas peristiwa 13 Mei 1969. 1969 Bagaimanakah rakyat Malaysia boleh memenuhi hasrat tersebut? A B C D Mempraktikkan prinsip Rukun Negara Mengamalkan sistem pendidikan vernakular Menganggotai pertubuhan serantau Melaksanakan Dasar Pandang ke Timur 1249/1 © 2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT .Tunku Abdul Rahman.SULIT 14 1249/1 34 Senarai berikut berkaitan institusi Parlimen Malaysia. Oleh itu. Parlimen Malaysia  Yang di-Pertuan Agong  Dewan Negara  Dewan Rakyat Apakah peranan institusi tersebut? A B C D Menggubal undang-undang Menyelesaikan kes jenayah Mentafsir perlembagaan negara Melaksanakan dasar kerajaan 35 Agensi berikut ditubuhkan dalam Rancangan Malaya Pertama. hormat-menghormati agar kita dapat memelihara keharmonian dan keamanan. amatlah mustahak bagi kita semua untuk cuba sedaya upaya hidup bersama-sama dan memahami antara satu sama lain dengan semangat persefahaman.

SULIT 37 15 Pernyataan berikut merupakan cabaran dalam wawasan 2020. Cabaran Kesembilan Memupuk dan membina masyarakat makmur 1249/1 Bagaimanakah cara menghadapi cabaran tersebut? A B C D Mempraktikkan kebebasan beragama Mengukuhkan institusi keluarga Mengamalkan nilai-nilai murni Meninggikan taraf hidup 38 Pemimpin berikut mengingkari Perjanjian Versailles yang ditandatangani pada tahun 1919. Adolf Hitler Bagaimanakah beliau melanggar perjanjian tersebut ? A B C D Menakluki wilayah Itali Menyertai Kuasa Bersekutu Memperbesarkan angkatan tentera Mengamalkan pemerintahan republik 1249/1 © 2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT .

1249/1 Blok komunis Blok dunia Blok kapitalis Apakah faktor kemunculan blok tersebut? A B C D Kegagalan Liga Bangsa Perbezaan fahaman politik Kemunculan nasionalisme Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand 40 Pertubuhan berikut diilhamkan oleh Tunku Abdul Rahman pada tahun 1971 Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) Apakah kejayaan pertubuhan tersebut? A B C D Menematkan Perang Iran-Iraq Menentang dasar apartied Melaksanakan dekolonisasi Mewujudkan Zon Bebas Senjata Nuklear KERTAS SOALAN TAMAT 1249/1 © 2012 Hak Cipta BPSBPSK SULIT .SULIT 39 16 Rajah berikut menunjukkan kemunculan blok dunia selepas Perang Dunia Kedua.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful