Budaya: Bab 7 Pelan Tindakan Mewujudkan Persekitaran Yang Mesra Budaya PEMBINAAN PERSEKITARAN BILIK DARJAH YANG MESRA

BUDAYA

1)Perhubungan Antara Kelompok Etnik

Interaksi dua atau lebih budaya yang berbeza.

Implimentasi dalam Pendidikan Menghayati roh perlembagaan & kontrak sosial Orientasi sosial bilik darjah Bahan P&P mengaitkan dengan budaya Peluang kepada setiap etnik Isu sensitif Bangga dengan setiap budaya etnik

2)Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran

Definisi Pengajaran Cara-cara yang digunakan untuk menyampaikan bahan pembelajaran. Hasil daripada pengajaran berlaku perubahan yang relatif kekal dalam tingkah laku atau pengetahuan hasil daripada pengalaman.

Membentuk pengajaran Yang Mesra Budaya:Sebelum Pengajaran;

Pemilihan tajuk pembelajaran yang berkaitan kepelbagaian budaya Perayaan di Malaysia

Penerapan budaya nilai-nilai murni dalam objektif pembelajaran (afektif) Penghasilan bahan bantu mengajar yang mampu melibatkan keseluruhan pelajar Memastikan bilik darjah dalam keadaan yang baik dan selesa sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan Semasa Pengajaran. bertolak ansur dan bekerjasama dalam mengekalkan keamanan dan kesejahteraan . idak menyentuh isu-isu sensitif yang mampu mengguris perasaan mana-mana pihak Menerapkan nilai-nilai murni secara tidak langsung. Memberi pujian dan galakan kepada murid yang baik dan aktif dalam kelas.Permainan Tradisional Pakaian Makanan Kesenian Aspek Yang Perlu Dipertimbangkan. Tidak memburuk-buruk dan merendah-rendahkan murid. Menekankan aspek perpaduan. Pemilihan kaedah dan teknik pengajaran yang melibatkan interaksi yang aktif dalam bilik darjah Drama Main peranan/simulasi Belajar ambil bermain Menggalakkan aktiviti berkumpulan yang terdiri daripada pelbagai budaya Sentiasa bersikap adil kepada semua murid tanpa mengira latar belakang.

Tujuan. Pelaksanaan peraturan yang dapat membentuk peribadi murid tanpa mengira ras. Mengenakan tindakan yang sewajarnya kepada murid yang melakukan kesalahan dengan setimpal tanpa ada driskriminasi ras. sayang akan murid & ekspektasi sederhana. SEORANG RAKAN UNTUK BEKERJASAMA SEORANG RAKAN UNTUK BERMAIN SEORANG RAKAN YANG DUDUK SEBELAH SEORANG RAKAN YANG TIDAK MAHU BEKERJASAMA Guru boleh mengetahui perasaan murid lain terhadap murid lain.kuasa dalaman/motivasi. Jangan jadi seorang anti budaya etnik lain. . Pengurusan Sosio Emosi Menjadi perangsang bagi membangkitkan & mengekalkan minat murid. Ciri Emosi. Kawalan kelas Mengelakkan pembentukan kelompok kecil Mengenal pasti murid pilihan ramai Murid kategori berasingan berhubung. Woolfolk. Peramah. Gunakan teknik sosiometri oleh Moreno. Guru menjadi role-model yang terbaik untuk dijadikan teladan.Menggalakkan murid bertanya dan bersoal jawab serta mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi Melaksanakan aktiviti yang memerlukan murid berinteraksi dengan aktif. 3.

Kebijaksanaan & membangkit naluri ingin tahu murid. Masyarakat melayu menggunakan Bahasa Melayu. (wikipedia) Interaksi sosial dan bahasa dalam sesuatu budaya. Majoriti masyarakat Cina dan India menggunakan Bahasa Inggeris. Bahasa Melayu dan Inggeris sebagai bahasa penghantar. Sosial merupakan interaksi antara masyarakat Cara Pembinaan Bilik darjah Yang Mesra Budaya. Mempamerkan info mengenai budaya dalam kelas. Kedudukan pelajar dalam bilik darjah. Bahasa merupakan alat perhubungan dan perantaraan sesuatu budaya. . Hubungan positif Kemahiran menyelesaikan masalah Suhu motivasi 4. Menerapkan nilai kerjasama antara budaya. Menerima kekuatan & kelemahan murid.Nada suara Kesederhanaan Bersikap kawalan positif Kepimpinan demokratik Implimentasi Pengurusan Sosio Emosi Dorongan positif.pujian & penghargaan. Pengurusan Sosio Linguistik Sosiolinguistik adalah kajian interdisiplin yang mempelajari pengaruh budaya terhadap cara suatu bahasa digunakan.

.Menggunakan pelbagai bahasa semasa interaksi dalam bilik darjah 5. Memperkenalkan adat dan kaum yang ada di Malaysia. Melakukan aktiviti bersama kaum yang berbeza. Menerapkan nilai bekerjasama dalam subjek. Penilaian Berasaskan Budaya Aturan kedudukan fizikal kelas dalam kumpulan dengan kaum yang berbeza.